Suomenkielisten kirjojen luettelo 8-1

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Pääartikkeli: Luokka:Bibliografiat

86 Kirjallisuustiede[muokkaa]

 • Ahokas, Pirjo & Rojola, Lea (toim.): Marginaalista muutokseen: Feminismi ja kirjallisuudentutkimus. Turun yliopisto. Sarja A, n:o 20. Turku: Turun yliopisto, taiteiden tutkimuksen laitos, 1990. ISBN 951-880-431-1.
 • Ahola, Suvi: Lukupiirien aika: Yhteisöllistä lukemista suomalaisissa lukupiireissä. Julkaisu pohjautuu tekijän Helsingin yliopistossa tekemään väitöstutkimukseen. Helsinki: Avain, 2013. ISBN 978-951-692-958-6.
 • Ala-Korpela, Mika & Inkinen, Sam & Suna, Teemu: Kyborgin käsikirja: Havaintoja informaatiosta, ihmisestä ja koneesta, elämästä ja älykkyydestä. Julkaisijat: Teknillinen korkeakoulu, laskennallisen tekniikan laboratorio, Euroopan kestävän tietoyhteiskunnan instituutti. Helsinki: Finn Lectura, 2007. ISBN 978-951-792-318-7.
 • Alanko-Kahiluoto, Outi & Käkelä-Puumala, Tiina (toim.): Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä. 3. tarkistettu painos. Tietolipas 174. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-003-5.
 • Alanko, Outi (päätoim.): Kirjallisuus, tunteet ja keskipäivän demoni. Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 51, osa 2. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-072-4.
 • Anhava, Martti: Melkein oikein: Kirjoituksia. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15731-0.
 • Anhava, Tuomas: Ja maisteri pisti sen: Tuomas Anhavan polemiikit. Toimittaneet Matti Suurpää ja Martti Anhava. Helsingissä: Otava, 2013. ISBN 978-951-1-26928-1. }
 • Apo, Satu ym. (toim.): Strukturalismia, semiotiikkaa, poetiikkaa. Helsinki: Gaudeamus, 1974. ISBN 951-662-085-X.
 • Bahtin, Mihail: Kirjallisuuden ja estetiikan ongelmia. (Voprosy literatury i estetiki, 1975.) Suomentaneet Kerttu Kyhälä-Juntunen ja Veikko Airola. Alkusanat kirjoittanut Vadim Kožinov. Moskova: Progress, 1979.
 • Baudelaire, Charles: Modernin elämän maalari ja muita kirjoituksia. Suomentanut ja selitykset laatinut Antti Nylén. Helsinki: Desura, 2001. ISBN 952-5339-10-6.
 • Baudelaire, Charles: Modernin elämän maalari ja muita kirjoituksia. Suomentanut ja selittänyt Antti Nylén. 2. korjattu painos. Teos ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 2001 Desuran kustantamana. Turku: Sammakko, 2011. ISBN 978-952-483-168-0.
 • Bayard, Pierre: Miten puhua kirjoista joita ei ole lukenut. (Comment parler des livres que l’on n’a pas lus?, 2007.) Suomentanut Pirjo Thorel. Jyväskylä: Atena, 2008. ISBN 978-951-796-535-4.
 • Benjamin, Walter: Keskuspuisto: Kirjoituksia kapitalismista, suurkaupungeista ja taiteesta. Suomentaneet Taneli Viitahuhta ja Eetu Viren. Paradeigma. Helsinki: Tutkijaliitto, 2014. ISBN 978-952-5169-98-0.
 • Bernstein, Charles: Runouden puolustus: Runoja ja esseitä kahdelta vuosituhannelta. Toimittanut Leevi Lehto. Suomentaneet Leevi Lehto ym. poEsia. Helsinki: Kirja kerrallaan: Nihil Interit, 2006. ISBN 952-480-041-1.
 • Blanchot, Maurice: Kirjallinen avaruus. (L’espace littéraire, 1955.) Suomentanut Susanna Lindberg. Helsinki: Ai-ai, 2003. ISBN 952-5146-19-7.
 • Blomstedt, Jan: Sanojen takana: Kirjallisuudesta ja hiljaisuudesta. Helsinki: Kirjayhtymä, 1982. ISBN 951-26-2341-2.
 • Blomstedt, Jan: Vasta-ajattelijoita. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1986. ISBN 951-0-14021-X.
 • Blomstedt, Jan: Lukijan kosmopoetiikkaa: Esseitä: keskusteluja, kävelyretkiä. Oulu: Pohjoinen, 1990. ISBN 951-749-140-9.
 • Blomstedt, Jan: Yksilö ja hierarkia: Kulttuuriantropologiasta kirjallisuuteen. Helsinki: Yliopistopaino, 2001. ISBN 951-570-489-8.
 • Bonnet, Jacques: Kirjaston henget. (Des bibliothèques pleines de fantômes, 2008.) Suomentanut Jyrki Kiiskinen. Helsinki: Tammi, 2011. ISBN 978-951-31-4873-7.
 • Calvino, Italo: Kuusi muistiota seuraavalle vuosituhannelle. (Lezioni americane: Sei proposte per il prossimo millennio, 1993.) Nimeke esiössä: Amerikan luennot. Suomentanut Elina Suolahti. Helsinki: Loki-kirjat, 1995 (3. painos 2006). ISBN 952-9646-20-8.
 • Cixous, Hélène: Medusan nauru ja muita ironisia kirjoituksia. (Le rire de la Méduse et autres ironies, 1975.) Suomentaneet Heta Rundgren & Aura Sevón. Paradeigma. Helsinki: Tutkijaliitto, 2013. ISBN 978-952-5169-93-5.
 • Ekholm, Kai: Kielletyt kirjat 1944–1946: Yleisten kirjastojen kirjapoistot vuosina 1944–1946. Väitöskirja, Oulun yliopisto. Jyväskylä: Things to come, 2000. ISBN 951-8908-03-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Envall, Markku: Toinen minä: Tutkielmia kaksoisolennon aiheesta kirjallisuudessa. Helsinki: WSOY, 1988. ISBN 951-0-15408-3.
 • Envall, Markku: Onni, tieto, tuska: Tutkielmia kirjallisuudesta. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 526. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. ISBN 951-717-611-2.
 • Envall, Markku: Henkiinjäämisen suunnitelma ja muita esseitä kirjallisuudesta. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25868-7.
 • Eskola, Katarina: Suomalaiset kirjanlukijoina. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Forum-kirjasto. Helsinki: Tammi, 1979. ISBN 951-30-4961-2.
 • Haanpää, Eeva-Liisa & Peltonen, Ulla-Maija & Saure, Hilpi (toim.): Ajan taju: Kirjoituksia kansanperinteestä ja kirjallisuudesta. Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjaston julkaisuja nro 18. Liite: Henni Ilomäen tabula gratulatoria 10.7.2001. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-322-7.
 • Haapala, Arto: Fiktio ja todellisuus: Kirjallisen fiktion semanttisia ja ontologisia kysymyksiä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen, teatteritieteen ja estetiikan laitoksen monistesarja n:o 12. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1984. ISBN 951-45-3502-2.
 • Hakkarainen, Marja-Leena & Koistinen, Tero (toim.): Matkakirja: Artikkeleita kirjallisista matkoista mieleen ja maailmaan. Kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksia n:o 9. Joensuu: Joensuun yliopisto, humanistinen tiedekunta, 1998. ISBN 951-708-635-0.
 • Hallila, Mika & Krogerus, Tellervo: Rajatapauksia. Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 53. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-235-2.
 • Halonen, Johanna ym. (toim.): Mielihyvää kirjallisuudesta: Suomalainen kirjakulttuuri tänään. Turun yliopisto, Taiteiden tutkimuksen laitos. Sarja A, n:o 28. Turku: Turun yliopisto, 1993. ISBN 951-29-0001-7.
 • Harju, Hannu (toim.): Ääntä ja vimmaa: Kirjoituksia 50-vuotiaasta Keltaisesta kirjastosta. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-31-3110-6.
 • Heinämaa, Sara & Tapola, Päivi (toim.): Shakespearen sisarpuolet: Naisellisia lukukokemuksia. Helsinki: Kääntöpiiri, 1994. ISBN 951-8989-38-9.
 • Hekanaho, Pia Livia (toim.): Uusin silmin: Lesbinen katse kulttuuriin. Helsinki: Yliopistopaino, 1996. ISBN 951-570-316-6.
 • Helttunen, Anne & Uusi-Hallila, Tuula (toim.): Matkalla kirjallisuuteen: Juhlakirja Leena Kirstinän täyttäessä 60 vuotta 16.5.2004. Kuvitus: Anna Kirstinä. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto: Laatusana, 2004. ISBN 951-9062-53-X.
 • Hesse, Hermann: Maailmankirjallisuuden kirjasto. (Eine Bibliothek der Weltliteratur, 1952.) Suomentanut Teppo Kulmala. Lahti: Imprimatur, 2000. ISBN 952-5229-17-3.
 • Hollo, J. A.: Lukemisesta: Esseitä. Toimittanut Tellervo Krogerus. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 568. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1992. ISBN 951-717-728-3.
 • Hollo, J. A.: Lukemisesta: Esseitä. Toimittanut Tellervo Krogerus. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 568. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1992. ISBN 951-717-728-3.
 • Holsti, Keijo ym. (toim.): Mitat ja puntit: Tutkielma kirjallisuudesta Pekka Mattilalle hänen täyttäessään 60 vuotta 24.1.1980. Monistesarja n:o 18. Tampere: Tampereen yliopisto. Kotimainen kirjallisuus, 1980. ISBN 951-44-0936-1.
 • Hosiaisluoma, Yrjö (toim.): Opas kirjallisuuden opiskeluun. Tampereen yliopisto. Kotimainen kirjallisuus. Julkaisuja 28. Tampere: Tampereen yliopisto, 1987. ISBN 951-44-2183-3.
 • Huhtala, Liisi: Pieni kirjallisuustieto. Helsinki: Kirjayhtymä, 1986. ISBN 951-26-2830-9.
 • Huotari, Markku & Hurskainen, Leeni & Varpio, Yrjö: Kirjallisuuskritiikki Suomessa. 1, Johdatusta kirjallisuuskritiikin tutkimiseen. Ilmestynyt aiemmin 1979 Tampereen yliopiston kustantamana.. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1980. ISBN 951-692-044-6.
 • Hökkä, Tuula (toim.): Naiskirja: Kirjallisuudesta, naistutkimuksesta ja kulttuurista. Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden laitoksen julkaisuja 8. Helsinki: KKL, 1996. ISBN 951-45-7503-2.
 • Hökkä, Tuula (toim.): Naiskirja: Kirjallisuudesta, naistutkimuksesta ja kulttuurista. Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden laitoksen julkaisuja 8. Helsinki: KKL, 1996. ISBN 951-45-7503-2.
 • Hökkä, Tuula (toim.): Toiset ambivalentit äänet: Essays in feminine poetics in Nordic countries. Tekstiä suomeksi, englanniksi, norjaksi ja viroksi. Helsinki: Ntamo, 2007. ISBN 978-952-215-008-0.
 • Ihanus, Juhani: Vapauttava kieli: Kirjallisuuden ja taiteen toiseudesta. Helsinki: BTJ, 2010. ISBN 978-951-692-778-0.
 • Ihonen, Markku & Undusk, Jaan (toim.): Vallan verkot & hengen neuvokkuus. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1994. ISBN 951-692-342-9.
 • Jalkanen, Katja & Pudas, Hanna: Rivien välissä: Kirjablogikirja. Helsinki: Avain, 2013. ISBN 978-951-692-970-8.
 • Kajannes, Katriina (toim.): Nainen ja kirjallisuus: Juhlakirja apulaisprofessori Jenny Liljalle 8.3.1989. Monisteita 37. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden laitos, 1989. ISBN 951-680-061-0.
 • Kaplinski, Jaan: Olemisen avara hiljaisuus: Esseitä ihmisestä, luonnosta, runoudesta. Valikoinut ja suomentanut Juhani Salokannel. Delfiinikirjat. Helsingissä: Otava, 1982. ISBN 951-1-06748-6.
 • Kekki, Lasse & Ilmonen, Kaisa (toim.): Pervot pidot: Homo-, lesbo- ja queer-näkökulmia kirjallisuudentutkimukseen. Helsinki: Like, 004. ISBN 952-471-444-2.
 • Kirstinä, Leena: Halkeamia: Tutkielmia lukijasta tekstin rakenteissa. Tietolipas 111. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1988. ISBN 951-717-532-9.
 • Kirstinä, Väinö: Kirjarovioiden valot: Esseitä, artikkeleita, pakinoita. Kurki-kirja. Helsinki: Tammi, 1977. ISBN 951-30-3268-X.
 • Korsisaari, Eva Maria: Tule, rakkaani! Naisen ja miehen välisestä etiikasta kirjallisuuden rakkauskuvauksissa. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Helsinki: Teos, 2006. ISBN 951-851-035-0.
 • Koskela, Lasse & Lankinen, Pasi: Opas kaunokirjallisuuden lukemiseen. Tietolipas 197. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-527-0.
 • Koskenniemi, V. A.: Kirjoja ja kirjailijoita [Sarja 1]. Porvoo: WSOY, 1916.
 • Koskenniemi, V. A.: Kootut teokset 7. Kirjoja ja kirjailijoita, Alfred de Musset, Roomalaisia runoilijoita, Runousoppia ja runoilijoita, Runous ja nykyhetki. Porvoo: WSOY, 1955.
 • Kosonen, Päivi (toim.): Naissubjekti ja postmoderni. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-672-6.
 • Kristeva, Julia: Musta aurinko: Masennus ja melankolia. (Soleil noir: Dépression et mélancolie, 1987.) Suomennos: Mika Siimes, Pia Sivenius. Tunteiden filosofia. Helsinki: Nemo, 1998. ISBN 952-5180-01-8.
 • Krohn, Eino: Mitä on romantiikka – klassisuus – tyylirealismi – ekspressionismi – draama – etiikka (epiikka) jne. Helsinki: Otava, 1958.
 • Krohn, Eino: Kaksi lukittua lipasta: Tutkielmia kirjallisuuden ja estetiikan alueilta. Porvoo: WSOY, 1961.
 • Krohn, Eino: Käännekohtia: Esseitä ja tutkielmia. Porvoo Helsinki: WSOY, 1967.
 • Kuitunen, Kalevi: Näkymätön sensuuri ja muita kirjoitelmia. Helsinki: C. Hagelstamin antikvaarinen kirjakauppa, 1996. ISBN 951-97360-1-8.
 • Kupiainen, Unto: Kirjallisuustieteen peruskurssi. 2. tarkistettu painos (1. painos 1957). Hämeenlinna: Karisto, 1960.
 • Kurikka, Kaisa ym.: Kertomuksen luonto. Juhlakirja professori Lea Rojolalle. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 107. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2012. ISBN 978-951-39-4672-2.
 • Kurikka, Kaisa & Pynttäri, Veli-Matti (toim.): Tekijyyden tekstit. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1072. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-797-4.
 • Kuusi, Matti: Perisuomalaista ja kansainvälistä. Valikoineet Leea Virtanen, Senni Timonen. Tietolipas 99. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1985. ISBN 951-717-416-0.
 • Lagercrantz, Olof: Lukemisen ja kirjoittamisen taidosta. (Om konsten att läsa och skriva, 1985.) Suomentanut Timo Hämäläinen. 2. painos (1. painos 1986). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-19870-6.
 • Lahtinen, Toni & Lehtimäki, Markku (toim.): Roll over Runeberg: Kirjallisuustieteellisiä esseitä rock-lyriikasta. Taideaineiden laitoksen julkaisuja 9. Tampere: Tampereen yliopisto, taideaineiden laitos, 2007. ISBN 978-951-44-6979-4.
 • Lahtinen, Toni & Lehtimäki, Markku (toim.): Äänekäs kevät: Ekokriittinen kirjallisuudentutkimus. Tietolipas 222. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-951-746-981-4.
 • Laitinen, Kai ym. (toim.): Kirjojen meri: Professori Annamari Sarajaksen juhlakirja 12.10.1983. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1983. ISBN 951-717-337-7.
 • Lampi, Liisa: Kristallivalheita: Itsepetos filosofisen tulkinnan lähtökohtana eräissä draaman klassikoissa. Väitöskirja. Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta 11. Helsingin yliopisto, filosofian laitos, 2006. ISBN 952-10-3103-4.
 • Lehto, Leevi: Alussa oli kääntäminen: 2000-luvun poetiikkaa. Pääosa artikkeleista ilmestynyt aiemmin eri julkaisuissa, osa käännetty englannista. Turku: Savukeidas, 2008. ISBN 952-5500-32-2.
 • Lehtonen, Mikko: Tutkainta vastaan: Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen dialogeja. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 698. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1998. ISBN 951-746-035-X.
 • Lehtonen, Mikko: Post scriptum: Kirja medioitumisen aikakaudella. Tampere: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-087-2.
 • Leikola, Anto: Kirjailija luonnossa. Tietolipas 119. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. ISBN 951-717-610-4.
 • Linko, Maaria & Saresma, Tuija & Vainikkala, Erkki (toim.): Otteita kulttuurista: Kirjoituksia nykyajasta, tutkimuksesta ja elämäkerrallisuudesta: Katarina Eskolan juhlakirja. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 65. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000. ISBN 951-39-0744-9.
 • Löytty, Olli (toim.): Rajanylityksiä: Tutkimusreittejä toiseuden tuolle puolen. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-950-4.
 • Majasaari, Katja & Rytkönen, Marja (toim.): Silmukoita verkossa: Sukupuoli, kirjallisuus ja identiteetti. Oulun yliopiston taideaineiden ja antropologian laitoksen julkaisuja A 6, kirjallisuus. Oulu: Oulun yliopisto, 1997. ISBN 951-42-4558-X.
 • Makkonen, Anna: Lukija, lähdetkö mukaani? Tutkielmia ja esseitä. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 689. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-746-011-2.
 • Mann, Thomas: Totuudesta ja kauneudesta: Esseitä kirjallisuudesta ja filosofiasta. Suomentanut Vesa Oittinen. Seitsentähdet. Helsingissä: Otava, 1987. ISBN 951-1-09741-5.
 • Manner, Eeva-Liisa: Ikäviä kirjailijoita. Artikkelit julkaistu pääosin sanoma- ja aikakauslehdissä 1957–1987. Toimittanut Tuula Hökkä. Helsinki: Tai-teos, 1994. ISBN 951-96727-1-0.
 • Matero, Johanna & Hapuli, Ritva & Koskivaara, Nina (toim.): Lukupiirikirja. Helsinki: BTJ, 2010. ISBN 978-951-692-756-8.
 • Moi, Toril: Sukupuoli, teksti, valta: Feministinen kirjallisuusteoria. (Sexual/textual politics: Feminist literary theory, 1988.) Suomentanut Raija Koli. Littera. Tampere: Vastapaino, 1990. ISBN 951-9066-38-1.
 • Molarius, Päivi (päätoim.): Kansallista, kansainvälistä. Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 50, osa 2. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-717-995-2.
 • Montonen, Timo: Kirjoittajan kirja: Kolumneja, pakinoita ja puheita kirjoittamisesta, lukemisesta ja muista ikuisista aiheista. Kirjoitukset julkaistu aiemmin internetissä Opintoluotsi-palvelussa. Helsinki: BTJ, 2007. ISBN 978-951-692-689-9.
 • Morris, Pam: Kirjallisuus ja feminismi: Johdatus feministiseen kirjallisuudentutkimukseen. (Literature and feminism: An introduction, 1993.) Toimittaen suomentanut Päivi Lappalainen. Tietolipas 142. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-717-876-X.
 • Mäkinen, Kirsti: Ajattelen kynälläni: Esseitä, kirjoituksia. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 718. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-746-080-5.
 • Mäkinen, Kirsti (toim.): Kirjoita itsesi maailman väleihin: Esseitä, esseistä. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 679. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-717-994-4.
 • Mäntynen, Anne & Shore, Susanna & Solin, Anna (toim.): Genre – tekstilaji. Tietolipas 213. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-855-5.
 • Niemi, Juhani: Sanan vallasta vallan sanoihin: Esseitä kirjallisuuden ja politiikan kohtaamisesta. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1993. ISBN 951-692-319-4.
 • Niemi, Juhani (toim.): Rakkaudesta lukemiseen: Suomalaisen kirjallisuusharrastuksen kehityksestä. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1996. ISBN 951-570-312-3.
 • Norkola, Tero & Rikkinen, Eila (toim.): Sivupolkuja: Tutkimusretkiä kirjallisuuden rajaseuduille. Tietolipas 148. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-935-9.
 • Nummi, Lassi ym. (toim.): Hetki sillalla. Juhlakirja Kai Laitiselle hänen täyttäessään 60 vuotta 27.9.1984. Helsinki: L. Nummi ym, 1984. ISBN 951-99583-0-4.
 • Oja, Outi ym. (toim.): Rappauksia. Leena Kirstinälle hänen 60-vuotispäivänään. Kannessa alanimeke: Esseitä kirjallisuudentutkimuksesta. Jyväskylä: Atena, 2004. ISBN 951-796-350-5.
 • Paananen, Raija & Työlahti, Nina (toim.): Hullu herttuatar ja muita naisia: Sukupuolen konstruointia naiskirjallisuudessa. Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora 18. Oulu: Oulun yliopisto, 1995. ISBN 951-42-4038-3.
 • Paasilinna, Erno: Yksinäisyys ja uhma: Esseitä kirjallisuudesta. Helsingissä: Otava, 1984. ISBN 951-1-07942-5.
 • Parkko, Tommi: Runon vapaus: Syventävä opas runon kirjoittamiseen ja lukemiseen. Helsinki: Avain, 2014. ISBN 978-952-304-018-2.
 • Pennanen, Eila: Kirjan kannet auki: Johdatus lukemiseen. Helsinki: Työväen sivistysliitto, 1990. ISBN 951-701-301-9.
 • Pesonen, Pekka & Suni, Timo (toim.): Venäläinen formalismi: Antologia. Suomentanut Timo Suni. Tietolipas 172. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-266-2.
 • Roininen, Aimo: Kirja liikkeessä: Kirjallisuus instituutiona vanhassa työväenliikkeessä (1895–1918). Väitöskirja: Oulun yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 600. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1993. ISBN 951-717-776-3.
 • Roivas, Marianne & Turunen, Risto (toim.): Mikä ero? Kaksikymmentä kirjoitusta yhteiskunnasta, kulttuurista ja sukupuolesta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-407-X.
 • Roos, Vappu: Suuri maailmankirjallisuus: Länsimaisen kirjallisuuden vaiheet Homeroksesta Laxnessiin. 3. tarkistettu ja lisätty painos. Porvoo: WSOY, 1965.
 • Saariluoma, Liisa & Hakkarainen, Marja-Leena (toim.): Interteksti ja konteksti. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 701. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1998. ISBN 951-746-037-6.
 • Salokannel, Juhani (toim.): Mitä lukijan tulee tietää: Esseitä ja kirjoituksia Parnasson vuosikerroista 1951–1981. Helsingissä: Otava, 1981. ISBN 951-1-06259-X.
 • Salokannel, Juhani (toim.): Kirjojen kirja. Helsingissä: Otava, 1995. ISBN 951-1-13558-9.
 • Sarjala, Jukka: Kirjojen kyydissä: Bibliofiilin tutkailuja. Helsinki: Kirjapaja, 2007. ISBN 978-951-607-548-1.
 • Savolainen, Aino-Maria & Jalkanen, Katja: Linnasta Humisevalle harjulle: 50 parasta kirjaa. Helsinki: Avain, 2014. ISBN 978-952-304-032-8.
 • Sinnemäki, Anssi: Kapina rippituolissa ja muita kirjallisuusesseitä. Helsinki: Tamara Press, 1989. ISBN 951-8994-00-5.
 • Sinnemäki, Anssi: Pyhät paikat ja muita kirjoituksia. Kirjoitukset julkaistu 1968–2007. Helsinki: Tamara Press, 2007. ISBN 978-951-8994-07-0.
 • Tallgren, Anna-Maria: Elämyksiä: Esseitä, arvosteluja, pakinoita, 1910–1949. Toimittanut Tellervo Krogerus. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 535. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. ISBN 951-717-598-1.
 • Tammi, Pekka (toim.): Heteroglossia: Kirjallisuustieteellisiä tutkielmia. Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen, teatteritieteen ja estetiikan laitoksen monistesarja n:o 22. Helsinki: Yleisen kirjallisuustieteen, teatteritieteen ja estetiikan laitos, Helsingin yliopisto, 1993. ISBN 951-45-6482-0.
 • Tapola, Päivi: Äitini puutarhassa: Polkuja naiskirjallisuuteen. Jälkisanat: Sara Heinämaa. Kirjallisuusluettelon koonnut Terhi Hannula. Helsinki: Kääntöpiiri, 2002. ISBN 951-8989-61-3.
 • Varto, Juha & Veenkivi, Liisa: Filosofia ja kaunokirjallisuus. Tampere: Tampereen yliopisto, 1996. ISBN 951-44-4032-3.
 • Veivo, Harri (toim.): Kirjallisuus on virhe. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 881. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-398-7.
 • Vierimaa, Irma & Kilpeläinen, Kari & Sivuoja-Gunaratnam, Anne (toim.): Siltoja ja synteesejä: esseitä semiotiikasta, kulttuurista ja taiteesta. Eero Tarastin 50-vuotisjuhlakirja. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-746-3.

