Suomenkielisten kirjojen luettelo 4-2

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Pääartikkeli: Luokka:Bibliografiat

49 Kansatiede. Kulttuuriantropologia[muokkaa]

 • Aaltonen, Turkka & Ihalainen, J. K.: Tuli: Tulen synty, tulen mytologia, tulen tekeminen. Tampere: Palladium, 1999. ISBN 952-9893-17-5.
 • Aro, Laura: Minä kylässä: Identiteettikertomus haastattelututkimuksen folklorena. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 650. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-927-8.
 • Benedict, Ruth: Kulttuurin muodot. (Patterns of culture, 1934.) Suomentanut Kai Kaila. 2. painos (1. painos 1951). Taskutieto 2. Porvoo Helsinki: WSOY, 1966.
 • Bengtsson, Niklas: Viini ja uskonnot. Helsinki: Helsinki University Press, 1998. ISBN 951-570-391-3.
 • Birket-Smith, Kaj: Kulttuurin tiet. (Kulturens veje, 1966.) Suomentanut E. A. Virtanen. Porvoo: WSOY, 1972. ISBN 951-0-00017-5.
 • Brooks, Max: Zombi: Taistelijan opas. (The zombie survival guide, 2003.) Suomentanut Helmi Keränen. Kuvitus: Max Werner. Helsinki: Johnny Kniga, 2009. ISBN 978-951-0-34110-0.
 • Diamond, Jared: Maailma eiliseen saakka: Mitä voimme oppia perinteisistä yhteiskunnista?. (The world until yesterday: What can we learn from traditional societies?, 2012.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2013. ISBN 978-952-5697-62-9.
 • Douglas, Mary: Puhtaus ja vaara: Ritualistisen rajanvedon analyysi. (Purity and danger: An analysis of the concepts of pollution and taboo, 1966.) Suomentaneet Virpi Blom ja Kaarina Hazard. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-047-3.
 • Fingerroos, Outi & Kurki, Tuulikki (toim.): Ääniä arkistosta: Haastattelut ja tulkinta. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1194. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-028-8.
 • Forsell, Marketta: Saunan taikaa: Tarinoita, tietoa, tunnelmia. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2007. ISBN 978-952-492-022-3.
 • Haanpää, Eeva-Liisa & Peltonen, Ulla-Maija & Saure, Hilpi (toim.): Ajan taju: Kirjoituksia kansanperinteestä ja kirjallisuudesta. Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjaston julkaisuja nro 18. Liite: Henni Ilomäen tabula gratulatoria 10.7.2001. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-322-7.
 • Harner, Michael: Shamaanin tie. (The way of the shaman: A guide to power and healing, 1980.) Käännös: Kaija Anttonen. Uudistettu laitos. Helsinki: Unio Mystica, 2004. ISBN 952-5572-00-5.
 • Harris, Marvin: Kulttuurien synty. (Cannibals and kings, 1977.) Suomentanut Kai Kaila. Helsinki: Kirjayhtymä, 1982. ISBN 951-26-2183-5.
 • Harviainen, Tapani & Illman, Karl-Johan (toim.): Juutalainen kulttuuri. Helsingissä: Otava, 1998 (3. painos 2003). ISBN 951-1-13313-6.
 • Hirsiaho, Anu & Korpela, Mari & Rantalaiho, Liisa (toim.): Kohtaamisia rajoilla. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1038. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-756-7.
 • Honko, Lauri: Siirtymäriitit. Eripainos teoksesta Sananjalka 6. cripta ethnologica 17. Turku: Turun yliopisto, kansantieteen laitos, 1964.
 • Honko, Lauri & Pentikäinen, Juha: Kulttuuriantropologia. Julkaistu Tiedon portaiden 8. osassa. Porvoo Helsinki: WSOY, 1970 (2. painos 1975). ISBN 951-0-01801-5.
 • Hoppál, Mihály: Šamaanien maailma. Suomentanut Juhani Huotari. Jyväskylä: Atena, 2003. ISBN 951-796-299-1.
 • Hyry, Katja (toim.): Sairaus ja ihminen: Kirjoituksia parantamisen perusteista. Tietolipas 132. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1994. ISBN 951-717-810-7.
 • Ihalainen, J. K.: Paimentolaisten ja alkuperäiskansojen asumukset. Pohjautuu Pakana-lehdessä 1991 julkaistuun aineistoon. Tampere: Palladium-kirjat, 1998 (2. painos 2000). ISBN 952-9893-15-9.
 • Ihmisen suku. 5, Nykyiset alkuperäiskansat. (The illustrated history of humankind.) Päätoimittaja: Göran Burenhult. Asiantuntijat: Jukka Siikala, Juha Valste, Pauli Kajanoja. Suomentajat: Jukka Jääskeläinen ym. Helsinki: WSOY, 1995. ISBN 951-0-18783-6.
 • Ilomäki, Henni & Lauhakangas, Outi (toim.): Eläin ihmisen mielenmaisemassa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 885. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-405-3.
 • Järvinen, Antero: Ihmiset ja eläimet: ”Humanistin eläinkirja”. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-25233-6.
 • Kallioinen, Sanna: Rannalla Merirosvon morsiamen kanssa: Feminismin, jälkikolonialismin ja australialaisuuden representaatioita. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 78. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004. ISBN 951-39-1671-5.
 • Kamppinen, Matti: Enkelten aika: Aikakäsityksistä ja elämän tarkoituksesta. Helsinki: Loki-kirjat, 1999. ISBN 952-9646-74-7.
 • Kelles-Viitanen, Anita (toim.): Suomalaisen antropologian uranuurtajia. Suomen antropologisen seuran toimituksia 7. Helsinki: Suomen antropologinen seura, 1981. ISBN 951-95434-0-6.
 • Kirkinen, Heikki: Termiitti vai enkeli? Ajatuksia kulttuurievoluutiosta. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 890. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-425-8.
 • Knuuttila, Seppo: Tyhmän kansan teoria: Näkökulmia menneestä tulevaan. Tietolipas 129. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1994. ISBN 951-717-774-7.
 • Knuuttila, Seppo & Piela, Ulla (toim.): Korkeempi kaiku: Sanan magiaa ja puheen poetiikkaa. Kalevalaseuran vuosikirja 88. Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-136-0.
 • Knuuttila, Seppo & Piela, Ulla (toim.): Ympäristömytologia. Kalevalaseuran vuosikirja 93. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2014. ISBN 978-952-222-553-5.
 • Korhonen, Teppo & Leimu, Pekka (toim.): Näkökulmia kulttuurin tutkimukseen. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. A, 57. Turku: Turun yliopisto, 1997. ISBN 951-29-0917-0.
 • Kupiainen, Tarja & Laitinen, Katja & Vakimo, Sinikka (toim.): Minä? Missä? Milloin? Kolmetoista tulkintaa identiteetistä. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-270-0.
 • Laaksonen, Pekka & Knuuttila, Seppo & Piela, Ulla (toim.): Tutkijat kentällä. Kalevalaseuran vuosikirja 82. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-516-5.
 • Laaksonen, Pekka & Knuuttila, Seppo & Piela, Ulla (toim.): Kenttäkysymyksiä. Kalevalaseuran vuosikirja 83. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-657-9.
 • Laaksonen, Pekka & Piela, Ulla & Lahti, Pirkko (toim.): Hullun kirjoissa: Näkökulmia suomalaiseen kylähulluuteen. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 508. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1989. ISBN 951-717-570-1.
 • Lévi-Strauss, Claude: Rotu, historia ja kulttuuri. (Race et histoire, 1952.) Suomentanut Jussi Träskilä. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-906-7.
 • Manninen, Laura: Kulttuuriantropologian perustietoutta: Opintomoniste. Etnologian laitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1983. ISBN 951-679-044-5.
 • Markkula, Inkeri (toim.): Jalkapalloa kallolla ja muita revontuliuskomuksia. Rovaniemi: Rovaseutu, 1999. ISBN 952-91-1334-X.
 • Mauss, Marcel: Lahja: Vaihdannan muodot ja periaatteet arkaaisissa yhteiskunnissa. (Essai sur le don, 1923–1924.) Ranskan ja englannin kielistä suomentaneet Jouko Nurmiainen ja Jyrki Hakapää. Paradeigma-sarja. Tutkijaliiton julkaisusarja 94. Helsinki: Tutkijaliitto, 1999 (3. painos 2006). ISBN 952-5169-10-3.
 • Morris, Desmond: Mies ja nainen: Olemmeko erilaisia?. (The human sexes, 1997.) Suomentanut Outi Nummi. Helsinki: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22631-9.
 • Muodonmuutokset. (Transformations.) Suomentanut Jorma-Veikko Sappinen. Mystiikan maailma. Helsinki: Lademann, 1992. ISBN 951-630-006-5.
 • Nisula, Tapio (toim.): Näköaloja kulttuureihin: Antropologian historiaa ja nykysuuntauksia. Suomen antropologisen seuran julkaisuja. Helsinki: Gaudeamus, 1994 (4. painos 2003). ISBN 951-662-597-5.
 • Nørretranders, Tor: Homo generosus: Seksiä, taidetta ja bisnestä. (Det generøse menneske: En naturhistorie om at umage giver mage, 2002.) Suomentanut Tarmo Haarala. Helsinki: Art House, 2004. ISBN 951-884-383-X.
 • Paasio, Ulla & Löfgren, Kaarina: Hilla pohtii joulunaikaa. Littoinen: Ulla Paasio, 2010. ISBN 978-952-92-7811-4.
 • Pennanen, Jukka & Sammallahti, Leena & Haapalainen-Tiainen,Helena (toim.): Teoriaa, aihepiirejä ja näkökulmia kansatieteellisessä tutkimuksessa. Ethnos-julkaisu 1. Helsinki: Ethnos, 1985. ISBN 951-99620-5-0.
 • Pentikäinen, Juha (toim.): Löylyn henki: Kolmen mantereen kylvyt: Inipi, furo, sauna. Helsinki: Rakennustieto, 2000. ISBN 951-682-589-3.
 • Pöysä, Jyrki (toim.): Betoni kukkii: Kirjoituksia nykyperinteestä. Tietolipas 115. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1989. ISBN 951-717-565-5.
 • Richerson, Peter J. & Boyd, Robert: Ei ainoastaan geeneistä: Miten kulttuuri muunsi ihmisen evoluution. (Not by genes alone: How culture transformed human evolution, 2005.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2006. ISBN 952-5202-93-3.
 • Ridley, Matt: Jalouden alkuperä: Epäitsekkyyden ja yhteistyön biologiaa. (The origins of virtue: Human instincts and the evolution of cooperation, 1997.) Suomentanut Osmo Saarinen. Helsinki: Art House, 1999. ISBN 951-884-233-7.
 • Roivas, Marianne & Turunen, Risto (toim.): Mikä ero? Kaksikymmentä kirjoitusta yhteiskunnasta, kulttuurista ja sukupuolesta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-407-X.
 • Ruckenstein, Minna & Kallinen, Timo (toim.): Rahan kulttuuri. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1244. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-112-4.
 • Saarikoski, Helena (toim.): Tanssi tanssi: Kulttuureja, tulkintoja. Tietolipas 186. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-459-2.
 • Sarmela, Matti: Johdatus yleiseen kulttuuriantropologiaan: Ihminen ja yhteisöt cross-cultural -tutkimuksen valossa. Helsingin yliopiston kansanrunoustieteen laitoksen toimite 3. Helsinki: Helsingin yliopisto, kansanrunoustieteen laitos, 1972.
 • Sarmela, Matti: Kirjoituksia kulttuuriantropologiasta. Suomen antropologisen seuran toimituksia 15. Tietolipas 96. Helsinki: Suomen antropologinen seura: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1984. ISBN 951-717-382-2.
 • Sjöblom, Tom: Alussa oli tarina: Narratiivinen mieli ja kulttuurin alkuperä. Helsinki: Art House, 2009. ISBN 978-951-884-452-8.
 • Sykiäinen, Rudolf: Venäläinen saunaa. Helsinki Pietari: Johan Beckman Institute, 2003. ISBN 952-5412-19-9.
 • Syrjänen, Annaliisa & Westermarck, Irmeli (toim.): Maailmalle, maailmalta: Kulttuurisia katsauksia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21810-3.
 • Söderholm, Stig: Liskokuninkaan mytologia: Rituaali ja rocksankarin kuolema: Jim Morrison -kultin etnografinen tulkinta. Väitöskirja, Joensuun yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 539. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. ISBN 951-717-643-0.
 • Terva-Oja, Anssi & Jyystö, Timo V. & Sartsinarius-Pylppö, Jarmo: Tuhatvuotinen ajantieto. Kuopio: Wasserhof Ultra-Scientific Publications Asp., 2000. ISBN 952-91-2902-5.
 • Tolley, Clive (toim.): Karhun kannoilla. Karhun kannoilla -symposiumin esitelmiä 11.–13.11.2005. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja 9. Satakunnan museon julkaisuja 14/2006. Pori: Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos: Satakunnan Museo, 2006. ISBN 951-29-3184-2.
 • Tuiavii, samoalaispäällikkö (oik. Erich Scheurmann): Papalagit: Samoalaispäällikkö Tuiavii valkoisen miehen maailmassa. (Der Papalagi, 1920.) Suomentanut M. Leikola. Kuvittanut Maxine van Eerd-Schenk. 3. painos (1. painos 1981). Seven. Helsingissä: Otava, 2001. ISBN 951-1-17245-X.
 • Turner, Victor: Rituaali: Rakenne ja communitas. (The ritual process: Structure and anti-structure, 1969.) Suomentanut Maarit Forde. Helsinki: Summa: Suomen antropologinen seura, 2007. ISBN 978-952-5418-27-9.
 • Turunen, Ari: Humalan henki, eli, Juomatapojen tarina. Jyväskylä: Atena, 1999. ISBN 951-796-172-3.
 • Valonen, Niilo & Kovalainen, Pirkko (toim.): Uusimman ajan etnologinen tutkimus taajamissa ja kylissä: Seminaari 4.–8.2.1974. Helsingin yliopiston kansatieteen laitoksen toimitteita 1. Helsinki: Helsingin yliopisto, kansatieteen laitos, 1974. ISBN 951-45-0513-1.
 • Venell, Virppi & Fagerholm, Kari & Silfverberg, Kari (toim.): Neljän tuulen tiet: Alkuperäiskansojen elämänviisautta etsimässä. Julkaisija: Four Winds Tuki ry. Helsinki: Green spot, 2007. ISBN 978-952-5459-06-7.
 • Vesterinen, Ilmari: Geishat ja muita etnologisia kirjoituksia. Hämeenlinna: Karisto, 1992. ISBN 951-23-3168-3.
 • Westermarck, Edvard: Tapojen historiaa: Kuusi akadeemista esitelmää. (Ur sedernas historia.) Pitänyt Turussa syksyllä 1911 Edvard Westermarck. Suomensi Joel Lehtonen. 1. painos 1913 Otavan kustantamana. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 545. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1991. ISBN 951-717-662-7.
 • Wilson, Edward O.: Ihmisen olemassaolon tarkoitus. (The Meaning of Human Existence, 2014.) Suomentanut Hannu Poutiainen. Helsinki: Basam Books, 2016. ISBN 978-952-260-503-0.

