Suomenkielisten kirjojen luettelo 0-1

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Pääartikkeli: Luokka:Bibliografiat

00 Kirja-ala[muokkaa]

 • Gustafsson, Paul ym. (toim.): Kirja Suomessa 500 vuotta. Julkaisija: Suomalaisen kirjan 500-vuotisjuhlatoimikunta. Helsinki: VAPK-kustannus, 1991. ISBN 951-37-0611-7.
 • Lehtonen, Mikko: Post scriptum. Kirja medioitumisen aikakaudella. Tampere: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-087-2.
 • Nuorteva, Jussi (toim.): Kirjan rantaviiva. Humaniora-sarja. Helsinki: Gaudeamus, 1988. ISBN 951-662-457-X.
 • Paavonheimo, Jari: Digitaalisen ja painetun rajalla. Kirjoituksia kirjasta, digitaalisuudesta ja kirjastosta. Pohjautuu tekijän Helsingin yliopistossa vuonna 2006 hyväksyttyyn pro gradu -työhön. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2006. ISBN 951-692-628-2.

00.065 Kokoukset[muokkaa]

 • Hypén, Tarja-Liisa (toim.): Kirjan matka tekijöiltä lukijoille. Puheenvuoroja kotimaisen kaunokirjallisuuden luomisen ja lukemisen ehdoista 2000-luvulla. Tampere: Tampere University Press, 2007. ISBN 978-951-44-6854-4.

00.09 Historia[muokkaa]

 • Heikkilä, Tuomas (toim.): Kirjallinen kulttuuri keskiajan Suomessa. Historiallisia tutkimuksia 254. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-223-7.
 • Jäntti, Yrjö A.: Kirjapainotaidon historia. Porvoo: WSOY, 1940.
 • Laine, Tuija (toim.): Kirjahistoria. Johdatus vanhan kirjan tutkimukseen. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 647. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-900-6.
 • Laine, Tuija (toim.): Vieraskielinen kirjallisuus Suomessa Ruotsin vallan aikana. Tietolipas 159. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-071-6.
 • Lott, Mare & Möldre, Aile: Virolaisen kirjan tarina. (Lühike eesti raamatu ajalugu, 2000.) Suomentanut Hannu Oittinen. Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 2011. ISBN 978-9949-413-28-7.
 • Merisalo, Outi: Manu scripta. Länsimaisen kirjan historia keskiajalla (500–1500). Perustuu tekijän vuosina 1989–2003 pitämiin luentoihin. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja 69. Jyväskylä: Kampus-kustannus, 2003. ISBN 951-9113-69-X.

00.1 Kirjoitus[muokkaa]

 • Aaltonen, Elsa: Kustavilaisia puumerkkejä. Kustavi: E. Aaltonen, 1999. ISBN 952-91-1128-2.
 • Cruz, Carlos da & Krokfors, Leena: Käsialatreeni. Tammen treenikirjasto. Helsinki: Tammi, 2008. ISBN 978-951-26-5782-7.
 • Ekko, P. O.: Puumerkit ja riimut menneisyyden avaimina. Toimittanut Timo Ekko. Helsinki: Suomen heraldinen seura, 1984.
 • Ekko, P. O.: Puumerkit puhuvat. Toimittanut Timo Ekko. Pori: T. Ekko, 1991.
 • Kahla, Martti (vastaava toim.): Suomalaisten henkilönnimien kyrillinen siirrekirjainnusopas. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 53. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Valtion painatuskeskus, 1988. ISBN 951-861-103-3.
 • Kahla, Martti & Mikkonen, Pirjo (toim.): Venäläisten henkilönnimien opas. Venäjän federaatiossa käytössä olevia etunimiä muunnoksineen ja sukunimiä. 3. laajennettu laitos. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 136. Kielenkäytön oppaita 5. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2005. ISBN 952-5446-13-1.
 • Lindqvist, Cecilia: Merkkien valtakunta. Kertomus kiinalaisista ja heidän kirjainmerkeistään. (Tecknens rike. En berättelse om kineserna och deras skrivtecken, 1989.) Suomentaneet Arto ja Kirsti Ingervo. Kiinalaiset kirjainmerkit piirtänyt Wang Xiping. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991 (2. painos 1997). ISBN 951-0-16595-6.
 • Lukkarila, Jarno: Tekstuuri. Typografia julkaisijan työvälineenä. Helsinki: CredoNet, 2001. ISBN 952-5344-15-0.
 • Mikkonen, Pirjo ym. (toim.): Venäjän federaation paikannimiä. Oikeinkirjoitus- ja painotusopas. Kielenkäytön oppaita 6. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006. ISBN 952-5446-18-2. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Oja, Heikki: Riimut. Viestejä viikingeiltä. Kirjokansi 80. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2015. ISBN 978-952-222-591-7.

00.109 Historia[muokkaa]

 • Aaltonen, Elsa: Kustavilaisia puumerkkejä. Kustavi: E. Aaltonen, 1999. ISBN 952-91-1128-2.
 • Adkins, Lesley & Adkins, Roy: Hieroglyfikirja. Opi lukemaan ja kirjoittamaan muinaisten egytiläisten tapaan. (The Little Book of Egyptian Hieroglyphs, 2001.) Hieroglyfit. Cleo Huggins ja Nigel Strudwick. Suomentanut Jaana Toivari-Viitala. Jyväskylä: Atena, 2003. ISBN 951-796-322-X.
 • Egyptiläinen kuolleiden kirja. Ani’n papyrus. Etenemisestä päivän kanssa. Johdanto ja suomennos: Visa Kaliva. Fiskars: Quius-kirja, 2000. ISBN 951-97530-1-X.
 • Ekko, P. O.: Länsi-Suomen puumerkkien historia. Toimittanut Timo Ekko. Pori: Timo Ekko, 2002. ISBN 952-91-1128-2.
 • Heikkilä, Tuomas: Piirtoja ja kirjaimia. Kirjoittamisen kulttuurihistoriaa keskiajalla. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1208. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-065-3.
 • Lukkarila, Jarno: Tekstuuri. Typografia julkaisijan työvälineenä. Helsinki: CredoNet, 2001. ISBN 952-5344-15-0.
 • Mäkelä-Alitalo, Anneli: Vanhat käsialat. Avain Ruotsin ajan asiakirjoihin. Ilmestynyt aiemmin nimellä Käsialakirja Sukuseurojen keskusliiton kustantamana. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1010. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-660-9.

00.2 Symbolit. Koodit. Merkkijärjestelmät[muokkaa]

 • Bruce-Mitford, Miranda: Viestivät merkit & paljastavat symbolit. Suomentaja: Eero Ojanen. Helsinki: Helsinki Media, 1997. ISBN 951-32-0038-8.
 • Cooper, J. C.: Symbolien maailma. Unet, kuvat, ennusmerkit. (Symbolism. The Universal Language, 1982.) Suomennos: Esko Halivaara. Helsinki: Kirjapaja, 1984. ISBN 951-621-509-2.
 • Eskola, Katarina (toim.): Symbolit. Seminaariraportti. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 1. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1986. ISBN 951-679-517-X.
 • Koch, Rudolf: Merkkien kirja. (Das Zeichenbuch, 1923.) Suomentanut Sirkka Salonen. Helsingissä: Otava, 1984. ISBN 951-1-07758-9.
 • Lempiäinen, Pentti: Lukujen symboliikka nollasta miljoonaan. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20405-6.
 • Lempiäinen, Pentti: Kuvien kieli. Vertauskuvat uskossa ja elämässä. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26457-1.
 • Luutonen, Marketta: Kansanomainen tuote merkityksenkantajana. Tutkimus suomalaisesta villapaidasta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Artefakta 3. Helsinki: Akatiimi, 1997. ISBN 951-97208-2-0.
 • Peltonen, Ulla-Maija & Stenvall, Kirsti (toim.): Myytit ja symbolit. Kirjoituksia suomalaisista kulttuuritulkinnoista. Väki voimakas 5. Tampere: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 1991. ISBN 952-90-3265-X.
 • Seppänen, Jouko: Etymologia, mytologia ja kosmologia. Kielen, mielen ja maailmankuvan rajoilla. Esitelmä Suomen semiotiikan seuran 11. symposiumissa Imatralla 1992. Espoo: J. Seppänen, 1992.

00.201 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Cobley, Paul & Jansz, Litza: Semiotiikka vasta-alkaville ja edistyville. (Semiotics for beginners, 1997.) Suomennos: Sari Vähänen. Helsinki: Jalava, 1998. ISBN 951-887-106-X.
 • Greimas, Algirdas Julien: A. J. Greimasin luennot Helsingissä 4.–5.5.1979. Toimittanut ja suomeksi kääntänyt Eero Tarasti. Julkaisija: Suomen semiotiikan seura ja Helsingin yliopiston semiotiikan opintokokonaisuus. Semiotiikan julkaisuja 1. Imatra: Imatran kansainvälinen semiotiikan instituutti, 1999. ISBN 951-96306-7-8.
 • Hannula, Erja & Oksanen, Ulla (toim.): Murtuvat merkit. Semiotiikan teoreettisen ja soveltavan tutkimuksen näkökulmia. Palmenia-sarja 53. Helsinki: Palmenia, 2009. ISBN 978-951-570-764-2.
 • Inkinen, Sam & Ylä-Kotola, Mauri (toim.): Semiosis. Merkkien virtaa. Filosofian tohtori Altti Kuusamon juhlakirja. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. C, Katsauksia ja puheenvuoroja 24. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2001. ISBN 951-634-779-7.
 • Tarasti, Eero: Johdatusta semiotiikkaan. Esseitä taiteen ja kulttuurin merkkijärjestelmistä. Helsinki: Gaudeamus, 1990 (3. painos 1996). ISBN 951-662-512-6.
 • Tarasti, Eero: Arvot ja merkit. Johdatus eksistentiaalisemiotiikkaan. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-909-1.
 • Tarasti, Eero: Esimerkkejä. Semiotiikan uusia teorioita ja sovelluksia. Artikkelit julkaistu 1990–96 aikakauslehdissä ja kokoomateoksissa. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-673-4.
 • Tarasti, Eero (toim.): Ymmärtämisen merkit. Samuuden ja toiseuden ikoneja suomalaisessa kulttuurissa. Acta semiotica Fennica 8. Imatra: International Semiotics Institute, 2000. ISBN 951-96306-9-4.
 • Veivo, Harri (toim.): Vastarinta / resistanssi. Konfliktit, vastustus ja sota semiotiikan tutkimuskohteina. Semiotiikan verkkoyliopiston julkaisuja. Palmenia-sarja 24. Helsinki: Yliopistopaino, 2007. ISBN 978-951-570-682-9.
 • Veivo, Harri & Huttunen, Tomi: Semiotiikka. Merkeistä mieleen ja kulttuuriin. Semiotiikan verkkoyliopiston julkaisuja. Palmenia-sarja 24. Helsinki: Edita, 1999. ISBN 951-37-2876-5.