86.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Aristoteles: Retoriikka; Runousoppi. (Rhetorica; Poetica.) Suomennokset: Paavo Hohti, Päivi Myllykoski (Retoriikka), Paavo Hohti (Runousoppi). Selitykset laatinut Juha Sihvola. Teokset 9. Helsinki: Gaudeamus, 1997 (3. painos 2005). ISBN 951-662-702-1.
 • Bachelard, Gaston: Vesi ja unet. Essee materiaalisesta mielikuvituksesta. (L’eau et les rêves. Essai sur l’imagination de la matière, 1942.) Suomentanut Jan Blomstedt. Jälkisanat: Juhani Pallasmaa. Pro&Contra. Helsinki: Ntamo, 2015. ISBN 978-952-215-575-7.
 • Bachelard, Gaston: Tilan poetiikka. (La poétique de l’espace, 1958.) Suomentanut ja esipuheen kirjoittanut Tarja Roinila. Helsinki: Nemo, 2003. ISBN 952-5180-54-9.
 • Barthes, Roland: Mytologioita. (Mythologies, 1957.) Eurooppalaisia ajattelijoita. Suomentanut Panu Minkkinen. Helsinki: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-588-6.
 • Barthes, Roland: Tekstin hurma. (Le plaisir du texte, 1973.) Suomentanut Raija Sironen. Jälkisanat: Erkki Vainikkala. Littera. Tampere: Vastapaino, 1993. ISBN 951-9066-61-6.
 • Barthes, Roland: Tekijän kuolema, tekstin syntymä. Suomennoksen toimittanut Lea Rojola. Suomentaneet Lea Rojola ja Pirjo Thorel. Tampere: Vastapaino, 1993. ISBN 951-9066-68-3.
 • Beauvoir, Simone de: Onko Sade poltettava? ja muita esseitä. Suomentanut Erika Ruonakoski. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-32669-5.
 • Bergson, Henri: Nauru: Tutkimus komiikan merkityksestä. (Le rire, 1900.) Suomennos: Sanna Isto ja Marko Pasanen. Helsinki: Loki-kirjat, 1994. ISBN 952-9646-18-6.
 • Blanchot, Maurice: Ääretön keskustelu. Vol. 1. (L’entretien infini, 1969.) Suomentanut Janne Kurki. Vantaa: Apeiron, 2008. ISBN 978-952-5538-05-2.
 • Blomstedt, Jan: Kenen siirto? Esseitä ajattelusta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18679-1.
 • Cohn, Dorrit: Fiktion mieli. (The distinction of fiction, 1999.) Suomentaneet Paula Korhonen ym. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-927-X.
 • Culler, Jonathan: Ferdinand de Saussure. (Ferdinand de Saussure, 1986.) Suomennos: Risto Heiskala. Tutkijaliiton julkaisusarja 77. Helsinki: Tutkijaliitto, 1994. ISBN 951-9297-95-2.
 • Deleuze, Gilles: Kriittisiä ja kliinisiä esseitä. (Critique et clinique, 1993.) Suomentaneet Anna Helle, Merja Hintsa ja Pia Sivenius. Paradeigma. Helsinki: Tutkijaliitto, 2007. ISBN 978-952-5169-48-5.
 • De Quincey, Thomas: Murha taiteenlajina. (On murder considered as one of the fine arts, 1827.) Suomennos: Ville-Juhani Sutinen. Helsinki: Nastamuumio, 2009. ISBN 978-952-5083-25-5.
 • Eagleton, Terry: Kirjallisuusteoria: Johdatus. (Literary theory: An introduction, 1983, 1996.) Suomennos: Yrjö Hosiaisluoma ym. 2. uudistettu painos. Tampere: Vastapaino, 1997. ISBN 951-768-015-5.
 • Enwald, Liisa: Luova kirjoittaja: Nuoren Voiman liiton kirjoittajakurssi. Jyväskylä: Gummerus, 1980. ISBN 951-20-1972-8.
 • Eskelinen, Markku: Digitaalinen avaruus. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-22235-6.
 • Eskelinen, Markku: Kybertekstien narratologia: Digitaalisen kerronnan alkeet. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 75. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002. ISBN 951-39-1336-8.
 • Haapala, Arto (toim.): Kirjallisuuden tulkinta ja ymmärtäminen. Antologia perustuu 1989 Lahdessa pidettyyn seminaariin. Suomen estetiikan seuran vuosikirja 6. Helsinki: VAPK-kustannus, 1991. ISBN 951-37-0543-9.
 • Haapala, Arto ym. (toim.): Kirjallisuuden filosofiaa. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1989. ISBN 951-861-732-5.
 • Haapala, Arto & Lammenranta, Markus (toim.): Kauneudesta kauhuun: Kirjoituksia taidefilosofiasta. Taide ja filosofia 2. Helsinki: Gaudeamus, 1993. ISBN 951-662-565-7.
 • Haapala, Arto & Nummi, Jyrki (toim.): Aisthesis ja poiesis: Kirjoituksia estetiikasta ja kirjallisuudesta. Professori Aarne Kinnusen juhlakirja 4.2.2000. Helsinki: Helsingin yliopisto, taiteiden tutkimuksen laitos, 2000. ISBN 951-45-9112-7.
 • Harvilahti, Lauri ym.: Metafora: Ikkuna kieleen, mieleen ja kulttuuriin. Uusintapainos (1. painos 1992). Suomi 162. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, . ISBN 951-746-417-7.
 • Heinonen, Timo ym.: Aristoteleen runousoppi: Opas aloittelijoille ja edistyneille: Mitä runousoppi sisältää ja miten sitä on tulkittu sekä Aristoteleen käsitys onnistuneen runouden sisällöstä, muodosta, historiasta ja päämäärästä. Runousopin suomennos: Kalle Korhonen ja Tua Korhonen. Helsinki: Teos, 2012. ISBN 978-951-851-295-3.
 • Heiskanen-Mäkelä, Sirkka: Johdatusta kirjallisuudentutkimuksen teoriaan ja menetelmiin. Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden laitos. Monisteita 6. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, kirjallisuuden laitos, 1973. ISBN 951-677-495-4.
 • Heiskanen-Mäkelä, Sirkka ym. (toim.): Sanataiteen tulkinnasta. Jyväskylän yliopisto. Kirjallisuuden laitos. Monisteita 2. (1. painos 1970 nimellä Kirjallisuus ja sen tulkinta). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1988. ISBN 951-680-040-8.
 • Hiltunen, Ari: Aristoteles Hollywoodissa: Menestystarinan anatomia. Hanki ja jää. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-752-8.
 • Horatius Flaccus, Quintus: Runoudesta. Suorasanaisesti suomentanut K. J. Hidén. Roomalaisten ja kreikkalaisten kirjailijain teoksia 3. Näköispainos. Alkuteos: Helsingissä: Yrjö Weilin, 1904. Helsinki: Kirja kerrallaan, 2004. ISBN 952-5439-63-1.
 • Huotarinen, Vilja-Tuulia & Hytönen, Ville: Poetiikkaa. II, runouskäsitysten toistoa. Turku: Savukeidas, 2009. ISBN 978-952-5500-52-3.
 • Hytönen, Ville & Sutinen, Ville-Juhani (toim.): Poetiikkaa: Seitsemän esseetä runouskäsityksistä. Turku: Savukeidas, 2007. ISBN 978-952-5500-20-2.
 • Hökkä, Tuula (toim.): Oi runous: Romantiikan ja modernismin runouskäsityksiä. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 786. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-173-9.
 • Hökkä, Tuula (toim.): Romanttinen moderni: Kirjoituksia runouskäsityksistä. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 830. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-293-X.
 • Hölderlin, Friedrich: Teokset. (Gesammelte Werke, kootut runot ja teoreettiset fragmentit.) Suomentanut Johan L. Pii. Tampere: Niin & näin: Eurooppalaisen filosofian seura, 2012. ISBN 978-952-5503-71-5.
 • Ihanus, Juhani: Kauneus ja kuvotus: Luovuuden, kirjallisuuden ja taiteen psykologiasta kirjoitettua. Artes-sarja. Helsinki: Gaudeamus, 1987. ISBN 951-662-428-6.
 • Ihanus, Juhani: Toinen: Kirjoituksia psyykestä, halusta ja taiteista. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-618-1.
 • Fjord Jensen, Johan: Kirjallisuudentutkimus: Aristoteleesta uuskritiikkiin. (Den ny kritik, 1962.) Suomentaneet Sirkka Heiskanen-Mäkelä ja Veli Ketvel. Jyväskylä: Gummerus, 1970.
 • Fjord Jensen, Johan: Kirjallisuudentutkimus: Aristoteleesta uuskritiikkiin. (Den ny kritik, 1962.) Suomentaneet Sirkka Heiskanen-Mäkelä ja Veli Ketvel. 3. painos (1. painos 1970). Jyväskylä: Gummerus, 1979. ISBN 951-20-0679-0.
 • Kaarto, Tomi & Kekki, Lasse (toim.): Subjektia rakentamassa: Tutkielmia minuudesta teksteissä. Turun yliopisto. taiteiden tutkimuksen laitos. Sarja A, 48. Turku: Turun yliopisto, 2000. ISBN 951-29-1829-3.
 • Kainulainen, Siru & Kesonen, Kaisu & Lummaa, Karoliina (toim.): Lentävä hevonen: Välineitä runoanalyysiin. Tampere: Vastapaino, 2007. ISBN 978-951-768-205-3.
 • Kantokorpi, Mervi (toim.): Kuin avointa kirjaa: Leikkivä teksti ja sen lukija. Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, oppimateriaaleja 48. Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden laitoksen julkaisuja 6. Lahti: Helsinki: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus: Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden laitos, 1995. ISBN 951-45-6948-2.
 • Kantokorpi, Mervi & Lyytikäinen, Pirjo & Viikari, Auli: Runousopin perusteet. 6. painos (1. painos 1990). Palmenia-sarja 7. Helsinki: Palmenia, 2009. ISBN 978-951-570-783-3.
 • Kantola, Janna: Runous plus: Tutkielmia modernismin jälkeisestä runoudesta. Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia, Oppimateriaaleja 114. Helsinki: Palmenia-kustannus, 2001. ISBN 951-45-9280-8.
 • Katajamäki, Sakari & Veivo, Harri (toim.): Kirjallisuuden avantgarde ja kokeellisuus. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-030-5.
 • Kinnunen, Aarne: Kertomuksen opissa: Avoimen maailman hahmotuksesta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-15424-5.
 • Knuuttila, Tarja & Lehtinen, Aki Petteri (toim.): Representaatio: Tiedon kivijalasta tieteiden työkaluksi. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-137-1.
 • Koivunen, Anu & Riikonen, Hannu K. & Selenius, Jari (toim.): Bahtin-boomi!. Turun yliopisto. Taiteiden tutkimuksen laitos. Sarja A, n:o 22. Turku: Turun yliopisto, 1991. ISBN 951-880-567-9.
 • Koskela, Lasse & Rojola, Lea: Lukijan ABC-kirja: Johdatus kirjallisuuden nykyteorioihin ja kirjallisuudentutkimuksen suuntauksiin. Tietolipas 150. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997 (2. painos 2000). ISBN 951-717-933-2.
 • Koskimies, Rafael: Yleinen runousoppi. 3. painos (1. painos 1937). Jokamiehen korkeakoulu 13. Helsinki: Otava, 1962.
 • Kukkonen, Pirjo: Kielen silkki: Hiljaisuus ja rakkaus kielen ja kirjallisuuden kuvastimessa. Helsinki: Yliopistopaino, 1993. ISBN 951-570-146-5.
 • Kundera, Milan: Romaanin taide. (L’art du roman, 1986.) Suomentaneet Jan Blomstedt ja Riikka Stewen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987. ISBN 951-0-14552-1.
 • Kurki, Janne: Lacan ja kirjallisuus: Poe, Shakespeare, Sofokles, Claudel, Duras ja Joyce. Helsinki: Apeiron, 2004. ISBN 952-5538-00-1.
 • Lagercrantz, Olof: Lukemisen ja kirjoittamisen taidosta. (Om konsten att läsa och skriva, 1985.) Suomentanut Timo Hämäläinen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1986. ISBN 951-0-13979-3.
 • Lehtonen, Mikko: Kirjallisuuden kategoriasta kirjoittamisen käytäntöihin: Raymond Williamsin kulttuuriteoreettisesti pohjattu kirjallisuusteoria. Tampereen yliopisto. Yleinen kirjallisuustiede. Julkaisuja 22. Tampere: Tampereen yliopisto, 1989. ISBN 951-44-2561-8.
 • Lehtonen, Mikko: Kyklooppi ja kojootti: Subjekti 1600-1900 -lukujen kulttuuri- ja kirjallisuusteorioissa. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. Littera. Tampere: Vastapaino, 1994. ISBN 951-9066-76-4.
 • Lehtonen, Mikko: Merkitysten maailma: Kulttuurisen tekstintutkimuksen lähtökohtia. Tampere: Vastapaino, 1996 (5. painos 2004). ISBN 951-768-007-4.
 • Lehtonen, Mikko (toim.): Tutkimuksen tila ja tulevaisuus. Tampereen yliopisto. Yleinen kirjallisuustiede. Julkaisuja 24. Tampere: Tampereen yliopisto, 1991. ISBN 951-44-2887-0.
 • [Longinus]: Korkeasta tyylistä. (Peri hypsus.) Suomentanut sekä selityksillä varustanut O. E. Tudeer. Näköispainos. Alkuteos: Helsinki: Otava, 1918. Helsinki: Kirja kerrallaan, 2003. ISBN 952-5439-53-4.
 • Lyytikäinen, Pirjo (toim.): Subjekti, minä, itse: Kirjoituksia kielestä, kirjallisuudesta, filosofiasta. Kirjoitukset pohjautuvat pääosin Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden laitoksen syksyllä 1992 järjestämän vierailuluentosarjan esitelmiiin. Tietolipas 139. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1995. ISBN 951-717-840-9.
 • Man, Paul de: Esteettinen ideologia. (Aesthetic ideology, 1996.) Suomentanut Vesa Pynttäri. Paradeigma. Helsinki: Tutkijaliitto, 2016. ISBN 978-952-5169-97-3.
 • Medvedev, Pavel: Formaali metodi kirjallisuustieteessä: Kriittinen johdatus sosiologiseen poetiikkaan. (Formal'nyj metod v literaturovedenii: Kritičeskoe vvedenie v sociologičeskuju poètiku, 1928.) Toimittanut Mika Lähteenmäki. Suomentaneet Minttu Haapaniemi ym. Tampere: Vastapaino: Aleksanteri-instituutti, 2007. ISBN 978-951-768-196-4.
 • Mehtonen, Päivi (toim.): Kielen ja kirjallisuuden hämärä. Tietolipas 192. Tampere: Tampere University Press, 2002. ISBN 951-44-5205-4.
 • Mehtonen, Päivi: Poetria nova: Johdatus keskiajan runousoppiin. Tietolipas 192. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-477-0.
 • Mikkonen, Kai: Kuva ja sana: Kuvan ja sanan vuorovaikutus kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja ikonoteksteissä. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-921-0.
 • Mäkikalli, Aino: Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Tietolipas 238. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2013. ISBN 978-952-222-381-4.
 • Mäkinen, Olli: Moderni, toisto ja ironia: Søren Kierkegaardin estetiikan aspekteja ja Joseph Hellerin Catch-22. Väitöskirja, Oulun yliopisto. Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora, 55. Oulu: Oulun yliopisto, 2004. ISBN 951-42-7267-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Niemi, Juhani: Kirjallisuus instituutiona: Johdatus sosiologiseen kirjallisuudentutkimukseen. Tietolipas 122. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1991. ISBN 951-717-678-3.
 • Nieminen, Tommi: Kohti lukijan genrejä: Johdatusta semioottiseen lajiteoriaan. Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede 30. Tampere: Tampereen yliopisto, 1996. ISBN 951-44-3939-2. 2. laitos verkkoversiona (PDF).
 • Nikkinen, Are & Vacklin, Anders: Television runousoppia: Toisenlainen katse tv-ohjelmiin. Helsinki: Like, 2012. ISBN 978-952-01-0588-4.
 • Nortela, Mikko: Bittien poetiikka: Digitaalisen fiktion toiminta ja tulkinta ergodisen semiotiikan näkökulmasta. Väitöskirja. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja 52. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2008. ISBN 978-952-219-132-8. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Ojala, Aatos: Johdatus tekstin teoriaan. 2. painos (1. painos 1982). Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden laitos, Monisteita 7. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1983. ISBN 951-678-863-7.
 • Polkunen, Mirjam (toim.): Romaani ja tulkinta. Kirja perustuu radiossa keväällä 1970 lähetettyyn Romaani ja tulkinta -ohjelmasarjaan. Delfiinikirjat. Helsingissä: Otava, 1973 (2. p.ainos 1979). ISBN 951-1-00074-8.
 • Pound, Ezra: Lukemisen aakkoset. (The ABC of reading, 1934.) Suomentaneet Hannu Launonen & Lassi Saastamoinen. Delfiinikirjat. Helsingissä: Otava, 1967.
 • Pyrhönen, Heta & Nyqvist, Sanna & Koivisto, Päivi (toim.): Keltaiset esseet. Keltainen kirjasto tutkijoiden silmin. Helsinki: Tammi, 2016. ISBN 978-951-31-8926-6.
 • Pöysä, Jyrki & Järviluoma, Helmi & Vakimo, Sinikka (toim.): Vaeltavat metodit. Kultaneito 8. Joensuu: Suomen kansantietouden tutkijain seura, 2010. ISBN 978-951-97493-7-2.
 • Reitala, Heta & Heinonen, Timo (toim.): Dramaturgioita: Näkökulmia draamateorian, dramaturgian ja draama-analyysin ongelmiin. Valokuvat: Lars Sundestrand. 2. uudistettu painos. Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia, Oppimateriaaleja 92. Helsinki: Palmenia, 2003. ISBN 951-45-9730-3.
 • Ricœur, Paul: Tulkinnan teoria: Diskurssi ja merkityksen lisä. (Interpretation theory: Discourse and the surplus of meaning, 1976.) Suomentanut Heikki Kujansivu. Paradeigma-sarja. Tutkijaliiton julkaisu 98. Helsinki: Tutkijaliitto, 2000. ISBN 952-5169-16-2.
 • Ridell, Seija: Kaikki tiet vievät genreen: Tutkimusretkiä tiedotusopin ja kirjallisuustieteen rajamaastossa. Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos. Sarja A, Julkaisuja 82. Tampere: Tampereen yliopisto, 1994. ISBN 951-44-3527-3.
 • Rimmon-Kenan, Shlomith: Kertomuksen poetiikka. (Narrative fiction: Contemporary poetics, 1983.) Suomentanut Auli Viikari. Tietolipas 123. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1991. ISBN 951-717-634-1.
 • Saariluoma, Liisa (toim.): Esimerkin voima: Exemplum ja esimerkillisyys antiikin retoriikasta nykypäivän naistenlehtiin. Turku: Kirja-Aurora, 2001. ISBN 951-29-1916-8.
 • Salminen, Antti & Mikkonen, Jukka & Järvenkylä, Joose (toim.): Kirjallisuus ja filosofia: Rinnakkaisuuksia, risteyksiä, ristiriitoja. Tietolipas 237. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2012. ISBN 978-952-222-362-3.
 • Sartre, Jean-Paul: Mitä kirjallisuus on? Esseitä 2. (Qu’est-ce que la littérature?, 1947.) Suomentaneet Pirkko Peltonen ja Helvi Nurminen. Seitsentähdet. Helsinki: Otava, 1967.
 • Sartre, Jean-Paul: Mitä kirjallisuus on?. (Qu’est-ce que la littérature?, 1947.) Suomentaneet Pirkko Peltonen ja Helvi Nurminen. Delfiinikirjat (1. painos: Seitsentähdet. Otava, 1967). Helsinki: Otava, 1976. ISBN 951-1-02442-6.
 • Saukkonen, Pauli: Mistä tyyli syntyy?. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984. ISBN 951-0-12412-5.
 • Schiller, Friedrich: Naiivista ja sentimentaalisesta runoudesta. (Über naive und sentimentalische Dichtung, 1795.) Suomentanut Henriikka Tavi. Paradeigma-sarja. Helsinki: Tutkijaliitto, 2009. ISBN 978-952-5169-55-3.
 • Seppänen, Lauri: Kieltä ei ole: Uuspragmatistista kielifilosofiaa: Richard Rorty ja Donald Davidson. Tampere: Tampere University Press, 2004. ISBN 951-44-5919-9.
 • Sevänen, Erkki & Simola, Raisa (toim.): Kirjallisuus yhteiskunnassa, yhteiskunta kirjallisuudessa: Tutkimuksia kirjallisuuden sosiologiasta ja sosiaalihistoriasta. Kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksia n:o 3. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1988. ISBN 951-696-754-X.
 • Tammi, Pekka: Kertova teksti: Esseitä narratologiasta. Helsinki: Gaudeamus, 1992. ISBN 951-662-535-5.
 • Tammi, Pekka (toim.): Heteroglossia: Kirjallisuustieteellisiä tutkielmia. Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen, teatteritieteen ja estetiikan laitoksen monistesarja n:o 22. Helsinki: Yleisen kirjallisuustieteen, teatteritieteen ja estetiikan laitos, Helsingin yliopisto, 1993. ISBN 951-45-6482-0.
 • Toivonen, Pirjo-Maija: Johdatus kirjallisuuden semiotiikkaan. Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden laitos, Monisteita 16. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1981. ISBN 951-678-605-7.
 • Tuohimaa, Sinikka: Nainen, kieli ja kirjallisuus. Humaniora-sarja. Helsinki: Gaudeamus, 1988. ISBN 951-662-460-X.
 • Uusi aika: Kirjoituksia nykykulttuurista ja aikakauden luonteesta. Kirjoittaneet ja toimittaneet Nykykulttuurin tutkimusyksikön tutkijat. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 41. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1994. ISBN 951-34-0373-4.
 • Vaarala, Heidi: Puolinaisesta moninaiseksi: Dekonstruktion teoria, naisen dekonstruktio ja tekstianalyysi. Pro gradu -tutkielma: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisu 19. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1985. ISBN 951-9113-18-5.
 • Vainionpää, Marja-Leena: Kirjallisuustieteen perusteita. Taskutieto 122. Porvoo Helsinki: WSOY, 1974. ISBN 951-0-06337-1.
 • Varpio, Yrjö (toim.): Kirjallisuuskritiikki Suomessa. 2, Kirjallisuuskritiikin väyliä ja rakenteita. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1982. ISBN 951-692-089-6.
 • Varpio, Yrjö (toim.): Yksi puu, kaksi taivasta: Suomalaisia kirjallisuusväitöskirjoja 1833–1847. Suomentaneet Teivas Oksala, Reijo Pitkäranta. Suomi 179. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-871-9.
 • Varto, Juha (toim.): Filosofia ja kaunokirjallisuus. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta vol. 3. Tampere: Tampereen yliopisto, 1990. ISBN 951-44-2538-3.
 • Veivo, Harri: Portti ja polku: Tutkimus kirjallisuuden semiotiikasta. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1305. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2011. ISBN 978-952-222-254-1.
 • Wellek, René: Kirjallisuus ja sen teoria. (Theory of literature, 1949.) Suomentaneet Vilho Viksten ja Matti Suurpää. Otavan korkeakoulukirjasto. Helsinki: Otava, 1969.
 • Viikari, Auli (toim.): Intertekstuaalisuus: Suuntia ja sovelluksia. Tietolipas 121. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1991. ISBN 951-717-660-0.
 • Williams, Raymond: Marxismi, kulttuuri ja kirjallisuus. (Marxism and literature, 1977.) Suomennos: Mikko Lehtonen. Littera. Tampere: Vastapaino, 1988. ISBN 951-9066-24-1.
 • Wilson, Colin: Sivullinen ihminen. (The outsider, 1956.) Suomennos: Sara Heikura. Ilmestynyt aiemmin nimellä Sivullisen ongelma. Tampere: Sanasato, 2007. ISBN 978-952-5086-94-2.
 • Virtanen, Keijo (toim.): Katkelma ja kokonaisuus: Postromanttisia kirjoituksia. Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden laitoksen julkaisuja 7. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden laitos, 1994. ISBN 951-34-0376-9.
 • Virtanen, Keijo: Puhdistuminen esteettisessä kokemuksessa sanskritin runousopin mukaan: Vertailukohtana Aristoteleen katharsis. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. Julkaisusarja 23. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1988. ISBN 951-9113-22-3.

