Suomen Kansanvaltuuskunnan päätös karjanrehun takavarikoimisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Kansanvaltuuskunnan asetuskokoelma 20.3.1918/29.


Suomen Kansanvaltuuskunnan päätös
karjanrehun takavarikoimisesta.
Annettu Helsingissä, 20 päivänä maaliskuuta 1918.
_______________


  Suomen Kansanvaltuuskunnan päätöksellä säädetään:

Kaikki karjanrehu, olkoonpa mitä laatua tahansa, on tästä alkaen määrätty takavarikkoon otetuksi.

Jokaisen, joka omistaa heiniä, korsi- tai väkirehuja, on siitä tehtävä ilmoitus oman paikkakuntansa elintarvelautakunnalle tämän kuun 27 päivään mennessä.

Tällaista ilmoitusta tulee seurata tarkka luettelo rehujen laadusta ja määrästä sekä ruokittavain eläinten lukumäärästä ja laadusta.

Ilmoituksessa on vielä erikseen mainittava kunkin nautaeläimen tuottama keskimääräinen päivittäinen maitomäärä.

Elintarvelautakunnan on tarkistettava tehtyjen ilmoitusten todenperäisyys sekä lähetettävä niistä yhteenveto Kansanvaltuuskunnan Elintarveasiain Osastolle ennen huhtikuun 3 päivää.

Karjanruokinnassa on kuluvan kuun 25 päivästä alkaen noudatettava seuraavia perusteita:

Kulutusta varten saa jokaiselle kotieläinten omistajalle varata kutakin eläintä varten päivittäin seuraavan määrän rehuja:

Hevoset

Heiniä ja kuivatuita väkirehuja 7 kg.
Pahnoja (kauran ja ohran) 5 kg.
Painorehua - kg.
Olkia (rukiin ja vehnän) 2 kg.
Akanoita - kg.
Juurikasveja (rehujuurikkaita ja turnipsia) - kg.
Kauroja 1/2 kg.
Rehukakkuja - kg.

Varsat (1 vuotta nuoremmat)

Heiniä ja kuivatuita väkirehuja 3 kg.
Pahnoja (kauran ja ohran) 3 kg.
Painorehua - kg.
Olkia (rukiin ja vehnän) 3 kg.
Akanoita - kg.
Juurikasveja (rehujuurikkaita ja turnipsia) - kg.
Kauroja 1/4 kg.
Rehukakkuja - kg.

Lehmät

Heiniä ja kuivatuita väkirehuja 3 kg.
Pahnoja (kauran ja ohran) 2 kg.
Painorehua 1 kg.
Olkia (rukiin ja vehnän) 2 kg.
Akanoita 1/2 kg.
Juurikasveja (rehujuurikkaita ja turnipsia) 2 kg.
Kauroja 1/4 kg.
Rehukakkuja 1/4 kg.

Vasikat (1 vuotta nuoremmat)

Heiniä ja kuivatuita väkirehuja 2 kg.
Pahnoja (kauran ja ohran) 2 kg.
Painorehua - kg.
Olkia (rukiin ja vehnän) 3 kg.
Akanoita - kg.
Juurikasveja (rehujuurikkaita ja turnipsia) - kg.
Kauroja - kg.
Rehukakkuja 1/4 kg.

Lampaat

Heiniä ja kuivatuita väkirehuja 2 kg.
Pahnoja (kauran ja ohran) 1 kg.
Painorehua - kg.
Olkia (rukiin ja vehnän) - kg.
Akanoita - kg.
Juurikasveja (rehujuurikkaita ja turnipsia) - kg.
Kauroja - kg.
Rehukakkuja - kg.

Koska karjanrehuja ei aina voi jakaa edellämainitun taulukon edellyttämällä tavalla, niin tulisi puuttuva laatu korvata toisella, mikäli ei voida siirtojen avulla tasoitusta aikaan saada. Puuttuvaa laatua toisella korvattaessa olisi noudatettava seuraavaa suhdetta:

1 kg. peltoheiniä ja kuivia väkirehuja vastaa 1 1/4 kg. niittyheiniä,
1 kg. kuivia väkirehuja vastaa 1 3/4 kg. kauran ja ohran pahnoja,
1 kg. kuivia väkirehuja vastaa 3 kg. painorehuja,
1 kg. kuivia väkirehuja vastaa 2 1/2 kg. rukiin olkia,
1 kg. kuivia väkirehuja vastaa 1 1/4 kg. kauran ja ohran ruumenia,
1 kg. kuivia väkirehuja vastaa 4 kg. rehujuurikkaita ja turnipsia,
1 kg. peltoheiniä ja kuivia väkirehuja vastaa 1/2 kg. kauroja,
1 kg. kuivia väkirehuja vastaa 4/5 kg. rehukakkuja.

Karjan omistaja, joka laiminlyö edellä määrättyjen ilmoitusten tekemisen tai salaa rehuvarastonsa taikka tahallaan koettaa johtaa elintarvelautakuntaa harhaan, tullaan asettamaan syytteeseen vallankumousoikeudessa ja asetetaan hänen karjataloutensa valvonnan alaiseksi.

Huhtikuun 3 päivän jälkeen löytyvät rehuvarastot, joita ei määrätyssä järjestyksessä ole ilmoitettu, julistetaan valtiolle menetetyksi ilman korvausta.

Elintarvelautakuntain on valvottava, että tätä määräystä ehdottomasti noudatetaan.


Helsingissä, 20 päivänä maaliskuuta 1918.


Suomen Kansanvaltuuskunnan Elintarveasiain Osasto:
Valtuutettu O. TOKOI.