Siirry sisältöön

Sivu:Lukion taulukot.pdf/49

Wikiaineistosta
Tämä sivu on vahvistettu

48 MERKINTÖJÄ, MÄÄRITELMIÄ JA KAAVOJA


VAKIOITA

Nimi Tunnus Arvo ja yksikkö
normaaliputoamiskiihtyvyys gn 9,80665 m s−2
gravitaatio γ, G 6,67259 · 10−11 Nm2 kg−2
ideaalikaasun moolitilavuus
normaalitilassa
Vm 22,41410 · 10−3 m3 mol−1
normaalilämpötila T0 273,15 K
normaalipaine p0 101325 Pa
moolinen kaasuvakio R 8,314510 J mol−1 K−1
=0,08314510 bar l mol−1 K−1
Avogadron vakio NA 6,0221367 · 1023 mol−1
Planckin vakio h 6,6260755 · 10−34 Js
=4,135669 · 10−15 eVs
ħ h/2π= 1,05457266 · 10−34 Js
Boltzmannin vakio k 1,380658 · 10−23 J K−1
Rydbergin vakio RH 1,0973731534 · 107 m−1
atomimassayksikkö u 1,6605402 · 10−27 kg
uc2 = 931,5016 MeV
elektronin lepomassa me 9,1093897 · 10−31 kg
= 5,48579903 · 10−4 u
protonin lepomassa mp 1,6726231 · 10−27 kg
= 1,007276470 u
neutronin lepomassa mn 1,6749286 · 10−27 kg
= 1,008664904 u
deuteronin lepomassa md 2,013553214 u
alfahiukkasen lepomassa mα 4,001507 u
Faradayn vakio F 96485,309 C mol−1
alkeisvaraus e 1,60217733 · 10−19 C
elektronin varauksen ja massan osamäärä 1,7588047 · 1011 C kg−1
protonin ja elektronin massojen suhde 1836,152701
sähkövakio, tyhjön permittiivisyys 8,854187817 · 10−12 F m−1
8,98755 · 109 Nm2 C−2
magneettivuo, tyhjön permeabiliteetti μ0 4π · 10−7 H m−1
≈ 1,2566370614 · 10−6 Hm−1
Stefan-Boltzmannin vakio σ 5,67051 · 10−8 W m−2 K−4
Wienin siirtymisvakio b 2,897756 · 10−3 m · K
valon nopeus tyhjössä c0 2,99792458 · 108 m s−1