Suomenkielisten kirjojen luettelo 2-1

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Pääartikkeli: Luokka:Bibliografiat

20 Yleinen uskontotiede[muokkaa]

 • Ahonen, Johanna & Vuola, Elina (toim.): Uskonnon ja sukupuolen risteyksiä. Tietolipas 247. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2015. ISBN 978-952-222-623-5.
 • Anttonen, Veikko: Ihmisen ja maan rajat: ’Pyhä’ kulttuurisena kategoriana. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 646. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-919-7.
 • Anttonen, Veikko: Uno Harva ja suomalainen uskontotiede. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1987. ISBN 951-717-466-7.
 • Anttonen, Veikko: Uskontotieteen maastot ja kartat. Tietolipas 232. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-184-1.
 • Arppe, Tiina: Riitti, myytti ja väkivalta (työnimi). Ranskalaisen uskonnonsosiologian klassikoita väkivallan, rituaalin ja mytologian teemojen kautta. Tulossa.
 • Armstrong, Karen: Jumalan historia: 4000 vuotta juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. (A history of God: The 4000-year quest of Judaism, Christianity and Islam, 1993.) Suomentanut Markku Päkkilä. Jyväskylä: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-7027-5.
 • Askola, Irja & Lampinen, Tapio & Lempiäinen, Pentti (toim.): Kirkkososiologia. Helsinki: Kirjapaja, 1982. ISBN 951-621-350-2.
 • Astala, Aarne: Ateismin historia ja sen uskontotieteellistä arvostelua. Jyväskylä: Gummerus, 1939.
 • Bastubacka, Johan: Pyhän kokeminen tänään: Uskonnollista elämäää Suomessa. Helsinki: Kirjapaja, 2012. ISBN 978-952-247-266-3.
 • Bengtsson, Niklas: Viini ja uskonnot. Helsinki: Helsinki University Press, 1998. ISBN 951-570-391-3.
 • Bäckman, Eero: Evoluutio – kreationismi – luomisusko: Keskustelu suomalaisessa lehdistössä 1981. Kirkon tutkimuslaitos. C-sarja n:o 14. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 1983.
 • Douglas, Mary: Puhtaus ja vaara: Ritualistisen rajanvedon analyysi. (Purity and danger: An analysis of the concepts of pollution and taboo, 1966.) Suomentaneet Virpi Blom ja Kaarina Hazard. Tampere: Vastapaino, 2000 (3. painos 2005). ISBN 951-768-047-3.
 • Drury, Nevill: Šamanismi. (The elements of shamanism, 1989.) Suomentanut Eero Mänttäri. Hämeenlinna: Karisto, 1993. ISBN 951-23-3309-0.
 • Eliade, Mircea: Pyhä ja profaani. (Das Heilige und das Profane, 1957.) Suomentanut Teuvo Laitila. Helsinki: Loki-kirjat, 2003. ISBN 951-825-013-8.
 • Eliade, Mircea: Ikuisen paluun myytti: Kosmos ja historia. (Le mythe de l’éternel retour: Archetypes et répétition, 1949.) Suomentanut sekä esipuheen laatinut ja lisähuomautuksin varustanut Teuvo Laitila. Helsingissä: Loki-kirjat, 1993. ISBN 952-9646-06-2.
 • Fingerroos, Outi: Haudatut muistot: Rituaalisen kuoleman merkitykset Kannaksen muistitiedossa. Väitöskirja: Turun yliopisto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 985. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004. ISBN 951-746-616-1.
 • Fingerroos, Outi & Opas, Minna & Taira, Teemu: Uskonnon paikka. Kansialanimeke: Kirjoituksia uskontojen ja uskontoteorioiden rajoista. Tietolipas 205. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004. ISBN 951-746-628-5.
 • Freud, Sigmund: Erään toivekuvitelman tulevaisuus. (Die Zukunft einer Illusion, 1927.) Sisältää myös: ”Pakkotoiminnot ja hartausmenot” (1909). Suomennos: Markus Lång. Helsinki: Books on Demand, 2012. ISBN 978-952-93-1214-6.
 • Geels, Anton ym.: Uskonnollinen ihminen. (Den religiösa människan: En introduktion till religionspsykologin, 1999, 2006.) Suomentanut Owe Wikström. Helsinki: Kirjapaja, 2009. ISBN 978-951-607-734-8.
 • Girard, René: Väkivalta ja pyhä. (La violence et le sacré, 1972.) Suomentanut Olli Sinivaara. Paradeigma. Helsinki: Tutkijaliitto, 2004. ISBN 952-5169-33-2.
 • Harpur, James: Maailman pyhät seudut: Taivaan ja maan kohtaamispaikat. (The Marshall travel atlas of sacred places: A guide to the world’s spiritual oasis, 1994.) Suomentanut Jaakko Kankaanpää. Helsingissä: Otava, 1995 (2. painos 2002). ISBN 951-1-17456-8.
 • Hartikainen, Erkki: Raportti uskonnonvapaudesta. Ensimmäinen osa. Tutkimusjohto: Erkki Hartikainen, Juhani Pösö, Timo I. Vasama. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1974.
 • Heikka, Mikko: Vapaina ja tasavertaisina: Ihmisoikeudet uskontojen näkökulmasta. Helsinki: Kirjapaja, 2014. ISBN 978-952-288-138-0.
 • Heino, Harri & Lahti, Pirkko & Salonen, Kristina (toim.): Uskonnon kahdet kasvot: Mielenterveyden tuki vai taakka. Julkaisija: Suomen mielenterveysseura. Helsinki: SMS-tuotanto, 1995. ISBN 951-9458-37-9.
 • Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo. Helsinki: WSOY, 1997 (2. painos 2002). ISBN 951-0-27265-5.
 • Heino, Päivi & Westermarck, Harri (toim.): Kriisikattilat ja uskonnot maailmanpolitiikassa. Studia generalia, kevät 2001. Helsinki: Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunta, 2001. ISBN 952-10-0082-1.
 • Helve, Helena (toim.): Ihmisenä maailmassa: Erilaisia elämänkatsomuksia uskontotieteen näkökulmasta. Humaniora-sarja. Gaudeamus, 1987 (2. painos 1997). ISBN 951-662-443-X.
 • Hentinen, Hanna: Ilmaisuterapiat ja samanismin perinne: Shaun McNiffin taideterapianäkemys. Erikoistyö: Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos. Kirkkonummi: H. Hentinen, 1997.
 • Hiltunen, Pekka Yrjänä: Kaikki ja ei mitään: Uskontojen markkinat. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-344-9.
 • Holm, Nils G. & Suolinna, Kirsti & Ahlbäck, Tore (toim.): Ajankohtaisia uskonnollisia liikkeitä Suomessa. Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut nr 65. Åbo: Åbo akademi, 1981. ISBN 951-648-778-5.
 • Honko, Lauri: Uskontotieteen näkökulmia. Taskutieto 85. Porvoo Helsinki: WSOY, 1972. ISBN 951-0-00009-4.
 • Hoppál, Mihály: Šamaanien maailma. Suomentanut Juhani Huotari. Jyväskylä: Atena, 2003. ISBN 951-796-299-1.
 • Hovi, Tuija & Tarkka, Lotte (toim.): Uskontotiede – folkloristiikka: Kirjoituksia opinnäytteistä. Etiäinen 3. Turku: Turun yliopisto, 1996. ISBN 951-29-0726-7.
 • Hovi, Tuija ym.: Uskonto ja sukupuoli. Helsinki: Yliopistopaino, 1999. ISBN 951-570-438-3.
 • Huotari, Voitto & Sinikara, Kaisa (toim.): Uskonto, aluekulttuuri ja yhteiskunta: Uskontoekologisten tutkimusmenetelmien tarkastelua. Uskontotieteen laitoksen toimitteita 2. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1977 (3. painos 1986). ISBN 951-45-0970-6.
 • Hämeen-Anttila, Jaakko (toim.): Uskontojen risteyksissä: Välimeren alueen uskontojen juurilla. Helsinki: Gaudeamus, 2001. ISBN 951-662-833-8.
 • Ilomäki, Henni & Lauhakangas, Outi (toim.): Eläin ihmisen mielenmaisemassa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 885. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2002. ISBN 951-746-405-3.
 • Junnonaho, Martti: Vaihtoehtoisesta uskonnollisuudesta Suomessa. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisusarja B, 1/1995. Tampere: Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, 1995. ISBN 951-44-3794-2.
 • Juusola, Hannu & Huuhtanen, Heidi (toim.): Uskonto ja politiikka Lähi-idässä. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-849-4.
 • Järvinen, Antero: Ihmiset ja eläimet: ”Humanistin eläinkirja”. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-25233-6.
 • Järvinen, Liisa Marjatta: Naisen myyttinen säikähdys. Helsinki: Yliopistopaino, 1996. ISBN 951-570-315-8.
 • Kallioniemi, Arto & Luodeslampi, Juha (toim.): Moniuskontoinen koulu oppimisympäristönä. Helsinki: LK-kirjat, 2008. ISBN 978-951-627-735-9.
 • Kamppinen, Matti: Argumentaatio uskontotieteessä. Religionsvetenskapliga skrifter 69. Turku: Åbo Akademi, 2007. ISBN 978-952-12-1844-6.
 • Kamppinen, Matti: Enkelten aika: Aikakäsityksistä ja elämän tarkoituksesta. Helsinki: Loki-kirjat, 1999. ISBN 952-9646-74-7.
 • Kamppinen, Matti: Systeemiajattelu, rationaalisuus ja uskonto: Kriittisen uskontotieteen näkökulmia. Turku: Turun yliopisto, 2009. ISBN 978-951-29-3994-7.
 • Kankaanniemi, Matti & Niemi, Päivi: Voimat vastakkain: Näkökulmia hengelliseen sodankäyntiin. Keuruu: Aikamedia, 2007. ISBN 978-951-606-809-4.
 • Keene, Michael: Maailman suuret uskonnot. (World religions, 2002.) Suomentanut Kaarina Turtia. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29084-X.
 • Keranto, Tapio: Tiede, näennäistiede, usko nuorten mielikuvissa ja kasvatuksessa: Tutkimuskohteen teoreettinen erittely sekä kaksi kartoitusta. Acta Universitatis Ouluensis. Series E, Scientiae rerum socialium, 19. Oulu: Oulun yliopisto, 1996. ISBN 951-42-4253-X.
 • Ketola, Kimmo & Pyysiäinen, Ilkka & Sjöblom, Tom (toim.): Uskonto ja ihmismieli: Johdatus kognitiiviseen uskontotieteeseen. Helsinki: Gaudeamus: Helsinki University Press, 2008. ISBN 978-952-495-007-7.
 • Ketola, Kimmo: Uskonnot Suomessa 2008: Käsikirja uskontoihin ja uskonnollistaustaisiin liikkeisiin. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 102. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2008. ISBN 978-951-693-287-6.
 • Ketola, Kimmo ym.: Näköaloja uskontoon. 3. tarkistettu painos. Helsinki: Yliopistopaino, 1998. ISBN 951-570-422-7.
 • Klemettinen, Pasi: Mellastavat pirut: Tutkimus kansanomaisista paholais- ja noituuskäsityksistä Karjalan Kannaksen ja Laatokan Karjalan tarinaperinteessä. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 687. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997. ISBN 951-746-012-0.
 • Koivunen, Hannele: Madonna ja huora. Pohjautuu tekijän väitöskirjaan The woman who understood completely. Helsinki: Otava, 1995 (2. painos 2005). ISBN 951-1-13525-2.
 • Komulainen, Jyri & Vähäkangas, Mika (toim.): Luterilaisen Suomen loppu? Kirkko ja monet uskonnot. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5579-9.
 • Komulainen, Jyri: Guru Jeesus: Tutkielmia hindulaisuudesta ja kristinuskosta. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 251. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2006. ISBN 952-9791-65-8.
 • Koskelainen, Osmo: Maallistuva suomalainen suurkaupunki: Tutkimus eräiden yhteisö-, kasvatus- ja tilannetekijöiden vaikutuksesta helsinkiläisten maallistumiseen ja uskonnolliseen etsiytymiseen. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Porvoo Helsinki: WSOY, 1968.
 • Kotiranta, Matti (toim.): Kirkot ja Euroopan murros: STKS:n symposiumissa marraskuussa 1995 pidetyt esitelmät. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 204. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1997. ISBN 952-9791-17-8.
 • Kääriäinen, Kimmo & Niemelä, Kati & Ketola, Kimmo: Moderni kirkkokansa: Suomalaisten uskonnollisuus uudella vuosituhannella. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 82. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2003. ISBN 951-693-245-2.
 • Kääriäinen, Kimmo: Ateismin jälkeen: Uskonnollisuus Venäjällä. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 86. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2004. ISBN 951-693-253-3.
 • Laine, T. P.: Tie voimaan: Havaintoja shamaanien ja joogien tekniikoista: Voiman kehittämisestä ja laukaisemisesta. Vantaa: Marduk, 2011. ISBN 978-952-92-9187-8.
 • Laitila, Teuvo: Abrahamin vieraanvaraisuus: Näkökohtia kristityn ja muslimin dialogiin. Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. Sarja B, Oppimateriaalia n:o 28. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2008. ISBN 978-952-219-202-8.
 • Laitila, Teuvo: Ihmisen jumalat: Johdatus uskontotieteeseen. Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. Sarja B, Oppimateriaalia N:o 22. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2006. ISBN 952-458-833-1.
 • Laitila, Teuvo & Pyysiäinen, Ilkka & Vesala, Kari: Ymmärtämisen aave? Kokemuksellisuus uskonnon tarkastelussa. Mythos ry:n julkaisuja 3. Helsinki: Mythos, 1986.
 • Larkio, Mauri: Kirkon ja työväenliikkeen kohtaaminen Helsingissä: Suurlakosta ensimmäisen maailmansodan syttymiseen. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 76. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 1967.
 • Lehmijoki-Gardner, Maiju: Askeettien pidot: Uskonnot ja syömisen etiikka. Helsinki: Kirjapaja, 2009. ISBN 978-951-607-924-3.
 • Leikola, Anto: Seireenejä, kentaureja ja merihirviöitä: Myyttisten olentojen elämää. Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-31-2372-3.
 • Lounema, Risto: Suomen kansan pyhät paikat. Helsinki: Yhtyneet kuvalehdet, 2003. ISBN 952-5257-57-6.
 • Mahlamäki, Tiina & Pyysiäinen, Ilkka & Taira, Teemu (toim.): Pyhä: Raja, kielto ja arvo kansanomaisessa uskonnossa. Professori Veikko Anttosen 60-vuotisjuhlakirja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1199. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2008. ISBN 978-951-746-991-3.
 • Mann, A. T.: Jälleensyntyminen. (The elements of reincarnation, 1995.) Suomentanut Tuula Saarikoski. Helsinki: Tammi, 1998. ISBN 951-31-0958-5.
 • Martikainen, Tuomas: Moniarvoinen Turku: Käsikirja uskonnollisista, maailmankatsomuksellisista ja etnisistä yhteisöistä. Religionsvetenskapliga skrifter nr 32. Åbo: Åbo Akademi, 1996. ISBN 951-650-823-5.
 • Mikkola, Teija & Niemelä, Kati Petterson, Juha (toim.): Urbaani usko: Nuoret aikuiset, usko ja kirkko. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 96. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2006. ISBN 951-693-271-1.
 • Muodonmuutokset. (Transformations.) Suomentanut Jorma-Veikko Sappinen. Mystiikan maailma. Helsinki: Lademann, 1992. ISBN 951-630-006-5.
 • Nevalainen, Kirsti (toim.): Uskontojen eettinen vuoropuhelu. Joensuu: Joensuun yliopisto, ikääntyvien yliopisto, 2004. ISBN 952-458-511-1.
 • Nurmi, Suvielise: Katsomukset kohtaavat. Julkaisija: Ebeneser-säätiö. Helsinki: Kirjayhtymä, 1994. ISBN 951-26-3896-7.
 • Näreaho, Leo: Jälleensyntyminen: Näkemyksiä ja kokemuksia. Helsinki: Arator, 1995. ISBN 952-9619-09-X.
 • Näreaho, Leo: Kuolemanrajakokemukset: Tutkimuksista tulkintoihin. Helsinki: Kirjapaja, 2015. ISBN 978-952-288-179-3.
 • Närhi, Jani: Paratiisien synty: Ihmismieli, evoluutio ja taivaalliset puutarhat. Helsinki: Art House, 2009. ISBN 978-951-884-462-7.
 • Närvä, Jaakko: Ufologia ja ufokokemukset uskonnollisina ilmiöinä: Teoreettinen tutkimus. Väitöskirja. Uskontotiede 12. Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos, 2008. ISBN 978-952-10-5160-9.
 • Pentikäinen, Juha: Marina Takalon uskonto: Uskontoantropologinen tutkimus. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 299. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1971.
 • Pentikäinen, Juha: Uskontotieteen tutkimusalat. 2., muuttamaton painos. Ilmestynyt ensi kerran artikkelina teoksessa Johdatus teologisiin oppiaineisiin, 1972. Uskontotieteen laitoksen toimitteita 1. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1979.
 • Pentikäinen, Juha (toim.): Uskonto ja yhteisö: Tutkimuksia uskontososiologian alalta. Helsinki: Gaudeamus, 1974. ISBN 951-662-108-2.
 • Pentikäinen, Juha: Suomalaisen lähtö: Kirjoituksia pohjoisesta kuolemankulttuurista. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 530. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1990. ISBN 951-717-625-2.
 • Pentikäinen, Juha: Samaanit: Pohjoisten kansojen elämäntaistelu. Helsinki: Etnika, 1998 (3. painos 2006). ISBN 951-97889-1-3.
 • Pentikäinen, Juha (toim.): Uskonnollinen liike: Suomalaisia tapaustutkimuksia. Toimitustyössä avustaneet Päivikki Suojanen ja Kaisa Sinikara (kartat). Tietolipas 74. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden seura, 1975. ISBN 951-717-055-6.
 • Pesonen, Heikki (toim.): Uskontotieteen ikuisuuskysymyksiä. Uskontotiede 1. Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos, 1997 (3. painos 1999). ISBN 951-45-7819-8.
 • Pettersson, Jari: Shamaaneja, sankareita ja arkkityyppejä: Myyteistä C. G. Jungiin ja poikkeaviin tajunnan tiloihin. Helsinki: Aquarian, 1996. ISBN 951-8975-41-8.
 • Pietiläinen, Jari (toim.): Ajatuksia jälleensyntymisestä. Hämeenlinna: Karisto, 1994. ISBN 951-23-3334-1.
 • Pruuki, Heli (toim.): Pyhän rajoilla: Temppelitappeluista uskontodialogiin. Helsinki: Suomen lähetysseura, 2010. ISBN 978-951-624-395-8.
 • Pyysiäinen, Ilkka: Harvat ja valitut: Kirjoituksia ihmismielestä ja uskonnosta. Yliopistopaino, 2001. ISBN 951-570-494-4.
 • Pyysiäinen, Ilkka: Jumalan selitys: 'jumala' kognitiivisena kategoriana. Otava, 1997. ISBN 951-1-14940-7.
 • Pyysiäinen, Ilkka: Jumalten keinu: Kiertoajelu uskontotieteessä. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-987-3.
 • Pyysiäinen, Ilkka: Synti: Ajatuksin, sanoin ja töin. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30141-8.
 • Rautionmaa, Heidi (toim.): Uskontodialogi: Kasvatusta kulttuurien kohtaamiseen. Rengaskirja. Helsinki: Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus, 2010. ISBN 978-952-92-7473-4.
 • Rautionmaa, Heidi (toim.): Näin uskon: Nuorten puheenvuoroja. Helsinki: Suomen Lähetysseura, 2012. ISBN 978-951-624-411-5.
 • Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien valtionavustustyöryhmä: Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien valtionavustustyöryhmän mietintö. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:15. Helsinki: Opetusministeriö, hallintoyksikkö, 2005. ISBN 952-442-916-0.
 • Remes, Marjo: Katseen kulttuuriset rajat: Shamanismista uusshamanismiin. Väitöskirja: Lapin yliopisto, Acta Universitatis Lapponiensis 87. - CD-äänilevy: Marjo Remes ja Matti Adolfsen: Mielikuvia shamaanisesta äänimaailmasta. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2005. ISBN 951-634-974-9.
 • Ringgren, Helmer: Uskonnon muoto ja funktio. (Religionens form och funktion, 1968.) Käännös: Aulikki Salminen. Helsinki: Gaudeamus, 1972. ISBN 951-662-012-4.
 • Sakaranaho, Tuula (toim.): Retorinen tutkimus uskontotieteessä. Uskontotiede 7. Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos, 2001. ISBN 951-45-9891-1.
 • Savtšuk, Valeri: Veri ja kulttuuri. (Krov’ i kul’tura, 1995.) Suomentanut Jukka Mallinen. Jyväskylä: Atena, 1996. ISBN 951-796-035-2.
 • Serafim, munkki: Kultainen Jerusalem: Jerusalemin idea juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-639-6.
 • Siikala, Anna-Leena: Suomalainen šamanismi: Mielikuvien historiaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 565. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1992 (– 2. tarkistettu painos 1994. – 3. painos 1999). ISBN 951-717-704-6.
 • Siipi, Jouko: Luopumisen aika: Kirkosta eroaminen sosiaalisena ilmiönä. Hämeenlinna: Karisto, 1965.
 • Sinnemäki, Maunu: Selvitettävä vyyhti: Valtion ja kirkon suhde suomalaisessa yhteiskunnassa. Helsinki: Kirjapaja, 1970.
 • Sjöblom, Tom & Utriainen, Terhi (toim.): Mikä ihmeen uskonto? Suomalaisten tutkijoiden puheenvuoroja uskonnosta. Uskontotiede 10. Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos, 2004. ISBN 952-10-1585-3.
 • Smart, Ninian: Uskontojen maailma. (The world’s religions, 1989/1998.) Suomentajat: Livia Hekanaho ym. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-18137-8.
 • Sumiala-Seppänen, Johanna (toim.): Pyhä media. Artikkelit on koottu Jyväskylässä 10.–13.7.2003 järjestetystä Sacred media -konferenssista. Jyväskylä: Atena, 2005. ISBN 951-796-379-3.
 • Suojanen, Päivikki: Uskontotieteen portailla: Historiaa ja tutkimussuuntia. Tietolipas 163. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000. ISBN 951-746-154-2.
 • Taira, Teemu: Notkea uskonto. Eetos-julkaisuja 2. Turku: Eetos, 2006. ISBN 952-99461-1-2.
 • Terhart, Franjo & Schulze, Janina: Nykymaailman uskonnot: Alkuperä, historia, usko, maailmankuva. (Weltreligionen: Ursprung, Geschichte, Ausübung, Glaube, Weltbild, 2007.) Suomentajat: Eetu Nieminen, Aatos Hiltunen. Bath: Parragon, 2007. ISBN 978-1-4075-1183-2.
 • Terveyskasvatuksen neuvottelukunta: Uskonto ja terveys. Lääkintöhallituksen julkaisuja: Terveyden edistäminen. Tilastot ja selvitykset 3/1990. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1990. ISBN 951-37-0192-1.
 • Tikkala, Heikki & Myllykangas, Markku & Tuomainen, Raimo: Sekularisoituminen vai uskonnollistuminen? Malli elämänkatsomuksista kognitiivisen dissonanssin vähentämisstrategioina. Kirkon tutkimuskeskus. Sarja C nro 39. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 1991. ISBN 951-693-161-8.
 • Toivanen, Antti (toim.): Pyhän silmässä: Puheenvuoroja ja mietelmiä Espoon 12. Kulttuurifoorumista. Helsinki: Kristillinen kulttuuriliitto, 2007. ISBN 978-952-92-2686-3.
 • Topi, Heikki: Uskonto ja identiteetti: Hans Molin teoria ja sen sovellus ruotsinsuomalaiseen siirtolaisyhteisöön. Kirkkososiologian julkaisuja A 7. Helsinki: Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian laitos, 1988. ISBN 951-45-4816-7.
 • Utriainen, Terhi: Alaston ja puettu: Ruumiin ja uskonnon ääret. Tampere: Vastapaino, 2006. ISBN 951-768-183-6.
 • Utriainen, Terhi: Läsnä, riisuttu, puhdas: Uskontoantropologinen tutkimus naisista kuolevan vierellä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 751. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. ISBN 951-746-105-4.
 • Uskontojen uhrien tuki UUT ry: Muutoksen vuodet 2000–2004. Sisältää Muutos-lehdet neljältä vuodelta. Vantaa: Uskontojen uhrien tuki, 2005. ISBN 952-91-9430-7.
 • Waardenburg, Jacques: Usko ja uskonnot: Systemaattinen johdatus uskontotieteeseen. (Religionen und Religion: Systematische Einfuhrung in die Religionsgeschichte, 1986.) Suomentaneet Oili Aho ja Seppo Syrjänen. Esipuhe: Juha Pentikäinen. Helsinki: Gaudeamus, 1986. ISBN 951-662-402-2.
 • Vaillant, George: Hengellisyyden evoluutio: Uskon tieteellinen puolustus. (Spiritual evolution: A scientific defense of faith, 2008.) Suomentaneet Risto K. ja Tytti Träff. Helsinki: Rasalas, 2009. ISBN 978-952-5421-52-1.
 • Valk, Ülo: Perkele: Johdatus demonologiaan. (Kurat Euroopa usundiloos, 1991.) Viron kielestä suomentanut Tapani Hietaniemi. Sivilisaatiohistoria-sarja. Tampere: Vastapaino, 1997. ISBN 951-768-019-8.
 • Van de Weyer, Robert: Islam ja pyhän sodan juuret. (Islam and the West, 2002.) Suomentanut Marita Koskinen. Asiatarkastus ja saatesanat suomalaiselle lukijalle Heikki Palva. Helsinki: Kirjapaja, 2002. ISBN 951-625-829-8.
 • Weber, Max: Maailmanuskonnot ja moderni länsimainen rationaalisuus: Kirjoituksia uskonnonsosiologiasta. (Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, 1920–1921.) Suomentanut ja toimittanut Tapani Hietaniemi. 2. painos (1. painos 1989). Sivilisaatiohistoria-sarja. Tampere: Vastapaino, 2014. ISBN 978-951-768-421-7.
 • Wikström, Owe: Pyhän salaisuus: Kätketty todellisuus ja nykyaika. (Om heligheten och dess envisa vägran att försvinna: Religionspsykologiska perspektiv, 1993.) Suomentanut Oili Räsänen. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-086-8.
 • Vilenius, Merja: Mieli, evoluutio ja yli-inhimilliset toimijat Gunnar Landtmanin uskontoantropologiassa. Helsinki: Books on Demand, 2011. ISBN 978-952-498-523-9.
 • Vilenius, Merja: Uskonnon alkuperän tutkimuksen historiaa ja nykypäivää: Vuoropuhelua hermeneuttisen ja kognitiivisen tulkinnan välillä. Helsinki: Books on Demand, 2012. ISBN 978-952-498-686-1.
 • Virkkunen, T. P.: Uskonto ja maailmankuva. Helsinki: Kirjapaja, 1982. ISBN 951-621-362-6.
 • Virkkunen, T. P.: Yksilön uskonnollinen kehitys. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 94 (2. painos 1977). Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1974. ISBN 951-9111-04-2.
 • Vuola, Elina: Jumalainen nainen: Neitsyt Mariaa etsimässä. Helsingissä: Otava, 2010. ISBN 978-951-1-22364-1.
 • Yeung, Anne Birgitta & Pesonen, Heikki & Sundback, Susan (toim.): Rajojen ylityksiä: Uskonto, kirkko, sosiologia. Professori Eila Helanderin 60-vuotisjuhlakirja. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 250. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2006. ISBN 952-9791-63-1.

