Senaatin oikeusosaston päätös metsänhaaskauksesta (SOO 1916 I 762)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
13 lokakuuta 1916,   SOO 1916 I 762


762. Talollisen J. K:n valitus metsänhaaskausjutussa. Talollisen J. R:n kanteesta tuomitsi Valkjärven KO päät. 23/4 1913 K:n, joka R:n omistamasta metsästä oli luvattomasti hakannut ja vienyt pois puita, RL 33 luv. 1 §:n[1] nojalla maksamaan sakkoa 30 mk., josta sakosta kuitenkin 6/3 1913 annetun käskykirjeen mukaan oli vähennettävä kolmannes, sekä velvoitti hänet suorittamaan korvausta. Wiipurin HO vahvisti päät. 29/3 1916 KO:n päät. OO: Ei muuta muutosta kuin että, koska oli käynyt selville K:n voineen luulla olleensa oikeutettu hakkaamaan ja viemään pois k. o. puut, K. vapautettiin suorittamasta mainittua sakkoa. – (2 jäsentä vahvisti HO:n päät. 2 jäsentä hylkäsi kanteen, koska K. välikirjan mukaan oli oikeutettu ottamaan puita p. a. metsästä.)


Lähde[muokkaa]

Suomen senaatin oikeusosaston päätökset ja tuomiot 1916, Helsinki 1918, osa I päätökset, sivu 303.

Huomautukset[muokkaa]

 1. Rikoslain 33 luvun 1 pykälä 1 momentti: Jos joku toisen maalla, ilman laillista oikeutta, tahallansa on kaatanut tahi vahingoittanut kasvavan puun taikka ottanut kuivunutta tahi tuulen kaatamaa puuta, taikka kasvavasta puusta varpuja, oksia, juuria, tuohia, kuoria, lehtiä, niiniä, pihkaa, terhoja, käpyjä tahi pähkinöitä, taikka niittänyt ruohoja, taikka ottanut sammalia, turpeita, multaa, savea, hiekkaa, soraa tahi kiveä, ja jos hän tämän teki anastaaksensa sen tahi osan siitä itsellensä tahi toiselle; rangaistakoon, joko hän on vienyt sen pois tahi ei, haaskauksesta enintään kahdensadan markan sakolla. 2 momentti: Jos haaskatun arvo on kahtakymmentä markkaa suurempi, taikka jos istutettu tahi hoidettu puu tahi pensas haaskataan, taikka jos haaskaus tehdään erittäin hoidetussa paikassa, taikka jos asianhaarat muuten ovat erittäin raskauttavat, taikka jos joku uusii rangaistavan haaskauksen, olkoonpa arvo kahtakymmentä markkaa suurempi tahi ei; tuomittakoon sakkoa vähintään viisikymmentä markkaa taikka vankeutta korkeintaan yksi vuosi. 3 momentti: Joka vahingoittaa jotakin ylempänä mainittua, ilman 1 momentissa sanottua aikomusta, tuomittakoon enintään viidenkymmenen markan sakkoon, taikka, jos vahingon arvo on kahtakymmentä markkaa suurempi tahi asianhaarat muuten ovat erittäin raskauttavat, enintään viidensadan markan sakkoon taikka vankeuteen korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi. 4 momentti: Jos tässä §:ssä mainitun teon kautta tapahtunut vahinko on varsin vähäinen, harkitkoon tuomari, onko muuta kuin vahingonkorvaus tuomittava.
 • Asianosaisten sukunimestä on tallennettu vain alkukirjain. Lähteessä sukunimet ovat kokonaisina.

Lyhenteet[muokkaa]

 • HO = hovioikeus
 • KO = kihlakunnanoikeus
 • k. o. = kyseessä olevat
 • luv. = luvun
 • mk. = markkaa
 • OO = (senaatin) oikeusosasto
 • p. a. = puheenalaisesta
 • päät. = päätöksellään, päätöksen
 • RL = rikoslain
 • SOO = senaatin oikeusosasto