00.203 Hakuteokset[muokkaa]

 • Biedermann, Hans: Suuri symbolikirja. (Knaurs Lexikon der Symbole, 1989.) Suomentanut ja toimittanut Pentti Lempiäinen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993 (8. painos 2004). ISBN 951-0-18537-X.
 • Symbolit & merkit. [Alkuperä ja merkitys]. (Signs and Symbols.) Suomennos: Carla-Rose Häkkinen, Heli Ruuhinen. Helsinki: Gummerus, 2009. ISBN 978-951-20-8084-7.
 • Tresidder, Jack: 1001 symbolia. Kuvitettu opas symbolien maailmaan. (1001 Symbols, 2003.) Suomentanut Veli-Pekka Ketola. Hämeenlinna: Karisto, 2004. ISBN 951-23-4522-6.

00.209 Historia[muokkaa]

 • Singh, Simon: Koodikirja. Salakirjoituksen historia muinaisesta Egyptistä kvanttikryptografiaan. (The Code Book. The Evolution of Secrecy from Mary, Queen of Scots to Quantum Cryptograph, 1999.) Suomentanut Heikki Karjalainen. Helsinki: Tammi, 1999. ISBN 951-31-1544-5.

00.4 Kirjapainotaito. Graafinen teollisuus[muokkaa]

 • Bohman, Jan & Hallberg, Åke: Graafinen suunnittelu. (Grafisk design. Det synliga språket, 1985, 1987.) Suomennos: Sirkkaliisa Kallonen ja Vuokko Väkiparta. Jyväskylä: Gummerus, 1988. ISBN 951-20-3042-X.
 • Campbell, Alastair: Graafisen suunnittelijan opas. (The Designer’s Handbook, 1983.) Suomentanut Heli Setälä. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1986. ISBN 951-0-14101-1.
 • Gaardberg, Lars: Kirjapainotaidon historia. Savitauluista laseriin. Helsinki: BTJ-Avain, 2011. ISBN 978-951-692-852-7.
 • Itkonen, Markus: Typoteesejä. Tarkan typografian opas. Helsinki: RPS-yhtiöt, 1999. ISBN 952-5001-07-5.
 • Itkonen, Markus: Typografian käsikirja. 3. tarkistettu ja laajennettu painos. Helsinki: RPS-yhtiöt, 2007. ISBN 978-952-5001-10-5.
 • Loiri, Pekka & Juholin, Elisa: Huom! Visuaalisen viestinnän käsikirja. Helsinki: Inforviestintä, 1998 (4. painos 2006). ISBN 952-5123-10-3.
 • Loiri, Pekka: Typo. Pieni käytösopas typografian laatijalle. Navigare. Helsinki: Inforviestintä, 2004. ISBN 952-5123-54-5.
 • Saarinen, Lauri & Joensuu, Juri & Koskimaa, Raine (toim.): Kirja 2010. Kirja-alan kehitystrendit. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 70. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2001. ISBN 951-39-1047-4.
 • Toikkanen, Rita: Tyylikäs julkaisu. Painotyön ja verkkosivujen suunnittelu ja toteutus. Sihteeri. Kauppakamarisarja. Helsinki: Edita, 2003. ISBN 951-37-3963-5.
 • Warde, Beatrice: Kristallimalja, eli, Typografian tulee olla näkymätöntä. (The Crystal Goblet, or Printing Should Be Invisible, 1932.) Käännös ja toimitus Jorma Hinkka, osin Soila Lehtosen kanssa. Helsinki: Grafi, 2005. ISBN 952-99368-1-8.
 • Vuorinen, Paula: Mainonta, ekologia & etiikka. Erikoistyö: Turun ammattikorkeakoulu. Turun taideakatemian julkaisusarja 1. Helsinki: Rakannusalan kustantajat: Turku: Turun taideakatemia, 1999. ISBN 951-664-041-9.

00.4038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Koskinen, Pertti (toim.): Graafisen alan sanasto. Helsinki: Mainostajien liitto, 2010. ISBN 978-952-5262-40-7.

00.409 Historia[muokkaa]

 • Mervola, Pekka: Kirja, kirjavampi, sanomalehti. Ulkoasukierre ja suomalaisten sanomalehtien ulkoasu 1771–1994. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. Bibliotheca historica 1. Jyväskylä studies in communication 1. Helsinki Jyväskylä: Suomen historiallinen seura, 1995. ISBN 951-710-013-2.

00.5 Kirjansidonta[muokkaa]

 • Häkli, Esko: Kirjojen kohtalo teollisessa Suomessa. Helsinki: Helsingin yliopiston kirjasto, 1987. ISBN 951-45-4164-2.
 • Häkli, Esko: Kirjallisuuden sidotus, säilytys ja huolto. Kirjallisuuden sidotusta, säilytystä ja huoltoa käsittelevät opintopäivät Helsingissä 26.–28.5.1980 ja 8.–10.9.1980. Helsinki: Suomen tieteellinen kirjastoseura, 1981. ISBN 951-95382-2-4.

00.6 Kustannustoimi. Kirjakauppa[muokkaa]

 • Aromäki, Juhani ym. (toim.): Pro libri. Juhlakirja Cecil Hagelstamin täyttäessä 50 vuotta 15.1.1999. Helsingissä: Ajatus, 1999. ISBN 951-9440-77-1.
 • Ekholm, Kai & Repo, Yrjö: Kirja tienhaarassa vuonna 2020. Kirja 2020 -hanke. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-158-6.
 • Halonen, Johanna ym. (toim.): Mielihyvää kirjallisuudesta. Suomalainen kirjakulttuuri tänään. Turun yliopisto. taiteiden tutkimuksen laitos. Sarja A, n.o 28. Turku: Turun yliopisto, 1993. ISBN 951-29-0001-7.
 • Halttunen, Kai: Pienkustantajan arkipäivä. Tutkimus julkaisuprosessista ja toimintakulttuurista. Perustuu Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen laitoksella 1993 tarkastettuun pro gradu -työhön. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 45. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1995. ISBN 951-34-0512-5.
 • Hellemann, Jarl: Lukemisen alkeet ja muita kertomuksia kustantajan elämästä. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-14245-3.
 • Hellemann, Jarl: Kustantajan näkökulma. Kirjoituksia kirjallisuuden reunalta. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-16145-8.
 • Hellemann, Jarl: Kirjalliset liikemiehet. Kustantajakuvia. Helsingissä: Otava, 2002. ISBN 951-1-18269-2.
 • Hiidenmaa, Pirjo & Jussila, Raimo & Nissinen, Annika (toim.): Hyvä kirja. Helsinki: Suomen tietokirjailijat, 2006. ISBN 951-96737-7-6.
 • Jokinen, Heikki: Tietokirjailijan eväät. Tekijänoikeus, sopimukset, apurahat. 2. uudistettu painos. Helsinki: Suomen tietokirjailijat, 2010. ISBN 978-952-67356-0-3.
 • Kaskela, Markku & Koskelainen, Jukka: Maailmalle. Kirjaviennin uusi aika. Helsinki: Avain, 2014. ISBN 978-952-304-042-7.
 • Lantto, Reino: Bitteinä ja paperilla. Graafisen viestinnän trendejä. Espoo: Digitext, 2014. ISBN 978-952-93-3386-8.
 • Leikola, Anto: Kirjoista ja viisaudesta. Tietolipas 110. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1988. ISBN 951-717-529-9.
 • Leskinen, Arvo: Sanomisen ”vapaus”. Ilmaisunvapauden toteuttaminen ja toteutuminen. Vuokatti: Kustannusmarko, 2008. ISBN 978-951-97903-6-7.
 • Makkonen, Teijo (toim.): Kustannustoimittajan kirja. Tampere. Vastapaino: Helsinki. Suomen kustannusyhdistys, 2004. ISBN 951-768-137-2.
 • Niinikangas, Vesa & Laukkanen, Minna: Ajatukset käyttöön. Julkaisijan käsikirja. Enostonen pienet vaaleat 2. Turku: Enostone, 2001. ISBN 951-9036-18-0.
 • Oja, Heikki: Ideasta kirjahyllyyn eli Miten voin julkaista ja myydä yleistajuisen tiedekirjan tämän päivän Suomessa – ja säilyä hengissä. Helsinki: Tieteellisten seurain valtuuskunta, 1987. ISBN 951-47-0409-6.
 • Ojala, Kari: Ensimmäinen painos. Miten saan tekstini julki ja kuinka elän kirjoittamisella. Kuvitus. Helena von Alftan. Helsinki: Etukeno, 2006. ISBN 952-99593-3-8.
 • Pietiläinen, Kimmo: Väärin oikein. Suomalaisen kulttuurin katveessa. Helsinki: Terra Cognita, 2012. ISBN 978-952-5697-54-4.
 • Saarinen, Lauri & Joensuu, Juri & Koskimaa, Raine (toim.): Kirja 2010. Kirja-alan kehitystrendit. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 70. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2001. ISBN 951-39-1047-4.
 • Savola, Heikki: Omakustantajan perusopas. Näin julkaiset kirjasi itse. Karkkila: Lukutoukan kirjakauppa, 2014. ISBN 978-952-67173-9-5.
 • Stockmann, Doris: Kirja Suomessa. Tekijöistä lukijaan. Kirja-alan tukitoimet ja kehittäminen. Kulttuuripolitiikan osaston julkaisusarja nro 1/2000. Helsinki: Opetusministeriö, 2000. ISBN 952-442-264-6.
 • Vakkuri, Kai: Sinä kirjoitat kirjan. Luovan kirjoittamisen opas. 2. uudistettu ja laajennettu painos. Helsinki: BSV-kirja, 2006. ISBN 952-5575-09-8.
 • Vakkuri, Kai: Omakustantajan käsikirja. Näin kustannat ja markkinoit oman kirjan. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2005. ISBN 951-692-601-0.

00.603 Hakuteokset[muokkaa]

 • Hänninen, Jera & Hänninen, Jyri: Haluatko todella kirjailijaksi? Matkaopas kirjamaailmaan. Helsinki: Helsinki-kirjat, 2012. ISBN 978-952-5-98907-6.