20.02 Kartat. Kartastot[muokkaa]

 • Laato, Anni Maria: Matres ecclesiae: Kirkkoäidit. Deus ecclesiaque eius – Jumala ja hänen kirkkonsa 1. Kauniainen: Perussanoma, 2011. ISBN 978-951-888-585-9.

20.03 Hakuteokset[muokkaa]

 • Partridge, Christopher (toim.): Uusien uskontojen käsikirja: Uudet uskonnolliset liikkeet, lahkot ja vaihtoehtoisen henkisyyden muodot. (Encyclopedia of new religions, new religious movements, sects and alternative spiritualities, 2004.) Suomennos Kanerva Heikkinen ym. Esipuhe: J. Gordon Melton. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-327-1.

20.038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Honko, Lauri: Uskontotieteen oppisanasto. Toimittanut Martti Junnonaho. Uskontotieteen julkaisuja 1. Turku: Turun yliopisto, Uskontotieteen laitos, 1980 (1. painos 1971). ISBN 951-641-874-0.

20.063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Dahlgren, Susanne ym.: Uskontojen maailma. Julkaisu liittyy Kulttuurien museon samannimiseen näyttelyyn Kansallismuseossa 31.10.2014–7.6.2015. Suomen kansallismuseon näyttely- ja kokoelmajulkaisuja 4. Helsinki: Museovirasto, 2014. ISBN 978-951-616-252-5.
 • Pentikäinen, Juha ym. (toim.): Samaanit. Liittyy Tampereella Museokeskus Vapriikissa 16.5.1998–10.1.1999 pidettyyn Samaanit-näyttelyyn ja Hämeen museossa 16.5.1998–10.1.1999 pidettyyn Matka Siperiaan -näyttelyyn. Tampereen museoiden julkaisuja 44. Tampere: Tampereen museot, 1998. ISBN 951-609-069-9.

20.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Ahokallio, Tapio ym.: Uskonto ja maailmankatsomus. AD 2000. Helsinki: Kirjapaja, 1994 (6. uudistettu painos 2000). ISBN 951-625-249-4.
 • Airaksinen, Tiina ym.: Portti: Lukion uskonto. III kurssi. Helsingissä: Otava, 2010. ISBN 978-951-1-23981-9.
 • Antturi, Arto ym.: Uskonnon matkakirja. Raamattu – nyt. 1. uudistettu painos. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-807-9.
 • Dunderberg, Ismo ym.: Theo: Lukion uskonto. Osa 1, Pyhän piirit. Helsingissä: Otava, 2005 (5. painos 2007). ISBN 951-1-19700-2.
 • Hanki, Katri ym.: Silta. 2, Kristinuskon historia. Helsinki: WSOY oppimateriaalit, 2009. ISBN 978-951-0-33731-8.
 • Hanki, Katri ym.: Silta. 3, Etiikka ja kirkon oppi. Helsinki: WSOY oppimateriaalit, 2009. ISBN 978-951-0-33733-2.
 • Holm, Kristiina ym.: Lipas. 7, Maailmanuskonnot. Helsinki: WSOY oppimateriaalit, 2008. ISBN 978-951-0-33039-5.
 • Honkaheimo, Marja & Kalske, Annukka: Guru: Uskonnon kertauskirja abiturientille. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-208-9.
 • Kaila, Erkki: Kristillinen uskonto-oppi kouluja varten. Helsinki: Otava, 1905 (9. painos 1948).
 • Ketola, Kimmo ym.: Suomalaisen uskonnon arkki. 5. uudistettu painos. Helsinki: Edita, 2004 (8. painos 2007). ISBN 951-37-4147-8.
 • Komulainen, Jyri ym.: Uskonnon matkakirja. Totuutta etsimässä. 1. uudistettu painos. Helsinki: Kirjapaja, 2009. ISBN 978-951-607-852-9.
 • Nurmi, Suvielise ym.: Uskonnon matkakirja. Hyvää etsimässä. 1. uudistettu painos. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-951-607-854-3.
 • Pentikäinen, Elina & Pentikäinen, Juha: Aikamme uskontotieto. 1, Muut uskonnot. 2. painos. Porvoo Helsinki: WSOY, 1974. ISBN 951-0-06588-9.
 • Tiimonen, Soili: Uskonto: Lukion kertauskirja. Porvoo Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-29836-0.

