Suomen Huoneenhallitusseuran Sanomille

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen Huoneenhallitusseuran Sanomille

Kirjoittanut Kustaa PaturiSuomen Huoneenhallitusseuran Sanomille
(Lähetetty.)

Suomen Huoneenhallitusseura on wuosikymmeniä usioilla keinolla uurastanut Suomen talollisuuden edistystä. Kirjalliset tiedot owat näihin asti kulkeneet ehkä rahwaan whää lukuhalua ja käsitystä mukaan hitaasti. Mutta nykyisinä aikoina, kuin rahwaan lukuhalu ja käsitys, maallisten tietojen lewittämisen waikutuksesta, on jo kohonnut ensi askeleen – on maanwiljelyksen ja muuta talollisuuden oppiaki ruwettu laajentamaan – arinomattai, wähällä ajalla, Wiipurin Maawiljelysseuran kiitettäwällä innolla. Silä iloisemmalta wielä tuntui meistä kuin saimme tilata Suomen Huoneenhallitusseuran Sanomia – jotka woiwat Mustialan opiston kokeilla näyttää perustuksia maanwiljelyksen soweliaisuudesta ja hyödystä Suomessa, ulkomaan paremmin opituin tapain mukaan. Mainituita sanomia olemme jo saaneet 1:sen N:ron. Sen ilmoituksessa luwataan ”puhua kaikista aineista, jotka maanwiljelykseen oli muuten seuran tarkoitukseen kuuluwat.” Suomen Huoneenhallitusseuran Sanomain ensi alussa olisi moni ehkä toiwonut saawansa tietaa niitä perustuksia, joiden johdosta Seura oli waikutettu Sanomia ulosantamaan. – Sen okainen arwaa ett’ei se rahatulojen suhteen, joita joskus yksinäiset tarkoittawat, suinkaan woinut olla; ei myöskään siitä syystä että maamiehet siitä olisiwat enämpi woineet odottaa kuin siihen kykyä on. – Muuta enne voi aawistaa ja toiwoa, kuin että Suomen Huoneenhallitusseura wapaasta innosta ja maamiesten hyödyksi uurastaa semmoista tointa. Waikk’ei tuohon johtia ole osoitettu, niin toiwotaan kuitenkin sen tarkoituksena olewan hywää ja hyödyllistä; kyllä hyvä perästäkin kelpaa!

Maamies

Lähde: Suometar n:o 2, 04-02-1851