49.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Eriksen, Thomas Hylland: Toista maata? Johdatus antropologiaan. (Small places, large issues: An introduction to social and cultural anthropology, 2001.) Suomentaneet Maarit Forde ja Anna-Maria Tapaninen. Lisäpainos 2005. Helsinki: Gaudeamus: Suomen antropologinen seura, 2004. ISBN 951-662-916-4.
 • Fingerroos, Outi (toim.): Muistitietotutkimus: Metodologisia kysymyksiä. Tietolipas 214. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-860-1.
 • Honkasalo, Marja-Liisa & Utriainen, Terhi & Leppo, Anna (toim.): Arki satuttaa: Kärsimyksiä suomalaisessa nykypäivässä. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-150-X.
 • Kamppinen, Matti ym.: Kaaos & kosmos. Osa 1, Kognitiivisen kulttuurintutkimuksen perusteet. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A 29. Turku: Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus, 1994. ISBN 951-29-0331-8.
 • Kamppinen, Matti: Kaaos & kosmos. Osa 2, Kognitiivisen kulttuurintutkimuksen metodiikka ja metodologia. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A 39. Turku: Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus, 1995. ISBN 951-29-0521-3.
 • Kelles-Viitanen, Anita: Antropologisen kenttätyön ongelmia: Tutkijan persoonan, sukupuolen ja kulttuuritaustan vaikutuksesta antropologiseen tutkimukseen. Suomen antropologisen seuran monisteita 5. Helsinki: Suomen antropologinen seura, 1984. ISBN 951-95434-5-7.
 • Korkiakangas, Pirjo & Olsson, Pia & Ruotsala, Helena (toim.): Polkuja etnologian menetelmiin. Ethnos-toimite 11. Helsinki: Ethnos, 2005. ISBN 951-96345-4-1.
 • Lönnqvist, Bo & Kiuru, Elina & Uusitalo, Eeva (toim.): Kulttuurin muuttuvat kasvot: Johdatusta etnologiatieteisiin. Tietolipas 155. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-065-1.
 • Viljanen, Anna Maria & Lahti, Minna (toim.): Kaukaa haettua: Kirjoituksia antropologisesta kenttätyöstä. Juhlakirja professori Matti Sarmelalle 6.4.1997. Helsinki: Suomen antropologinen seura, 1997. ISBN 952-9573-15-4.

49.03 Hakuteokset[muokkaa]

 • Vuorela, Toivo: Kansanperinteen sanakirja. Piirrokset: Pirkko-Liisa Surojegin. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1979. ISBN 951-0-08803-X.

49.09 Historia[muokkaa]

 • Alapuro, Risto & Alestalo, Matti & Haavio-Mannila, Elina (toim.): Suomalaisen sosiologian historia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-17996-5.

49.1 Euroopan kansojen kansatiede[muokkaa]

 • Böök, Netta (toim.): Bjarmien mailla: Pinegajoen kyliä tutkimassa. Oulu: Pohjoinen, 1996. ISBN 951-749-264-2.
 • Ihalainen, J. K.: Jättiläisten maa: Vendien ja vandaalien muinaishistoria. Turku: Cultura, 1995. ISBN 952-9501-23-4.
 • Leimu, Pekka: Kansatiede ja Euroopan kansat: Suomalaisesta ja ruotsalaisesta näkökulmasta. Turku: Turun yliopisto, kansatiede, 2010. ISBN 978-951-29-4220-6.
 • Leitzinger, Antero (toim.): Mishäärit: Suomen vanha islamilainen yhteisö. Helsinki: Kirja-Leitzinger, 1996. ISBN 952-9752-08-3.
 • Räsänen, Matti & Tuomi-Nikula, Outi: Saksanmaalla: Kansanelämää keskiajalta nykypäivään. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 776. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000. ISBN 951-746-142-9.
 • Säppi, Leena & Oino, Lauri (toim.): Käspaikka: Muistiliina. Helsinki: Maahenki, 2010. ISBN 978-952-5870-02-2.
 • Tapaninen, Anna-Maria: Kansan kodit ja kaupungin kadut: Etnografinen tutkimus eteläitalialaisesta kaupungista. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen antropologinen seura, 1996. ISBN 952-9573-13-8.

