Suomenkielisten kirjojen luettelo 7-1

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Pääartikkeli: Luokka:Bibliografiat

70 Taide. Taidehistoria[muokkaa]

 • Aarnipuu, Tiia: Sinivalkoisissa höyhenissä: Suomalainen dragtaide ohdan missistä herraspoikiin. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0402-3.
 • Ahokas, Pirjo & Lappalainen, Otto & Sihvonen, Jukka (toim.): Arjen merkit: Arki, taide ja tutkimus. Juhlakirja Irmeli Niemelle 3.2.1991. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1991. ISBN 951-692-259-7.
 • Baddeley, Gavin: Goth chic: Johdatus pimeän puolen estetiikkaan. (Goth chic: A Connoisseur’s guide to dark culture, 2002.) Suomentanut Ike Vil. Helsinki: Like, 2005. ISBN 952-471-503-1.
 • Benayoun, Robert: Surrealistien nauru. (Le rire des surréalistes, 1988.) Suomentanut Jukka Mannerkorpi. Toimitus: Jyrki Lappi-Seppälä. Helsingissä: Taide, 1989. ISBN 951-8912-08-4.
 • Benjamin, Walter: Keskuspuisto: Kirjoituksia kapitalismista, suurkaupungeista ja taiteesta. Suomentaneet Taneli Viitahuhta ja Eetu Viren. Paradeigma. Helsinki: Tutkijaliitto, 2014. ISBN 978-952-5169-98-0.
 • Blomberg, Kristian & Hirsjärvi, Irma & Kovala, Urpo (toim.): Totutun tuolla puolen: Fantasian rooleista taiteissa ja kommunikaatiossa. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2005. ISBN 951-692-607-X.
 • Broby-Johansen, R.: Arkitaide – maailmantaide: Euroopan taiteen tyylin kehitys. (Hverdagskunst – verdenskunst: En oversikt over stilutviklingen i Europa, 1. painos 1947.) Suomeksi toimittanut Olli Valkonen. 2. uusittu painos (1. painos 1949, suomeksi toimittanut Jaakko Puokka). Helsinki: Tammi, 1977. ISBN 951-30-3964-1.
 • Danto, Arthur C.: Taiteen nykyhetki. (Encounters & reflections: Art in the historical present, 1990.) Suomentanut Leevi Lehto. Helsingissä: Taide, 1991. ISBN 951-608-001-4.
 • Escher, M. C.: M. C. Escher: Grafiikka ja piirustukset. (Grafiek en tekeningen, 1972.) M. C. Escherin johdanto ja selitykset. Saksan kielestä kääntänyt Marja Punkki-Roscher. Köln: Taschen, 2010. ISBN 978-3-8365-2111-6.
 • Eskola, Matti (päätoim.): Studia: Studia-tietokeskus. 3, Kulttuuri ja tekniikka. Espoo: Weilin + Göös, 1995 (4. painos 1999). ISBN 951-35-5609-3.
 • Ferrero, Carlo Scipione: Eros – rakkauden kuvat. (Eros in tutti i sensi, 1988.) Suomentanut Anna-Maija Viitanen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988 (3. painos 1992). ISBN 951-0-15316-8.
 • Pullinen, Jouko: Mestarin käden jäljillä: Kuvallinen dialogi filosofisen hermeneutiikan näkökulmasta. Väitöskirja. Taideteollisen korkeakoulun julkaisu A 40. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, 2003. ISBN 951-558-115-X.
 • Hautamäki, Irmeli: Marcel Duchamp: Identiteetti ja teos tuotteina. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-688-2.
 • Hyyppä, Markku T. & Liikanen, Hanna-Liisa: Kulttuuri ja terveys. Hoitotieto. Helsinki: Edita, 2005. ISBN 951-37-4368-3.
 • Hämäläinen-Forslund, Pirjo: Tervetuloa taidenäyttelyyn. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-20630-X.
 • Hänninen, Harto & Latvanen, Marko: Verikekkerit: Kauhun käsikirja. 2. uudistettu painos. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-14031-0.
 • Ihanus, Juhani: Vapauttava kieli: Kirjallisuuden ja taiteen toiseudesta. Helsinki: BTJ, 2010. ISBN 978-951-692-778-0.
 • Inkinen, Sam & Ylä-Kotola, Mauri (toim.): Semiosis: Merkkien virtaa: Filosofian tohtori Altti Kuusamon juhlakirja. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. C, Katsauksia ja puheenvuoroja 24. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2001. ISBN 951-634-779-7.
 • Itkonen, Satu: Taidekuvan äärellä: Katso, koe, jaa. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2011. ISBN 978-951-9140-57-5.
 • Jokinen, Heikki (toim.): Kritiikin kasvot. Helsinki: Suomen arvostelijain liitto, 2010. ISBN 978-951-96795-5-6.
 • Järvinen, Aki: Hyperteoria: Lähtökohtia digitaalisen kulttuurin tutkimukselle. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 60. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1999. ISBN 951-39-0366-4.
 • Järvinen, Aki & Mäyrä, Ilkka (toim.): Johdatus digitaaliseen kulttuuriin. Taide & viestintä. Tampere: Vastapaino, 1999. ISBN 951-768-059-7.
 • Karppinen, Seija & Puurula, Arja & Ruokonen, Inkeri (toim.): Elämysten alkupoluilla: Lähtökohtia alle 3-vuotiaiden taidekasvatukseen. Helsinki: Finn lectura, 2000. ISBN 978-951-792-076-6.
 • Karttunen, Laura & Niemi, Juhani & Pasternack, Amos (toim.): Taide ja taudit: Tutkimusretkiä sairauden ja kulttuurin kosketuspinnoilla. Tampere: Tampere University Press, 2007. ISBN 978-951-44-6988-6.
 • Keinonen, Mikko (toim.): Näkymätön Venäjä: Kirjoituksia Pietarista. Tampere: Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos: Tuotanto-osuuskunta Clinus, 2003. ISBN 951-44-5550-9.
 • Kortelainen, Anna & Mäkelä, Hannu: Pöytä kahdelle – ikkunan ääreltä. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-31-3840-0.
 • Kundera, Milan: Petetyt testamentit: Esseitä. (Les testaments trahis, 1993.) Suomentanut Jan Blomstedt. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-24879-7.
 • Lehtinen, Torsti (toim.): Totuus, kaipaus, kauneus. Helsinki: Kirjapaja, 1993. ISBN 951-625-221-4.
 • Lehtonen, Veli-Pekka & Mattila, Ilkka: Taide-suomi-sanakirja. Piirrokset: Jukka Pylväs. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-31-3725-0.
 • Liikanen, Hanna-Liisa: Taide kohtaa elämän: Arts in Hospital -hanke ja kulttuuritoiminta itäsuomalaisten hoitoyksiköiden arjessa ja juhlassa. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Helsinki: Hanna-Liisa Liikanen, 2003. ISBN 952-91-5889-0.
 • Mattheiszen, Mirkka: Rappio ja renessanssi: Dekadenssi Suomen kuvateiteessa ja kirjallisuudessa. Espoo: Plataani, 2004. ISBN 952-5429-10-5.
 • Paasonen, Susanna (toim.): Hääkirja: Kirjoituksia rakkaudesta, romantiikasta ja sukupuolesta. Turun yliopisto, taiteiden tutkimuksen laitos. Sarja A 43. Turku: Turun yliopisto, 1999. ISBN 951-29-1603-7.
 • Pääjoki, Tarja: Reittejä taidekasvatuksen kartalla: Taidekäsityksen merkityksistä taidekasvatusteksteissä. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja 52. Jyväskylä: Kampus kustannus, 1999. ISBN 951-9113-52-5.
 • Rautio, Pessi: Neljännestunnissa nykytaiteen tuntijaksi. Helsinki: Jack-in-the-Box, 1999. ISBN 952-5019-12-8.
 • Rautio, Pessi: Neljännestunnissa nykytaiteen tuntijaksi. 2. uudistettu painos. Helsinki: Taide, 2011. ISBN 978-951-608-090-4.
 • Rossi, Leena-Maija & Seppä, Anita (toim.): Tarkemmin katsoen: Visuaalisen kulttuurin lukukirja. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-009-1.
 • Räsänen, Marjo: Sillanrakentajat: Kokemuksellinen taiteen ymmärtäminen. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja A 28. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, 2000. ISBN 951-558-047-1.
 • Sava, Inkeri: Katsomme – näemmekö? Luovuudesta, taiteesta ja visuaalisesta kulttuurista. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja B 81. Jyväskylä: PS-Kustannus, 2007. ISBN 978-952-451-172-8.
 • Semenzato, Camillo: Kuvataide kautta aikojen. (Tutta la pittura in 440 capolavori, 1985.) Suomentaneet Leena Taavitsainen-Petäjä (sivut 24–159) ja Hertta Coogan. Helsingissä: Otava, 1988. ISBN 951-1-09783-0.
 • Sepänmaa, Yrjö & Heikkilä-Palo, Liisa & Kaukio, Virpi (toim.): Jalo kivi. Helsinki: Maahenki, 2010. ISBN 978-952-5652-81-9.
 • Seth, Lennart & Meyerson, Åke: Avain taiteen maailmaan. (Konst: Analyser och översikter, 1950.) Suomeksi toimittanut Hertta Tirranen. Porvoo: WSOY, 1960.
 • Strindberg, August: Tunnissa taiteentuntijaksi. (Anvisning att på 60 minuter bliva konstkännare, 1877.) Suomentanut Maija Hirvonen. Helsinki: Jack-in-the-Box, 1996. ISBN 952-5019-03-9.
 • Tamminen, Jari: Häiriköt: Kulttuurihäirinnän aakkoset. Voima. Helsinki: Into, 2013. ISBN 978-952-264-166-3.
 • Tähkiö, Seppo (toim.): Tie saavuttamattomaan: Ajatuksia taiteen olemuksesta. Helsingissä: Otava, 1990. ISBN 951-1-11296-1.
 • Töyssy, Seppo & Vartiainen, Liisa & Viitanen, Pirjo: Kuvataide: Visuaalisen kulttuurin käsikirja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999 (3. painos 2007). ISBN 978-951-0-21559-3.
 • Waenerberg, Annika & Kähkönen, Satu (toim.): Taidetta tutkimaan: Menetelmiä ja näkökulmia. JYY:n julkaisusarja 86. Jyväskylä: Kampus Kustannus, 2012. ISBN 978-951-9113-86-9.
 • Varpio, Yrjö (toim.): Taiteentutkimuksen perusteet. Toimittaja: Päivi Hakala. Helsinki Porvoo Juva: WSOY, 1982. ISBN 951-0-11243-7.
 • Varto, Juha & Saarnivaara, Marjatta & Tervahattu, Heikki (toim.): Kohtaamisia taiteen ja tutkimisen maastoissa. Juhlakirja professori Inkeri Savalle kuusikymmenvuotispäivänä 11. huhtikuuta 2003. Artefakta 13. Hamina: Akatiimi, 2003. ISBN 952-5378-05-5.
 • Waenerberg, Annika & Kähkönen, Satu (toim.): Taidetta tutkimaan: Menetelmiä ja näkökulmia. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja 86. Kampus Kustannus, 2012. ISBN 978-951-9113-86-9.
 • Väkevä, Lauri: Kasvatuksen taide ja taidekasvatus: Estetiikan ja taidekasvatuksen merkitys John Deweyn naturalistisessa pragmatismissa. Väitöskirja, Oulun yliopisto. Acta Universitatis Ouluensis. Series E, Scientiae rerum socialium 68. Oulu: Oulun yliopisto, 2004. ISBN 951-42-7309-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Vänskä, Annamari: Vikuroivia vilkaisuja: Ruumis, sukupuoli, seksuaalisuus ja visuaalisen kulttuurin tutkimus. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Taidehistoriallisia tutkimuksia 35. Helsinki: Taidehistorian seura, 2006. ISBN 952-5533-07-7. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Ylä-Kotola, Mauri: Mediatieteen kysymyksiä. 1, Mitä on mediatiede?. Mediatieteen julkaisuja C 2. Rovaniemi: Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta, 1999. ISBN 951-634-622-7.

70.01 Taiteen estetiikka[muokkaa]

 • Airaksinen, Timo ym.: Nykytaiteen arvoja etsimässä. Julkaisija: Kiasma, Nykytaiteen museo. Kysymysmerkki-sarja 6. Helsinki: Edita, 2000. ISBN 951-37-3237-1.
 • Albers, Josef: Värien vuorovaikutus. (Interaction of color, 1963.) Käännöstyö: Maija Kärkkäinen, Eero Laitinen. Käännöksen tarkistus: Harald Arnkil. 2. uudistettu painos. Helsinki: Vapaa taidekoulu, 1991. ISBN 951-95982-3-5.
 • Arnkil, Harald: Värit havaintojen maailmassa. Taideteollisen korkeakoulun julkaisuja B 85. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, 2007. ISBN 978-951-558-237-9.
 • Ball, Philip: Kirkas maa: Miten värit syntyivät. (Bright earth: The invention of colour, 2001.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2003. ISBN 952-5202-58-5.
 • Bardy, Marjatta ym. (toim.): Taide keskellä elämää. Taide hyvinvointiyhteiskunnan uudistamisessa -hanke. Nykytaiteen museo Kiasman julkaisuja 106. Helsinki: Like: Kiasma, 2007. ISBN 978-952-01-0016-2.
 • Bergson, Henri: Nauru: Tutkimus komiikan merkityksestä. (Le rire, 1900.) Suomennos: Sanna Isto ja Marko Pasanen. Helsinki: Loki-kirjat, 1994. ISBN 952-9646-18-6.
 • Billgren, Ernst: Mitä on taide ja sata muuta tositärkeetä kysymystä. (Vad är konst och 100 andra jätteviktiga frågor, 2009.) Suomentanut Martti Anhava. Helsinki: Teos, 2010. ISBN 978-951-851-279-3.
 • Bonsdorff, Pauline von & Seppä, Anita (toim.): Kauneuden sukupuoli: Näkökulmia feministiseen estetiikkaan. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-854-0.
 • Butler, Judith: Brachan työstä: Luento, 3. kesäkuuta 2009. Suomentaneet Heidi Fast ja Elina Latva. Julkaistu Fragilization and resistance -näyttelyn yhteydessä Kuvataideakatemiassa 21-31.8.2009. Aivojen yhteistyön muistivihkot 04. Helsinki: Mollekulaarinen organisaatio, 2009.
 • De Quincey, Thomas: Murha taiteenlajina. (On murder considered as one of the fine arts, 1827.) Suomennos: Ville-Juhani Sutinen. Helsinki: Nastamuumio, 2009. ISBN 978-952-5083-25-5.
 • Dewey, John: Taide kokemuksena. (Art as experience, 1934.) Suomentaneet Antti Immonen & Jarkko S. Tuusvuori. Tampere: Niin & näin, 2010. ISBN 978-952-5503-47-0.
 • Eco, Umberto (toim.): Kauneuden historia. (Storia della bellezza, 2004.) Suomentanut Pekka Tuomisto. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-31910-9.
 • Eaton, Marcia Muelder: Estetiikan ydinkysymyksiä. (Basic issues in aesthetics, 1988.) Suomennos: Pekka Rantanen. Asiatarkastus: Pauline von Bonsdorff. Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, Oppimateriaaleja 25. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1994. ISBN 951-45-6627-0.
 • Eldridge, Richard: Johdatus taiteenfilosofiaan. (An introduction to the philosophy of art, 2003.) Suomentanut Markku Lehtinen. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-114-2.
 • Elo, Mika & Määttänen, Pentti & Scheinin, Henry: Teoreettisia väliintuloja. Kohdehenkilö: Timo Sarpaneva. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja. F, Työpaperit 4. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, 1998. ISBN 951-558-034-X.
 • Elovirta, Arja & Lukkarinen, Ville (toim.): Katseen rajat: Taidehistorian metodologiaa. Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, Oppimateriaaleja 74. Lahti: elsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1998. ISBN 951-45-7674-8.
 • Eväsoja, Minna: Bigaku: Japanilaisesta kauneudesta. Kuvittaja: Varpu Karhusaari. Helsinki: Tammi, 2008. ISBN 978-951-26-5806-0.
 • Haapala, Arto & Lammenranta, Markus (toim.): Kauneudesta kauhuun: Kirjoituksia taidefilosofiasta. Taide ja filosofia 2. Helsinki: Gaudeamus, 1993. ISBN 951-662-565-7.
 • Haapala, Arto & Nummi, Jyrki (toim.): Aisthesis ja poiesis: Kirjoituksia estetiikasta ja kirjallisuudesta. Professori Aarne Kinnusen juhlakirja 4.2.2000. Helsinki: Helsingin yliopisto, taiteiden tutkimuksen laitos, 2000. ISBN 951-45-9112-7.
 • Haapala, Arto & Pulliainen, Ukri: Taide ja kauneus: Johdatus estetiikkaan. Helsinki: Kirjapaja, 1998 (2. painos 2003). ISBN 951-625-375-X.
 • Haaparanta, Leila ym. (toim.): Kuva. Pohjautuu Suomen filosofisen yhdistyksen Kuva-tutkijakollokvion esitelmiin. Acta Philosophica Tamperensia vol. 5. Tampere: Tampere University Press, 2009. ISBN 978-951-44-7769-0.
 • Hannula, Mika & Suoranta, Juha & Vadén, Tere: Otsikko uusiksi: Taiteellisen tutkimuksen suuntaviivat. 23°45. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2003. ISBN 952-5503-03-8. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Hautamäki, Irmeli: Avantgarden alkuperä: Modernin estetiikka Baudelairesta Warholiin. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-876-1.
 • Hautamäki, Irmeli: Avantgarden katse: Kirjoituksia taiteesta, filosofiasta ja avantgardesta. Kirjoitukset valinnut Veli-Matti Saarinen. Irmeli Hautamäki 60 vuotta. Jyväskylä: Antti Hautamäki, 2010. ISBN 978-952-92-7024-8.
 • Hegel, G. W. F.: Taiteenfilosofia: Johdanto estetiikan luentoihin. (Vorlesungen über die Aesthetik, 1835.) Suomentaneet Oiva Kuisma, Risto Pitkänen, Jyri Vuorinen. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-303-0.
 • Heikkinen, Vesa ym. (toim.): Genreanalyysi: Tekstilajitutkimuksen käsikirja. Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 169. Helsinki: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-952-495-224-8.
 • Hietala, Veijo: Kuvien todellisuus: Johdatusta kuvallisen kulttuurin ymmärtämiseen ja tulkintaan. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1993. ISBN 951-692-305-4.
 • Heidegger, Martin: Taideteoksen alkuperä. (Der Ursprung des Kunstwerkes, 1935–36.) Suomennos ja alkusanat: Hannu Sivenius. Helsinki: Taide, 1995. ISBN 951-608-011-1.
 • Härmänmaa, Marja & Mattila, Markku (toim.): Anarkismi, avantgarde, terrorismi: Muutamia strategioita järjestyksen sotkemiseksi. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-027-5.
 • Ijäs, Minna & Kuusamo, Altti & Niemelä, Riikka (toim.): Kuinka tehdä taidehistoriaa?. Utukirjat. Turun yliopiston taiteiden tutkimuksen laitoksen julkaisuja. Turku: UTU, 2010. ISBN 978-951-29-4187-2.
 • Itten, Johannes: Värit taiteessa: Värien subjektiivinen kokeminen ja objektiivinen tunnistaminen johdatuksena taiteeseen. (Die Kunst der Farbe: Subjektives Erleben und objektives Erkennen als Wege zur Kunst, 1961.) Suomentanut Antero Kare. 4. muuttamaton painos (1. painos 1989). Helsingissä: Taide, 2004. ISBN 951-608-058-8.
 • Järvi, Outi & Koskela, Merja (toim.): Kuvia analysoimaan: Kuva-analyysin malleja ja sovelluksia. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 265. Kielitiede 44. Vaasa: Vaasan yliopisto, 2005. ISBN 952-476-094-0.
 • Katajamäki, Sakari & Veivo, Harri (toim.): Kirjallisuuden avantgarde ja kokeellisuus. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-030-5.
 • Kiljunen, Satu & Hannula, Mika (toim.): Taiteellinen tutkimus. Helsinki: Kuvataideakatemia, 2001. ISBN 951-53-2373-8.
 • Klee, Paul: Pedagoginen luonnoskirja; Modernista taiteesta. (Pädagogisches Skizzenbuch, 1925; Über die moderne Kunst, 1945.) Suomennos: Bjarne Lindroos ja Kimmo Pasanen. Helsinki: Kuvataideakatemia: Taide, 1997. ISBN 951-608-027-8.
 • Knuuttila, Tarja & Lehtinen, Aki Petteri (toim.): Representaatio: Tiedon kivijalasta tieteiden työkaluksi. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-137-1.
 • Kontturi, Katve-Kaisa: Feminismien ristiaallokossa: Keskusteluja taiteen ja teorian kytkennöistä. Eetos-julkaisuja 3. Turku: Eetos, 2006. ISBN 952-99461-2-0.
 • Koskinen, Jari (toim.): Visuaalinen viestintä, monialainen tulevaisuus. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-25288-3.
 • Kuusamo, Altti: Tyylistä tapaan: Semiotiikka, tyyli, ikonografia. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-661-0.
 • Lammenranta, Markus & Rantala, Veikko (toim.): Kauneus: Filosofisen estetiikan ongelmia: Suomen filosofisen yhdistyksen kollokvio Tampereella 1987. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta vol. 4. Tampere: Tampereen yliopisto, 1990. ISBN 951-44-2549-9.
 • Marcuse, Herbert: Taiteen ikuisuus. (Permanenz der Kunst: Wider eine bestimmte marxistische Aesthetik, 1977.) Suomentanut Ville Lähde. Tampere: Niin & näin, 2011. ISBN 978-952-5503-59-3.
 • Merleau-Ponty, Maurice: Silmä ja mieli. (L’œil et l’esprit, 1964.) 2. uusittu painos (1. painos 1993). Suomennos ja jälkisanat: Kimmo Pasanen. Helsinki: Taide, 2006. ISBN 951-608-057-X.
 • Merleau-Ponty, Maurice: Filosofisia kirjoituksia. Toimittaneet ja suomentaneet Miika Luoto ja Tarja Roinila. Helsinki: Nemo, 2012. ISBN 978-952-240-105-2.
 • Mikkonen, Kai: Kuva ja sana: Kuvan ja sanan vuorovaikutus kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja ikonoteksteissä. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-921-0.
 • Määttänen, Pentti: Taide maailmassa: Pragmatistisen estetiikan lähtökohtia. Helsinki: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-952-495-230-9.
 • Naukkarinen, Ossi: Arjen estetiikka. Tekstit julkaistu aiemmin eri julkaisuissa 1997–2010. Aalto-yliopiston julkaisusarja. TAIDE+MUOTOILU+ARKKITEHTUURI 1/2011. Helsinki: Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu, 2011. ISBN 978-952-60-4109-4.
 • Nietzsche, Friedrich: Tragedian synty. (Die Geburt der Tragödie, 1872.) Suomentanut Jarkko S. Tuusvuori. 23 ̊45. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2007. ISBN 978-952-5503-26-5.
 • Niininen, Petri (toim.): Tuote kulttuurissa: Esseitä yksilön, yhteisön ja tuotteiden vuorovaikutuksesta. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, koulutuskeskus, 1996. ISBN 951-9384-79-0.
 • Ortega y Gasset, José: Taiteen irtautuminen inhimillisestä ja Ajatuksia romaanista: Kaksi esseetä. (La deshumanización del arte, 1925; Ideas sobre la novela, 1914.) Suomentanut Sinikka Kallio. Otavan filosofinen kirjasto 8. Helsingissä: Otava, 1961.
 • Pekonen, Osmo (toim.): Elämän värit. Jyväskylä: Kopijyvä, 2003. ISBN 952-5478-11-4.
 • Pitkänen, Risto (toim.): Taiteilija tutkijana, tutkija taiteilijana. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 90. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2007. ISBN 978-951-39-2950-3.
 • Reiners, Ilona: Taiteen muisti: Tutkielma Adornosta ja Shoahista. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Paradeigma. Helsinki: Tutkijaliitto, 2001. ISBN 952-5169-19-7.
 • Rossi, Leena-Maija & Seppä, Anita (toim.): Tarkemmin katsoen: Visuaalisen kulttuurin lukukirja. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-009-1.
 • Saarikangas, Kirsi (toim.): Kuvasta tilaan: Taidehistoria tänään. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-046-5.
 • Sederholm, Helena: Intellektuaalista terrorismia: Kansainväliset situationistit 1957–72. Jyväskylä studies in the arts 44. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1994. ISBN 951-34-0321-1.
 • Seppänen, Janne: Katseen voima: Kohti visuaalista lukutaitoa. Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 17. Tampere: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-085-6.
 • Seppänen, Janne: Visuaalinen kulttuuri: Teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkitsijalle. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-135-6.
 • Shusterman, Richard: Taide, elämä ja estetiikka: Pragmatistisen filosofian näkökulma estetiikkaan. (laajempi englanninkielinen laitos Pragmatist aesthetics: Living beauty rethinking art, 1992.) Suomentanut Vesa Mujunen. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-697-1.
 • Siukonen, Jyrki: Tutkiva taiteilija: Kysymyksiä kuvataiteen ja tutkimuksen avoliitosta. Helsinki: Lahti: Taide: Lahden ammattikorkeakoulu, Taideinstituutti, 2002. ISBN 951-608-047-2.
 • Siukonen, Jyrki: Vasara ja hiljaisuus: Lyhyt johdatus työkalujen filosofiaan. Helsinki: Kuvataideakatemia, 2011. ISBN 978-951-53-3398-8.
 • Soikkanen, Timo & Vares, Vesa (toim.): Kuva ja historia. Turun historiallinen arkisto 50. Turku: Turun yliopisto, 1996. ISBN 951-29-0933-2.
 • Stewen, Riikka & Haapalainen, Riikka & Kaitavuori, Kaija (toim.): Nykytaidetta etsimässä: Neljä keskustelua Kiasmassa. Kiasman kysymysmerkkisarja nro 8. Nykytaiteen museo Kiasman julkaisuja 105. Helsinki: Like: Kiasma, 2007. ISBN 978-952-01-0011-7.
 • Säätelä, Simo: Taiteen vallankumoukset Kuhnin paradigma-teorian valossa. Estetiikan pro gradu -tutkielma 1987. Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen, teatteritieteen ja estetiikan laitoksen monistesarja n:o 16. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1988. ISBN 951-45-4682-2.
 • Taine, Hippolyte: Taiteen filosofia. (Philosophie de l’Art, 1865–82.) Suomentanut L. Onerva. Suomennoksen tarkastanut J. V. Lehtonen. Helsinki: Otava, 1915.
 • Tanizaki, Junichirō: Varjojen ylistys. (Inei raisan, 1933.) Suomennos: Jyrki Siukonen. Suomennettu englanninkielisestä laitoksesta In praise of shadows ja saksankielisestä laitoksesta Lob des Schattens. Helsinki: Taide, 1997. ISBN 951-608-026-X.
 • Tarasti, Eero: Johdatusta semiotiikkaan: Esseitä taiteen ja kulttuurin merkkijärjestelmistä. Helsinki: Gaudeamus, 1990 (3. painos 1996). ISBN 951-662-512-6.
 • Tikkanen, Tiina: Schillerin kirjeet esteettisestä kasvatuksesta: Yritys ymmärtää Friedrich Schillerin teosta ”Die Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen”. 2., uudistettu painos (1. painos 1987). Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja n:o 22. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1996. ISBN 951-9113-38-X.
 • Tolstoi, Leo: Mitä on taide?. (Cto takoe iskusstvo, 1897.) Suomennos ja johdanto: Martti Anhava. Helsinki: Taide, 2000. ISBN 951-608-037-5.
 • Valkola, Jarmo: Kuvien havainnointi ja montaasin estetiikka: Taide- ja mediakasvatuksellinen näkökulma audiovisuaalisen kerronnan teoriaan ja analyysiin. Julkaisija: Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen laitos. Jyväskylä: JULPU, 1999. ISBN 951-39-0523-3.
 • Varto, Juha: Kauneuden taito: Estetiikkaa taidekasvattajille. 3. painos 2003. Tampere: Tampere University Press, 2001. ISBN 951-44-5160-0.
 • Varto, Juha & Saarnivaara, Marjatta & Tervahattu, Heikki (toim.): Kohtaamisia taiteen ja tutkimisen maastoissa. Juhlakirja professori Inkeri Savalle kuusikymmenvuotispäivänä 11. huhtikuuta 2003. Artefakta 13. Hamina: Akatiimi, 2003. ISBN 952-5378-05-5.
 • Wetzer, Hannele: Värivaaka. Kuvaamataito-sarja. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-26-4416-9.
 • Weyl, Hermann: Symmetria. (Symmetry, 1952.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 1999. ISBN 952-5202-16-X.
 • Wilde, Oscar: Ihmissielu sosialismissa. (Soul of man under socialism, 1891.) Suomennos: Asmo Koste. Helsinki: Nastamuumio, 2001. ISBN 952-5083-12-8.
 • Wilde, Oscar: Naamioiden totuus ja muita esseitä. Suomentanut Timo Hännikäinen. Turku: Savukeidas, 2008. ISBN 978-952-5500-29-5.
 • Wilde, Oscar: Lontoon mallit ja taideluentoja amerikkalaisille. Suomennos ja valikoima: Salla Rissanen. Kurikka: Osuuskunta Jyväs-Ainola, 2001. ISBN 952-5353-08-7.
 • Wilde, Oscar: Valehtelun rappio: Tarkastelma. Suomentanut Martti Anhava. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15286-6.
 • Wilhelmsson, Putte: Turmio ja perikato: Mistä me puhumme, kun me puhumme taiteesta ja miten siitä puhutaan hyvin?. Turku: Savukeidas, 2009. ISBN 978-952-5500-54-7.
 • Winckelmann, Johann Joachim: Jalosta yksinkertaisuudesta: Kirjoituksia antiikin taiteesta ja arkkitehtuurista. Suomentanut sekä esipuheella ja selityksillä varustanut Vesa Oittinen. Julkaisija: Kuvataideakatemia. Helsinki: VAPK-kustannus, 1992. ISBN 951-37-0863-2.
 • Vuorinen, Jyri: Estetiikan klassikoita. Tietolipas 126. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1993. ISBN 951-717-745-3.
 • Vuorinen, Jyri: Aitoja ja alueita: Kirjoituksia estetiikasta. Tietolipas 171. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-247-6.
 • Vuorinen, Jyri: Taideteos merkkinä: Johdatus semioottiseen taidekäsitykseen. Tietolipas 149. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-717-945-6.

