Senaatin oikeusosaston päätös sanomalehdessä olleesta kehotuksesta (SOO 1916 I 760)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
12 lokakuuta 1916,   SOO 1916 I 760


12 p:nä. 760. V. t. Painoasiamiehen J. Lindin valitus kehoitusta tottelemattomuuteen lakia vastaan kosk. jutussa. Kuopion RO:ssa oli Lind Painoasiain Ylihallituksen määräyksestä vaatinut Sanomalehdentoimittaja J. Kiveä tuomittavaksi rangaistukseen siitä, että Kiven vastuulla ilmestyvän "Savon Sanomat" nimisen sanomalehden 118 numerossa 18/10 1912 oli otsikolla "Yhdenvertaisuuslaki ja virkamiehet. Oikeusosaston raukkamainen esiintyminen" julaistussa kirjoituksessa julkisesti koetettu vietellä yleisöä tottelemattomuuteen maassa voimassaolevaa lakia vastaan, mutta päät. 17/6 1913 RO hylkäsi syytteen, koskei kirjoitus sisältänyt sellaista kehoitusta. Wiipurin HO katsoi päät. 11/6 1915, ettei RO:n, koska Lindin Kivensyyksi lukema teko oli rangaistava yleisessä rikoslaissa olevain säännösten mukaan eikä Lind niin ollen ollut oikeutettu käyttämään asiassa viralliselle syyttäjälle kuuluvaa puhevaltaa, olisi pitänyt ottaa syytettä Lindin vaatimuksesta tutkiakseen, ja poisti senvuoksi RO:n päät. OO katsoi tosin, että Lind Painoasetuksen 38 ja 42 §:n[1] mukaan oli ollut oikeutettu Painoasiain Ylihallituksen määräyksestä esiintymään virallisena syyttäjänä p.a. painorikosasiassa, mutta koska Kivi 6/3 1913 annetun käskykirjeen mukaan oli vapautettava kärsimästä rangaistusta siitä rikoksesta, josta häntä oli syytetty, jätettiin asia sillensä.


Lähde[muokkaa]

Suomen senaatin oikeusosaston päätökset ja tuomiot 1916, Helsinki 1918, osa I päätökset, sivu 302.

Huomautukset[muokkaa]

  1. Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus painotoimen-asioista Suomenmaassa, 31.5.1867/15, 38 §: -----Paikallista huolta paino-asioista pitävät asiamiehet, joita Ylihallitus saa tarvittavaan lukumäärään asettaa niille paikoille, missä se näkee heitä tarpeellisiksi.----- 42 §: Jos asiamies havaitsee painovapaus-rikoksen vaativan kanteen-tekoa oikeudessa, olkoon hänen velvollisuutensa asiasta viivyttelemättä ilmoittaa sekä samalla antaa tahi lähettää kirja Painon-ylihallitukselle, joka tutkinnon jälkeen määrää kanteen tekemisestä asiamiehen tahi muun yleisen päällekantajan kautta. Semmoisen kirjan pankoon myös asiamies viimeistäänkin kahdeksan päivän kuluessa takavarikkoon, jolloinka ilmoitus siitä myös pitää Ylihallitukselle tehtämän. Jos asiamies ei ole takavarikkoon panemista päättänyt, ilmoittakoon siitäkin Ylihallitukselle, jossa tapauksessa Ylihallitus saa, kahdeksassa päivässä semmoisen ilmoituksen tulemisen perästä, takavarikon toimeenpanosta määrätä. Molemmissa tapauksissa menetellään edellensä niinkuin tässä alempana säädetään.

Lyhenteet[muokkaa]

  • HO = hovioikeus
  • OO = (senaatin) oikeusosasto
  • p.a. = puheenalaisessa
  • päät. = päätöksessään, päätöksen
  • RO = raastuvanoikeus
  • SOO = senaatin oikeusosasto
  • V. t. = virkaa toimittava