86.03 Kirjallisuustieteen hakuteokset. Kirjailijamatrikkelit[muokkaa]

 • Hänninen, Ville & Nummelin, Juri & Sisättö, Vesa: Erotica: 69 kiihottavaa kirjaklassikkoa. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-22332-0.
 • Mattila, Pekka: Kirjallisuudentutkimuksen avainsanoja. Helsinki: Kirjayhtymä, 1984. ISBN 951-26-2590-3.
 • Maailman kirjat ja kirjailijat. (Litteraturhandboken, 1952.) Alkuteoksen toimittajat: Jan Cornell, Bengt Olof Vos, Gunvor Grenholm. Alkuteoksen mukaan suomeksi toimittanut Tuomas Anhava. Mitä-missä-milloin. Helsinki: Otava, 1957.
 • Neimala, Kaisa & Papinniemi, Jarmo: Lukukirja: Kirja kirjoista. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-21889-0.
 • Rantala, Risto & Turtia, Kaarina (toim.): Otavan kirjallisuustieto. Helsingissä: Otava, 1990. ISBN 951-1-09209-X.
 • Saario, Tapio: Kuka kukin oikeasti on 2: Hakemisto fiktiivisten henkilöiden esikuvista ulkomaisessa kaunokirjallisuudessa. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2002. ISBN 951-692-522-7.