00.609 Historia[muokkaa]

 • Beach, Sylvia: Shakespeare and Company. (Shakespeare & Company, 1959.) Suomentaneet Ruth Routa ja Heikki Karjalainen. Helsinki: Tammi, 2003. ISBN 951-31-2286-7.
 • Beach, Sylvia: Shakespeare & Company. (Shakespeare & Company, 1959.) Suomentaneet Ruth Routa ja Heikki Karjalainen. 2. painos (1. painos 2003). Helsinki: Loisto, 2006. ISBN 952-459-604-0.
 • Häggman, Kai: Paras tawara maailmassa. Suomalainen kustannustoiminta 1800-luvulta 2000-luvulle. Suomen kustannusyhdistys 150 vuotta. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-23089-2.
 • Häkkinen, Kaisa: Suomalaisen oppikirjan vaiheita. Helsinki: Suomen tietokirjailijat, 2002. ISBN 951-96737-5-X.
 • Kontiainen, Vesa: Aitoa suomirokkia. Poko Rekordsin historia. Helsinki: Like, 2004. ISBN 952-471-400-0.
 • Korppi, Timo: Lihaa säästämättä. 30 vuotta suomalaisen pornobisneksen etulinjassa. Helsinki: WSOY. Johnny Kniga, 2002. ISBN 951-0-27476-3.
 • Lehtola, Jari & Lehtola, Jorma & Lehtola, Veli-Pekka: Juosten kustannettu. 16,3 vuotta. Päättymätön kulttuuriteko (joka päättyi), eli Opasluonteinen kertomus pienkustantamisesta kiinnostuneille siitä, miksi alalle ehdottomasti kannattaa ryhtyä, jos haluaa pysyä köyhänä. Osa 1, Vuodet 1996–2001 (soveltuvin osin). Inari: Kustannus-Puntsi, 2013. ISBN 978-952-5343-48-9.
 • Paloposki, Outi & Riikonen, H. K. (toim.): Suomennetun tietokirjallisuuden historia. 1800-luvulta 2000-luvulle. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1289. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2013. ISBN 978-952-222-216-9.
 • Strang, Jan: Antikvariaateillakin on kohtalonsa. Suomen antikvaarisen kirjakaupan historia. Helsinki: Antiikki-kirja, 1999. ISBN 951-98135-0-0.

00.8 Kirjojen keräily. Bibliofilia[muokkaa]

 • Aromäki, Juhani ym. (toim.): Pro libri. Juhlakirja Cecil Hagelstamin täyttäessä 50 vuotta 15.1.1999. Helsingissä: Ajatus, 1999. ISBN 951-9440-77-1.
 • Bonnet, Jacques: Kirjaston henget. (Des bibliothèques pleines de fantômes, 2008.) Suomentanut Jyrki Kiiskinen. Helsinki: Tammi, 2011. ISBN 978-951-31-4873-7.
 • De Bury, Richard: Filobiblon. Rakkaus kirjoihin. (The philobiblon, 1345.) Suomentanut Kaisa Luntinen. Helsinki: Artemisia Edizioni, 2004. ISBN 951-97294-3-7.
 • Ellilä, E. J.: Kirjojen taika. Porvoo: WSOY, 1952.
 • Flaubert, Gustave: Bibliomania. (Bibliomanie, 1837.) Suomennos: Antti Nylén. Esseet. Antti Nylén ja Hannu Salmi. Turku: Faros, 2012. ISBN 978-952-5710-22-9.
 • Kalaja, Terttu-Elina (toim.): Kirja elää. Bibliophilos 1942–1992. Bibliofiilien seuran julkaisuja n.o 3. Helsinki: Bibliofiilien seura, 1992. ISBN 951-96542-0-8.
 • Kuitunen, Kalevi: Kirjatoukan tietolipas. Helsinki: C. Hagelstamin antikvaarinen kirjakauppa, 1994. ISBN 952-90-5860-8.
 • Kuitunen, Kalevi: Arvokirjaopas. Helsinki: C. Hagelstamin antikvaarinen kirjakauppa, 1995. ISBN 951-97360-0-X.
 • Kuitunen, Kalevi: Näkymätön sensuuri ja muita kirjoitelmia. Helsinki: C. Hagelstamin antikvaarinen kirjakauppa, 1996. ISBN 951-97360-1-8.
 • Kuitunen, Kalevi: Kirjahulluja. Helsinki: C. Hagelstamin antikvaarinen kirjakauppa, 1998. ISBN 951-97360-3-4.
 • Kuitunen, Kalevi: Antikvaarisen kirjallisuuden käsikirja. Helsinki: C. Hagelstamin antikvaarinen kirjakauppa, 1999. ISBN 951-97360-4-2.

01 Bibliografia[muokkaa]

 • Forsman, Maria: Savitaulusta tietokoneeseen. Bibliografian perusteita ja teoriaa. Julkaisija Suomen kirjastoseura. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1985. ISBN 951-692-134-5.
 • Nummelin, Juri: Bibliografia Teerijokiensis. Teerijoen suvun bibliografia. Turku: J. Nummelin, 2002.
 • Palonen, Vuokko ym. (toim.): Elementa bibliographica. Kirjoituksia bibliografisesta työstä. Juhlakirja Thea Aulolle 14.5.1986. Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja 49. Helsinki: Helsingin yliopiston kirjasto, 1986. ISBN 951-45-3947-8.

01.2 Yleisbibliografiat. Kansallisbibliografiat[muokkaa]

 • Hellman, Ben (toim.): Puškinista Peleviniin. Venäläisen kaunokirjallisuuden suomennosten bibliografia 1876–2007. Helsinki: Slavistiikan ja baltologian laitos, Helsingin yliopisto, 2008. ISBN 978-952-10-5036-7.
 • Kuitunen, Kalevi: Valiokirjasto. Helsinki: C. Hagelstamin antikvaarinen kirjakauppa, 1997. ISBN 951-97360-2-6.
 • Sjöblom, Simo: Kaksikymmentä vuotta Knalli ja sateenvarjo -kuunnelmia. 3. korjattu painos (1. painos 1998). Seaflower’s mini-bibliography n.o 17. Helsinki: Seaflower, 2000. ISBN 952-444-156-X.
 • Sjöblom, Simo: Edgar Rice Burroughs -bibliografia 1921–1999. Seaflower’s mini-bibliography n.o 19. Helsinki: Seaflower, 1999. ISBN 952-444-166-7.
 • Sjöblom, Simo: Jules Verne -bibliografia 1874–1999. Seaflower’s mini-bibliography n.o 49. Helsinki: Seaflower, 1999. ISBN 952-444-209-4.
 • Sjöblom, Simo: Stephen King -bibliografia 1982–1999. Seaflower’s mini-bibliography n.o 51. Helsinki: Seaflower, 2000. ISBN 952-444-224-8.

01.21 Kustantajien ja kirjakauppojen luettelot[muokkaa]

 • Vanhan kirjallisuuden hintaopas 1. 7. korjattu ja täydennetty laitos. Helsinki: Suomen antikvaariset kirjakauppiaat, 2010. ISBN 978-951-97256-6-6.
 • Vanhan kirjallisuuden hintaopas 2. 7. uudistettu laitos. Helsinki: Suomen antikvaariset kirjakauppiaat, 2010. ISBN 978-951-97256-7-3.

01.4 Henkilöbibliografiat[muokkaa]

 • Ellilä, E. J.: Kirjallisia salanimiä ja nimimerkkejä. 2., täydennetty painos. Tietolipas 47. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1966.
 • Hemánus, Pertti: Journalismi, ikkuna todellisuuteenko? Jäähyväisluento ja bibliografia. Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, julkaisuja C 23. Tampere: Tampereen yliopisto, 1997. ISBN 951-44-4282-2.
 • Hirvonen, Maija: Salanimet ja nimimerkit. Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjaston julkaisuja nro 16. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2000. ISBN 951-692-464-6.
 • Kallio, V. J.: Fennica-kirjallisuuden salanimiä ja nimimerkkejä vuoteen 1885. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 211. Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1939.
 • Koponen, Anneli: Goethen lyriikan suomennokset 1832–1991. Liite tekijän lisensiaatintyöhön. Annan laulusta Villiruusuun. Johann Wolfgang von Goethen lyriikan suomennokset vuosina 1832–1991. Kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksia n.o 6. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1993. ISBN 951-708-155-3.
 • Luettelo Suomen sanoma- ja aikakauslehdissä käytännössä olevista nimimerkeistä. Suomen sanomalehtimiesten liitto, 1944.
 • Sjöblom, Simo: Carl Barks ja hänen tuotantonsa. Seaflower’s comics studies n.o 1. Helsinki: Seaflower, 1992. ISBN 952-6666-23-2.

01.5 Erikoisalojen luettelot[muokkaa]

 • Kuitunen, Kalevi: Kirjatoukan tietolipas. Helsinki: C. Hagelstamin antikvaarinen kirjakauppa, 1994. ISBN 952-90-5860-8.
 • Kuitunen, Kalevi: Arvokirjaopas. Helsinki: C. Hagelstamin antikvaarinen kirjakauppa, 1995. ISBN 951-97360-0-X.
 • Kuitunen, Kalevi: Kirjahulluja. Helsinki: C. Hagelstamin antikvaarinen kirjakauppa, 1998. ISBN 951-97360-3-4.
 • Kuitunen, Kalevi: Antikvaarisen kirjallisuuden käsikirja. Helsinki: C. Hagelstamin antikvaarinen kirjakauppa, 1999. ISBN 951-97360-4-2.

01.51 Filosofia. Psykologia. Rajatieto[muokkaa]

 • Rytilä, Heta: Vampyyrikirjaluettelo. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1993. ISBN 951-692-313-5.
 • Ylä-Kotola, Mauri (toim.): Eksistentialismia käsittelevää suomenkielistä kirjallisuutta. 9 lehteä taitettuina. Gnosis-julkaisusarja. Helsinki: Club at the End of Street/Gnosis-työryhmä, 1992. ISBN 952-9661-05-3.

01.52 Uskonto[muokkaa]

 • Kuurne, Eljas & Leppänen, Aino: Uskonnollista kirjallisuutta 1993–1997. Kaunokirjallisuutta, henkilöhistorioita ja jokamiehen teologiaa. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 1998. ISBN 951-692-429-8.

01.53 Yhteiskunta[muokkaa]

 • Iivonen, Mirja: Bibliografinen katsaus 1980-luvun alun suomalaiseen ja Suomessa julkaistuun rauhanliikekirjallisuuteen. Tutkimustiedotteita no. 31. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos, 1986. ISBN 951-706-082-3.
 • Mälkiä, Matti: Suomenkielistä sosiaalitieteellistä menetelmäkirjallisuutta. Valikoimaluettelo. Julkishallinnon julkaisusarja B, n.o 5/1992. Tampere: Tampereen yliopisto, hallintotieteen laitos, 1992. ISBN 951-44-3207-X.
 • Laukkanen, Mari-Elina: Suomalainen ja muu pohjoismainen prostituutiokirjallisuus. Stakes, Aiheita 17/1999. Helsinki: Stakes, 1999. ISBN 951-33-0805-7.
 • Oksanen, Arvo ym. (toim.): Kriittinen ajattelu aikuiskasvatuksessa. Juhlakirja professori Aulis Alaselle hänen täyttäessään 60 vuotta 7.7.1989. Vapaan sivistystyön vuosikirja 31. Helsinki: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. Kirjastopalvelu, 1989. ISBN 951-692-220-1.
 • Palonen, Kari: Rauhan kirjallisuutta aikuisille. Rauhan asia on kaikkien asia. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1986. ISBN 951-692-165-5.
 • Taipale, Ilkka: Rauhankirjallisuuden bibliografia. Aseidenriisuntavihkot 26. Helsinki: Suomen rauhanliitto, 1987. ISBN 951-9193-05-7.

