Suomen Senaatin päätös uuden valankaavan vahvistamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

1918

N:o 14

S u o m e n
A s e t u s k o k o e l m a.


Suomen Senaatin päätös

uuden valankaavan vahvistamisesta kaikille Suomen siviilivirkakunnan ja julkisten laitosten ylemmille ja alammille[1] virkamiehille sekä palvelijoille.

Annettu Waasassa, helmikuun 12 päivänä 1918.


Suomen Senaatti on, Talousosaston Kansliasta tapahtuneessa esittelyssä, vahvistanut näinkuuluvan uuden valankaavan kaikille Suomen siviilivirkakunnan ja julkisten laitosten ylemmille ja alemmille virkamiehille sekä palvelijoille:

Minä N. N. lupaan ja vannon, Jumalan ja Hänen pyhän evankeliuminsa kautta, olla Suomen kansan valitsemalle eduskunnalle ja sen asettamalle hallitukselle kuuliainen ja uskollinen, niin että minä niiden ja maan hyötyä ja parasta kaikin tavoin etsiä ja edistää tahdon.

Minä tahdon myöskin hengellä ja verellä puolustaa Suomen eduskuntaa ja sen asettamaa hallitusta, ja ajoissa ilmaista ja tiedoksi saattaa, jos havaitsen jotakin olevan tekeillä niiden muuttamiseksi tahi lakkauttamiseksi, sekä myöskin totella ja noudattaa maassa voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

Ja koska minä olen maan palvelukseen asetettu, niin tahdon täyttää ja täytän uutteruudella ja uskollisuudella, ilman puolueellisuutta tahi omanvoitonpyyntöä, kaikki ne velvollisuudet, jotka minulle nyt virassani ovat täytettäväksi annetut tahi vastedes annettaneen, jonka ohessa olen ilmaisematta, mitä lain tahi erinäisten käskyjen mukaan on salassa pidettävä.

Kaikissa tuomioissa tahdon ja teen minä oikeutta sekä köyhälle että rikkaalle ja tuomitsen Jumalan ja maan lain ja laillisten sääntöjen mukaan; en koskaan lakia vääntele enkä vääryyttä edistä sukulaisuuden, lankouden, ystävyyden, kateuden ja vihan tahi pelon tähden, taikka lahjain ja antimien tahi muun syyn tähden, tapahtuipa se millä tekosyyllä tahansa, enkä syytöntä syylliseksi taikka syyllistä syyttömäksi tee.

Kaiken tämän tahdon ja täytän minä uskollisesti, niin totta kuin Jumala minua auttakoon hengen ja sielun puolesta.

Waasassa, helmikuun 12 päivänä 1918.


Talousosaston Kanslian v. t. Päällikkö,
Senaattori HEIKKI RENVALL.


A. K. Grotenfelt.


Lähde[muokkaa]

  • Alkuperäiset v:n 1918 kapinan aikana n. s. Vaasan hallituksen julkaisemat Suomen asetuskokoelman numerot. (N:ot 12–28.) Vaasa, Pethmanin kirjapaino 1918.

Huomautukset[muokkaa]

  1. pitää olla alemmille