70.03 Taiteen hakuteokset. Taiteilijamatrikkelit[muokkaa]

 • Konttinen, Riitta & Laajoki, Liisa: Taiteen sanakirja. Toimittanut Kaarina Turtia. Helsingissä: Otava, 2000 (2. painos 2005). ISBN 951-1-12841-8.
 • Taiteen pikkujättiläinen. Toimituskunta ja kirjoittajat: Rakel Kallio ym. Uudistettu ja täydennetty laitos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991 (6. painos 2002). ISBN 951-0-16447-X.

70.062 Museot. Museonhoito[muokkaa]

 • Henry Lönnforsin miniatyyrikokoelma. Toimittanut Mia Haltia. Näyttely: Turun taidemuseo, 15.9.2009–28.11.2010. Turun taidemuseon julkaisuja. Turku: Turun taidemuseo, 2009. ISBN 978-952-9576-42-5.
 • Taipale, Kaarin (toim.): Guggenheimin varjossa. Into-pamfletti 49. Helsinki: Into, 2012. ISBN 978-952-264-134-2.

70.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Tolonen, Marjatta & Nikula, Riitta: Pieni taidehistoria. 4., uudistettu painos (2. painos 1984). Helsinki: Kirjayhtymä, 1989. ISBN 951-26-3310-8.
 • Karjalainen, Tuija & Leskinen, Eija: Kuvallisen ilmaisun taito: Kuvataiteen vinkkiopas perusopetukseen. Jyväskylä: PS-kustannus, 2007. ISBN 978-952-451-151-3.

70.09 Historia[muokkaa]

 • Waenerberg, Annika & Kähkönen, Satu (toim.): Taidetta tutkimaan: Menetelmiä ja näkökulmia. JYY:n julkaisusarja 86. Jyväskylä: Kampus Kustannus, 2012. ISBN 978-951-9113-86-9.

70.1 Taidepsykologia. Taidesosiologia. Taidepolitiikka[muokkaa]

 • Bardy, Marjatta (toim.): Kaivolla: Taide tiedon lähteenä. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Raportteja 177. Helsinki: Stakes, 1995. ISBN 951-33-0015-3.
 • Berger, John: Näkemisen tavat. (Ways of seeing, 1972.) Perustuu John Bergerin toimittamaan BBC:n televisiosarjaan. Suomentanut Mirja Rutanen. Love-kirjat (1. painos 1991). Helsinki: WSOY, 2011. ISBN 978-951-0-35730-9.
 • Keskustelu: Joseph Beuys, Jannis Kounellis, Anselm Kiefer, Enzo Cucchi. (Ein Gespräch, 1985.) Alkuteoksen toimittaja: Jacqueline Burckhardt. Suomalaisen laitoksen toimittaja: Jaakko Lintinen. Suomentanut Päivi Skyttä. Piirrokset: Enzo Cucchi. Valokuvat: Anselm Kiefer ym. Helsingissä: Taide, 1988. ISBN 951-8912-04-1.
 • Bourdieu, Pierre & Haacke, Hans: Ajatusten vapaakauppaa. (Libre-échange, 1994.) Suomennos: Kaija Kaitavuori, Rolf Büchi ja Leena Nieminen. Suomalainen esipuhe: Kaija Kaitavuori ja Rolf Büchi. Helsinki: Taide, 1997. ISBN 951-608-024-3.
 • Hakkola, Kirsti & Laitinen, Sirkka & Ovaska-Airasmaa, Mirja: Lasten taidekasvatus. Helsinki: Kirjayhtymä, 1991. ISBN 951-26-3419-8.
 • Heiskanen, Ilkka & Ahonen, Pertti & Oulasvirta, Lasse: Taiteen ja kulttuurin rahoitus ja ohjaus: Kipupisteet ja kehitysvaihtoehdot. Cuporen julkaisuja 6. Helsinki: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö, 2005. ISBN 952-5573-09-5.
 • Heiskanen, Ilkka & Kangas, Anita & Mitchell, Ritva (toim.): Taiteen ja kulttuurin kentät: Perusrakenteet, hallinta, lainsäädäntö ja uudet haasteet. 2. laitos (1. laitos 2002). Helsinki: Tietosanoma, 2014. ISBN 978-951-885-336-0.
 • Häyry, Heta & Häyry, Matti: Taide, tunne ja turmelus: Kaksi näkökulmaa R. G. Collingwoodin estetiikkaan. Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja 4/1989. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1989. ISBN 951-45-5185-0.
 • Ihanus, Juhani: Toinen: Kirjoituksia psyykestä, halusta ja taiteista. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-618-1.
 • Kontturi, Katve-Kaisa: Feminismien ristiaallokossa: Keskusteluja taiteen ja teorian kytkennöistä. Eetos-julkaisuja 3. Turku: Eetos, 2006. ISBN 952-99461-2-0.
 • Kuisma, Oiva: Platon, Aristoteles ja Plotinos taiteellisesta mimesiksestä. Lisensiaatintyö: Helsingin yliopisto, yleisen kirjallisuustieteen, teatteritieteen ja estetiikan laitos. Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen, teatteritieteen ja estetiikan laitoksen monistesarja n:o 20. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1991. ISBN 951-45-5871-5.
 • Kuusamo, Altti: Kuvien edessä: Esseitä kuvan semiotiikasta. Helsinki: Gaudeamus, 1990. ISBN 951-662-486-3.
 • Lepistö, Vappu: Kuvataiteilija taidemaailmassa: Tapaustutkimus kuvataiteellisen toiminnan sosiaalipsykologisista merkityksistä. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tutkijaliiton julkaisusarja 70. Helsinki: Tutkijaliitto, 1991. ISBN 951-9297-85-5.
 • Linko, Maaria: Aitojen elämysten kaipuu: Yleisön kuvataiteelle, kirjallisuudelle ja museoille antamat merkitykset. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Väitöskirjan tiivistelmäosa. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 57. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1998. ISBN 951-39-0200-5.
 • Lintinen, Jaakko (toim.): Modernin ulottuvuuksia: Fragmentteja modernista ja postmodernista. Helsingissä: Taide, 1989. ISBN 951-891-210-6.
 • Marcuse, Herbert: Taiteen ikuisuus. (Permanenz der Kunst: Wider eine bestimmte marxistische Aesthetik, 1977.) Suomentanut Ville Lähde. Tampere: Niin & näin, 2011. ISBN 978-952-5503-59-3.
 • Mononen, Sini (toim.): Alaston totuus taiteesta: Kirjoituksia taidemaailmasta uudella vuosituhannella. Into-pamfletti 59. Helsinki: Into, 2014. ISBN 978-952-264-268-4.
 • Oksanen, Atte: Äärimmäistä kulttuuria: Extreme-minuuksien historiaa dadaismista Hunter S. Thompsoniin. Helsinki: Johnny Kniga, 2009. ISBN 978-951-0-34401-9.
 • Peltonen, Matti (toim.): Rillumarei ja valistus: Kulttuurikahakoita 1950-luvun Suomessa. Historiallinen arkisto 108. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1996. ISBN 951-710-045-0.
 • Pusa, Unto: Plastillinen sommittelu. 7. painos (1. painos 1963). Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta 185. Espoo: Otakustantamo, 1986. ISBN 951-671-080-8.
 • Rautiainen, Pauli: Taiteen vapaus perusoikeutena. Pohjautuu Tampereen yliopiston oikeustieteiden laitoksella vuonna 2007 hyväksyttyyn pro gradu -työhön. Taiteen keskustoimikunta, Tutkimusyksikön julkaisuja n:o 33. Helsinki: Taiteen keskustoimikunta, 2007. ISBN 978-952-5253-67-2.
 • Rossi, Leena-Maija: Kuvista toisin sanoin: Feministikatsojan näkökulmia. Omakirja. Helsinki: Lasipalatsi, 2001. ISBN 951-9351-95-7.
 • Rossi, Leena-Maija (toim.): Kuva ja vastakuvat: Sukupuolen esittämisen ja katseen politiikkaa. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-602-5.
 • Routila, Lauri: Miten teen tiedettä taiteesta: Johdatusta taiteentutkimukseen ja taiteen teoriaan. Keuruu: Clarion, 1986. ISBN 951-867-021-8.
 • Saarinen, Veli-Matti: Taiteen elämä ja kuolema: Kirjoituksia kahdesta modernista taidekäsityksestä. Helsinki: Kuvataideakatemia, 2011. ISBN 978-951-53-3343-8.
 • Sevänen, Erkki: Taide instituutiona ja järjestelmänä: Modernin taide-elämän historiallis-sosiologiset mallit. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 709. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1998. ISBN 951-746-064-3.
 • Sevänen, Erkki & Saariluoma, Liisa & Turunen, Risto (toim.): Taide modernissa maailmassa: Taiteensosiologiset teoriat Georg Lukácsista Fredric Jamesoniin. Helsinki: Gaudeamus, 1991. ISBN 951-662-518-5.
 • Siivonen, Timo: Avantgarde ja postmodernismi: Itsekritiikki ja radikalisoituminen modernissa taideinstituutiossa. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 33. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1992. ISBN 951-680-813-1.
 • Sokka, Sakarias: Sisältöä kansallisvaltiolle: Taide-elämän järjestäytyminen ja asiantuntijavaltaistuva taiteen tukeminen. Cuporen julkaisuja 8/2005. Suomen kulttuuripolitiikan historia -projektin julkaisuja 1. Helsinki: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö, 2005. ISBN 952-5573-10-9.
 • Steinbock, Dan: Taideteos ja taidekasvatus: Niskasen, Mollbergin, Salaman ja Turkan töitä yhteiskunnallisesta ja strukturalistisesta näkökulmasta. Helsinki: Gaudeamus, 1985. ISBN 951-662-370-0.
 • Säätelä, Simo: Taiteen vallankumoukset Kuhnin paradigma-teorian valossa. Estetiikan pro gradu -tutkielma 1987. Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen, teatteritieteen ja estetiikan laitoksen monistesarja n:o 16. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1988. ISBN 951-45-4682-2.
 • Taipale, Kaarin (toim.): Guggenheimin varjossa. Into-pamfletti 49. Helsinki: Into, 2012. ISBN 978-952-264-134-2.
 • Tšernyševski, N.: Taiteen esteettiset suhteet todellisuuteen. (Estetitšeskije otnošenija iskusstva k deisvitelnosti, 1855.) Suomentanut Kerttu Kyhälä-Juntunen. Moskova: Edistys, 1976.
 • Virtanen, Keijo: Puhdistuminen esteettisessä kokemuksessa sanskritin runousopin mukaan: Vertailukohtana Aristoteleen katharsis. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. Julkaisusarja 23. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1988. ISBN 951-9113-22-3.
 • Vänskä, Annamari (toim.): Näkyvä(i)seksi: Tutkimuksia kuvien sukupuolikulttuurista. Taidehistoriallisia tutkimuksia 25. Helsinki: Taidehistorian seura, 2002. ISBN 951-97900-7-1.

70.2 Taidekauppa[muokkaa]

 • Laitinen-Laiho, Pauliina: Taide sijoituskohteena. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27894-7.
 • Laitinen-Laiho, Pauliina: Taideväärennökset. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29369-5.

70.3 Kansantaide. Alkuperäiskansojen taide[muokkaa]

 • Knuuttila, Seppo (toim.): Ite rajoilla. Nykykansantaiteen vuosikirja 1. Helsinki: Maahenki, 2002. ISBN 952-5328-19-8.
 • Rhodes, Colin: Toinen taide – luovat erot. (Outsider art: Spontaneous alternatives, 2000.) Suomennos: Tomi Snellman. Helsinki: Maahenki, 2004. ISBN 952-5328-42-2.

70.9 Yleinen taidehistoria[muokkaa]

 • Eco, Umberto (toim.): Kauneuden historia. (Storia della bellezza, 2004.) Suomentanut Pekka Tuomisto. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-31910-9.
 • Gombrich, E. H.: Maailman taiteen historia. (The story of art, 1950.) Suomentanut Sakari Saarikivi. 2. tarkistettu ja uudistettu laitos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1980. ISBN 951-0-10033-1.
 • Honour, Hugh & Fleming, John: Maailman taiteen historia. (A world history of art, 1982.) Suomentaneet Marja Itkonen-Kaila ym. Uudistettu laitos. Helsingissä: Otava, 2001 (2. painos 2006). ISBN 951-1-16753-7.
 • Laitinen-Laiho, Pauliina: Röyhkeästi ryöstettyä taidetta. Jyväskylä: Atena, 2007. ISBN 978-951-796-476-0.
 • Lukkarinen, Ville (päätoim.): Taide ja okkultismi: Kirjoituksia taidehistorian rajamailta. Taidehistoriallisia tutkimuksia 18. Helsinki: Taidehistorian seura, 1998. ISBN 951-97900-0-4.
 • Milicua, José (päätoim.): Maailmantaiteen kirjasto. Bysantin, islamin ja varhaiskeskiajan taide. (Historia universal del arte.) Käännös Jyrki Lappi-Seppälä. Asiantuntijat: Jukka Ervamaa, Anne Aurasmaa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-19889-7.
 • Milicua, José (päätoim.): Maailmantaiteen kirjasto. Romaaninen taide ja gotiikka. (Historia universal del arte.) Kirjoittanut Joan Sureda. Käännös Sulamit Reenpää. Asiantuntijat: Jukka Ervamaa, Markus Hiekkanen, Heikki Saros. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-19890-0.
 • Niinisalo, Suvi: Vedenneitojen lähteillä. Jyväskylä: Atena, 2006. ISBN 951-796-441-2.
 • Pöykkö, Kaarina & Pöykkö, Kalevi: Neitsyt Maria ja Jeesus-lapsi: Jeesuksen syntymä ja lapsuus taiteessa. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-120-0.
 • Stemp, Richard: Kirkkojen ja katedraalien kieli: Mitä kirkkojen arkkutehtuurin ja taiteen yksityiskohdat kertovat. (The secret language of churches & cathedrals: Decoding the sacred symbolism of Christianity's holy buildings, 2010.) Suomentaneet Pajari Räsänen, Nina Tarvainen ja Juho Gröndahl. Helsinki: Nemo, 2011. ISBN 978-952-240-103-8.
 • Vakkari, Johanna (toim.): Perspektiivi kuvataiteen historiassa. Helsinki: Gaudeamus, 2015. ISBN 978-952-495-357-3.

70.901 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Elovirta, Arja & Lukkarinen, Ville (toim.): Katseen rajat: Taidehistorian metodologiaa. Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, Oppimateriaaleja 74. Lahti: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1998. ISBN 951-45-7674-8.
 • Ijäs, Minna & Kuusamo, Altti & Niemelä, Riikka (toim.): Kuinka tehdä taidehistoriaa?. Utukirjat. Turun yliopiston taiteiden tutkimuksen laitoksen julkaisuja. Turku: UTU, 2010. ISBN 978-951-29-4187-2.
 • Saarikangas, Kirsi (toim.): Kuvasta tilaan: Taidehistoria tänään. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-046-5.