01.54 Maantiede. Matkat. Kansatiede[muokkaa]

 • Hirsjärvi, Irma: Myytit ja tarinat. Valikoimaluettelo. Julkaisija: Lukukeskus. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1993. ISBN 951-692-308-9.
 • Forss, Pertti & Hentman, Raija: Jäiden keskellä. Vaellusretki Huippuvuorille. Helsinki: Suomen luonnonsuojeluliitto, 1991. ISBN 951-95439-9-6.

01.55 Luonnontieteet. Matematiikka. Lääketiede[muokkaa]

 • Viinikainen, Tytti (toim.): Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus Suomessa. Katsaus tutkimusaloihin ja kirjallisuuteen. S. 51–115: Suomalaisen yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen bibliografia 1990–1996. Suomen ympäristö 99. Helsinki: Suomen ympäristökeskus, 1997. ISBN 952-11-0126-1.

01.56 Tekniikka. Teollisuus. Käsityö. Maa- ja metsätalous Kotitalous. Liiketalous. Liikenne[muokkaa]

 • Bengtsson, Niklas: Juo ja iloitse. Juomakirjallisuuden bibliografia 1990–2003. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2004. ISBN 951-692-556-1.
 • Partanen, Johannes (koonnut ja toim.): Yrittäjän parhaat kirjat 2004–2005. Kansi- ja selkänimeke. Tiimiyrittäjän & tiimivalmentajan parhaat kirjat. Valintaopas 2004–2005. Jyväskylä: Partus. Tiimiakatemia, 2004.
 • Partanen, Johannes (koonnut ja toim.): Yrittäjän & valmentajan parhaat kirjat 2005–06. Kansi- ja selkänimeke. Tiimiyrittäjän & tiimivalmentajan parhaat kirjat. Valintaopas 2005–2006. Jyväskylä: Tiimiakatemia, 2005. ISBN 951-98635-0-8.
 • Partanen, Johannes (koonnut ja toim.): Yrittäjän & valmentajan parhaat kirjat 2007. Kansi- ja selkänimeke. Tiimiyrittäjän & tiimivalmentajan parhaat kirjat. Valintaopas 2007. Jyväskylä: Tiimiakatemia, 2007. ISBN 978-952-67208-1-4.
 • Partanen, Johannes: Yrittäjän & valmentajan parhaat kirjat 2009. Jyväskylä: Partus, 2009. ISBN 978-952-67208-0-7.
 • Partanen, Johannes (koonnut ja toim.): Yrittäjän & valmentajan parhaat kirjat 2010. Kansi- ja selkänimeke. Tiimiyrittäjän & tiimivalmentajan parhaat kirjat. Valintaopas 2010. Jyväskylä: Partus. Tiimiakatemia, 2010. ISBN 978-952-67208-1-4.
 • Partanen, Johannes (koonnut ja toim.): Yrittäjän & valmentajan parhaat kirjat 2012. Kansi- ja selkänimeke. Tiimiyrittäjän & tiimivalmentajan parhaat kirjat. Valintaopas 2012. Jyväskylä: Partus, 2012. ISBN 978-952-67208-5-2. Teoksen verkkoversio (PDF).

01.57 Taiteet. Liikunta[muokkaa]

 • Bond, Jacklyn & Laine, Henrik: 101 heavy metal -albumia, jotka jokaisen on kuultava edes kerran eläessään. (The 100 best and absolute greatest heavy metal albums in the world, 2009.) Kääntäjä. Johanna Virtanen. Henrik Laine on kirjoittanut Suomea koskevan osuuden. Helsinki: Readme.fi, 2010. ISBN 978-952-220-180-5.
 • Uusitalo, Kari: Hyökyaalloista Harjunpäähän. Suomalaiset filmatisoinnit kautta aikojen. Vammala: Suomen vanhan kirjallisuuden päivät, 1994. ISBN 951-96548-1-X.
 • Uusitalo, Kari: Pekat, Pekot ja Uunot. Suomalaiset sarjaelokuvat. Helsinki: Avain, 2011. ISBN 978-951-692-805-3.

01.58 Kaunokirjallisuus. Kirjallisuustiede. Kielitiede[muokkaa]

 • 40 vuotta laatua ja lukuelämyksiä. Keltainen kirjasto 1954–1994. Helsinki: Tammi, 1994. ISBN 951-31-0490-7.
 • Bengtsson, Niklas: Mielikuvituksen rajaton riemu. Bibliografia ja johdatus fantasiakirjallisuuteen. Julkaisija: Lukukeskus. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2000. ISBN 951-692-477-8.
 • Bengtsson, Niklas: Kauhua ja kirmailevia kummituksia. Kotimaisen kauhun varhaisia vaiheita ja 90-luvun kauhukirjallisuutta. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2001. ISBN 951-692-497-2.
 • Bengtsson, Niklas: Romuluinen robotti. Tieteiskirjallisuuden bibliografia 1990–2000 ja robotin historiaa. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2001. ISBN 951-692-492-1.
 • Ekholm, Kai (toim.): Science fiction Suomessa. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1983. ISBN 951-692-111-6.
 • Ekholm, Kai & Haasio, Ari: 100 parasta dekkaria. Elämää suuremmat dekkarit. Orivesi: Things to Come, 1994. ISBN 951-8908-02-8.
 • Ervasti, Kaarle: Aikataika. Fantastica Fennica 1867–1981. Helsinki: K. Ervasti, 1982. ISBN 951-99398-4-9.
 • Hakkola, Kalle & Luolamaa, Mari: Sarjakuva-albumien sarjaluettelo. Helsinki: Avain, 2011. ISBN 978-951-692-891-6.
 • Halme, Jukka & Nummelin, Juri (toim.): Ulkomaisia kauhukirjailijoita. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2005. ISBN 951-692-595-2.
 • Hellman, Ben (toim.): Puškinista Peleviniin. Venäläisen kaunokirjallisuuden suomennosten bibliografia 1876–2007. Helsinki: Slavistiikan ja baltologian laitos, Helsingin yliopisto, 2008. ISBN 978-952-10-5036-7.
 • Hirvonen, Maija: Salanimet ja nimimerkit. Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjaston julkaisuja nro 16. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2000. ISBN 951-692-464-6.
 • Ellilä, E. J.: Kirjallisia salanimiä ja nimimerkkejä. 2., täydennetty painos. Tietolipas 47. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1966.
 • Hosiaisluoma, Yrjö (toim.): Hevosen sulkia. 1980-luvun suomalaisen kirjallisuuden tilanteita. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1991. ISBN 951-692-278-3.
 • Hypén, Kaisa (toim.): 1970-luku suomalaisessa kirjallisuudessa. Poliittisen vuosikymmenen ilmiöitä. Helsinki: Avain, 2011. ISBN 978-951-692-791-9.
 • Koponen, Jari: Utopia- ja tieteiskirjallisuus Suomessa. Bibliografia 1803–2013. Helsinki: Avain, 2014. ISBN 978-952-304-046-5.
 • Koponen, Jari & Sisättö, Vesa (toim.): Aivopeili. Autonomian ajan tieteiskirjallisuutta. Osa novelleista käännöksiä. Käännökset: Susanna Paarma, Ben Roimola. Helsinki: Avain, 2011. ISBN 978-951-692-898-5.
 • Koskivaara, Kata & Kotanen, Ellen & Lehtinen, Ulla (koonneet): Sarjasto. Mestariteoksia ja pieniä kuriositeettejä sarjakuvakokoelmaan. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1993. ISBN 951-692-324-0.
 • Kruhse, Pauli & Uitto, Antero: Suomea rajan takana 1918–1944. Suomenkielisen neuvostokirjallisuuden historia ja bibliografia, s. 26–54. Julkaisija: Kansalliskirjasto. Jyväskylä: BTJ, 2008. ISBN 978-951-692-705-6.
 • Kukkola, Timo: Dekkaristin käsikirja. 2. uudistettu laitos. Suomen dekkariseuran julkaisuja 11. Kemi: Crime Corporation. Oriveden sanomalehti, 1997. ISBN 951-95327-6-5.
 • Kuurne, Eljas: Uskonnollista kirjallisuutta. Romaaneja ja henkilöhistorioita. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1993. ISBN 951-692-318-6.
 • Kuurne, Eljas & Leppänen, Aino: Uskonnollista kirjallisuutta 1993–1997. Kaunokirjallisuutta, henkilöhistorioita ja jokamiehen teologiaa. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 1998. ISBN 951-692-429-8.
 • Kuusikko, Pirjo-Riitta: Japanin kirjallisuus suomen kielellä. Bibliografia. Helsinki: Suomen yrityslehdet, 2000. ISBN 951-98181-3-8.
 • Könönen, Juha (toim.): Kalevala-teokset Suomessa ja ulkomailla. Joensuu: Joensuun kulttuurilautakunta, 1985. ISBN 951-99651-0-6.
 • Niemi, Irmeli (toim.): Pöydänkulma ja maailma. Naiskirjallisuus tutkimuskohteena. Teoriaa, käytäntöä, lähteitä. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, Scripta lingua Fennica edita, osa 69. Turku: Turun yliopisto, 1988. ISBN 951-880-020-0.
 • Nummelin, Juri: Ihmeen tuntua. Kanervan julkaisuissa suomeksi ilmestyneen amerikkalaisen pulp-science fictionin esittelevä bibliografia. Turku: J. Nummelin, 2000.
 • Nummelin, Juri: Pulpografia. Amerikkalaisia kioskidekkareita suomeksi 1936–89. Helsinki: Suomen dekkariseura, 2000. ISBN 951-98602-0-7.
 • Nummelin, Juri: Pulpografia Britannica. Brittiläisiä kioskidekkareita suomeksi 1944–1992. Turku: Turbator, 2014. ISBN 978-952-7012-12-3. }
 • Nummelin, Juri (toim.): Pohjoisamerikkalaisia lännenkirjailijoita. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2005. ISBN 951-692-584-7.
 • Nummelin, Juri (toim.): Eurooppalaisia jännityskirjailijoita. Helsinki: BTJ Kustannus, 2007. ISBN 978-951-692-655-4.
 • Nummelin, Juri (toim.): Amerikkalaisia jännityskirjailijoita. Helsinki: BTJ Kustannus, 2007. ISBN 978-951-692-651-6.
 • Nummelin, Juri & Halme, Jukka & Polvinen, Sari: Historiallisen romaanin taitajia 1. Helsinki: BTJ, 2009. ISBN 978-951-692-733-9.
 • Sisättö, Vesa (toim.): Ulkomaisia fantasiakirjailijoita. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu Oy, 2003. ISBN 951-692-539-1.
 • Sisättö, Vesa & Halme, Jukka & Jerrman, Toni: Ulkomaisia fantasiakirjailijoita 2. Helsinki: BTJ, 2009. ISBN 978-951-692-732-2.
 • Sisättö, Vesa & Jerrman, Toni (toim.): Ulkomaisia tieteiskirjailijoita 1. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2004. ISBN 951-692-560-X.
 • Sisättö, Vesa & Jerrman, Toni (toim.): Ulkomaisia tieteiskirjailijoita 2. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2004. ISBN 951-692-579-0.
 • Sisättö, Vesa & Jerrman, Toni (toim.): Kotimaisia tieteis- ja fantasiakirjailijoita. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2006. ISBN 951-692-617-7.
 • Sjöblom, Simo: Rikoskirjallisuuden bibliografia 1864–1984 eli 120 vuoden aikana suomeksi ilmestyneet jännitysromaanit. Helsinki: S. Sjöblom, 1985. ISBN 951-99692-0-9.
 • Sjöblom, Simo: Suomenkielisen rikoskirjallisuuden ja sen reuna-alueiden bibliografia 1857–1989. Helsinki: Seaflower, 1990. ISBN 952-6666-01-1.
 • Sjöblom, Simo: Edgar Rice Burroughs -bibliografia 1921–1999. Seaflower’s mini-bibliography n.o 19. Helsinki: Seaflower, 1999. ISBN 952-444-166-7.
 • Sjöblom, Simo: Jules Verne -bibliografia 1874–1999. Seaflower’s mini-bibliography n.o 49. Helsinki: Seaflower, 1999. ISBN 952-444-209-4.
 • Sjöblom, Simo: Edgar Allan Poe -bibliografia 1903–1999. Seaflower’s mini-bibliography n.o 44. Helsinki: Seaflower, 2000. ISBN 952-444-204-3.
 • Sjöblom, Simo: Stephen King -bibliografia 1982–1999. Seaflower’s mini-bibliography n.o 51. Helsinki: Seaflower, 2000. ISBN 952-444-224-8.
 • Uusitalo, Kari: Hyökyaalloista Harjunpäähän. Suomalaiset filmatisoinnit kautta aikojen. Vammala: Suomen vanhan kirjallisuuden päivät, 1994. ISBN 951-96548-1-X.