20.2 Kristinusko. Teologia[muokkaa]

 • Aaltola, Mika (toim.): Uskontoa politiikan tiloissa. Studia politica Tamperensis 17. Tampere: Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos, 2007. ISBN 978-951-44-6985-5.
 • Ahonen, Risto A.: Käännyttämistä vai kääntymystä? Vallankäytön ja kristillisen todistuksen suhde. Helsinki: Suomen lähetysseura, 2010. ISBN 978-951-624-393-4.
 • Ahonen, Tiina & Komulainen, Jyri (toim.): Teologian ilmansuuntia: Näkökulmia uskontulkintoihin Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-892-3.
 • Alanen, Yrjö: Kristinusko ja luonnontieteet: Aatehistoriallinen tutkimus. Helsinki: Kirjapaja, 1945.
 • Alanen, Yrjö J. E.: Ajan ja iäisyyden ongelmia. Porvoo: WSOY, 1960.
 • Ala-Prinkkilä, Jouko: Todennäköisin vaihtoehto: Richard Swinburnen käsitys kristillisen teismin rationaalisuudesta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 278. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2014. ISBN 978-952-9791-92-7.
 • Alhovuori, Mikko: Uskonnollisen totuuden kriteerit. Oulu: Fine-kustannus, 2002. ISBN 951-98109-6-X.
 • Alhovuori, Mikko: Uskovan matka uskomattomuuden maailmaan. 2. korjattu painos. Tampere: Siniplaneetta, 2014. ISBN 978-952-5658-34-7.
 • Amnell, Matti T.: Uskontojen universumi: John Hickin uskonnollisen pluralismin haaste ja siitä käyty keskustelu. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 217. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1999. ISBN 952-9791-31-3.
 • Anselm Canterburylainen: Ymmärrystä etsivä usko. (Proslogion, 1077–78.) Johdanto, suomennos, selitykset Paavo Rissanen. Hengen tie 13. Helsinki: Kirjaneliö, 1986. ISBN 951-600-698-1.
 • Arffman, Kaarlo: Kristinuskon historia. Helsinki: Edita, 2004 (3. painos 2011). ISBN 951-37-4183-4.
 • Augustinus: Jumalan valtio: Osa 1: (kirjat 1–10). (De civitate Dei, noin 413–27.) Suomentanut Heikki Koskenniemi. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-24309-4.
 • Augustinus: Kirjeitä sisarille. Suomentaneet Timo Nisula ja Anni Maria Laato. Helsinki: Kirjapaja, 2009. ISBN 978-951-607-845-1.
 • Augustinus: Opetuksia rakkaudesta. Suomentanut Timo Nisula. Helsinki: Kirjapaja, 2011. ISBN 978-952-247-203-8.
 • Augustinus: Kristillinen opetus. (De doctrina christiana, 397, 426.) Latinasta suomentanut, alaviitteillä varustanut ja kustantanut Valtteri Olli. Nivala: Valtteri Olli, 2009. ISBN 978-952-92-6345-5.
 • Aukee-Peiponen, Mirja & Kirjavainen, Heikki: Jumala, logiikka ja evidenssi: Uskonnonfilosofisia tarkasteluja historiallisten ja modernien aiheiden pohjalta. Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitoksen julkaisuja 16. Helsinki: Luther-Agricola-seura, 2000. ISBN 951-9047-54-9.
 • Badiou, Alain: Apostoli Paavali: Universalismin perustaja. (Saint Paul: La fondation de l'universalisme, 1997, 2002.) Suomentanut Janne Porttikivi. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-209-5.
 • Bockmühl, Klaus: Kristikunta ilman Kristusta. (Atheismus in der Christenheit: Anfechtung und Überwindung, die Unwirklichkeit Gottes in Theologie und Kirche, 1969.) Suomentanut Taisto Nieminen. Helsinki: Kirjaneliö, 1971.
 • Burstein, Dan (toim.): Koodin salaisuudet: Epävirallinen opas Da Vinci -koodin mysteereihin. (Secrets of the code: The unauthorized guide to the mysteries behind the Da Vinci code, 2006.) Kirjoittavat toimittajat: John Castro, David A. Shugarts, Brian Weiss. Suomentanut Laura Jänisniemi. Helsinki: Bazar, 2005. ISBN 951-9107-33-9.
 • Cottingham, John: Hengellinen ulottuvuus. (The spiritual dimension: Religion, Philosophy and human value, 2005.) Suomentanut. Humanitas. Helsinki: Perussanoma, 2012. ISBN 978-951-888-620-7.
 • Dembski, William: Älykkään suunnitelman idea: Silta luonnontieteen ja teologian välillä. (Intelligent design: The bridge between science and theology, 1999.) Suomeksi toimittanut Matti Leisola. Lahti: Datakirjat, 2002. ISBN 951-98558-1-5.
 • Duns Scotus, Johannes: Jumalan tunnettavuudesta ja muita kirjoituksia. Suomennos, selitykset ja johdanto: Toivo J. Holopainen. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-951-662-945-5.
 • Eckart, mestari: Sielun syvyys. (Deutsche Predigten und Traktate.) Suomentanut Kai Pihlajamaa. Esipuhe: Jaakko Heinimäki. Helsinki: Basam Books, 2009. ISBN 978-952-5534-96-2.
 • Eco, Umberto & Martini, Carlo Maria: Mihin uskot jos et usko?. (In cosa crede chi non crede?, 1996.) Suomentanut Lea Peuronpuro. Turku: Kirja-Aurora, 2002. ISBN 951-29-2298-3.
 • Eskola, Antti: Tiedän ja uskon. Helsingissä: Otava, 2003 (5. painos 2004). ISBN 951-1-18855-0.
 • Eskola, Antti: Uskon tunnustelua: Mitä Jumalasta pitäisi ajatella?. Helsingissä: Otava, 1999 (3. painos 2000). ISBN 951-1-16483-X.
 • Eskola, Timo: Antikristuksen apostolit: Jumalan kuoleman teologia Nietzschestä Spongiin. Kauniainen: Perussanoma, 2006. ISBN 951-888-414-5.
 • Eskola, Timo: Da Vinci -koodi ja kätketty viisaus. Mistä on kysymys? 7. Ajan ilmiöitä Raamatun valossa. Helsinki: Uusi tie, 2005. ISBN 951-619-435-4.
 • Gollwitzer, Helmut: Marxilainen uskonnonkritiikki ja kristillinen usko. (Die marxistische Religionskritik und der christliche Glaube, 1962.) Suomentanut Esko Rintala. Missio 4. Helsinki: Suomen lähetysseura, 1966.
 • Green, Michael & Carkner, Gordon: Kymmenen myyttiä kristinuskosta. (Ten myths about Christianity, 1988.) Suomentanut Ulla Tervo. Hämeenlinna: Päivä, 1993. ISBN 951-622-554-3.
 • Grossman, David: Leijonahunaja: Simsonin myytti. (Devaš arayyot – sippur Šimšon, 2006.) Suomentanut Kristiina Lampola. Myytti-sarja. Helsinki: Tammi, 2006. ISBN 951-31-2329-4.
 • Guite, Malcolm: Mihin uskovat kristityt. (What do Christians believe?: Belonging and belief in modern Christianity, 2008.) Suomentanut Susanna Tuomi-Giddings. Helsingissä: Otava, 2009. ISBN 978-951-1-23227-8.
 • Hagman, Patrik: Vastarintausko. (Om kristet motstånd, 2011.) Suomentanut Salla Ranta. Helsinki: Kirjapaja, 2016. ISBN 978-952-288-263-9.
 • Harnack, Adolf: Kristinuskon olemus: Kuusitoista luentoa, jotka kuulijakuntanaan kaikkien tiedekuntain ylioppilaita talvisemesterinä 1899/1900 Berliinin yliopistossa piti Adolf Harnack. Helsingissä: Otava, 1912.
 • Heiliö, Matti: Enkelitikkaat: Tiedon reuna ja kielipelien kumppanuus. Helsinki: Yliopistopaino, 2003. ISBN 951-570-502-9.
 • Hick, John: Uskonnonfilosofia. (Philosophy of religion, 1963.) Suomentaneet Taisto Nieminen ja Heikki Kirjavainen. 2. painos (1. painos 1969). Helsinki: Kirjapaja, 1992. ISBN 951-625-167-6.
 • Hiltunen, Pekka Y. (toim.): Teologia uskontojen maailmassa. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 81. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2003. ISBN 951-693-244-4.
 • Holloway, Richard: Katse kaukaisuuteen: Elämän tarkoitusta etsimässä. (Looking in the distance, 2004.) Suomentanut Einari Aaltonen. Helsinki: Like, 2006. ISBN 952-471-710-7.
 • Hovi, Tuija: Usko ja kerronta: Arkitodellisuuden narratiivinen rakentuminen uskonliikkeessä. Väitöskirja: Turun yliopisto. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, Scripta lingua Fennica edita osa 254. Turku: Turun yliopisto, 2007. ISBN 978-951-29-3275-7.
 • Hukari, Ari (toim.): Signum unitatis – ykseyden merkki: Piispa Juha Pihkalan juhlakirja. Tampereen hiippakunnan vuosikirja 2007. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-406-5.
 • Hytönen, Maarit: Ykseys rakkaudessa: Friedrich Heilerin evankeliskatolinen ohjelma. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 210. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1997. ISBN 952-9791-23-2.
 • Hämeen-Anttila, Jaakko: Usko. Henki & elämä. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-244-5.
 • Juva, Mikko & Simojoki, Martti: Tästä on kysymys. Porvoo Helsinki: WSOY, 1965.
 • Kainulainen, Pauliina & Mäkinen, Aulikki (toim.): Näen Jumalan toisin: Kristinuskon feministisiä tulkintoja. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-313-1.
 • Kaitera, Pentti ym.: Tiede ja usko: Kuusi tutkielmaa. Porvoo Helsinki: WSOY, 1968.
 • Karttunen, Tomi (toim.): Oppi ja maailmankuva: Professori Eeva Martikaisen 60-vuotisjuhlakirja. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 261. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2009. ISBN 978-952-9791-75-0.
 • Keating, Thomas: Sisäinen eheytyminen: Ihmisen hengellinen matka. (Invitation to love: The way of Christian contemplation, 1992.) Suomentanut Taisto Nieminen. Helsinki: Kirjapaja, 1999. ISBN 951-625-627-9.
 • Kirjavainen, Heikki: Uskon ja tiedon samanaikaisuus: Totuus-, perustelu- ja varmuusehdon esiintymisiä uskonnollisen uskon määrittelyssä antiikista korkeaskolastiikkaan. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 137. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1983. ISBN 951-9111-48-4.
 • Knuuttila, Simo (toim.): Taivaan merkit: Teologia uusilla teillä. Huutomerkki-sarja. Helsinki: Tammi, 1969.
 • Knuuttila, Simo: Järjen ja tunteen kerrostumat. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 215. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1998. ISBN 952-9791-29-1.
 • Koistinen, Olli & Räikkä, Juha: Taivaassa ja maan päällä: Johdatus uskonnonfilosofiaan. Helsinki: WSOY, 1997. ISBN 951-37-2034-9.
 • Koistinen, Timo & Seppänen, Juha (toim.): Usko ja filosofia. Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitoksen julkaisuja 12. 2. korjattu painos. Helsinki: Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitos, 1996. ISBN 951-45-7280-7.
 • Kontula, Anna: Mistä ei voi puhua: Kirja uskosta ja uskonnosta. Helsinki: Into, 2012. ISBN 978-952-264-183-0.
 • Koskenniemi, Erkki & Nisula, Timo & Vainio, Olli-Pekka (toim.): Kadonnut horisontti: Näkökulmia uskoon, valtaan ja totuuteen. Helsinki: Arkki, 2006. ISBN 951-618-770-6.
 • Krogerus, Timo: Savolaiskirjeet: Ajatuksia uskosta ja uskonnosta. Logos 2. Kemi: Atrain Kustannus, 2013. ISBN 978-952-6643-69-4.
 • Kuronen, Matti J.: Väitöskirja: Johdatus urbaanin teokomiikan perusteisiin. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-519-1.
 • Kylli, Ritva: Saamelaisten kaksi kääntymystä: Uskonnon muuttuminen Utsjoen ja Enontekiön lapinmailla 1602–1905. Historiallisia tutkimuksia 259. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2012. ISBN 978-952-222-349-4.
 • Kylliäinen, Antti & Riekkinen, Wille: Uskon kintereillä. Helsinki: Art House, 2013. ISBN 978-951-884-505-1.
 • Kyllönen, Aarne J.: Minäpä oon kirkonni nähny: Kansan uskomukset ja kristinusko kainuulaisten elämän menossa. Kansi ja kuvitus: Mikko Kurkinen. Kajaani: A. Kyllönen, 1993. ISBN 952-90-5139-5.
 • Kärkkäinen, Pekka (toim.): Johdatus Lutherin teologiaan. Theologia systematica. Helsinki: Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitos, Kirjapaja, 2001. ISBN 951-625-789-5.
 • Laajus, Sävy: Mihin uskot? Tiede, teologia, filosofia: Keskusteluja mediassa vuosina 1993–2005. Omakirja. Helsinki: Sävy Inkeri Laajus: Kirja kerrallaan, 2006. ISBN 952-91-8915-X.
 • Laine, Annukka: Pyhät kuvat: Ikkunoita kirkkovuoteen. Esipuhe: Jouko Martikainen. Helsinki: Kirjapaja, 2012. ISBN 978-952-247-335-6.
 • Laitinen, Jorma: Syntiinlankeemus, häpeä ja syyllisyys: Uskonnonfilosofinen tutkielma. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 232. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2002. ISBN 952-9791-46-1.
 • Lehtinen, Torsti: Syntiset saarnat: Kirjoituksia maan ja taivaan väliltä. Helsinki: Arktinen banaani, 2014. ISBN 978-952-270-166-4.
 • Lehtola, Mika: Tuomioita ja visioita: Toisin ajatellen. Helsinki: M. Lehtola, 1996. ISBN 952-90-7497-2.
 • Leinonen, Juha & Mustakallio, Pekka & Salminen, Joona (toim.): Annalan teologinen perintö: Kirjoituksia Pauli Annalalle juhlapäivänä 6. helmikuuta 2010. 2. korjattu ja täydennetty painos. Helsinki: Joona Salminen, 2010. ISBN 978-952-92-7744-5.
 • Lempiäinen, Pentti: Seimestä Öljymäelle. Kansialanimeke ja nimeke esiössä: Hetkiä suomalaistaiteilijoiden teosten äärellä. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35445-2.
 • Leppälä, Reetta (toim.): Nuoret ja kirkon nuorisotyö: Nuorten uskonnollisuus ja elämänhallinta. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. B, Ajankohtaista. Kokkola: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2010. ISBN 978-952-6602-10-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Liiman, Raigo: Uskonnollisuus muuttuvassa Virossa. Kirkon tutkimuskeskus. Sarja C, nro 59. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2002. ISBN 951-693-238-X.
 • Mannermaa, Tuomo: Karl Rahnerin varhainen filosofinen antropologia. Missiologian ja ekumeniikan seuran julkaisuja 21. Helsinki: Missiologian ja ekumeniikan seura, 1971.
 • Martikainen, Eeva (toim.): Teologia tieteen murroksissa. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 144. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1986. ISBN 951-9111-56-5.
 • Martikainen, Eeva: Teologian perusmalleja klassisesta postmoderniin. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 219. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1999. ISBN 952-9791-33-X.
 • Martikainen, Tuomas & Jalovaara, Ville (toim.): Uskonnon ylösnousemus: Kirkon, uskonnon ja kulttuurin murros. Religionens återkomst: Brytningspunkter i kyrkan, religionen och kulturen. Magma-studie 4/2010. Helsingfors: Finlands svenska tankesmedja Magma, 2010. ISBN 978-952-5864-11-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Matthews, John: Graalin myytti. (The Grail: Quest for the eternal, 1981.) Suomentanut Joel Kontro. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-20692-3.
 • McGrath, Alister (toim.): Modernin teologian ensyklopedia. (The Blackwell encyclopedia of modern Christian thought, 1993.) Suomentaneet Satu Norja ja Kia Sammalkorpi-Soini. Theologia systematica. Helsinki: Kirjapaja, 2000. ISBN 951-625-495-0.
 • McGrath, Alister: Kristillisen uskon perusteet: Johdatus teologiaan. (Christian theology: An introduction, 1. laitos 1995.) Suomentanut Satu Norja. Suomenkielisen laitoksen toimittanut Reijo Työrinoja. 2. tarkistettu painos. Theologia systematica. Helsinki: Kirjapaja, 1999. ISBN 951-625-616-3.
 • McGrath, Alister: Kristillisen uskon perusteet: Johdatus teologiaan. (Christian theology: An introduction, 5. laitos 2010.) Suomentanut Satu Kantola. 5. laitos. Theologia academica. Helsinki: Kirjapaja, 2012. ISBN 978-952-247-238-0.
 • McGrath, Alister: Tätä on teologia. (Mere theology: Christian faith and the discipleship of the mind, 2010.) Suomennos: Kirsi Nisula. Helsinki: Kirjapaja, 2011. ISBN 978-952-247-153-6.
 • Myllykoski, Matti: Epäilys. Henki & elämä -sarja. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-248-8.
 • Mäkelä, Raimo ym.: Tapaus Robinson: Ateistiko piispan valepuvussa. Eripainos Teologia ja Kirkko -lehdestä no. 2/1965. Helsinki: Ylioppilaslähetys, 1965.
 • Niemi, Pertti: Johdatus Emanuel Swedenborgin filosofiaan. Turku: TAB-kirjat, 2001. ISBN 951-98483-1-2.
 • Nuoret ja kirkon nuorisotyö: Nuorten uskonnollisuus ja elämänhallinta. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. B, Ajankohtaista. Kokkola: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2010. ISBN 978-952-6602-10-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Näreaho, Leo: Tiede, uskonto ja tietoisuus: Filosofista rajankäyntiä. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 265. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2010. ISBN 978-952-9791-79-8.
 • Pihkala, Juha: Uskoa tiedosta ja tietoa uskosta: Johdatus dogmatiikkaan. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5561-4.
 • Pinomaa, Lennart (toim.): Teologia etsii suuntaa: Yhdentoista aikamme teologin elämäntyö. Porvoo Helsinki: WSOY, 1965.
 • Pirttijärvi, Jouni: Uskonnollinen synkretismi atsteekkien ja mayojen pyhimyskultissa. Uudistettu versio tekijän pro gradu -tutkielmasta Atsteekkien ja mayojen synkretistinen pyhimyskultti. Opuscula Instituti Ibero-Americani Universitatis Helsingiensis 4. Helsinki: Helsingin yliopiston iberoamerikkalainen keskus, 1992. ISBN 951-45-5987-8.
 • Pruuki, Heli (toim.): Pyhän rajoilla: Temppelitappeluista uskontodialogiin. Helsinki: Suomen lähetysseura, 2010. ISBN 978-951-624-395-8.
 • Pyysiäinen, Ilkka: Jumalan selitys: 'Jumala' kognitiivisena kategoriana. Otava, 1997. ISBN 951-1-14940-7.
 • Pyysiäinen, Ilkka: Synti: Ajatuksin, sanoin ja töin. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30141-8.
 • Rasku, Teuvo: Kirkko vaakalaudalla: Eräs tutkisteleva puheenvuoro. Helsinki: Tekijä, 1957.
 • Raunio, Antti & Luomanen, Petri (toim.): Teologia: Johdatus tutkimukseen. 4. uudistettu painos. Logos-sarja. Helsinki: Edita, 2010. ISBN 978-951-37-5637-6.
 • Riekkinen, Wille & Kuula, Kari: Paavalin jalanjäljissä. Helsinki: Kirjapaja, 2002. ISBN 951-625-798-4.
 • Robinson, John A. T.: Rehellinen Jumalan edessä. (Honest to God, 1963.) Suomentanut Helinä Kuusiola. Hämeenlinna: Karisto, 1965.
 • Saarinen, Risto & Uro, Risto (toim.): Jumalakuvakirja. Kirkon tutkimuskeskus. Sarja A, nro 54. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 1991. ISBN 951-693-159-6.
 • Saarinen, Risto: Sosiaalietiikka ja uskonnon eetos: Teologisia tutkielmia. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 222. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1999. ISBN 952-9791-36-4.
 • Salakka, Yrjö: Uskon todellisuus: Postuumit tutkimukset. Toimittanut Matti Poutiainen. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 186. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1993. ISBN 951-9111-98-0.
 • Salminen, Joona (toim.): Kristillisyys elämäntapana. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran symposiumissa marraskuussa 2013 pidetyt esitelmät. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 280. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2014. ISBN 978-952-9791-94-1.
 • Sarfati, Jonathan D. & Bott, Michael R.: John S. Spong: Analyysi kiistellystä piispasta ja hänen sanomastaan. (What’s wrong with bishop Spong?) Suomennos: Hannu Rossi. Helsinki: Kuva ja sana, 2005. ISBN 951-585-141-6.
 • Seppälä, Olli: Lentävä omena: Uusia kertomuksia lajien synnystä. Kertomukset julkaistu alun perin Kotimaa-lehdessä. Helsinki: Kirjapaja, 2012. ISBN 978-952-247-387-5.
 • Sinkko, Aimo Y.: Minä olen – oliko Jeesus?. Tampere: Siniplaneetta, 2006. ISBN 952-5658-02-3.
 • Solberg, Richard W.: Ahdistettu kirkko: Kirkko ja kommunismi kohtaavat Itä-Saksassa. (Der Konflikt zwischen Staat und Kirche in Mitteldeutschland seit 1945, 1962.) Suomentanut Kai Selinheimo. Helsinki: Suomen kirkon sisälähetysseura, 1964.
 • Sollamo, Raija (toim.): Paimentolaisten uskonnosta kirkkolaitokseksi. Perustuu Helsingin yliopistossa syksyllä 1988 pidettyyn yleisöluentojen sarjaan Studia Biblica. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 55. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, 1991. ISBN 951-9217-10-X.
 • Spong, John Shelby: Miksi kristinuskon tulee muuttua tai kuolla. (Why christianity must change or die: A bishop speaks to believers in exile, 1998.) Suomentanut Taneli Junttila. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-190-2.
 • Swedenborg, Emanuel: Clavis hieroglyphica: Hieroglyfinen avain ja muita filosofisia tekstejä. Suomentanut ja johdannolla varustanut Jyrki Siukonen. Helsinki: Gaudeamus, 2000. ISBN 951-662-800-1.
 • Tamm, Maare: Lasten ja nuorten uskonnollinen maailma. (Barnens religiösa föreställningsvärld, 1986.) Suomentanut Pirkko Jarasto. Helsinki: Lasten keskus, 1988 (2. painos 2002). ISBN 951-626-715-7.
 • Tapaninen, Pekka: Kristinuskon kiehtova maailma: Esseitä. Helsinki: Books on Demand, 2014. ISBN 978-952-318-310-0.
 • Teinonen, Timo: Terveys ja usko. Pohjautuu tekijän väitöskirjaan Uskonnollisuus ja terveys iäkkäillä. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-422-4.
 • Tertullianus: Apologeticum: Kristinuskon puolustus. (Apologeticum/Apologeticus pro Christianis, 197.) Suomentanut Juha Pihkala. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-952-247-073-7.
 • Tertullianus: Periaatteet harhaoppisten arvioimiseksi; Vastakirjoitus Prakseaalle. (De praescriptione haereticorum.) Johdanto, suomennos ja selitykset: Juha Pihkala. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 274. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2012. ISBN 978-952-9791-88-0.
 • Tiililä, Osmo: Johdatus teologiaan. Pieksämäki: Suomen kirkon sisälähetysseura, 1968.
 • Tolstoi, Leo: Tunnustus. (Ispoved, 1882.) Suomentanut K. W. Järnefelt. Otavan helppohintainen kirjasto n:o 130. Kuopio: Otava, 1906.
 • Tolstoi, Leo: Tunnustuksia. (Ispoved, 1882.) Suomentanut Eero Balk. Esipuhe: Torsti Lehtinen. Basam Books klassikko. Helsinki: Basam Books, 2012. ISBN 978-952-260-044-8.
 • Toukomies, Veli: Uskomatonta! Seksi ja sota Raamatussa ja Koraanissa. Helsinki: Dialogia, 2003. ISBN 952-5422-06-2.
 • Turunen, Maija (toim.): Kirkot ja uskonnot itäisessä Euroopassa. Logos. Helsinki: Edita, 2010. ISBN 978-951-37-5638-3.
 • Uro, Risto: Jeesus-liikkeestä kristinuskoksi. Helsinki: Yliopistopaino, 1995. ISBN 951-570-226-7.
 • Vainio, Olli-Pekka: Hitaan järjen kritiikki. Humanitas. Helsinki: Perussanoma, 2011. ISBN 978-951-888-571-2.
 • Vainio, Olli-Pekka: Postmoderni filosofia, kulttuuri ja kristillinen teologia. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 276. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2013. ISBN 978-952-9791-90-3.
 • Vainio, Olli-Pekka (toim.): Johdatus luterilaisen spiritualiteetin teologiaan. Theologia systematica. Helsinki: Kirjapaja, 2003. ISBN 951-625-932-4.
 • Vainio, Olli-Pekka & Kemppainen, Lauri (toim.): Modernin teologian suuntauksia. Theologia academica. Helsinki: Kirjapaja, 2014. ISBN 978-952-247-447-6.
 • Vainio, Olli-Pekka & Visala, Aku: Johdatus uskonnonfilosofiaan. Theologia systematica. Helsinki: Kirjapaja, 2011. ISBN 978-952-247-204-5.
 • Vasko, Timo (toim.): Kristinuskon globaalit haasteet ja mahdollisuudet. Lähetysteologinen aikakauskirja 9. Helsinki: Kirkon lähetystyön keskus, Lähetysteologinen instituutti, 2007. ISBN 978-951-789-228-5.
 • Vattimo, Gianni: Uskon että uskon. (Credere di credere, 1996.) Suomennos: Juhani Vähämäki. Tunteiden filosofia -sarja. Helsinki: Nemo, 1999. ISBN 952-5180-14-X.
 • Westermarck, Edvard: Kristinusko ja moraali. (Christianity and morals, 1939.) Englannin kielestä suomentanut Väinö Meltti. Helsinki: Otava, 1984. ISBN 951-1-07752-X.
 • Vilja, Iiro & Heikkilä, Risto: Ja Jumala loi tieteen... Kosmologia. Ja Jumala loi tieteen 1. Kauniainen: Perussanoma, 2009. ISBN 978-951-888-504-0.
 • Visala, Aku: Mitä tiede ei voi kertoa sinulle. Humanitas. Helsinki: Perussanoma, 2010. ISBN 978-951-888-536-1.
 • Vainio, Olli-Pekka: Hitaan järjen kritiikki. Humanitas. Helsinki: Perussanoma, 2011. ISBN 978-951-888-571-2.