70.903 Hakuteokset[muokkaa]

 • Gerlings, Charlotte: 100 taiteen mestaria. (100 Great Artists. A Visual Journey from Fra Angelico to Andy Warhol, 2005.) Suomennos: Mirja Muurinen. Helsinki: Gummerus, 2008. ISBN 978-951-20-7580-5.

70.91 Länsimainen taide. Euroopan taide[muokkaa]

 • Härmänmaa, Marja & Vihavainen, Timo (toim.): Kivettyneet ihanteet? Klassismin nousu maailmansotien välisessä Euroopassa. Jyväskylä: Atena, 2000. ISBN 951-796-214-2.
 • Levanto, Marjatta: Taivaallinen tungos: Kuvia muinaisista myyteistä. Kuvitus Julia Vuori. Helsinki: Otava, 2001. ISBN 951-1-17296-4.
 • Tolonen, Marjatta: Matka taiteen historiaan. 3. painos (1. painos: Kirjayhtymä, 1998). Helsinki: Tammi, 2006. ISBN 978-951-31-3764-9.

70.9103 Hakuteokset[muokkaa]

 • Cumming, Robert: Taide. (Art, 2005.) Suomentanut Ilona Räihä. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-34569-6.

70.911 Esihistoriallinen ja vanhan ajan taide[muokkaa]

 • Durando, Furio: Historialliset kulttuurit: Kreikka. (Grecia antica.) Suomentaja: Riitta Virkkunen. Helsinki: Weilin + Göös, 2008. ISBN 978-951-0-32993-1.
 • Lhote, Henri: Saharan kalliopiirrokset: 10000-vuotisen kulttuurin jäljillä. (A la découverte des fresques du Tassili, 1958.) Suomentanut Aarno Peromies. Käännetty saksalaisesta teoksesta. Helsinki: Tammi, 1959.

70.911063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Nielsen, Marjatta & Kaimio, Jorma & Jarva, Eero: Etruskit. Näyttely Sinebrychoffin taidemuseossa 6.3.–1.6.2003. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27743-6.

70.912 Keskiajan taide[muokkaa]

 • Annanpalo, Irma & Ihalmo, Anne & Tuominen, Marja (toim.): Heijastuksia Konstantinopolin muurilla. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. C, Keskusteluja ja puheenvuoroja, 4. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1996. ISBN 951-634-469-0.
 • Milicua, José (päätoim.): Maailmantaiteen kirjasto. Bysantin, islamin ja varhaiskeskiajan taide. (Historia universal del arte.) Käännös Jyrki Lappi-Seppälä. Asiantuntijat: Jukka Ervamaa, Anne Aurasmaa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-19889-7.
 • Milicua, José (päätoim.): Maailmantaiteen kirjasto. Romaaninen taide ja gotiikka. (Historia universal del arte.) Kirjoittanut Joan Sureda. Käännös Sulamit Reenpää. Asiantuntijat: Jukka Ervamaa, Markus Hiekkanen, Heikki Saros. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-19890-0.

70.913 Uuden ajan taide[muokkaa]

 • Opas taiteen maailmaan: Länsimainen taide varhaisrenessanssista nykypäivään. (Arte, 1. painos 1991.) Kirjoittajat: Maria Giovanna Battistini ym. Päätoimittaja: Sandro Sproccati. Suomennos: Elina Suolahti, Martti Berger, Eija Kämäräinen. 3., laajennettu painos (1. painos 1992). Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26989-1.

70.9134 Nykyajan taide[muokkaa]

 • Airaksinen, Timo ym.: Nykytaiteen arvoja etsimässä. Julkaisija: Kiasma, Nykytaiteen museo. Kysymysmerkki-sarja 6. Helsinki: Edita, 2000. ISBN 951-37-3237-1.
 • Breton, André: Surrealismin manifesti: Ensimmäinen manifesti 1924. (Manifeste du surréalisme, 1924.) Suomentanut sekä johdannolla ja jälkisanoilla varustanut Väinö Kirstinä. 2. uusittu painos. Helsinki: Taide, 1996. ISBN 951-608-023-5.
 • Ferrari, Silvia: 1900-luvun taide. (Arte del novecento, 1999.) Esipuhe: Rossana Bossaglia. Suomentaneet Mirja Itkonen ja Elina Suolahti. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-31-1918-1.
 • Hannula, Mika: Nykytaiteen harharetket: Kommunikaatioprosessi valkoisen kuution ulkopuolella. Helsinki: Kuvataideakatemia, 2004. ISBN 951-53-2635-4.
 • Kaitaro, Timo: Runous, raivo, rakkaus: Johdatus surrealismiin. Helsinki: Gaudeamus, 2001. ISBN 951-662-834-6.
 • Sedlmayr, Hans: Modernin taiteen vallankumous. (Die Revolution der modernen Kunst, 1955.) Suomentanut Marja Leena Wegelius. Taskutieto 30. Porvoo Helsinki: WSOY, 1968.
 • Sederholm, Helena: Vallankumouksia norsunluutornissa. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja n:o 37. Jyväskylä: Kampus kustannus, 1994. ISBN 951-9113-36-3.
 • Surrealismi. Teksti ja kuvat: Giovanna Uzzani. Suomennos: Play sounds and words. Kuvataiteen maailma. Firenze: Scala; Oslo: Spektrum, 2010. ISBN 978-88-8117-980-0.

70.9134062 Museot. Museonhoito[muokkaa]

 • Kaitavuori, Kaija: Nykytaiteen museon opas. Nykytaiteen museon julkaisuja 23. Helsinki: Nykytaiteen museo, 1993. ISBN 951-47-8097-3.

70.9134063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Erkkilä, Helena & Mellais, Maritta (toim.): ARS 50 vuotta: Muistoja, historiaa, näkökulmia 1961–2011. Kuvataiteen keskusarkisto 21. Helsinki: Valtion taidemuseo, 2010. ISBN 978-951-53-3316-2.
 • Kastemaa, Heikki: Nykyaikojen kampanjat: Ars-näyttelyt ja niiden vastaanotto 1961–2006. Kuvataiteen keskusarkisto 18. Valtion taidemuseo: Kuvataiteen keskusarkisto, 2009. ISBN 978-951-53-3218-9.

70.92 Suomi[muokkaa]

 • Ahola-Valo, Aleksanteri: Koulupojan päiväkirja: Ensimmäinen kouluvuosi. Päiväkirjojen venäjänkielisten osuuksien käännös: Aleksanteri Ahola-Valo. Hämeenlinna: Elpo, 1988. ISBN 951-99967-0-2.
 • Ahola-Valo, Aleksanteri: Koulupojan päiväkirja. Osa 4, 1.1.1911–31.12.1911. Päiväkirjan venäjänkielisten osuuksien käännös, taitto ja kuvasuunnittelu: Maini Lehtinen. Valokuvat: Annamaija Aaltonen. Hämeenlinna: Elpo, 1998. ISBN 951-96676-5-2.
 • Bagh, Peter von: Sininen laulu: Itsenäisen Suomen taiteiden tarina. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-32895-8.
 • Granö, Veli & Honkanen, Martti & Pirtola, Erkki: Itse tehty elämä – ITE. Toimitustyö: Raija Kallioinen. Julkaisija: Maaseudun sivistysliitto. Helsinki: Maahenki, 2000. ISBN 952-5328-06-6.
 • Gullichsen, Maire: Sateenkaaren värejä, tummia sävyjä. Muistoja vuosilta 1907–1928. (Regnbågsfärger, mörka stänk. Minnesvandringar 1907–1928, 2008.) Täydennetty käännös alkuteoksesta. Toimittaneet Cita Reuter ja Lilli Alanen. Suomentanut Raija Rintamäki. Helsinki: Tammi, 2010. ISBN 978-951-31-5730-2.
 • Haapalainen, Riikka: Yks, kaks, monta: Kiasmatematiikkaa kaikille. Tehtävät: Kalle Hamm. Kuvitus: Réka Király. Nykytaiteen museo Kiasman julkaisuja 113. Julkaisu on osa museon 10-vuotisjuhlaohjelmistoa. Helsinki: Kiasma, 2008. ISBN 978-951-53-3042-0.
 • Halén, Harry & Tukkinen, Tauno: Elämän ja kuoleman kello: Sigurd Wettenhovi-Aspan elämä ja teot. Helsingissä: Otava, 1984. ISBN 951-1-08080-6.
 • Heinonen, Yrjö & Kirstinä, Leena & Kovala, Urpo (toim.): Ilmaisun murroksia vuosituhannen vaihteen suomalaisessa kulttuurissa. Pohjautuu Ilmaisun murros (IMU)- projektiin. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1018. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-683-8.
 • Häyrynen, Maunu: Kuvitettu maa: Suomen kansallisten maisemakuvastojen rakentuminen. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 834. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-304-9.
 • Itkonen, Satu: Ite-taide: Arjen luovuutta. Julkaisijat: Maahenki oy ja Nykytaiteen museo Kiasma. Takakannessa: Selkoesite. Helsinki: Maahenki, 2005. ISBN 952-5328-53-8.
 • Karlsson, Petter: Muumimaailma ja todellisuus. Tove Janssonin elämä kuvina. (Muminvärlden & verkligheten. Tove Janssons liv i bilder, 2014.) Kuvatoimitus: Bengt Wanselius. Suomentanut Sari Kumpulainen. Helsinki: WSOY, 2014. ISBN 978-951-0-40949-7.
 • Keto-Tokoi, Petri & Kuuluvainen, Timo (toim.): Suomalainen aarniometsä. Kuvitus pääosin: Petri Keto-Tokoi, Ritva Kovalainen, Timo Kuuluvainen, Sanni Seppo. Helsinki: Maahenki, 2010. ISBN 978-952-5870-06-0.
 • Kirjoituksia taiteesta 3: Modernisteja ja taiteilija-kriitikoita. Toimittajat: Liisa Lindgren, Hanna-Leena Paloposki ja Elina Heikka. Kuvataiteen keskusarkisto 7. Helsinki: Valtion taidemuseo, kuvataiteen keskusarkisto, 2001. ISBN 951-53-2359-2.
 • Konttinen, Riitta: Sammon takojat: Nuoren Suomen taiteilijat ja suomalaisuuden kuvat. Helsingissä: Otava, 2001. ISBN 951-1-16075-3.
 • Lempa, Nina (toim.): Kirkko kulttuurin kantajana. Julkaisija: Kirkkohallitus. Helsinki: Museovirasto, 2000. ISBN 951-789-048-6.
 • Lyytikäinen, Pirjo & Kalliokoski, Jyrki & Kantokorpi, Mervi (toim.): Katsomuksen ihanuus: Kirjoituksia vuosisadanvaihteen taiteista. Tietolipas 145. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-894-8.
 • Ojanperä, Riitta (toim.): Kalevala kuvissa. Ateneumin julkaisut no 55. Helsinki: Valtion taidemuseo, Ateneumin taidemuseo, 2009. ISBN 978-951-53-3154-0.
 • Suomen taiteen historia: Keskiajalta nykyaikaan. (Konsten i Finland: Från medeltid till nutid, 1998.) Suomennos: Kaija Valkonen. Espoo: Schildt, 1998 (2. korjattu painos 2001). ISBN 951-50-0920-0.
 • Svensson, Helen (toim.): Toven matkassa: Muistoja Tove Janssonista. (Resa med Tove: En minnesbok om Tove Jansson, 2002.) Suomentanut Outi Menna. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-28323-1.
 • Turtiainen, Minna & Wahlroos, Tuija (toim.): Maaemon lapset: Tolstoilaisuus kulttuurihistoriallisena ilmiönä Suomessa. Liittyy itsenäisenä kokonaisuutena samannimiseen näyttelyyn Gallen-Kallelan museossa 5.6.–29.8.2010. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1260. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-168-1.

70.92062 Museot. Museonhoito[muokkaa]

 • Huusko, Timo (toim.): Ateneum-opas. Tekstit: Leena Ahtola-Moorhouse ym. Ateneumin julkaisuja 50. Helsinki: Ateneumin taidemuseo, 2007. ISBN 978-951-53-2994-3.

70.92063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Immonen, Pirjo & Vuorimies, Elina (toim.): Ite korvessa. Näyttely Kajaanin taidemuseossa 3.6.–16.9.2007. Nykykansantaiteen vuosikirja 5. Helsinki: Maahenki, 2007. ISBN 978-952-5652-01-7.
 • Jansson, Tove: Tove Jansson. Muistonäyttely. Taiteilijavanhemmat Signe Hammarsten Jansson ja Viktor Jansson. Toimittajat: Anneli Ilmonen, Teija Waaramaa, Elina Bonelius. Tampereen taidemuseon julkaisuja 102. Tampere: Tampereen taidemuseo – Pirkanmaan aluetaidemuseo, 2002. ISBN 952-9549-70-9.
 • Knuuttila, Seppo (päätoim.): Ite hengessä. Näyttely Helsingin taidehallissa 17.6.–13.8.2006. Helsinki: Maahenki, 2006. ISBN 952-5328-85-6.
 • Kruskopf, Erik: Valon rakentajat. Suomen kuvataidetta 1940–1950-luvulla. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1281. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-195-7.
 • Pusa, Erja & Tappola, Taru (toim.): Myytti: Matka suomalaiseen mielenmaisemaan. Näyttely: Helsingin kaupungin taidemuseo, Taidemuseo Meilahti 20.6.–13.10.2002. Helsingin kaupungin taidemuseon julkaisuja 74. Helsinki: Helsingin kaupungin taidemuseo, 2002. ISBN 951-8965-52-8.
 • Piela, Ulla (toim.): Taiteilijoiden Kalevala. Liittyy Kalevala-näyttelyyn Ateneumin taidemuseossa 27.2.–9.8.2009. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1220. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura: Kalevalaseura, 2009. ISBN 978-952-222-084-4.
 • Sarje, Kimmo & Talasma, Päivi (toim.): Mytologia Suomessa. Näyttely 26.7.–30.8.1990, näyttelytila Otso. Julkaissut Helsingin juhlaviikot. Espoo: Espoon kulttuuritoimisto, 1990. ISBN 951-857-144-9.

70.93 Pohjoismaat[muokkaa]

70.92063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Karvonen-Kangas, Kerttu & Pelin, Anne & Wahlroos, Tuija (toim.): Yhteinen maa: Pohjoisten kansojen nykytaide ja taidekäsityö. Näyttely 1.2.–18.5.2003 Gallen-Kallelan museo, 18.6.2003–15.2.2004 Saamelaismuseo SIIDA ja 5.3.–30.5.2004 Wäinö Aaltosen museo. Espoo: Gallen-Kallelan museo, 2003. ISBN 952-9739-16-8.

70.962 Italia[muokkaa]

 • Grömling, Alexandra: Michelangelo Buonarroti. Elämä ja tuotanto. (Michelangelo Buonarroti. Leben und Werk, 1999.) Suomennos saksan kielestä: Liisa Kovanen. Suomalainen asiatarkistus: Liisa Laajoki. Minitaidekirja. Köln: Könemann, 2001. ISBN 3-8290-5715-6.
 • Leonardo, da Vinci: Työpäiväkirjat. Koonnut ja suomentanut Laura Lahdensuu. Helsinki: Teos, 2009. ISBN 978-951-851-146-8.
 • Rácz, István: Michelangelo – kuvanveistäjä, maalari, runoilija. Helsingissä: Otava, 1980. ISBN 951-1-05523-2.
 • Vasari, Giorgio: Taiteilijaelämäkertoja Giottosta Michelangeloon. (Le vite dé piú eccellenti pittori, scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568.) Pia Mänttärin suomennoksen pohjalta toimittaneet Altti Kuusamo ja Raija Petäjäinen. Esipuhe ja huomautukset: Altti Kuusamo. 3. painos 2001. Helsinki: Taide, 1994. ISBN 951-608-006-5.

70.963 Espanja[muokkaa]

 • Toiviainen, Kalevi: Tähtiä Espanjan taivaalta: Espanjan kulttuurin ja espanjalaisuuden vaikuttajia. Omakirja. Espoo: Kalevi Toiviainen, 2010. ISBN 978-952-92-7045-3.

70.94 Keski-Eurooppa[muokkaa]

70.941063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Karvonen-Kannas, Kerttu & Möttönen, Tuija (toim.): Ugriculture 2000: Suomalais-ugrilaisten kansojen nykytaiteet: Karjala-Komi-Mari-Mordva-Udmurtia-Unkari-Viro. Näyttelyt: Gallen-Kallelan museo 6.5.2000–1.1.2001, Lönnströmin taidemuseo 12.1.2001-18.3.2001, Riihimäen taidemuseo 22.4.2001–27.5.2001. Espoo: Gallen-Kallelan museo, 2000. ISBN 952-9739-12-5.

70.97 Itä-Eurooppa[muokkaa]

70.971063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Karvonen-Kannas, Kerttu & Möttönen, Tuija (toim.): Ugriculture 2000: Suomalais-ugrilaisten kansojen nykytaiteet: Karjala-Komi-Mari-Mordva-Udmurtia-Unkari-Viro. Näyttelyt: Gallen-Kallelan museo 6.5.2000–1.1.2001, Lönnströmin taidemuseo 12.1.2001-18.3.2001, Riihimäen taidemuseo 22.4.2001–27.5.2001. Espoo: Gallen-Kallelan museo, 2000. ISBN 952-9739-12-5.
 • Karvonen-Kangas, Kerttu & Pelin, Anne & Wahlroos, Tuija (toim.): Yhteinen maa: Pohjoisten kansojen nykytaide ja taidekäsityö. Näyttely 1.2.–18.5.2003 Gallen-Kallelan museo, 18.6.2003–15.2.2004 Saamelaismuseo SIIDA ja 5.3.–30.5.2004 Wäinö Aaltosen museo. Espoo: Gallen-Kallelan museo, 2003. ISBN 952-9739-16-8.

70.971 Venäjä. Ukraina. Valko-Venäjä. Moldova[muokkaa]

 • Pesonen, Pekka: Venäjän kulttuurihistoria. 3. painos (1. painos 1998). Palmenia-sarja 28. Helsinki: Palmenia, 2007. ISBN 978-951-570-732-1.

70.971063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Malevitš, Kazimir: Venäläisen museon Kazimir Malevitsh -kokoelma. Näyttely Didrichsenin taidemuseossa 15.2.–15.6.2000. Järjestäjät: Didrichsenin taidemuseo ja Venäläinen museo, Pietari. Toimittajat: Natalja Obnovlenskaja ja Ilkka Karttunen. Helsinki: Didrichsenin taidemuseo, 1999. ISBN 951-97083-3-2.

70.981 Aasia[muokkaa]

70.981063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Forss, Anne-Mari & Huhtamäki, Ulla (toim.): Auringonjumalattaren tyttäret: Japanilainen naisellisuus. Näyttely Sinebrychoffin taidemuseossa 29.1.–17.5.2009. Sinebrychoffin taidemuseon julkaisuja. Helsinki: Valtion taidemuseo, Sinebrychoffin taidemuseo, 2009. ISBN 978-951-53-3146-5.
 • Hokusai: Hokusai & Hiroshige. Matkalla Edoon. Toimittaja: Heikki Malme. Käännökset japanista: Tuula Moilanen, japanilaisten runojen suomennokset Kai Nieminen. Näyttely: Ateneumin taidemuseo, 5.9.–7.12.2008. Ateneumin julkaisut no 54. Helsinki: Ateneumin taidemuseo, 2008. ISBN 978-951-53-3091-8.

70.983 Amerikka[muokkaa]

70.983063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Talvitie, Jyrki K. & Ilmonen, Anneli (toim.): Sulkakäärme ja jaguaarijumala: Meksikon ja Guatemalan intiaanikulttuurit. Liittyy samannimiseen näyttelyyn Tampereen taidemuseossa 16.8.1997–1.2.1998. Tampereen taidemuseon julkaisuja 73. Tampere: Tampereen taidemuseo, 1997. ISBN 952-9549-42-3.

71 Uudet taidemuodot[muokkaa]

 • Alanen, Antti & Pohjola, Ilppo: Sähköiset unet: Musiikkivideot: Miten taiteesta tuli pop. Helsinki: VAPK-kustannus, 1992. ISBN 951-37-0837-3.
 • Huhtamo, Erkki (toim.): Virtuaalisuuden arkeologia: Virtuaalimatkailijan uusi käsikirja. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja D 1. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1995. ISBN 951-634-429-1.
 • Kontturi, Katve-Kaisa: Feminismien ristiaallokossa: Keskusteluja taiteen ja teorian kytkennöistä. Eetos-julkaisuja 3. Turku: Eetos, 2006. ISBN 952-99461-2-0.
 • Rautio, Pessi: Neljännestunnissa nykytaiteen tuntijaksi. Helsinki: Jack-in-the-Box, 1999. ISBN 952-5019-12-8.
 • Rautio, Pessi: Neljännestunnissa nykytaiteen tuntijaksi. 2. uudistettu painos. Helsinki: Taide, 2011. ISBN 978-951-608-090-4.
 • Tarkka, Minna & Hintikka, Kari A. & Mäkelä, Asko (toim.): Johdatus uuteen mediaan. Helsinki: Edita, 1996. ISBN 951-37-1700-3.

71.063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Erkkilä, Helena & Mellais, Maritta (toim.): ARS 50 vuotta: Muistoja, historiaa, näkökulmia 1961–2011. Kuvataiteen keskusarkisto 21. Helsinki: Valtion taidemuseo, 2010. ISBN 978-951-53-3316-2.

71.3 Tilataide. Ympäristötaide[muokkaa]

71.3063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Hobbs, Robert: Robert Smithson: Retrospektiivinen näyttely: Sara Hildénin taidemuseo Tampere, Finland. Suomenkielinen käännös: Virve Kajaste. Tampere: Sara Hildénin taidemuseo, 1982.
 • Raatikainen, Riitta (päätoim.): MaisemaGalleria: Ympäristötaidetta Viitostiellä 2000–2001. MaisemaGallerian näyttely Toinen tie Kuopion taidemuseossa 16.11.2001–27.1.2002.. Kuopio: Tarina Cultural Productions, 2001. ISBN 951-98758-1-6.