49.2 Suomen ja suomalais-ugrilaisten kansojen kansatiede[muokkaa]

 • Aalto, Juho (toim.): Uudenkirkon muinaisia: Taruja ja tosia Kalannista ja lähiseuduilta. Toimittanut Jaakko Isojunno. Kalanti: V. Aalto, 1988. ISBN 952-90-0263-7.
 • Etelämäki, Risto: Kummalliset kansanhuvit. Tampere: Aamulehti, 2005. ISBN 952-5601-31-5.
 • Flinckenberg-Gluschkoff, Marianna: Siperian sylissä: Uralintakaisten sukukansojemme vieraana. Helsinki: Maahenki, 2011. ISBN 978-952-5870-35-0.
 • Forsell, Marketta: Saunan taikaa: Tarinoita, tietoa, tunnelmia. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2007. ISBN 978-952-492-022-3.
 • Golovkin, A. N.: Tverinkarjalaiset: Lyhyt historiallinen katsaus. (Tverskie Karely: Kratkij istoričeskij očerk.) Suomentanut Matti Jeskanen. Julkaisija: Tverinkarjalaisten ystävät. Tver: Studia-S, 2006. ISBN 5-7703-0140-6.
 • Gottlund, Carl Axel: Otava, eli, Suomalaisia huvituksia C. A. Gottlundilta III osa. Näköispainos. Alkuperäinen: 1929. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. ISBN 978-952-222-061-5.
 • Grönfors, Martti: Suomen mustalaiskansa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1981. ISBN 951-0-10904-5.
 • Haanpää, Riina: Rikosten jäljet: Etsivän työtä yhteisön, suvun ja perheen muistissa. Väitöskirja: Turun yliopisto. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, Scripta lingua Fennica edita, osa 270. Turku: Turun yliopisto, 2008. ISBN 978-951-29-3629-8.
 • Hajdú, Petér (toim.): Suomalais-ugrilaiset. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1975. ISBN 951-717-068-8.
 • Hakamies, Pekka: Ison karhun jälkeläiset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 697. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1998. ISBN 951-717-989-8.
 • Heikkilä, Timo: Kullervon suku: Erään mielenmaiseman varhaisvaiheet. Kosmos-julkaisu. Helsinki: Vihreä sivistysliitto, 1995. ISBN 951-97115-1-1.
 • Heikkinen, Kaija & Mullonen, Irma (toim.): Vepsäläiset tutuiksi: Kirjoituksia vepsäläisten kulttuurista. Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja n:o 108. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1994. ISBN 951-708-239-8.
 • Heikkinen, Kaija: Metsänpelko ja tietäjänaiset: Vepsäläisnaisten uskonto Venäjällä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1081. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. ISBN 951-746-829-6.
 • Heiskanen, Irma & Kailo, Kaarina (toim.): Ekopsykologia ja perinnetieto. Helsinki: Green Spot, 2006 (2. korjattu painos 2007). ISBN 952-5459-04-7.
 • Helsti, Hilkka & Stark, Laura & Tuomaala, Saara (toim.): Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860–1960. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1101. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. ISBN 951-746-862-8.
 • Henrik, Lättiläinen: Henrikin Liivinmaan kronikka. (Heinrici chronicon Livoniae.) Suomennos: Maijastina Kahlos & Raija Sarasti-Wilenius. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 934. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2003. ISBN 951-746-521-1.
 • Hongisto, Mervi & Pihlajamäki, Merja: Saunan salaisuus. Turku: Merja Pihlajamäki, 2005. ISBN 952-91-9767-5.
 • Huttunen Sirpa & Nuolijärvi, Pirkko (toim.): Tahdon sanoa: Kirjoituksia kielen ja perinteen voimasta. Kalevalaisten naisten liiton 70-vuotisjuhlakirja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1035. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Kalevalaisten naisten liitto, 2005. ISBN 951-746-752-4.
 • Inha, I. K.: Kalevalan laulumailta: Elias Lönnrotin poluilla Vienan Karjalassa: Kuvaus Vienan Karjalan maasta, kansasta, siellä tapahtuneesta runonkeruusta ja runoista itsestään. 1. painos 1911. Toimittanut Pekka Laaksonen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 739. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. ISBN 951-746-066-X.
 • Isotalo, Merja: Ryijy ja renessanssituoli: Suomalaisen maaseudun sisustuskulttuurin opinto-opas. Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen julkaisuja no 171. Helsinki: Maa- ja kotitalousnaisten keskus, 1999. ISBN 951-97432-9-4.
 • Issakainen, Tenka: Hiiden kansaa ja hamppumaan kummajaisia: Suomen yliluonnollisia olentoja. Jyväskylä: Atena, 2010. ISBN 978-951-796-654-2.
 • Itkonen, T. I.: Suomen lappalaiset vuoteen 1945. Ensimmäinen osa. 2. painos (1. painos 1948). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984. ISBN 951-0-12479-6.
 • Itkonen, T. I.: Suomen lappalaiset vuoteen 1945. Toinen osa. 2. painos (1. painos 1948). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984. ISBN 951-0-12480-X.
 • Jokipii, Mauno (toim.): Itämerensuomalaiset: Heimokansojen historiaa ja kohtaloita. Jyväskylä: Atena, 1995. ISBN 951-9362-80-0.
 • Junkala, Pekka & Määttä, Jari (toim.): Paikallisuuden juuret ja versot: Jatkuvuuksia Judinsalon maalaismaisemassa. Etnografia 5. Jyväskylä: Atena, 2002. ISBN 951-796-240-1.
 • Kemiläinen, Aira: Suomalaiset, outo Pohjolan kansa: Rotuteoriat ja kansallinen identiteetti. Historiallisia tutkimuksia 177. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1993. ISBN 951-8915-82-2.
 • Kemppinen, Iivar: Kadonnut Karjala: Karjalaisen talonpoikaiskulttuurin pääpiirteet. Piirrokset: Eka Lainio. Helsinki: Karjalan liitto, 1977 (3. painos 1981). ISBN 951-99127-5-4.
 • Kirveennummi, Anna & Räsänen, Riitta: Suomalainen kylä kuvattuna ja muisteltuna. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 777. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000. ISBN 951-746-159-3.
 • Knuuttila, Seppo & Piela, Ulla (toim.): Kansanestetiikka. Kalevalaseuran vuosikirja 87. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2008. ISBN 978-952-222-032-5.
 • Knuuttila, Seppo & Piela, Ulla (toim.): Menneisyys on toista maata. Kalevalaseuran vuosikirja 86. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007. ISBN 978-951-746-946-3.
 • Knuuttila, Seppo & Piela, Ulla & Tarkka, Lotte (toim.): Kalevalamittaisen runon tulkintoja. Kalevalaseuran vuosikirja 89. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-211-4.
 • Koivu, Leena (toim.): Syntymä: Enteitä ja uskomuksia. Folklore-sarja. Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1982. ISBN 951-717-302-4.
 • Kokkonen, Paula (toim.): Sukukansaohjelman arki: Suomalais-ugrilainen perintö ja arkipäivä: Studia Fenno-Ugrica 21.9.–16.11.2004. Castrenianumin toimitteita 64. Helsinki: M. A. Castrénin seura: Suomalais-ugrilainen seura: Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen laitos, 2005. ISBN 952-5150-84-4.
 • Kolehmainen, Alfred: Puusta tehdyt. Helsinki: Rakennusalan kustantajat: Kustantajat Sarmala, 1999. ISBN 951-664-036-2.
 • Korhonen, Arvi: Suomalaisten vanhasta ajanlaskusta. Eripainos aikakauskirjasta ”Suomi”. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1915.
 • Korhonen, Arvi: Vakkalaitos: Yhteiskuntahistoriallinen tutkimus. Helsinki: Tekijä, 1923.
 • Korhonen, Teppo (toim.): Mitä on suomalaisuus. Helsinki: Suomen antropologinen seura, 1993. ISBN 952-9573-05-7.
 • Korhonen, Teppo: Tekniikkaa, taidetta ja taikauskoa: Kirjoituksia aineellisesta kansankulttuurista. Tietolipas 162. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. ISBN 951-746-009-0.
 • Kovalainen, Ritva & Seppo, Sanni: Puiden kansa. Kemiö: Helsinki: Hiilinielu tuotanto: Miellotar, 2006. ISBN 952-99113-1-9.
 • Krohn, J.: Maantieteellisiä kuvaelmia. 14, Suomen suku. Näköispainos. Alkuteos: Helsinki, 1887 (Kansanwalistus-seuran toimituksia LIX). Kairauksia kansalliseen kirjallisuuteen 2. Julkaisijat: Vanhan kirjallisuuden ystävät r.y. ja Jyväskylän yliopiston kirjasto. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kirjasto, 1997. ISBN 951-34-0923-6.
 • Kuisma, Juha: Tuli leivän antaa: Suomen ekohistoria. Helsinki Jyväskylä: Gummerus, 1997. ISBN 951-20-5014-5.
 • Kulonen, Ulla-Maija & Pentikäinen, Juha & Seurujärvi-Kari, Irja (toim.): Johdatus saamentutkimukseen. Tietolipas 131. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1994. ISBN 951-717-792-5.
 • Laakso, Mikko: Kaskimailta kahvipöytään: Suomalaisen elämäntavan juuret. Helsinki: Valitut palat, 1998. ISBN 951-584-338-3.
 • Laaksonen, Pekka & Mettomäki, Sirkka-Liisa (toim.): Inkerin teillä. Kalevalaseuran vuosikirja 69–70. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1990. ISBN 951-717-616-3.
 • Laaksonen, Pekka & Mettomäki, Sirkka-Liisa (toim.): Kolme on kovaa sanaa: Kirjoituksia kansanperinteestä. Kalevalaseuran vuosikirja 71. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1991. ISBN 951-717-681-3.
 • Laaksonen, Pekka & Mettomäki, Sirkka-Liisa (toim.): Metsä ja metsänviljaa. Kalevalaseuran vuosikirja 73. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1994. ISBN 951-717-767-4.
 • Laaksonen, Pekka & Mettomäki, Sirkka-Liisa (toim.): Olkaamme siis suomalaisia. Kalevalaseuran vuosikirja 75-76. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996. ISBN 951-717-878-6.
 • Laaksonen, Pekka & Mettomäki, Sirkka-Liisa (toim.): Tuulen jäljillä: Kirjoituksia kansanperinteestä ja kulttuurihistoriasta. Kalevalaseuran vuosikirja 77–78. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. ISBN 951-717-997-9.
 • Laaksonen, Pekka & Piela, Ulla & Heikinmäki, Maija-Liisa (toim.): Valoa kansalle: Artikkeleita Kotiseutu-lehden kahdeksalta vuosikymmeneltä 1909–1989. Helsinki: Suomen kotiseutuliitto, 1989. ISBN 951-95378-0-5.
 • Laaksonen, Pekka & Saressalo, Lassi (toim.): Kotiseutuni mun: Kirjoituksia Kotiseudun & Hiidenkiven sadalta vuodelta. Suomen kotiseutuliiton julkaisuja A 21. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1240. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. ISBN 978-952-222-128-5.
 • Lappalainen, Marja (toim.): Sukukansapäivien satoa: Kirjoituksia ja puheenvuoroja suomalais-ugrilaisuudesta. Castrenianumin toimitteita 57. Helsinki: Suomalais-ugrilainen laitos: Suomalais-ugrilainen seura, 2000. ISBN 952-5150-38-0.
 • Laulajainen, Leena: Marilaiset: Laulun ja uhritulien kansa. Helsingissä: Otava, 1995. ISBN 951-1-13299-7.
 • Lehikoinen, Heikki: Ole siviä sikanen: Suomalaiset eläinuskomukset. Helsinki: Teos, 2009. ISBN 978-951-851-248-9.
 • Lehikoinen, Heikki: Katkera manalan kannu: Kuoleman kulttuurihistoria Suomessa. Helsinki: Teos, 2011. ISBN 978-951-851-317-2.
 • Lehtinen, Ildiko (toim.): Valkoisen jumalan tyttäret: Marilainen nainen ja modernisaatio. Suomalais-ugrilaisen seuran kansatieteellisiä julkaisuja 19. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 2009. ISBN 978-952-5667-14-1.
 • Lehtola, Teuvo: Saamelainen perintö. Kuvittanut Petra Kuuva. Inari: Kustannus-Puntsi, 2001. ISBN 952-5343-09-X.
 • Lehtola, Veli-Pekka & Piela, Ulla & Snellman, Hanna (toim.): Saamenmaa: Kulttuuritieteellisiä näkökulmia. Kalevalaseuran vuosikirja 91. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2012. ISBN 978-952-222-360-9.
 • Leisiö, Timo (toim.): Setumaalta Harjumaalle: A. O. Väisäsen tutkimusmatka Viroon vuonna 1913. Tampereen yliopiston kansanperinteen laitoksen julkaisu n:o 16. Tampere: Tampereen yliopisto, 1992. ISBN 951-44-3254-1.
 • Lönnqvist, Bo (toim.): Arjen säikeet: Aikakuvia arkielämään, sivilisaatioon ja kansankulttuuriin. Etnografia 3. Jyväskylä: Atena, 2000. ISBN 951-796-170-7.
 • Lönnqvist, Bo: Suomenruotsalaiset: Kansatieteellinen tutkielma kieliryhmästä. Jyväskylä: Gummerus, 1981. ISBN 951-20-2121-8.
 • Meri, Lennart: Hopeanvalkea: Matka menneeseen oppaina aurinko, fantasia ja folklore. Tekijä koonnut ja toimittanut alkuteoksista Hõbevalge (1976) ja Hõbevalgem (1983). Suomentanut Eva Lille. Jyväskylä: Gummerus, 1983 (3. painos 2006). ISBN 951-20-2478-0.
 • Metsälä, Harri: Puukansa: Puulajiemme perinnettä ja nykyaikaa. Helsinki: Kustantajat Sarmala: Rakennusalan kustantajat, 2000. ISBN 951-664-035-4.
 • Mielikäinen, Aila: Mikkelin seudun murrekirja. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 764. Kotiseudun murrekirjoja 15. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-132-1.
 • Mikkola, Kati: Tulevaisuutta vastaan: Uutuuksien vastustus, kansantiedon keruu ja kansakunnan rakentaminen. Väitöskirja: Turun yliopisto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1251. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. ISBN 978-952-222-149-0.
 • Myntti, Marjaleena (toim.): Savikukko kertoo tarinan. Julkaisija: Käsi- ja taideteollisuusliitto. Helsingissä: Otava, 1997. ISBN 951-1-15058-8.
 • Nieminen, Jukka: Muinaissuomalaisten kadonnut kuningaskunta. Helsinki: Salakirjat, 2010. ISBN 978-952-5774-15-3.
 • Nikulainen, Tuula & Tavasti, Annika: Aurinkovuosi: Ympäristökäsitöiden keruu- ja työkalenteri. Julkaisija: Varsinais-Suomen taidetoimikunta. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 1998. ISBN 951-692-424-7.
 • Nirkko, Juha (toim.): Lykyn avain: 999 vanhaa taikaa ja uskomusta. Kuvittanut Pekka Vuori. Folklore. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1991. ISBN 951-717-675-9.
 • Nirkko, Juha: Suomen kesä: Päivästä päivään. Kirjokansi 49. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2014. ISBN 978-952-222-536-8.
 • Nokela, Leena: Talonpoikaisia aarteita. Teksti: Leena Nokela. Kuvat: Katja Hagelstam. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-19947-1.