20.203 Hakuteokset[muokkaa]

 • Teinonen, Riitta & Teinonen, Seppo A.: Ajasta ylösnousemukseen: Sata sanaa teologiaa. Uudistettu laitos. Helsinki: Kirjapaja, 2003. ISBN 951-625-996-0.

20.2038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Avtsinov, Vjatšeslav: Suomalais-venäläinen ja venäläis-suomalainen uskontosanasto. Finsko-russkij i russko-finskij slovar’ religioznoj leksiki. Helsinki: Taifuuni, 1999. ISBN 951-581-054-X.

20.2053 Vuosikirjat. Kalenterit. Almanakat[muokkaa]

 • Kivekäs, Jaana (toim.): Käytännöllinen teologia – teoriaa vai käytäntöä? STKS:n symposiumissa marraskuussa 2004 pidetyt esitelmät. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran vuosikirja 2005. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 245. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran vuosikirja 2005. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2005. ISBN 952-9791-59-3.

20.2065 Kokoukset[muokkaa]

 • Larjo, Lassi (toim.): Jumalan kuvasta geenikartaksi? Ihmiskuvien galleria: STKS:n symposiumissa marraskuussa 2001 pidetyt esitelmät. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 233. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2002. ISBN 952-9791-47-X.
 • Larjo, Lassi (toim.): Teologian uudet virtaukset: STKS:n symposiumissa marraskuussa 2003 pidetyt esitelmät. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 241. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran vuosikirja 2004. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2004. ISBN 952-9791-55-0.
 • Mustakallio, Hannu & Peura, Simo (toim.): Teologia kirkossa ja yhteiskunnassa. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 158. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 180. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran vuosikirja 1992. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 1992. ISBN 951-9021-88-4.

20.207 Oppikirjat[muokkaa]

 • Aula, Olavi: Kristikunnan koulussa: Johdatus kristilliseen ajatteluun. Porvoo Helsinki: WSOY, 1964.
 • Rossi, Jyrki: Kohtaamisia: Suomalainen usko. AD 2000. Helsinki: Kirjapaja, 1996 (5. painos 2003). ISBN 951-625-371-7.

20.209 Historia[muokkaa]

 • Annala, Pauli: Antiikin teologinen perintö: Kristillisen platonismin viisi vuosisataa. Helsinki: Yliopistopaino, 1993 (2. korjattu painos 2001). ISBN 951-570-163-5.
 • Laitinen, Aappo (toim.): Kristinusko Suomessa: Karjalan teologisen seuran, Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran ja Joensuun yliopiston symposiumissa marraskuussa 2005 pidetyt esitelmät. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 249. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2006. ISBN 952-9791-64-X.
 • Marty, Martin: Kristitty maailma: Kristinuskon globaali historia. (The Christian world: A global history, 2008.) Suomennos: Juha Meriläinen. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-952-247-043-0.
 • Myllykoski, Matti & Lundgren, Svante: Murhatun Jumalan varjo: Antisemitismi kristinuskon historiassa. Helsinki: Yliopistopaino, 2005. ISBN 951-570-614-9.