71.5 Tatuointi. Kehotaide[muokkaa]

 • Belitz-Henriksson, Jenny: Naisen iholla: 32 tarinaa tatuoinneista. Kuvat: Laura Oja ja Raisa Kyllikki Ranta. Helsinki: Tammi, 2013. ISBN 978-951-31-7077-6.
 • Hemingson, Vince: Tatuoinnit: Kehotaiteen käsikirja. (Tattoo design directory: The essential reference for body art, 2009.) Käännös: Johanna Virtanen. Helsinki: Readme.fi, 2009. ISBN 978-952-220-189-8.
 • Morley, Simon & Friend, David: Penisorigami: Opaskirja australialaisen genitaaliorigamin muinaiseen taitoon. (Puppetry of the penis: The ancient Australian art of genital origami, 1996.) Suomennos: Asmo Koste. Helsinki: Nastamuumio, 2002. ISBN 952-5083-15-2.
 • Ruotsalainen, Jari: Kosmeettisia häiriöitä? Kertomuksia suomalaisesta tatuoinnista. Joensuu: Ilias, 2001. ISBN 952-5309-31-2.
 • Watkins, Jack: Tatuointi: Symbolit ja niiden merkitykset. (Tattoo: Symbols and meanings.) Suomentanut Teemu Leminen. Helsinki: Minerva, 2011. ISBN 978-952-492449-8.

71.09 Historia[muokkaa]

71.7 Performanssitaide[muokkaa]

 • Baldwin, Michelle: Burleskin paluu. (Burlesque and the new bump-n-grind, 2004.) Alkusanat: Tiia Aarnipuu & Dixie Evans. Suomentanut Tytti Heikkilä. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0420-7.
 • Mäkäräinen, Hanna: Tulesta taiteeksi: Tulitaiteen oppi- ja virikemateriaali. Kirjoittajat: Hanna Mäkäräinen ja Hanna Romppainen. Vantaa: Sivistysliitto kansalaisfoorumi, 2008. ISBN 978-951-9461-39-7.

72 Arkkitehtuuri[muokkaa]

 • Eväsoja, Minna: Bigaku: Japanilaisesta kauneudesta. Kuvittaja: Varpu Karhusaari. Helsinki: Tammi, 2008. ISBN 978-951-26-5806-0.
 • Hein, Ants: Viron hylätyt kartanot: Baltian katoavaa kartanokulttuuria. (Hüljatud mõisad, 1996.) Suomentanut Ive Raudsepp. Helsinki: Raud Publishing, 1998. ISBN 952-9689-16-0.
 • Kuismanen, Kimmo & Heikki Kastemaa, toimittanut: Arkkitehtuuri, ympäristö, muisti = Architecture, environment, memory. Kirjoittajat: Bruno Erat, Heikki Kastemaa ja Kimmo Kuismanen. Valokuvaus: Raimo Ahonen ym. Käännökset suomesta englanniksi: Niko Lewman, Heikki Kastemaa. Oulu: Pohjoinen, 2000. ISBN 951-749-354-1.
 • Mäkinen, Matti K.: Paratiisin arkkitehti. Rakennustieto oy:n Arkki-sarja 8. Helsinki: Rakennustieto, 1998. ISBN 951-682-482-X.
 • Pakarinen, Terttu: Ideologinen maisema: Nyt ja ei-nyt. Tampereen teknillinen korkeakoulu, yhdyskuntasuunnittelun laitoksen julkaisuja A 10. Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1988. ISBN 951-721-271-2.
 • Penttilä, Timo: Oikeat ja väärät arkkitehdit : 2000 vuotta arkkitehtuuriteoriaa. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-177-7.
 • Periäinen, Tapio: Tyhjä: Kylissä ja kaupungeissa, taloissa ja tavaroissa. Valokuvat: Rune Snellman. Helsinki: Rakennusalan kustantajat, 1998. ISBN 951-664-014-1.
 • Saarikangas, Kirsi: Eletyt tilat ja sukupuoli: Asukkaiden ja ympäristön kulttuurisia kohtaamisia. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1099. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-831-8.
 • Sarjakoski, Helena: Rationalismi ja runollisuus. Aulis Blomstedt ja suhteiden taide. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Rakennustieto, 2003. ISBN 951-682-711-X.
 • Tanizaki, Junichirō: Varjojen ylistys. (Inei raisan, 1933.) Suomennos: Jyrki Siukonen. Suomennettu englanninkielisestä laitoksesta In Praise of Shadows ja saksankielisestä laitoksesta Lob des Schattens. Helsinki: Taide, 1997. ISBN 951-608-026-X.
 • Vitruvius: De architectura libri decem (työnimi). (De architectura libri decem, noin 25 eaa.) Suomentaneet Lauri Ockenström, Panu Hyppönen ja Aulikki Vuola. , tulossa.

72.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Connah, Roger: Armo ja arkkitehtuuri. (Grace and architecture, 1998.) Suomentanut Tomi Snellman. Rakennustieto oy:n Arkki-sarja 12. Helsinki: Rakennustieto, 1999. ISBN 951-682-501-X.
 • Louekari, Lauri: Metsän arkkitehtuuri. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. Julkaisu A, 38. Oulu: Oulun yliopisto, teknillinen tiedekunta, 2006. ISBN 951-42-8096-2.
 • Nyman, Kaj: Arkkitehtuurin kadotettu kieli. Erottaja-sarja. Helsinki: Multikustannus, 2008. ISBN 978-952-468-186-5.
 • Passinmäki, Pekka: Kaupunki ja ihmisen kodittomuus: Filosofinen analyysi rakentamisesta ja arkkitehtuurista. 23°45. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2002. ISBN 951-96984-6-9.
 • Periäinen, Tapio: Metropoleista muotoiluun: Ympäristö = luonto + alue + rakennus + esine. Helsinki: Rakennusalan kustantajat, 1996. ISBN 952-9687-83-4.
 • Varto, Juha & Marjomaa, Esko (toim.): Arkkitehtuuri ja filosofia: Tampereella syksyllä 1987 järjestetyn tutkijaseminaarin esitelmät. Matemaattisten tieteiden laitoksen julkaisuja A 207. Tampere: Tampereen yliopisto, 1989. ISBN 951-44-2417-4.

72.038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Arkkitehtuurin sanakirja. Taskufacta. Toimittaja: Liisa Honkala. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-24579-8.
 • Kervanto Nevanlinna, Anja & Nevanlinna, Arne: Fasadin henki, eli, Arkkitehtuurisanastoa ujoille. Helsinki: Tammi, 2001. ISBN 951-31-2218-2.

72.2 Rakennukset. Rakennustyypit[muokkaa]

 • Aminoff-Winberg, Johanna (toim.): Ritarihuone ja Suomen aatelissuvut. (Adeln och dess hus, 2013.) Artikkelien suomennokset: Salla Korpela ja Wilhelm Brummer. Helsinki: Minerva, 2013. ISBN 978-952-492-781-9.
 • Gardberg, C. J.: Kivestä ja puusta: Suomen linnoja, kartanoita ja kirkkoja. Ruotsinkielisestä käsikirjoituksesta suomentanut Irma Savolainen. Valokuvat: C. J. Gardberg ym. Helsingissä: Otava, 2002. ISBN 951-1-17423-1.
 • Kaila, Panu: Maalari maalasi taloa: Julkisivujen värihistoria. Helsinki: Multikustannus, 2009. ISBN 978-952-468-181-0.
 • Tiainen, Jussi: Taiteilijatiloja. Valokuvat: Jussi Tiainen. Taiteilijatekstit toimittanut Antti Tiainen. Helsinki: Parvs, 2007. ISBN 978-952-5654-08-0.

72.201 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

72.22 Asuinrakennukset[muokkaa]

 • Ihalainen, J. K.: Paimentolaisten ja alkuperäiskansojen asumukset. Pohjautuu Pakana-lehdessä 1991 julkaistuun aineistoon. Tampere: Palladium-kirjat, 1998 (2. painos 2000). ISBN 952-9893-15-9.
 • Könkkölä, Maija: Liikkumisesteetön sauna. Invalidiliiton julkaisuja O 3. Helsinki: Invalidiliitto, 2000. ISBN 952-9615-57-4.
 • Pallasmaa, Juhani (toim.): Hvitträsk: Koti taideteoksena. Julkaistu yhteistyössä Suomen rakennustaiteen museon kanssa. Helsingissä: Otava, 1987 (7. painos 2006). ISBN 951-1-09180-8.
 • Pecoraro, Maria: Schaumanin linna. Tehtaanjohtajan koti Jyväskylässä. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2009. ISBN 978-952-492-326-2.
 • Pentikäinen, Juha (toim.): Löylyn henki: Kolmen mantereen kylvyt: Inipi, furo, sauna. Helsinki: Rakennustieto, 2000. ISBN 951-682-589-3.
 • Saarikangas, Kirsi: Asunnon muodonmuutoksia: Puhtauden estetiikka ja sukupuoli modernissa arkkitehtuurissa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 860. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-309-X. (englanniksi)

72.24 Kirkot ja muut uskonnolliset rakennukset[muokkaa]

 • Airas, Jukka-Pekka: Uuden kirkkoarkkitehtuurin ongelmat: Kirkkorakennus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon taidekysymyksenä. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 178. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1992. ISBN 951-9111-90-5.
 • Gardberg, C. J. & Heininen, Simo & Welin, P. O.: Kansallispyhäkkö: Turun tuomiokirkko 1300–2000. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-31-1398-1.
 • Hiekkanen, Markus: Suomen kivikirkot keskiajalla. Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-15126-6.
 • Hiekkanen, Markus: Suomen keskiajan kivikirkot. 3. uudistettu painos (1. painos 2007). Kirjokansi 87. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2014. ISBN 978-952-222-600-6.
 • Jäppinen, Jussi: Maailman suurin puukirkko Kerimäellä. Jyväskylä: Kopijyvä, 2002. ISBN 952-5092-71-2.
 • Kuorikoski, Arto (toim.): Uskon tilat ja kuvat: Moderni suomalainen kirkkoarkkitehtuuri ja -taide. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 260. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 2008. ISBN 978-952-9791-74-3.
 • Neuvonen, Petri: Viipuri: Rakennusperinnön seitsemän vuosisataa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1156. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-951-746-973-9.
 • Stemp, Richard: Kirkkojen ja katedraalien kieli: Mitä kirkkojen arkkutehtuurin ja taiteen yksityiskohdat kertovat. (The secret language of churches & cathedrals: Decoding the sacred symbolism of Christianity's holy buildings, 2010.) Suomentaneet Pajari Räsänen, Nina Tarvainen ja Juho Gröndahl. Helsinki: Nemo, 2011. ISBN 978-952-240-103-8.
 • Uudenmaan läänin kirkot. Suomen läänien kirkot. Länsikirja, 1988.

72.26 Linnat. Linnoitukset. Palatsit. Kartanot[muokkaa]

 • Gardberg, C. J. & Welin, P. O.: Suomen keskiaikaiset linnat. (Finlands medeltida borgar, 1993.) Suomentanut Irma Savolainen. Helsingissä: Otava, 1993 (4. painos 2003). ISBN 951-1-11992-3.
 • Heikkinen, Reijo: Kajaanin linna: Västinki vuosisatojen virrassa. Kajaani: Kainuun museo: Lönnrot-instituutti, 2004. ISBN 951-800-290-8.
 • Kaurinkoski, Kaarina: Pietarin palatsit. 2. uudistettu painos. Vantaa: Moreeni, 2011. ISBN 978-952-254-053-9.
 • Lavonen, Petri: Åminne. Halikon Joensuun kartanon historiaa keski- ja uuden ajan vaihteesta nykypäiviin. Salo: Björn Wahlroos, 2006. ISBN 952-91-8968-0.
 • Mäkinen, Vesa: Suomen vanhat linnat. 3. painos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998 (4. painos 2004). ISBN 951-0-23182-7.
 • Nieminen, Merja & Lounatvuori, Irma (toim.): Åminne. Kartanon historia ja päärakennuksen restaurointi. Salo: Björn Wahlroos, 2009. ISBN 978-952-92-5816-1.
 • Poutanen, Pirjo & Kortesuo, Katleena (toim.): Hämeen linna. 2. muutettu painos. Espoo: Inspiro Consulting oy, 2007. ISBN 978-952-92-1677-2.

72.29 Kulttuurirakennukset[muokkaa]

 • Itkonen, Satu & Kaitavuori, Kaija (toim.): Kansalliset kulttuurilaitokset. Kulttuurin laajakaista -hanke. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1116. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. ISBN 978-951-746-863-3.

72.9 Arkkitehtuurin historia[muokkaa]

72.9063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Bitterberg, Karl-Georg (toim.): Bauhaus. Suunnittelu: Hans Peter Hoch, Karl-Georg Bitterberg. Suomentanut Vilma Vaikonpää. Lyhennetty laitos ”Bauhaus 50 vuotta” -näyttelyn luettelosta. Julkaissut Württembergin taideseura, 1968. Stuttgartin ulkomaisten kulttuurisuhteiden instituutin julkaisu yhteistyössä Suomen rakennustaiteen museon, Taideteollisuusmuseon ja Helsingin Goethe-instituutin kanssa. Stuttgart: Cantz’sche Druckerei, 1983. ISBN 3-922608-31-0.

72.91 Euroopan arkkitehtuuri[muokkaa]

 • Neuvonen, Petri: Viipuri: Rakennusperinnön seitsemän vuosisataa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1156. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-951-746-973-9.

72.911 Esihistoriallinen ja vanhan ajan arkkitehtuuri[muokkaa]

 • Kaila, Panu (toim.): Antiikin rakennustekniikka: Rooma. Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston julkaisu C 74. Oulu: Oulun yliopisto, 2002. ISBN 951-42-5592-5.

72.9134 Nykyajan arkkitehtuuri[muokkaa]

 • Asensio Cerver, Francisco: Arkkitehtuuriatlas. (Atlas de arquitectura actual, 2003.) Suomennos: Kaarina Turtia, Emma Claret Pyrhönen. Suomennos englanninkielisestä käännöksestä. Königswinter: Tandem Verlag, 2005. ISBN 3-8331-1772-9.
 • Le Corbusier: Kohti uutta arkkitehtuuria. (Vers une architecture, 1923.) Suomentanut Pauliina Nurminen. Avain arkkitehtuuriin. Helsinki: Avain, 2004. ISBN 952-5524-06-X.

72.92 Suomi[muokkaa]

 • Connah, Roger: Moderni arkkitehtuuri Suomessa. Helsinki: Avain, 2010. ISBN 952-5524-24-8.
 • Gardberg, C. J.: Kivestä ja puusta: Suomen linnoja, kartanoita ja kirkkoja. Ruotsinkielisestä käsikirjoituksesta suomentanut Irma Savolainen. Valokuvat: C. J. Gardberg ym. Helsingissä: Otava, 2002. ISBN 951-1-17423-1.
 • Hausen, Marika ym.: Eliel Saarinen: Suomen aika. Suomennokset Raija Mattila, Maija Kärkkäinen. Helsinki: Otava, 1990 (2. painos 2002). ISBN 951-1-10759-3.
 • Manninen, Antti: Puretut talot: 100 tarinaa Helsingistä. Perustuu Helsingin sanomissa 2002–2004 julkaistuun kirjoitussarjaan. Helsinki: Helsingin sanomat, 2004. ISBN 952-5557-00-6.
 • Mehtälä, Maila: Temppeliaukio: Kirkko Suursaaresta länteen. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27837-8.
 • Neuvonen, Petri: Viipuri: Rakennusperinnön seitsemän vuosisataa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1156. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-951-746-973-9.
 • Nevanlinna, Arne: Isän maa: Sukukertomuksia kolmekymmentäluvun Suomesta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19202-3.
 • Nevanlinna, Arne: Illuusio arkkitehtuurista: Ajatuksia arvoista, vallasta ja arvovallasta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-20955-4.
 • Nevanlinna, Arne: Valistuksen paikka: Noin kaksi vuosikymmentä muodon vuoksi. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-21191-5.
 • Nevanlinna, Arne: Isoisän maat: Ajan kuvia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-23229-7.
 • Nikula, Riitta: Suomen arkkitehtuurin ääriviivat. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20141-7.
 • Oksanen, Kimmo: Makasiinit: 1899–2006. Helsinki: Helsingin sanomat, 2006. ISBN 952-5557-09-X.
 • Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 3, Oulaisten-Haapaveden seutukunta, Ylivieskan seutukunta, Haapajärven-Pyhäsalmen seutukunta. Selvityksen laatineet Anneli Salmela ja Olli Eskelinen. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliiton julkaisusarja A:117. Oulu: Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto, 1993. ISBN 951-9328-55-6.
 • Sarjakoski, Helena: Rationalismi ja runollisuus: Aulis Blomstedt ja suhteiden taide. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Rakennustieto, 2003. ISBN 951-682-711-X.
 • Vallas, Hannu & Neuvonen, Veikko: Rakennettu Suomi ilmasta. Teksti: Veikko Neuvonen. Helsinki: Tammi, 2011. ISBN 978-951-31-5882-8.
 • Wäre, Ritva: Rakennettu suomalaisuus: Nationalismi viime vuosisadan vaihteen arkkitehtuurissa ja sitä koskevissa kirjoituksissa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 95. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys, 1991. ISBN 951-9056-98-X.

72.92063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Aav, Marianne & Savolainen, Jukka (toim.): Modernismi. Kirjoituksia suomalaisesta modernismista. Julkaistu näyttelyn Moderni[smi] yhteydessä Designmuseossa 12.2.–9.5.2010. Helsinki: Designmuseo, 2010. ISBN 978-952-9878-65-9.
 • Johansson, Eriika & Lahti, Juhana & Paatero, Kristiina (toim.): Aarne Ervi – tilaa ihmiselle. Näyttely 1.12.2010–20.2.2011, Suomen rakennustaiteen museo. Helsinki: Suomen rakennustaiteen museo, 2010. ISBN 978-952-5195-35-4.

72.963 Espanja[muokkaa]

 • Tarragó, Salvador: Gaudí. (Gaudí, 1988.) Suomentanut Riikka Stewen. Toimitus: Jyrki Lappi-Seppälä. Esipuhe: George R. Collins. Helsingissä: Taide, 1988. ISBN 951-8912-02-5.

73 Kuvanveistotaide[muokkaa]

73.91 Euroopan kuvanveistotaide[muokkaa]

 • Molesworth, H. D.: Euroopan veistotaidetta romantiikasta Rodiniin. (European Sculpture from Romanesque to Rodin, 1965.) Suomentaneet Raija Mattila ja Pekka Suhonen. Helsinki: Otava, 1966.

73.9132 Barokin ja rokokoon kuvanveistotaide[muokkaa]

 • Saitajoki, Juha: Pyhän Teresan hurmio: Pyhä Jeesuksen Teresa, Gian Lorenzo Bernini ja minä. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Acta Universitatis Lapponiensis 61. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2003. ISBN 951-634-886-6. Teoksen verkkoversio (PDF).

73.92 Suomi[muokkaa]

 • Huhtamo, Kari: Kari Huhtamo. Teksti: Timo Valjakka. Valokuvat: Jussi Tiainen ym. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-16141-5.
 • Huhtamo, Kari: Kari Huhtamo: Kuvanveistäjä. Valokuvat: Lauri Kanerva. Oulu: Pohjoinen, 1991. ISBN 951-749-149-2.
 • Kalha, Harri: Tapaus Havis Amanda: Siveellisyys ja sukupuoli vuoden 1908 suihkulähdekiistassa. Historiallisia tutkimuksia 238. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-045-5.
 • Kaloinen, Kimmo & Ojala, Ilmari: Hakkapeliittain kotiinpaluu: Pentti Papinahon ratsastajapatsas: Teos ja tausta. Hämeenlinna: Karisto, 1980. ISBN 951-23-1709-5.
 • Leikola, Anto & Savelainen, Hannele: Silkkiuikusta pronssilinnuksi. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-24655-7.
 • Lindgren, Liisa: Memoria: Hautakuvanveisto ja muistojen kulttuuri. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1211. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-068-4.
 • Lähdesmäki, Tuuli: Kuohahdus Suomen kansan sydämestä: Henkilömonumentti diskursiivisena ilmiönä 1900-luvun lopun Suomessa. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 94. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2007. ISBN 978-951-39-2999-2. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Mamia, Hanna (toim.): Kuvanveisto ajassa ja tilassa. Suomen kuvanveistäjäliiton 100-vuotisjuhlakirja. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1267. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-178-0.
 • Mäntynen, Taru: Veistoksia Maaemosta Marjattaan. Teksti: Markku Nieminen. Juminkeon julkaisuja nro 70. Kuhmo: Juminkeko, 2008. ISBN 978-952-5385-43-4.

73.92063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Huhtamo, Kari & Valjakka, Timo: Huhtamo: Variato arctica sculptura. Toimitus ja teksti Timo Valjakka. Liittyy näyttelyyn Variato arctica sculptura, Tretjakovin galleria, Moskova, 2009. Helsinki: Parvs, 2009. ISBN 978-952-5654-21-9.

73.9131 Renessanssin kuvanveistotaide[muokkaa]

 • Cellini, Benvenuto: Oma-elämäkerta. Suomentanut Maija Halonen. 2. painos (1. painos 1933). Laatukirjat. Kansi- ja selkänimeke: Omaelämäkerta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-21046-3.

74 Maalaustaide. Piirustustaide[muokkaa]

 • Alberti, Leon Battista: Maalaustaiteesta. (De pictura, 1435.) Suomentanut Marja Itkonen-Kaila. Helsinki: Taide, 1998. ISBN 951-608-032-4.
 • Merleau-Ponty, Maurice: Silmä ja mieli. (L’œil et l’esprit, 1964.) 2. uusittu painos. Suomennos ja jälkisanat: Kimmo Pasanen. Helsinki: Taide, 2006. ISBN 951-608-057-X.

74.1 Piirustustaide[muokkaa]

 • Jokinen, Heikki: Sarjakuvantekijän selviytymisopas. Helsinki: Sarjakuvantekijät, 1999. ISBN 951-98311-0-X.
 • Jokinen, Heikki: Tuolien välistä omalle pallille: Sarjakuva valtion taidehallinnossa. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston julkaisusarja nro 14/2001. Helsinki: Opetusministeriö, 2001. ISBN 952-442-427-4.

