Suomeen oikeanpuoleinen liikenne

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun


Keisarillisen Majesteetin
Armollinen
J u l i s t u s
matkustajain velvollisuudesta, vastatuksin tullessaan, toisiansa väistää.
Annettu Helsingissä, 8 päiv. Kesäkuuta 1858.


ME ALEKSANDER Toinen, Jumalan Armosta, Keisari ja Itsevaltias koko Venäjänmaan yli sekä Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m.

Teemme tiettäväksi: Koska eräissä Suomen paikkakunnissa on tullut tavaksi, että matkustajat, vastatuksin tullessaan, toisiansa väistävät kukin oikealle puolellensa, ehkä 1734 vuoden Kestikievari-asetuksen 23 pykäleessä on säännetty että semmoisissa tapauksissa väistettämän pitää toiselle puolen; niin olemme Me, tästä tehdyn alamaisen esityksen johdosta, Armossa hyväksi katsoneet sillä tavalla muuttaa sanottua sääntöä, että matkustajain tahi ajelijain kaupungeissa ja maalla pitää, mainitussa asetuksessa määrätyn neljän ruplan ja kahdeksankymmenen kopeikan hopearahan sakon-haastolla, vastatuksin tullessaan väistämän kukin oikealle puolellensa, niin että he esteettömästi saattavat päästä toistensa ohitse. Jota kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingissä, 8 päiv. Kesäkuuta 1858.


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Oman Päätöksen
mukaan ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettu Senaattinsa:
J. M. NORDENSTAM.
B. FEDERLEY.
M. W. NORDENHEIM.
A. L. BORN.
JOH. ER. BERGBOM.
PEHR PETERSON.
PEHR TÖRNQVIST.
FAB. LANGENSKJÖLD.
CLAS NORDENHEIM.
R. A. HISINGER.
V. FURUHJELM.
A. Fredr. Kellander.