86.038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Hosiaisluoma, Yrjö: Kirjallisuuden sanakirja. WSOY sanakirjat. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27401-1.

86.04 Kokoomateokset. Kokoelmat[muokkaa]

 • Brodsky, Joseph: Keräilijän kappale. (Valikoima alkuteoksesta On grief and reason: Essays, 1995.) Suomentanut Kalevi Nyytäjä. Helsinki: Tammi, 1997. ISBN 951-31-0825-2.

86.053 Vuosikirjat[muokkaa]

 • Anttila, Jaana (toim.): Teokset, taustat, tutkijat. Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 42. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1988. ISBN 951-717-544-2.
 • Saariluoma, Liisa (toim.): Kirjallisuushistoria tänään. Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 43. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1989. ISBN 951-717-577-92.

86.07 Kirjailijan työ[muokkaa]

 • Ahti, Risto: Runoaapinen: Aistisen, tunteellisen ja älyllisen kirjoittamisen alkeet. Tampere: Sanasato, 2002 (3. painos 2005). ISBN 952-5086-52-6.
 • Andersson, Claes: Luova mieli: Kirjoittamisen vimma ja vastus. Helsinki: Kirjapaja, 2002. ISBN 951-625-876-X.
 • Anhava, Tuomas: Minä kirjoitan sinulle kaukaisesta maasta: Runosuomennoksia. Toimittaneet Helena ja Martti Anhava. Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-18638-8.
 • Bassnett, Susan: Teoksesta toiseen: Johdatus kirjallisuuden kääntämiseen. (Translation studies, 1980.) Toimittanut ja suomennostyön ohjannut Riitta Oittinen. Suomentaneet Kristiina Helander ym. Tampere: Vastapaino, 1995. ISBN 951-9066-93-4.
 • Bradbury, Ray: Zen sanataiteessa: Esseitä luovuudesta. (Zen in the art of writing: Releasing the creative genius within you, 1998.) Suomentanut Elina Seppänen. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2008. ISBN 978-951-9140-40-7.
 • Cameron, Julia: Tyhjän paperin nautinto: Tie luovaan kirjoittamiseen. (The right to write: An invitation and initiation into the writing life, 1999.) Suomentanut Juha Ahokas. Helsinki: Like, 2004. ISBN 952-471-393-4.
 • Doubtfire, Dianne: Aiotko kirjoittaa romaanin?. (The craft of novel-writing: A practical guide, 1978, 1981.) Mukaillen suomentanut Liisi Huhtala. Helsinki: Kirjayhtymä, 1987. ISBN 951-26-2778-7.
 • Ekholm, Kai & Paatela, Kaisa & Säilä, Heikki (toim.): Oriveden opit: Kirjoittamisesta ja sen opettamisesta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984. ISBN 951-0-12178-9.
 • Ekholm, Lasse: Jutun juuri: Kirjoittajan opas. (Skrivboken, 2001.) Suomentanut Tuula Korolainen. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-26-5064-9.
 • Enwald, Liisa: Luova kirjoittaja: Nuoren Voiman liiton kirjoittajakurssi. Piirrokset: Mervi Tammi. Jyväskylä: Gummerus, 1980 (2. painos 1983). ISBN 951-20-1972-8.
 • Enwald, Liisa & Vainikkala-Kejonen, Marja-Riitta & Vähäaho, Anja: Elämä tarinaksi. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2003. ISBN 951-9140-12-3.
 • Goldberg, Natalie: Luihin ja ytimiin: Kirja kirjoittajalle. (Writing down the bones: Freeing the writer within, 1986.) Suomentaneet Niina Hakalahti ja Jyrki Tuulari. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2004. ISBN 951-9140-19-0.
 • Goldberg, Natalie: Avoin mieli: Kuinka elää kirjoittajan elämää. (Wild mind: Living the writer’s life, 1990.) Suomentanut Marja-Riitta Vainikkala-Kejonen. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2004. ISBN 951-9140-18-2.
 • Goldberg, Natalie: Lukeva mieli: Tekstin arkkitehtuuria etsimässä. (Thunder and lightning: Cracking open the writer’s craft, 2000.) Suomentaneet Niina Hakalahti ja Jyrki Tuulari. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2006. ISBN 951-9140-30-1.
 • Henriksson, Saara & Hirsjärvi, Irma & Leinonen, Anne (toim.): Kummallisen kirjoittajat: Opas fiktiivisen maailman luomiseen. Otava: Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat, 2014. ISBN 978-952-67765-5-2.
 • Hiidenmaa, Pirjo & Maasalo, Katri (toim.): He kirjoittavat öisin – mutta miksi? Tietokirjailijat kertovat: Suomen tietokirjailijat ry:n 25-vuotisantologia. Helsinki: Suomen tietokirjailijat, 2008. ISBN 978-951-96737-9-0.
 • Hänninen, Jera & Hänninen, Jyri: Haluatko todella kirjailijaksi? Matkaopas kirjamaailmaan. Helsinki: Helsinki-kirjat, 2012. ISBN 978-952-5-98907-6.
 • Hölderlin, Friedrich: Huomautuksia Sofokleen kääntämisestä. Toimittanut ja suomentanut Esa Kirkkopelto. Saksankieliset alkutekstit (Hölderlin): Anmerkungen zum Oedipus (1804), Anmerkungen zur Antigonä (1804), Briefe (1801–1804). Ranskankielinen alkuteksti (Philippe Lacoue-Labarthe): ”Le théâtre de Hölderlin”, teoksessa Métaphrasis. (Presses Universitaires de France, 1998). Helsinki: Loki-kirjat, 2001. ISBN 952-9646-60-7.
 • Jaakkola, Maarit: Hyvä journalismi: Käytännön opas kirjoittajalle. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2013. ISBN 978-951-9140-69-8.
 • Jääskeläinen, Miisa & Pietiläinen, Petri (toim.): Kirjoittaja opissa: Kirjoittamisen taitoa ja tiedettä etsimässä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksikkö, 1997. ISBN 951-39-0048-7.
 • Jääskeläinen, Miisa: Sana kerrallaan: Johdatus luovaan kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26302-8.
 • Karhumäki, Johanna & Toivakka, Sari: Sininen kynä: Luovan kirjoittamisen opas. Piirrokset: Varpu Riihimäki. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999 (3. painos 2007). ISBN 951-0-23502-4.
 • Kiuas, Sini: Kirjoittajakalenteri. Piirrokset: Idamaria Pajala. Helsinki: Avain, 2012. ISBN 978-951-692-936-4.
 • Korhonen, Vesa A.: Hyvä, parempi, valmis, eli, Miten kirjoittaa se loppuun asti. Vehmersalmi: Muruja-kustannus, Iskukirjat, 2009. ISBN 978-952-67039-4-7.
 • Korkeamäki, Toini: Aionko kirjailijaksi?. Taivalkoski: Kallioniemi-säätiö/Päätaloinstituutti, 2006. ISBN 951-97104-6-9.
 • Lehtinen, Torsti: Sanojen avaruus: Luovan kirjoittamisen opas. Helsinki: Kirjapaja, 2003. ISBN 951-625-906-5.
 • Lehtinen, Torsti: Sanojen avaruus: Opas luovaan kirjoittamiseen. 3. painos (1. painos: Päätalo-instituutti, 2000). Helsinki: Arktinen banaani, 2014. ISBN 978-952-270-141-1.
 • Leinonen, Anne: Kirjoita kosmos: Opas spekulatiivisen fiktion kirjoittamiseen. Turku: Suomen tieteiskirjoittajat: Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti, 2006. ISBN 952-91-9336-X.
 • Leinonen, Anne: Kirjoita kosmos: Opas spekulatiivisen fiktion kirjoittamiseen. Uudistettu laitos (1. laitos 2006). Turku: Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat: Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti, 2012. ISBN 978-952-67765-1-4.
 • Manninen, Kirsti: Kirjoittajan opas. Taito + tieto. Helsingissä: Otava, 1987. ISBN 951-1-09666-4.
 • Martinheimo, Asko: Hyvä lause: Virikkeitä luovaan kirjoittamiseen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16128-4.
 • Martinheimo, Asko: Parempi lause: Uusia vir(i)kkeitä luovaan kirjoittamiseen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2000. ISBN 951-0-24437-6.
 • Myyryläinen, Marja: Totta ja tarua: Kirja menneisyydestä kirjoittavalle. Tampere: Pilot-kustannus, 2008. ISBN 978-952-464-812-7.
 • Ojala, Kari: Ensimmäinen painos: Miten saan tekstini julki ja kuinka elän kirjoittamisella. Kuvitus: Helena von Alftan. Helsinki: Etukeno, 2006. ISBN 952-99593-3-8.
 • Paloposki, Outi & Makkonen-Craig, Henna (toim.): Käännöskirjallisuus ja sen kritiikki. Helsingin yliopiston käännöstieteellisiä julkaisuja 1. Helsinki: Ammattikielten ja kääntämisen opintokokonaisuus (AKO), 2000. ISBN 951-45-9111-9.
 • Parkko, Tommi: Kirjoita runo! Opas aloittelevalle runoilijalle. Helsinki: Avain, 2011. ISBN 978-951-692-760-5.
 • Parkkola, Seita ym.: Timantinmetsästäjä: Luovan kirjoittamisen opas. Kirjavinkit: Marja-Leena Mäkelä. Kuvitus: Virpi Talvitie. Porvoo Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-28149-2.
 • Peura, Maria: Antaumuksella keskeneräinen. Kirjailijan korkeakoulu. Helsinki: Teos, 2012. ISBN 978-951-851-228-1.
 • Rentola, Marketta: Kirjoita hyvin: Ilmaise itseäsi, tavoita lukijasi. 2. uudistettu laitos. Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-31-2404-5.
 • Rikman, Kristiina (toim.): Suom. huom. Kirjoituksia kääntämisestä. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30831-5.
 • Salminen, Juha & Sirkiä, Pekka: Sci-fi-novellin kirjoittaminen. Turku: Suomen Tieteiskirjoittajat, 1995. Teoksen verkkoversio.
 • Salo, Heikki: Kahlekuningaslaji: Laululyriikan käsikirja. Kuvitus: Jarkko Martikainen. 4. korjattu painos. Helsinki: Like, 2008. ISBN 978-952-01-0138-1.
 • Silfverberg, Anu & Hirvonen, Elina: Sata sivua: Tekstintekijän harjoituskirja. Helsinki: Avain, 2010. ISBN 978-951-692-809-1.
 • Vakkuri, Kai: Näin kirjoitat oman elämäsi tarinan: Opas kirjoittamiseen. 2. uudistettu ja laajennettu painos. Helsinki: Etelän kirja, 2005. ISBN 952-5575-03-9.
 • Vakkuri, Kai: Sinä kirjoitat kirjan: Luovan kirjoittamisen opas. 2. uudistettu ja laajennettu painos. Helsinki: BSV-kirja, 2006. ISBN 952-5575-09-8.
 • Waltari, Mika: Aiotko kirjailijaksi? Tuttavallista keskustelua kaikesta siitä, mitä nuoren kirjailijan tulee tietää. 4. painos (1. painos 1935). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2005. ISBN 951-0-19264-3.
 • Virtanen, Reijo (toim.): Oriveden uudet opit. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2003 (2. painos 2007). ISBN 951-9140-07-7.

86.1 Yleinen kirjallisuudenhistoria[muokkaa]

 • 40 vuotta laatua ja lukuelämyksiä: Keltainen kirjasto 1954-1994. Helsinki: Tammi, 1994. ISBN 951-31-0490-7.
 • Allen, Judy: Fantasiatieto. (Fantasy encyclopedia, 2005.) Kansialanimeke: Keijuista lohikäärmeisiin, velhoista vampyyreihin. Suomennos: Tarja Kontro. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-21228-1.
 • Andersson, Daniel ym.: Kirjallisuus kautta aikojen: Antiikista nykyaikaan. (The story of literature, 2010.) Suomennos: Mirja Muurinen. Potsdam: H. F. Ullmann, 2010. ISBN 978-3-8331-5263-4.
 • Anhava, Martti: Totta puhuen: Kirjoituksia. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-19327-9.
 • Anhava, Tuomas: Todenkaltaisuudesta: Kirjoituksia vuosilta 1948–1979. Toimittaneet Helena ja Martti Anhava. Helsingissä: Otava, 2002. ISBN 951-1-17911-X.
 • Barthes, Roland: Rakastuneen kielellä. (Fragments d’un discours amoureux, 1977.) Suomentanut Tarja Roinila. Tunteiden filosofia. Helsinki: Nemo, 2000. ISBN 952-5180-03-4.
 • Bengtsson, Niklas: Kirjallisuuspalkinnot ulkomailla. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2005. ISBN 951-692-593-6.
 • Billeskov Jansen, F. J. & Stangerup, Hakon & Traustedt, P. H.: Kansojen kirjallisuus. 1, Vanha aika (vuoteen 500). (Verdens litteraturhistorie, 1971.) Suomalaisen laitoksen toimitus: Lauri Viljanen. Tekstin tarkistus: Aaro Lassi. Suomentaneet Tyyni Tuulio ym. Porvoo Helsinki: WSOY, 1974. ISBN 951-0-06341-X.
 • Bonnet, Jacques: Kirjaston henget. (Des bibliothèques pleines de fantômes, 2008.) Suomentanut Jyrki Kiiskinen. Helsinki: Tammi, 2011. ISBN 978-951-31-4873-7.
 • Bull, Francis: Maailmankirjallisuuden historia. (Verdenslitteraturens historia.) Suomeksi toimittanut Kauko Kyyrö. Helsinki: Tammi, 1963.
 • Envall, Markku: Henkiinjäämisen suunnitelma ja muita esseitä kirjallisuudesta. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25868-7.
 • Haapala, Vesa (toim.): Kuvien kehässä: Tutkielmia kirjallisuudesta, poetiikasta ja retoriikasta. Tietolipas 191. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-463-0.
 • Heiskanen-Mäkelä, Sirkka: Euroopan kirjallisuuden valtavirtauksia. Keskiajalta esiromantiikkaan. Artes-sarja. Helsinki: Gaudeamus, 1989. ISBN 951-662-472-3.
 • Hinkkanen, Juhani & Ekholm, Kai (toim.): Science fiction. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1990. ISBN 951-692-217-1.
 • Hirn, Yrjö: Vanhat postivaunut ja muutamia niiden matkustajia: Sterne: Moritz: Eichendorff: Borrow. (Gamla postvagnen och några av dess passagerare: Sterne – Moritz – Eichendorff – Borrow, 1926.) Suomentanut Alvari Rinne. Helsinki: Otava, 1926.
 • Hirn, Yrjö: Valtameren saari. (Ön i världshavet, 1928.) Suomentanut I. Havu. 2. painos (1. painos 1928 Otavan kustantamana). Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 524. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. ISBN 951-717-596-5.
 • Ihonen, Markku & Saariluoma, Liisa (toim.): Historiallisen romaanin teoriaa ja käytäntöä Georg Lukácsista Umberto Ecoon. Kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksia n:o 2. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1986. ISBN 951-696-647-0.
 • Ikonen, Teemu: 1700-luvun eurooppalaisen kirjallisuuden ensyklopedia, eli, Don Quijoten perilliset. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-080-0.
 • Huotarinen, Vilja-Tuulia & Hytönen, Ville: Poetiikkaa. II, runouskäsitysten toistoa. Turku: Savukeidas, 2009. ISBN 978-952-5500-52-3.
 • Jokisalo, Jouko & Simola, Raisa: Kulttuurisia kohtaamisia. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2010. ISBN 978-952-01-0452-8.
 • Kansojen kirjallisuus. 1, Vanha aika (vuoteen 500). (Verdens litteraturhistorie 1, 1972.) Toimitus: F. J. Billeskov Jansen, Hakon Stangerup & P. H. Traustedt. Suomalaisen laitoksen toimitus: Lauri Viljanen. Tekstin tarkistus: Aaro Lassi. Suomentaneet Tyyni Tuulio ym. Porvoo Helsinki: WSOY, 1974. ISBN 951-0-06341-X.
 • Kirjailijan työ. Saul Bellow, William Faulkner, Ernest Hemingway, Boris Pasternak, Kurt Vonnegut. Kirjailijahaastattelut ovat alun perin ilmestyneet The Paris Review -aikakauslehdessä sekä Writers at Work -teoksessa. Suomentanut Jukka Kemppinen. Tammen joulutervehdys. Helsinki: Tammi, 1985. ISBN 951-30-6431-X.
 • Kirstinä, Leena: Kirjallisuutemme lyhyt historia. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-26-4513-0.
 • Kirstinä, Väinö: Kirjailijan tiet: Esseitä. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-31-3234-X.
 • Koskelainen, Jukka: Atlantiksen perintö: Kirjailijoiden uusi alku. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-31-1419-8.
 • Koskimies, Rafael (toim.): Maailman kirjallisuus. 1, Antiikki: Itämaat. Helsinki: Otava, 1963.
 • Lahtinen, Toni & Lehtimäki, Markku (toim.): Takaisin luontoon: Ekokriittisiä esseitä kirjallisuudesta. Taideaineiden laitoksen julkaisuja 11. Tampere: Tampereen yliopisto, 2009. ISBN 978-951-44-7671-6.
 • Melender, Tommi: Yhden hengen orgiat: Esseitä luetusta elämästä. Helsinki: WSOY, 2013. ISBN 978-951-0-39582-0.
 • Mäkelä, Hannu: Ruhtinas unelmain mailla: Matkani kirjojen kanssa. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20099-2.
 • Pilhjerta, Ritva-Liisa: Majakka ja muita merimerkkejä. Helsinki: Cultura, 2001. ISBN 952-9501-50-1.
 • Raivio, Jouko: ”Serenadi G-ruudissa”: Jerry Cottonin portinvartijat. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1712. Tampere: Tampere University Press, 2012. ISBN 978-951-44-8750-7. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Riikonen, H. K. (päätoim.): Essee-historiaa ja kehityslinjoja. Turun yliopisto. Kirjallisuuden ja musiikkitieteen laitos. Sarja B, n:o 2. Turku: Turun yliopisto, 1982. ISBN 951-642-257-8.
 • Riikonen, H. K. (päätoim.): Suomennoskirjallisuuden historia 1. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1084. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. ISBN 978-951-746-889-3.
 • Riikonen, H. K. (päätoim.): Suomennoskirjallisuuden historia 2. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1112. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. ISBN 978-951-746-889-3.
 • Sarajas, Annamari: Orfeus nukkuu: Tutkielmia kirjallisuudesta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1980. ISBN 951-0-09629-6.
 • Sihvo, Hannes (toim.): Toisten Suomi: Mitä meistä kerrotaan maailmalla. Jyväskylä: Atena, 2001 (1. painos 1995). ISBN 951-796-241-X.
 • Sinclair, Upton: Taide ja mammona. (Mammonart, 1925.) Suomentanut Johan Helo. Helsinki: Tammi, 1946.
 • Sisättö, Vesa: Toisten kirjoissa: Esseitä kirjoista, jotka kertovat yhteiskunnasta, globaalista tasa-arvosta ja kolmannesta maailmasta. Helsinki: BTJ kustannus, 2007. ISBN 978-951-692-662-2.
 • Vartiainen, Pekka: Antiikki, keskiaika ja renessanssi länsimaisen kirjallisuuden historiassa. Ilmestynyt aiemmin osana teosta Länsimaisen kirjallisuuden historia. Teksti tarkistettu ja uudistettu. Helsinki: Avain, 2010. ISBN 978-951-692-795-7.
 • Varto, Juha: Kymmenes muusa: Kirjallisuus kirjoittaa elokuvaa. Lahti: Elan Vital, 2007. ISBN 978-952-99577-7-4.
 • Wilhelmsson, Putte: Turmio ja perikato: Mistä me puhumme, kun me puhumme taiteesta ja miten siitä puhutaan hyvin?. Turku: Savukeidas, 2009. ISBN 978-952-5500-54-7.

