Suomen Kansanvaltuuskunnan määräys erinäisten postimaksujen korottamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Kansanvaltuuskunnan asetuskokoelma 26.2.1918/24.


Suomen Kansanvaltuuskunnan määräys
erinäisten postimaksujen korottamisesta.
Annettu Helsingissä, 26 päivänä helmikuuta 1918.


  Suomen Kansanvaltuuskunnan päätöksellä säädetään:

Postimaksut alempana mainituista postilähetyksistä Suomen sisäpuolella ovat 1 päivästä maaliskuuta 1918 alkaen toistaiseksi:

Kuljetusmaksut:

1. Kirjeet:

kultakin 15 gr:lta tai sen osalta..... -:40

paikalliset, kultakin 30 gr:lta tai sen osalta..... -:25

2. Postikortit:

yksinkertaiset..... -:25

kaksoiskortit..... -:50

3. Ristisiteet:

painotuotteet, asiakirjat ja tavaranäytteet kultakin 50 gr:lta tai sen osalta..... -:15

paikalliset kultakin 50 gr:lta tai sen osalta..... -:10

Muist. vähin maksu on asiakirjoista..... -:40

vähin maksu on tavaranäytteistä..... -:30

Sanomalehdistä ja aikakautisista painotuotteista, joita julkaisija tai toimitus lähettää frankkeeratuissa siteissä ja joita seuraa reversaali, kultakin 50 gr:lta tai sen osalta..... -:05

4. Paketit:

korkeintaan 500 gr:lta..... 1:-

kultakin seuraavalta 500 gr:lta tai sen osalta..... -:60

Muut maksut:

5. Sisäänkirjoitetut lähetykset (kirjeet, postikortit, ristisiteet ja paketit):

sisäänkirjoitusmaksu..... -:50

Sitäpaitsi maksetaan jokaisesta sisäänkirjoitetusta lähetyksestä kuljetusmaksua lähetyksen laadun mukaan kuten yllä on määrätty.

6. Vakuutetut lähetykset (kirjeet ja paketit):

vakuutusmaksu korkeintaan 100 markan arvomäärältä..... -:50

kultakin ylimenevältä 100 markalta tai sen osalta..... 1:-

Sitäpaitsi maksetaan jokaisesta vakuutetusta lähetyksestä sisäänkirjoitusmaksuna 50 penniä ja kuljetusmaksua lähetyksen laadun mukaan.

Vakuutetun lähetyksen sulkemisesta postitoimiston lakalla kultakin lähetykseltä..... -:10

7. Posti- ja postietuantiosotukset:

korkeintaan 25 markan määrältä..... -:50

kultakin seuraavalta 25 markalta tai sen osalta..... -:25

Posti- ja postietuantiosotuksen korkein sallittu määrä on 5,000 markkaa.

Sähköpostiosotuksesta on sitäpaitsi suoritettava:

a) sähkösanomamaksu sähkösanomataksan mukaan;

b) sähkösanoman toimittamisesta lennätintoimistoon..... -:75

c) sähkösanoman käsittelystä pikalähetyksenä..... 1:50

8. Pikalähetykset:

tavallisten postimaksujen lisäksi..... 1:50

9. Kotiinkantomaksu:

kaupungeissa ja kauppaloissa korkeintaan 6 kg. painavista paketeista ja korkeintaan 2,000 markan arvoisista kirjeistä ja paketeista, jotka kannetaan kotiin pyynnöstä..... 1:-

10. Paluukortti..... -:25

11. Vastaanottotodistukset..... -:50

12. Kiertolippu (reklameeraus)..... -:50

13. Anomukset, osotteenmuutoksesta, lähetyksen palauttamisesta tai peräänlähettämisestä..... -:50


Helsingissä, 26 päivänä helmikuuta 1918.


Suomen Kansanvaltuuskunnan Posti- ja Tiedotusasiain Osasto:
Valtuutettu E. ELO.