Suomen Senaatin päätös 1918 vuoden Vapaussodan muistomitalin perustamisesta ja sen antamisen perusteista

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen asetuskokoelma 10.9.1918/170.


Suomen Senaatin päätös
1918 vuoden Vapaussodan muistomitalin perustamisesta
ja sen antamisen perusteista.
Annettu Helsingissä syyskuun 10 päivänä 1918.
____________


 1918 vuoden Vapaussodan muistoksi perustetaan ja lyötetään raudasta oheellisen piirroksen mukaan muistomitali, kannettavaksi rinnassa 31 mm leveässä sinisessä nauhassa.

1918 vuoden Vapaussodan muistomitalin jakaa Korkeimman Vallan haltija.

a) upseerille, sotilaslääkärille, sotilasvirkamiehelle, alipäällystöön ja miehistöön sekä suojeluskuntaan kuuluvalle tai muulle henkilölle, joka on toiminut rintamalla 1918 vuoden Vapaussodan aikana.

b) henkilöille, joka samana ajanjaksona suojeluskuntien esikuntien tai valtion viranomaisten antaman todistuksen mukaan innokkaasti ja menestyksellisesti on toiminut armeijan varustamiseksi aseilla, muonituksella, vaatetuksella, varustuksilla tai kuormastoon kuuluvilla esineillä taikka muulla tavalla tehokkaasti avustanut armeijan toimintaa.


Sota-asiaintoimituskunnan päällikkö,
Senaattori Wilh. Thesleff.


C. Voss-Schrader.