74.11 Piirustuksen tekniikka[muokkaa]

 • Ahlqvist, Keijo (toim.): Sarjakuvakoulu: Limingan taidekoulun sarjakuvalinjan 10. vuosi. Limingan taidekoulun sarjakuvalinjan julkaisuja. Liminka: Limingan taidekoulun sarjakuvalinja, 2009. ISBN 978-952-67041-3-5.
 • Ahlqvist, Keijo & Kutila, Ari: Piirrä sarjakuvaa!. Sarjakuvakeskuksen julkaisuja n:o 2. Kemi: Sarjakuvakeskus, 1989. ISBN 952-90-0725-6.
 • Bishop, Franklin: Sarjakuvapiirtäjän käsikirja. (The cartoonist's bible: An essential reverence for the practicing artist, 2006.) Suomentanut Jari Leino. Karkkila: Kustannus-Mäkelä, 2007. ISBN 978-951-882-686-9.
 • Hart, Christopher: Piirrä mangaa! Taikatytöt: Näin teet mangan supersuosittuja toimintahahmoja. (Manga Mania Magical Girls and Friends: How to Draw the Super-Popular Action Fantasy Characters of Manga, 2006.) Suomentanut Ben B. Bainton. Helsinki: Nemo, 2008. ISBN 978-952-5613-71-1.
 • Maddocks, Peter: Näin piirrät sarjakuvia ja pilapiirroksia. (How to draw cartoons, 1991.) Suomennos: Raija Viitanen. Karkkila: Kustannus-Mäkelä, 1991. ISBN 951-873-340-6.
 • Vainikainen, Matti: Piirustus: Perustietoutta ryhmäopetukseen ja itseopiskelijoille. 1. 2. uusittu painos (1. painos 1973). Kansalais- ja työväenopistojen liiton opetussuunnitelmia 2. Helsinki: Kansalais- ja työväenopistojen liitto, 1975 (5. painos 1990). ISBN 951-9171-08-8.
 • Vainikainen, Matti: Piirustus: Perustietoutta ryhmäopetukseen ja itseopiskelijoille. 2. Kansalais- ja työväenopistojen liiton opetussuunnitelmia 22. Helsinki: Kansalais- ja työväenopistojen liitto, 1975 (3. painos 1982). ISBN 951-9171-06-1.

74.12 Tekstaus. Kalligrafia[muokkaa]

 • Airas, Annukka & Heiskanen, Topio & Uusitalo, Liisa: Kalligrafia: Tekstausopas. 5. painos (1. painos 1996). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2004. ISBN 978-951-0-23395-5.
 • Cleminson, Ralph (toim.): Kalligrafian taito: Eri kirjoitusjärjestelmien taitajat opastavat kalligrafian salaisuuksiin vaihe vaiheelta. (The complete guide to calligraphy: Master scripts of the west and east, step-by-step with 45 projects, 2006.) Suomennos Vuokko Koho. Helsinki: Multikustannus, 2007. ISBN 978-952-468-140-7.
 • Hanson, Manda: Kalligrafia. (Calligraphy, 1995.) Suomennos: Kirsi Tanner. Opi ja osaa. Helsinki: Gummerus, 1995. ISBN 951-20-4709-8.
 • Heiskanen, Toivo & Uusitalo, Liisa: Kalligrafia: Historiallisia kirjainmalleja ja työmenetelmiä. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25799-0.
 • Lappalainen, Laura (päätoim.): Silkki, savi ja sivellin: Kimonosilkkejä, keramiikkaesineitä ja kalligrafiaa. Hashi 21. Helsinki: Japanilaisen kulttuurin ystävät, 2000. ISBN 951-98012-2-7.
 • Numminen, Ahto & Eriksson, Olof: Tekstauskirja. 7. painos (5. uusittu painos 1980). Helsingissä: Otava, 1988 (10. painos 1999). ISBN 951-1-10218-4.

74.12063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Kirjainten voima. Suomen kalligrafiayhdistyksen kansainvälinen 5-vuotisjuhlanäyttely Aleph – kirjainten voima, Sanomatalon Mediatori, Helsinki 3.–14.5.2005. Valokuvaaja: Juha Vääräkangas. Tampere: Suomen kalligrafiayhdistys, 2005.

74.17 Pilapiirrokset. Karikatyyrit[muokkaa]

 • Asantila, Ulla & Rikkinen, Eila (toim.): Saunakirja: Pökköä pesään!. Kuvittanut Jari Rasi. Helsinki: Kolibri, 2003. ISBN 952-16-0602-9.
 • Hugleikur Dagsson: Saako tälle edes nauraa?. (Forðist okkur, 2005.) Englannin kielestä suomentanut Ville Lähteenmäki. Jyväskylä: Atena, 2007. ISBN 978-951-796-502-6.
 • Hugleikur Dagsson: Onko tämä muka hauskaa?. (Bjargið okkur, 2005.) Englannin kielestä suomentanut Ville Lähteenmäki. Jyväskylä: Atena, 2008. ISBN 978-951-796-547-7.
 • Hugleikur Dagsson: Tässä ei ole mitään vitsiä!. (Kaupið okkur, 2007.) Englannin kielestä suomentanut Ville Lähteenmäki. Jyväskylä: Atena, 2009. ISBN 978-951-796-583-5.
 • Hugleikur Dagsson: Naura, pervo, naura!. (Okkur 4.) Suomentanut Ville Lähteenmäki. Jyväskylä: Atena, 2010. ISBN 978-951-796-661-0.
 • Hugleikur Dagsson: Popular hits: Populaarimusiikin helmiä Dagssonin tapaan. (Popular hits, 2010). Jyväskylä: Atena, 2010. ISBN 978-951-796-668-9.
 • Hugleikur Dagsson: Nyt on vitsit vähissä. (Jarðið okkur, 2008.) Englannin kielestä suomentanut Ville Lähteenmäki. Jyväskylä: Atena, 2011. ISBN 978-951-796-765-5.
 • Hugleikur Dagsson: Huumorin musta kirja: 666 valittua. Sisältää 666 valittua strippiä kirjoista: Saako tälle edes nauraa?, Onko tämä muka hauskaa?, Tässä ei ole mitään vitsiä!, Naura, pervo, naura!, Nyt on vitsit vähissä. Englannin kielestä suomentanut Ville Lähteenmäki. Jyväskylä: Atena, 2012. ISBN 978-951-796-833-1.
 • Koivunen, Jarmo: Suvaitsevaisuus. Kätsyn mielipidepiirroksia 50 vuoden ajalta. Alkusanat: Panu Väänänen. Piirrokset julkaistu aiemmin Ilta-Sanomissa 1965–2015. Jyväskylä: Docendo, 2015. ISBN 978-952-291-167-4.
 • Mäkelä, Timo: Jos vaan hiihdettäis, Matti: Timo Mäkelän piirroksia vuosilta 2000–2009. Helsinki: Arktinen banaani, 2009. ISBN 978-952-5768-10-7.
 • Ylönen, Marja: Pilahistoria: Suomi poliittisissa pilapiirroksissa 1800-luvulta 2000-luvulle. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-299-9.

74.203 Näyttelyt[muokkaa]

 • Henry Lönnforsin miniatyyrikokoelma. Toimittanut Mia Haltia. Näyttely: Turun taidemuseo, 15.9.2009–28.11.2010. Turun taidemuseon julkaisuja. Turku: Turun taidemuseo, 2009. ISBN 978-952-9576-42-5.

74.2 Maalaustaide[muokkaa]

 • Grass, Günter: Löytötavaraa lukuhaluttomille. (Fundsachen für Nichtleser, 1997.) Suomentanut Oili Suominen. Helsinki: Tammi, 1997. ISBN 951-31-1052-4.

74.21 Maalaustaiteen materiaalit ja tekniikka[muokkaa]

 • Finlay, Victoria: Värimatka. (Colour: Travels through the paintbox, 2002.) Suomentanut Jaana Iso-Markku. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-17525-4.
 • Guo Xi: Metsien ja virtojen ylevä viesti: Guo Xin maisemamaalausta koskevia neuvoja. (Linquan gaozhi.) Muistiin merkinnyt hänen poikansa Guo Si. Suomennos ja alkusanat: Minna Törmä. Helsinki: Taide, 1999. ISBN 951-608-039-1.
 • Hsu, I-Ching: Kiinalainen maalaustaide. (Chinese brush painting, 1995.) Opi ja osaa. Suomennos: Kirsi Tanner. Helsinki: Gummerus, 1995. ISBN 951-20-4710-1.
 • Kordis, George: Rytmissä: Viivan ilmaisuvoima bysanttilaisessa ikonimaalauksessa. (En Rythmõ: To Ethos tes grammés ste Byzantiné zografiké, 1992.) Suomennos kreikasta: Jaakko Olkinuora. Kuopio: Suomen Ikonimaalarit, 2014. ISBN 978-952-93-3422-3.

74.3 Aiheet piirustus- ja maalaustaiteessa[muokkaa]

 • Aitio, Tommi (toim.): Kaj Stenvall. Liittyy Galleria Brondassa, Helsingissä 4.–28.3.1999 pidettyyn Olemisen mallit -näyttelyyn. Helsingissä: Otava, 1999 (5. painos 2004). ISBN 951-1-15995-X.
 • Itkonen, Satu: Enkelin kosketus: Ikkuna suomalaiseen taiteeseen. Helsinki: Kirjapaja, 2002. ISBN 951-625-843-3.
 • Itkonen, Satu: Yön kuvia suomalaisessa taiteessa. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-108-2.
 • Kantonen, Marianne & Koivula, Veijo & Zitting, Eeva: Ikkuna pyhyyteen: Ekumeeninen ikonikirja. 2. korjattu painos. Rovaniemi: Väylä, 2012. ISBN 978-952-5823-44-8.
 • Kivi, Jussi: Kaunotaiteellinen eräretkeilyopas. Helsinki: Taide: Kuvataideakatemia, 2004. ISBN 951-608-050-2.
 • Roivas, Katariina (toim.): Myöhäiset ikonit: Venäläisen ikonin historiaa 1600-luvun lopulta 1900-luvun alkuun. Venäjänkielisten artikkelien suomennos: Marju Rönkkö. Jyväskylä: Kopijyvä, 2001. ISBN 951-39-0921-2.
 • Sasaki, Petros & Takala, Vesa P.: Pyhä kuva ja ortodoksisuus. Kuopio: Ortodoksisten nuorten liitto, 1980. ISBN 951-818-014-8.
 • Timmerbacka, Anna: Ranskan vallankumouksen kuvat. Perustuu tekijän Turun ammattikorkeakoulun taideakatemiassa 2006 hyväksyttyyn opinnäytetyöhön. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 30. Turku: Turun ammattikorkeakoulu, 2006. ISBN 952-5596-58-3.

74.9 Piirustus- ja maalaustaiteen historia[muokkaa]

 • Leikola, Anto: Norsusta nautilukseen: Löytöretkiä eläinkuvituksen historiaan. Helsinki: John Nurmisen Säätiö, 2012. ISBN 978-952-9745-34-0.
 • Magalhaes, Roberto Carvalho de: Pieni suuri taidekirja: Länsimainen maalaustaide esihistoriasta jälki-impressionismiin. (Little big art book: Western painting from prehistory to post-impressionism, 2005.) Suomennos: Sakari Hyrkkö. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-31911-2.

74.91 Euroopan piirustus- ja maalaustaide[muokkaa]

 • Ball, Philip: Kirkas maa: Miten värit syntyivät. (Bright earth: The invention of colour, 2001.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2003. ISBN 952-5202-58-5.
 • Brusatin, Manlio: Värien historia. (Storia dei colori, 1983.) Suomentanut Leena Talvio. Helsinki: Taide, 1996. ISBN 951-608-019-7.
 • Pinx. Maalaustaiteen mestareita 1: Kirkon ja kuninkaan kunniaksi. Perustuu teokseen Galleria d’arte. Toimituskunta: Eija Kämäräinen, Timo Huusko, Riitta-Liisa Kuosmanen. Vastaava toimittaja Kirsti Kujanen. Suomennos Eija Kämäräinen. Weilin+Göös. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-29195-1.

74.9131 Renessanssin piirustus- ja maalaustaide[muokkaa]

 • Pinx. Maalaustaiteen mestareita 1: Kirkon ja kuninkaan kunniaksi. Perustuu teokseen Galleria d’arte. Toimituskunta: Eija Kämäräinen, Timo Huusko, Riitta-Liisa Kuosmanen. Vastaava toimittaja Kirsti Kujanen. Suomennos Eija Kämäräinen. Weilin+Göös. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-29195-1.

74.913 Uuden ajan piirustus- ja maalaustaide[muokkaa]

 • Pasanen, Kimmo: Musta neliö: Abstraktin taiteen salat. Perustuu tekijän Sorbonnen yliopistossa Pariisissa vuonna 1995 hyväksyttyyn väitöskirjaan ”Le tableau vide: Le sens d l’oeuvre et les jeux de l’art”. Helsinki: Taide, 2004. ISBN 951-608-052-9.

74.92 Suomi[muokkaa]

 • Aikio, Tarja: Sompion suuri mestari: Kansantaiteilija Andreas Alarieston elämä ja työ. Inari: Kustannus-Puntsi, 2001. ISBN 952--5343-07-3.
 • Aitio, Tommi (toim.): Kaj Stenvall. Liittyy Galleria Brondassa, Helsingissä 4.–28.3.1999 pidettyyn Olemisen mallit -näyttelyyn. Helsingissä: Otava, 1999 (5. painos 2004). ISBN 951-1-15995-X.
 • Alariesto, Andreas: Andreas Alarieston lapinkuvat. Toimittanut ja esipuheen kirjoittanut: Rauni Kivilinna. Porvoo Helsinki: WSOY, 1976. ISBN 951-0-07684-8.
 • Anttila, Elina ym.: Edelfelt: Matkoja, maisemia ja naamiaisia. Käännökset: Oili Suominen, Outi Nyman, Roderick Dickson. Toimitus: Erkki Anttonen. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29219-2.
 • Gallen-Kallelan museo (toim.): Ota sielusi täyteen! Tutkimuksellisia polkuja Akseli Gallen-Kallelan taiteeseen. Espoo: Gallen-Kallelan museo, 2011. ISBN 978-952-9739-27-1.
 • Gallen-Kallela-Sirén, Janne: Minä palaan jalanjäljilleni: Akseli Gallen-Kallelan elämä ja taide. Helsingissä: Otava, 2001. ISBN 951-1-17649-8.
 • Hänninen, Ville & Karjalainen, Jussi: Sarjatulta! Sota-ajan suomalaiset pilapiirrokset ja sarjakuvat. Helsinki: Jalava, 2014. ISBN 978-951-887-504-1.
 • Lukkarinen, Ville: Pekka Halonen – pyhä taide. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1146. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. ISBN 978-951-746-938-8.
 • Hooven, F. Valentine, III: Tom of Finland: Elämäkerta. (The life and times of Tom of Finland, 1993.) Käsikirjoituksesta suomentanut Eeva-Liisa Jaakkola. Helsingissä: Otava, 1992. ISBN 951-1-12000-X.
 • Junttila, Marja (toim.): Vilho Lampi: 1898–1936. Ars Nordica 11. Oulu: Pohjoinen, 1998. ISBN 951-749-312-6.
 • Kalha, Harri: Tom of Finland: Taidetta seksin vuoksi. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1378. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2012. ISBN 952-222-371-9.
 • Kandinsky, Wassily: Kandinsky: Kuvataiteen toisinajattelija. (Kandinsky – Geburt der abstrakten Kunst, 1984.) Käännös: Marjut Kumela. Taiteilijan tekstin (1918) käännös: Ekaterina Nikkilä. Toimittanut Anne Valkonen. Helsinki: Suomen taiteilijaseura, 1985. ISBN 951-95546-0-2.
 • Kari, Risto & Ruotsalainen, Matti: Kirkkomaalarit: Mikael Toppeliuksen ja Emanuel Granbergin taide. Teksti: Risto Kari. Valokuvat: Matti Ruotsalainen. Helsingissä: Otava, 1989. ISBN 951-1-10808-5.
 • Komulainen, Matti: Pohjois-Savon vanhat kirkkomaalaukset: Kuopion vanhan emäseurakunnan alueen kirkkomaalaukset 1721–1809. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Aarni 21. Kuopio: Kustannuskiila, 1986. ISBN 951-657-172-7.
 • Kortelainen, Anna: Virginie! Albert Edelfeltin rakastajattaren tarina. Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-31-2457-6.
 • Kruskopf, Erik: Kuvataiteilija Tove Jansson. (Bildkonstnären Tove Jansson, 1992.) Suomennos: Eija Kämäräinen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-18241-9.
 • Kuusikko, Riitta: Andreas Alariesto 1900–1989. Ars Nordica 6 (Aineen taidemuseo, Kemin taidemuseo, Oulun taidemuseo ja Rovaniemen taidemuseo). Oulu: Pohjoinen, 1994. ISBN 951-749-208-1.
 • Kähkönen, Kaija (toim.): Einari Junttila 1901–1975: Ei ko maalaa. Kirjoittajat: Heikki Kastemaa ym. Valokuvaaja: Mervi Autti. Ars Nordica 13. Tornio & Oulu: Ars Nordica & Pohjoinen, 2002. ISBN 951-749-367-3.
 • Kämäräinen, Eija: Akseli Gallen-Kallela: Katsoin outoja unia. WSOY galleria. Helsinki Porvoo Juva: WSOY, 1994 (3. painos 2005). ISBN 951-0-19217-1.
 • Kämäräinen, Eija: Suomalainen taidegalleria: Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela, Juho Rissanen, Helena Schjerfbeck, Hugo Simberg. Sisältö: Albert Edelfelt: Kultainen häkki; Akseli Gallen-Kallela: Katsoin outoja unia; Juho Rissanen: Naurava kisälli; Helena Schjerfbeck: Paljas minäni; Merenpoika Hugo Simberg. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999 (2. painos 2002). ISBN 951-0-23521-0.
 • Laine, Annukka: Pyhät kuvat: Ikkunoita kirkkovuoteen. Esipuhe: Jouko Martikainen. Helsinki: Kirjapaja, 2012. ISBN 978-952-247-335-6.
 • Leikola, Anto & Lokki, Juhani & Stjernberg, Torsten: Taiteilijaveljekset von Wright: Suomen kauneimmat lintumaalaukset. Helsingissä: Otava, 1986 (5. painos 2000). ISBN 951-1-09231-6.
 • Leikola, Anto & Lokki, Juhani & Stjernberg, Torsten: Von Wright -veljesten linnut. Perustuu teokseen Taiteilijaveljekset von Wright: Suomen kauneimmat lintumaalaukset. Helsingissä: Otava, 2003 (2. painos 2006). ISBN 951-1-18037-1.
 • Martikainen, Urpo: Vanhoina hyvinä aikoina: Kuvia ja mielikuvia Suomesta. Helsinki: Minerva, 2010. ISBN 978-952-492-358-3.
 • Mäkelä, Hannu: Kaarina Kaila: Taiteilija. Helsingissä: Otava, 1992. ISBN 951-1-10994-4.
 • Niemi, Niina & Hyvönen, Marja-Liisa (toim.): Hyöky ja Horisontti. Jyväskylän yliopiston taidekokoelma. Valokuvat: Pekka Helin. Jyväskylän yliopiston museon julkaisuja 20. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009. ISBN 978-951-39-3512-2.
 • Palsa, Kalervo: Kalervo Palsan päiväkirjat: Merkintöjä vuosilta 1962–1987. Toimittanut Maj-Lis Pitkänen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16567-0.
 • Palsa, Kalervo: Kalervo Palsan päiväkirjat: Merkintöjä vuosilta 1962–1987. Toimittanut Maj-Lis Pitkänen. 2. painos (1. painos 1990). Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-27420-8. (nidottu)
 • Porvali, Seppo: Kari: Tasavallan hovinarri: Dokumentti maailman parhaimpiin pilapiirtäjiin kuuluneen Kari Suomalaisen elämästä. Tampere: Revontuli, 1999. ISBN 952-5170-10-1.
 • Rislakki, Jukka & Sandell, Rainer: Varsinainen Puupää! Ola Fogelbergin ja hänen Pekkansa tarina. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-31-1790-1.
 • Rönkkö, Pekka: Isto: Eetu Isto (1865–1905) ja Hyökkäys (1899). Ars Nordica 2. Oulu: Pohjoinen, 1990. ISBN 951-749-142-5.
 • Sederholm, Helena ym. (toim.): Pinx: Maalaustaide Suomessa. Suuria kertomuksia. Toimitus: Anssi Mäkinen, Rakel Kallio, Veikko Kallio. Espoo: Weilin + Göös, 2001. ISBN 951-35-6597-1.
 • Siukonen, Jyrki (toim.): Kuvia pohjoisen tasavallasta: Mukka, Särestöniemi ja Palsa. Kirjoittajat: Elina Arminen, Tuija-Hautala-Hirvioja ja Jyrki Siukonen. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2011. ISBN 978-952-484-406-2.
 • Stewen, Riikka: Hugo Simberg – unien maalari. Helsingissä: Otava, 1989 (4. painos 2004). ISBN 951-1-10455-1.
 • Svensson, Helen (toim.): Toven matkassa: Muistoja Tove Janssonista. (Resa med Tove: En minnesbok om Tove Jansson, 2002.) Suomentanut Outi Menna. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-28323-1.
 • Vadén, Tere: Arktinen hekkuma: Kalervo Palsa ja suomalaisen ajattelun mahdollisuus. Jyväskylä: Atena, 1997. ISBN 951-796-096-4.
 • Westerholm, Sirpa (toim.): Lapsi Suomen taiteessa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998 (3. painos 2005). ISBN 951-0-22589-4.
 • Westin, Boel: Tove Jansson: Sanat, kuvat, elämä. (Tove Jansson: Ord, bild, liv, 2007.) Suomentanut Jaana Nikula. Helsinki: Schildt, 2008. ISBN 978-951-50-1752-9.

74.9203 Hakuteokset[muokkaa]

 • Hänninen, Ville & Römpötti, Harri: Päin näköä! 16 suomalaista sarjakuvataiteilijaa. Kirja liittyy näyttelyyn Kiasmassa 16.3.–9.9.2012. Helsinki: Like, 2011. ISBN 978-952-01-0654-6.

