Suomen eläinsuojelusyhdistykset

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Eläinsuojelusyhdistykset.

Se sydämetön raakuus ja julmuus, jolla eläimiä ja etenkin kotieläimiä vielä pidellään monessa paikkaa maatamme, ei ole voinut olla herättämättä vastalausetta oikein ajattelevien kansalaisten puolelta. Usealla seudulla on syntynyt eläinsuojelusyhdistyksiä, joiden tarkoituksena on ehkäistä tuota väärinkäyttöä ja vaikuttaa turvattomain olentojen paremman pitelyn hyväksi sekä saattaakseen pahimmat eläimenrääkkääjät hyvin ansaittuun rangaistukseen. Epäilemättä ovat nämät yhdistykset, kukin paikkakunnallaan, jo olleet suureksi hyödyksi; mutta ne ovat työskennelleet erillään toisistaan, kukin itsekseen, ilman mitään keskinäistä yhteyttä, joka aina elähdyttää ja selvittää yhdystyön yhteisen tarkoitusperän saavuttamiseksi.

Helsingin Eläinsuojelusyhdistys on sen tähden viime vuonna kehottanut maamme kaikkia eläinsuojelusyhdistyksiä asian hyväksi lähettämään tietoja eri yhdistysten paikasta, perustamisesta, säännöistä ja hallituksesta tehdäkseen täten yhteyden niiden välillä mahdolliseksi yhteisiä asioita koskevan keskustelun ja yhtäläisen toimintatavan aikaansaamista varten, sortamatta muuten ainoankaan yhdistyksen toimintaa, mikä katsotaan kullekin paikkakunnalle soveliaimmaksi. Tahdotaan vaan tietää missä asialla on ystävänsä.

Valitettavasti eivät tähän asti lähetetyt tiedot ole täydellisiä, koska useat yhdistykset eivät liene huomioon ottaneet kehotusta. Seuraava tilasto on kuitenkin saatettava tiedoksi siinä toivossa että myöhemmin voidaan julkaista vielä puuttuvia ja odotettuja tietoja useilta paikkakunnilta.

T u r u n   E l ä i n s u o j e l u s y h d i s t y s,   vanhin maassamme, perustettiin 22 p:nä Helmik. 1871. Toimintapiiri rajoittamaton. Jäseniä v. 1889 oli 146 miestä, 43 naista, yhteensä 189. Vuosimaksu 4 mk. mieheltä, 2 mk. naiselta. Hallitus: 9 jäsentä. Sihteri L. Landell.

H e l s i n g i n   E l ä i n s u o j e l u s y h d i s t y s   perustettiin v. 1874. Toimintapiiri on lähinnä rajoitettu Helsinkiin. Jäseniä v. 1890 on 127 miestä, 19 naista, yhteensä 146. Vuosimaksu 4 mk. mieheltä, 2 mk. naiselta. Hallitus: 6 jäsentä, 3 varajäsentä, nykyinen puheenjohtaja Z. Topelius, sihteri C. E. Degerholm.

V i i p u r i n   E l ä i n s u o j e l u s y h d i s t y s   perustettiin v. 1876. Toimintapiiri rajoittamaton. Jäsenten luku 1890 on 139. Vuosimaksu 4 mk.miehiltä, 2 mk. naisilta. Hallitus: 6 jäsentä, 3 varajäsentä, nykyinen puheenjohtaja A. Norring.

H a m i n a n   E l ä i n s u o j e l u s y h d i s t y s   perustettiin v. 1878. Toimintapiiri rajoitettu paikkakuntaan. Jäsenten luku v. 1889 oli 48 miestä ja 39 naista, yhteensä 87. Vuosimaksu 2 mk. mieheltä, 1 mk. naiselta. Hallitus: 6 jäsentä, 3 varajäsentä, nykyinen puheenjohtaja E. Segercranz, sihteri A. Lindholm.

H e i n o l a n   E l ä i n s u o j e l u s y h d i s t y s   perustettiin 1879. Toimintapiiri rajoittamaton. Jäsenten lukumäärä v. 1889 oli 20 miestä ja 14 naista, yhteensä 34. Vuosimaksu 2 mk. mieheltä, 1 mk. naiselta. Hallitus: 4 jäsentä, 2 varajäsentä, nykyinen puheenjohtaja J. Wahlman.

U u d e n k a u p u n g i n   E l ä i n s u o j e l u s y h d i s t y s   perustettiin 1886, toimintapiiri rajoittamaton. Jäsenten luku v. 1890 on 57 miestä, 27 naista, yhteensä 84. Vuosimaksu 2 mk. mieheltä, 1 mk. naiselta. Hallitus: 6 jäsentä, nykyinen puheenjohtaja E. von Heerman, sihteri K. Söderholm.

L o v i s a n   E l ä i n s u o j e l u s y h d i s t y s   perustettiin 1887. Toimintapiiri rajoitettu paikkakuntaan. Jäsenten luku 1889 oli 26 miestä, 28 naista, yhteensä 54. Vuosimaksu 2 mk. mieheltä, 1 mk. naiselta. Hallitus: 3 jäsentä, 2 varajäsentä, nykyinen puheenjohtaja K. L. Sagulin.

E l ä i n s u o j e l u s y h d i s t y s   I i t i n,   J a a l a n   j a   A r t j ä r v e n   p i t ä j i s s ä   Uudenmaan läänissä, ainoa maaseudulla, perustettiin v. 1887. Toimintapiiri rajoittamaton. Jäsenten luku v. 1889 oli 35. Vuosimaksu 2 mk. kaikilta. Hallitukseen kuuluu 6 jäsentä. Nykyinen puheenjohtaja L. J. Stråhle.

Näiden kahdeksan yhdistyksen säännöt tähtäävät samaa tarkoitusperää, eroten toisistaan ainoastaan lähemmin ilmoitetuissa pikkuseikoissa sekä velvoittaen jäseniänsä oman esimerkin ohella kehottamaan sääliväisesti pitelemään eläimiä ja missä sopii saattamaan väärinkäyttöä oikeuteen. Koska vuosikertomuksia ei ole saatavissa, ei tässä voida lähempiä tietoja antaa näiden yhdistysten viime vuoden toiminnasta. Niinikään puuttuu tietoja enimpien mainittujen yhdistysten nykyisistä hallituksen jäsenistä ja varoista, mikä kaikki viittaa siihen, että yhteistä aikakauskirjaa eläinsuojelusta varten Suomessa kaivataan.

Sitä myöten kun tietoja saapuu, täydennetään yllämainittuja tietoja.

Helmikuussa 1890.

Helsingin Eläinsuojelusyhdistys.


[Lähde: Uusi Suometar 28.2.1890 sivut 3 - 4; kirjoittajaksi merkitty Helsingin Eläinsuojelusyhdistys]