 • Ojanen, Eero: Suomen kansan tonttuaarre. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2006. ISBN 952-5591-66-2.
 • Olsson, Pia & Willman, Terhi (toim.): Sukupuolen kohtaaminen etnologiassa. Ethnos-toimite 13. Helsinki: Ethnos, 2007. ISBN 978-951-96345-6-2.
 • Paulaharju, Samuli: Matkakuvia Karjalan kankailta 1907. Ilm. aiemmin 1909 teoksessa: Matkakertomuksia Karjalan kankahilta (Suomi IV:6), eripainos 1908. Toimittanut Pekka Laaksonen. Kansanelämän kuvauksia 16. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1981. ISBN 951-717-251-6.
 • Paulaharju, Samuli: Kolttain mailta: Kansatieteellisiä kuvauksia Kuolan Lapista. 2. uudistettu painos. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1213. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. ISBN 978-952-222-072-1.
 • Paulaharju, Samuli: Lapin muisteluksia. 3. painos (1. painos 1922). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1977. ISBN 951-0-02851-7.
 • Paulaharju, Samuli: Kainuun mailta: Kansallistietoutta Kajaanin kulmilta. 2. painos (1. painos: Tietosanakirja, 1922). Porvoo: WSOY, 1958.
 • Paulaharju, Samuli: Vanhaa Lappia ja Peräpohjaa. 1. painos 1923. Esipuhe Pekka Laaksonen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1264. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2010. ISBN 978-952-222-171-1.
 • Paulaharju, Samuli: Taka-Lappia. Uusittu laitos (1. laitos 1927). Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1312. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2011. ISBN 978-952-222-266-4.
 • Paulaharju, Samuli: Ruijan suomalaisia. 2. painos (1. painos 1928). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1985. ISBN 951-0-13022-2.
 • Paulaharju, Samuli: Sompio: Luiron korpien vanhaa elämää. 3. painos (1. painos 1939). Lapin-sarja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1979 (4. painos 1980). ISBN 951-0-08404-2.
 • Paulaharju, Samuli: Rintakyliä ja larwamaita: Kurikan wanhaa elämää. Nimeke esiössä sekä selkänimeke: Rintakyliä ja larvamaita. 4. painos (1. painos 1943). Porvoo Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25729-X.
 • Paulaharju, Samuli: Kymmenen virran maata. Toimittanut Erkki Kärkkäinen. Oulu: Oulu-seura, 1995. ISBN 951-96461-1-6.
 • Paulaharju, Samuli: Kiveliöitten kansaa Pohjois-Ruotsin suomalaisseuduilta. Esipuheen kirjoittanut Pekka Laaksonen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1138. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007 (1. painos: WSOY, 1937). ISBN 978-951-746-928-9.
 • Paulaharju, Samuli: Samuli Paulaharjun Inkeri. Lehtikirjoituksia Samuli Paulaharjun vuonna 1911 Inkeriin suuntautuneelta rakennustutkimusmatkalta. Toimittanut Marjut Paulaharju. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1292. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Museovirasto, 2010. ISBN 978-951-616-217-4.
 • Paulaharju, Samuli: Suomenselän vieriltä. 2. painos (1. painos 1930). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1981. ISBN 951-0-10897-9.
 • Paulaharju, Samuli: Härmän aukeilta. 4. painos (1. painos 1932). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-20917-1.
 • Paulaharju, Samuli: Kytösavujen mailla: Kuvauksia Etelä-Pohjanmaalta. Kirjoitukset julkaistu pääosin Vaasa-lehdessä 1920-1940-luvulla. Toimittanut Marjut Paulaharju. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1292. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30349-6.
 • Paulaharju, Samuli: Vaeltaja tunturien maassa. Porvoo: WSOY, 1947.
 • Pennanen, Jukka & Näkkäläjärvi, Klemetti (päätoim.): Siiddastallan: Siidoista kyliin: Luontosidonnainen saamelaiskulttuuri ja sen muuttuminen. Inarin saamelaismuseon julkaisuja n:o 3. Oulu: Pohjoinen, 2000. ISBN 951-749-347-9.
 • Pentikäinen, Juha: Karhun kannoilla: Metsänpitäjä ja mies. Helsinki: Etnika, 2005. ISBN 951-97889-3-X.
 • Pentikäinen, Juha: Marina Takalon uskonto: Uskontoantropologinen tutkimus. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 299. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1971.
 • Pentikäinen, Juha: Suomalaisen lähtö: Kirjoituksia pohjoisesta kuolemankulttuurista. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 530. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. ISBN 951-717-625-2.
 • Pentikäinen, Juha: Marina Takalo: Runolaulaja ja näkijä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1270. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-043-1.
 • Petrisalo, Katriina: Menneisyys matkakohteena: Kulttuuriantropologinen ja historiatieteellinen tutkimus perinnekulttuurien hyödyntämisestä matkailuteollisuudessa. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 802. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001. ISBN 951-746-255-7.
 • Piela, Ilmari: Ultima Thule: Roolipeli muinaisessa Pohjolassa. Kuvat: Mikko Lehmusvyöry. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. ISBN 951-746-010-4.
 • Piela, Ulla & Knuuttila, Seppo & Laaksonen, Pekka: Kalevalan kulttuurihistoria. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1179. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2008. ISBN 978-952-222-007-3.
 • Pohjakallio, Kari: Tuuliviiri: Tuhansien tuulien tulkki. Espoo: Espoon perinneyhdistys Aurora, 2009. ISBN 978-951-98984-4-5.
 • Pulma, Panu (toim.): Suomen romanien historia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1372. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2012. ISBN 978-952-222-364-7.
 • Pääkkönen, Erkki: Saamelaisuus sirkumpolaarisena etnisyytenä. Dieđut 1/1995. Oulu: Guovdageaidnu: University of Oulu, Research Institute of Northern Finland: Sámi instituhtta, 1995. ISBN 951-42-4189-4.
 • Rácz, István: Suomalais-ugrilaista kansantaidetta. Teksti: Niilo Valonen. Helsinki: Otava, 1977. ISBN 951-1-04254-8.
 • Rantala, Leif (toim.): Kuolan niemimaalla käyneiden suomalaisten tiedemiesten matkakertomuksia. Koonnut ja kääntänyt Leif Rantala. Acta Lapponica Fenniae 20. Rovaniemi: Lapin tutkimusseura, 2008. ISBN 978-951-9327-50-1.
 • Relve, Hendrik: Puiden juurilla: Puut ja pensaat luonnossa ja kansanperinteessä. Valokuvat: Hendrik Relve. Piirrokset: Kadi Kurema. Käännös: Tuomas Heiramo. 2. tarkistettu painos. Jyväskylä: Atena, 2002. ISBN 951-796-274-6.
 • Robertsen, Thor: Jäämeren suomalaiset: Kirja Ruijasta. (Den finske arven, 2009.) Suomennos: Tellervo Laine. Vadsø: Norjalais-suomalainen liitto, 2010. ISBN 978-82-998237-1-5.
 • Räisänen, Alpo: Oulujärven ympäristön murrekirja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 809. Kotiseudun murrekirjoja 16. Lönnrot-instituutin julkaisuja n:o 1. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001. ISBN 951-746-248-4.
 • Räsänen, Riitta (toim.): Savo ja sen kansa. Savon historia 7. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1192. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2008. ISBN 978-951-746-987-6.
 • Saarinen, Sirkka: Suomalais-ugrilaisten kansojen folklore. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 36. Turku: Turun yliopisto, 1990. ISBN 951-880-490-7.
 • Saarinen, Tuija & Suhonen, Seppo (toim.): Koltat, karjalaiset ja setukaiset: Pienet kansat maailmojen rajoilla. Snellman-instituutin A-sarja 19. Kuopio: Snellman-instituutti, 1995. ISBN 951-842-167-6.
 • Sammallahti, Leena & Lehto, Marja-Liisa: Suomalainen sänky: Kansanomaisten vuodekalusteiden historiaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1094. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. ISBN 951-746-819-9.
 • Sammallahti, Leena: Kalusteita kamareihin: Suomalaisten keinutuolien ja piironkien historiaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1258. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2010. ISBN 978-952-222-165-0.
 • Saressalo, Lassi: Kveenit: Tutkimus erään pohjoisnorjalaisen vähemmistön identiteetistä. Väitöskirja, Turun yliopisto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 638. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996. ISBN 951-717-920-0.
 • Sarmela, Matti (toim.): Pohjolan häät. Tietolipas 85. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1981. ISBN 951-717-235-4.
 • Seurujärvi-Kari, Irja & Halinen, Petri & Pulkkinen, Risto (toim.): Saamentutkimus tänään. Tietolipas 234. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2011. ISBN 978-952-222-220-6.
 • Sihvo, Hannes: Karjalan kuva: Karelianismin taustaa ja vaiheita autonomian aikana. Pohjautuu tekijän väitöskirjaan. 2. tarkistettu ja täydennetty painos. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 940. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2003. ISBN 951-746-530-0.
 • Sintonen, Teppo: Etninen identiteetti ja narratiivisuus: Kanadan suomalaiset miehet elämänsä kertojina. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto. SoPhi 40. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1999. ISBN 951-39-0542-X.
 • Sirelius, U. T.: Suomen kansanomaista kulttuuria: Esineellisen kansatieteen tuloksia. Tekstissä ja kuvatauluissa yhteensä 724 kuvaa. Helsinki: Otava, 1919.
 • Sirelius, U. T.: Suomen kansanomaista kulttuuria: Esineellisen kansatieteen tuloksia 2. Tekstissä ja kuvatauluissa yhteensä 1253 kuvaa. Helsinki: Otava, 1921.
 • Stark, Eija & Stark, Laura (toim.): Kansanomainen ajattelu. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1106. Satu Apon 60-vuotisjuhlakirja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007. ISBN 978-951-746-877-0.
 • Talve, Ilmar: Suomen kansankulttuuri. 3. tarkennettu ja täydennetty painos. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 514. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. ISBN 951-717-553-1.
 • Therman, Erik: Noitien ja paimentolaisten parissa. (Bland noider och nomader, 1940.) Suomentanut Heikki Annanpalo. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16049-0.
 • Tuominen, Marja ym. (toim.): Pohjoiset identiteetit ja mentaliteetit. Osa 1, Outamaalta tunturiin. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. C 16, Katsauksia ja puheenvuoroja. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja. C 32, Työpapereita. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1999. ISBN 951-634-697-9.
 • Tuominen, Marja ym. (toim.): Pohjoiset identiteetit ja mentaliteetit. Osa 2, Tunturista tupaan. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. C 17, Katsauksia ja puheenvuoroja. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja. C 33, Työpapereita. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1999. ISBN 951-634-698-7.
 • Turi, Johan: Kertomus saamelaisista. (Muittalus samid birra, 1910.) Teksti ja kuvat: Johan Turi. Saamen kielestä suomentanut Samuli Aikio. Käännöksen pohjana on käytetty 1910 ilmestynyttä 2. painosta sekä 1965 ilmestynyttä laitosta. Irtopäällyksessä: Lapin-sarja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1979. ISBN 951-0-08410-7.
 • Valkeapää, Leena: Luonnossa: Vuoropuhelua Nils-Aslak Valkeapään tuotannon kanssa. Väitöskirja: Helsinki: Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu. Aalto-yliopiston julkaisusarja. Väitöskirjat 3/2011. Helsinki: Maahenki, 2011. ISBN 978-952-5870-54-1.
 • Vesterinen, Ilmari & Lönnqvist, Bo (toim.): Pandoran lipas: Virvatulia esineiden maailmasta. Tietolipas 179. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001. ISBN 951-746-319-7.
 • Vilkuna, Kustaa: Kansatieteilijän työpöydältä: Kokoelma Kustaa Vilkunan tutkimuksia ja kirjoituksia. Toimittanut Janne Vilkuna. Suomi 147. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1989. ISBN 951-717-562-0.
 • Vilkuna, Kustaa: Kihlakunta ja häävuode: Tutkielmia suomalaisen yhteiskunnan järjestymisen vaiheilta. Helsinki: Otava, 1964.
 • Virtanen, Leea (koonnut): Kansanviisauden kirja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-17153-0.
 • Virtanen, Leea: Antti pantti pakana: Kouluikäisten nykyperinne. 2. painos (1. painos 1970). Porvoo Helsinki: WSOY, 1972. ISBN 951-0-00146-5.
 • Virtanen, Leea: Onni yksillä: Kansanperinnettä ennen ja nyt. 2. painos. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. ISBN 951-717-639-2.
 • Virtanen, Leea: Suomalainen kansanperinne. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 471. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1988 (3. painos 1999). ISBN 951-717-500-0.
 • Virtaranta, Pertti: Vanha kansa muistelee. Valokuvat Eino Nikkilän. Helsinki: WSOY, 1947.
 • Virtaranta, Pertti: Vienan kyliä kiertämässä. Karjalaiskylien entistä elämää Venehjärvestä Kostamukseen. Helsinki: Kirjayhtymä, 1978. ISBN 951-26-1543-6.
 • Virtaranta, Pertti: Kulttuurikuvia Karjalasta: Ihmisiä ja elämänkohtaloita rajantakaisessa Karjalassa. Espoo: Weilin + Göös, 1990. ISBN 951-35-4914-3.
 • Vuorela, Toivo: Suomalainen kansankulttuuri. Porvoo Helsinki: WSOY, 1975 (4. painos 1998). ISBN 951-0-07190-0.
 • Vuorelainen, Marja: Lapin kuvat. 1. painos: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. Jyväskylä: Minerva, 2005. ISBN 952-5591-16-6.
 • Äikäs, Tiina: Rantakiviltä tuntureille: Pyhät paikat saamelaisten rituaalisessa maisemassa. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Studia archaeologica septentrionalia 5. Rovaniemi: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 2007. ISBN 978-952-9888-45-0.