01.59 Historia[muokkaa]

 • Antin, Kirsti: Suomen historiallinen bibliografia 1986-1990. Käsikirjoja 14. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1992. ISBN 951-8915-54-7.
 • Helén, Maarit: Elämäkertoja ja muistelmia. Julkaisija: Suomen kirjastoseura. Helsinki: Kirjastopalvelu. Suomen kirjastoseura, 1991. ISBN 951-692-272-4.
 • Helén, Maarit: Elämäkertoja ja muistelmia. Tiedot vuonna 1991 ja sen jälkeen ilmestyneistä suomenkielisistä elämäkerroista ja muistelmista. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 1997. ISBN 951-692-416-6.
 • Kuurne, Eljas: Uskonnollista kirjallisuutta. Romaaneja ja henkilöhistorioita. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1993. ISBN 951-692-318-6.
 • Kuurne, Eljas & Leppänen, Aino: Uskonnollista kirjallisuutta 1993–1997. Kaunokirjallisuutta, henkilöhistorioita ja jokamiehen teologiaa. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 1998. ISBN 951-692-429-8.
 • Lamminen, Paavo: Suomen historiallinen bibliografia 1951–1960. 2. painos (1. painos 1968). Käsikirjoja 6. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1987. ISBN 951-9254-94-3.
 • Mankki, Raija & Rantanen, Tuula: Suomen historiallinen bibliografia 1981-1985. Toimituskunta: Päiviö Tommila ym. Käsikirjoja 16. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1995. ISBN 951-8915-95-4.
 • Paksula, Aino: Elämäkertoja ja muistelmia 1964–1979. Helsinki: Suomen kirjastoseura, 1980. ISBN 951-9025-30-8.
 • Rantanen, Tuula & Mankki, Raija: Suomen historiallinen bibliografia 1971–1980. Toimituskunta: Päiviö Tommila ym. Käsikirjoja 11. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1988. ISBN 951-8915-10-5.
 • Turpeinen, Tapio (toim.): Suomalaisen seksuaalikirjallisuuden bibliografia 1549–1989. Uudenmaan mielisairaanhuoltopiirin julkaisu 6/1990. Kellokoski. Helsinki: Kellokosken sairaala. Seksuaalipoliittinen yhdistys Sexpo, 1991. ISBN 951-96018-6-4.

02 Kirjastotoimi. Kirjastotiede. Informatiikka[muokkaa]

 • Almgren, Päivi & Jokitalo, Päivi (toim.): Kirjasto 2012. Asiakkaan asialla. Helsinki: Avain, 2011. ISBN 978-951-692-889-3.
 • Ekholm, Kai: Kirjastot ovat palaessaankin kauniita. Kiistakirjoitus Internetistä, Googlesta ja kirjastojen merkityksestä. Helsinki: BTJ Finland, 2010. ISBN 978-951-692-765-0.
 • Ekholm, Kai & Repo, Yrjö: Kirja tienhaarassa vuonna 2020. Kirja 2020 -hanke. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-158-6.
 • Huttunen, Terhi: Kirjastoaineiston ekologinen jalanjälki. Helsinki: BTJ-Avain, 2011. ISBN 978-951-692-859-6.
 • Kauppi, Raili: Kirjasto, sivistys, kasvatus. Toimittaneet Ismo Koskinen ja Jari Palomäki. Raili Kaupin kirjoitukset 2. Tampere: Tampere University Press, 2000. ISBN 951-44-4936-3.
 • Meriläinen, Outi: Perustiedot kirjastoluokitusten ymmärtämiseksi. Julkaisija Suomen kirjastoseura. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1984. ISBN 951-692-113-2.
 • Niinikangas, Vesa & Näätsaari, Inkeri (toim.): Sivistyksen paikka. Kirjoituksia kirjaston tilasta. Enostonen pienet vaaleat. Turku: Enostone, 2000. ISBN 951-9036-14-8.
 • Paavonheimo, Jari: Digitaalisen ja painetun rajalla. Kirjoituksia kirjasta, digitaalisuudesta ja kirjastosta. Pohjautuu tekijän Helsingin yliopistossa vuonna 2006 hyväksyttyyn pro gradu -työhön. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2006. ISBN 951-692-628-2.
 • Ristikartano, Veera & Virrankoski, Antti (toim.): Eräpäivä! Voimasanoja kirjastosta. Helsinki: Avain, 2011. ISBN 978-951-692-868-8.
 • Savolainen, Reijo: Elämäntapa, elämänhallinta ja tiedonhankinta. Arkielämän ei-ammatillisen tiedon hankinnan tutkimuksen viitekehityksen hahmottelua. Tampereen yliopiston kirjastotieteen ja informatiikan laitoksen tutkimuksia 39. Tampere: Tampereen yliopisto, 1993. ISBN 951-44-3436-6.
 • Sievänen-Allen, Ritva: Johdatus kirjastotieteeseen ja informatiikkaan. Helsingissä: Otava, 1978. ISBN 951-1-04934-8.
 • Sinikara, Kaisa: Ammatti, ihminen ja maailmankuva murroksessa. Tutkimus yliopistokirjastoista ja kirjastonhoitajista tietoyhteiskuntakaudella 1970–2005. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Vantaa: Kaisa Sinikara, 2007. ISBN 978-952-92-2841-6. Teoksen verkkoversio (PDF).

02.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Eagleton, Terry: Kirjallisuusteoria. Johdatus. (Literary Theory. An Introduction, 1983, uudistettu laitos 1996.) Suomennos: Yrjö Hosiaisluoma ym. 2. uudistettu painos. Tampere: Vastapaino, 1997. ISBN 951-768-015-5.
 • Koivunen, Hannele: Kirjasto merkityksen tuottajana tietoyhteiskunnassa. Julkaisija: Suomen kirjastoseura. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1995. ISBN.
 • Laaksovirta, Tuula H.: Tutkimuksen lukeminen ja tekeminen. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1988. ISBN 951-692-205-8.
 • Mäkinen, Ilkka (toim.): Tiedon tie. Johdatus informaatiotutkimukseen. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 1999 (11. painos 2007). ISBN 951-692-448-4.
 • Serola, Sami (toim.): Ote informaatiosta. Johdatus informaatiotutkimukseen ja interaktiiviseen mediaan. Helsinki: BTJ, 2010. ISBN 978-951-692-773-5.

02.09 Historia[muokkaa]

 • Bonnet, Jacques: Kirjaston henget. (Des bibliothèques pleines de fantômes, 2008.) Suomentanut Jyrki Kiiskinen. Helsinki: Tammi, 2011. ISBN 978-951-31-4873-7.
 • Mäkinen, Ilkka (toim.): Kirjastojen vuosisata. Yleiset kirjastot Suomessa 1900-luvulla. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 1999. ISBN 951-692-470-05.

02.3 Kirjastonhoito. Kirjastotekniikka[muokkaa]

 • Björkman, Taru: Suojelua vai suodatusta? Internetin sisällönsuodatus yleisissä kirjastoissa. Julkaisija: Suomen kirjastoseura. Superkirtsi-mediakasvatushanke. Helsinki: BTJ, 2008. ISBN 978-951-692-699-8.
 • Ristikartano, Veera & Virrankoski, Antti (toim.): Eräpäivä! Voimasanoja kirjastosta. Helsinki: Avain, 2011. ISBN 978-951-692-868-8.

02.31 Kirjastoautomaatio[muokkaa]

02.31038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Fortelius, Robin & Olander, Marit: Kirjaton kirja. Sanastoa kirjastoista, tietokoneista ja uusista viestimistä. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1994. ISBN 951-692-348-8.

02.32 Kirjastoaineisto. Kokoelmien hoito[muokkaa]

 • Huttunen, Terhi: Kirjastoaineiston ekologinen jalanjälki. Ympäristönäkökulma aineiston poistamiseen, varastointiin ja muovitukseen. Pohjautuu raporttiin Aineiston säilytyksestä kiertävään kokoelmaan. Ympäristönäkökulma kirjastoaineiston poistamiseen ja varastointiin Pirkanmaalla. Helsinki: Avain, 2011. ISBN 978-951-692-859-6.
 • Suominen, Vesa: Dokumentaarisen viestinnän semiologiaa. Käsitteellinen luonnos. Tampereen yliopisto. Kirjastotieteen ja informatiikan laitos. Research notes 2/1990. Tampere: Tampereen yliopisto, 1990. ISBN 951-44-2690-8.