21 Uskonnonfilosofia[muokkaa]

 • Aaltonen, V. T.: Miksi en kuulu kirkkoon. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto ry, 1953.
 • Aaltonen, V. T.: Miksi en ole kristitty. 2., uudistettu painos. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto ry, 1952.
 • Aaltonen, V. T.: Miksi olen vapaa-ajattelija. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1949.
 • Aaltonen, V. T.: Ristiriitainen Raamattumme. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto ry, 1955.
 • Aaltonen, V. T.: Totuus kirkosta ja taistelumme. Tekijän suunnittelemien lisäysten ja korjausten sekä myöhemmin tarkistettujen tilastollisten tietojen mukaan tehty 2. painos (8 sivua). Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1956.
 • Aaltonen, V. T.: Työväestö kirkon kahleissa. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1951.
 • Ahokallio, Tapio: Elämys – maailmankatsomuksen perustus. Helsinki: Kirjapaja, 1987. ISBN 951-621-743-5.
 • Ahorinta, Keijo: Vihan evankeliumi. Mistä on kysymys? 3 Ajan ilmiöitä Raamatun valossa. Helsinki Ryttylä: Uusi tie, 2003. ISBN 951-619-374-9.
 • Babcock, M.: Miks`ei Jumala tapa perkelettä. Suomentanut S. E. K. [Sven Elof Kristianson]. Helsinki: Vapaa Ajatus, 1912.
 • Babcock, M.: Miksi ei Jumala tapa perkelettä?. Suomentanut S. E. K. [Sven Elof Kristianson]. 3. painos (1. painos 1912). Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1954.
 • Babcock, M.: Miksi ei Jumala tapa perkelettä?. Suomentanut S. E. K. [Sven Elof Kristianson]. 4. painos (1. painos 1912). Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1963.
 • Baggini, Julian: Ateismi: Lyhyt johdanto. (Atheism. A Very Short Introduction, 2003.) Suomentaneet Erkki Hartikainen, Suvi Laukkanen ja Paula Vasama. Helsinki: Kustannus Oy Vapaa Ajattelija, 2005. ISBN 951-98702-1-0.
 • Bentley Hart, David: Ateismin harhat. (Atheist Delusions. The Christian Revolution and its fashionable enemies, 2009). Helsinki: Perussanoma, 2010. ISBN 978-951-888-527-9.
 • Bolelli, Daniele: Luo oma uskontosi: Ohjeeton opaskirja. (Create Your Own Religion: A How-To Book without Instructions, 2013.) Suomentanut Matti Rautaniemi. Viisas elämä. Helsinki: Basam Books, 2014. ISBN 978-952-260-287-9.
 • Boyer, Pascal: Ja ihminen loi jumalat: Kuinka uskonto selitetään. (Et l’homme créa les dieux: Comment expliquer la religion, 2001.) Suomentanut Tiina Arppe. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-31815-7.
 • Brunton, Paul: Mietiskelyä henkiseen kasvuun. (Meditations for people in charge: A handbook for men and women whose decisions affect the world, 1995.) Suomennos: Marjaleena Hovila. Helsinki: Biokustannus, 1998. ISBN 952-5132-00-5.
 • Brunton, Paul: Salainen tie: Henkisen itsensä löytämisen menetelmä nykymaailmaa varten. (The secret path: A modern technique for self discovery, 1935.) Suomentanut Aarne Valpola. 3. painos (1. painos 1976). Hämeenlinna: Karisto, 1995. ISBN 951-23-3437-2.
 • Brunton, Paul: Totuuden jäljillä. (The inner reality, 1939.) Suomentanut Voitto Viro. 3. painos (1. painos 1983). Hämeenlinna: Karisto, 2005. ISBN 951-23-4631-1.
 • Buber, Martin: Minä ja Sinä. (Ich und Du, 1923.) Suomentanut Jukka Pietilä. Edellinen laitos 1986 (Therapeia-säätiön julkaisuja 1). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993 (3. painos 1999). ISBN 951-0-18773-9.
 • Byhovski, Bernard: Ludwig Feuerbach. (Ludwig Feuerbach.) Suomentanut Vesa Oittinen. Helsinki: Kansankulttuuri, 1980. ISBN 951-615-276-7.
 • Cantell, Kari: Tiedemiehen mietteitä uskosta: Kutsu elämänkatsomukselliseen pohdiskeluun. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-21018-8.
 • Cottingham, John: Hengellinen ulottuvuus. (The spiritual dimension: Religion, philosophy and human value, 2005.) Humanitas. Helsinki: Perussanoma, 2013. ISBN 978-951-888-620-7.
 • Craig, William Lane: Valveilla: Uskon perusteltu puolustaminen. (On Guard: Defending your faith with reason and precision, 2010). Helsinki: Uusi tie, 2011. ISBN 978-951-619-550-9.
 • Dawkins, Richard: Jumalharha. (The god delusion, 2006.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2007. ISBN 978-952-5697-00-1.
 • Dembski, William: Älykkään suunnitelman idea: Silta luonnontieteen ja teologian välillä. (Intelligent design: The bridge between science and theology, 1999.) Suomeksi toimittanut Matti Leisola. Lahti: Datakirjat, 2002. ISBN 951-98558-1-5.
 • Dennett, Daniel C.: Lumous murtuu: Uskonto luonnonilmiönä. (Breaking the spell: Religion as a natural phenomenon, 2006.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2006. ISBN 978-952-5202-96-0.
 • Einhorn, Stefan: Salattu Jumala: Usko, tieto ja etsintä. (En dold Gud: Om religion, vetenskap och att söka Gud, 1998.) Suomentanut Sirpa Kähkönen. Helsingissä: Otava, 2009. ISBN 978-951-1-23135-6.
 • Eklund, Hannu: Kotkan Don Quijote: Hannu Eklundin kirjoituksia kirkosta ja uskonnosta. Osa teksteistä julkaistu aiemmin eri julkaisuissa. Kotka: Kotkan vapaa-ajattelijat, 2011. ISBN 978-952-92-8845-8.
 • Ellis, Albert: Uskonto henkisenä sairautena: Psykoterapeutin näkemys. (The case against religion: A psychotherapist’s view, 1962.) Suomeksi toimittanut ja kääntänyt Kimmo Sundström. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1986.
 • Engels, Friedrich: Kristinuskon alkuperä. (Bruno Bauer und das Urchristentum, 1882; Das Buch der Offenbarung, 1883; Zur Geschichte des Urchristentums, 1894.) Suomentanut Vesa Oittinen. Työväenliikkeen tietokirjoja. Helsinki: Kansankulttuuri, 1979. ISBN 951-615-221-X.
 • Enqvist, Anders: Tiede ja uskonto. Helsinki: Vapaa-ajattelijat, 2001. ISBN 951-98702-0-2.
 • Eriksson, Karl: Kollektiivitalouksien uskonnonvastaisen yliopiston opetussuunnitelma ja ohjelma. Leningrad: Kirja, 1933.
 • Eskola, Antti: Tiedän ja uskon. Helsingissä: Otava, 2003 (5. painos 2004). ISBN 951-1-18855-0.
 • Eskola, Timo: Ateismin sietämätön keveys: Jumalankieltämisen heikoista perusteista. Helsinki: Uusi Tie, 2009. ISBN 978-951-619-522-6.
 • Eskola, Timo: Kielen vallankumous: Kielellinen käänne ja teologian postmodernismit. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 258. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2008. ISBN 978-952-9791-72-9.
 • Evä, K. M.: Kuka loi Jumalan?. Leningrad: Kirja, 1924.
 • Farrar, Frederick William: Jumalan etsijöitä. (Seekers after God, 1869.) Suomentanut Heikki Impivaara. Porvoo: WSOY, 1922.
 • Feuerbach, Ludwig: Uskonnon olemuksesta. (Das Wesen der Religion, 1846.) Suomentanut, esipuheella ja selityksillä varustanut Vesa Oittinen. Delfiinikirjat. Helsingissä: Otava, 1980. ISBN 951-1-05657-3.
 • Flerov, N. A.: Oliko Aatamia: Metka raamatunhistoria. Leningrad: Kirja, 1925.
 • Freud, Sigmund: Erään toivekuvitelman tulevaisuus. (Die Zukunft einer Illusion, 1927.) Liitteenä essee ”Pakkotoiminnot ja hartausmenot” (1909). Suomentanut Markus Lång. Helsinki: Books on Demand, 2012. ISBN 978-952-93-1214-6.
 • Graffin, Olson & Olson, Steve: Anarkia = evoluutio: Usko, tiede ja Bad Religion. (Anarchy evolution: Faith, science and bad religion in a world without god, 2010.) Suomentanut Tarja Lipponen. Helsinki: Like, 2011. ISBN 978-952-01-0566-2.
 • Haarscher, Guy: Tunnustuksettomuus. (La laïcité, 1996.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. 23°45. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2006. ISBN 952-5503-22-4.
 • Harris, Sam: Uskon loppu: Uskonto, terrori ja järjen tulevaisuus. (The end of faith: Religion, terror, and the future of reason, 2004.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2007. ISBN 978-952-5202-991.
 • Harris, Sam: Kirje kristitylle kansalle. (Letter to a Christian nation, 2006.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2010. ISBN 978-952-5697-60-5.
 • Hartikainen, Erkki: Raportti uskonnonvapaudesta 2. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1980.
 • Hartikainen, Erkki: Tieteellinen maailmankatsomus. 2. täydennetty painos. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto ry, 1980. Teoksen verkkoversio.
 • Heikkilä, Kai & Jokivuori, Pertti: Kuoleman salaisuus. Helsinki: Kirjayhtymä, 1994. ISBN 951-26-3911-4.
 • Heikkilä, Risto: Tähtitaivaan merkityksiä: Raamatusta ja tähtitieteestä. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-644-0.
 • Heinimäki, Jaakko & Niemelä, Jussi K.: Kamppailu Jumalasta: 12 erää uskosta. Helsinki: Helsinki-kirjat, 2011. ISBN 978-952-587417-4.
 • Helenius, Timo, Koistinen, Timo & Pihlström, Sami (toim.): Uskonnonfilosofia. Porvoo Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27403-8.
 • Hiltunen, Pekka Yrjänä: Vieraassa pöydässä: Vastapäätä Buddhaa ja Kristusta. Helsinki: Suomen lähetysseura, 1999. ISBN 951-624-259-6.
 • Himanen, Pekka: Bertrand Russellin haaste: Russellilainen uskontokritiikki esimerkkinä aikalaiskriittisestä filosofiasta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-606-8.
 • Hitchens, Christopher: Jumala ei ole suuri: Kuinka uskonto myrkyttää kaiken. (God is not great: How religion poisons everything, 2007). Suomennos: Matti Kinnunen. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-34140-7.
 • Holloway, Richard: Ei pyhä eikä paha: Pohdintoja ihmisen osasta. (Between the monster and the saint: Reflections on the human condition, 2008.) Suomentanut Kirsi Luoma. Helsinki: Like, 2009. ISBN 978-952-01-0245-6.
 • Hume, David: Keskusteluja luonnollisesta uskonnosta. (Dialogues Concerning Natural Religion, kirjoitettu 1750–1776, julkaistu 1779.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Tampere: Niin & näin: Eurooppalaisen filosofian seura, 2015. ISBN 978-952-5503-90-6.
 • Huovinen, Eero: Ei on kyllä: Karl Barthin filosofis-teologinen lähtökohta. Taskukirjasto. Helsinki: Kirjapaja, 1999. ISBN 951-625-634-1.
 • Ingersoll, Robert: Jumalat ja perkeleet: Luento. Turku: M. V. Wuolukka, 1906 (2. painos: Tampere 1906).
 • Ingersoll, Robert: Pääkallot. Fitchburg (Massachusetts): Raivaajan kirjapaino, 1907.
 • Ingersoll, Robert: Taivas ja helvetti. Tampere: M. V. Wuolukka, 1906. (myös Vilho Leikas & C:o)
 • Ingersoll, Robert: Valitut teokset. Tampere: M. V. Wuolukka, 1906.
 • Jalas, Asa: Lähetyslaitos. Keinottelu maailman herrana 8. Helsinki: Kustannusliike Tarmo, 1917.
 • Jalas, Asa: Valtiokirkko. Keinottelu maailman herrana 1. Helsinki: Kustannusliike Tarmo, 1917.
 • James, William: Uskonnollinen kokemus moninaisuudessaan: Luentosarja. (The varieties of religious experience: A study in human nature, 1902.) Suomentanut Hannes Leiviskä. Jyväskylä: Gummerus, 1914.
 • James, William: Ihmisen kuolemattomuus. (Human immortality: Two supposed objections to the doctrine, 1897.) Kuudennesta painoksesta suomentanut Aksel Rainio. Porvoo: WSOY, 1922.
 • James, William: Uskonnollinen kokemus. (The varieties of religious experience: A study in human nature, 1902.) Suomentanut Elvi Saari. Hämeenlinna: Karisto, 1981. ISBN 951-23-1757-5.
 • Johnston, William: Rakkauden kutsu: Kristillisen mystiikan lähteillä. (The wounded stag, 1998.) Suomentanut Kai Takkula. Helsinki: Kirjapaja, 1999. ISBN 951-625-566-3.
 • Johnston, William: Rakkauden salattu viisaus: Johdatus mystiikan teologiaan. (Mystical theology: The science of love, 1995.) Suomentanut Vuokko Rissanen. Helsinki: Kirjapaja, 1997. ISBN 951-625-468-3.
 • Kaasolainen, M.: Alas joulu. Leningrad: Kirja, 1931.
 • Kaasolainen, M.: Uskonnonvastainen kasvatus. Metodinen kirje I:n asteen työkouluja varten. Leningradin alueen valistusosaston tieteellismetoodinen neuvosto. Leningrad: Kirja, 1930.
 • Kallio, A. [Alpo J.]: Newtonin fysiikka ja metafysiikka: The Book of Nature and The Book of God. University of Oulu, Department of Theoretical Physics. Preprint series in theoretical physics, report 59. Oulu: Oulun yliopisto, 1991. ISBN 951-42-3073-6.
 • Kamenštšikov, N.: Totuus taivaasta: Uskonnonvastaisia keskusteluja talonpoikien kanssa maailman rakenteesta. (Pravda o nebe. Правда о небе.) N. Kamentshsikov. Leningrad: Kirja, 1932.
 • Kaplinski, Jaan: Rajalla jota ei ole: Merkintöjä tiedosta, tietoisuudesta, uskosta. Suomentanut Juhani Salokannel. Helsingissä: Otava, 1992. ISBN 951-1-11831-5.
 • Kassila, Taavi (toim.): Filosofia ja ihminen: Elämänfilosofian kysymyksiä. Helsinki: Yliopistopaino, 1997. ISBN 951-570-379-4.
 • Kauffman, Stuart A.: Pyhän uudelleen keksiminen: Uusi näkemys luonnontieteestä, järjestä ja uskonnosta. (Reinventing the sacred: A new view of science, reason, and religion, 2008.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2010. ISBN 978-952-5697-30-8.
 • Keranto, Tapio: Tiede, näennäistiede, usko nuorten mielikuvissa ja kasvatuksessa: Tutkimuskohteen teoreettinen erittely sekä kaksi kartoitusta. Acta Universitatis Ouluensis. Series E, Scientiae rerum socialium, 19. Oulu: Oulun yliopisto, 1996. ISBN 951-42-4253-X.
 • Keskitalo, Jukka & Kotkavirta, Jussi (toim.): Järki, usko, eettisyys: Filosofian ja teologian kohtaamisia. SoPhi 17. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1997. ISBN 951-39-0088-6.
 • Kiiras, Oskari: Yliuskonnon testamentti. Ihmiskunnalle omistanut Oskari Kiiras. Helsinki: Kustannus Suomenmaa, 1949.
 • Kiiras, Oskari: Uusi uskonto ja uskonpuhdistus. Helsinki: Tekijä, 1954.
 • Kippola, Arvo: Sarvet ja siivet. Jyväskylä: Gummerus, 1966.
 • Kirjavainen, Heikki: Usko, tieto ja kieli: Eräitä ongelmanasetteluja ja niitä valaisevaa kirjallisuutta uudessa anglo-saksisessa uskonnonfilosofisessa keskustelussa vuosina 1955–1974. Helsinki: Gaudeamus, 1974. ISBN 951-662-131-7.
 • Kliško, V.: Taistelu uskontoa vastaan on taistelua sosialismin puolesta. (Bor’ba protiv religii, bor’ba za socializm. Борьба против религии, борьба за социализм.) Petrozavodsk: Tipografiâ im. Anohina / V. Klishko. Petroskoi: Kirja, 1933.
 • Koistinen, Olli & Räikkä, Juha: Taivaassa ja maan päällä: Johdatus uskonnonfilosofiaan. Helsinki: WSOY, 1997. ISBN 951-37-2034-9.
 • Koistinen, Timo: Usko ja tiedollinen oikeutus. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 229. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2001. ISBN 952-9791-43-7.
 • Koistinen, Timo: Kontemplatiivinen filosofia: Wittgensteinilaisen uskonnonfilosofian näkökulmia. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 279. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2014. ISBN 978-952-9791-93-4.
 • Koskenniemi, Erkki & Nisula, Timo & Vainio, Olli-Pekka (toim.): Kadonnut horisontti: Näkökulmia uskoon, valtaan ja totuuteen. Helsinki: Arkki, 2006. ISBN 951-618-770-6.
 • Krohn, Sven: Jälleensyntymisen oppi elämää ja kuolemaa, itää ja länttä yhdistävänä. Jyväskylän yliopisto. Filosofian laitos. Julkaisu 30. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1986. ISBN 951-679-536-6.
 • Krohn, Sven: Valkoinen aukko: Tieto, usko ja filosofia. Prometheus. Oulu: Pohjoinen, 1993. ISBN 951-749-185-9.
 • Kurikka, Matti: ”Jumalaton kirkko”. Helsinki: Vihtori Kosonen, 1908.
 • Kurkinen, Ulla (toim.): Paratiisista paratiisiin: Kirjoituksia uskontofilosofiasta. Etiäinen 6. Turku: Turun yliopisto, 1998. ISBN 951-29-1334-8.
 • Kuula, Kari: Paholaisen biografia: Pahan olemus, historia ja tulevaisuus. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-951-607-837-6.
 • Köppen, Gerhard: Ruotsin vapaa-ajattelijaliikkeen historiasta. (Ur fritänkeriets historia.) Suomeksi toimittanut ja kääntänyt Kimmo Sundström. Vapaa ajattelija, 1987.
 • Laine, Tauno: Aatteet sotivat. Porvoo: WSOY, 1937.
 • Laurema, Seppo & Hallamaa, Olli (toim.): Luonnontieteen haaste teologialle ja filosofialle. Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitoksen julkaisuja 17. Helsinki: Luther-Agricola-seura, 2001. ISBN 951-9047-58-1.
 • Laurikainen, K. V. & Laurikainen, Erkki & Ahokallio, Tapio (toim.): Luomisusko tänään: Kohti kehitysajatuksen ja luomisuskon synteesiä. Helsinki: Kirjapaja, 1982. ISBN 951-621-343-X.
 • Laurikainen, K. V.: Atomien tuolla puolen: Wolfgang Paulin ajatuksia hengestä ja aineesta, todellisuuden luonteesta ja pahan asemasta maailmassa. Helsinki: Kirjapaja, 1985. ISBN 951-621-627-7.
 • Laurikainen, K. V.: Fysiikka ja usko. Taskutieto 141. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1978. ISBN 951-0-08465-4.
 • Laurikainen, K. V.: Luonto puhuu Luojastaan: Uuden todellisuuskäsityksen hahmottelua. Helsinki: Kirjapaja, 1983. ISBN 951-621-449-5.
 • Lehén, Tuure: Kommunismi ja kristinusko. Helsinki: Kansankulttuuri, 1951.
 • Lehtinen, Torsti: Hyvän ja pahan tällä puolen. Helsinki: Kirjapaja, 1991. ISBN 951-625-090-4.
 • Lehtinen, Torsti: Saatana. Henki & elämä. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-084-1.
 • Lehtonen, Tuomas M. S. (toim.): Lopun leikit: Uskon, historian ja tieteen eskatologiat. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-773-0.
 • Leino, Eino: Alla kasvon Kaikkivallan: Mystillinen trilogia: Erään aikansa lapsen ajatuksia, tunnustuksia ja kaukonäkyjä. (Ilmestynyt ensi kerran 1917 Kariston kustantamana). Helsingissä: Otava, 1978. ISBN 951-1-04786-8. Teoksen verkkoversio.
 • Leisola, Matti: Evolutionismi – sattuman uskonto. Helsinki: M. Leisola, 1977. ISBN 951-99144-1-2.
 • Lepp, Ignace: Aikamme ateismin kasvot. (Psychanalyse de l’athéisme moderne, 1961.) Suomentanut Rauni Turkia. Avain-sarja 4. Helsinki: Suomen kirkon sisälähetysseura, 1964.
 • Lilje, Hans: Ateismi – humanismi – kristinusko: Taistelu oman aikamme ihmiskuvasta. (Atheismus – Humanismus – Christentum: Der Kampf um das Menschenbild unserer Zeit, 1962.) Polttopisteessä 2. Porvoo Helsinki: WSOY, 1964.
 • Lindfors, Jukka: Nasaretin pesänjakajat. 105 tapaa loukata, pilkata ja häväistä jumalaa, Raamattua, kirkkoa ja kansalaisten uskonnollisia tunteita joutumatta edesvastuuseen. Koonnut Jukka Lindfors. Helsinki: Odessa, 1983. ISBN 951-9178-04-X.
 • Linnus, Olavi: Me, sirpale kaikkeudessa: Ajatuksia olevaisesta, elämästä ja tietoisuudesta. Toimittanut Jouko Seppänen. Helsinki: O. Linnus, 1992. ISBN 952-90-4021-0.
 • Lukatševski, A.: Rekonstruktiivinen aikakausi ja taistelevien jumalattomien liiton tämänpäiväiset tehtävät. (Rekonstruktivnyj period i očerednye zadači Soûza voihstvuûŝih bezbožnikov. Реконструктивный период и очередные задачи Союза воинствующих безбожников.) A. Lukatshevski. Leningrad: Kirja, 1932.
 • Lumme, Pentti: Tampereen vapaa-ajattelijat ry 50 vuotta, 1945–1995. Tampere: Tampereen vapaa-ajattelijat, 1995.
 • Luoma, Matti: Kristinuskon moraalikritiikki Edvard Westermarckin elämässä ja ajattelussa. Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A 12. Tampere: Tampereen yliopisto, 1967.
 • Luoma, Matti: Länsimaiden kaksi uskontoa: Kristinusko ja rationalismi: Filosofinen tarkastelu. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-16870-X.
 • Luoma, Matti: Etsijän tie ja ihmisen probleemi: Maailmankatsomuksien ja ihmisen kehityksen tarkastelua. Tampere: TAJU, 2000. ISBN 951-44-4790-5.
 • Luoma, Matti: Tavoittelen tavoittamatonta: Uskonnon filosofista tarkastelua. Tampere: Tampere University Press, 2005. ISBN 951-44-6381-1.
 • Maan energiat. (Earth energies.) Suomentanut: Jorma-Veikko Sappinen. Mystiikan maailma. Helsinki: Lademann, 1993. ISBN 951-630-017-0.
 • Mabey, Juliet (koonnut): Pyhiä ajatuksia: Jumalalla on monta nimeä. (God’s big instruction book: Timeless wisdom on how to follow the spiritual path, 1997.) Suomentanut Osmo Ryytty. Hämeenlinna: Karisto, 1998. ISBN 951-23-3878-5.
 • Mahendra: Jumalanpilkka. Helsinki: Oy Vapaa Ajattelija Ab, 1986.
 • Mantere, A.: Uskonnonvastainen oppikirja. Venäläisistä lähteistä mukaillen toimittanut A. Mantere. Leningrad: Valtion kustannusliike Kirja, 1931.
 • Martin, Michael (toim.): Ateismi. (The Cambridge companion to atheism, 2007.) Suomentaneet Tapani Hietaniemi, Jussi K. Niemelä, Tiina Raevaara. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-311-1.
 • McGrath, Alister: Ateismin lyhyt historia. (The twilight of atheism: The rise and fall of disbelief in the modern world, 2001.) Suomentanut Jukka Raunu. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-082-5.
 • McGrath, Alister: Dawkinsin jumala: Geenit, meemit ja elämän tarkoitus. (Dawkins' God: Genes, memes, and the meaning of life, 2005.) Suomentanut Kirsi Nisula. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-279-8.
 • McGrath, Alister & McGrath, Joanna Collicutt: Dawkins-harha? Ateistinen fundamentalismi ja jumalallisen olemassaolon kieltäminen. (The Dawkins delusion? Atheist fundamentalism and the denial of the divine, 2007.) Suomentanut Jani Kurki. Hyvinkää: Cranite, 2008. ISBN 978-952-92-4259-7.
 • Miksi uskontoa vastaan on taisteltava. New York: Finnish federation, 1932.
 • Moilanen, Olavi: Runoileva Jumala: Uskonto itsetuntemuksena. Suomussalmi: Myllylahti, 2010. ISBN 978-952-202-298-1.
 • Murray O’Hair, Madalyn: Ateistit ja agnostikot. Suomentanut ja toimittanut Kimmo Sundström. Helsinki: Oy Vapaa Ajattelija, 1986.
 • Murtorinne, Eino & Virkkunen, T. P. (toim.): Arvoja etsimässä: Ajankohtaisia puheenvuoroja kristinuskon ja kulttuurin suhteista. Helsinki: Kirjapaja, 1978. ISBN 951-621-197-6.
 • Murtorinne, Eino: Taistelu uskonnonvapaudesta suurlakon jälkeisinä vuosina. Porvoo Helsinki: WSOY, 1967.
 • Mustonen, Matti A.: Jumalattomuusliike ja taistelevien jumalattomien liitto Neuvosto-Venäjällä: Neuvostovenäläisten lähteiden pohjalla. Jyväskylä: Tekijä, 1941.
 • Määttänen, Onni: Tähtitaivaan ihmemaailma. 6. tarkistettu painos. Tampere: Kirjatoimi, 1996. ISBN 951-629-358-1.
 • Mömmö, Viljo J.: Uskonnollisia ajankysymyksiä. Helsinki: Vapaa ajatus, 1916.
 • Niemi, Niilo: Seitsemän hunnun tanssi. Kansialanimeke: Tiedon, evoluution ja uskon tie. Kankaanpää: Messon, 2008. ISBN 978-952-5773-01-9.
 • Näreaho, Leo: Tiede, uskonto ja tietoisuus: Filosofista rajankäyntiä. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 265. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2010. ISBN 978-952-9791-79-8.
 • Oittinen, Vesa: Marxilainen uskontokritiikki: Tieteellisen ateismin lähtökohtia. Helsinki: Kansankulttuuri, 1979. ISBN 951-615-242-2.
 • Patronen, Heikki: Fysikaalinen teologia: Tieteellisen materialismin kritiikki. Tampere: Siniplaneetta, 2007. ISBN 978-952-5658-07-1.
 • Pesonen, Heikki (toim.): Uskonnon luonto: Ihmisen ja luonnon suhde uskonnollisessa ajattelussa. Jyväskylä: Atena, 1999. ISBN 951-796-155-3.
 • Pihkala, Juha & Valtaoja, Esko: Nurkkaan ajettu Jumala? Keskustelukirjeitä uskosta ja tiedosta. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-114-7.
 • Pihkala, Juha & Valtaoja, Esko: Tiedän uskovani, uskon tietäväni: Keskustelukirjeitä. Helsinki: Minerva, 2010. ISBN 978-952-492-404-7.
 • Pihlström, Sami: Usko, järki ja ihminen: Uskonnonfilosofisia esseitä. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 227. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2001. ISBN 952-9791-41-0.
 • Pihlström, Sami: Uskonto ja elämän merkitys: Näkökulmia uskonnonfilosofiaan. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 267. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2010. ISBN 978-952-9791-81-1.
 • Pitkänen, Pirkko & Telaranta, Mikko (toim.): Ovi parempaan maailmaan: Hyvän elämän avaimet eri kulttuureissa. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1686-4.
 • Prophet, Elizabeth Clare: Oppilas ja polku: Avaimet sielun mestaruuteen Vesimiehen aikakaudella. (The Chela and the path: Keys to soul mastery in the Aquarian age, 1975.) Mestari El Moryan sanelemana Elizabeth Clare Prophetille. 4. painos 2006. Espoo: Lumina, 1999. ISBN 951-97682-2-X.
 • Puolimatka, Tapio: Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa. Kerava: Aikamedia, 2013. ISBN 978-952-252-026-5.
 • Pursiainen, Terho: Jumala. Henki & elämä. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-085-X.
 • Pyysiäinen, Ilkka: Jumalan selitys: 'Jumala' kognitiivisena kategoriana. Helsinki: Otava, 1997. ISBN 951-1-14940-7.
 • Raivio, Yrjö: Ludvig Feuerbachin uskonnonfilosofian periaatteet hänen pienten tutkielmiensa valossa. Helsinki: Yrjö Raivio, 1946.
 • Rautela, E. F.: Valtion ja kirkon ero. Tampereen seudun siviilirekisteriyhdistys r.y:n julkaisuja 2 (15 s). Tampere: Tampereen seudun siviilirekisteriyhdistys, 1938.
 • Robertson, David: Kirjeitä tohtori Dawkinsille. (The Dawkins letters: Challenging atheist myths, 2007.) Suomentanut Risto Mikkonen. Hämeenlinna: Päivä, 2008. ISBN 978-952-475-311-1.
 • Roland, Paul: Ikiaikojen viisaus: Ilmestyksiä, profetioita ja mystiikkaa. (Revelations: The wisdom of the ages: Prophetic visions & secret knowledge to guide us into the 21st century, 1995.) Suomentanut Anuirmeli Sallamo. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 2000. ISBN 951-20-5551-1.
 • Russell, Bertrand: Miksi vapaa-ajattelija ei voi olla kristitty. Tässä esitetty esitelmä pidettiin Battersea Town Hall’issa sunnuntaina 6.3. 1927 South London Branch of the National Secular Society’n tilaisuudessa ja julkaistaan nyt monien ystävien pyynnöstä kirjasen muodossa. (Why I am not a Christian, 1927). Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1957. Russellin tekstin verkkoversio suomeksi.
 • Saari, Kari: Vapaa-ajattelijan käsikirja. Helsinki: Oy Vapaa Ajattelija Ab, 1993 (2. painos 2000). Teoksen verkkoversio.
 • Sangharakshita, sthavira (D. P. E. Lingwood): Buddhalaisuus ja jumalanpilkka. (Buddhism and blasphemy: Buddhist reflections on the 1977 blasphemy trial, 1978.) Suomennos: Länsimaisen buddhalaisen veljeskunnan ystävät, FWBO ry. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1987.
 • Saukko: Alas kirkko ja valtio. Helsinki: Kustannusliike Tarmo, 1910.
 • Schaeffer, Francis A.: Pako järjestä. (Escape from reason, 1968.) Suomennos: Raimo Koski-Homi. Helsinki: SLEY kirjat, 1975. ISBN 951-617-338-1.
 • Schleiermacher, Friedrich: Puheita uskonnosta: Sen sivistyneille halveksijoille. (Über die Religion: Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern, 1799.) Suomentanut Aina Lähteenoja. Porvoo: WSOY, 1920.
 • Skvortsov-Stepanov, I. I.: Mietteitä uskonnosta. (Mysli o religii). Petrozavodsk: Karjalais-suomalaisen SNT:n valtion kustannusliike, 1955.
 • Skyttä, Heikki: ”An honest God is the noblest work of man”: Robert Ingersollin uskontokritiikki. Pro gradu -työ. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, historian laitos, yleinen historia, 1999. Verkkoversio (PDF).
 • Sproul, R. C.: Jos Jumala on olemassa, miksi on ateisteja?. (If there’s a God, why are there atheists?, 1988.) Suomentanut Salme Moksunen. RV-taskukirjat 81. Vantaa: RV-Kirjat, 1990. ISBN 951-606-188-5.
 • Stein, Gordon: Kuinka väittelet teistin kanssa (ja voitat). (How to argue with a theist (and win).) Suomeksi toimittanut ja kääntänyt Kimmo Sundström. Helsinki: Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab, 1987.
 • Stern, Jak: Jumala? Onko olemassa vai ei?. Suomentanut Wäinö Jokinen. Suomen sos. Dem. Nuorisoliiton kirjasto n:o 11. Helsingissä: [s.n.], 1913.
 • Sundström, Kimmo: Luettelo suomalaisista vapaa-ajattelijayhdistyksistä ja aatteellisista humanistiyhdistyksistä. Laatinut Kimmo Sundström. [S. l.]: K. Sundström, 1998.
 • Suomalainen, Hannu: Tiede, usko ja ateismi. Nyt-sarja 6. Helsinki: Kansan raamattuseuran säätiö, 1973. ISBN 951-655-018-5.
 • Swinburne, Richard: Tuntematon tekijä: Jumalan olemassaolo ja tieteellinen maailmankuva. (Is there a God?, 1996.) Suomennos: Tytti Träff. Asiatarkastus ja esipuhe: Reijo Työrinoja. Helsinki: Kirjapaja, 1997. ISBN 951-625-436-5.
 • Szczesny, Gerhard: Epäuskon tulevaisuus: Ei-kristityn ajankohtaista pohdiskelua. (Die Zukunft des Unglaubens: Zeitgemaesse Betrachtungen eines Nichtchristen, 1959.) Suomentanut Markku Lahtela. Helsinki: Tammi, 1961.
 • Taira, Teemu: Väärin uskottu? Ateismin uusi näkyvyys. Eetos-julkaisuja 14. Turku: Eetos, 2014. ISBN 978-952-67966-5-9.
 • Taistelu ajatuksen vapauden puolesta. Turku: Suomen siviilirekisteriyhdistysten liitto, 1945.
  • Sisältö: Lampen-Iso-Keisari, Ernst. Jumala Jehova käy sotaa. Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Tuominen, Aaro. Kulttuurikriisi. Åkerman, Toivo. Kirkko on eroitettava valtiosta. Vapaa-ajattelijan mietteitä. Onko Kristus ollut olemassa. Krishna ja Kristus. Orjasodat. Spartakus, vanhan ajan suurin sankari.
 • Tanskanen, Kaija: Muistiinpanoja aurinkojumalasta. Siuro: Palladium kirjat, 2004. ISBN 952-9893-32-9.
 • Tanskanen, Kaija: Neitseellinen syntymä: Semanttista tietoa. Taitelehtinen. Sipoo: K. Tanskanen, 1978. ISBN 951-99168-6-5.
 • Tanskanen, Kaija: Semanttinen todistus Jumalan olemassaolosta 1978-08-15. 2 sivua. Sipoo: K. Tanskanen, 1978. ISBN 951-99172-1-7.
 • Tanskanen, Kaija: Synonyymiteoria suomeksi. Kärrby: K. Tanskanen, 1999. ISBN 951-96669-8-2.
 • Tauno Olavi: Taivaallista luonnontiedettä: Uskomaton pakinakokoelma kristinuskon ja luonnontieteitten suhteesta ajanlaskun alusta nykyaikaan. Helsinki: Books on Demand, 2011. ISBN 978-952-498-652-6.
 • Teinonen, Riitta & Teinonen, Seppo A.: Keskustelua mystiikasta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16175-6.
 • Tolstoi, Leo: Mikä on uskoni. (V tšom moja vera?, 1884.) Suomentanut K. W. Järnefelt. Otavan helppohintainen kirjasto n:o 136. Kuopio: Otava, 1907.
 • Toynbee, Arnold J.: Kristinusko ja maailman uskonnot. (Christianity among the religions of the world, 1957.) Suomentanut Elvi Saari. Hämeenlinna: Karisto, 1959.
 • Tuominen, Toivo: Ooppiumia kansalle. Eripainos artikkeleista, jotka on julkaistu Vapaa Ajattelija -lehdessä 3, 4, 5, 6 ja 7/1976. Helsinki: T. Tuominen, 1979.
 • Työrinoja, Reijo: Uskon kielioppi: Uskonnollisten väitteiden ja käsitteiden luonne Ludwig Wittgensteinin myöhäisfilosofian valossa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 141. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1984. ISBN 951-9111-52-2.
 • Uskonnollisten yhteisöjen eettiset periaatteet. Eettiset periaatteet on esitelty uskonnollisille yhteisöille kuulemisseminaarissa Uskonto ja mielenterveys -projektin yhteydessä Helsingissä 3.12.1992. Helsinki: Suomen Mielenterveysseura, 2000. ISBN 951-9458-78-6.
 • Utopiat. (Utopian visions.) Suomentaneet Anne Pade ja Tuulikki Ojanen. Mystiikan maailma. Helsinki: Lademann, 1992. ISBN 951-630-011-1.
 • Vaillant, George: Hengellisyyden evoluutio: Uskon tieteellinen puolustus. (Spiritual evolution: A scientific defense of faith, 2008.). Helsinki: Rasalas, 2009. ISBN 978-952-5421-52-1.
 • Vainio, Olli-Pekka & Visala, Aku: Johdatus uskonnonfilosofiaan. Theologia systematica. Helsinki: Kirjapaja, 2011. ISBN 978-952-247-204-5.
 • Vapaa-ajattelijain liitto ry: Kulttuuriohjelma. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto ry, 1993. Verkkoversio.
 • Varto, Juha & Veenkivi, Liisa: Ihmisen tie: Keskusteluja mystikoista. 2. painos (1. painos 1995). Tampere: Tampereen yliopisto, 1996. ISBN 951-44-3929-5.
 • Varto, Juha & Veenkivi, Liisa: Rakkaus ja rukous: Filosofisia keskusteluja uskosta ja uskonnoista. Tampere: TAJU, Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, 1998. ISBN 951-44-4336-55.
 • Welte, Bernhard: Olemattomuuden valo: Uuden uskonnollisen kokemuksen mahdollisuudesta. (Das Licht des Nichts: Von der Möglichkeit neuer religiöser Erfahrung, 1980.) Suomentaneet Terhi Kiiskinen ja Teemu Sippo. Helsinki: Loki-kirjat, 2008. ISBN 978-951-825-037-4.
 • Vento, Kalle: Taistelkaa joulun viettoa vastaan. Leningrad: Kirja, 1931.
 • Westermarck, Edvard: Kristinusko ja moraali. (Christianity and morals, 1939.) Englannin kielestä suomentanut Väinö Meltti. Helsinki: Otava, 1984. ISBN 951-1-07752-X.
 • Westermarck, Edvard: Siveys ja kristinusko: Esitelmä. Prometheuksen kirjasia 1. Helsinki: Prometheus, 1907. Teoksen verkkoversio.
 • Wikström, Owe: Kaipauksen puolustus. (Till längtans försvar eller vemodet i finsk tango, 2008.) Suomentanut: Oili Räsänen. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-951-607-918-2.
 • Vilenius, Merja: Uskonnon alkuperän tutkimuksen historiaa ja nykypäivää: Vuoropuhelua hermeneuttisen ja kognitiivisen tulkinnan välillä. Helsinki: Books on Demand, 2012. ISBN 978-952-498-686-1.
 • Visala, Aku: Mitä tiede ei voi kertoa sinulle. Humanitas. Helsinki: Perussanoma, 2010. ISBN 978-951-888-536-1.
 • Voipio, Väinö: Jumalan puolustus: Usko – ajatus – runo. Jyväskylä: Gummerus, 1961.
 • Voipio, Väinö: Kahleissa vai vapaana: Hyvä – paha – synti. Jyväskylä: Gummerus, 1967.
 • Voipio, Väinö: Pelotuksen uskonto. Jyväskylä: Gummerus, 1969.
 • Voipio, Väinö: Vihreä katkismus: ”Ikuisten totuuksien” tarkastelua. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1973.