49.203 Hakuteokset[muokkaa]

 • Ganander, Christfrid: Mythologia Fennica. (Mythologia Fennica.) Toimittanut Juha Pentikäinen. Käännös: Brita Löflund. Klaukkala: Recallmed, 1995. ISBN 951-9221-72-7.
 • Vuorela, Toivo: Kansanperinteen sanakirja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1979. ISBN 951-0-08803-X.

49.206 Järjestöt[muokkaa]

 • Korhonen, Mikko & Suhonen, Seppo & Virtaranta, Pertti: Sata vuotta suomen sukua tutkimassa: 100-vuotias suomalais-ugrilainen seura. Espoo: Weilin + Göös, 1983. ISBN 951-35-2977-0.
 • Salminen, Timo: Aatteen tiede: Suomalais-ugrilainen seura 1883–2008. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1172. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2008. ISBN 978-952-222-013-4.
 • Nurmi, Virpi: Juhlavakkanen: Kalevalaisten naisten liiton vuosikirja 1995. Helsinki: Kalevalaisten naisten liitto, 1995. ISBN 951-95056-4-4.

49.2063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Heinilä, Mia & Lappalainen, Päivi: Suomalaiset kuolemankulttuurit. Liittyy Minä kuolevainen -näyttelyyn Turun linnassa 29.3.–30.11.1999. Turku: Turun maakuntamuseo, 1999. ISBN 951-595-047-3.
 • Karvonen-Kannas, Kerttu & Möttönen, Tuija (toim.): Ugriculture 2000: Suomalais-ugrilaisten kansojen nykytaiteet: Karjala-Komi-Mari-Mordva-Udmurtia-Unkari-Viro. Näyttelyt: Gallen-Kallelan museo 6.5.2000–1.1.2001, Lönnströmin taidemuseo 12.1.2001-18.3.2001, Riihimäen taidemuseo 22.4.2001–27.5.2001. Espoo: Gallen-Kallelan museo, 2000. ISBN 952-9739-12-5.
 • Lehtinen, Ildikó: Suomalais-ugrilaiset kokoelmat Suomen kansallismuseossa. Helsinki: Museovirasto, 1989. ISBN 951-9075-25-9.
 • Lehtinen, Ildikó (toim.): Siperia: Taigan ja tundran kansoja. Liittyy Kulttuurien museon näyttelyyn 14.5.2002–29.9.2003. Helsinki: Museovirasto, 2002. ISBN 951-616-080-8.
 • Saressalo, Lassi: Kansain kohtaloita: Suomalais-ugrilaiset ennen ja nyt. Näyttely: Museokeskus Vapriikki 1.3.–17.9.2006. Tampereen museoiden julkaisuja 87. Tampere: Tampereen museot, 2006. ISBN 951-609-289-6.

49.2065 Kokoukset[muokkaa]

 • Kaartinen, Marjo: Arjesta ihmeisiin: Eliitin kulttuurihistoriaa 1500-1800-luvun Euroopassa. Helsinki: Tammi, 2006. ISBN 951-31-3667-1.
 • Seurujärvi-Kari, Irja (toim.): Beaivvi mánát: Saamelaisten juuret ja nykyaika. Kokoelma perustuu Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen laitoksen vuosittain järjestämiin alkuperäiskansoja käsitteleviin seminaareihin. Tietolipas 164. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000. ISBN 951-746-129-1.

49.207 Oppikirjat. Harjoituskirjat[muokkaa]

 • Kiuru, Riikka ym.: Pääsiäinen – yhteinen juhla. Riihimäki: Uskomattomat ry – ET-lasten vanhempainyhdistys, 2009. Verkkojulkaisu (PDF).
 • Murto-Mentula, Päivikki: Kultaiset juhlat. Kuvat: Heli Pukki. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-26-5004-5.

49.22 Rakennukset[muokkaa]

 • Asantila, Ulla & Rikkinen, Eila (toim.): Saunakirja: Pökköä pesään!. Kuvittanut Jari Rasi. Helsinki: Kolibri, 2003. ISBN 952-16-0602-9.
 • Collander, Raija (toim.): Aitat. Kirjoittajat: Raija Collander, Sirkka-Liisa Hakala, Eija Hesso. Kankaanpää: Messon, 2005. ISBN 952-99256-3-8.
 • Heikel, A. O.: Rakennukset tseremisseillä, mordvalaisilla, virolaisilla ja suomalaisilla. Väitöskirja. Kuvitettu 311:ta piirroskuvalla. Näköispainos. 1. painos 1887. Helsinki: Salakirjat, 2009. ISBN 978-952-5774-06-1.
 • Isotalo, Merja: Hirsisalvoksesta betonielementtiin: Suomalaisen maaseudun rakennuskulttuurin opinto-opas. Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen julkaisuja no 170. Suomalainen kulttuuri maaseutuyritysten vahvuudeksi -hanke. Helsinki: Maa- ja kotitalousnaisten keskus, 1998. ISBN 951-97432-8-6.
 • Koukkari, Esa: Kodasta kualaan, pertistä kerkaan: Asuinrakennusten historiaa ja matkakuvia sukukansojemme mailta. Helsinki: Sarmala: Rakennusalan kustantajat, 2003. ISBN 951-664-138-5.
 • Korhonen, Teppo & Eskelinen, Jouko: Suomalainen ikkuna. Kuvat: Teppo Korhonen ja Jouko Eskelinen. Helsinki: Multikustannus, 2007. ISBN 978-952-468-107-0.
 • Leppo, Markus: Talonpoikaistalot – talonpoikaisarkkitehtuurin katoavaa kauneutta. Porvoo Helsinki: WSOY, 1973 (2. painos 1997). ISBN 951-0-05892-0.
 • Niiranen, Timo: Miten ennen asuttiin: Vanhat rakennukset ja sisustukset. Helsingissä: Otava, 1981. ISBN 951-1-06423-1.
 • Paulaharju, Samuli: Karjalaista rakennustaitoa: Kuvaus Pohjois- ja Itä-Karjalan rakennuksista. Toimittanut Pekka Laaksonen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 935. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2003. ISBN 951-746-525-4.
 • Ranta, Sirkka-Liisa: Maatilan pihapiiri. Teksti: Sirkka-Liisa Ranta. Kuvat: Juhani Seppovaara. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 883. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2003. ISBN 951-746-400-2.
 • Vuolle-Apiala, Risto: Savusauna. 7. painos (1. painos 1993). Helsinki: Multikustannus: Rakennusalan kustantajat, 2005. ISBN 952-468-090-4.

49.24 Tekstiilit. Kansanpuvut. Korut[muokkaa]

 • Almay, Mirja & Luutonen, Marketta & Mitronen, Kyllikki: Sydämenlämmittäjä ja tikkuripaita: Perinteisiä neuleita Suomesta ja Eestistä. Helsinki: Tammi, 1993. ISBN 951-31-0089-8.
 • Aspfors, Bertta: Huivista huntuun, eli, Rakas huivini. Kokkola: Länsirannikko, 2004. ISBN 952-9505-48-5.
 • Heikinmäki, Maija-Liisa: Mitä hameiden alla: Naisten alushousujen käyttöön tulo Suomessa. Suomi 112: 3. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1967.
 • Honka-Hallila, Helena: Ryijystä mattoon: Perinnekäsitöitä sisustajalle. Helsinki: Avain, 2011. ISBN 978-951-692-831-2.
 • Kaukonen, Toini-Inkeri: Kyynärä pohjaa, kortteli raitaa: Riepukudonnaiset ja perinteiset lattiamatot. Artefakta 5. Helsinki: Akatiimi, 1998. ISBN 951-97208-5-5.
 • Kaukonen, Toini-Inkeri: Suomalaiset kansanpuvut ja kansallispuvut. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1985. ISBN 951-0-12794-9.
 • Kurula, Mervi & Lehikoinen, Leena-Liisa: Kansallispukuja Suomesta. Helsingissä: Ajatus, 2004. ISBN 951-20-6678-5.
 • Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa: Euran puku ja muut muinaisvaatteet. Eura: Euran muinaispukutoimikunta, 2001. ISBN 952-91-4138-6.
 • Lindström, Seija: Kuutar ja ikiturso: Rakastetuimpien Kalevala-korujen jäljillä. Helsinki: Nemo, 2010. ISBN 978-952-240-056-7.
 • Lonkila, Helena: Peilikäs peilinä. Kainuun museon julkaisuja. Jyväskylän yliopiston Kulttuuri, tiede ja teknologia -muuntokoulutuksen julkaisuja nro 7. Pohjautuu tekijän museologian pro gradu -tutkielmaan Peilikäs peilinä – kainuulaisen peilikäsraanun kulttuurisen arvon määräytyminen. Kajaani: Kainuun museo, 2005. ISBN 951-800-295-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Luoma, Helena (toim.): Sinihameet, kultavyöt: Suomalaisia muinaispukuja. Tampere: Pirkanmaan käsi- ja taideteollisuus ry: Helsinki: Opintotoiminnan keskusliitto, 2003. ISBN 952-91-6391-6.
 • Nieminen, Kristiina: Hiuskorut: Historiaa ja tekniikoita. Loimaa: Kristiina Nieminen (Loimaan ammatti-instituutti/medialabra), 2007. ISBN 978-952-92-2150-9.
 • Silpala, Elsa: Saalit. Valokuvat: Marko Aaltonen. Tussipiirrokset: Kirsi Kesälä-Lundahl. Pohjautuu Tekstiilikokoelmat 2001–2003 -projektiin. Hämeenlinna: Fredrika Wetterhoff -säätiö, 2003. ISBN 951-98242-1-9.
 • Spoof, Sanna Kaisa (toim.): Tiltun kapiot: Iittiläinen käsityöperinne. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 884. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2003. ISBN 951-746-401-0.
 • Vanhassa vara parempi: Vanhoja ja hyviksi havaittuja ohjeita nykyajan ihmisille. Toimituskunta ja kirjoittajat: Marja Anttila ym. Helsinki: Valitut palat, 2000. ISBN 951-584-363-4.
 • Ylimartimo, Sisko (toim.): Elämän kuvioita ja niukkuuden estetiikkaa: Peräpohjalainen nukkaraanu. Rovaniemi: Lapin käsi- ja taideteollisuus, 1999. ISBN 952-91-0993-8.

