Sterilisoimisasetus 1935

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Sterilisoimisasetus.[muokkaa]

Suomen asetuskokoelma 228/1935.

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1935.

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään tänä päivänä annetun sterilisoimislain 10 §:n nojalla seuraavaa:

1 §. Sterilisoimislain 1 §:ssä tarkoitetaan tylsämielisellä (idiootilla) vajaaälyistä, jonka älyllinen kehitys ei kohoa noin 6 vuotiaan lapsen normaalia tasoa korkeammalle, ja vähämielisellä (imbesillillä) vajaaälyistä, jonka älyllinen kehitys ei kohoa 14 vuotiaan tasoa korkeammalle, sekä mielisairaalla jakomielisyys- (schizophrenia-) tai maanisdepressivistä tahi muuta periytyväksi todettua mielitautia jatkuvasti tai ajoittain sairastavaa henkilöä.

2 §. Suvunjatkamiskyvyn poistamista tarkoittava esitys tai hakemus on tehtävä lääkintöhallitukselle kirjallisesti, hakemus omakätisesti allekirjoitettuna. Siihen on liitettävä asianomaisen rekisteriviranomaisen tai sterilisoimislain 4 §:ssä mainitun johtajan antama henkilötodistus sekä sterilisoimislain 1 §:n 1 momentissa ja 2 §:ssä mainituissa tapauksissa lääkärin henkilökohtaiseen tutkimukseen perustuva lausunto asiaan vaikuttavista seikoista ja ehdotetun toimenpiteen tarpeellisuudesta sekä sanotun lain 1 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa tuomioistuimen asiaa koskeva päätös. Esityksessä ja hakemuksessa on lisäksi ehdotettava, missä sairaalassa suvunjatkamiskyvyn poistaminen olisi toimitettava.

3 §. Suvunjatkamiskyvyn poistamista koskeva esitys tai hakemus käsitellään lääkintöhallituksessa siinä järjestyksessä kuin siitä erikseen on säädetty. Määräystä tai lupaa suvunjatkamiskyvyn poistamiseen älköön annettako ennen kuin lääkintöhallitus, saatuaan luotettavan selvityksen asiaan vaikuttavista seikoista sekä, milloin aihetta siihen ilmaantuu, kuultuaan asiantuntijoita, on vakuuttautunut sellaisen toimenpiteen tarpeellisuudesta.

4 §. Lääkintöhallituksen antaman määräyksen tai luvan nojalla älköön suvunjatkamiskykyä poistettako ennen kuin asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman, älköönkä sen jälkeen kuin vuosi tästä on kulunut.

5 §. Suvunjatkamiskyvyn poistaminen toimeenpannaan joko katkaisemalla sukurauhasten tiehyeet (Salpingectomia, Vasectomia) tahi poistamalla sukurauhaset (Castratio).

Suvunjatkamiskyvyn poistaminen on toimitettava lääkintöhallituksen siihen hyväksymässä sairaalassa. Sukurauhasten poistaminen saadaan toimittaa vain henkilölle, joka on täyttänyt 21 vuotta ja jolla on voimakkuutensa tai suuntautumisensa puolesta luonnoton sukuvietti.

6 §. Lääkärin, joka on sterilisoimislain ja tämän asetuksen mukaisesti toimittanut suvunjatkamiskyvyn poistamisen, tulee kuukauden kuluessa sen jälkeen ilmoittaa toimenpiteestään lääkintöhallitukselle.

7 §. Kansakoulun tarkastajan tulee hänen tietoonsa oppivelvollisuudesta 15 päivänä huhtikuuta 1921 annetun lain 4 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa tulleesta tylsämielisestä tai vähämielisestä lapsesta ilmoittaa terveydenhoitolautakunnalle kuukauden kuluessa sen jälkeen kuin hän on antanut suostumuksensa lapsen vapauttamiseen oppivelvollisuuden täyttämisestä. Terveydenhoitolautakunta harkitkoon tällaisen ilmoituksen saatuaan, onko syytä tehdä esitys lapsen suvunjatkamiskyvyn poistamisesta.

8 §. Lääkintöhallitus vahvistaa kaavakkeet, joiden mukaan 2 §:ssä mainittu lääkärinlausunto ja 6 §:ssä mainittu ilmoitus on laadittava, sekä antaa muut tämän asetuksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset ohjeet ja määräykset.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1935.

Tasavallan Presidentti P. E. SVINHUFVUD.

Sisäasiainministeri Y. W. Puhakka.