Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
 • 94. Virkkunen, T. P.: Yksilön uskonnollinen kehitys. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1974. ISBN 951-9111-04-2.
 • 137. Kirjavainen, Heikki: Uskon ja tiedon samanaikaisuus: Totuus-, perustelu- ja varmuusehdon esiintymisiä uskonnollisen uskon määrittelyssä antiikista korkeaskolastiikkaan. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1983. ISBN 951-9111-48-4.
 • 141. Työrinoja, Reijo: Uskon kielioppi: Uskonnollisten väitteiden ja käsitteiden luonne Ludwig Wittgensteinin myöhäisfilosofian valossa. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1984. ISBN 951-9111-52-2.
 • 144. Martikainen, Eeva (toim.): Teologia tieteen murroksissa. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1986. ISBN 951-9111-56-5.
 • 155. Huovinen, Eero: Elävä dogma: Teologisia tutkielmia ja sovellutuksia. 2. painos 1988. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1987. ISBN 951-9111-67-0.
 • 165. Peura, Simo (toim.): Usko ja rakkaus: Luterilaisen teologian mahdollisuudet tänään. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1989. ISBN 951-9111-77-8.
 • 167. Veijola, Timo: Vanhan testamentin tutkimus ja teologia. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1990 (2. painos 2003). ISBN 951-9111-79-4.
 • 169. Tanskanen, Kalevi: Luther ja keskiajan talousetiikka: Vertaileva tutkimus. Väitöskirja. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1990. ISBN 951-9111-81-6.
 • 172. Raunio, Antti (toim.): Evankeliumi ja sen ulottuvuudet. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1990. ISBN 951-9111-84-0.
 • 176. Vikström, John: Myös maan päällä: Artikkeleita, esitelmiä ja puheita sosiaalietiikan alalta. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1992. ISBN 951-9111-88-3.
 • 183. Saari, Jaakko: Elämän laki: Paul Althausin teologisen etiikan teoria. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1993. ISBN 951-9111-95-6.
 • 186. Salakka, Yrjö: Uskon todellisuus: Postuumit tutkimukset. Toimittanut Matti Poutiainen. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1993. ISBN 951-9111-98-0.
 • 192. Järveläinen, Petri (toim.): Kristinusko ja moraali. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1994. ISBN 952-9791-05-4.
 • 199. Kirjavainen, Heikki: Moraali, motivaatio ja yhteiskunta: Johdatus eräisiin motivaatioteoreettisen sosiaalietiikan keskeisiin ongelmiin. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1996. ISBN 952-9791-12-7.
 • 215. Knuuttila, Simo: Järjen ja tunteen kerrostumat. 2. painos 1999. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1998. ISBN 952-9791-29-1.
 • 217. Amnell, Matti T.: Uskontojen universumi: John Hickin uskonnollisen pluralismin haaste ja siitä käyty keskustelu. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1999. ISBN 952-9791-31-3.
 • 222. Saarinen, Risto: Sosiaalietiikka ja uskonnon eetos: Teologisia tutkielmia. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1999. ISBN 952-9791-36-4.
 • 227. Pihlström, Sami: Usko, järki ja ihminen: Uskonnonfilosofisia esseitä. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2001. ISBN 952-9791-41-0.
 • 233. Larjo, Lassi (toim.): Jumalan kuvasta geenikartaksi? Ihmiskuvien galleria: STKS:n symposiumissa marraskuussa 2001 pidetyt esitelmät. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2002. ISBN 952-9791-47-X.
 • 250. Rajojen ylityksiä: Uskonto, kirkko, sosiologia. Toimittaneet Anne Birgitta Yeung sekä Heikki Pesonen ja Susan Sundback. Professori Eila Helanderin 60-vuotisjuhlakirja. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2006. ISBN 952-9791-63-1.
 • 251. Komulainen, Jyri: Guru Jeesus: Tutkielmia hindulaisuudesta ja kristinuskosta. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2006. ISBN 952-9791-65-8.