Suomen Kansanvaltuuskunnan määräys vastavallankumouksellisten sanomalehtien toistaiseksi lakkauttamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Kansanvaltuuskunnan asetuskokoelma 2.2.1918/19.


Suomen Kansanvaltuuskunnan määräys
vastavallankumouksellisten sanomalehtien
toistaiseksi lakkauttamisesta.
Annettu Helsingissä, 2 päivänä helmikuuta 1918.
_______________


  Vallankumoustilanteen johdosta määrätään täten kaikki vastavallankumoukselliset sanomalehdet toistaiseksi lakkautettaviksi ja voidaan niiden kirjapainot tarpeen vaatiessa takavarikoida.

Lakkautuksen takia työntekijöitä kohtaavat palkan menetykset on työnantaja velvollinen korvaamaan helmikuun 2 päivänä 1918 annetun lain mukaisesti, jossa säädetään korvauksen suorittamisesta työntekijälle vallankumousoloista johtuneiden työnseisausten ajalta. Sellaisissa tapauksissa, jolloin työntekijä ei mainitun lain mukaisesti saa siinä säädettyä korvausta, voidaan valtion puolesta, harkinnan mukaan, antaa hänelle työttömyysavustusta.

Edellisessä kohdassa olevan määräyksen täytäntöönpanoa ja noudattamista valvoo työväki järjestöjensä kautta.

Tämä määräys astuu voimaan heti.

Helsingissä, 2 päivänä helmikuuta 1918.


Suomen Kansanvaltuuskunnan Posti- ja Tiedotusasiain Valtuutettu
E. ELO.