Sotaministeriön Käskylehti 12/1919

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun


SOTAMINISTERIÖN


K Ä S K Y L E H T I


2 vuosikerta     Helsingissä, helmikuun 25 p. 1919.     N:o 12.


SISÄLLYS: N:o 51 Valtioneuvoston päätös, joka koskee Suomen sotalaitokseen kuuluville sotilashenkilöille ja virkamiehille virkamatkoista johtuvain matkakustannusten korvausta - N:o 52 Suojeluskuntalaisten vapaussodassa tekemät rikokset. - Suojeluskuntaan kuuluneiden asevelvollisten palvelusaika. - N:o 53 Kuormastotarpeiden tarkastus.


N:o 51. Valtioneuvoston päätös, joka koskee Suomen sotalaitokseen kuuluville sotilashenkilöille ja virkamiehille virkamatkoista johtuvain matkakustannusten korvausta.

Annettu Helsingissä helmik. 14 päivänä 1919.
Helsinki, helmik. 14 p. 1919.
N:o 67. 19 K. 2.

Valtioneuvosto on sotaministeriöstä tapahtuneessa esittelyssä kumoamalla marraskuun 22 päivänä 1919 tapahtuneessa esittelyssä vahvistetun matkustussäännön Suomen armeijaa varten, määrännyt, että 20 päivänä joulukuuta 1917 annettu matkustussääntö sekä Valtioneuvoston joulukuun 28 päivänä 1918 antama päätös, joka koskee virkamiehille vuonna 1919 tehdyistä virkamatkoista tulevain päivärahain ynnä kuljetuskustannuskorvausten määrää, on vuoden 1919 alusta alempana mainittavilla poikkeuksilla sovellutettava Suomen sotalaitokseen kuuluvien sotilashenkilöiden ja virkamiesten virkamatkoihin siten, että

Ensimmäiseen luokkaan luetaan:
Ylipäällikkö.
Armeijan päällikkö.
Laivaston päällikkö.
Yleisesikunnan päällikkö.
Divisionan komentaja.
Kenraali ja kenraalimajuri sekä vastaavassa virka-asemassa oleva.
Rannikkotykistön päällikkö.
Toiseen luokkaan luetaan:
Itsenäisen prikaatin komentaja.
Eversti ja vastaavassa virka-asemassa oleva.
Laivaston päällikön esikuntapäällikkö.
Rykmentin tai itsenäisen pataljoonan komentaja.
Everstiluutnantti ja vastaavassa virka-asemassa oleva.
Torpeedovenelaivueen päällikkö.
Kolmanteen luokkaan luetaan:
Pataljoonan komentaja.
Majuri ja vastaavassa virka-asemassa oleva.
Komppanian päällikkö.
Kapteeni ja vastaavassa virka-asemassa oleva.
Neljänteen luokkaan luetaan:
Luutnantti ja vastaavassa virka-asemassa oleva.
Laivaston kansiupseeri.
Sotalaivojen I koneenkäyttäjä.
Vänrikki ja vastaavassa virka-asemassa oleva.
Asemestari.
Piirustaja Sotilaskarttalaitoksessa.
Viidenteen luokkaan luetaan:
Kapitulanttialiupseerit ja -soittajat.
Lentokonemiehistö.
Aseseppä.
Sotalaivojen II ja III koneenkäyttäjä.

Siinä tapauksessa, että matkamääräys komennetun viipyessä samalla paikkakunnalla kestää enemmän kuin viisitoista päivää, vähenevät päivärahat puoleen, sekä, jos se kestää yli 30 päivää, lakkaa päivärahain suoritus kokonaan, ellei Sotaministeriö tehdyn anomuksen johdosta katso olevan syytä päivärahain maksamiseen joko kokonaan tai harkinnan mukaan vähennettyinä. Tämä määräys ei kuitenkaan koske virkamatkoja, jotka tarkoittavat topografisten mittaustöiden suorittamista.

Muiden paitsi edellämainittujen aliupseerien sekä miehistön matkakustannusten korvaukseen nähden on edelleen voimassa, mitä siitä on aikaisemmin säädetty.

W a l d e n.


N:o 52. Suojeluskuntalaisten vapaussodassa tekemät rikokset. — Suojeluskuntaan kuuluneiden asevelvollisten palvelusaika.

Helsinki, helmik. 21 p. 1919.
N:o 359. 19. K.2.

Tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan, että Valtioneuvosto on Sotaministeriöstä kuluvan helmikuun 11 päivänä tapahtuneessa esittelyssä päättänyt Ylisotaoikeuden tekemän tiedustelun johdosta, ovatko suojeluskuntalaiset rikoksista asetettavat syytteeseen yleisissä alioikeuksissa vaiko sotaoikeuksissa, selittää:

että kaikki ne suojeluskuntalaiset, jotka vapaussodassa eli tammikuun 25 päivän 1918 ja saman vuoden toukokuun 16 päivän välisenä aikana kuuluivat Hallituksen tai Suomen sotavoimien ylipäällikön määräyksiä noudattaneeseen suojeluskuntaan, ovat vapaussodassa tekemiinsä rikoksiin nähden sotalakien alaiset.

Samalla on Valtioneuvosto valtuuttanut Sotaministeriön selittämään:

että tällaiseen suojeluskuntaan kuuluneen ja sittemmin vakinaiseen palvelukseen joutuneen asevelvollisen palvelusaika on kuluvan helmikuun 8 päivänä Suomen valtakunnan väliaikaisen asevelvollisuuslain voimaanpanemisesta annetun lain 2 §:n tarkoittamassa suhteessa katsottava alkaneeksi sinä päivänä, jolloin hän todistettavasti on edelläselvitettyä laatua olevaan suojeluskuntaan liittynyt, kuitenkin niin, että ennen edellämainittua tammikuun 25 päivää tapahtunut liittyminen katsotaan tapahtuneeksi sanottuna päivänä.

Jos jonkun suojeluskunnan suhteen syntyisi epäselvyyttä siitä, onko se luettava edellämääriteltyä laatua olevien suojeluskuntien joukkoon vai ei, on kysymys tästä alistettava Sotaministerin ratkaistavaksi.

Walden.


Taisteluvälineosasto.
N:o 53. Kuormastotarpeiden tarkastus.
Helsinki, helmik. 18 p. 1919.
N:o 407. 19. T.6.

Majuri A. Blomqvist on määrätty tarkastamaan joukko-osastojen hallussa olevat kuormastotarpeet.

Käskystä: V. Schvindt.


Lähde[muokkaa]

  • Kansallisarkistossa oleva valtioneuvoston kirjaajankonttorin arkiston saapuneet kirjeasiakirjat kirjeakti 309/448 KD 1919.