Suomen Kansanvaltuuskunnan päätös syömäviljan käytöstä

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Kansanvaltuuskunnan asetuskokoelma 20.3.1918/29.


Suomen Kansanvaltuuskunnan päätös
syömäviljan käytöstä.
Annettu Helsingissä, 20 päivänä maaliskuuta 1918.
_______________


  Suomen Kansanvaltuuskunnan päätöksellä säädetään:

Sen johdosta, että aikaisemmin annettuja määräyksiä yhä yritetään kiertää ja omavaraistalouksien nimellä kulkevat saavat itselleen suurempia elämisen mahdollisuuksia kuin kortilla eläjät, määrätään täten:

Kaikki omavaraistaloudet lopetetaan huhtikuun 1 päivästä lähtien.

Omavaraistalouksien hallussa olleet elintarpeet otetaan elintarvelautakuntien haltuun samalla kertaa kuin elintarvekortit annetaan, ja tulevat he siitä lähtien yleisten, korttijärjestelmää koskevien määräysten alaisiksi ja jätetään heille sen verran kuin yleinen korttijärjestelmään perustuva jako sillä kertaa edellyttää.

Kaikki ruisvilja, olkoon mitä laatua tahansa, myöskin ensi syksyn rukiin siemen, julistetaan takavarikkoon otetuksi, ja on paikallisten elintarvelautakuntien otettava se haltuunsa.

Koska siitä huolimatta, että Kansanvaltuuskunnan elintarveosasto on määrännyt kaikki viljan puitavaksi, vielä löytyy puimatonta viljaa, käsketään kaikkia elintarvelautakuntia toimittamaan viljan puinti alueellaan huhtikuun 1 päivään mennessä ja ottamaan puitu vilja haltuunsa.

Elintarvelautakuntien on tämän päätöksen mukaan haltuunsa saamansa viljan määrästä ja laadusta tehtävä ilmoitus Elintarvehallitukselle viimeistään huhtikuun 5 päivänä.

Elintarpeiden vähyyden vuoksi määrätään, että leipäannoksia on kaikkialla pienennettävä neljäsosalla tämän kuun 31 päivästä alkaen. Tämän mukaan jaetaan kutakin leipäkuponkia vastaan 50 gr. pehmeätä leipää, 30 gr. kovaa leipää, 35 gr. jauhoja tahi ryynejä.

Kunkin elintarvelautakunnan on huolehdittava, että ylempänä olevia määräyksiä noudatetaan, ja saatettava rikkojat syytteeseen vallankumousoikeudessa.


Helsingissä, 20 päivänä maaliskuuta 1918.


Suomen Kansanvaltuuskunnan Elintarveasiain Osasto:
Valtuutettu O. TOKOI.