21.06 Järjestöt[muokkaa]

 • Seppo, Juha: Kansainvälinen vapaa-ajattelijaliitto 1880–1905. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 154. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 1991. ISBN 951-9021-83-3.
 • Seppo, Juha: Vapaa-ajattelijaliikkeen organisoituminen ja sen herättämä kiista Suomessa 1936–1946. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 156. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 1992. ISBN 951-9021-86-8.
 • Tiukkanen, Arto: Vapaa-ajattelu Helsingissä: Helsingin vapaa-ajattelijat ry 1936–1996. Helsinki: Helsingin vapaa-ajattelijat, 1998. ISBN 952-91-0211-9.

21.065 Kokoukset[muokkaa]

 • Salminen, Joona (toim.): Ihminen, uskonto ja luonnontieteet: Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran symposiumissa marraskuussa 2012 pidetyt esitelmät. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 277. Helsinki: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura, 2013. ISBN 978-952-9791-91-0.

21.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Brockman, Chris: Ateisti kertoo lapselleen jumalista. (What about gods?, 1978.) Kuvittanut Anna Cammisotto. Suomeksi toimittanut ja kääntänyt Kimmo Sundström. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1986.
 • Hartikainen, Erkki (toim.): Ateisti kertoo lapselleen jumalista. Kansainvälisen humanistisen ja eettisen liikkeen lähteitä mukaellen toimittanut Erkki Hartikainen. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1978.
 • Oikeat vaakakupit ja muita kertomuksia kristinuskon, islamin ja juutalaisuuden piiristä. Toimitus: Ilona Kuukka ja Isra Lehtinen. Työryhmä: Marjatta Jaanu-Schröder ym. Helsinki: Lasten keskus, 2000. ISBN 951-627-320-3.
 • Paasio, Ulla: Hilla pohtii uskontoja. Kuvitus Kaarina Löfgren. Littoinen: Ulla Paasio, 2008. ISBN 978-952-92-4241-2.
 • Parviola, Jarno & Pääkkönen, Tuovi: Kuolema. Piirrokset: Toni Brantberg. Valokuvat: Markku Mattila, Seppo Sirkka. Ydinkysymyksiä. Espoo: Weilin + Göös, 1993. ISBN 951-35-5559-3.

21.09 Historia[muokkaa]

 • Lehmijoki-Gardner, Maiju: Kristillinen mystiikka: Läntinen perinne antiikista uudelle ajalle. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-463-7.