49.2406 Järjestöt[muokkaa]

 • Lehtola, Jorma: 30 vuotta käsityö sydämellä: Sámi duodji ry 1975–2005. Inari: Kustannus-Puntsi, 2006. ISBN 952-5343-28-6.

49.24062 Museot. Museonhoito[muokkaa]

 • Lehtinen, Ildikó & Sihvo, Pirkko: Rahwaan puku: Näkökulmia Suomen kansallismuseon kansanpukukokoelmiin. Esinevalokuvat: Matti Huuhka, Markku Haverinen. Piirrokset: Annikki Vormala. Kaavapiirrokset: Jenny Nummelin, Anja Punamäki. Kartat: Riitta Ahola. 3. uudistettu ja laajennettu painos. Helsinki: Museovirasto, 2005. ISBN 951-616-086-7.

49.24063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Sopanen, Tuomas & Willberg, Leena: Ryijy elää: Suomalaisia ryijyjä 1778–2008. Tekstit: Leena Willberg. Ryijyt Tuomas Sopasen kokoelmasta. Kuvat: Kari Jämsen. Toimitus: Hanna-Kaisa Melaranta. Varkauden taidemuseon näyttelyjulkaisuja 8. Varkaus: Varkauden taidemuseo, 2008. ISBN 978-952-9781-06-5.
 • Svinhufvud, Leena & Viljanen, Eeva (toim.): Ryijy!. Kuvat: Rauno Träskelin. Liittyy samannimiseen näyttelyyn Designmuseossa, 5.6.–27.9.2009. Helsinki: Designmuseo, 2009. ISBN 978-952-9878-63-5.

49.2409 Historia[muokkaa]

49.25 Elinkeinot. Työ. Työkalut[muokkaa]

 • Hyytinen, Timo: Suuri puukkokirja. Uusi painos. Jyväskylä: Arma Fennica, 2006. ISBN 952-90-0162-2.
 • Hyytinen, Timo: Suuri puukkokirja 2. Jyväskylä: Arma Fennica, 2005. ISBN 951-98371-6-7.
 • Kemppinen, Jukka: Puukot. Kuvitus: Mikko Kemppinen. Helsinki: Otava, 1976. ISBN 951-1-02469-8.
 • Lehikoinen, Heikki: Tuo hiisi hirviäsi: Metsästyksen kulttuurihistoria Suomessa. Helsinki: Teos, 2007. ISBN 978-951-851-123-9.
 • Paasilinna, Arto: Sadan vuoden savotta. Kuvittanut Raimo Sallinen. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-28225-1.
 • Pälsi, Sakari: Puukko. Näköispainos. Alkuteos 1955. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15699-3.
 • Ranta, Sirkka-Liisa: Hellettä, heinäpoutaa: Heinänteon kulttuurihistoriaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1049. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. ISBN 951-746-779-6.
 • Vallinheimo, Veera: Rukinlapa: Käyttöesine ja kihlalahja. Porvoo Helsinki: WS, 1967.
 • Viita, Pentti: Kalevala ja muinaiset elinkeinot. Helsingissä: BSV Kirja, 1999. ISBN 951-97573-6-8.
 • Viita, Pentti: Viikinkiaika Kalevalan kertomana. Helsinki: Etelän kirja: BSV-kirja, 2005. ISBN 952-5575-05-5.
 • Vilkuna, Kustaa: Isien työ: Veden ja maan viljaa, arkityön kauneutta. 3. uudistettu painos. Valokuvannut Eino Mäkinen. Helsinki: Otava, 1976 (13. painos 2005). ISBN 951-1-02499-X.

49.26 Kansantavat[muokkaa]

 • Apo, Satu: Naisen väki: Tutkimuksia suomalaisten kansanomaisesta kulttuurista ja ajattelusta. Helsinki: Hanki ja jää, 1995. ISBN 951-8916-52-7.
 • Fingerroos, Outi: Haudatut muistot: Rituaalisen kuoleman merkitykset Kannaksen muistitiedossa. Väitöskirja: Turun yliopisto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 985. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004. ISBN 951-746-616-1.
 • Hako, Matti (toim.): Kansanomainen lääkintätietous. Kuvittanut Erkki Tuomi. 3. painos. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 4:229. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000. ISBN 951-746-164-X.
 • Heikkinen, Satu (toim.): Pieni vauvakirja: Valikoima Suomen kansan taikoja, enteitä ja uskomuksia. Kuvittanut Veera Näsänen. Folklore-sarja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004. ISBN 951-746-569-6.
 • Helsti, Hilkka: Kotisynnytysten aikaan: Etnologinen tutkimus äitiyden ja äitiysvalistuksen konflikteista. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 785. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000. ISBN 951-746-200-X.
 • Hiiren virs, katin tarina. Helsinki: Karjalainen nuorisoliitto, 1998. ISBN 951-98025-0-9.
 • Hjelt, Marjut (toim.): Pieni taikakirja: Valikoima Suomen kansan taikoja ja enteitä. Kuvittanut Jaana Aalto. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2002. ISBN 951-746-403-7.
 • Hyry, Katja & Pentikäinen, Antti & Pentikäinen, Juha: Lumen ja valon kansa: Suomalainen kansanusko. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20101-4.
 • Hämäläinen, Albert: Ihmisruumiin substanssi suomalais-ugrilaisten kansojen taikuudessa: Taikapsykologinen tutkimus. Näköispainos. Alkuteos julkaistu: Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 1920. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia 47. Helsinki: Psykiatrian yhteistyö, 2005. ISBN 951-98724-6-9.
 • Hänninen, Riitta: Leikki: Ilmiö ja käsite. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 76. Perustuu Jyväskylän yliopiston humanistisessa tiedekunnassa hyväksyttyyn lisensiaatintutkimukseen: Leikki kulttuuri-ilmiönä ja antropologisena käsitteenä: Filosofis-antropologinen tutkielma leikki-käsitteen vaikutushistoriasta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2003. ISBN 951-39-1475-5.
 • Häyhä, Johannes: Kuvaelmia itäsuomalaisten vanhoista tavoista. Perhe ja kylä: Maahanpaniaiset, kylänluvut, naimistavat. Maahanpaniaiset ilmestynyt aiemmin 1893 (Kansanvalistus-seuran toimituksia 87); Kylänluvut Otavan kustantamana 1894; Naimistavat 1900 (Kansanvalistus-seuran toimituksia 113). Kansanelämän kuvauksia 21. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1983. ISBN 951-717-322-9.
 • Häyhä, Johannes: Kuvaelmia itäsuomalaisten vanhoista tavoista. Vuodenajat: Joulun vietto, talvitoimet, kesäaskareet. Joulun vietto ilmestynyt aiemmin 1893 (Kansanvalistus-seuran toimituksia 81); Talvitoimet 1897 (Kansanvalistus-seuran toimituksia 100); Kesäaskareet 1898 (Kansanvalistus-seuran toimituksia 105). Kansanelämän kuvauksia 20. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1982. ISBN 951-717-322-9.
 • Julin, Petra: Tuhat ja yksi konstia odottaa oikein. Kuvittanut Ylermi Lahti. Helsinki: Tammi, 1999. ISBN 951-31-1416-3.
 • Klemettinen, Pasi: Mellastavat pirut: Tutkimus kansanomaisista paholais- ja noituuskäsityksistä Karjalan Kannaksen ja Laatokan Karjalan tarinaperinteessä. Väitöskirja, Joensuun yliopisto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 687. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997. ISBN 951-746-012-0.
 • Knuuttila, Maarit: Kansanomainen keittämisen taito. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto. Kansatieteellinen arkisto 50. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys, 2006. ISBN 951-9057-62-5.
 • Korkiakangas, Pirjo: Muistoista rakentuva lapsuus: Agraarinen perintö lapsuuden työnteon ja leikkien muistelussa. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Kansatieteellinen arkisto 42. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys, 1996. ISBN 951-9057-24-2.
 • Kuulin kummat. Työryhmä: Tiina Karhuvirta ym. Kuvitus: Kaarina Mäkinen. Helsinki: Koulun kerhokeskus: Helkanuorten liitto, 1994. ISBN 952-9759-06-1.
 • Kyllönen, Aarne J.: Minäpä oon kirkonni nähny: Kansan uskomukset ja kristinusko kainuulaisten elämän menossa. Kuvitus: Mikko Kurkinen. Kajaani: A. Kyllönen, 1993. ISBN 952-90-5139-5.
 • Laaksonen, Liisa & Salo, Maija: Lystiä leikkiä: Perinnettä ja perinneleikkejä. Kuvitus: Virpi Mäkinen. Nuottipiirrokset: Kristiina Räikkönen. Valokuvat: Harry Kankaanpää. Mannerheimin lastensuojeluliitto, P-julkaisusarja n:o 13. Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliitto, 1983 (2. tarkistettu painos 1985). ISBN 951-9311-88-2.
 • Laiho, Antto & Heikkinen, Jani: Vanhan kansan merkkipäivät. Laajennettu laitos. Edellinen laitos: Wanhan kansan merkkipäivät / Antto Laiho. 1. painos 1912 nimellä: Wanhan kansan merkkipäivät elikkä esi-isiemme maatalouskalenteri. Hämeenlinna: Karisto, 2006. ISBN 951-23-4795-4.
 • Laitila, Teuvo & Saarinen, Tuija (toim.): Uskonto ja identiteetti: Suomalais-ugrilaisten kokemuksia ja vaiheita Venäjällä ja Neuvostoliitossa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 741. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. ISBN 951-746-100-3.
 • Lehikoinen, Heikki: Katkera Manalan kannu: Kuoleman kulttuurihistoria Suomessa. Helsinki: Teos, 2011. ISBN 978-951-851-317-2.
 • Mäkinen, Kirsti: Lollot ja kollot: Suomalaista naapurihuumoria. Kuvat: Pekka Kautovaara ja Tapio Kautovaara. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-19141-4.
 • Nirkko, Juha (toim.): Lykyn avain: 999 vanhaa taikaa ja uskomusta. Kuvittanut Pekka Vuori. Folklore-sarja. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1991. ISBN 951-717-675-9.
 • Ojanen, Eero: Suomen myyttiset linnut. Koonnut ja muistiin merkinnyt Eero Ojanen. Kuvittanut Daga Ulva. Helsinki: Minerva, 2015. ISBN 978-952-312-183-6.
 • Paasio, Marja (toim.): Pilvihin on piian nännit: Suomen kansan seksiperinnettä. Aineisto on koottu Suomalaisen kirjallisuuden seuran kansanrunousarkiston ja Suomen murteiden sanakirjan arkiston kokoelmista. 2. uudistettu painos. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-19054-7.
 • Paulaharju, Samuli: Syntymä, lapsuus ja kuolema: Vienan Karjalan tapoja ja uskomuksia. Toimittanut Pekka Laaksonen. Kansanelämän kuvauksia 41. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1995. ISBN 951-717-825-5.
 • Pentikäinen, Juha: Suomalaisen kansanperinteen ihmiskuva ja käsitys luonnosta. Uskontotieteen laitoksen toimitteita 3. – 4. painos. Helsinki: Uskontotieteen laitos, Helsingin yliopisto, 1992. ISBN 951-45-4171-5.
 • Piispa, Jyrki: Ei terve työtä kaipaa: Suomalainen laiskuus. Pohjautuu Joensuun yliopistossa tehtyyn perinteentutkimuksen pro gradu -tutkielmaan. Joensuu: Ilias, 2000. ISBN 952-5309-10-X.
 • Purola, Mari (toim.): Suomalainen piru: Paholainen kansanperinteessä. Kuvitus: Christer Nuutinen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2011. ISBN 978-952-222-289-3.
 • Pöyhönen, Anne: Yläkuu ja alakuu: Ajoituksen taito suomalaisessa kansanperinteessä. Espoo: Yläkuu, 2005. ISBN 952-99624-0-1.
 • Ranta, Elina & Ranta, Maija: Haltijoitten mailla, maahisten majoissa: Maan, metsän, veden ja vuoren väki. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-20650-4.
 • Räsänen, Riitta (toim.): Savo ja sen kansa. Savon historia 7. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1192. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2008. ISBN 978-951-746-987-6.
 • Sallinen-Gimpl, Pirkko (toim.): Laskiaisesta juhannukseen. Tekstit: Ikäihmisten yliopiston perinneseminaari, Lahti. Ikis media: Perinneantologia 9. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2004. ISBN 952-10-2223-X.
 • Turunen, Ari: Hyvän ja pahan merkit, eli, Taikauskoisten tapojen tarina. Jyväskylä: Atena, 2002. ISBN 951-796-292-4.
 • Vilkuna, Asko: Tavan takaa: Kansatieteellisiä tutkimuksia tapojemme historiasta. Jyväskylän yliopisto, Etnologian laitos: Tutkimuksia 24. Asko Vilkuna 60 vuotta 17.11.1989. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1989. ISBN 951-680-195-1.
 • Äyräs, Pirkko: Harakan nauru: Pientä kansatiedettä. Salo: Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys, 1995.