86.103 Hakuteokset[muokkaa]

 • Bernard, André: Saanko esitellä, Madame Bovary: Miten kirjallisuuden tunnetut hahmot ovat syntyneet. (Madame Bovary, c’est moi: The great characters of literature and where they came from, 2003.) Suomentanut Ruth Routa. Helsinki: Tammi, 2006. ISBN 951-31-3673-6.

86.11 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Ahola, Suvi & Koskimies, Satu (toim.): Uuden Kuun ja Vihervaaran tytöt: Lucy M. Montgomeryn Runotyttö- ja Anna-kirjat suomalaisten naislukijoiden suosikkeina. Pohjautuu Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjallisuusarkiston vuonna 2003 järjestämään keruuseen. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-31-3237-4.
 • Beahm, George: Jästit ja taikuus: Harry Potterin ja J. K. Rowlingin tarina. (Muggles and magic: J. K. Rowling and the Harry Potter phenomenon, 2006.) Kuvitus: Tim Kirk. Kääntäjä: Sini Bonke. Helsinki: Readme.fi, 2007. ISBN 978-952-5655-25-4.
 • Bengtsson, Niklas: Ulkomaista lasten ja nuorten scifiä. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2006. ISBN 951-692-632-0.
 • Bengtsson, Niklas: Klooneja ja muukalaisia: Ulkomaisia nuorten scifi-sarjoja. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2005. ISBN 951-692-591-X.
 • Bengtsson, Niklas: Potter-hullutus: Eli Helsingin Sanomien mediamyllytys. (Tyyris Tyllerö 4/2008). Espoo: Cultura, 2009. ISBN 978-952-9501-61-8.
 • Blake, Andrew: Harry Potterin ilmestys: Lastenkirjallisuus globalisoituvassa maailmassa. (The irresistible rise of Harry Potter: Kid-lit in a globalised world, 2002.) Suomentanut Joel Kuortti. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-142-9.
 • Heikkilä-Halttunen, Päivi & Rättyä, Kaisu (toim.): Nuori kirjan peilissä: Nuortenromaani 2000-luvun taitteessa. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 30. Suomen nuorisokirjallisuuden instituutin julkaisuja 26. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisotutkimusseura, 2003. ISBN 952-5464-04-0.
 • Huhtala, Liisi & Juntunen, Katariina: Ilosaarten seutuvilta: Lasten- ja nuortenkirjallisuuden historiaa ja tutkimusta. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2004. ISBN 951-692-563-4.
 • Kekäle, Jari & Murto, Esko: Narnia todellisuuden peilinä. Ajan ilmiöitä Raamatun valossa. Mistä on kysymys? 8. Helsinki: Uusi tie, 2005. ISBN 951-619-439-7.
 • Kirk, E. J.: Narnia: Opas fantasiamaailmaan. (Beyond the wardrobe: The official guide to Narnia, 2005.) Suomentanut Tarja Kontro. Perustuu C. S. Lewisin Narnian tarinoihin. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20698-2.
 • Kivi, Mirja: Muumilaakso: Tarinoista museokokoelmaksi. Tampereen taidemuseon julkaisuja nro 83. Tampere: Tampereen taidemuseon Muumilaakso, 1998. ISBN 952-9549-52-0.
 • Kontio, Tomi ym.: Kuka Harry Potter? Avain fantasian maailmaan. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2008. ISBN 978-952-492-117-6.
 • Korhonen, Maija & Loivamaa, Ismo: Kirjavisakirja: Hattivatista Heinähattuun. Helsinki: BTJ, 2010. ISBN 978-951-692-782-7.
 • Korolainen, Tuula (toim.): Kirjaseikkailu: Lasten- ja nuortenkirjallisuuden opas. Helsinki: Tammi, 2001. ISBN 951-31-2144-5.
 • Korolainen, Tuula & Kanerva, Arja (toim.): Satusaappaat ja runopilli. Lastenkirjainstituutin julkaisuja 32. Onnimannin artikkeleita 1978–2008, Osa 1. Tampere: Lastenkirjainstituutti, 2011. ISBN 951-31-2144-5.
 • Leinonen, Anne & Loivamaa, Ismo (toim.): Ihmeen tuntua: Näkökulmia lasten ja nuorten fantasiakirjallisuuteen. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2006. ISBN 951-692-622-3.
 • Lindskoog, Kathryn: Matka Narniaan. (Journey into Narnia, 2004.) Suomennos: Mervi Pöntinen. Kauniainen: Perussanoma, 2006. ISBN 951-888-409-9.
 • Mausteyrteistä ydinvoimaan: Lasten- ja nuorten tietokirjallisuudesta Suomessa 1980–2000. Toimittanut Kari Vaijärvi. Tyyris Tyllerö 3–4/2012. Espoo: Cultura, 2013. ISBN 978-952-9501-67-0.
 • Rastas, Anna: Kaikille lapsille: Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa. Tietolipas. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2013. ISBN 978-952-222-428-6.
 • Riukulehto, Sulevi & Halmesvirta, Anssi & Pöntinen, Kari: Politiikkaa lastenkirjoissa. Tietolipas 178. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-297-2.
 • Rättyä, Kaisu: Ratsaille ja seikkailuun! Suomalaisia nuorten sarjakirjoja. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 1997. ISBN 951-692-399-2.
 • Rättyä, Kaisu: Mysteeri ratkaistavana: Ulkomaisia nuorten sarjakirjoja. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 1997. ISBN 951-692-418-2.
 • Saukkola, Mirva: Lapsuuden paratiisit. Lastenkulttuurijulkaisu Tyyris Tyllerö 4/1997. Turku: Cultura, 1998. ISBN 952-9501-39-0.
 • Sjöblom, Simo: Carl Barks ja hänen tuotantonsa. Seaflower’s comics studies n:o 1. Helsinki: Seaflower, 1992. ISBN 952-6666-23-2.
 • Suojala, Marja & Karjalainen, Maija (toim.): Avaa lastenkirja! Johdatus lastenkirjallisuuden lajeihin ja käyttöön. Helsinki: Lasten keskus, 2001. ISBN 951-627-344-0.
 • Tolkien, J. R. R.: Puu ja lehti. (Tree and leaf, 1964.) Sisältö: Christopher Tolkien: Esipuhe, suomentanut Vesa Sisättö. J. R. R. Tolkien: ”Saduista” (On Fairy-Stories, 1947), suomentanut Vesa Sisättö. ”Niukun lehti” (Leaf by Niggle, 1945), suomentanut Kersti Juva. ”Mythopoeia” (vuoden 1988 laitoksesta), suomentanut Johanna Vainikainen-Uusitalo. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-27195-0.
 • Vaijärvi, Kari: Aikamatkat ja rajamaat: Retkiä lastenkulttuuriin. Lastenkulttuurijulkaisu Tyyris Tyllerö 2/2008. Espoo: Cultura, 2008. ISBN 952-9501-59-5.
 • Westin, Boel: Tove Jansson: Sanat, kuvat, elämä. (Tove Jansson: Ord, bild, liv, 2007.) Suomentanut Jaana Nikula. Helsinki: Schildt, 2008. ISBN 978-951-50-1752-9.
 • Ylimartimo, Sisko: Satujen elämää, elämän satuja: Näkökulmia H. C. Andersenin elämään, tuotantoon ja perintöön. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2005. ISBN 951-692-590-1.

86.1103 Hakuteokset[muokkaa]

 • Beahm, George: Harry Potter -kumppani. (Fact, fiction, and folklore in Harry Potter’s world: An unofficial guide, 2005.) Kansi- ja selkäalanimeke: Faktaa, fiktiota ja kansantaruja. Kääntäjä: Sini Bonke. Helsinki: Readme.fi, 2006. ISBN 952-5592-60-X.
 • Bengtsson, Niklas & Marttinen, Tittamari (toim.): Ulkomaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 1997. ISBN 951-692-398-4.
 • Koski, Mervi: Ulkomaisia nuortenkertojia 1, Goosebumpsien kauhusta Tylypahkan taikaan. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2001. ISBN 951-692-509-X.
 • Koski, Mervi: Ulkomaisia nuortenkertojia 2, Rakkien rokista syvään velhouteen. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2006. ISBN 951-692-625-8.
 • Loivamaa, Ismo (toim.): Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2001. ISBN 951-692-499-9.
 • Sisättö, Vesa: Ulkomaisia nuorten tieteis- ja fantasiakirjailijoita. Helsinki: Avain, 2015. ISBN 978-952-304-065-6.
 • Sisättö, Vesa (toim.): Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita 5. Helsinki: BTJ, 2008. ISBN 978-951-692-713-1.
 • Sisättö, Vesa & Halme, Jukka: Aapelista juoppohulluun. Kotimaisia humoristeja 1. Helsinki: Avain, 2012. ISBN 978-951-692-943-2.