21.5 Teosofia[muokkaa]

 • Aseettomuus – avain ihmisyyteen: Omakohtaisia aseettomuusratkaisuja. Kirjoittajat: Aira Lehtinen ym. Tampere: Kristosofinen kirjallisuusseura, 1992. ISBN 951-8901-47-3.
 • Blavatsky, Helena Petrovna: Hunnuton Isis: 1. osa: Tiede. (Isis unveiled, 1877.) Kääntäjä: Sirkka Virolainen. Helsinki: Ruusu-ristin kirjallisuusseura, 1984. ISBN 951-9376-40-2.
 • Blavatsky, Helena Petrovna: Hunnuton Isis: 2. osa: Tiede. (Isis unveiled, 1877.) Kääntäjät: Sirkka Virolainen, Timo Nurminen ja Heli Makkonen. Helsinki: Ruusu-ristin kirjallisuusseura, 1984. ISBN 951-9376-42-9.
 • Blavatsky, Helena Petrovna: Hunnuton Isis: 3. osa: Teologia. (Isis unveiled, 1877.) Kääntäjät: Sirkka Virolainen, Timo Nurminen ja Heli Makkonen. Helsinki: Ruusu-ristin kirjallisuusseura, 1985. ISBN 951-9376-42-9.
 • Blavatsky, Helena Petrovna: Hunnuton Isis: 4. osa: Teologia. (Isis unveiled, 1877.) Suomentanut Timo Nurminen. Helsinki: Ruusu-ristin kirjallisuusseura, 1985. ISBN 951-9376-43-7.
 • Blavatsky, Helena Petrovna: Salainen oppi: Tieteen, uskonnon ja filosofian yhdistelmä. Ensimmäinen osa, Maailman synty. (The secret doctrine: The synthesis of science, religion, and philosophy. Vol 1, Cosmogenesis, 1888.) Kuudennesta englantilaisesta painoksesta suomentaneet V. H. V. [Väinö Valvanne] ja P. E. [Pekka Ervast]. Joensuu: Teosofinen kirjakauppa, 1910–13.
 • Blavatsky, Helena Petrovna: Salainen oppi: Tieteen, uskonnon ja filosofian yhdistelmä. Ensimmäinen osa, Maailman synty. (The secret doctrine: The synthesis of science, religion, and philosophy. Vol 1, Cosmogenesis, 1888.) Kuudennesta englantilaisesta painoksesta suomentaneet V. H. V. [Väinö Valvanne] ja P. E. [Pekka Ervast]. 2. painos. Alkuteos Helsingissä: Teosofinen kirjakauppa ja kustannusliike, 1910. Helsingissä: Ruusu-Ristin kirjallisuusseura, 1970.
 • Blavatsky, Helena Petrovna: Salainen oppi: Tieteen, uskonnon ja filosofian yhdistelmä. Ensimmäinen osa, Maailman synty. (The secret doctrine: The synthesis of science, religion, and philosophy. Vol 1, Cosmogenesis, 1888.) Kuudennesta englantilaisesta painoksesta suomentaneet V. H. V. [Väinö Valvanne] ja P. E. [Pekka Ervast]. 3. painos. Alkuteos Helsingissä: Teosofinen kirjakauppa ja kustannusliike, 1917. Helsingissä: Ruusu-Ristin kirjallisuusseura, 1988. ISBN 951-9376-46-1.
 • Blavatsky, Helena Petrovna: Salainen oppi: Tieteen, uskonnon ja filosofian yhdistelmä. Toinen osa, Ihmisen synty. (The secret doctrine: The synthesis of science, religion, and philosophy. Vol 1, Anthropogenesis, 1888.) Kuudennesta englantilaisesta painoksesta suomentaneet V. H. V. [Väinö Valvanne] ja P. E. [Pekka Ervast]. Joensuu: Teosofinen kirjakauppa, 1917.
 • Blavatsky, Helena Petrovna: Salainen oppi: Tieteen, uskonnon ja filosofian yhdistelmä. Toinen osa, Ihmisen synty. (The secret doctrine: The synthesis of science, religion, and philosophy. Vol 1, Anthropogenesis, 1888.) Kuudennesta englantilaisesta painoksesta suomentaneet V. H. V. [Väinö Valvanne] ja P. E. [Pekka Ervast]. Näköispainos. Alkuteos Helsingissä: Teosofinen kirjakauppa ja kustannusliike, 1917. Jorvas: Ruusu-Ristin kirjallisuusseura, 1973.
 • Blavatsky, Helena Petrovna: Salainen oppi: Tieteen, uskonnon ja filosofian yhdistelmä. Toinen osa, Ihmisen synty. (The secret doctrine: The synthesis of science, religion, and philosophy. Vol 1, Anthropogenesis, 1888.) Kuudennesta englantilaisesta painoksesta suomentaneet V. H. V. [Väinö Valvanne] ja P. E. [Pekka Ervast]. Näköispainos. Alkuteos Helsingissä: Teosofinen kirjakauppa ja kustannusliike, 1917. Jorvas: Ruusu-Ristin kirjallisuusseura, 2003. ISBN 952-9603-40-1.
 • Blavatsky, Helena Petrovna: Käytännöllinen okkultismi. Suomentanut Timo Nurminen. Korjattu painos Blavatsky-looshi ry:n vuonna 1973 julkaisemasta painoksesta. Helsinki: Biokustannus: Blavatsky-looshi, 2001. ISBN 952-5132-32-3.
 • Blavatsky, Helena Petrovna: Teosofian avain: Selvä esitys kysymysten ja vastausten muodossa siitä siveysopista, tieteestä ja filosofiasta, jonka tutkimista varten teosofinen seura on perustettu. 4. suomenkielinen painos (1. painos 1906). Helsinki: Ruusu-ristin kirjallisuusseura: Blavatsky-Looshi, 1991. ISBN 951-95932-9-2.
 • Cramer, Daniel: Pyhät embleemit. Ensimmäinen osa, 50 kupariin kaiverrettua vertauskuvallista piirrosta. (Emblematum sacrorum, 1617.) Englannista, latinasta, ranskasta ja saksasta suomentanut Kane Kanerva. Kanerva-sarja nro 9. Helsingissä: Kirjaparoni, 2011. ISBN 978-952-5774-27-6.
 • DuQuette, Lon Milo: Avain Salomon avaimeen: Magian ja vapaamuurariuden salaisuudet. (The key to Solomon’s key: Secrets of magic and masonry, 2006.) Suomentanut Antti Pekka Balk. Helsinki: Thelema julkaisut, 2008. ISBN 978-952-5700-72-5.
 • Ekman, Eero: Sankareita, valtiomiehiä, kruunupäitä: Muotokuvia valistuksen ajan aatteiden toteuttajista. Helsinki: Koilliskulma, 1991. ISBN 951-8999-05-8.
 • Ervast, Pekka: Nostradamus ja Cagliostro: Ranskalaista okkultismia. Pohjautuu Helsingissä 1924 ja 1927 pidettyihin esitelmäsarjoihin. Toimittanut Uuno Pore. 2. painos (1. painos 1961). Helsinki: Ruusu-Ristin kirjallisuusseura, 2003. ISBN 952-9603-36-3.
 • Gullman, Erik: Teosofia ja Suomen uusromantiikka: Kansallishengen inspiraatioita Ervastista Leinoon. Pro gradu -työ: Joensuun yliopisto, 1990. Ihmisyyden tunnustajien julkaisuja n:o 17. Kelvä: Ihmisyyden tunnustajat, 1991. ISBN 951-95710-4-3.
 • Gullman, Erik: Teosofia ja romantiikka. 2, Kansallishengen kuiskeita. Kelvä: E. Gullman, 2001. ISBN 952-5342-07-7.
 • Heino, Harri: Mihin vapaamuurari uskoo? Suomalaisten vapaamuurarien arvot, etiikka ja uskonnollisuus. Kirkon tutkimuskeskus. Sarja A, nro 65. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 1995. ISBN 951-693-203-7.
 • Hiltunen, Paavo: Mitä Rudolf Steiner todella opetti. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16650-2.
 • Jokipii, A. E.: Teosofinen liike Suomessa: Historiaa, oppi ja arviointia. Porvoo: WSOY, 1937.
 • Leadbeater, C. W.: Luonnonhenget. (Nature spirits.) Käännös: Biokustannuksen toimitus. 4. uusittu painos. Helsinki: Biokustannus, 2010. ISBN 978-952-5728-29-3.
 • Niemi, Pertti: Johdatus Emanuel Swedenborgin filosofiaan. Turku: TAB-kirjat, 2001. ISBN 951-98483-1-2.
 • Peltola, Pekka: Aseettomuusihmiset. Ihmisyyden tunnustajien julkaisuja n:o 25. Vilppula: Ihmisyyden tunnustajat, 1993. ISBN 952-9834-01-2.
 • Piippo, Vilho: Minä olin kuningas, missä on minun mausoleumini?. Tampere: Vilho Piipon kirjallisuussäätiö, 1997. ISBN 952-90-8620-2.
 • Stewart, C. Nelson: Edward Bulwer-Lytton okkultistina. (Bulwer Lytton as occultist, 1927.) Käännös: Biokustannus oy:n käännösryhmä. Helsinki: Biokustannus, 2000. ISBN 952-5132-20-X.
 • Swedenborg, Emanuel: Clavis hieroglyphica: Hieroglyfinen avain ja muita filosofisia tekstejä. Suomentanut ja johdannolla varustanut Jyrki Siukonen. Helsinki: Gaudeamus, 2000. ISBN 951-662-800-1.
 • Valvanne, Väinö: Kalevalan iso tammi: Kirjoituksia Kalevalasta. Kirjoitukset ilmestyneet aiemmin Tietäjä-lehdessä. Helsinki: Biokustannus, 2005. ISBN 952-5132-71-4.
 • Westcott, W. Wynn & V. H. V. & Karl von Eckartshausen: Christian Rosenkreutz: Keskiajan mystikko. Osa kirjoituksista julkaistu aiemmin Tietäjä-lehdessä 1913. Kirjoitusten kieliasua osin nykyaikaistettu. Käännös: Biokustannuksen käännöstyöryhmä. Helsinki: Biokustannus, 2009. ISBN 978-952-5728-18-7.
 • Želihovskaja, Vera: H. P. Blavatskyn elämä. Sisältö: Vladimir Solovjov: Teosofian avain. H. P. Blavatsky: Uusbuddhalaisuus. Suomentaneet Saara Juneja ja Pirkko Carpelan. Ihmisyyden tunnustajien julkaisuja nro 115. Vilppula: Ihmisyyden tunnustajat, 2012. ISBN 978-952-9834-77-8.

21.506 Järjestöt[muokkaa]

 • Ahtokari, Reijo: Salat ja valat: Vapaamuurarit suomalaisessa yhteiskunnassa ja julkisuudessa 1756–1996. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Bibliotheca historica 54. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000. ISBN 951-746-172-0.
 • Ahtokari, Reijo (vastaava toim.): Näkymättömän temppelin rakentajat: Suomalaisen vapaamuurariuden historia. Toimituskunta: Reijo Ahtokari, Eero Ekman. 2. uudistettu painos (1. painos 1994). Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-19374-0.
 • MacNulty, W. Kirk: Vapaamuurarit: Symbolit, salaisuudet, merkitys. (Freemasonry: Symbols, secrets, significance, 2006.) Suomentanut Tuija Tuomaala. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-31-4038-0.

21.5063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Bergroth, Tom C. & Söderström, Marita (toim.): Kultaa ja taivaansinistä: Vapaamuurarius, aate ajassa. Turun maakuntamuseo. Näyttelyesite 15. Turku: Turun maakuntamuseo, 1991. ISBN 951-9125-83-3.

21.509 Historia[muokkaa]

 • Kilpinen, Pekka: Vakavasti otettavaa huuhaata: Kurkistuksia historiankirjoituksen marginaaliin ja rivinväleihin. Helsinki: Yliopistopaino, 1998. ISBN 951-570-365-4.

21.51 Antroposofia[muokkaa]

 • Ehnqvist, Tarja: Miten antroposofia ilmenee steinerpedagogiikassa? Rudolf Steinerin ja Helsingin Rudolf Steiner-koulun vuosien 1988 ja 2000 opetussuunnitelmien tietoteorian, ihmiskäsityksen ja taidekäsityksen analysointia ja vertailua. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 204. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2006. ISBN 952-10-2668-5. Teoksen verkkoversio.
 • Hemleben, Johannes: Rudolf Steiner. (Rudolf Steiner, 1963.) Suomentanut Jukka Pajukangas. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988. ISBN 951-0-14982-9.
 • Steiner, Rudolf: Vapauden filosofia: Modernin maailmankatsomuksen luonnos. (Die Philosophie der Freiheit: Grundzüge einer modernen Weltanschauung, 1894.) Suomentanut Reijo Wilenius. 3. painos (1. painos: Gummerus, 1973). Helsinki: Suomen antroposofinen liitto, 1985. ISBN 951-9443-53-3.
 • Steiner, Rudolf: Antroposofinen hengentiede pääpiirteittäin: Rudolf Steiner. (Die Geheimwissenschaft im Umriss, 1909.) Suomentanut Maire Olkkonen. Helsinki: Suomen antroposofinen liitto, 2001. ISBN 951-8927-83-9.
 • Steiner, Rudolf: Henkisen tiedon tie. (Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?, 1919.) Suomentaneet Katri Sorma ja Reijo Wilenius. 8. painos (1. painos 1977). Rudolf Steinerin perusteokset. Helsinki: Suomen antroposofinen liitto, 2013. ISBN 978-952-5507-52-2.
 • Steiner, Rudolf: Luonnonkuntien ja taivaankappaleiden henkiset olennot: Esitelmäsarja Helsingissä 3.–14.4.1912. (Die Geistigen Wesenheiten in der Himmelskörpern und Naturreichen, 1912.) 3. tarkistettu painos (2. painos 1975 nimellä Taivaankappaleiden ja luonnonkuntien henkiset olennot). Katri Sorman suomennoksen pohjalta sanastoa uudistanut Matti Kuusela ja kieliasun muotoillut Reijo Wilenius. Piirrokset: Assja Turgenieff. Helsinki: Suomen antroposofinen liitto, 1987. ISBN 951-9443-27-4.
 • Turunen, Kari E.: Rudolf Steinerin kehitys ja ajattelu: Filosofis-psykologinen tutkimus. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Helsinki: Arator, 1990. ISBN 951-96057-7-0.
 • Wilenius, Reijo: Mihin maailma menee: Näkymä kriisien aikaan kehityksen mahdollisuuksiin. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-17101-8.

21.509 Historia[muokkaa]

 • Reynolds, John Lawrence: Varjojen väki: Maailman salaseurojen historia. (Shadow people: Inside history's most notorious societies, 2006.) Suomentanut J. V. Sappinen. Helsinki: Johnny Kniga, 2008. ISBN 978-951-0-33089-0.

22 Raamattu. Raamatuntutkimus[muokkaa]

 • Biblia: Se on: Coco Pyhä Ramattu Suomexi: Pääramattuin hebrean ja grecan jälken: Esipuhetten, marginaliain, concordantiain, selitösten ja registerein cansa. Näköispainos. Alkuteos julkaistu: Stockholmis Henrich Keisarilda [Henrik Keyser], 1642. – Tämä ensimmäisen suomalaisen Raamatun näköispainos on noin kahteen kolmannekseen pienentäen jäljennetty WS:n 1942 julkaisemasta näköispainoksesta. Helsinki: SKS, 1971.
 • Erlandsson, Seth: Da Vinci -koodi ja Raamattu. (Da Vinci koden och Bibeln, 2005.) Käännöstyö: Jukka Söderström. Lempäälä: Suomen luterilainen tunnustuskirkko, 2006. ISBN 951-98591-1-X.
 • Eskola, Timo: Sudet saarnatuolissa: Suomalaisen Raamattukiistan uusi vaihe: Pamfletti. Kauniainen: Perussanoma, 2013. ISBN 978-951-888-684-9.
 • Haapa, Esko (toim.): Qumran: Kuolleen meren löydöt 1950-luvun tutkimuksessa. Porvoo: WSOY, 1960.
 • Hakola, Raimo & Pakkala, Juha: Kristinuskon ja juutalaisuuden juuret: Arkeologian näkökulmia. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-647-1.
 • Hakola, Raimo & Merenlahti, Petri (toim.): Raamatuntutkimuksen uudet tuulet. Helsinki: Yliopistopaino, 1997. ISBN 951-570-338-7.
 • Heikkilä, Risto: Tähtitaivaan merkityksiä: Raamatusta ja tähtitieteestä. Kuvittanut Toni Brantberg. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-644-0.
 • Heinimäki, Jaakko: Pyhä nauru: Kirjoituksia huumorista ja uskonnosta. Helsinki: Like, 2000. ISBN 951-578-791-2.
 • Heinimäki, Jaakko: Suomen lasten Raamattu. Teksti: Jaakko Heinimäki. Kuvitus: Christel Rönns. Helsingissä: Otava, 2009. ISBN 978-951-1-22845-5.
 • Hinton, Michael: Raamattu 100 minuutissa. (The 100-minute Bible, 2005.) Tekstien lyhennys: Michael Hinton. Suomennos: Riitta Bonny. Helsinki: Suomen lähetysseura, 2007. ISBN 978-951-624-361-3.
 • Holloway, Richard: Kuinka Raamattua luetaan. (How to read the Bible, 2006.) Suomentanut Kirsi Komonen. Helsinki: Like, 2007. ISBN 978-952-471-940-7.
 • Hukari, Ari (toim.): Signum unitatis – ykseyden merkki: Piispa Juha Pihkalan juhlakirja. Tampereen hiippakunnan vuosikirja 2007. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-406-5.
 • Huttunen, Niko: Raamatullinen sota: Raamatun käyttö ja vaikutus vuoden 1918 sisällissodan tulkinnoissa. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 216. Historiallisia tutkimuksia 255. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2010. ISBN 978-952-222-251-0.
 • Kiviranta, Simo ym.: Raamattukeskustelun polttopisteessa: STI 10 vuotta. Iustitia 10. Helsinki: Suomen teologinen instituutti, 1998. ISBN 952-9857-06-3.
 • Kuula, Kari & Nissinen, Martti & Riekkinen, Wille: Johdatus Raamattuun. 2. tarkistettu ja korjattu painos. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-648-8.
 • Luttinen, Tapio: Voiko raamattukritiikkiin luottaa?. Hyvinkää: Kristityn kasvu, 1985. ISBN 951-95505-7-7.
 • Merenlahti, Petri: Ihmisen näköinen Jumala ja muita Raamatun henkilöitä. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-21661-2.
 • Merras, Merja & Tarazi, Paul Nadim: Raamattu itämaisin silmin. Pohjautuu pääosin Paul Nadim Tarazin teoksiin, joista koonnut ja suomeksi toimittanut Merja Merras. Jyväskylä: Atena, 2005. ISBN 951-796-403-X.
 • Miettinen, Esko: Velhon uskontunnustus: Raamattu ja fantasiakulttuuri kohtaavat. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-747-8.
 • Nissi, Riikka & Mielikäinen, Aila (toim.): Sanaa tutkimassa: Näkökulmia uskonnolliseen kieleen ja sen käyttöön. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1398. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2014. ISBN 978-952-222-554-2.
 • Nuorteva, Jussi (toim.): Biblia 350: Suomalainen Raamattu ja Suomen kulttuuri. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 558. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1992. ISBN 951-717-698-8.
 • Pursiainen, Terho: Uusin testamentti. 8. painos (1. painos 1969). Espoo: Notte, 1993. ISBN 952-9736-02-9).
 • Pyhä Raamattu. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyttöön ottama suomennos. Helsinki: Suomen kirkon sisälähetysseura, 2002. ISBN 952-449-075-7.
 • Pyhä Raamattu. Vanha testamentti: XI yleisen kirkolliskokouksen vuonna 1933 käytäntöön ottama suomennos; Uusi testamentti: XII yleisen kirkolliskokouksen vuonna 1938 käytäntöön ottama suomennos. Helsinki: Suomen kirkon sisälähetysseura, 1980. ISBN 951-600-005-3.
 • Raamatun salaisuudet: Pyhien kirjoitusten arvoitukset avautuvat. Perustuu englanninkieliseen teokseen Mysteries of the Bible: The enduring questions of the scriptures, 1989. Käännös: Kai Takkula. Toimittaja: Matti Konttinen. Helsinki: Valitut palat, 1994. ISBN 951-584-063-5.
 • Raunio, Antti (toim.): Evankeliumi ja sen ulottuvuudet. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 172. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1990. ISBN 951-9111-84-0.
 • Riekkinen, V. & Veijola, T.: Johdatus eksegetiikkaan: Metodioppi. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 37. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, 1983 (2. uudistettu painos 1986). ISBN 951-95185-2-5.
 • Ruokanen, Miikka: Hermeneutica moderna: Teologinen hermeneutiikka historiallis-kriittisen raamatuntutkimuksen aikakaudella. Humaniora-sarja. Helsinki: Gaudeamus, 1987. ISBN 951-662-430-8.
 • Räisänen, Heikki: Miten ymmärrän raamattua oikein. Kansialanimeke: Historiallisen ja epähistoriallisen raamatunselityksen vertailua. Helsinki: Kirjapaja, 1981. ISBN 951-621-292-1.
 • Räisänen, Heikki: Tuhat ja yksi tulkintaa: Luova näkökulma Raamattuun. Helsinki: Yliopistopaino, 1989. ISBN 951-570-024-8.
 • Räisänen, Heikki: Uuteen uskoon: kristinuskon itsekritiikistä uskontojen vuoropuheluun. Helsinki: Kirjapaja, 1993. ISBN 951-625-175-7.
 • Räisänen, Heikki & Saarinen, Esko: Raamattutieto. Helsingissä: Otava, 1978 (6. painos 1997). ISBN 951-1-04445-1.
 • Saarnivaara, Uuras: Voiko Raamattuun luottaa? Raamatun johdanto-oppi, historia, arkeologia ja tulkinta. Suolahti: Ev.lut. herätysseura, 1982. ISBN 951-689-055-5.
 • Sollamo, Raija & Dunderberg, Ismo (toim.): Naisia Raamatussa: Viisaus ja rakkaus. Helsinki: Yliopistopaino, 1992. ISBN 951-570-119-8.
 • Sollamo, Raija (toim.): Paimentolaisten uskonnosta kirkkolaitokseksi. Perustuu Helsingin yliopistossa syksyllä 1988 pidettyyn yleisöluentojen sarjaan Studia Biblica. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 55. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, 1991. ISBN 951-9217-10-X.
 • Thurén, Lauri: Raamatun käyttöohje. Piirrokset: Pekka Rahkonen. Helsinki: Karas-sana, 2009. ISBN 978-951-655-652-2.
 • Thurén, Lauri: Raamatun käyttöohje 2. Piirrokset: Pekka Rahkonen. Helsinki: Karas-sana, 2013. ISBN 978-951-655-692-8.
 • Toukomies, Veli: Uskomatonta! Seksi ja sota Raamatussa ja Koraanissa. Helsinki: Dialogia, 2003. ISBN 952-5422-06-2.