49.26063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Jaakkola, Minna: Usko ja uskomukset. Näyttely 26.4.2007–15.1.2008, Suomen ortodoksinen kirkkomuseo. Kuopio: Suomen ortodoksinen kirkkomuseo, 2007. ISBN 978-951-9396-24-8.

49.262 Juhlaperinne. Ruoka- ja juomaperinne[muokkaa]

 • Aalto, Satu (toim.): Suuri perinnekirja: Suomalaista juhlaperinnettä ennen ja nyt. Hämeenlinna: Karisto, 1999 (5. painos 2005). ISBN 951-23-3963-3.
 • Aaltonen, Turkka & Arkko, Martti: Lallin pidot: Elämys- ja ruokamatka Suomen esihistoriaan. Helsinki: Edita, 2001. ISBN 951-37-3106-5.
 • Ahlsved, Silja: Ajastaika: Tietoja, muistoja, uskomuksia. Tampere: Pilot-kustannus, 2007. ISBN 978-952-464-575-1.
 • Apo, Satu: Viinan voima: Näkökulmia suomalaisten kansanomaiseen alkoholiajatteluun ja -kulttuuriin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 759. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001. ISBN 951-746-067-8.
 • Blythe, Daniel: Vihaan joulua: Manifesti jouluhömpötystä vastaan. (I hate Christmas: A manifesto for the modern-day Scrooge, 2006.) Suomentanut ja lokalisoinut Riku Siivonen. Helsinki: Ajatus, 2008. ISBN 978-951-20-7652-9.
 • Bregenhøj, Carsten & Vento, Urpo: Nuutti – suomalainen karnevaali. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1975. ISBN 951-717-076-9.
 • Brotherus, Natalia: Joulun kuvia: Kohti joulun tunnelmaa. Valokuvat: Nina Dodd. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-33713-4.
 • Caplin, Steve & Rose, Simon: Joulun käsikirja. (Stuff the turkey: How to survive Christmas with your family, 2006.) Suomeksi toimittanut Juha Virkki. Jyväskylä: Atena, 2007. ISBN 978-951-796-503-3.
 • Hautala, Jouko (toim.): Vanhat merkkipäivät. Kuvittanut Erkki Tuomi. 7. painos (1. painos 1948). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000. ISBN 951-746-162-3.
 • Heikinmäki, Maija-Liisa: Suomalaiset häätavat: Talonpoikaiset avioliiton solmintaperinteet. Helsingissä: Otava, 1981. ISBN 951-1-06032-5.
 • Heikkilä, Tuomas & Suvikumpu, Liisa: Suomen Turku julistaa joulurauhan. Helsinki: Kirjapaja, 2011. ISBN 978-952-247-229-8.
 • Heininen, Päivi & Ruokolainen, Kaija (toim.): Kotilieden joulu. Helsinki: Otava: Yhtyneet kuvalehdet, 2009. ISBN 978-951-1-23660-3.
 • Helakisa, Kaarina & Lumme, Leena: Suomen lasten juhlakirja. Toimittanut Raili Mikkanen. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15360-9.
 • Hirvikorpi, Helinä: Linnan juhlat kautta aikojen. Helsinki: Teos, 2006. ISBN 951-851-053-9.
 • Isotalo, Merja: Joulusta juhannukseen, häistä läksiäisiin: Suomalaisen juhlaperinteen ja kansanhuvien opinto-opas. Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen julkaisuja no 174. Helsinki: Maa- ja kotitalousnaisten keskus, 1999. ISBN 952-5302-02-4.
 • Isotalo, Merja: Pitopöydässä ja nuotiolla: Suomalaisen ruokakulttuurin opinto-opas. Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen julkaisuja no 173. Helsinki: Maa- ja kotitalousnaisten keskus, 1999. ISBN 952-5302-01-6.
 • Jaakkola, Kaisu: Muuttuva joulu: Kansatieteellinen tutkimus. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Kansatieteellinen arkisto 28. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys, 1977. ISBN 951-9056-30-0.
 • Julin, Petra: Tuhat ja yksi häätaikaa. Kuvittanut Ylermi Lahti. Helsinki: Tammi, 1998. ISBN 951-31-1167-9.
 • Järvinen, Marja-Liisa & Natunen, Kirsti & Vuorialho, Leena: Vuoden varrelta: Kouluvuoden juhla- ja merkkipäivät. Liittyy julkaisuun Koulukirja. 1 A-1 D: opettajan vihko. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-17459-9.
 • Kaivola, Terttu (toim.): Kahden kauppa: Juhlatietoa, kuvia ja kertomuksia suomalaisista häistä. Folklore-sarja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1995. ISBN 951-717-833-6.
 • Kaivola, Terttu (toim.): Lasten juhlat: Rotinoista rippikouluun. Folklore. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1998. ISBN 951-746-024-4.
 • Karjalainen, Sirpa & Korhonen, Teppo & Lehtonen, J. U. E.: Uusi ajantieto. 3. ajantasaistettu painos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-17424-6.
 • Karjalainen, Sirpa: Aprillia: Lasten karnevaalikirja. Kuvitus: Minna-Kaisa Kuosmanen. Helsinki: Lasten parhaat kirjat, 1996. ISBN 951-567-129-9.
 • Karjalainen, Sirpa: Juhlan aika: Suomalaisia vuotuisperinteitä. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-22920-2.
 • Kiiskinen, Kyösti: Hautauskulttuuri Suomessa: Suomen hautaustoimistojen liiton 50-vuotisjuhlakirja. Historiallisen katsauksen kirjoittanut Leena Aaltonen. Helsinki: Suomen hautaustoimistojen liitto, 1992. ISBN 952-90-4089-X.
 • Knuuttila, Maarit & Pöysä, Jyrki & Saarinen, Tuija: Suulla ja kielellä: Tulkintoja ruuasta. Tietolipas 202. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004. ISBN 951-746-566-1.
 • Knuuttila, Maarit: Pappilan hätävara: Vieraanvaraisuuden taidosta. Helsinki: Arkki, 2006. ISBN 951-618-765-X.
 • Koivisto, Kaisa & Nyman, Hannele & Saloniemi, Marjo-Riitta: Joulupuu on rakennettu: Suomalaisen joulukuusen tarina. Helsinki: Tammi, 2009. ISBN 978-951-31-4968-0.
 • Koskinen, Raija & Vuolio, Kaisu: Suomalaiset juhlat. Kuvittanut Irma Nissinen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-15709-0.
 • Kotikoski, J. W.: Hämäläisiä joulutapoja ja -leikkejä. Kansanvalistusseuran toimituksia 164. Helsinki: Kansanvalistusseura, 1912.
 • Lahtinen, Mysi: Joulu, sen historia, askareet ja herkut. Helsinki: Tammi, 2003. ISBN 951-31-2884-9.
 • Lahtinen, Mysi: Juhlat: Uudestavuodesta elonkorjuuseen. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-31-3151-3.
 • Lahtinen, Mysi: Laskiaisen kirja. Kuvat: Museovirasto ja Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki: Tammi, 1989. ISBN 951-30-9223-2.
 • Laulajainen, Leena & Lahtinen, Mysi: Mistä tuntee joulun? Koko perheen joulukirja. Helsingissä: Otava, 1992. ISBN 951-1-12171-5.
 • Lehmusoksa, Ritva: Joulu, joulu, armas aika. Piirrokset, guassityöt ja askarteluohjeet: Hanna Pietilä. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1994 (5. painos 2002). ISBN 951-20-4604-0.
 • Linnilä, Kai & Utrio, Kaari: Suomalainen joulu. Kuvitus pääosin Martta Wendelinin. Somerniemi: Amanita, 2006. ISBN 952-5330-18-4.
 • Myllylä, Rauno: Tähti se kulukeepi: Tiernapoikien tarina. 3. painos, uudistettu laitos. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-28969-8.
 • Mäkelä, Riitta: Tiernapojat meillä ja muualla: Tiernapoika-aiheisia kirjoituksia 1998–2006. Kirjoitukset julkaistu sanomalehti Kalevassa 1998–2006. Oulu: Kaleva, 2006.
 • Nirkko, Juha (toim.): Juhannus ajallaan: Juhlia vapusta kekriin. Folklore-sarja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004. ISBN 951-746-587-4.
 • Nirkko, Juha (toim.): Pääsiäinen: Juhlatietoa, kuvia ja kertomuksia. Folklore-sarja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997. ISBN 951-717-952-9.
 • Nirkko, Juha (toim.): Pääsiäispilke: Alkuvuoden juhlakappaleita. Folklore-sarja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000. ISBN 951-746-150-X.
 • Nirkko, Juha & Vento, Urpo (toim.): Joulu joutui: Juhlatietoa, kuvia ja kertomuksia. Folklore. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1994. ISBN 951-717-830-1.
 • Ojanen, Virpi: Laskiaisesta luttuun. Kansialanimeke: Perinteitä ja puuhaa. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-544-3.
 • Pöysä, Toivo & Rannikko, Götha & Rannikko, Reima: Pontikka: Viisi vuosisataa suomalaista paloviinaperinnettä. Helsingissä: Otava, 1982. ISBN 951-1-07051-7.
 • Rannikko, Götha: Puukkolihaa, imellusvelliä ja muita evväitä: Ruokaperinnettä Kainuusta. Toimittanut Reima Rannikko. Kajaani: Oulun yliopisto, Lönnrot-instituutti, 1999. ISBN 951-98272-1-8.
 • Rauramo, Ulla: Ruis: Suomalaisten salainen ase. Jyväskylä: Atena, 2004. ISBN 951-796-321-1.
 • Rytkölä, Heikki: Viimeinen koti: Venäjän Pohjois-Karjalan kyläkalmistojen kuva. Lönnrot-instituutin julkaisuja n:o 11. Oulu: Oulun yliopisto, 2009. ISBN 978-951-42-9072-5.
 • Räsänen, Matti: Ruoka ja juoma sosiokulttuurisena kuvastimena: Ruokakulttuurin tutkimuksen ongelmia, metodeja ja kehityksen suuntaviivoja. Tutkimuksia 11. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston etnologian laitos, 1980. ISBN 951-678-283-3.
 • Saarinen, Tuija: Pannu kuumana: Suomalaisia kahvihetkiä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1330. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2011. ISBN 978-952-222-287-9.
 • Salokorpi, Sinikka & Lehmusoksa, Ritva: Joulun aikaan. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15320-X.
 • Savolainen, Irma (toim.): Häät. Narinkka 2001. Helsinki: Helsingin kaupunginmuseo, 2001. ISBN 951-718-634-7.
 • Schali, Kirsti (toim.): Oulun hautausmaat. Oulu: Oulun ev. lut. seurakuntayhtymä, 1996. ISBN 952-90-7880-3.
 • Seljavaara, Anu & Kärjä, Päivi (toim.): Juhlat alkakoot! Vuotuisia tapoja ja perinteitä. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-28965-5.
 • Sillanpää, Merja: Happamasta makeaan: Suomalaisen ruoka- ja tapakulttuurin kehitys. Julkaisija: Hyvää Suomesta. Vantaa: Finfood, 1999. ISBN 952-5244-02-4.
 • Sorjanen, Axa & Riionheimo, Tomi: Puhu pukille. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-31-1887-8.
 • Tuomikoski, Pekka: Päivästä päivään: Kalenterimme merkkipäivät. Kuvitus: Tuomo Tuomikoski. Helsinki: Edita, 2007. ISBN 978-951-37-4792-3.
 • Vento, Urpo (toim.): Juhlakirja: Suomalaiset merkkipäivät. Kalevalaseuran vuosikirja 59. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1979. ISBN 951-717-178-1.
 • Vilkuna, Janne: Suomalaiset vainajien karsikot ja ristipuut: Kansatieteellinen tapatutkimus. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto. Kansatieteellinen arkisto 39. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys, 1992. ISBN 951-9057-06-4.
 • Vilkuna, Kustaa: Vuotuinen ajantieto: Vanhoista merkkipäivistä sekä kansanomaisesta talous- ja sääkalenterista enteineen. Kuvittanut Erkki Tanttu. 24. painos (1. laitos 1950). Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 951-1-12544-3.
 • Vilkuna, Kustaa: Vuotuinen ajantieto: Vanhoista merkkipäivistä sekä kansanomaisesta talous- ja sääkalenterista enteineen. Valokuvin kuvitettu laitos (1. laitos 1950). Helsingissä: Otava, 1994 (8. painos 2002). ISBN 951-1-13320-9.
 • Virpomaloruja. Kyllikki Takalan kokoamana. Joensuu: Joensuun kalevalaiset naiset, 1984 (3. lisäpainos 1990).

