Sota-asiaintoimituskunnan tiedonantolehti 4/1918

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

N:o 4.

(Sivu 8)
Virastokäyttöön
Sotaasiaintoimituskunnassa.


S O T A A S I A I N T O I M I T U S K U N N A N
T I E D O N A N T O L E H T I:


Sotaasiaintoimituskunnan tiedonantolehden toimittaa Keskusosasto tarpeen vaatiessa. Se sisältää järjestelyjä, muistutuksia, huomautuksia määräpäivistä ilmoituksista j.n.e. jotka koskevat Sotaasiaintoimituskunnan kaikkia tai useampia osastoja. Edelleen julaistaan siinä virastoasiain hoitoa koskevan ohjeen myöhemmät lisäykset ja muutokset sekä kaikenlaiset tiedonannot, joilla on yleisempi merkitys kuten sotaministerille esitettävien asioiden esitysluettelo.
Helsinki 28 päivänä elokuuta 1918.


Sotaasiaintoimituskunta.

Diarinumero 305.


N:o 1 (Ministeri)   Tietooni on tullut, että Sotaasiaintoimituskuntaan komennetut aliupseerit eivät kanna heille määrättyjä arvomerkkejä - Tämä omavaltaisuus on lopetettava. Määräystä vastaan rikkovia tullaan rankaisemaan ankarasti.

N:o 2 (Ministeri)   Huomautetaan siitä seikasta, että Sotaasiaintoimituskuntaan siirretyt ja komennetut upseerit virka-aikoina eivät saa esiintyä siviilipuvussa.

N:o 3 (Ministeri)   Usein esittävät minulle toimistopäälliköt asioita, joista Herrat osastopäälliköt eivät ole tietoisia. Tämä on sopimatonta. Määrään sentähden, että kysymyksessä olevat toimistopäälliköt tai esittelijät osastopäällikön läsnäollessa, tahi osastopäälliköt itse esittävät kaikki asiat. Jos tätä määräystä pakoittavissa poikkeustapauksissa ei voida noudattaa, niin on minulle ennen esittelyä joka kerta syy siihen ilmoitettava sekä osastopäällikön tietoon saatettava asia niin pian kuin mahdollista.

Lisäksi on sattunut, että asioita käsitellään osastoissa ja toimistoissa, joitten tehtäviin ne eivät kuulu. Tällaisen asiain käsittelyn kiellän minä mitä ankarimmin, koska seuraus siitä ehdottomasti on epäjärjestys.

Jos asiapaperi vahingossa joutuu vääriin käsiin, on se kirjoihin vietynä heti ohjattava oikeaan paikkaan. Jos sattuisi, että minä vahingossa antaisin osastolle tehtäväksi jonkun asian käsittelyn, joka ei sille kuulu, niin pyydän osastopäälliköitä heti huomauttamaan minulle siitä. Määräävänä ohjeena on jaettu tyäjako. [sic]

N:o 4 (K.1)   Kunnes K.1 toimesta kunkin toimiston ovikilvet ovat valmistuneet on niiden sijasta kaikki ovet nyt heti varustettavat tilapäisillä kilvillä esim. allamainitun mallin mukaisesti.

Keskusosasto (K)
Osastopäällikkö: Eversti Voss-Schrader.
Yleisten asiain toimisto (K.1)
Toimistopäällikön apul. Jääk. luutn. Polòn.

N:o 5 (K.1)   On syytä huomauttaa Tiedonantolehti N:o 1 pykälä 1 määräyksen noudattamisesta koskien Saksasta tilattavan henkilökunnan ja materiaalin hankintaa.

N:o 6 (K.1)   Tästä päivästä alkaen otetaan uudet keltaiset kortit käytäntöön, vanhat eivät ole voimassa 10.9.18 jälkeen. Huoneessa N:o 12 vaihdetaan vanhoja Sotaasiaintoimituskunnan palvelustodistuksia uusiin. Lisäksi jakaa K.1 osastoille tarpeen mukaan valkoisia kortteja iltapäivisin käytettäväksi siinä tapauksessa että osastot katsovat olevan syytä kutsua joku henkilö puheille. Samalla muistutetaan siitä, että Sotaasiaintoimituskunnassa palvelevan henkilön on jättäessään paikkansa ehdottomasti palautettava korttinsa.

N:o 7 (K.3)   Oikaisu: Tiedonantolehti N:o 2 Numero 1 (K.3) 3 rivissä sana "Armeijan" poistettava, sana Käskylehti lainausmerkkeihin.


Merkitsi: Wilh. Thesleff.
Kenraalimajuri.


K. osastopäällikön viransijaisena
Merkitsi Freytag.
Majuri.


Vakuudeksi:

Polon.

Jääk. luutn. ja K.1 apulaispäällikkö.Lähde[muokkaa]

  • Kansallisarkistossa oleva kotelo sota-asiaintoimituskunta, tiedonantolehdet 1918–1919, T-11087/1.