74.92063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Anttila, Lauri & Martin, Kaj: Katarina Reuter. Näyttely: Maalauksia 1992-2008 Amos Andersonin taidemuseossa 5.12.2008–2.3.2009. Amos Andersonin taidemuseon julkaisuja, Uusi sarja nro 65. Helsinki: Amos Andersonin taidemuseo, 2008. ISBN 978-952-9531-70-7.
 • Arell, Berndt & Mustola, Kati: Tom of Finland: Ennennäkemätöntä. Näyttely Kluuvin galleriassa 21.6.–27.8.2006. Julkaisijat: Helsingin kaupungin taidemuseo & MSC Finland – Tom’s Club ry. Helsinki: Like, 2006. ISBN 952-471-843-X.
 • Joulukuun ryhmä: Aatto Hukkanen, Pentti Junno, Ilmo Pihkala, Leo-Lassi Saarela: Oulun taidemuseo 3.12.1988 – 8.1.1989. Tekstit: Artturi Puusti ja Heikki Kastemaa. Kuvat: Kai Tuominen, Sanomalehti Kalevan arkisto, Oulun taidemuseo. Sisällys: näyttelyluettelo, Joulukuun ryhmän synty, näyttelyt, näyttelypaikat ja osallistujat ja taiteilijoiden elämäkerrat. Oulun taidemuseon julkaisuja 7. Oulu: Oulun taidemuseo, 1988. ISBN 951-9234-15-2.
 • Lohiniva, Leena: Govvan: Saamelaisesta kuvataiteesta. Näyttely Rovaniemen taidemuseossa 16.10.1999–9.1.2000 ja Siida-saamelaismuseossa 19.1.–27.2.2000. Rovaniemi: Rovaniemen taidemuseo, 1999. ISBN 952-9554-29-X.
 • Mäki, Martti: Martti Mäki: Elämä on palamista. Vastaava toimittaja: Heikki Kastemaa. Kirjoittajat: Tor-Björn Hägglund, Kari Kontio ja Heikki Kastemaa. Julkaistu Oulun taidemuseossa pidetyn samannimisen retrospektiivisen näyttelyn yhteydessä. Oulu: Pohjoinen, 1996. ISBN 951-749-256-1.
 • Mäkinen, Antti: Louis Sparren kuvia Kalevalan mailta. Liittyy näyttelyyn Kainuun museossa 28.6.–15.9.1999. Oulu: Kainuun museo, 1999. ISBN 951-800-260-6.
 • Onerva, L.: L. Onerva: Valvottu yö: Runoilijan maalauksia pimeydestä valoon. Tekstit:] Hannu Mäkelä, Berndt Arell. Näyttely: 25.2.–23.5.2004 Helsingin kaupungin taidemuseo, Taidemuseo Meilahti. Helsingin kaupungin taidemuseon julkaisuja 78. Jyväskylä: Minerva, 2004. ISBN 952-5478-52-1.
 • Rislakki, Eeropekka (toim.): Olli Lyytikäinen 1949–1987: Nelivärinen uni. Kuvaajat: Seppo Hilpo, Per-Olle Stackman. Näyttely: Amos Andersonin taidemuseo, Malmö konsthall, Henie-Onstad kunstsenter, Høvikodden. Helsinki: Amos Andersonin taidemuseo, 1989. ISBN 951-8975-01-9.

74.93 Pohjoismaat[muokkaa]

 • Næss, Atle: Edvard Munch: Elämäkerta. (Munch: En biografi, 2004.) Suomentanut Veijo Kiuru. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-20267-7.

74.94 Keski-Eurooppa[muokkaa]

 • Gogh, Vincent van: Kirjeitä veljelleni. (Dear Theo: The autobiography of Vincent van Gogh, 1937.) Toimittanut Irving Stone. Suomentanut Raija Mattila. Otava, 1981. ISBN 951-1-06475-4.

74.961 Ranska[muokkaa]

 • Impressionistit: Suurten maalarien elämä ja heidän teostensa kohtalo. Suomennos: Kirsi Tanner. Helsinki: Gummerus, 1995. ISBN 951-20-4767-5.
 • Walther, Ingo F. & Metzger, Rainer: Marc Chagall 1887–1985: Maalaaminen runoutena. Suomennos: Pirkko Ruohomäki. Köln: Benedikt Taschen, 1989. ISBN 3-8228-0183-6.

74.962 Italia[muokkaa]

 • De Vecchi, Pierluigi: Michelangelo: Vatikaanin freskot. (La Cappella Sistina. Il restauro degli affreschi di Michelangelo, 1996.) Suomennos: Rakel Kallio, Eija Kämäräinen. Suomalaisen laitoksen asiantuntija: Aune Jääskinen. Helsinki: Weilin + Göös, 1998. ISBN 951-35-6437-1.
 • Salinger, Margaretta: Michelangelo (1475–1564): Viimeinen tuomio. (Michelangelo (1475–1564): The Last Judgment, 1955.) Suomentanut Mikko Kilpi. Pieni taidekirjasto 26. Porvoo: WSOY, 1963.
 • Sassoon, Donald: Mona Lisa: Maailman tunnetuimman maalauksen tarina. (Mona Lisa: The history of the world’s most famous painting, 2001.) Suomentanut Ruth Jakobson. Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7108-8.

74.962063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Keltanen, Minerva (toim.): Michelangelo: Sikstuksen kappeli. Piirustuksia ja taideteoksia Casa Buonarrotin kokoelmista Firenzestä. Näyttely 15.2.–19.5.2013, Sinebrychoffin taidemuseo, Helsinki. Käännökset: Elina Suolahti. Sinebrychoffin taidemuseon julkaisuja. Helsinki: Sinebrychoffin taidemuseo: Valtion taidemuseo, 2013. ISBN 978-951-53-3466-4.

74.963 Espanja[muokkaa]

 • Dalí, Salvador: Neron päiväkirja. (Journal d’un génie, 1964.) Johdanto ja alaviitteet: Michel Déon. Suomentanut Kimmo Pasanen. Profiili-sarja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988 (3. painos 1991, nidottu painos: Loisto, 2004). ISBN 951-0-13301-9.

74.971 Venäjä. Ukraina. Valko-Venäjä. Moldova[muokkaa]

 • Kandinsky, Wassily: Kandinsky: Kuvataiteen toisinajattelija. (Kandinsky – Geburt der abstrakten Kunst, 1984.) Toimittanut Anne Valkonen. Helsinki: Suomen taiteilijaseura, 1985. ISBN 951-95546-0-2.

74.971063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Malevitš, Kazimir: Venäläisen museon Kazimir Malevitsh -kokoelma. Näyttely Didrichsenin taidemuseossa 15.2.–15.6.2000. Järjestäjät: Didrichsenin taidemuseo ja Venäläinen museo, Pietari. Toimittajat: Natalja Obnovlenskaja ja Ilkka Karttunen. Helsinki: Didrichsenin taidemuseo, 1999. ISBN 951-97083-3-2.

74.983 Amerikka[muokkaa]

 • Renner, Rolf Günter: Edward Hopper 1882–1967: Todellisuuden transformaatioita. (Edward Hopper 1882–1967: Transformation des Realen, 1990.) Kansinimeke: Edward Hopper. Suomennos: Pirkko Ruohomäki. Köln: Benedikt Taschen, 1991. ISBN 3-8228-0198-4.

74.983063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Kastemaa, Heikki (toim.): Eric Aho: The Qualities of heaven and earth / Maan ja taivaan sävyt. Valokuvat: Jeff Baird. Oulun taidemuseossa 29.1.–15.3.1998 järjestetyn amerikkalaissyntyisen Eric Ahon maisemamaalausnäyttelyn näyttelyluettelo. Oulun taidemuseon julkaisuja 35. Springfield: Bassette Printers, 1997. ISBN 951-9234-67-5.

75 Grafiikka. Valokuvaus[muokkaa]

75.1 Grafiikka[muokkaa]

 • Jokinen, Heikki: Graafikon tuoreet eväät: Mitä jokaisen graafisen suunnittelijan, kuvittajan ja sarjakuvantekijän tulee tietää. Kuvitus: Petteri Tikkanen. Helsinki: Grafia, 2009. ISBN 978-952-99368-4-7.
 • Rácz, István: Renessanssin Englantia Holbein nuoremman piirrosten ja Shakespearen sonettien kuvaamana. Sonetit suomentanut Aale Tynni. Sonetit rinnakkain englanniksi ja suomeksi. Helsingissä: Otava, 1982. ISBN 951-1-06660-9.
 • Seliger, Marja (toim.): Näkyvää jälkeä: Seitsemän kertomusta graafisesta suunnittelusta ja yritystoiminnasta. Pohjautuu Lapin yliopiston Graphic Management -maisteriohjelman luentosarjaan ”Graafinen suunnittelu ja yritystoiminta”. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja C, Katsauksia ja puheenvuoroja 27. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2004. ISBN 951-634-911-0.

75.12 Kuvitustaide[muokkaa]

 • Ahjopalo-Nieminen, Tarja: Kuvittajan keinot. Kuvaamataito-sarja. Helsinki: Kirjayhtymä, 1999. ISBN 951-26-4338-3.
 • Bengtsson, Niklas & Loivamaa, Ismo (toim.): Kuvituksen monet muodot. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2002. ISBN 951-692-532-4.
 • Hammond, Wayne G. & Scull, Christina: Hobitti Tolkienin silmin. (The Art of the Hobbit by J.R.R. Tolkien, 2011.) Suomentanut Tero Valkonen. Helsinki: WSOY, 2012. ISBN 978-951-0-39232-4.
 • Hammond, Wayne G. & Scull, Christina: Taru Sormusten herrasta Tolkienin silmin. (The Art of The Lord of the Rings by J.R.R. Tolkien, 2015.). Helsinki: WSOY, 2015. ISBN 978-951-0-41363-0.
 • Happonen, Sirke: Vilijonkka ikkunassa: Tove Janssonin muumiteosten kuva, sana ja liike. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-33163-7.
 • Kivi, Mirja: Muumilaakso: Tarinoista museokokoelmaksi. Tampereen taidemuseon julkaisuja nro 83. Tampere: Tampereen taidemuseon Muumilaakso, 1998. ISBN 952-9549-52-0.
 • Laine, Tuija (toim.): Kirjahistoria: Johdatus vanhan kirjan tutkimukseen. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 647. Helsinki: SKS, 1996. ISBN 951-717-900-6.
 • Leikola, Anto: Norsusta nautilukseen: Löytöretkiä eläinkuvituksen historiaan. Helsinki: John Nurmisen Säätiö, 2012. ISBN 978-952-9745-34-0.
 • Ylimartimo, Sisko: Auringosta itään, kuusta länteen: Kay Nielsenin kuvitustaide ja mahdollisen maailman kuvaamisen keinot. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Rovaniemi: S. Ylimartimo, 1998. ISBN 952-91-0266-6.
 • Ylimartimo, Sisko: Satujen elämää, elämän satuja: Näkökulmia H. C. Andersenin elämään, tuotantoon ja perintöön. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2005. ISBN 951-692-590-1.

75.12065 Kokoukset[muokkaa]

 • Ylimartimo, Sisko & Brusila, Riitta (toim.): Kuvittaen: Käyttökuvan muotoja, merkityksiä ja mahdollisuuksia. Artikkelit pohjautuvat kirjoittajiensa opinnäytetöihin. Taiteiden tiedekunnan julkaisuja B, Tutkimusraportteja 5. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2003. ISBN 951-634-857-2.

75.13 Käyttögrafiikka[muokkaa]

 • Exlibris 06: Suomen exlibrisyhdistyksen 60-vuotisjulkaisu. Helsinki: Suomen exlibrisyhdistys, 2006. ISBN 951-98586-6-0.
 • Päivinen, Mauri & Tolvanen, Sami: Merkkini exlibris: 120 kirjanomistajamerkkiä. Jyväskylä: Minerva, 2004. ISBN 952-5478-59-9.
 • Tanttu, Markku: Erkki Tantun exlibristaide. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1025. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-707-9.
 • Tuominen, Erkki (toim:): Exlibris 01: Suomen exlibrisyhdistyksen 55-vuotisjulkaisu. Helsinki: Suomen exlibrisyhdistys, 2001. ISBN 951-98586-1-X.
 • Vuorimies, Risto (toim.): Hirvi, älä tule tielle ja muita suomalaisia vinyylilevyn kansia. Helsinki: Johnny Kniga, 2008. ISBN 978-951-0-33876-6.

75.13063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Kalevala 150 vuotta: Kansainvälinen exlibriskilpailu. Näyttelyluettelo. Helsinki: Suomen exlibrisyhdistys, 2000. ISBN 951-98586-0-1.

75.1309 Historia[muokkaa]

 • Laakso, Seija-Riitta: Postikorttien keräilystä kokoelman rakentamiseen. Helsinki: Seija-Riitta Laakso, 2009. ISBN 978-952-92-6225-0.

75.19 Grafiikan historia[muokkaa]

 • Ernst, Bruno: Maurits Cornelis Escherin taikapeili. Kansinimeke: M. C. Escherin taikapeili. (Grafiek en tekeningen, 1972.) Suomentanut Pirkko Hösch. Berlin: Taschen, 1991. ISBN 3-89450-303-3.
 • Escher, M. C.: M. C. Escher: Grafiikka ja piirustukset. (Grafiek en tekeningen, 1972.) M. C. Escherin johdanto ja selitykset. Saksan kielestä kääntänyt Marja Punkki-Roscher. Köln: Taschen, 2010. ISBN 978-3-8365-2111-6.

75.192 Suomi[muokkaa]

 • Bruun, Erik: Sulka ja kynä: Erik Bruunin julisteita ja käyttögrafiikkaa. Teksti: Ulla Aartomaa. Kuvatekstit: Erik Bruun. Helsinki: Grafia, 2007. ISBN 978-952-99368-3-0.
 • Ranttila, Merja Aletta: Oma kuva: Merja Aletta Ranttila. Toimittanut: Satu Jauhola. Valokuvat: Heli Kinnunen, Armas Sarajärvi. Inari: Kustannus-Puntsi, 1999. ISBN 951-97541-9-9.
 • Malme, Heikki: Akseli Gallen-Kallelan exlibrikset. Haitarikirja, 15 sivua. Ateneumin julkaisut n:o 3. Helsinki: Valtion taidemuseo Ateneum, 1996. ISBN 951-53-0632-9.

75.7 Valokuvaus. Valokuvataide[muokkaa]

 • Alitalo, Tuike ym.: Kuva, katse, keho. Toimitus: Jukka Järvinen ja Pirkko Siitari. Pohjoisen valokuvakeskuksen julkaisu 4. Oulu: Pohjoinen valokuvakeskus, 1993. ISBN 951-96574-1-X.
 • Barthes, Roland: Valoisa huone. (La chambre claire: Note sur la photographie, 1980.) Suomentaneet Martti Lintunen, Esa Sironen ja Leevi Lehto. Helsinki: Kansankulttuuri: Suomen valokuvataiteen museon säätiö, 1985. ISBN 951-615-365-8.
 • Dölle, Sirkku ym.: Kuvat kunniaan. 2., uudistettu painos. Helsinki: Museovirasto, 1989. ISBN 951-9075-32-1.
 • Hautala, Hannu & Heikkinen, Reijo: Kalevalaista luontoa: Tapion karjaa – luonto ja eläimet vanhan kansan sananparsissa. Kajaani: Mainostoimisto Articmedia, 2009. ISBN 978-951-98612-5-8.
 • Lintunen, Martti (koonnut): Kuvista sanoin: Ajatuksia valokuvasta 4. Kajaani: Suomen valokuvataiteen museon säätiö, 1988. ISBN 951-9086-30-7.
 • Poijärvi, Sari & Westö, Kjell: Kasari: Kun pyörähdin pyörässä näin. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-951-1-25564-2.
 • Seppänen, Janne: Valokuvaa ei ole. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Musta taide 5. Suomen valokuvataiteen museon julkaisuja, Kuvista sanoin, 15. Helsinki: Musta taide: Suomen valokuvataiteen museo, 2001. ISBN 952-9851-41-3.
 • Sontag, Susan: Valokuvauksesta. (On photography, 1977.) Suomentaneet Kanerva Cederström, Pekka Virtanen. Helsinki: Love kirjat, 1984. ISBN 951-835-056-6.
 • Suonpää, Juha: Valokuva on IN. Julkaisijat: Tampereen ammattikorkeakoulu, Suomen valokuvataiteen museo. Helsinki: Maahenki, 2011. ISBN 978-952-5870-39-8.
 • Vanhanen, Hannu: Kuvareportaasin (r)evoluutio. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 882. Tampere: Tampere University Press, 2002. ISBN 951-44-5405-7. Teoksen verkkoversio (PDF).

75.701 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Makkonen, Pekka: Camera pixela: Ammattilaisten näkemyksiä valokuvauksen digitalisoitumisesta. Väitöskirja: Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu. Kuvista sanoin 9. Suomen valokuvataiteen museon julkaisuja 33. Musta taide 5/2010. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja. A 109. Helsinki: Musta Taide: Suomen valokuvataiteen muse, 2010. ISBN 978-952-5818-14-7.

75.71 Aiheet valokuvataiteessa[muokkaa]

 • Airaksinen, Jaana & Kapanen, Niina (toim.): Kaikki kurveistani. Helsinki: Turku: Like: Maan ystävät, 2000. ISBN 951-578-815-3.
 • Geddes, Anne: Puutarhassa kasvaa ihme. (Down in the garden, 1996.) Suomennos: Riitta Oittinen. Helsinki: Lasten keskus, 1996. ISBN 951-627-104-9.
 • Hautala, Hannu (kuv.) & Tapio, Tuomo-Juhani (teksti): Ensilumi. Valokuvat ja kuvatekstit: Hannu Hautala. Teksti: Tuomo-Juhani Tapio. Helsinki: Minerva, 2009. ISBN 978-952-492-293-7.
 • Kujanen, Seppo: Ionosfäärissä yömyöhällä: Revontulet, yötaivaan keinovalot. Lahti: Teknosto, 2007. ISBN 978-952-92-2036-6.
 • Leinonen, Antti: Ison karhun alla. Kuvat ja kuvatekstit: Antti Leinonen. Teksti: Heikki Willamo. 2. uudistettu painos. Helsinki: Bildit: Suomen Luonnonsuojelun Tuki, 2008. ISBN 978-952-92-2795-2.
 • Röyhkä, Kauko & Metso, Juha: Suursaari. Teksti: Kauko Röyhkä. Kuvat: Juha Metso. Helsinki: Johnny Kniga, 2009. ISBN 978-951-0-35355-4.
 • Sirén, Mika: Punttimimmit: Naisen keho. Helsinki: Pakkotoisto, 2006. ISBN 952-92-0799-9.
 • Torkkomäki, Matti (toim.): Minun Suomeni. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21767-0.
 • Valta, Matti & Routio, Irene: Suomen lehdot. Helsingissä: Otava, 1990. ISBN 951-1-10870-0.
 • Vanhanen, Hannu: Kuoleman kuvat. Julkaisuja A 73. Tampere: Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, 1991. ISBN 951-44-2869-2.
 • Viitanen, Kaisa: Paperittomat. Tekstit Kaisa Viitanen. Kuvat: Katja Tähjä. Helsinki: HS kirjat, 2010. ISBN 978-952-5557-36-7.
 • Väänänen, Timo & Ikävalko, Ilari: Kasvot: Mielikuvia kanteleesta. Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston julkaisuja 10. Julkaisu on koottu Timo Väänäsen musiikin tohtorintutkintoon liittyvästä valokuva- ja muusta materiaalista. Helsinki: Maahenki: Maanite, 2008. ISBN 978-952-5652-35-2.

75.71063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Kukkonen, Jukka & Heikka, Elina (toim.): Punamustavalkea: 1918 kuvat. Näyttely Suomen valokuvataiteen museossa 5.9.2008–6.1.2009. Suomen valokuvataiteen museon julkaisuja 24. Helsinki: Avain: Suomen valokuvataiteen museo, 2008. ISBN 978-952-5524-65-9.

75.72 Valokuvauksen tekniikka. Valokuvausoppaat[muokkaa]

 • Mäenpää, Jenni: Muokkausta ja manipulaatiota: Digitaalisen kuvankäsittelyn rajat suomalaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä. Tampere: Tampere University Press, 2008. ISBN 978-951-44-7262-6.
 • Mäntylä, Jorma (toim.): Tähtivalokuvaus: Digitaalinen harrastajakuvaus. Ursan julkaisuja 98. Helsingissä: Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 2005. ISBN 952-5329-49-6.

75.79 Valokuvauksen ja valokuvataiteen historia[muokkaa]

 • Ang, Tom: Valokuvan historia. (Photography. The Definitive Visual History, 2014.) Käännös: Eero Sarkkinen. Jyväskylä: Docendo, 2015. ISBN 978-952-291-154-4.