02.3209 Historia[muokkaa]

 • Ekholm, Kai: Kielletyt kirjat 1944–1946. Yleisten kirjastojen kirjapoistot vuosina 1944–1946. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Jyväskylä: Things to come, 2000. ISBN 951-8908-03-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Raivio, Jouko: ”Serenadi G-ruudissa”. Jerry Cottonin portinvartijat. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1712. Tampere: Tampere University Press, 2012. ISBN 978-951-44-8750-7. Teoksen verkkoversio (PDF).

02.36 Tietopalvelu. Informaatiopalvelu[muokkaa]

 • Alaterä, Anu & Halttunen, Kai: Tiedonhaun perusteet – osa lukutaitoa. Julkaisijat: Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus ja Otavan opisto/Internetix. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2002. ISBN 951-692-527-8.
 • Haasio, Ari: Johdon assistentin tiedonhankinnan opas. Teos on osa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun johdon assistentti -koulutuksessa tehtävää tiedonhankinnan ja -hallinnan alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Helsinki: WSOYpro, 2009. ISBN 978-951-0-35070-6.
 • Heikkinen, Risto ym.: Tiedonhakijan teho-opas. 6. uudistettu painos. Peruskirjat. Jyväskylä: Docendo, 2005. ISBN 951-846-258-5.
 • Nevgi, Anne (toim.): Informaatiolukutaito yliopisto-opetuksessa. Palmenia-sarja 31. Helsinki: Palmenia, 2007. ISBN 978-951-570-746-8.
 • Tuominen, Kimmo: Tiedon partaalla. Kuinka hallita informaatiotulvaa. 2. uudistettu ja täydennetty laitos (1. painos 2006). Helsinki: BTJ, 2008. ISBN 978-951-692-701-8.

02.36038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Fortelius, Robin & Olander, Marit: Kirjaton kirja. Sanastoa kirjastoista, tietokoneista ja uusista viestimistä. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1994. ISBN 951-692-348-8.

02.6 Lastenkirjastotyö. Nuortenkirjastotyö[muokkaa]

02.64 Koulukirjastotyö[muokkaa]

 • Frantsi, Hannele & Kolu, Kaarina & Salminen, Seija: Hyvä koulukirjasto. Espoo: Suomen koulukirjastoyhdistys, 2002. ISBN 951-98978-0-1.

02.8 Yksittäiset kirjastot[muokkaa]

 • Nivanka, Eino: Otium sapientis. Esseitä kirjasta ja kirjastoista. Toimittanut Jussi Kurikka. Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja 43. Helsinki: Helsingin yliopiston kirjasto, 1980. ISBN 951-45-1893-4.

03 Yleiset tietoteokset[muokkaa]

 • Aldridge, Susan & Humphrey, Elizabeth King & Whitaker, Julie: ”Älypää”. Keskeisen tiedon käsikirja. (”Know it All”. The Book of Essential Knowledge and Intelligence Tests, 2008.) Suomennos: Veli-Pekka Ketola. Helsinki: Gummerus, 2009. ISBN 978-951-20-7964-3.
 • Augustin, Eduard & Keisenberg, Philipp von & Zaschke, Christian: Miehen oma kirja. (Ein Mann, ein Buch, 2007.) Kuvitus. Justin von Keisenberg. Suomennos: Tommi Järvinen. Helsinki]: Tammi, 2010. ISBN 978-951-31-5599-5.
 • Bierce, Ambrose: Laajennettu saatanan sanakirja. (Enlarged Devil’s Dictionary, 1911, 1967, edited by Ernest Jerome Hopkins.) Suomentanut Asmo Koste. Helsinki: Nastamuumio, 2007. ISBN 978-952-5083-22-4.
 • Burnam, Tom: Väärien käsitysten sanakirja. (The Dictionary of Misinformation, 1977.) Suomentanut Kalevi Haikara. Otavan pienet tietosanakirjat. Helsinki: Otava, 1977. ISBN 951-1-04422-2.
 • Caplin, Steve & Rose, Simon: Isän käsikirja. (Be the Coolest Dad on the Block. All of the Tricks, Games, Puzzles and Jokes You Need to Impress Your Kids (and keep them entertained for years to come!, 2005.) Suomeksi toimittanut Juha Virkki. Jyväskylä: Atena, 2006. ISBN 951-796-446-3.
 • Cutler, Tom: 211 asiaa, jotka joka äijän pitäisi tietää. (211 Things a Bright Boy Can Do, 2006.) Suomentanut Risto K. Träff. Toimittanut Ville Lähteenmäki. Jyväskylä: Atena, 2007. ISBN 978-951-796-508-8.
 • Cutler, Bunty: 211 asiaa, jotka joka mimmin pitäisi tietää. (211 Things a Bright Girl Can Do, 2006.) Suomentanut ja suomeksi toimittanut Taina Wallin. Jyväskylä: Atena, 2009. ISBN 978-951-796-565-1.
 • Eskola, Matti (päätoim.): Studia. Studia-tietokeskus. 1, Maailmankaikkeus ja luonto. Espoo: Weilin + Göös, 1994 (6. painos 2001). ISBN 951-35-5607-7.
 • Eskola, Matti (päätoim.): Studia. Studia-tietokeskus. 3, Kulttuuri ja tekniikka. Espoo: Weilin + Göös, 1995 (4. painos 1999). ISBN 951-35-5609-3.
 • Eskola, Matti (päätoim.): Studia. Studia-tietokeskus. 4, Historia ja yhteiskunta. Espoo: Weilin + Göös, 1995 (4. painos 2001). ISBN 951-35-5610-7.
 • Fagerstrom, Derek & Smith, Lauren & Näytä miten -tiimi: Näytä miten. 500 käytännön ohjetta jokapäiväisistä asioista erikoisiin seikkailuihin. (Show Me How. 500 Things You Should Know. Instructions for Life from the Everyday to the Exotic, 2008.) Suomentanut Tommi Kaartinen. Helsinki: Tammi, 2010. ISBN 978-951-31-5597-1.
 • Fehrenbacher, Don E. ym. (toim.): Kuka teki mitä. (Who Did What? Mitchell Beazley Illustrated Biographical Dictionary. Lives And Achievements of the 5000 Men And Women – Leaders Of Nations, Saints, Sinners, Artists And Scientists – Who Shaped Our World, 1975, 1985.) Suomentaneet Lippo ja Sirkka Salonen. Suomenkielisen laitoksen muutokset ja lisäykset. Juha Väänänen sekä Jaana Iso-Markku. Helsingissä: Otava, 1991. ISBN 951-1-11326-7.
 • Foley, Elizabeth & Coates, Beth: Kotiläksyjä koulunsa käyneille. (Homework for Grown-ups. Everything You Learned at School and Promptly Forgot, 2008.) Suomentanut Taina Wallin. Äidinkielen ja kirjallisuuden luvun on toteuttanut Sara Eeva ja Suomen historian osion Juha Virta. Jyväskylä: Atena, 2009. ISBN 978-951-796-604-7.
 • Fuchs, Walter R.: Informaatioteoria ja kybernetiikka. (Knaurs Buch der Denkmaschinen. Informationstheorie und Kybernetik, 1968.) Suomennos Uljas Attila ja Pauli Leiwo. Tieto-arena. Helsinki: Kirjayhtymä, 1970.
 • Harper, Nick: Miehen taidot. Käytännön käsikirja miehille. (Man skills. A training manual for men, 2007.). Helsinki: Ajatus, 2009. ISBN 978-951-20-7649-9.
 • Harrison, Ian: Maapallon matkaopas. (Earth. A Visitors Guide, 2007.) Suomentanut Leena Nilsson. Helsinki: Schildt, 2008. ISBN 978-951-50-1784-0.
 • Huuskonen, Ilmari: Luonto ja yhteiskunta. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1980.
 • Huuskonen, Ilmari: Maailman ja tiedon kehitys. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1980.
 • Karilas, Yrjö (toim.): Pikku jättiläinen. Tietokirja nuorisolle. Muistikirja aikuisille. Ohjekirja opiskelijoille. 50 eri tiedonalaa, 4000 hakusanaa, 2450 kuvaa ja karttaa. 19. painos. Porvoo Helsinki: WSOY, 1964.
 • Kirsti: Kirsti vastaa. Kirstin parhaat kysymykset ja vastaukset. Kysy Kirstiltä -palstan kysymyksiä ja vastauksia Helsingin sanomissa vuosilta 1994–1997. Helsinki: Nemo, 1999. ISBN 952-5180-18-2.
 • Kock, Johan: Avoin kirje herra Arvid Järnefeltille. Julkaissut S. E. Kristiansson. Helsinki: Vapaa Ajatus, 1916.
 • Koukkunen, Kalevi ym. (toim.): Pikkujättiläinen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1985 (10. painos 1991). ISBN 951-0-12416-8.
 • Lloyd, John & Mitchinson, John: Tietoa kaikkitietäville. (The Book of General Ignorance, 2006.) Suomentanut Tarja Kontro. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-22284-2.
 • McCandless, David: Tieto on kaunista. (Information is Beautiful. 30 Examples of Creative Infography, 2010.) Suomentaneet Juho Gröndahl ym. Helsinki: Nemo, 2010. ISBN 978-952-240-051-2.
 • Milonoff, Tuomas & Rantala, Riku: Madventures. Maailmanselitys. Seikkailijan käsikirja kaikkeen. Helsinki: Johnny Kniga, 2014. ISBN 978-951-0-40802-5.
 • Nivaja, Eino: Europaeus sum. Alexandra Bergström, Henri Broms, Fredric Cleve, Folke Gräsbeck, Jean-Michel Kantor, Matti Lappalainen, Thora Nicol, Ilkka Niiniluoto, Juha Oikkonen, Lauri Saxén, Dom Angelico Surchamp, Erik Wahlström. Helsinki: Aegiskustantamo, 2002. ISBN 951-97734-2-8.
 • Paasilinna, Erno: Kansan palvelijoita. Kootut kirjoitukset 1964–1984. Helsingissä: Otava, 1986. ISBN 951-1-08984-6.
 • Paasilinna, Erno: Riita maailman kanssa. Kirjoituksia neljältä vuosikymmeneltä. Helsingissä: Otava, 1997. ISBN 951-1-14710-2.
 • Passig, Kathrin & Scholz, Aleks: Tietämättömyyden sanakirja. (Lexikon des Unwissens, 2007.) Suomentanut Raija Nylander. Jyväskylä: Atena, 2009. ISBN 978-951-796-554-5.
 • Petrovitš, N.: Puhumme informaatiosta. (Pogovorim ob informacii.) Suomentanut Pentti Määttänen. Moskova: Mir, 1981.
 • Ravn, Ib ym.: Uusien tieteiden sanakirja. Kansi- ja selkäalanimeke. 200 tieteen termiä 2000-luvulle. (De nye videnskabers ord. 200 opslag fra attraktor til økosystem, 1994.) Suomentanut Timo Paukku. Silta. Helsinki: Edita, 1997. ISBN 951-37-2091-8.
 • Schott, Ben: Schottin sekalaiset. (Schott’s Original Miscellany, 2002.) Kirjoittanut ja graafisesti suunnitellut Ben Schott. Suomentanut Päivi Lehtinen. Toimittaneet Jukka Annala, Päivi Lehtinen & Hannele Okkonen. 2. muokattu painos. Helsinki: Nemo, 2004 (4. painos 2006). ISBN 952-5180-82-4.
 • Sibley, Brian: Harry Potter. Suuri velhouskirja. (Harry Potter Film Wizardry, 2010). Helsinki: Readme.fi, 2011. ISBN 978-952-220-373-1.
 • Sisättö, Vesa (toim.): Eno tietää. Vastauksia ikivihreisiin kysymyksiin. Kirjaksi toimittanut Vesa Sisättö. Piirrokset: Jii Roikonen. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-31-1715-4.
 • Sisättö, Vesa: Eno tietää taas. Koottu Vihreän langan Eno-palstalla aiemmin ilmestyneistä kysymyksistä ja vastauksista. Helsinki: Vihreä lanka, 2007. ISBN 978-951-98412-3-6.
 • Ultramoderni historia. (Megamodern historia. [Historien om sitcoms, porr, microvågsugnar och skateboards – för att inte nämna alla andra coola saker på planeten, 2006.) Suomentanut Ulla Lempinen. Helsingissä: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-7590-4.
 • Valtaoja, Esko: Kaiken käsikirja. Mitä jokaisen tulisi tietää?. Ursan julkaisuja 129. Helsingissä: Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 2012. ISBN 978-952-5985-05-4.
 • Vartiainen, Juha (toim.): Kauneimmat illat, hienoimmat aamut. Helsinki: Readme.fi, 2010. ISBN 978-952-5655-81-0.