22.03 Hakuteokset[muokkaa]

 • Larjo, Lassi (toim.): Raamattu ja länsimainen kulttuuri: STKS:n symposiumissa marraskuussa 2002 pidetyt esitelmät. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 237. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran vuosikirja 2003. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2003. ISBN 952-9791-51-8.
 • Palva, Heikki: Raamatun tietosanasto. 2. uudistettu painos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20131-6.
 • Saarisalo, Aapeli: Raamatun sanakirja. Uudistettu painos. Korkeakoski: Data Universum, 2005. ISBN 952-5367-39-8.
 • Sinnemäki, Maunu: Raamatun sitaattisanakirja. 2. painos (1. painos 1977). Helsingissä: Otava, 1992. ISBN 951-1-12507-9.
 • Sinnemäki, Maunu: Elämän vesi: Raamatun sitaatteja selityksineen. Helsingissä: Otava, 2002. ISBN 951-1-18153-X.

22.053 Vuosikirjat[muokkaa]

 • Larjo, Lassi (toim.): Raamattu ja länsimainen kulttuuri: STKS:n symposiumissa marraskuussa 2002 pidetyt esitelmät. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 237. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran vuosikirja 2003. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2003. ISBN 952-9791-51-8.

22.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Antturi, Arto ym.: Uskonnon matkakirja. Raamattu – nyt. 1. uudistettu painos. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-807-9.

22.1 Vanha testamentti[muokkaa]

 • Baigent, Michael & Leigh, Richard: Kiista Kuolleenmeren kääröistä. (The Dead Sea scrolls deception, 1991.) Suomentanut Natasha Vilokkinen. Helsinki: Bazar, 2006. ISBN 951-9107-78-9.
 • Gardell, Jonas: Jumalasta. (Om Gud, 2003.) Suomentanut Otto Lappalainen. Helsinki: Johnny Kniga, 2006. ISBN 951-0-30360-7.
 • Jokiranta, Jutta (toim.): Aarre saviastioissa: Qumranin tekstit avautuvat. Helsinki: Kirjapaja, 2009. ISBN 978-951-607-795-9.
 • Kiilunen, Jarmo & Huhtala, Aarre (toim.): Urhea Judit, viisas Sirak: Johdatus Vanhan testamentin apokryfikirjoihin. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-745-4.
 • Marttila, Marko: Ihminen Jumalan edessä: Näkökulmia psalmien ja apokryfikirjojen teologiaan. Julkaisija: Herättäjä-yhdistys. Helsinki: Kirjapaja, 2011. ISBN 978-952-247-041-6.
 • Miten Jesus kuoli? Tärkeitä historiallisia tietoja Essealaisveljeyskuntaan kuuluvan silminäkijän latinalaisesta käsikirjoituksesta. Mukaellen ruotsalaisen ja 5:nen saksalaisen painoksen mukaan suomentanut A. B. Sarlin. Helsinki: Vihtori Kosonen, 1908.
 • Nieminen, Jukka: Alefin salaisuus: Juutalainen lukumystiikka. Tampere: Pilot, 2003. ISBN 952-464-055-4.
 • Salibi, Kamal: Missä Raamattu syntyi?. (The Bible came from Arabia, 1984.) Suomentanut Marja Kyrö. Helsinki: Kirjayhtymä, 1987. ISBN 951-26-2897-X.
 • Smend, Rudolf: Vanhan testamentin synty. (Die Entstehung des Alten Testaments, 1978.) Suomeksi toimittanut Martti Nissinen. Helsinki: Yliopistopaino, 1989. ISBN 951-570-052-3.
 • Sollamo, Raija (toim.): Kuolleen meren kirjakääröt: Qumranin tekstit suomeksi. Helsinki: Yliopistopaino, 1991. ISBN 951-570-072-8.
 • Sollamo, Raija (toim.): Qumranin kirjasto: Valikoima teoksia. Helsinki: Yliopistopaino, 1997. ISBN 951-570-369-7.
 • Särkiö, Pekka: Kuningasajalta: Kirjoituksia Salomosta ja rautakauden piirtokirjoituksista. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 90. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, 2006. ISBN 951-9217-45-2.
 • Vanhan testamentin apokryfikirjat. Toimituskunta: Juhani Pihkala ym. 2. korjattu painos (1. painos 2009). Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-951-607-780-5.
 • Veijola, Timo: Dekalogi: Raamatullisen etiikan perusteita. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 49. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, 1988 (2. painos 1993). ISBN 951-9217-04-5.
 • Veijola, Timo: Teksti, tiede ja usko: Epäajanmukaisia eksegeettisiä tutkielmia ajankohtaisista aiheista. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 69. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, 1998. ISBN 951-9217-24-X.
 • Veijola, Timo: Vanhan testamentin tutkimus ja teologia. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 167. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1990 (2. painos 2003). ISBN 951-9111-79-4.

22.11 Vanhan testamentin historialliset kirjat[muokkaa]

 • Järvinen, Liisa Marjatta: Naisen myyttinen säikähdys. Helsinki: Yliopistopaino, 1996. ISBN 951-570-315-8.

22.12 Vanhan testamentin runolliset kirjat[muokkaa]

 • Agricola, Mikael: Mikael Agricolan Psalttari: 1551. Toimittanut Kaisa Häkkinen. Wanhan Suomen arkisto 3. Turku: Turun yliopisto, 2010. ISBN 978-951-29-4243-5.

22.2 Uusi testamentti[muokkaa]

 • Aejmelaeus, Lars: Jeesuksen ylösnousemus. Osa 1, Tausta ja Paavalin todistus. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 57. Suomen eksegeettinen seura, 1993. ISBN 951-9217-12-6.
 • Aejmelaeus, Lars: Kristinuskon synty: Johdatus Uuden testamentin taustaan ja sanomaan. Uusittu laitos. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-529-0.
 • Aejmelaeus, Lars: Uuden testamentin kreikan kielioppi. 2. korjattu painos. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-870-3.
 • Blomqvist, Jerker & Toivanen, Aarne: Johdatus Uuden testamentin kreikkaan. (Lärobok i grekiska för teologiska studier). Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-185-2.
 • Carmichael, Joel: Jeesuksen elämä ja kuolema. (The death of Jesus, 1962.) Suomentanut Väinö J. Tervaskari. Helsinki: Tammi, 1962.
 • Churton, Tobias: Kohtalon suudelma: Tositarina Juudaksen evankeliumista. (Kiss of death: The true history of the Gospel of Judas, 2008.) Suomentanut Otto Lappalainen. Helsinki: Multikustannus, 2009. ISBN 978-952-468-215-2.
 • Dunderberg, Ismo & Marjanen, Antti (toim.): Nag Hammadin kätketty viisaus: Gnostilaisia ja muita varhaiskristillisiä tekstejä. 3. uusittu painos. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-26043-6.
 • Enroth-Voitila, Anne-Marit & Myllykoski, Matti (toim.): Alkukirkko ja juutalaisuus. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 53. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, 1991. ISBN 951-9217-08-8.
 • Eskola, Timo: Uuden testamentin hermeneutiikka: Tulkintateorian perusteita. Helsinki: Yliopistopaino, 1996. ISBN 951-570-289-5.
 • Huuhtanen, Pauli & Marjanen, Antti & Uro, Risto: Jeesuksen salaiset sanat: Tuomaan evankeliumi. 2. tarkistettu painos. Helsinki: Yliopistopaino, 1994. ISBN 951-570-218-6.
 • Kuula, Kari: Nainen uudessa uskossa: Uuden testamentin naisnäkemyksiä. Theologia biblica. Helsinki: Kirjapaja, 2002. ISBN 951-625-852-2.
 • Lehmann, Johannes: Raportti Jeesuksesta: Erään väärennyksen pöytäkirja. (Jesus-Report: Protokoll einer Verfälschung, 1970.) Suomentanut Maija-Liisa Vuorjoki. Helsinki: Otava, 1972.
 • Lohse, Eduard: Uuden testamentin synty. (Die Entstehung des Neuen Testaments.) Suomentanut Heikki Räisänen. Helsinki: Gaudeamus, 1986. ISBN 951-662-397-2.
 • Marjanen, Antti & Dunderberg, Ismo (toim.): Juudaksen evankeliumi: Johdanto, käännös ja tulkinta. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-32399-3.
 • Pagels, Elaine: Gnostilaiset evankeliumit. (The gnostic gospels, 1979.) Suomentanut Outi Lehtipuu. Helsinki: Art House, 2006. ISBN 951-884-416-X.
 • Riekkinen, Wille & Kuula, Kari: Paavalin jalanjäljissä. Helsinki: Kirjapaja, 2002. ISBN 951-625-798-4.
 • Seppälä, Johannes (toim.): Apokryfiset evankeliumit. 3. painos, näköispainos (1. painos 1979 ). Joensuu: Ortokirja, 2008. ISBN 978-952-9685-38-7.
 • Syreeni, Kari: Uusi testamentti ja hermeneutiikka: Tulkinnan fragmentteja. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 61. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, 1995. ISBN 951-9217-16-9.
 • Uusi testamentti nykysuomeksi. Käännöstyö: Heikki Räisänen, Raimo Huikuri ja Esko Rintala. Helsinki: Suomen kirkon sisälähetysseura, 1972. ISBN 951-600-215-3.
 • Uusi testamentti ja Psalmit nykysuomeksi. Psalmit nykysuomeksi suomentanut Jussi Aro. Helsinki: Turku: Suomen kirkon sisälähetysseura: Suomen pipliaseura, 1973. ISBN 951-600-440-7.
 • Uusi testamentti. Uusi testamentti nykysuomeksi kuvitettuna Raamatun maista otetuin valokuvin. Helsinki: Suomen pipliaseura, 1984. ISBN 951-9010-26-2.
 • Uusi testamentti ja Psalmit nykysuomeksi. 10. painos (Uusi testamentti). Helsinki: Suomen kirkon sisälähetysseura: Suomen pipliaseura, 1985. ISBN 951-600-440-7.
 • Uusi testamentti nykysuomeksi. 11. painos. Helsinki: Suomen kirkon sisälähetysseura: Suomen pipliaseura, 1987 (14. painos 1991). ISBN 951-600-363-X.

22.2038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Gyllenberg, Rafael: Uuden testamentin kreikkalais-suomalainen sanakirja. 4. painos (3. painos 1978 Otavan kustantamana). Helsinki: Yliopistopaino, 1994 (6. painos 2004). ISBN 951-570-189-9.

22.204 Kokoomateokset. Kokoelmat[muokkaa]

 • Apostoliset isät. Suomentanut Heikki Koskenniemi. 2. uudistettu painos. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 163. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1989. ISBN 951-9111-75-1.

22.21 Evankeliumit[muokkaa]

 • Auvinen, Ville & Holmén, Tom & Kankaanniemi, Matti & Ollilainen, Vesa: A.D. 30: Kirja Jeesuksen kuolemaan liittyvistä tapahtumista. Toimittaneet Tom Holmén ja Matti Kankaanniemi. Helsinki: Art House, 2009. ISBN 978-951-884-449-8.
 • Holmén, Tom & Merenlahti, Petri (toim.): Jeesus ja temppeli: Viisi näkökulmaa Raamatun tekstiin. Helsinki: Yliopistopaino, 2002. ISBN 951-570-490-1.
 • Kylliäinen, Antti: Kompastuskiviä: Ajatuksia evankeliumeista. Helsinki: Tammi, 2001. ISBN 951-31-2059-7.
 • Myllykoski, Matti & Järvinen, Arto (toim.): Varhaiskristilliset evankeliumit. Helsinki: Yliopistopaino, 1997. ISBN 951-570-318-2.
 • Räisänen, Heikki & Hakola, Raimo (toim.): Viisi evankeliumia rinnakkaisteksteinä: Matteus – Markus – Luukas – Johannes – Tuomas (– Pietari). Helsinki: Yliopistopaino, 1993. ISBN 951-570-176-7.
 • Räisänen, Heikki & Vanne, Antti (toim.): Kolme evankelistaa: Matteus – Markus – Luukas. Helsinki: Gaudeamus, 1978. ISBN 951-662-217-8.

22.22 Apostolien teot. Apostolien kirjeet[muokkaa]

 • Mustakallio, Antti & Aejmelaeus, Lars (toim.): Paavali valokeilassa. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 96. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, 2008. ISBN 978-951-9217-51-2.

22.3 Raamatun henkilöt[muokkaa]

 • Badiou, Alain: Apostoli Paavali: Universalismin perustaja. (Saint Paul: La fondation de l'universalisme, 1997, 2002.) Suomentanut Janne Porttikivi. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-209-5.
 • Baigent, Michael: Ristin salaisuus. (The Jesus papers: Exposing the greatest cover-up in history, 2006.) Suomentanut Seppo Raudaskoski. Helsinki: Bazar, 2007. ISBN 978-951-9107-82-0.
 • Gardner, Laurence: Maria Magdaleenan arvoitus. (The Magdalene legacy: The Jesus and Mary bloodline conspiracy, 2005.) Suomentanut Tarmo Haarala. Helsinki: Bazar, 2006. ISBN 951-9107-52-5.
 • Harjula, Raimo & Pyysiäinen, Ilkka (toim.): Kuka Jeesus?. Helsinki: Yliopistopaino, 1995. ISBN 951-570-217-8.
 • Kuula, Kari: Paavali: Kristinuskon ensimmäinen teologi. Logos. Helsinki: Edita, 2001. ISBN 951-37-3455-2.
 • Laine, Annukka: Pyhät kuvat: Ikkunoita kirkkovuoteen. Esipuhe: Jouko Martikainen. Helsinki: Kirjapaja, 2012. ISBN 978-952-247-335-6.
 • Laine, T. P.: Kuka hän oli? Uusi näkökulma Jeesuksen elämään. Jyväskylä: Atena, 2000. ISBN 951-796-211-8.
 • Lempiäinen, Pentti: Seimestä Öljymäelle. Kansialanimeke ja nimeke esiössä: Hetkiä suomalaistaiteilijoiden teosten äärellä. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35445-2.
 • Marjanen, Antti & Dunderberg, Ismo (toim.): Juudaksen evankeliumi: Johdanto, käännös ja tulkinta. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-32399-3.
 • Myllykoski, Matti: Jeesuksen viimeiset päivät. Helsinki: Yliopistopaino, 1994. ISBN 951-570-205-4.
 • Pöykkö, Kaarina & Pöykkö, Kalevi: Neitsyt Maria ja Jeesus-lapsi: Jeesuksen syntymä ja lapsuus taiteessa. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-120-0.
 • Riekkinen, Wille: Pieni kirja Jeesuksesta. Helsinki: Kirjapaja, 1995. ISBN 951-625-321-0.
 • Sölle, Dorothee: Raamatun vahvat naiset. (Gottes starke Töchter: Grosse Frauen der Bibel, 2003.) Suomentanut Laura Werner. Jälkisanat Salla Tyrväinen. Kokonaiskuva. Helsinki: Nemo: Naisten kulttuuriyhdistys, 2004. ISBN 952-5180-76-X.
 • Uro, Risto & Lehtipuu, Outi (toim.): Nasaretilaisen historia. Helsinki: Kirjapaja, 1997 (2. painos 2001). ISBN 951-625-457-8.