75.792 Suomi[muokkaa]

 • Björklid, Kalle: PMMP: Vaahtopäät. Esipuhe: Mira Luoti ja Paula Vesala. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0510-5.
 • Eskola, Taneli (toim.): Valon aakkoset: Valokuvakirja Suomessa. Sivukaupalla-näyttely 2009. Helsinki: Suomen valokuvataiteen museo, 2009. ISBN 978-952-223-413-1.
 • Etto, Ulla: Pauli Laalo 1938–1998: Lehtikuvia ja valokuvia. Lapin maakuntamuseon julkaisuja nro 12. Inari: Kustannus-Puntsi, 2008. ISBN 978-952-5343-39-7.
 • Frigård, Johanna: Alastomuuden oikeutus: Julkistettujen alastonvalokuvien moderneja ideaaleja Suomessa 1900–1940. Väitöskirja: Turun yliopisto. Bibliotheca historica 114. Suomen valokuvataiteen museon julkaisuja 23. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura: Suomen valokuvataiteen museo, 2008. ISBN 978-951-746-976-0.
 • Granö, Veli & Honkanen, Martti & Pirtola, Erkki: Itse tehty elämä – ITE. Toimitustyö: Raija Kallioinen. Julkaisija: Maaseudun sivistysliitto. Helsinki: Maahenki, 2000. ISBN 952-5328-06-6.
 • Harkki, Juliana: Harkittu tyyli. Kirjan tekstit ja kuvat julkaistu Image-lehdessä 2002–2006. Helsinki: Image, 2006. ISBN 952-99247-9-8.
 • Hautala, Hannu & Leikola, Anto: Liikettä linnunradalla. Teksti: Anto Leikola. Oulu: Pohjoinen, 1995. ISBN 951-749-225-1.
 • Hautala, Hannu & Leikola, Anto & Kettunen, Lauri: Sävy sävyyn. Tekstit: Anto Leikola, Lauri Kettunen. Helsinki: Otava, 1999. ISBN 951-1-16327-2.
 • Hautala, Hannu & Pulliainen, Erkki: Villi, kesytön Suomi. Valokuvat ja kuvatekstit: Hannu Hautala. Teksti: Erkki Pulliainen. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2009. ISBN 978-952-492-193-0.
 • Hautala, Hannu & Tapio, Tuomo-Juhani: Ensilumi. Valokuvat ja kuvatekstit: Hannu Hautala. Teksti: Tuomo-Juhani Tapio. Helsinki: Minerva, 2009. ISBN 978-952-492-293-7.
 • Hukkanen, Marja-Leena: Kaihon kultamaa: Valokuvia Aki Kaurismäen elokuvista. Esipuhe: Peter von Bagh. Kuvatekstit: Aki Kaurismäki. Liittyy samannimiseen näyttelyyn. Helsingissä: Otava, 1997. ISBN 951-1-14287-9.
 • Ikävalko, Reijo: Laulujoutsen, kansallislintu. Teksti: Reijo Ikävalko. Kuvat: Seppo Haavisto, Hannu Siitonen, Seppo J. J. Sirkka. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2006. ISBN 952-5591-74-3.
 • Inha, I. K.: Kalevalan laulumailta: Elias Lönnrotin poluilla Vienan Karjalassa: Kuvaus Vienan Karjalan maasta, kansasta, siellä tapahtuneesta runonkeruusta ja runoista itsestään. 1. painos 1910. Toimittanut Pekka Laaksonen. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 739. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-066-X.
 • Kaila, Ben & Schütt, Henrik & Vuorimies, Risto: Ganes: Valokuvia Hurriganesista. Kuvat: Ben Kaila. Tekstit: Harri Haanpää. Helsinki: Johnny Kniga, 2006. ISBN 951-0-32221-0.
 • Kannisto, Sanna: Käärme Heliconiassa: Valokuvia sademetsistä. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26565-9.
 • Kaskinen, Anna-Mari & Hautala, Hannu: Metsän sylissä. Runot Anna-Mari Kaskinen, kuvat: Hannu Hautala. Helsinki: Kirjapaja, 2009. ISBN 978-951-607-864-2.
 • Kiviharju, Marika & Pernu, Ilkka: Alaston totuus. Valokuvat: Marika Kiviharju. Tekstit: Ilkka Pernu. Helsinki: Minerva, 2015. ISBN 978-952-312-113-3.
 • Kukkonen, Jukka & Vuorenmaa, Tuomo-Juhani & Hinkka, Jorma (toim.): Valokuvan taide: Suomalainen valokuva 1842–1992. Tuottanut Victor Barsokevitsch -seura ry. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 559. Victor Barsokevitsch -valokuvakeskuksen julkaisuja 2. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1992. ISBN 951-717-699-6.
 • Kupiainen, Teemu: Viulunsoittaja kadulla: Es muss sein. Kuvat: Stefan Bremer. Helsinki: Teos, 2010. ISBN 978-951-851-300-4.
 • Leinonen, Antti: Ison karhun alla. Kuvat ja kuvatekstit: Antti Leinonen. Teksti: Heikki Willamo. 2. uudistettu painos. Helsinki: Bildit: Suomen Luonnonsuojelun Tuki, 2008. ISBN 978-952-92-2795-2.
 • Leivo, Mauri: Savanni hengittää: Matka afrikkalaiseen luontoon. Helsinki: Minerva, 2010. ISBN 978-952-492-393-4.
 • Murtosaari, Jussi: Luontokuvaajan vuosi: Tarinoita ja tunnelmia. Jyväskylä: Docendo, 2010. ISBN 978-951-0-36084-2.
 • Nummelin, Matti: Isämme, valokuvaaja: Matti Nummelinin valokuvia Akista ja Jurista. Toimittanut Juri Nummelin. Turku: Aki ja Juri Nummelin, 2005. ISBN 952-91-8981-8.
 • Poijärvi, Sari & Westö, Kjell: Kasari: Kun pyörähdin pyörässä näin. Esiössä myös: Valokuvaajan skräppi-kirja. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-951-1-25564-2.
 • Rinnekangas, Rax: Maantiekiitäjä taiteen labyrinteissa, eli, Tuntemattoman taidesoturin seikkailut maalla, merellä, ilmassa ja maassa. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-14353-0.
 • Röyhkä, Kauko & Metso, Juha: Suursaari. Teksti: Kauko Röyhkä. Kuvat: Juha Metso. Helsinki: Johnny Kniga, 2009. ISBN 978-951-0-35355-4.
 • Savolainen, Mikko: Inkerinmaa: Joka on, mutta jota ei ole. Jyväskylä: Atena, 1997. ISBN 951-796-079-4.
 • Sirén, Mika: Punttimimmit: Naisen keho. Helsinki: Pakkotoisto, 2006. ISBN 952-92-0799-9.
 • Vartiainen, Juha (toim.): Kauneimmat illat, hienoimmat aamut. Helsinki: Readme.fi, 2010. ISBN 978-952-5655-81-0.
 • Viitanen, Kaisa: Paperittomat. Tekstit Kaisa Viitanen. Kuvat: Katja Tähjä. Helsinki: HS kirjat, 2010. ISBN 978-952-5557-36-7.
 • Vuorelainen, Marja: Lapin kuvat. 1. painos: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. Jyväskylä: Minerva, 2005. ISBN 952-5591-16-6.

75.792063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Heikkilä, Jaakko: Armenian vaietut tarinat. Näyttely Vaiettuja tarinoita Korjaamo Galleriassa 6.–30.11.2008. Blue book 3. Helsinki: Like, 2008. ISBN 978-952-01-0202-9.
 • Inha, I. K.: I. K. Inha: Unelma maisemasta. Essee: Taneli Eskola. Jälkisanat: Ismo Kajander & Tuomo-Juhani Vuorenmaa. Näyttely Gallen-Kallelan museossa 15.9.2006–28.1.2007. Musta taide 4/2006. Helsinki: Musta taide, 2006. ISBN 952-9851-72-3.
 • Kovalainen, Ritva: Kauniiden hevosten maa. Näyttely: Salon taidemuseo Veturitalli 5.3.–10.4.2005. Valokuvat, runot: Ritva Kovalainen. Kappadokian esittely: Tuula Sakaranaho. Helsinki: Like, 2005. ISBN 952-471-546-5.
 • Mäkinen, Eino: Maan valo ja muisti: Eino Mäkisen valokuvia. Toimittanut Kai Vase. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1176. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston julkaisuja. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-002-8.
 • Poijärvi, Sari & Tuittu, Nina (toim.): Usko: Hengellisyys valokuvassa. Tro: Andlighet i fotografin. Käännökset: Barbara Cederqvist, Itha O’Neill. Toimitustyö: Sari Poijärvi, Nina Tuittu. Valokuvat: Kalle Kataila ym. Tekstit: Kari Enqvist ym. Näyttely Amos Anderssonin taidemuseossa 18.11.2005–8.1.2006, Jyväskylän taidemuseossa 10.2.–9.4.2006, Mikkelin taidemuseossa 21.4.–4.6.2006, Oulun taidemuseossa 16.6.–3.9.2006, Rauman taidemuseossa 10.11.–10.12.2006, Kajaanin taidemuseossa 14.1.–25.2.2006. Helsinki: Sari Poijärvi, 2005. ISBN 951-95372-2-8.

75.793 Pohjoismaat[muokkaa]

 • Silvanto, Satu: Ecce homo – Katso ihmistä: Valokuvanäyttely kulttuurikiistana. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 74. Perustuu pro gradu -työhön. – Elisabeth Ohlsonin Ecce homo -näyttelyn kuvat. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002. ISBN 951-39-1305-8.

75.794 Keski-Eurooppa[muokkaa]

 • Timar, Josef & Aikio-Arianaick, Inger-Mari: Suonet. Kuvat: József Timár. Runot: Inger-Mari Aikio-Arianaick. Runojen suomennos: Irene Piippola, Inger-Mari Aikio-Arianaick. Camera poetica. Wien: Josef Timar, 2009. ISBN 978-3-9502190-3-6.

75.795 Iso-Britannia. Irlanti[muokkaa]

 • Halfin, Ross: Metallica kuvina. (Metallica, 2006.) Kirk Hammetin esipuhe. Suomentanut Päivi Paappanen. Helsinki: Like, 2009. ISBN 978-952-01-0315-6.

75.7971 Venäjä. Ukraina. Valko-Venäjä. Moldova[muokkaa]

 • Eskola, Taneli & Eerikäinen, Hannu: Toisinnäkijät: Uusi valokuva Neuvostoliitossa. Helsinki: SN-kirjat, 1988. ISBN 951-615-707-6.
 • Propaganda: Valokuvia neuvostoarkistoista. (Propaganda: Fotografier från Sovjetiska arkiv, 2007.) Toimitus: Mark Holborn. Taustatutkimus: Torsten Nyström. Esipuhe: Jörn Donner. Suomentanut Iiro Kuuranne. Helsinki: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-21987-3.

75.7983 Amerikka[muokkaa]

 • Brandenburg, Jim: Veljemme susi: Unohdettu lupaus. (Brother wolf: A forgotten promise, 1993.) Suomentanut Ari Ahola. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1995. ISBN 951-20-4848-5.
 • Capa, Robert: Sotakuvaaja. (Slightly out of focus, 1947.) Alkusanat: Cornell Capa. Johdanto: Richard Whelan. Suomentanut Leena Tamminen. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-33092-0.
 • Kershaw, Alex: Sotaa ja samppanjaa: Robert Capan elämä. (Blood and champagne: The life and times of Robert Capa, 2002.) Suomentanut Jaana Iso-Markku. Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-17166-6.

75.7983063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Minkkinen, Arno Rafael: Suomen kuvat. Homework: The Finnish photographs 1973 to 2008. Liittyy samannimiseen näyttelyyn Galerie Anhavassa 15.5.–1.8.2008 ja Lahden Taidemuseossa 3.4.–31.5.2009. Suomennokset: Petri Stenman. Helsinki: Like, 2008. ISBN 978-952-01-0108-4.

75.7985 Australia ja Oseania[muokkaa]

 • Geddes, Anne: Puutarhassa kasvaa ihme. (Down in the garden, 1996.) Suomennos: Riitta Oittinen. Helsinki: Lasten keskus, 1996. ISBN 951-627-104-9.

76 Taideteollisuus. Taidekäsityö[muokkaa]

 • Anttila, Pirkko: Käsityön ja muotoilun teoreettiset perusteet. Edellinen laitos 1992 Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemian kustantamana. Minerva. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993 (2. painos 1996). ISBN 951-0-18477-2.
 • Hagelstam, Wenzel: Suuri antiikkikirja. 8. painos (1. painos 1991). Toimittaja: Pirjo Hämäläinen-Forslund. Luvut renessanssista kansallisromantiikkaan kirjoittanut Pirjo Hämäläinen-Forslund. Kuvat: Katja Hagelstam. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-17240-5.
 • Huittinen, Tuula: Muotoilun metafysiikkaa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A, Oppimateriaali, nro 18. Kouvola: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2008. ISBN 978-952-5681-28-4.
 • Myntti, Marjaleena (toim.): Savikukko kertoo tarinan. Julkaisija: Käsi- ja taideteollisuusliitto. Helsingissä: Otava, 1997. ISBN 951-1-15058-8.
 • Parko, Severi: Me esineet. Oppilastöiden kertomaa. Julkaisija: Käsi- ja taideteollisuusliitto. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, 1997. ISBN 951-558-013-7.
 • Periäinen, Tapio: Ihminen seuraa muotoa: Tapio Periäisen kirjoituksia vuosilta 1962–1986. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja. B 3. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, 1986. ISBN 951-9384-15-4.
 • Salonen, Ari & Sykkö, Sami & Valtanen, Juha: Muotoja markkinoille: Miten parannan tuotteitteni haluttavuutta muotoilun avulla. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja B 57. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, 1998. ISBN 951-558-024-2.
 • Tanizaki, Junichirō: Varjojen ylistys. (Inei raisan, 1933.) Suomennos: Jyrki Siukonen. Suomennettu englanninkielisestä laitoksesta In praise of shadows ja saksankielisestä laitoksesta Lob des Schattens. Helsinki: Taide, 1997. ISBN 951-608-026-X.

76.03 Hakuteokset[muokkaa]

 • Nokela, Leena: Wanhain tawarain sanakirja. 3. uusittu painos. Helsingissä: Otava, 1993 (4. painos 2001). ISBN 951-1-12514-1.

76.1 Sisustusarkkitehtuuri. Huonekalutaide[muokkaa]

 • Blomstedt, Kaisa: Kaisa B. Sisustuksia, ajatuksia, elämää. Helsinki: Helsinki-kirjat, 2010. ISBN 978-952-5874-08-2.
 • Isotalo, Merja: Ryijy ja renessanssituoli: Suomalaisen maaseudun sisustuskulttuurin opinto-opas. Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen julkaisuja no 171. Helsinki: Maa- ja kotitalousnaisten keskus, 1999. ISBN 951-97432-9-4.
 • Kallio, Antti J. & Nevaluoma, Kari-Otso: Suomalaisten mestareiden huonekalut: Taustoja, tarinoita, tunnelmia. Valokuvat: Anders Portman ja Martin Sommerschield. Espoo: Paasilinna, 2011. ISBN 978-952-5856-45-3.
 • Kokki, Kari-Paavo: Tuolit, sohvat ja jakkarat. Alanimeke kannessa: Renessanssista 1920-luvulle. Valokuvat: Katja Hagelstam. Toimitus: Ritva Forslund. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-951-1-23415-9.
 • Nokela, Leena: Sisustustyylit antiikista nykyaikaan. Valokuvat: Douglas Sivén. Piirrokset: Antero Aho. 3. uusittu painos (1. painos 1981). Helsingissä: Otava, 1991 (6. painos 2004). ISBN 951-1-11455-7.
 • Nokela, Leena & Hagelstam, Katja: Talonpoikaisia aarteita. Teksti: Leena Nokela. Kuvat: Katja Hagelstam. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-19947-1.
 • Nokela, Leena & Hagelstam, Katja: Suomalainen huone. Teksti: Leena Nokela. Kuvat: Katja Hagelstam. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-21849-4.
 • Salakari, Tuula: Suomalaisia tuoleja. Teksti: Tuula Salakari. Valokuvat: Katri Lehtola. Muotoilun aarteet. Helsinki: WSOY, 2012. ISBN 978-951-0-38971-3.
 • Sammallahti, Leena & Lehto, Marja-Liisa: Suomalainen sänky: Kansanomaisten vuodekalusteiden historiaa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1094. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-819-9.
 • Seppälä-Kavén, Ulla: Sisustuksen ajat. Katsaus suomalaiseen sisustamiseen ja asumiseen 1800-luvun lopulta nykypäivään. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 87. Kirjan teksti perustuu suurimmaksi osaksi kirjoittajan Rakennusperinteen Ystävät ry:n Tuuma-lehdessä vuosina 2005-2010 julkaistuihin artikkeleihin. Turku: Turun ammattikorkeakoulu, 2014. ISBN 978-952-216-433-9.

76.109 Historia[muokkaa]

 • Kärnä-Behm, Jaana (toim.): Sisustuskirja. Tutkimuksellisia avauksia. Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja 28. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2011. ISBN 978-952-10-7371-7.

76.2 Tekstiilitaide[muokkaa]

 • Kaukonen, Toini-Inkeri: Kyynärä pohjaa, kortteli raitaa: Riepukudonnaiset ja perinteiset lattiamatot. Artefakta 5. Helsinki: Akatiimi, 1998. ISBN 951-97208-5-5.
 • Sihvo, Pirkko: Rakas ryijy: Suomalaisten ryijyt. Helsinki: Museovirasto: Suomen kansallismuseo, 2009. ISBN 978-951-616-194-8.
 • Sirelius, U. T.: Suomen ryijyt: Tekstiilihistoriallinen tutkimus. Näköispainos. Alkuteos julkaistu: Helsinki: Otava, 1924. Helsinki: Erika-kirjat, 1988. ISBN 952-90013-9-8.

76.2063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Aav, Marianne & Kivilinna, Harri & Viljanen, Eeva (toim.): Marimekkoelämää. Väriä, raitaa ja muotoja. Näyttely Marimekkoelämää: 60 vuotta väriä, raitaa ja muotoja Designmuseossa 18.3.–29.5.2011. Helsinki: Designmuseo, 2011. ISBN 978-952-9878-72-7.
 • Maunula, Leena & Tarschy, Rebecka: Annika Rimala 1960–2000: Väriä arkeen. Julkaistu Taideteollisuusmuseossa 20.9.–5.11.2000 pidetyn samannimisen näyttelyn yhteydessä. Helsinki: Taideteollisuusmuseo, 2000. ISBN 952-9878-22-2.
 • Sopanen, Tuomas & Willberg, Leena: Ryijy elää: Suomalaisia ryijyjä 1778–2008. Tekstit: Leena Willberg. Ryijyt Tuomas Sopasen kokoelmasta. Kuvat: Kari Jämsen. Toimitus: Hanna-Kaisa Melaranta. Varkauden taidemuseon näyttelyjulkaisuja 8. Varkaus: Varkauden taidemuseo, 2008. ISBN 978-952-9781-06-5.
 • Svinhufvud, Leena & Viljanen, Eeva (toim.): Ryijy!. Kuvat: Rauno Träskelin. Liittyy samannimiseen näyttelyyn Designmuseossa, 5.6.–27.9.2009. Helsinki: Designmuseo, 2009. ISBN 978-952-9878-63-5.

76.3 Lasitaide. Keramiikkataide[muokkaa]

 • Annila, Markku: Vanhat lasini: Suomalaista lasia 1700-luvulta 1900-luvun alkuun. Riihimäki: Suomen lasimuseo, 2005. ISBN 952-5571-07-6.
 • Koivisto, Kaisa & Westerholm, Sirpa: Suomalaisia juomalaseja. Keräilijän aarteet. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-35747-7.
 • Koivisto, Kaisa & Westerholm, Sirpa: Suomalaisia lasimaljakoita. Keräilijän aarteet. Helsinki: WSOY, 2011. ISBN 978-951-0-37039-1.
 • Niemelä, Mirja: Kestävää muotoilua mallintamassa: Tulkitseva käsitetutkimus taideteollisen muotoilun näkökulmasta. Väitöskirja. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja A 104. Helsinki: Aalto-yliopisto, taideteollinen korkeakoulu, 2010. ISBN 978-952-60-0024-4.

76.303 Hakuteokset[muokkaa]

 • Kumela, Marjut & Blåfield, Marja: Arabian kannuja. Keräilijän aarteet. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-33726-4.
 • Kumela, Marjut & Blåfield, Marja: Arabian purkkeja ja pilkkumeita. Keräilijän aarteet. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35436-0.
 • Westerholm, Sirpa: Arabian kahvikuppeja ja mukeja. Keräilijän aarteet. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-32146-1.

76.3063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Haggrén, Georg & Mäesalu, Ain (tekstit): Skål! Sirpaleita keskiajalta: Lasiastioita ja niiden käyttäjiä keskiajan Pohjois-Euroopassa. Turku: Aboa vetus & Ars nova, 1999. ISBN 951-97648-3-6.

76.4 Taidetaonta. Korutaide[muokkaa]

 • Fagerström, Raimo: Hopeaa Suomen kansallismuseon kokoelmissa. Valokuvannut Timo Syrjänen. Helsinki: Museovirasto, 2000. ISBN 951-616-054-9.
 • Ikonen, Petteri: Arjen trilogia: Korutaide taiteen tekemisen ja kokemisen välineenä. Väitöskirja, Taideteollinen korkeakoulu. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja D nro 2. Taideteollisen korkeakoulun julkaisu A 47. Kotka: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu: Taideteollinen korkeakoulu, 2004. ISBN 952-5214-50-8.
 • Lindström, Seija: Kuutar ja ikiturso: Rakastetuimpien Kalevala-korujen jäljillä. Helsinki: Nemo, 2010. ISBN 978-952-240-056-7.
 • Ranin, Kirsi: Korun näkijät, korun tekijät: Kalevala koru 70 vuotta. Helsinki: Kalevala koru, 2006.
 • Saarinen, Tuija (toim.): Rakkaus palaa timanteiksi: Antologia kirjoituskilpailusta Koru kertoo kantajastaan. Helsinki: Kalevalaisten naisten liitto, 2007. ISBN 978-952-99984-0-1.
 • Uusitalo, Hanna & Ljungdell, Noomi: Pöytähopeat kaapin kätköistä. Helsinki: WSOY, 2014. ISBN 978-951-0-40641-0.
 • Wornell, Eeva: Kierrätys, luonto, koru. Helsinki: Eeva Wornell, 2002. ISBN 952-91-5169-1.

76.4063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Castrén, Paavo (päätoim.): Pompeji – Venuksen kaupunki: Näyttelykirja. Näyttely: Luxus – Pompejin kultaa ja koruja 5.3.–31.5.1998 Ulkomaisen taiteen museo Sinebrychoffissa. Ulkomaisen taiteen museon julkaisuja 10. Helsinki: Ulkomaisen taiteen museo Sinebrychoff, 1998. ISBN 951-53-1728-2.
 • Castrén, Paavo (päätoim.): Oro: barbaarien kulta-aarre. Kulta-aarteita Ukrainan aroilta – Ukrainan kansallisaarteiden museosta. Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskuksen ja RH-Consultantsin järjestämä näyttely Helsingin Valkoisessa salissa 17.5.–20.7.1997. Valokuvat: Mihail Andrejev. Helsinki: RH-Consultants, 1997. ISBN 951-97684-0-8.

76.409 Historia[muokkaa]

 • Vainio-Korhonen, Kirsi: Kultaa ja hopeaa mestarien työkirjoissa. Suomen kultasepäntyö Ruotsin ajan lopulla valtakunnallista taustaa vasten. Väitöskirja: Turun yliopisto. Historiallisia tutkimuksia 182. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1994. ISBN 951-8915-91-1.

76.8 Antiikkiesineiden keräily[muokkaa]

 • Kokki, Kari-Paavo ym. (toim.): Suomen antiikkiesineet: Jugendista modernismiin. Helsinki: WSOY: Weilin + Göös, 2006. ISBN 951-0-29253-2.
 • Kotilainen, Marketta (toim.): Ihanaa antiikkia: Tunnista kertaustyylien esineet. Kuvien valinta ja kuvatekstit: Kari-Paavo Kokki. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-36608-0.

76.9 Taideteollisuuden ja taidekäsityön historia[muokkaa]

 • Höhne, Günter: DDR-design: Itäsaksalaisen suunnittelun helmiä. (Produktkult(ur): Das DDR-Designbuch, 2008.) Suomentanut Anne Mäkelä. Helsinki: Minerva, 2010. ISBN 978-952-492-327-9.
 • Lappalainen, Laura (päätoim.): Silkki, savi ja sivellin: Kimonosilkkejä, keramiikkaesineitä ja kalligrafiaa. Hashi 21. Helsinki: Japanilaisen kulttuurin ystävät, 2000. ISBN 951-98012-2-7.
 • Vihma, Susann: Ornamentti ja kuutio. Johdatus modernin muotoilun historiaan. Taideteollisen korkeakoulun julkaisu B 68. Tunne muotoilua. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, 2008. ISBN 978-951-558-261-4.

