Senaattori Renvallin sähkösanoma Berliiniin

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Senaatin pöytäkirja tehty Senaatin istunnossa Waasassa helmikuun 27. päivänä esittelyssä Talousosaston Kansliasta. Läsnä olivat Senaattorit Renvall, Arajärvi, Frey ja Pehkonen.

Pöytäkirjaa piti allekirjoittanut hovioikeudenasessori.

Sittenkuin esittely Valtiovaraintoimituskunnasta oli loppunut, saapuville tuli Hovioikeudennotari Grotenfelt, joka oli määrätty esittelijäksi Talousosaston Kansliaan, ja esitteli:

1) Senator Renvalls anmälan ... [esittely ja päätös ovat ruotsinkieliset]

2) Saman ilmoituksen että hän oli Suomen Hallituksen väliaikaisena puheenjohtajana kuluvan helmikuun 25 päivänä lähettänyt seuraavan sähkösanoman:

"Hänen Ylhäisyydelleen Valtakanslerille Berliinissä

Tänä päivänä, jolloin Saksassa koulutetut suomalaiset jääkärit ovat palanneet isänmaahansa taistellakseen Suomen maaperällä maamme vapauden ja itsenäisyyden puolesta, tuntee Suomen Hallitus vilpittömintä tarvetta julkilausua Hänen Majesteetilleen Saksan Keisarille ja Keisarilliselle Hallitukselle ei ainoastaan ihailunsa Saksan kansan ja sen mainehikkaan Ylijohtajan loistavista teoista, vaan myöskin Suomen kansan sielun hyvyydestä pulppuavan kiitoksen kaikesta, mitä Saksa on tehnyt maamme ja tänään tasan kolme vuotta sitten Saksan sotapalvelukseen vapaaehtoisesti astuneiden suomalaisten jääkärien hyväksi. Suomen kansa, joka hehkuvan innostuksen täyttämän kansansotajoukon avulla jo on puhdistanut suurimman osan aluettaan venäläisistä bolsehevikeistä ja noitten harhaanjohtamista kavaltajista, rohkenee toivoa, että Hänen Majesteettinsa ehkä lähestyvissä lopullisissa rauhanneuvotteluissa Pietarin komissariaattihallituksen kanssa germanisen kulttuurin ja evankelisen uskon mahtavimpana suojelijana myöskin tahtoo turvata sivistyksen ja sitkeän oikeustaistelun oikeuttamaa Suomen kansan pyrkimystä vapauteen ja rauhalliseen kehitykseen esittämällä vaatimuksen että kaikki venäläiset joukot todella ja lopullisesti poistetaan Suomesta, että venäläisen sotaväen miehittämät linnoitukset ja kapinoitsijoille annetut puolustusvälineet ja aseet heti luovutetaan laillisesti valitulle Hallitukselle sekä että tämä vaatimus todella ja viipymättä toteutetaan ja sen käytäntöönpanoa valvotaan.

Samalla kun Suomen Hallituksen nimessä ylläolevan esitän, lausun Teidän Ylhäisyydellenne täydellisen kunnioituksen

Renvall.
Suomen Hallituksen väliaikainen puheenjohtaja."

minkä jälkeen

Senaatti päätti ottaa ylläkerrotun sähkösanoman pöytäkirjaan.

3) [esittely ja päätös ovat ruotsinkielisiä]

4) Saman ilmoituksen että Suomen Chargé d'affaires Valtioneuvos Aleksis Gripenberg Ruotsissa oli kuluvan helmikuun 23 päivänä lähettänyt hänelle sähkösanoman, jonka mukaan erinäiset Ruotsissa olevat laivanvarustajat olivat pyytäneet Valtioneuvos Gripenbergin toimimaan niin että Suomen väliaikaiseksi kauppalipuksi vaikeatekoisen leijonalipun sijaan vahvistettaisiin punainen lippu keltaisella ristillä ilman ruusuja, minkä jälkeen

Senaatti päätti, peruuttaen helmikuun 15 päivänä 1918 tekemänsä päätöksen, antaa seuraavat määräykset Suomen väliaikaisesta merenkulku- ja kauppalipusta:
"Tämän päätöksen julkaisemispäivästä tulee Suomen kauppalaivojen väliaikaisena merenkulku- ja kauppalippuna käyttää kokopunaista, karminisinoberin väristä lippua, jonka leveys on 17 yksikkömittaa ja pituus 26 yksikkömittaa ja minkä kullankeltainen risti reunustettuna kahdella raidalla, mistä sisempi sininen ja ulompi valkoinen, jakaa neljään suorakaiteeseen, joiden kaikkien leveys on 6,5 ja tangonpuoleisten pituus 8 sekä ulompien 14 yksikkömittaa. Keltaisen ristiraidan leveys on 2,5, sinisen 0,4 ja valkoisen 0,35 yksikkömittaa.
Luotsi-, tulli- ja postilippuina käytetään merenkulku- ja kauppalippua niin merkittynä kuin hallitus tarkemmin määrää"; ja oli tämä päätös julaistava asetuskokoelmassa.
Päätöksestä oli seuraavalla sähkösanomalla Valtioneuvos Gripenbergille ilmoitettava: [sähkösanoma on ruotsinkielinen] ollen sähkösanoman vahvistukseksi kirje Valtioneuvos Gripenbergille vielä lähetettävä ja sen oheen liitettävä sanomalehdistä otettu jäljennös valtiopäiville jätetystä esityksestä Suomen lipuksi.

Grotenfelt         Heikki Renvall.

Pöytäkirja julistettiin heti tarkistetuksi.

Otto A. Seppänen


Lähde[muokkaa]

  • Kansallisarkistossa oleva Vaasan senaatin talousosaston arkisto, C:1 pöytäkirjat 1918.