86.12 Kaunokirjallisuuden aihepiirien historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Bengtsson, Niklas & Loivamaa, Ismo (toim.): Kuvituksen monet muodot. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2002. ISBN 951-692-532-4.
 • Bengtsson, Niklas: Kauhua ja kirmailevia kummituksia: Kotimaisen kauhun varhaisia vaiheita ja 90-luvun kauhukirjallisuutta. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2001. ISBN 951-692-497-2.
 • Bengtsson, Niklas: Mielikuvituksen rajaton riemu: Bibliografia ja johdatus fantasiakirjallisuuteen. Julkaisija: Lukukeskus. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2000. ISBN 951-692-477-8.
 • Bengtsson, Niklas: Romuluinen robotti: Tieteiskirjallisuuden bibliografia 1990–2000 ja robotin historiaa. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2001. ISBN 951-692-492-1.
 • Blomberg, Kristian & Hirsjärvi, Irma & Kovala, Urpo (toim.): Fantasian monet maailmat. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2004. ISBN 951-692-570-7.
 • Ekholm, Kai (toim.): Science fiction Suomessa. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1983. ISBN 951-692-111-6.
 • Ekholm, Kai & Haasio, Ari: 100 parasta dekkaria: Elämää suuremmat dekkarit. Orivesi: Things to Come, 1994. ISBN 951-8908-02-8.
 • Ekholm, Kai & Parkkinen, Jukka (toim.): Pidättekö dekkareista: Jännityskirjallisuuden tekijöitä, historiaa, estetiikkaa. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1985. ISBN 951-692-138-8.
 • Envall, Markku: Nasaretin miehen pitkä marssi: Esseitä Jeesus-aiheesta kirjallisuudessa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1985. ISBN 951-0-13202-0.
 • Eskola, Kanerva & Granlund, Antti & Ihonen, Markku (toim.): Missä mennään? Kirjallisuuden lajeja ja ilmiöitä. Tampere: Tampereen yliopisto, 1998. ISBN 951-44-4482-5.
 • Eskola, Timo: Da Vinci -koodi ja kätketty viisaus. Mistä on kysymys? 7. Ajan ilmiöitä Raamatun valossa. Helsinki: Uusi tie, 2005. ISBN 951-619-435-4.
 • Hinkkanen, Juhani & Ekholm, Kai (toim.): Science fiction. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1990. ISBN 951-692-217-1.
 • Hirsjärvi, Irma: Faniuden siirtymiä: Suomalaisen science fiction -fandomin verkostot. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 98. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009. ISBN 978-951-39-3489-7.
 • Hypén, Kaisa (toim.): Fiktiota! Levottomat genret ja kirjaston arki. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2006. ISBN 951-692-620-7.
 • Hypén, Kaisa (toim.): 1970-luku suomalaisessa kirjallisuudessa: Poliittisen vuosikymmenen ilmiöitä. Helsinki: Avain, 2011. ISBN 978-951-692-791-9.
 • Hänninen, Harto & Latvanen, Marko: Verikekkerit: Kauhun käsikirja. 2. uudistettu painos. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-14031-0.
 • Hänninen, Ville & Nummelin, Juri & Sisättö, Vesa: Erotica: 69 kiihottavaa kirjaklassikkoa. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-22332-0.
 • Kainulainen, Siru & Viola Parente-Čapková (toim.): Täysi kattaus: Ruokaa ja juomaa kirjallisuudessa. Turun yliopisto, taiteiden tutkimuksen laitos. Sarja A, n:o 58. Turku: Turun yliopisto, 2006. ISBN 951-29-3169-9.
 • Karkulehto, Sanna (toim.): Taajuuksilla värähdellen: Sukupuolten tiloja ja tuntoja kirjallisuudessa ja elokuvassa. Studia Humaniora Ouluensia 7. Oulu: University of Oulu, 2008. ISBN 978-951-42-8836-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Karttunen, Laura & Laakso, Maria (toim.): Huumorin aiheita ja vaiheita kaunokirjallisuudessa. Taideaineiden laitoksen julkaisuja 10. Tampere: Tampereen yliopisto, taideaineiden laitos, 2007. ISBN 978-951-44-7015-8.
 • Koponen, Jari: Mielikuvituksen mestarit (13 unohdettua fantastia). Jyväskylä: Atena, 2000. ISBN 951-796-219-3.
 • Koponen, Jari: Pirun tusina. 13 kirjoitusta kirjallisuuden katvealueilta. Helsinki: Avain, 2016. ISBN 978-952-304-083-0.
 • Koponen, Jari & Sisättö, Vesa (toim.): Aivopeili: Autonomian ajan tieteiskirjallisuutta. Osa novelleista käännöksiä. Käännökset: Susanna Paarma, Ben Roimola. Jyväskylä: Avain, 2011. ISBN 978-951-692-898-5.
 • Koskinen, Juha-Pekka: Harkittu murha: Kohti täydellistä rikosromaania. Helsinki: BTJ, 2009. ISBN 978-951-692-744-5.
 • Kukkola, Timo: Sherlock Holmes & Co. Suomen dekkariseuran julkaisuja 1. Helsinki: Suomen dekkariseura, 1985. ISBN 951-99641-9-3.
 • Kukkola, Timo: Dekkaristin käsikirja. 2. uudistettu laitos. Suomen dekkariseuran julkaisuja 11. Kemi: Crime Corporation: Oriveden sanomalehti, 1997. ISBN 951-95327-6-5.
 • Kuusisto, Pekka (toim.): Narnia ja ympäröivät maat: Fantasia kirjallisuuden lajina. Oulun yliopiston kirjallisuuden ja kulttuuriantropologian laitoksen julkaisuja A, Kirjallisuus 3. Oulu: Oulun yliopisto, 1993. ISBN 951-42-3541-X.
 • Lahtinen, Toni & Lehtimäki, Markku (toim.): Ääniä äänien takaa: Tulkintoja rock-lyriikasta. Tampere: Tampere University Press, 2006. ISBN 951-44-6626-8.
 • Laine, Tuija (toim.): Vieraskielinen kirjallisuus Suomessa Ruotsin vallan aikana. Tietolipas 159. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-071-6.
 • Lecourt, Dominique: Prometheus, Faust ja Frankenstein: Tieteen etiikka ja sen myyttiset kuvat. (Prométhée, Faust, Frankenstein: Fondements imaginaires de l' éthique, 1996.) Suomentanut Kaisa Sivenius. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-836-2.
 • Lehtonen, Kimmo: Kutzpah: Irrallisia ajatuksia 90-luvun scifi-kirjallisuudesta. Kokoelma Kimmo Lehtosen kirjoituksia Tähtivaeltaja-lehdestä vuosilta 1993–2000. Kirja kerrallaan. Helsinki: Lasipalatsi, 2000. ISBN 951-9351-65-5.
 • Lehtonen, Mikko (toim.): Aatamin puvussa: Liaanilla Hemingwaysta Königiin. Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede, Julkaisuja 28. Tampere: Tampereen yliopisto, 1995. ISBN 951-44-3877-9.
 • Leinonen, Anne: Kirjoita kosmos: Opas spekulatiivisen fiktion kirjoittamiseen. Turku: Suomen tieteiskirjoittajat: Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti, 2006. ISBN 952-91-9336-X.
 • Leinonen, Anne: Kirjoita kosmos: Opas spekulatiivisen fiktion kirjoittamiseen. Uudistettu laitos (1. laitos 2006). Turku: Suomen tieteis- ja fantasiakirjoittajat: Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti, 2012. ISBN 978-952-67765-1-4.
 • Matilainen, Hanna: Mitä kummaa: Opas kotimaiseen spekulatiiviseen fiktioon. Helsinki: Avain, 2014. ISBN 978-952-304-024-3.
 • Miettinen, Esko: Velhon uskontunnustus: Raamattu ja fantasiakulttuuri kohtaavat. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-747-8.
 • Miettinen, Esko: Velhot, örkit, sankarit: Johdatus fantasian maailmaan. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-119-8.
 • Miettinen, Jukka O.: Miesten kesken: Miesten välinen rakkaus maailmankirjallisuuden valossa. Helsingissä: Otava, 1993. ISBN 951-1-12268-1.
 • Mäyrä, Ilkka: Kiehtova ja kauhea demoni: Kohti tekstin demonisten piirteiden analyysiä. Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede, Julkaisuja 31. Tampere: Tampereen yliopisto, 1996. ISBN 951-44-4037-4.
 • Nummelin, Juri: Ihmeen tuntua: Kanervan julkaisuissa suomeksi ilmestyneen amerikkalaisen pulp-science fictionin esittelevä bibliografia. Turku: J. Nummelin, 2000.
 • Nummelin, Juri: Kuudestilaukeavat: Amerikkalaisia länkkäripokkareita suomeksi. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2004. ISBN 951-692-568-5.
 • Nummelin, Juri: Sotaa, sutinaa, seikkailuja: Suomalaisesta kioskikirjallisuudesta. Helsinki: Avain, 2014. ISBN 978-952-304-020-5.
 • Nummelin, Juri: Pulpografia Britannica: Brittiläisiä kioskidekkareita suomeksi 1944–1992. Turku: Turbator, 2014. ISBN 978-952-7012-12-3.
 • Paasonen, Susanna (toim.): Hääkirja: Kirjoituksia rakkaudesta, romantiikasta ja sukupuolesta. Turun yliopisto, taiteiden tutkimuksen laitos. Sarja A 43. Turku: Turun yliopisto, 1999. ISBN 951-29-1603-7.
 • Paloposki, Outi & Riikonen, H. K. (toim.): Suomennetun tietokirjallisuuden historia 1800-luvulta 2000-luvulle. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-216-9.
 • Railo, Eino: Haamulinna: Aineistohistoriallinen tutkimus Englannin kauhuromantiikasta. Helsinki: tekijä, 1925.
 • Roininen, Aimo: Kirja liikkeessä: Kirjallisuus instituutiona vanhassa työväenliikkeessä (1895–1918). Väitöskirja: Oulun yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 600. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1993. ISBN 951-717-776-3.
 • Rossi, Riikka & Seutu, Katja (toim.): Nostalgia: Kirjoituksia kaipuusta, ikävästä ja muistista. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1137. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. ISBN 978-951-746-927-2.
 • Ruohonen, Voitto: Kadun varjoisalla puolella: Rikoskirjallisuuden ja yhteiskuntatutkimuksen dialogeja. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1193. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-025-7.
 • Saariluoma, Liisa (toim.): Keijujen kuningas ja musta Akhilleus: Myytit modernissa kirjallisuudessa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 747. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-195-X.
 • Sarjala, Jukka: Salonkien aaveet: Varhaisin kauhuromantiikka Suomen kirjallisuudessa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1141. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. ISBN 978-951-746-933-3.
 • Savolainen, Matti (toim.): Tieteiskirjallisuuden maailmoita. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1987. ISBN 951-692-185-X.
 • Savolainen, Matti & Mehtonen, Päivi (toim. ): Haamulinnan perillisiä: Artikkeleita kauhufiktiosta 1760-luvulta 1990-luvulle. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1992. ISBN 951-692-295-3.
 • Siukonen, Jyrki: Muissa maailmoissa: Maapallon ulkopuolisten olentojen kulttuurihistoriaa. S. 99–124: Voltaire: Mikromegas. Kääntänyt Jyrki Siukonen. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-883-4.
 • Soikkeli, Markku: Lemmen leikkikehässä: Rakkausdiskurssin sovellukset 1900-luvun suomalaisissa rakkausromaaneissa. Väitöskirja: Turun yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 716. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1998. ISBN 951-746-063-5.
 • Soikkeli, Markku: Tuttua lemmentouhua. Johdatus rakkauskertomusten poetiikkaan, historiaan ja filosofiaan. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1420. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2016. ISBN 978-952-222-714-0.
 • Symons, Julian: Murha! Murha! Salapoliisikertomuksesta rikosromaaniin. (Bloody murder: From the detective story to the crime novel, 1972.) Suomentanut Leena Tamminen. Sapo 300. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1986. ISBN 951-0-13599-2.
 • Tacitus, Publius Cornelius: Germania. (Germania, 98.) Suomentanut Osk. Blomstedt. Romalaista kirjallisuutta 1. Oulu: Barck, 1865.
 • Tacitus, Publius Cornelius: Germania. (Germania, 98.) Suomentanut K. J. Hidén. Roomalaisten ja kreikkalaisten kirjailijain teoksia 1. Helsingissä: Yrjö Weilin, 1904.
 • Tacitus, Publius Cornelius: Germania. (Germania, 98.) Suomentanut K. J. Hidén. Näköispainos. Alkuteos: Helsingissä: Yrjö Weilin, 1904. Roomalaisten ja kreikkalaisten kirjailijain teoksia 1. Helsinki: Kirja kerrallaan, 2004. ISBN 952-5439-61-5.
 • Tacitus, Publius Cornelius: Germaania. (Germania, 98.) Suomentanut ja lyhyesti selittänyt Edwin Linkomies. Otavan joulukirjanen 1952. Helsinki: Otava, 1952.
 • Tacitus, Publius Cornelius: Germaania. (Germania, 98.) Suomentanut ja lyhyesti selittänyt Edwin Linkomies (1. painos 1952). Delfiinikirjat. Helsingissä: Otava, 1976. ISBN 951-1-02311-X.
 • Tacitus, Publius Cornelius: Germania. (Germania, 98.) Latinan kielestä kääntänyt ja lyhyesti selittänyt Tuomo Pekkanen. Latinankielinen rinnakkaisteksti. Helsinki: Gaudeamus, 1976. ISBN 951-662-180-5.
 • Tacitus, Publius Cornelius: Germania. (Germania, 98.) Latinan kielestä kääntänyt ja lyhyesti selittänyt Tuomo Pekkanen. 2. painos (1. painos: Gaudeamus, 1976). Latinankielinen rinnakkaisteksti. Helsinki: Yliopistopaino, 1988. ISBN 951-570-027-2.
 • Terentius Afer, P.: Eunuchus. Johdannolla ja selityksillä varustanut Raimo Tuomi. Turku: Turun yliopisto, 1988. ISBN 951-99988-8-8.
 • Thesleff, Holger: Platon. Ruotsinkielisestä käsikirjoituksesta suomentanut Marja Itkonen-Kaila. Helsingissä: Otava, 1989. ISBN 951-1-10491-8.
 • Tolkien, J. R. R.: Puu ja lehti. (Tree and leaf, 1964.) Sisältö: Christopher Tolkien: Esipuhe, suomentanut Vesa Sisättö. J. R. R. Tolkien: ”Saduista” (On Fairy-Stories, 1947), suomentanut Vesa Sisättö. ”Niukun lehti” (Leaf by Niggle, 1945), suomentanut Kersti Juva. ”Mythopoeia” (vuoden 1988 laitoksesta), suomentanut Johanna Vainikainen-Uusitalo. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-27195-0.
 • Törrönen, Jukka: Aito rakkaus maskuliinisessa maailmassa: Harlekin-romanssi ja sen vastaanotto lukiolaisten keskuudessa. Perustuu tekijän pro gradu -työhön. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 47. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1996. ISBN 951-34-0710-1.

86.1203 Hakuteokset[muokkaa]

 • Halme, Jukka & Nummelin, Juri (toim.): Ulkomaisia kauhukirjailijoita. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2005. ISBN 951-692-595-2.
 • Hänninen, Ville & Nummelin, Juri & Sisättö, Vesa: Erotiikan taitajia. Helsinki: Avain, 2013. ISBN 978-951-692-992-0.
 • Kukkola, Timo: Dekkaristin käsikirja. 2. uudistettu laitos. Suomen dekkariseuran julkaisuja 11. Kemi: Crime Corporation: Oriveden sanomalehti, 1997. ISBN 951-95327-6-5.
 • Matilainen, Hanna: Mitä kummaa: Opas kotimaiseen spekulatiiviseen fiktioon. Helsinki: Avain, 2014. ISBN 978-952-304-024-3.
 • Neimala, Kaisa & Papinniemi, Jarmo: Lukukirja: Kirja kirjoista. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-21889-0.
 • Nummelin, Juri: Viidestilaukeavat: Länkkärinovelleja lukemistolehdistä. Turku: Suomen länkkäriseura, 2004. ISBN 952-91-7624-4.
 • Nummelin, Juri (toim.): Pohjoisamerikkalaisia lännenkirjailijoita. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2005. ISBN 951-692-584-7.
 • Nummelin, Juri (toim.): Eurooppalaisia jännityskirjailijoita. Helsinki: BTJ Kustannus, 2007. ISBN 978-951-692-655-4.
 • Nummelin, Juri (toim.): Amerikkalaisia jännityskirjailijoita. Helsinki: BTJ Kustannus, 2007. ISBN 978-951-692-651-6.
 • Nummelin, Juri & Halme, Jukka & Polvinen, Sari: Historiallisen romaanin taitajia 1. Helsinki: BTJ, 2009. ISBN 978-951-692-733-9.
 • Nummelin, Juri & Halme, Jukka & Polvinen, Sari: Historiallisen romaanin taitajia 2. Helsinki: BTJ-Avain, 2011. ISBN 978-951-692-826-8.
 • Sisättö, Vesa (toim.): Ulkomaisia fantasiakirjailijoita. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu Oy, 2003. ISBN 951-692-539-1.
 • Sisättö, Vesa & Jerrman, Toni (toim.): Kotimaisia tieteis- ja fantasiakirjailijoita. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2006. ISBN 951-692-617-7.
 • Sisättö, Vesa & Halme, Jukka & Jerrman, Toni (toim.): Ulkomaisia fantasiakirjailijoita 2. Helsinki: BTJ, 2009. ISBN 978-951-692-732-2.
 • Sisättö, Vesa & Jerrman, Toni (toim.): Ulkomaisia tieteiskirjailijoita 1. Kuvat: Ninni Aalto. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2004. ISBN 951-692-560-X.
 • Sisättö, Vesa & Jerrman, Toni (toim.): Ulkomaisia tieteiskirjailijoita 2. Kuvat: Ninni Aalto. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2004. ISBN 951-692-579-0.

