Suomen Kansanvaltuuskunnan määräys, koskeva suurten tulojen veron maksuunpanoa

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Kansanvaltuuskunnan asetuskokoelma 9.2.1918/19.


Suomen Kansanvaltuuskunnan määräys,
koskeva suurten tulojen veron maksuunpanoa.
Annettu Helsingissä, 9 päivänä helmikuuta 1918.
_______________


  Sen johdosta, että maistraattien ja kunnallislautakuntien laadittavat luettelot suurten tulojen veron maksuunpanoa varten samoin kuin verovelvollisten ilmoitukset heidän tulojensa suuruudesta v. 1917 sekä ne veronvähennysvaatimukset, joihin laki suurten tulojen verosta viime mainitut oikeuttaa, eivät, vallitsevan tilanteen johdosta, määrättyyn aikaan ennen kuluvan helmikuun 7 päivää ole lääninhallituksiin jätetyt, on näiden luettelojen, ilmoitusten ja vaatimusten jättämisaikaa pidennetty seuraavasti:

1 §.

Ne henkilöt ja yritykset, joille vuonna 1917 toimitetussa kunnallistaksoituksessa on pantu kunnallisveroa vähintään 20,000 markan suuruisista tuloista, antakoot ennen kuluvan vuoden helmikuun 20 päivää kunnallishallinnolle sillä paikkakunnalla, jossa heillä on kotinsa ja asuinpaikkansa tai jossa asianomaisen yrityksen hallitus sijaitsee, kirjallisen ilmoituksen, josta näkyy, mihin määrään niiden tulot on yhdessä tai useammassa kunnassa taksoitettu nousseen vuonna 1916 sekä mihin määrään ne on taksoitettu nousseen vuosina 1913 ja 1914, sillä uhalla kuin on säädetty suurten tulojen suostuntaverosta 7 päivänä tammikuuta 1918 annetun lain 16 §:ssä.

Mainittujen veroilmoitusten yhteydessä on asianomaisten myöskin tehtävä ne veronvähennysvaatimukset, jotka perustuvat mainitun lain 3 tai 5 §:ään taikka 4 §:n 2 momenttiin, sekä esitettävä siinä suhteessa tarpeellinen selvitys.

2 §.

Kunnallishallintojen on pidettävä huolta, että annetut veroilmoitukset viedään diareihin ja että kukin ilmoitus varustetaan merkinnällä, milloin ja kuka sen on antanut.

Samain viranomaisten on viivyttelemättä laadittava luettelo niistä kunnallisverovelvollisista, joiden tulot vuodelta 1916 on taksoitettu vähintään 20,000 markkaan, ja merkittävä siihen mainituilla verovelvollisilla vuosina 1916, 1914 ja 1913 olleiden kunnallisveronalaisten tulojen määrät. Sanottuun luetteloon on myöskin merkittävä, onko verovelvollista tiettävästi taksoitettu jossain muussakin kunnassa ja, jos niin on, missä.

Veroilmoitukset ynnä lausunnot niiden yhteydessä tehtyjen veronvähennysvaatimusten johdosta on mainittujen luetteloiden kera toimitettava lääninkonttoriin viimeistään helmikuun 26 päivänä.

Jos Veroilmoitusvelvollinen ei ole antanut säädettyä ilmoitusta määräajan kuluessa, on kunnallishallitusten siitä viipymättä annettava tieto läänin valtuutetulle (komissarille) tahi lääninneuvostolle, jonka on sakon uhalla velvoitettava niskoitteleva täyttämään velvollisuutensa.


Helsingissä, 9 päivänä helmikuuta 1918.


Suomen Kansanvaltuuskunnan Raha-asiain Valtuutettu
JALO KOHONEN.