03.03 Hakuteokset[muokkaa]

 • Facta. 10-osainen tietosanakirja 1, A–CFA. 7. painos (1. painos 1969). Porvoo Helsinki: WSOY. Tietosanakirja, 1976. ISBN 951-0-01481-8.
 • Facta. 10-osainen tietosanakirja 2, CFF–GAR. 7. painos (1. painos 1969). Porvoo Helsinki: WSOY. Tietosanakirja, 1976. ISBN 951-0-01482-6.
 • Facta. 10-osainen tietosanakirja 3, GAS–ISL. 7. painos (1. painos 1969). Porvoo Helsinki: WSOY. Tietosanakirja, 1977. ISBN 951-0-01483-4.
 • Facta. 10-osainen tietosanakirja 4, ISM–KIV. 7. painos (1. painos 1969). Porvoo Helsinki: WSOY. Tietosanakirja, 1976. ISBN 951-0-01484-2.
 • Facta. 10-osainen tietosanakirja 5, KIZ–LUU. 8. painos (1. painos 1969). Porvoo Helsinki: WSOY. Tietosanakirja, 1976. ISBN 951-0-01485-0.
 • Facta. 10-osainen tietosanakirja 6, LUV–OLU. 8. painos (1. painos 1970). Porvoo Helsinki: WSOY. Tietosanakirja, 1976. ISBN 951-0-01486-9.
 • Facta. 10-osainen tietosanakirja 7, OLY–RIS. 8. painos (1. painos 1970). Porvoo Helsinki: WSOY. Tietosanakirja, 1976. ISBN 951-0-01487-7.
 • Facta. 10-osainen tietosanakirja 8, RIT–SUN. 8. painos (1. painos 1970). Porvoo Helsinki: WSOY. Tietosanakirja, 1976. ISBN 951-0-01488-5.
 • Facta. 10-osainen tietosanakirja 9, SUO–TYY. 8. painos (1. painos 1970). Porvoo Helsinki: WSOY. Tietosanakirja, 1977. ISBN 951-0-01489-3.
 • Facta. 10-osainen tietosanakirja 10, TYÖ–ÖÖ. 8. painos (1. painos 1971). Porvoo Helsinki: WSOY. Tietosanakirja, 1976. ISBN 951-0-06134-4.
 • Facta. 11, Täydennys- ja hakemisto-osa A–Ö. 5. painos (1. painos 1974). Porvoo Helsinki: WSOY, 1979. ISBN 951-0-06070-4.
 • Factum. Uusi tietosanakirja. 1, A–din. Espoo: Weilin & Göös, 2003. ISBN 951-35-6640-4.
 • Factum. Uusi tietosanakirja 2, Dio–håv. Espoo: Weilin & Göös, 2003. ISBN 951-35-6641-2.
 • Factum. Uusi tietosanakirja 3, Häb–kork. Espoo: Weilin & Göös, 2004. ISBN 951-35-6642-0.
 • Factum. Uusi tietosanakirja 5, Me–pic. Espoo: Weilin & Göös, 2004. ISBN 951-35-6644-7.
 • Factum. Uusi tietosanakirja 6, Pid–sl. Espoo: Weilin & Göös, 2005. ISBN 951-35-6645-5.
 • Factum. Uusi tietosanakirja 7, Sm–vahi. Espoo: Weilin & Göös, 2005. ISBN 951-35-6681-1.
 • Factum. Uusi tietosanakirja 8, Vahl–ö. Espoo: Weilin & Göös, 2005. ISBN 951-35-6682-X.
 • Facta 2001. 1, A–Asa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1981 (3. painos 1983). ISBN 951-0-10222-9.
 • Facta 2001. 2, Asb–buk. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1981 (3. painos 1988). ISBN 951-0-10222-9.
 • Facta 2001. 3, Bul–ehe. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1981 (3. painos 1988). ISBN 951-0-10224-5.
 • Facta 2001. 4, Ehf–Fre. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1982 (3. painos 1988). ISBN 951-0-10225-3.
 • Facta 2001. 5, Frf–her. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983 (2. painos 1989). ISBN 951-0-10226-1.
 • Facta 2001. 6, Hes–Itz. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983 (2. painos 1988). ISBN 951-0-10227-X.
 • Facta 2001. 7, Itä–Karr. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983 (2. painos 1988). ISBN 951-0-10228-8.
 • Facta 2001. 7, Itä–Karr. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983 (2. painos 1988). ISBN 951-0-10228-8.
 • Facta 2001. 8, Kars–kord. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984 (2. painos 1988). ISBN 951-0-10229-6.
 • Facta 2001. 9, Kore–Leh. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984 (2. painos 1988). ISBN 951-0-10230-X.
 • Facta 2001. 10, Lei–Mand. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984 (2. painos 1989). ISBN 951-0-10231-8.
 • Facta 2001. 11, Mane–neu. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984 (2. painos 1988). ISBN 951-0-10232-6.
 • Facta 2001. 12, Nev–Pir. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1985 (2. painos 1988). ISBN 951-0-10233-4.
 • Facta 2001. 14, Rod–sir. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1985 (2. painos 1988). ISBN 951-0-10235-0.
 • Facta 2001. 16, Sup–tron. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1986 (2. painos 1990). ISBN 951-0-10237-7.
 • Facta 2001. 18, Ved–Ö. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1986 (2. painos 1989). ISBN 951-0-10239-3.
 • Facta 2001. 19, Hakemisto A–K. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987 (2. painos 1989). ISBN 951-0-10240-7.
 • Facta 2001. 20, Hakemisto L–Ö. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987 (2. painos 1990). ISBN 951-0-10241-5.
 • Facta 2001. 21, Täydennysosa 1990. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-10242-3.
 • Facta 2001. 22, Täydennysosa 1994. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-10242-3.
 • Facta 2001. 23, Täydennysosa 1998. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-10221-0.
 • Facta 2001. 24, Täydennysosa 2001. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2000. ISBN 951-0-10245-8.
 • Iso tietosanakirja. 1 osa, A–Berwick. Helsinki: Otava, 1931.
 • Iso tietosanakirja. 5, Ihminen–Kansallisfilosofia. Helsinki: Otava, 1933.
 • Iso tietosanakirja. 13 osa, Suonenisku–Trooli. Helsinki: Otava, 1937.
 • Iso tietosanakirja. 14 osa, Troopillinen–Wasenius. Helsinki: Otava, 1938.
 • Meurman, Agathon (toim.): Sanakirja yleiseen siwistykseen kuuluwia tietoja varten. Ilmestyi 12 vihkona. Helsingissä: G. W. Edlund, 1833–1890.
 • Nykysuomen tietosanakirja. 1, Henkilöt. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-18036-X.
 • Nykytieto. 1, A–L. Toimitustyön suunnittelu ja johto: Matti Nurminen, Matti Eskola. Toimitus: Marjatta Elfving, Kari Rönneberg. Helsinki: Valitut palat, 1984. ISBN 951-9079-19-X.
 • Nykytieto. 2, M–Ö. Toimitustyön suunnittelu ja johto: Matti Nurminen, Matti Eskola. Toimitus: Marjatta Elfving, Kari Rönneberg. Helsinki: Valitut palat, 1984. ISBN 951-9079-20-3.
 • Otavan iso Fokus. Kertovasti kuvitettu 8-osainen tietosanakirja 1. A–El. Helsinki: Otava, 1971 (8. painos 1975). ISBN 951-1-00273-2.
 • Otavan iso Fokus. Kertovasti kuvitettu 8-osainen tietosanakirja 2. Em–Io. Helsinki: Otava, 1972 (7. painos 1975). ISBN 951-1-00272-4.
 • Otavan iso Fokus. Kertovasti kuvitettu 8-osainen tietosanakirja 3. Ip–Kp. Helsinki: Otava, 1972 (6. painos 1976). ISBN 951-1-00051-9.
 • Otavan iso Fokus. Kertovasti kuvitettu 8-osainen tietosanakirja 4. Kr–Mn. Helsingissä: Otava, 1973 (4. painos 1979). ISBN 951-1-00388-7.
 • Otavan iso Fokus. Kertovasti kuvitettu 8-osainen tietosanakirja 5. Mo–Qv. Helsingissä: Otava, 1973 (3. painos 1975). ISBN 951-1-01070-0.
 • Otavan iso Fokus. Kertovasti kuvitettu 8-osainen tietosanakirja 6. Ra–Su. Helsingissä: Otava, 1974 (2. painos 1975). ISBN 951-1-01236-3.
 • Otavan iso Fokus. Kertovasti kuvitettu 8-osainen tietosanakirja 7. Sv–Öö. Helsingissä: Otava, 1974 (3. painos 1977). ISBN 951-1-01521-4.
 • Otavan iso Fokus. Kertovasti kuvitettu 8-osainen tietosanakirja 8. Taulukot. Kirjallisuutta. Avainsanasto. Helsingissä: Otava, 1975 (2. painos 1976). ISBN 951-1-02041-2.
 • Otavan iso tietosanakirja. Encyclopaedia Fennica. 1, A – Celle. Helsingissä: Otava, 1960.
 • Otavan suuri ensyklopedia 1, aakkoset – Cicero. Helsinki: Otava, 1976. ISBN 951-1-02233-4.
 • Otavan suuri ensyklopedia 1, Aakkoset – askeesi. Helsingissä: Otava, 1978. ISBN 951-1-05064-8.
 • Otavan suuri ensyklopedia 6. Inarijärvi - juuri. Helsingissä: Otava, 1978. ISBN 951-1-05069-9.
 • Otavan suuri ensyklopedia 8, Kemi – Kreikka. Helsingissä: Otava, 1978. ISBN 951-1-05071-0.