86.13 Sarjakuvien historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Ansa, Heikki (toim.): Puhekuplia: Kirjoituksia sarjakuvasta 2. Kemi: Kemin kulttuurilautakunta, 1987. ISBN 951-99836-7-8.
 • Arffman, Päivi: ”Comics go underground!”: Underground-sarjakuva vastakulttuurina vuosien 1967–1974 Yhdysvalloissa. Väitöskirja: Turun yliopisto. Turku: k&h, Turun yliopisto, kulttuurihistoria, 2004. ISBN 951-29-2680-6.
 • Cowsill, Alan: Sankarit ja viholliset: Kaikenkattava hahmo-opas. (The Avengers. Earth's mightiest heroes: The ultimate character guide, 2010.) Perustuu Marvelin Mighty Avengers -sarjakuviin. Suomentanut Jouko Ruokosenmäki. Marvel -tuotantoa. Helsinki: Sanoma Magazines Finland, 2012. ISBN 978-951-32-3488-1.
 • Dorfman, Ariel & Mattelart, Armand: Kuinka Aku Ankkaa luetaan: Imperialistinen ideologia Disneyn sarjakuvissa. (Para leer al Pato Donald: Comunicación de masa y colonialismo, 1972.) Suomentanut Markku Koski. Esipuhe: Tapio Varis. Michèle Mattelartin ranskankielisen laitoksen alkusanat suomentanut Eija Pokkinen. Suomennettu David Kunzlen englannintamasta laitoksesta: How to read Donald Duck. Johdanto englanninkieliseen laitokseen: David Kunzle. Helsinki: Love, 1980. ISBN 951-835-022-1.
 • Falk, Lee: Mustanaamio: Legenda vaeltavasta aaveesta. (Fantomen: Krönika över en vandrande vålnad, 1990.) Suomenkielisen laitoksen toimittanut ja suomentanut U.-M. Kankaanpää. Tampere: Semic, 1991. ISBN 951-876-228-7.
 • Farr, Michael: Tintti: Tarinoiden todelliset taustat. (Tintin: The complete companion, 2001.) Suomentanut Heikki Kaukoranta. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-21979-8.
 • Farr, Michael: Tintti & CO. (Tintin & Co., 2007.) Suomentanut Heikki Kaukoranta. Helsinki: Otava, 2009. ISBN 978-951-1-23172-1.
 • Gravett, Paul: Manga: 60 vuotta japanilaista sarjakuvaa. (Manga: Sixty years of japanese comics, 2004.) Suomentanut Juhani Tolvanen. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20524-2.
 • Gravett, Paul: Sarjakuvaromaani: ja kuinka se voi muuttaa elämäsi. (Graphic novels: Stories to change your life, 2005.) Suomentanut Lotta Sonninen. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-21851-7.
 • Hakkola, Kalle & Luolamaa, Mari: Sarjakuva-albumien sarjaluettelo. Helsinki: Avain, 2011. ISBN 978-951-692-891-6.
 • Heikkinen, Merja: Sillä välin toisaalla ... Sarjakuvan kulttuuripoliittinen asema ja sarjakuvien tuotanto. Taiteen keskustoimikunnan julkaisuja nro 12. Helsinki: VAPK-kustannus, 1991. ISBN 951-37-0656-7.
 • Herkman, Juha (toim.): Ruutujen välissä: Näkökulmia sarjakuvaan. Tampere: Vastapaino, 1996. ISBN 951-44-4072-2.
 • Huhtamo, Erkki (toim.): Puhekuplia: Kirjoituksia sarjakuvasta. Kemi: Kemin kulttuurilautakunta, 1986. ISBN 951-99713-9-4.
 • Hänninen, Harto & Kemppinen, Petri: Lähtöruutu sarjakuvaan. Helsinki: Yle, 1994. ISBN 951-43-0625-2.
 • Jokinen, Heikki (toim.): Sarjakuva Suomessa: Historiasta, asemasta, kielestäa. Helsinki: Avain, 2011. ISBN 978-951-692-892-3.
 • Kaukoranta, Heikki & Kemppinen, Jukka: Sarjakuvat. 2. laajennettu painos. Helsingissä: Otava, 1982. ISBN 951-1-06710-9.
 • Kemppinen, Petri & Tolvanen, Juhani (toim.): Sarjakuva, rakastettuni: Uuden sarjakuvan mestareita. Helsingissä: Otava, 1992. ISBN 951-1-11853-6.
 • Kivekäs, Markku: Disney, Aku & minä: Markku Kivekäs muistelee. Toimittanut Pekka Tuliara. Helsinki: Sanoma Magazines Finland, 2007. ISBN 978-951-32-2247-5.
 • Kontturi, Katja: Ankkalinna – portti kahden maailman välillä: Don Rosan Disney-sarjakuvat postmodernina fantasiana. Väitöskirja: Nykykulttuurin tutkimusyksikkö. Jyväskylä studies in humanities 239. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2014. ISBN 978-951-39-5985-2. Verkkoversio (PDF).
 • Lagerstedt, Ilpo: Masi: Kentällä ja kasarmilla. Klaukkala: Recallmed, 2005. ISBN 951-847-047-2.
 • Liljenbäck, Sani: Erotiikan ruututarha. Alanimeke esiössä: Sarjakuvan seksihistoria, lyhyt oppimäärä. Kemi: Kemin sarjakuvakeskus, 1994. ISBN 952-9686-08-0.
 • Manninen, Pekka A.: Vastarinnan välineistö: Sarjakuvaharrastuksen merkityksestä. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 1995. ISBN 951-44-3709-8.
 • McCloud, Scott: Sarjakuva, näkymätön taide. (Understanding comics, 1993.) Teksti ja piirrokset: Scott McCloud. Suomennos: Jukka Heiskanen. Helsinki: Good Fellows, 1994. ISBN 951-96265-2-2.
 • Pesonen, Sauli: Alkupalat: Esittelyjä sarjakuvista. Kemi: Kemin sarjakuvakeskus, 1993. ISBN 952-9686-35-8.
 • Rislakki, Jukka & Sandell, Rainer: Varsinainen Puupää! Ola Fogelbergin ja hänen Pekkansa tarina. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-31-1790-1.
 • Ronkainen, Timo: Kirjoituksia Koipeliinista, Maaronista ja Mytekistä sekä muista tunnetuista sarjakuvista. Pääosa teksteistä julkaistu aiemmin Kvaak.fi -sivustolla. Helsinki: Timo Ronkainen, 2009. ISBN 978-952-92-6161-1.
 • Tanttu, Markku: Kaksi sarjakuviin rakastunutta miestä. Helsinki: M. Tanttu, 1999. ISBN 951-95458-9-1.
 • Tolvanen, Juhani: Muumisisarukset Tove ja Lars Jansson: Muumipeikko-sarjakuvan tarina. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-23633-0.
 • Tolvanen, Juhani (toim.): Maailman hauskin kuvasarjalehti: Aku Ankka -lehti 50 vuotta. Helsinki: Helsinki Media, 2001. ISBN 951-32-1111-8.
 • Valta, Reijo: Valas talon salissa ja muuta tietoa sarjakuvista. Oulu: Jyväs-Ainola, 2003. ISBN 952-5353-16-8.
 • Valta, Reijo: Muhammed, Kaltio ja mediastrategit: Ville Rannan sarjakuvasta noussut kohu helmikuussa 2006. Oulu: Jyväs-Ainola, 2007. ISBN 978-952-5353-34-1.
 • Valta, Reijo: Olemisen junnaava sitko: Kirjoituksia Aku Ankan maailmasta. Oulu: Jyväs-Ainola, 2009. ISBN 978-952-5353-40-2.
 • Viitala, Janne: ”Hornan kekäleet”, sanoi Tex Willer. Espoo: Plataani, 2003. ISBN 952-5429-06-7.
 • Vilenius, Maijastiina: Minä sinulle homonyymit näytän! Kielellinen leikittely Pertti Jarlan Fingerpori-sarjakuvassa. Perustuu tekijän samannimiseen pro-gradu -tutkielmaan. Helsinki: Arktinen Banaani, 2011. ISBN 978-952-270-006-3.

86.1303 Hakuteokset[muokkaa]

 • Hänninen, Ville (toim.): Kotimaisia sarjakuvantekijöitä. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2004. ISBN 951-692-571-5.
 • Hänninen, Ville (toim.): Ulkomaisia sarjakuvantekijöitä 1. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2006. ISBN 951-692-594-4.
 • Hänninen, Ville (toim.): Ulkomaisia sarjakuvantekijöitä 2. Helsinki: BTJ Kustannus, 2007. ISBN 978-951-692-642-4.
 • Hänninen, Ville & Römpötti, Harri: Päin näköä! 16 suomalaista sarjakuvataiteilijaa. Kirja liittyy näyttelyyn Kiasmassa 16.3.–9.9.2012. Helsinki: Like, 2011. ISBN 978-952-01-0654-6.
 • Jokinen, Heikki & Pulkkinen, Kalervo: Suomalaisen sarjakuvan ensyklopedia. Kemi: Kemin sarjakuvakeskus, 1996. ISBN 952-9686-10-2.
 • Lagerstedt, Ilpo: Amerikansuomalaisia sarjakuvataiteilijoita. Tampere: Tampere University Press, 2008. ISBN 978-951-44-7230-5.
 • Pasonen, Harto (toim.): Sarjakuvantekijät. Helsinki: Valiosarjat, 1997. ISBN 951-97361-1-5.
 • Viitala, Janne: ”Hornan kekäleet”, sanoi Tex Willer. Espoo: Plataani, 2003. ISBN 952-5429-06-7.
 • Vistilä, Miia (toim.): Kotimaista naissarjakuvaa: Marginaalista maailmankartalle. Helsinki: BTJ, 2008. ISBN 978-951-692-708-7.

86.13063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Pulkkinen, Kalervo: Ruutujen aika: Suomen sarjakuvaseuran kaksi vuosikymmentä. Näyttely: Amos Andersonin taidemuseo, Helsinki, 18.10.–1.12.1991, Pohjanmaan museo, Vaasa, 16.1.–16.2.1992. Helsinki: Suomen sarjakuvaseura, 1991. ISBN 951-95797-2-9.

86.1307 Oppikirjat[muokkaa]

 • Lindman, Marja-Liisa & Manninen, Pekka A. & Krook, Arja: Sukellus sarjakuvaan. Piirrokset ja sarjakuvat: Pekka A. Manninen ym. Helsinki: VAPK-kustannus, 1992. ISBN 951-37-0866-7.

86.14 Kansanrunouden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Harvilahti, Lauri ym.: Metafora: Ikkuna kieleen, mieleen ja kulttuuriin. Uusintapainos (1. painos 1992). Suomi 162. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-417-7.
 • Hautala, Jouko (toim.): Jumin keko: Tutkielmia kansanrunoustieteen alalta. Tietolipas 17. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1960.
 • Honko, Lauri & Nyman, Aarre: Eepoksia ja eepostutkimusta Itämereltä Intiaan. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 828. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-282-4.
 • Hovi, Tuija & Tarkka, Lotte (toim.): Uskontotiede – folkloristiikka: Kirjoituksia opinnäytteistä. Etiäinen 3. Turku: Turun yliopisto, 1996. ISBN 951-29-0726-7.
 • Hovi, Tuomas & Leppälahti, Merja (toim.): Vampyyrit kansanperinteestä populaarikulttuuriin. Folkloristiikan julkaisuja 1. Turku: Turun yliopisto, 2011. ISBN 978-951-29-4672-3.
 • Ihalainen, J. K. (toim.): Salatun teknikot: Kirjoituksia itäisten heimojen suullisesta perinteestä. Toimittanut ja suomentanut J. K. Ihalainen. Siuro: Palladium, 2004. ISBN 952-9893-34-5.
 • Ilomäki, Henni: Loitsun mahti. Kirjokansi 41. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2014. ISBN 978-952-222-477-4.
 • Kalevala ja opas sen lukemiseen. Kaaviot, toimitustyö: Liisa Kaski. Kirjokansi 86. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2015. ISBN 978-952-222-579-5.
 • Karhu, Eino: Isien sanoma: Tutkielma karjalaisesta ja inkeriläisestä kansanrunoudesta. Suomentaja: Robert Kolomainen. Juminkeon julkaisuja n:o 18. Kuhmo: Juminkeko, 2002. ISBN 952-5385-02-7.
 • Kilpinen, Pekka: Ihmissudet: Asiakirjoja ja kertomuksia. Helsinki: Yliopistopaino, 2002. ISBN 951-570-506-1.
 • Krohn, Kaarle: Suomalaisten runojen uskonto. Näköispainos. Alkuperäinen: Porvoo: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1915. Helsingissä: Salakirjat, 2008. ISBN 978-952-5774-04-7.
 • Leikola, Anto: Seireenejä, kentaureja ja merihirviöitä: Myyttisten olentojen elämää. Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-31-2372-3.
 • Nirkko, Juha: Sauna: Pieni perinnekirja. Folklore-sarja. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-166-7.
 • Pulkkinen, Risto: Suomalainen kansanusko. -, 2013.
 • Saarikoski, Helena: Kateus, juoru, kiusaaminen: Esseitä henkisestä yhteisöväkivallasta. Helsinki: Nemo, 2006. ISBN 952-5613-29-1.
 • Siikala, Anna-Leena: Itämerensuomalaisten mytologia. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1388. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2012. ISBN 978-952-222-393-7.
 • Tarujen maailma. Pohjautuu teokseen Myths, legends and folk tales. Suomalainen laitos, suomennos: Kaija Valkonen, Mikko Mansikka. Vastaava toimittaja: Aino Kervinen. Tiedon jäljillä. Helsinki: Valitut palat, 2006. ISBN 951-584-734-6.
 • Timonen, Eija: Perinteestä mediavirtaan: Kansanperinteen muuntuminen arkistomuistiinpanoista lastenkulttuuriksi. Perustuu tekijän Lapin yliopistossa 2004 hyväksyttyyn väitöskirjaan Perinne käsikirjoittajan työkaluna. Tietolipas 209. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-708-7.
 • Virtanen, Leea: Ellun kana ja Turusen pyssy: Kyllä kansa tietää. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-24027-3.
 • Virtanen, Pertti: Finix, liekkisiipinen ja myyttien alkukoti. Toimittanut Katri Kovasiipi. Tampere: Sanasato, 2008. ISBN 978-952-5086-99-7.

86.1401 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Fingerroos, Outi (toim.): Muistitietotutkimus: Metodologisia kysymyksiä. Tietolipas 214. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-860-1.
 • Wilkinson, Philip: Myytit ja legendat: Ensyklopedia. (Myths & legends, 2009.) Kääntäjä: Veli-Pekka Ketola. Helsinki: Readme.fi, 2010. ISBN 978-952-220-252-9.

86.18 Tietokirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Hiidenmaa, Pirjo & Jussila, Raimo & Nissinen, Annika (toim.): Hyvä kirja. Helsinki: Suomen tietokirjailijat, 2006. ISBN 951-96737-7-6.
 • Hiidenmaa, Pirjo & Maasalo, Katri (toim.): He kirjoittavat öisin – mutta miksi? Tietokirjailijat kertovat. Suomen tietokirjailijat ry:n 25-vuotisantologia. Helsinki: Suomen tietokirjailijat, 2008. ISBN 978-951-96737-9-0.
 • Jokinen, Heikki: Tietokirjailijan eväät. Tekijänoikeus, sopimukset, apurahat. 2. uudistettu painos. Helsinki: Suomen tietokirjailijat, 2010. ISBN 978-952-67356-0-3.
 • Jussila, Raimo & Ojanen, Eero & Tuominen, Taija (toim.): Tieto kirjaksi. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2006. ISBN 951-9140-33-6.
 • Kalalahti, Mira: Asiantuntijakirjailijat. Suomen tietokirjailijoiden jäsentutkimus 2004. Helsinki: Suomen tietokirjailijat, 2004. ISBN 951-96737-6-8.
 • Linko, Maaria: Raadit ja ratkaisut. Tutkimus Tieto-Finlandia-palkinnosta 1989–2000. Helsinki: Suomen kirjasäätiö: Suomen tietokirjailijat, 2001. ISBN 951-95186-9-X.
 • Linko, Maaria: Asiantuntija vai julkkis? Tietokirjallisuus ja tietokirjailijat mediassa. Helsinki: Suomen tietokirjailijat, 2010. ISBN 978-952-67356-1-0.
 • Palmu, Pentti & Sinerma, Martti: Tiedon ja taidon arvot. Suomen tietokirjailijat ry. 1983–1993. Espoo: Suomen tietokirjailijat, 1993. ISBN 951-96737-0-9.
 • Paloposki, Outi & Riikonen, H. K. (toim.): Suomennetun tietokirjallisuuden historia. 1800-luvulta 2000-luvulle. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1289. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2013. ISBN 978-952-222-216-9.
 • Seppänen, Esa: Raavi niskaa. Löytöretki tietokirjailijan maailmaan. Helsinki: Avain, 2016. ISBN 978-952-304-089-2.

86.1803 Hakuteokset[muokkaa]

 • Kuortti, Joel & Pietiäinen, Jukka-Pekka: 100 merkittävää suomalaista tietokirjaa. Abckiriasta Mustaan orkideaan. Helsinki: Paasilinna, 2014. ISBN 978-952-2990-34-1.

86.18065 Kokoukset[muokkaa]

 • Hamberg, Jan-Christian (toim.): Kansantajuinen tietokirjallisuus Pohjoismaissa: Seminaarijulkaisu. Julkaisija: Pohjola-Norden. Helsinki: Pohjola-Norden, 1986. ISBN 951-95742-8-X.

86.19 Euroopan kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Auerbach, Erich: Mimesis: Todellisuudenkuvaus länsimaisessa kirjallisuudessa. (Mimesis: Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur, 1946.) Suomentanut Oili Suominen. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 562. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1992 (2. painos 2000). ISBN 951-717-657-0.
 • Hirn, Yrjö: Erakoita ja vaeltajia. (Eremiter och pilgrimer, 1924.) Suomentanut Ilmari Ahma. Helsinki: Otava, 1924.
 • Ihonen, Markku & Koivula, Heidi (toim.): Kirjaimia kiikarissa: Näkymiä eurooppalaiseen kirjallisuuteen. Tampere: Tampere University Press, 2000. ISBN 951-44-4859-6.
 • Kundera, Milan: Petetyt testamentit: Esseitä. (Les testaments trahis, 1993.) Suomentanut Jan Blomstedt. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-24879-7.
 • Laitinen, Kai: Kirjojen virrassa: Tutkielmia ja esseitä kirjallisuudesta ja lukemisesta. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-16304-3.
 • Oksala, Teivas: Homeroksesta Alvar Aaltoon: Eurooppalaisia klassikkoja ja humanisteja. Espoo: Weilin + Göös, 1986. ISBN 951-35-3662-9.
 • Poso, Eira: Ison tammen juurella. 2, Keski- ja varhaisen uuden ajan kirjallisuuden helmiä. Tampere: Pilot-kustannus, 2005. ISBN 952-464-395-2.
 • Roos, Vappu: Dantesta Dickensiin: Maailmankirjallisuuden suurimpien mestarien elämäkertoja. 3. tarkistettu painos. Porvoo: WSOY, 1962.
 • Solženitsyn, Aleksandr: GULAG: Vankileirien saaristo. (Arhipelag GULAG, 1973.) Suomentanut Esa Adrian. Julkaisu ilmestynyt alunperin nimellä Vankileirien saaristo kolmena niteenä 1974, 1976 ja 1978. Helsinki: Silberfeldt, 2012. ISBN 978-952-67534-2-3.