76.92 Suomi[muokkaa]

 • Heinänen, Seija: Käsityö - taide - teollisuus. Näkemyksiä käsityöstä taideteollisuuteen 1900-luvun alun ammatti- ja aikakauslehdissä. Väitöskirja. Jyväskylä studies in humanities 52. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2006. ISBN 951-39-2437-8. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Kalha, Harri: Muotopuolen merenneidon pauloissa. Suomen taideteollisuuden kultakausi: mielikuvat, markkinointi, diskurssit. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen historiallinen seura: Taideteollisuusmuseo, 1997. ISBN 951-710-065-5.
 • Kallio, Antti J. & Nevaluoma, Kari-Otso: Suomalaisten mestareiden huonekalut: Taustoja, tarinoita, tunnelmia. Valokuvat: Anders Portman ja Martin Sommerschield. Espoo: Paasilinna, 2011. ISBN 978-952-5856-45-3.
 • Nyman, Hannele & Poutasuo, Tuula: Muovikirja. Arkitavaraa ja designesineitä. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29132-3.
 • Pöppönen, Hannu: Designkuplia. Suomalaisen muotoilun ilmiöitä. Aalto-yliopiston julkaisusarja. Taide + muotoilu + arkkitehtuuri, 5/2013. Helsinki: Aalto Arts Books, 2013. ISBN 978-952-60-5375-2.
 • Simola, Sanna & Mäkelä, Marjukka (toim.): Tunnetko teolliset muotoilijat. Teolliset muotoilijat TKO:n 40-vuotisjuhlakirja. Helsinki: Avain: Teolliset muotoilijat TKO, 2008. ISBN 978-952-5524-58-1.
 • Suhonen, Pekka: Artek. Alku, tausta, kehitys. Kuvitus: Ben av Schultén. Näköispainos (1. painos 1985). Helsinki: Artek, 2006. ISBN 952-92-1148-1.
 • Svenskberg, Aila (toim.): Ilmari Tapiovaara. Muotoilu ja elämä. Helsinki: Designmuseo, 2014. ISBN 978-952-9878-83-3.
 • Svinhufvud, Leena & Viljanen, Eeva (toim.): Ryijy!. Kuvat: Rauno Träskelin. Liittyy samannimiseen näyttelyyn Designmuseossa, 5.6.–27.9.2009. Helsinki: Designmuseo, 2009. ISBN 978-952-9878-63-5.
 • Takala-Schreib, Vuokko: Suomi muotoilee. Unelmien kuvajaisia diskurssien vallassa. Väitöskirja. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja A 23. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, 2000. ISBN 951-558-027-7.

76.92063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Matiskainen, Heikki (toim.): Tapio Wirkkala. Lasin ja hopean runoilija. Näyttely Suomen lasimuseossa 17.5.–31.12.2013. Riihimäki: Suomen lasimuseo, 2013. ISBN 978-952-5571-52-3.
 • Tapio Wirkkala. Ajattelevat kädet. Liittyy näyttelyyn Taideteollisuusmuseossa 25.8.2000–14.1.2001. Helsinki: WSOY: Taideteollisuusmuseo, 2000. ISBN 951-0-24806-1.

77 Näyttämötaide. Elokuvataide[muokkaa]

 • Barthes, Roland: Valoisa huone. (La chambre claire: Note sur la photographie, 1980.) Suomentaneet Martti Lintunen, Esa Sironen ja Leevi Lehto. Helsinki: Kansankulttuuri: Suomen valokuvataiteen museon säätiö, 1985. ISBN 951-615-365-8.
 • Hekanaho, Pia Livia (toim.): Uusin silmin: Lesbinen katse kulttuuriin. Helsinki: Yliopistopaino, 1996. ISBN 951-570-316-6.

77.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Brecht, Bertolt: Aikamme teatterista: Epäaristotelelaisesta dramatiikasta. (Schriften zum Theater: Über eine nicht-aristotelische Dramatik, 1963.) Valikoinut Sigfried Unseld. Suomentanut Max Rand. Forum-kirjasto 11. Helsinki: Tammi, 1965.
 • Kinnunen, Aarne: Draaman maailma: Villiintynyt puutarha. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1985. ISBN 951-0-13041-9.

77.1 Teatteritaide[muokkaa]

 • Artaud, Antonin: Kohti kriittistä teatteria. (Le théâtre et son double, 1938; Le théâtre de la cruauté, 1948.) Suomentanut Ulla-Kaarina Jokinen. Delfiinikirjat. Helsingissä: Otava, 1983. ISBN 951-1-07283-8.
 • Asikainen, Sanna: Prosessidraaman kehittäminen museossa. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2003. ISBN 952-458-373-9.
 • Baldwin, Michelle: Burleskin paluu. (Burlesque and the new bump-n-grind, 2004.) Alkusanat: Tiia Aarnipuu & Dixie Evans. Suomentanut Tytti Heikkilä. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0420-7.
 • Balme, Christopher B.: Johdatus teatteriin. (The Cambridge Introduction to Theatre Studies, 2008.) Suomentanut Pirkko Koski. Helsinki: Like, 2015. ISBN 978-952-01-1136-6.
 • Brecht, Bertolt: Aikamme teatterista: Epäaristotelelaisesta dramatiikasta. (Schriften zum Theater: Über eine nicht-aristotelische Dramatik, 1963.) Valikoinut Sigfried Unseld. Suomentanut Max Rand. Forum-kirjasto 11. Helsinki: Tammi, 1965.
 • Brecht, Bertolt: Kirjoituksia teatterista. Suomentaneet Anja Kolehmainen, Rauni Paalanen ja Outi Valle. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja nro 14. Helsinki: VAPK-kustannus, 1991. ISBN 951-37-0645-1.
 • Grotowski, Jerzy: Kohti köyhää teatteria. (Teksty z lat 1965–1969, 1989.) Suomentanut Martti Puukko. Jälkisana: Teemu Paavolainen. Julkaisija: Teatterikorkeakoulu. 2. uudistettu painos. Helsinki: Like, 2006. ISBN 952-471-807-3. (Ilmestynyt 1993 nimellä Hän ei ollut kokonainen: Tekstejä vuosilta 1965–1969.)
 • Kallinen, Timo: Brecht goes hiphop! Kiistakirjoituksia taiteesta, tieteestä ja politiikasta 1980- ja 1990-luvuilla. Helsinki: TA-tieto, 1997. ISBN 951-97669-0-1.
 • Kekki, Lasse: Pervo parrasvaloissa: Queer-draamaa Teksasista Kokkolaan. Toimittaneet Pia Livia Hekanaho & Jarmo Haapanen. Eetos-julkaisuja 9. Turku: Eetos, 2010. ISBN 978-952-99461-8-1.
 • Mamet, David: Teatteri. (Theatre, 2010.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2013. ISBN 978-952-5697-61-2.
 • Nurmi, Riikka: Eläytyen hyvään: Eettistä kasvua draaman avulla. Julkaistu Kerhokeskus – koulutyön tuki ry:n ja Suomen Unesco-kouluverkon yhteistyönä. Helsinki: Kerhokeskus – koulutyön tuki, 1999. ISBN 952-9759-46-0.
 • Ollikainen, Anneli: Lihat ylös! Muistiinpanoja Jouko Turkan opetuksesta. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja nro 9. Helsinki: Teatterikorkeakoulu: Valtion painatuskeskus, 1988. ISBN 951-861-215-3.
 • Seppänen, Janne: Tehtävä Oulussa: Tulkintoja Jumalan teatterin avantgardesta. Tampere: Tampere University Press, 1995. ISBN 951-44-3769-1.

77.101 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Salosaari, Kari: Perusteita näyttelijäntyön semiotiikkaan. 1. osa, Teatterin kieli ja näyttelijä merkityksen tuottajana. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A, vol. 262. Tampere: Tampereen yliopisto, 1989. ISBN 951-44-2438-7.

77.11 Teatterityö[muokkaa]

 • Heikkilä-Rastas, Marjatta (toim.): Pukutaikaa: Pohjoisia puheenvuoroja ja pukeutumiskuvia elämys-, tanssi-, elokuva- ja teatteripuvuista. Pohjautuu Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnan vaatetusalan pro gradu -tutkielmiin. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2009. ISBN 978-952-484-317-1.
 • Mamet, David: Ravintoloissa kirjoittelua. (Writing in restaurants, 1987.) Suomentanut Vuokko Kellomäki. Helsinki: Terra Cognita, 2004. ISBN 952-5202-59-3.
 • Mamet, David: Elokuvan ohjaamisesta ja Kolme tapaa käyttää veistä. (On directing film, 1991; Three uses of the knife: On the nature and purpose of drama, 1998.) Suomentanut Vuokko Kellomäki. Helsinki: Terra Cognita, 2001. ISBN 952-5202-45-3.
 • Mamet, David: Tosi ja epätosi: Arkijärkeä ja harhaoppia näyttelijälle. (True and false: Heresy and common sense for the actor, 1997.) Suomentanut Vuokko Kellomäki. Helsinki: Terra Cognita, 1999. ISBN 952-5202-34-8.
 • Reitala, Heta & Heinonen, Timo (toim.): Dramaturgioita: Näkökulmia draamateorian, dramaturgian ja draama-analyysin ongelmiin. Valokuvat: Lars Sundestrand. 2. uudistettu painos. Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia, Oppimateriaaleja 92. Helsinki: Palmenia, 2003. ISBN 951-45-9730-3.

77.14 Lastenteatteri[muokkaa]

 • Järvinen, Marja-Liisa & Natunen, Kirsti & Vuorialho, Leena: Vuoden varrelta: Kouluvuoden juhla- ja merkkipäivät. Liittyy julkaisuun Koulukirja. 1 A-1 D: opettajan vihko. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-17459-9.

77.153 Nukketeatteri[muokkaa]

 • Suurla, Liisa (toim.): Nukketeatterikirja. Helsinki: Maaseudun sivistysliitto, 1980. ISBN 951-9436-18-9.

77.157 Musiikkiteatteri[muokkaa]

 • Aarnipuu, Tiia: Sinivalkoisissa höyhenissä. Suomalainen drag. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0402-3.
 • Baldwin, Michelle: Burleskin paluu. (Burlesque and the New Bump-n-Grind, 2004.) Alkusanat: Tiia Aarnipuu & Dixie Evans. Suomentanut Tytti Heikkilä. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0420-7.

77.19 Teatteri- ja näyttämötaiteen historia[muokkaa]

 • Niemi, Irmeli: Nykyteatterin juuret: Teorioita, tavoitteita, saavutuksia 1900-luvun eurooppalaisessa teatterissa. Forum-kirjasto. Helsinki: Tammi, 1975 (2. painos 1984). ISBN 951-30-3364-3.
 • Riikonen, H. K.: Keisari satiirikkona ja muita tutkimuksia Euroopan kulttuuriperinnöstä. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 708. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1998. ISBN 951-746-054-6.

77.192 Suomi[muokkaa]

 • Anhava, Martti: Romua rakkauden valtatiellä: Arto Mellerin elämä. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-951-1-23700-6.
 • Kekki, Lasse: Pervo parrasvaloissa: Queer-draamaa Teksasista Kokkolaan. Toimittaneet Pia Livia Hekanaho & Jarmo Haapanen. Eetos-julkaisuja 9. Turku: Eetos, 2010. ISBN 978-952-99461-8-1.
 • Kontio, Kari: Kausi helvetissä eli Neljä vuotta Turkan koulussa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988. ISBN 951-0-15098-3.

77.1962 Italia[muokkaa]

 • Buffa, Aira: Piru periköön ilveilijän: Johdatus Dario Fon teatteriin. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja nro 11. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1989. ISBN 951-861-517-9.

77.1971 Venäjä. Ukraina. Valko-Venäjä. Moldova[muokkaa]

 • Beevor, Antony: Olga Tšehovan arvoitus. (The mystery of Olga Chekhova, 2004.) Suomentanut Anja Meripirtti. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30795-5.

77.2 Ilmaisutaito. Puhetaito. Lausuntataide[muokkaa]

 • Aalto, Anna-Liisa & Parviainen, Kati: Auta ääntäsi: Äänenkäyttäjän käsikirja. 5. uusittu ja laajennettu painos. Helsingissä: Otava, 1985 (8. painos 1998). ISBN 951-1-08403-8.
 • Aristoteles: Retoriikka; Runousoppi. (Rhetorica; Poetica.) Teokset 9. Classica-sarja. Suomennokset: Paavo Hohti, Päivi Myllykoski (Retoriikka), Paavo Hohti (Runousoppi). Selitykset laatinut Juha Sihvola. Helsinki: Gaudeamus, 1997 (3. painos 2005). ISBN 951-662-702-1.
 • Aulanko, Mari: Rohkeasti puhumaan: Luonteva esiintyminen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997 (4. painos 2005). ISBN 951-0-21215-6.
 • Blomstedt, Jan: Retoriikkaa epäilijöille. S. 235–256: Retoriikan sanasto. Sanaston toimittanut Jari Kauppinen. Helsinki: Loki-kirjat, 2003. ISBN 951-825-007-3.
 • Cicero, Marcus Tullius: Puhetaidosta: Brutus. Johdanto, suomennos, selitykset ja liitteet Pirkko Haapanen. Johdannon Cicero-esittely Teivas Oksala. Helsinki: Finn Lectura, 1990. ISBN 951-8905-21-5.
 • Cicero, Marcus Tullius: Puhujasta. (De oratore.) Suomennos Aulikki Vuola. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-960-1.
 • Erola, Eila & Roihuvuo, Raimo: Sana sanasta. 1. osa, Puhetaito. Tampere: Tammertekniikka, 1973 (5. paino 1981). ISBN 951-9030-07-7.
 • Hakkarainen, Tuula & Hyvärinen, Marja-Leena: Puheviestintää oppimaan. Kielikeskusmateriaalia n:o 121. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 1999. ISBN 951-39-0470-9.
 • Heiska, Kaarina: Puheviestintä. 2. uudistettu laitos. Ekonomia. Espoo: Weilin + Göös, 1986. ISBN 951-35-3816-8.
 • Hägg, Göran: Hyvin puhuttu. (Praktisk retorik: Med klassiska och moderna exempel, 2001.) Suomentanut Veijo Kiuru. Helsinki: Tammi, 2001. ISBN 951-31-2203-4.
 • Jääskeläinen, Janne & Kortesuo, Katleena: Nörtin esiintymisopas: Suoritusmanuaali substanssiosaajalle. Helsinki: Talentum, 2013. ISBN 978-952-14-1971-3.
 • Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa: Puhetaito: Mitä mestaripuhujan tulee tietää. Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja D 140. Helsinki: Helsingin kauppakorkeakoulu, 1991. ISBN 951-700-933-X.
 • Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa: Argumentaatiotaito Aristoteleella. Helsingin kauppakorkeakoulu. Työpapereita F 293. Helsinki: Helsingin kauppakorkeakoulu, 1991. ISBN 951-702-021-X.
 • Kartastenpää, Tero & Timonen, Jani: Provo opas: Ärsyttämisen jalo taito. Helsinki: WSOY, 2014. ISBN 978-951-0-40125-5.
 • Knuuttila, Seppo & Piela, Ulla (toim.): Korkeempi kaiku: Sanan magiaa ja puheen poetiikkaa. Kalevalaseuran vuosikirja 88. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-136-0.
 • Leiwo, Matti & Luukka, Minna-Riitta & Nikula, Tarja: Pragmatiikan ja retoriikan perusteita. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 8. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston, 1992. ISBN 951-680-773-9.
 • Marjanen, Kaarlo: Puheilmaisusta taitona ja taiteena: Lausuntapedagoginen luentosarja. Toimitus: Antti Sovijärvi, Kaija Tanskanen, Else Tanttu. Helsinki: Suomen puheopisto, 1986. ISBN 951-99725-3-6.
 • Mattila, Heli & Ruusunen, Tuula & Uola, Kirsi: Viestinnän työkaluja AMK-opiskelijalle. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2006. ISBN 951-0-30268-6.
 • Palonen, Kari: Kootut retoriikat: Esimerkkejä politiikan luennasta. SoPhi 11. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1997. ISBN 951-34-0929-5.
 • Palonen, Kari & Summa, Hilkka (toim.): Pelkkää retoriikkaa: Tutkimuksen ja politiikan retoriikat. Tampere: Vastapaino, 1996. ISBN 951-768-000-7.
 • Perelman, Chaïm: Retoriikan valtakunta. (L’empire rhétorique, 1977.) Suomentanut Leevi Lehto. Tampere: Vastapaino, 1996 (2. painos 2007). ISBN 951-768-004-X.
 • Puro, Jukka-Pekka: Johdatus puheviestinnän teorioihin. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-665-3.
 • Puro, Ulla: Reilua retoriikkaa. Käsikirjoitus: Ulla Puro. Toimitus: Tuula Pasanen. Taskumatti-sarja. Helsinki: Työväen sivistysliitto, 2007. ISBN 978-951-701-512-7.
 • Quintilianus: Puhujan kasvatus: 1. osa. (Institutio oratoria, noin 95.). Turku: Faros, 2012. ISBN 978-952-5710-24-3.
 • Quintilianus: Puhujan kasvatus: 2. osa. (Institutio oratoria, noin 95.). Turku: Faros, 2013.
 • Quintilianus: Puhujan kasvatus: 3. osa. (Institutio oratoria, noin 95.). Turku: Faros, 2013.
 • Routarinne, Simo: Valta ja vuorovaikutus: Statusilmaisun perusteet. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-26-5281-5.
 • Rytkönen, Olavi (toim.): Parhaat lavarunot: Johdatus poetry slamiin, osa 1. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-248-2.
 • Sager, Arthur W.: Käytännön puhetaito. (Speak your way to success, 1968.) Suomentanut Antti Nuuttila. Liikemaailman tietokirjasto. Porvoo Helsinki: WSOY, 1971.
 • Sorjanen, Timo: Kirjoita ja puhu sujuvasti suomeksi: Suomen kielen käsikirja tekstinlaatijalle ja puheenpitäjälle. Helsinki: Gummerus, 2004. ISBN 951-20-6326-3.
 • Spence, Gerry: Väittele ja voita: Persoonallisuus peliin. (How to argue and win every time: At home, at work, in court, everywhere, everyday. 1995.) Suomentanut Riikka Stewen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-20966-X.
 • Studia: Studia-tietokeskus: Sanankäytön pikkujättiläinen. Toimittaneet Hannu ja Janne Tarmio. Espoo: Weilin + Göös, 1999. ISBN 951-35-6502-5.
 • Tammivuori, Kalevi: Nauti esiintymisestä!. Navigare. Helsinki: Inforviestintä, 2000 (6. painos 2006). ISBN 952-5123-34-0.
 • Torkki, Juhana: Puhevalta: Kuinka kuulijat vakuutetaan. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-20331-2.
 • Torkki, Juhana: Tarinan valta: Kertomus luolamiehen paluusta. Helsingissä: Otava, 2014. ISBN 978-951-1-27710-1.
 • Torkki, Juhana: Asiantuntijan esiintymisopas: Näin valmistelet elämäsi parhaan puheen. Helsingissä: Otava, 2015. ISBN 978-951-1-29239-5.
 • Vakkuri, Kai: Puhujan opas: Näin haamukirjoitat toiselle puheen: Näin kirjoitat ja pidät oman puheen. Helsinki: BSV-kirja, 2007. ISBN 978-952-5575-10-1.
 • Valonen, Helena: Puhu ja esiinny luontevasti. Helsingissä: Ajatus, 2004. ISBN 951-20-6277-1.

77.207 Oppikirjat[muokkaa]

 • Repo, Irma & Nuutinen, Tahvo: Viestintätaito: Opas aikuisopiskelun ja työelämän vuorovaikutustilanteisiin. Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-16938-6.

77.3 Tanssi[muokkaa]

 • Saarikoski, Helena (toim.): Tanssi tanssi: Kulttuureja, tulkintoja. Tietolipas 186. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-459-2.
 • Suhonen, Tiina (koonnut): Hetken vangit: Koreografien ja tanssikriitikkojen kirjoituksia. Suomennos: Tiina Suhonen, Susanna Rossi. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja nro 12. Helsinki: VAPK-kustannus, 1991. ISBN 951-37-0021-6.
 • Tuittu, Nina & Isomursu, Anne: Breikkaus on mun elämäntapa. Valokuvat: Nina Tuittu. Teksti: Anne Isomursu. Helsinki: Maahenki, 2005. ISBN 952-5328-56-2.

77.301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Parviainen, Jaana: Tanssi ihmisen eksistenssissä: Filosofi[n]en tutkielma tanssista. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta vol 51. Tampere: Tampereen yliopisto, 1994. ISBN 951-44-3472-2.
 • Parviainen, Jaana: Meduusan liike: Mobiiliajan tiedonmuodostuksen filosofiaa. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-971-7.
 • Varto, Juha (toim.): Tanssi, liikunta ja filosofia: Liikunnan filosofian II valtakunnallinen kollokvio 1991. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta vol. 28. Talfit (Tampereen yliopiston liikunnan filosofian tutkimusyksikkö). Tampere: Tampereen yliopisto, 1992. ISBN 951-44-3041-7.

77.32 Tanssitaide[muokkaa]

 • Askelmerkkejä tanssin historiasta, ruumiista ja sukupuolesta. Tanssintutkimuksen vuosikirja 1999. Toimituskunta: Päivi K. Pakkanen ym. Helsinki: Taiteen keskustoimikunta, 2000. ISBN 952-5253-22-8.
 • Hammond, Sandra Noll: Piruetti: Baletin perusteet. (Ballet basics, 1974, 5. laitos 2004.) Suomentaneet Marjo Nikkilä ja Titta Tunkkari. Helsinki: Art House, 2006. ISBN 951-884-403-8.

77.37 Seuratanssit. Tanssiurheilu[muokkaa]

 • Hakulinen, Kerkko & Yli-Jokipii, Pentti: Tanssilavakirja: Tanssista, lavoista ja lavojen tansseista. Helsinki: AtlasArt, 2007. ISBN 978-952-5671-07-0.
 • Hoppu, Petri: Symbolien ja sanattomuuden tanssi: Menuetti Suomessa 1700-luvulta nykyaikaan. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 767. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-144-5.

77.38 Kansantanssit. Kansantanhut[muokkaa]

 • Hoppu, Petri: Symbolien ja sanattomuuden tanssi: Menuetti Suomessa 1700-luvulta nykyaikaan. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 767. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-144-5.
 • Junno, Sauli: Leikkilipas: Leikkejä ja tansseja Karjalasta ja Suomesta. Joensuu: Ilias, 2003. ISBN 952-5309-49-5.
 • Malmi, Viola: Elämäni tanssi: Karjalaisen kansantanssin arkea ja juhlaa. Toimittaneet Antti Koiranen ja Hannu Tommola. Tutkivi 33. SKIPin raportteja 6. Tampere: Tampereen yliopisto, 2005. ISBN 951-44-6266-1.
 • Nuutinen, Liisa: Suomalainen kansantanssi kulttuurisena ilmiönä. Kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita n:o 41. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2005. ISBN 952-458-768-8.
 • Rausmaa, Pirkko-Liisa ja Esko (toim.): Tanhuvakka: Suuri suomalainen kansantanssikirja. 2. painos. Helsinki: Suomalaisen kansantanssin ystävät, 1997. ISBN 951-97161-1-4.