49.5 Muiden kansojen kansatiede[muokkaa]

 • Greenwood, Marianne: Miksi puuma itkee?. (Varför gråter puman?, 1984.) Suomennos: Ulla Ranta. Helsinki: Koko kansan kirjakerho, 1985. ISBN 951-864-038-6.
 • Kivimäki, Arto: Roomalainen kalenteri: Tempus fugit. Hämeenlinna: Karisto, 1998. ISBN 951-23-3861-0.
 • Tacitus, Publius Cornelius: Germania. (Germania, 98.) Suomentanut Osk. Blomstedt. Romalaista kirjallisuutta 1. Oulu: Barck, 1865.
 • Tacitus, Publius Cornelius: Germania. (Germania, 98.) Suomentanut K. J. Hidén. Roomalaisten ja kreikkalaisten kirjailijain teoksia 1. Helsingissä: Yrjö Weilin, 1904.
 • Tacitus, Publius Cornelius: Germania. (Germania, 98.) Suomentanut K. J. Hidén. Näköispainos. Alkuteos: Helsingissä: Yrjö Weilin, 1904. Roomalaisten ja kreikkalaisten kirjailijain teoksia 1. Helsinki: Kirja kerrallaan, 2004. ISBN 952-5439-61-5.
 • Tacitus, Publius Cornelius: Germaania. (Germania, 98.) Suomentanut ja lyhyesti selittänyt Edwin Linkomies. Otavan joulukirjanen 1952. Helsinki: Otava, 1952.
 • Tacitus, Publius Cornelius: Germaania. (Germania, 98.) Suomentanut ja lyhyesti selittänyt Edwin Linkomies (1. painos 1952). Delfiinikirjat. Helsingissä: Otava, 1976. ISBN 951-1-02311-X.
 • Tacitus, Publius Cornelius: Germania. (Germania, 98.) Latinan kielestä kääntänyt ja lyhyesti selittänyt Tuomo Pekkanen. Latinankielinen rinnakkaisteksti. Helsinki: Gaudeamus, 1976. ISBN 951-662-180-5.
 • Tacitus, Publius Cornelius: Germania. (Germania, 98.) Latinan kielestä kääntänyt ja lyhyesti selittänyt Tuomo Pekkanen. 2. painos (1. painos: Gaudeamus, 1976). Latinankielinen rinnakkaisteksti. Helsinki: Yliopistopaino, 1988. ISBN 951-570-027-2.
 • Varto, Juha & Veenkivi, Liisa: Ihmisen tie 2: ”Kolmas maailma”. Tampere: Tampereen yliopisto, 1997. ISBN 951-44-4242-3.

49.51 Aasian kansojen kansatiede[muokkaa]

 • Helimski, Eugen: Samojedit ja šamanismi: Viisi luentoa samojedeista, šamanismista ja uralilaisesta kulttuurista. Tampereen yliopiston kansanperinteen laitoksen julkaisu n:o 26. Kansanperinteen laitoksen julkaisuja n:o 26. Käännös ja toimitus: Larisa Leisiö ja Timo Leisiö. Tampere: Tampereen yliopisto, 1998. ISBN 951-44-4299-7.
 • Macfarlane, Alan: Japanin sydämessä. (Japan through the looking glass, 2007.) Suomentanut Tero Valkonen. Jyväskylä: Atena, 2008. ISBN 978-951-796-541-5.
 • Pesonen, Anni & Valkama, Kirsi: Arkielämä Raamatun aikaan: Juudan kylistä roomalaisiin kaupunkeihin. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-952-247-042-3.
 • Vesterinen, Ilmari: Japanilaiset: Japanin kulttuurin antropologista tarkastelua. Humaniora-sarja. Helsinki: Gaudeamus, 1987. ISBN 951-662-433-2.
 • Vesterinen, Ilmari: Geishan maailma: Tarua ja totta. Pokkaristo. Hämeenlinna: Karisto, 2001. ISBN 951-23-4130-1.
 • Vesterinen, Ilmari: Keltaisenmeren takana: Elämää ja ilmiöitä Itä-Aasiassa. Tietolipas 193. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2003. ISBN 951-746-461-4.

49.52 Afrikan kansojen kansatiede[muokkaa]

 • Hynönen, Erkki: Bushmannit viimeisellä hiekkadyynillään. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1981. ISBN 951-0-10299-7.
 • Shostak, Marjorie: Nisa. Kung-naisen tarina. (Nisa. The Life and Words of a !Kung Woman, 1981.) Suomentanut Risto Mäenpää. Valokuvat: Marjorie Shostak. Helsingissä: Otava, 1983. ISBN 951-1-07523-3.

49.53 Amerikan kansojen kansatiede[muokkaa]

 • Bear Heart: Äitini tuuli: Intiaanitietäjän elämä ja opetukset. (The wind is my mother: The Life and teachings of a Native American shaman, 1996.) Toimittanut Molly Larkin. Suomentanut Anuirmeli Sallamo. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1998. ISBN 951-20-5343-8.
 • Hämäläinen, Riku (toim.): Pohjois-Amerikan intiaaniuskonnot: Kirjoituksia perinteistä, muutoksesta ja jatkuvuudesta. Tietolipas 204. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004. ISBN 951-746-594-7.
 • Karsten, Rafael: Intiaanien parissa Ecuadorin aarniometsissä: Kuvauksia kolmivuotiselta tutkimusmatkalta. Suomentanut Ilmari Ahma. Helsinki: Otava, 1920.
 • Karsten, Rafael: Intiaanien parissa Ecuadorin aarniometsissä: Kuvauksia kolmivuotiselta tutkimusmatkalta 2. Suomentanut Ilmari Ahma. Helsinki: Otava, 1921.
 • Karsten, Rafael: Inkavaltio ja sen kulttuuri. Helsinki: Tammi, 1946.
 • Taylor, Colin F. & Sturtevant, William C. (toim.): Suuri intiaanikirja: Pohjois-Amerikan alkuperäiskansat. (The native Americans: The indigenous people of North America.) Suomentanut Sirkka Suomi. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1995 (3. painos 2005). ISBN 951-20-4749-7.
 • Virrankoski, Pentti: Yhdysvaltain ja Kanadan intiaanit: Intiaanikansojen kulttuuri ja historia Rio Grandelta Yukonjoelle. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 605. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1994. ISBN 951-717-788-7.

49.55 Australian, Oseanian ja napamaiden kansojen kansatiede[muokkaa]

 • Burch, Ernest S.: Eskimot. (The Eskimos, 1988.) Suomennos: Eva Jansson. Kuvat: Werner Forman, Eva Jansson, Jarmo Kankaanpää. Helsinki: Like, 2000. ISBN 951-578-725-4.
 • Satumaa ja sen asukkaat: Gunnar Landtman Papua-Uudessa-Guineassa 1910–1912. Teksti: Heli Lahdentausta. Kulttuurien museon näyttelyjulkaisu 1. Helsinki: Museovirasto, 2001. ISBN 951-616-068-9.