 • Otavan suuri ensyklopedia. 17, Sukunimi – takaus. Helsingissä: Otava, 1981. ISBN 951-1-05080-X.
 • Otavan suuri ensyklopedia 19, Turgenev – veriryhmät. Helsingissä: Otava, 1981. ISBN 951-1-05082-6.
 • Otavan suuri ensyklopedia. Täydennysosa 2. Helsingissä: Otava, 1991. ISBN 951-1-05125-3.
 • Perustieto. Ensimmäinen tietosanakirja. 1, Aakkoset – Eurooppa. Perustuu italialaiseen alkuteokseen. Toimitus: Laina Metsähuone, Raija Tähkiö. Suomalaiset piirrokset: Samppa Lahdenperä. Helsingissä: Otava, 1979. ISBN 951-1-05169-5.
 • Pieni ja paras tietosanakirja. A–Ö. Pohjautuu Gummeruksen Tietojätin 1983–93 tietokantaan. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1998. ISBN 951-20-5366-7.
 • Rantala, Risto (toim.): Perustieto. Akateemisen tietosanakirja. Ilmestynyt myös nimellä Tietosanakirja (3. uudistettu laitos). Helsingissä: Otava, 1993. ISBN 951-1-12579-6.
 • Spectrum tietokeskus. 16-osainen tietosanakirja. 1, A–Bak. Helsinki. Porvoo: WSOY, 1976. ISBN 951-0-07240-0.
 • Spectrum tietokeskus. 16-osainen tietosanakirja. 2, Bal–Ene. Helsinki. Porvoo: WSOY, 1976. ISBN 951-0-07241-9.
 • Spectrum tietokeskus. 16-osainen tietosanakirja. 3, Eng–Hiu. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1976. ISBN 951-0-07242-7.
 • Spectrum tietokeskus. 16-osainen tietosanakirja. 4, Hob–Kak. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1977. ISBN 951-0-07243-5.
 • Spectrum tietokeskus. 16-osainen tietosanakirja. 5. osa, Kal–Koo. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1977. ISBN 951-0-07244-3.
 • Spectrum tietokeskus. 16-osainen tietosanakirja. 6. osa, Kop–Lip. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1978. ISBN 951-0-07245-1.
 • Spectrum tietokeskus. 16-osainen tietosanakirja. 7. osa, Lis–Mil. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1978. ISBN 951-0-07246-X.
 • Spectrum tietokeskus. 16-osainen tietosanakirja. 8, Min–Pah. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1979. ISBN 951-0-07247-89.
 • Spectrum tietokeskus. 16-osainen tietosanakirja. 9, Pai–Radh. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1979. ISBN 951-0-07248-6.
 • Spectrum tietokeskus. 16-osainen tietosanakirja. 10. osa, Rad–Sio. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1979. ISBN 951-0-07249-4.
 • Spectrum tietokeskus. 16-osainen tietosanakirja. 11. osa, Sip–Tal. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1980. ISBN 951-0-07250-8.
 • Spectrum tietokeskus. 16-osainen tietosanakirja. 12. osa, Tal–Uzb. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1980. ISBN 951-0-07251-6.
 • Spectrum tietokeskus. 16-osainen tietosanakirja. 13. osa, Vaa–Ö. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1981. ISBN 951-0-07252-4.
 • Spectrum tietokeskus. 16-osainen tietosanakirja. 14. osa, Pienhakusanat ja hakemisto. A–J. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1981. ISBN 951-0-07253-2.
 • Spectrum tietokeskus. 16-osainen tietosanakirja. 15. osa, Pienhakusanat ja hakemisto. K–Pk. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1982. ISBN 951-0-07254-0.
 • Spectrum tietokeskus. 16-osainen tietosanakirja. 16. osa, Pienhakusanat ja hakemisto. Pl–ö. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-07255-9.
 • Spectrum tietokeskus. 17, Täydennys- ja ajankohtaistiedot A–Ö. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987. ISBN 951-0-08736-X.
 • Suomalainen tietosanakirja 1, a–din. Espoo: Weilin + Göös, 1988. ISBN 951-35-4472-9.
 • Suomalainen tietosanakirja 2, dio–hik. Espoo: Weilin + Göös, 1989. ISBN 951-35-4646-2.
 • Suomalainen tietosanakirja 3, hil–kanan. Espoo: Weilin + Göös, 1990. ISBN 951-35-4647-0.
 • Suomalainen tietosanakirja 4, kanar–kär. Espoo: Weilin + Göös, 1990. ISBN 951-35-4648-9.
 • Suomalainen tietosanakirja 5, käs–m. Espoo: Weilin + Göös, 1991. ISBN 951-35-4649-7.
 • Suomalainen tietosanakirja 6, n–reum. Espoo: Weilin + Göös, 1992. ISBN 951-35-4471-0.
 • Suomalainen tietosanakirja 7, reun–tamm. Espoo: Weilin + Göös, 1993. ISBN 951-35-4478-8.
 • Suomalainen tietosanakirja 8, tamp–ö. Espoo: Weilin + Göös, 1993. ISBN 951-35-4652-7.
 • Suomalainen tietosanakirja 9, Pikatieto a–j. Espoo: Weilin + Göös, 1991. ISBN 951-35-4480-X.
 • Suomalainen tietosanakirja 10, Pikatieto k–pi. Espoo: Weilin + Göös, 1992. ISBN 951-35-4654-3.
 • Suomalainen tietosanakirja 11, Pikatieto pj–ö. Espoo: Weilin + Göös, 1993. ISBN 951-35-5152-0.
 • Suuri suomalainen tietosanakirja. A–lip. Helsinki: Suuri suomalainen kirjakerho. Otava, 1988. ISBN 951-643-287-5.
 • Suuri suomalainen tietosanakirja. Lir–ö. Helsinki: Suuri suomalainen kirjakerho. Otava, 1988. ISBN 951-643-288-3.
 • Suuri tietokirja. Joka kodin tietolukemisto. 1, Aakkoset – Döbeln. (Kunskapens bok, 1937–59.) Suomeksi toimittaneet Pentti Huovinen, Jaakko Manninen ja Hannu Tarmio. Porvoo: WSOY, 1959.
 • Taskutietojätti. A-Ö. Gummeruksen yksiosainen tietosanakirja. Toimituskunta: Jorma O. Tiainen ym. 3. uudistettu painos. Toimittanut Kai Enkama. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1986. ISBN 951-20-2776-3.
 • Tietojätti. Toimitettu alkuperäisen Tietojätin ja Gummeruksen uuden tietosanakirjan pohjalta. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1989. ISBN 951-20-3090-X.
 • Taskutietojätti. A–Ö. Gummeruksen yksiosainen tietosanakirja. Jyväskylä: Gummerus, 1984. ISBN 951-20-2603-1.
 • Tietojätti. Tietosanakirja A–Ö. Toimitus: Veikko Ahola, Irmeli Kuhlman, Jorma Luotio. Uudistettu laitos, 9. painos. Helsinki: Gummerus, 2003. ISBN 951-20-6481-2.
 • Tietosanakirja. 4 osa, Kaivo–Kulttuurikieli. Helsinki: Tietosanakirja, 1912. Teoksen verkkoversio.
 • Tietosanakirja. 5 osa, Kulttuurisana–Mandingo. Helsinki: Tietosanakirja, 1913. Teoksen verkkoversio.
 • Tietosanakirja. 6 osa, Mandolini–Oulunsalo. Helsinki: Tietosanakirja, 1914. Teoksen verkkoversio.
 • Tietosanakirja. 7 osa, Oulun tuomiokunta–Ribes. Helsinki: Tietosanakirja, 1915. Teoksen verkkoversio.
 • Tietosanakirja. 9 osa, Stambulov–Työaika. Helsinki: Tietosanakirja, 1917. Teoksen verkkoversio.
 • Tietosanakirja. 10. osa, Työehtosopimus–Öölanti. Helsinki: Tietosanakirja, 1919. Teoksen verkkoversio.
 • Tietosanakirja. 11. osa, Täydennysosa 1920–1922. Helsinki: Tietosanakirja, 1921–22. Teoksen verkkoversio.
 • Tietosanakirja. Mitä – missä – milloin. 3. uudistettu laitos. Helsingissä: Otava, 1991. ISBN 951-1-11669-X.
 • Uusi tietosanakirja. 1, A–Arb. Helsinki: Tietosanakirja, 1960.
 • Uusi tietosanakirja. 2, Arc–Bem. Helsinki: Tietosanakirja, 1960.
 • Uusi tietosanakirja. 5, Edv–Fla. Helsinki: Tietosanakirja, 1961.
 • Weilin + Göösin tietosanakirja 3, Kle–Net. Espoo: Weilin + Göös, 1993. ISBN 951-35-5069-9.

03.053 Vuosikirjat. Kalenterit. Almanakat[muokkaa]

 • Guinness suuri ennätyskirja 1993. (Guinness Book of Records, 1992.) Suomentanut Pälvi Kuosmanen. Helsinki: Sanomaprint, 1992. ISBN 978-951-1-25293-1.
 • Mitä missä milloin 1976. Kansalaisen vuosikirja. Päätoimittaja: Pauli Kojo. Helsingissä: Otava, 1975. ISBN 951-02085-4.
 • Mitä missä milloin 2011. Vuosikirja syyskuu 2009–elokuu 2010. Toimitus: Mari Mikkola, päätoimittaja, Päivi Syrjänen. Helsingissä: Otava, 2010. ISBN 978-951-1-24169-0.
 • Mitä missä milloin 2012. Vuosikirja syyskuu 2010–elokuu 2011. Päätoimittaja. Tiina Aalto. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-951-1-25293-1.

03.09 Historia[muokkaa]

 • Häkli, Esko: Tiedon taika. Ensyklopedioista ennen ja nyt. Helsingissä: Otava, 1981. ISBN 951-1-06681-1.