86.192 Vanhan ja keskiajan kirjallisuus[muokkaa]

 • Aisopos: Faabelit: Täydellinen kokoelma moraaleineen. Valikoinut ja suomentanut Jari Tammi. Helsingissä: Pikku-idis, 2010. ISBN 978-952-9589-40-1.
 • Castrén, Paavo: Pakinoita antiikin Roomasta. Horatiuksen satiirit. Sisältää tekijän suomennoksen Quintus Horatius Flaccuksen satiireista. Helsingissä: Otava, 2013. ISBN 978-951-1-26658-7.
 • Cicero, Marcus Tullius: Puhe runoilija Archiaan puolustukseksi. Suomentanut K. J. Hidén. Roomalaisten ja kreikkalaisten kirjailijain teoksia 4. Näköispainos. Alkuteos: Helsingissä: Yrjö Weilin, 1905. Helsinki: Kirja kerrallaan, 2004. ISBN 952-5439-64-X.
 • Euripides: 4 x Medeia: Käännöksiä ja esseitä. Toimittanut Maarit Kaimio. Helsinki: Klassillisen filologian laitos, Helsingin yliopisto, 1999. ISBN 951-45-8549-6.
 • Hesiodos: Jumalten synty. (Theogonia.) Suomentanut Päivi Myllykoski. Liitteenä juliste jumalten sukupuusta. Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-31-2411-8.
 • Hesiodos: Työt ja päivät. (Erga kai hemerai.) Suomentanut ja selitysosuudella varustanut Paavo Castrén. Olympos-sarja. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-31-2746-X.
 • Horatius Flaccus, Quintus: Ars poetica = Runotaide: Alkuteksti ja proosasuomennos, johdanto ja selityksiä. (Ars poetica, noin 18 eaa.) Toimittaneet Teivas Oksala ja Erkki Palmén. 2., tarkistettu painos (1. painos: Gaudeamus, 1978). Helsinki: Finn Lectura, 1992. ISBN 951-8905-62-2.
 • Horatius Flaccus, Quintus: Kvintus Horatius Flakkuksen teokset 1: Oodit, karmenseekulaare ja epoodit. (Carminum liber, noin 23 eaa.; Carmen saeculare, noin 17 eaa.; Epodes, noin 30 eaa.) Suomentanut ja selityksillä varustanut A. Leino. Helsinki: Holm, 1891.
 • Horatius Flaccus, Quintus: Oodeja ja epoodeja. (Carminum liber, noin 23 eaa.; Epodes, noin 30 eaa., valikoima.) Suomentanut Eero Kivikari. Hämeenlinna: Karisto, 1930.
 • Horatius Flaccus, Quintus: Horatiuksen oodeja. (Carminum liber, noin 23 eaa., valikoima.) Suomentaneet Teivas Oksala, Erkki Palmén. Helsinki: Finn Lectura, 1989. ISBN 951-8905-08-8.
 • Hölderlin, Friedrich: Huomautuksia Sofokleen kääntämisestä. Toimittanut ja suomentanut Esa Kirkkopelto. Saksankieliset alkutekstit (Hölderlin): Anmerkungen zum Oedipus (1804), Anmerkungen zur Antigonä (1804), Briefe (1801–1804). Ranskankielinen alkuteksti (Philippe Lacoue-Labarthe): ”Le théâtre de Hölderlin”, teoksessa Métaphrasis. (Presses Universitaires de France, 1998). Helsinki: Loki-kirjat, 2001. ISBN 952-9646-60-7.
 • Kaimio, Maarit & Oksala, Teivas & Riikonen, H. K.: Antiikin kirjallisuus ja sen perintö. Helsinki: Gaudeamus, 1998 (6. painos 2008). ISBN 978-952-495-070-1.
 • Kosonen, Päivi: Isokrateesta Augustinukseen: Johdatus antiikin omaelämäkerralliseen kirjallisuuteen. Jyväskylä: Atena, 2007. ISBN 978-951-796-474-6.
 • Lukianos: Miten historiaa on kirjoitettava. Kreikan kielestä suomentanut Kaarle Hirvonen. Turku: Faros, 2002. ISBN 951-98968-1-3.
 • Martialis: Venus, viini ja vapaus: Epigrammeja. Suomennos, selitykset ja sanastot: Marja-Liisa Polkunen. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16747-2.
 • Mcleish, Kenneth: Aristoteles: Aristoteleen runousoppi. (Aristotle: Aristotle’s poetics, 1999.) Suomennos: Ilpo Halonen. Suuret filosofit 1. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16185-7. Myös teoksessa Monk, Ray & Raphael, Frederick (toim.): Suuret filosofit. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-18685-X.
 • Oksala, Päivö & Oksala, Teivas: Kreikkalaisia kirjailijakuvia. Helsingissä: Otava, 1965.
 • Piirto, Pekka: Ne retket Hellaaseen: Kreikkalaisia esseitä. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29411-X.
 • Riikonen, H. K.: Keisari satiirikkona ja muita tutkimuksia Euroopan kulttuuriperinnöstä. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 708. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1998. ISBN 951-746-054-6.

86.193 Uuden ajan kirjallisuus[muokkaa]

 • Ariès, Philippe & Duby, Georges & Chartier, Roger (toim.): Omassa huoneessa: Yksityiselämän historiaa renessanssista valistukseen. (Histoire de la vie privé. III: De la Renaissance aux Lumières. Osa: Formes de la privatisation, 1986.) Suomentanut Johanna Ilmakunnas. Helsinki: Nemo, 2001. ISBN 952-5180-20-4.
 • Hirn, Yrjö: Episodeja: Muutamia lukuja seitsemäntoistasataluvun kirjallisuudesta. (Episoder: Några kapitel om lif och litteratur under sjuttonhundratalet, 1918.) Suomentanut L. Onerva. Helsinki: Otava, 1921.

86.1934 Nykyajan kirjallisuus[muokkaa]

 • Ahlava, Liisa & Tammi, Pekka (toim.): Vaikeita fiktioita. Taideaineiden laitoksen julkaisuja 12. Tampere: Tampereen yliopisto, 2009. ISBN 978-951-44-7963-2.
 • Beesley, Simon & Joughin, Sheena: 1900-luvun kirjallisuus. (History of 20th century literature, 2001.) Suomentanut Päivi Paappanen. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 2001. ISBN 951-20-5838-3.
 • Haikara, Kalevi (toim.): Ajatus vapaa – sana kahleissa: Vainottujen, vangittujen, kidutettujen, teloitettujen kirjailijain kansainvälinen ääni. Valikoinut ja suomentanut Kalevi Haikara. Pystykorva-sarja. Helsinki: Like, 1998. ISBN 951-578-622-3.
 • Sarajas, Annamari: Viimeiset romantikot. Kirjallisuuden aatteiden vaihtelua 1880-luvun jälkeen. Porvoo: WSOY, 1962.
 • Vartiainen, Pekka: Postmoderni kirjallisuus: Länsimaisen kirjallisuuden historia 1945–2000. Helsinki: Avain, 2013. ISBN 978-951-692-793-3.

86.193403 Hakuteokset[muokkaa]

 • Aarnio, Ritva & Loivamaa, Ismo (toim.): Ulkomaisia nykykertojia 1. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 1998. ISBN 951-692-437-9.
 • Aarnio, Ritva & Loivamaa, Ismo (toim.): Ulkomaisia nykykertojia 2. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 1998. ISBN 951-692-438-7.

86.2 Suomen ja suomalais-ugrilaisten kielten kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Aaltonen, Jukka & Lahti, Ilpo & Salminen, Jouko K.: Nyt ei auta pelko eikä vapistus. Aleksis Kiven terveydestä, kirjeistä, unista ja seitsemästä veljeksestä. Turku: Turun Aleksis Kivi -Kerho, 2015. ISBN 978-952-93-5532-7.
 • Alhoniemi, Pirkko: Minuuden liitupiiri: Tutkimus Paavo Rintalan myöhäisvaiheen proosatuotannosta. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1132. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. ISBN 978-951-746-917-3.
 • Anhava, Helena: Toimita talosi. Muistijälkiä. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-21347-4.
 • Anhava, Martti: Romua rakkauden valtatiellä: Arto Mellerin elämä. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-951-1-23700-6.
 • Anhava, Martti (toim.): Totta kuin mikä. Juhlakirja Veijo Meren täyttäessä 70 vuotta 31.12.1998. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15947-X.
 • Arminen, Elina: Keskeltä melua ja ääntä: Timo K. Mukan myöhäistuotanto, kirjallisuuskäsitys ja niiden suhde 1960-luvun yhteiskunnallis-kulttuuriseen keskusteluun. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1256. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-163-6.
 • Arnkil, Antti & Sinivaara, Olli (toim.): Kirjoituksia Väinö Linnasta. Helsinki: Teos, 2006. ISBN 951-851-071-7.
 • Assmann, Dietrich (toim.): Saaristosta suurkaupunkiin: Volter Kilven Kirkolle-romaanin Silja ja Gulliverin Fantomimia tutkimuksen kohteena. Volter Kilven seuran julkaisuja 11. Järvenpää: Volter Kilven seura, 2005. ISBN 951-97278-5-X.
 • Bengtsson, Niklas: Kirjallisuuspalkinnot Suomessa. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2003. ISBN 951-692-546-4.
 • Blomstedt, Jan & Lõhmus, Maarja & Tarasti, Eero (toim.): Ajan arvot & sankarit. Helsinki: Tartto: Synteesi: Kullervo, 1995.
 • Canth, Minna: Taisteleva Minna: Minna Canthin lehtikirjoituksia ja puheita 1874–1896. Toimittanut Eila Tuovinen. Johdanto: Tellervo Krogerus. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 606. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1994. ISBN 951-717-789-5.
 • Ekholm, Kai & Repo, Yrjö: Kirja tienhaarassa vuonna 2020. Kirja 2020 -hanke. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-158-6.
 • Envall, Markku: Kirjailijoiden kentät ja kasarmit. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 410. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1984. ISBN 951-717-376-8.
 • Envall, Markku: Suomalainen aforismi: Keinoja, rakenteita, lajeja, ongelmia. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 450. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1987. ISBN 951-717-468-3.
 • Envall, Markku: Suuri illusionisti: Mika Waltarin romaanit. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19650-9.
 • Eskelinen, Markku: Raukoilla rajoilla. Suomalaisen proosakirjallisuuden historiaa. Helsinki: Siltala, 2016. ISBN 978-952-234-167-9.
 • Eskelinen, Markku & Koskimaa, Raine: Haavikko 2001. S. 235–283: Paavo Haavikon haastattelu 26.10.2000. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25732-X.
 • Garam, Sirkka: Veljeni Pentti: Pentti Saarikoski sisaren silmin. 3. painos, uudistettu laitos (1. painos 1987). Helsinki: Kirjapaja, 2000. ISBN 951-625-685-6.
 • Grünthal, Satu & Mäkinen, Kirsti (toim.): Mistä ääni meissä tulee? Runoja ja tulkintoja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19651-7.
 • Haanpää, Pentti: Kirjeet. Toimittaneet Vesa Karonen ja Esko Viirret. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-17837-7.
 • Haavikko, Paavo: Vuosien aurinkoiset varjot. Helsingissä: Art House, 1994. ISBN 951-884-146-2.
 • Haavikko, Paavo: Prospero: Muistelmat vuosilta 1967–1995. Helsingissä: Art House, 1995. ISBN 951-884-157-8.
 • Haavikko, Paavo: Muistelmat vuosilta 1931–1995. Sisältää Paavo Haavikon aiemmin julkaistut teokset Vuosien aurinkoiset varjot ja Prospero: muistelmat vuosilta 1967–1995 sekä Heikki Haavikon artikkelin Viimeiset vuodet. Helsinki: Art House, 2013. ISBN 978-951-884-512-9.
 • Haavikko, Paavo: Kahden vuoden päiväkirja: Muistiinmerkittyä vuosilta 1995–1998. Helsinki: Art House, 2001. ISBN 951-884-319-8.
 • Haavikko, Paavo (toim.): Helsinki – kaupunki graniittisilla juurilla, avaralla niemellä. Helsinki: Art House, 2000. ISBN 951-884-275-2.
 • Haavikko, Ritva (toim.): Mika Waltari: Mielikuvituksen jättiläinen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1982. ISBN 951-0-11565-7.
 • Haavikko, Ritva: Mika Waltari, valloittaja. Osa kirjoituksista muokattu aiemmin julkaistuista artikkeleista. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-32484-4.
 • Haavikko, Ritva & Hämäläinen, Helvi: Ketunkivellä: Helvi Hämäläisen elämä 1907–1954. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993 (9. painos 1994). ISBN 951-0-18612-0.
 • Haikara, Kalevi: Se oli se kultamaa. Veijo Meren romaanien tarkastelua. Delfiinikirjat. Helsingissä: Otava, 1969.
 • Hakkarainen, Juho: Modernismin kätilö: Tuomas Anhava ateljeekriitikkona ja kustannustoimittajana. Pro gradu -työ. Tampere: Tampereen yliopisto, Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden laitos, 2012. Verkkoversio (PDF).
 • Hallila, Mika ym. (toim.): Suomen nykykirjallisuus. 1, Lajeja, poetiikkaa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1390:1. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2013. ISBN 978-952-222-468-2.
 • Hallila, Mika ym. (toim.): Suomen nykykirjallisuus. 2, Kirjallinen elämä ja yhteiskunta. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1390:1. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2013. ISBN 978-952-222-469-9.
 • Halme, Lasse: Onko siinä sanoma? Mitä Juice todella sanoi?. Helsinki: L. Halme, 1992. ISBN 952-90-4037-7.
 • Happonen, Sirke: kirja Tove Janssonin tuntemattomasta tuotannosta (työnimi). , tulossa.
 • Hapuli, Ritva: Nykyajan sininen kukka: Olavi Paavolainen ja nykyaika. Väitöskirja: Turun yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 628. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1995. ISBN 951-717-875-1.
 • Hapuli, Ritva ym. (toim.): Paavolaisen katse: Tulkintoja Olavi Paavolaisen kirjoituksista. Helsinki: Avain, 2012. ISBN 978-951-692-938-8.
 • Harmaja, Saima: Palava elämä. Päiväkirjaa, kirjeitä. Toimittanut Kirsti Toppari. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1985 (3. painos 1998). ISBN 951-0-12881-3.
 • Heikkilä, Tuomas: Pyhän Henrikin legenda. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1039. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 978-951-607-861-1.
 • Heikkilä, Tuomas (toim.): Kirjallinen kulttuuri keskiajan Suomessa. Historiallisia tutkimuksia 254. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-223-7.
 • Heikkinen, Reijo: Aavoja ja vaaroja: Eino Leino ja kotiseutu. Lönnrot-instituutin julkaisuja n:o 8. Kajaani: Lönnrot-instituutti, 2003. ISBN 952-5492-01-X.
 • Heinonen, Yrjö & Kirstinä, Leena & Kovala, Urpo (toim.): Ilmaisun murroksia vuosituhannen vaihteen suomalaisessa kulttuurissa. Pohjautuu Ilmaisun murros (IMU)- projektiin. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1018. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-683-8.
 • Heinämaa, Sara & Tapola, Päivi (toim.): Isät ja tyttäret. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-31-2927-6.
 • Hosiaisluoma, Yrjö: Järjestyksen kourista vapauden valtakuntaan: Samuli Parosen elämä, tuotanto ja yhteiskuntakritiikki. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 519. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. ISBN 951-717-601-5.
 • Hosiaisluoma, Yrjö: Tähdet lähellä, kengässä lunta: Väinö Kirstinän öitä ja päiviä. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 634. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-891-3.
 • Hosiaisluoma, Yrjö: Euroopan reunalla, kosken korvalla: Jumalten narri Pentti Saarikoski. Helsinki: Like, 1998. ISBN 951-578-580-4.
 • Hosiaisluoma, Yrjö: Lauri Viljanen. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 798. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-207-7.
 • Hosiaisluoma, Yrjö (toim.): Hevosen sulkia: 1980-luvun suomalaisen kirjallisuuden tilanteita. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1991. ISBN 951-692-278-3.
 • Hosiaisluoma, Yrjö ym. (toim.): Kirjallisia elämyksiä: Alkukivistä toiseen elämään. Juhani Niemen 60-vuotisjuhlakirja. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1147. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. ISBN 978-951-746-956-2.
 • Huovinen, Veikko: Humusavotta: Kirjailijan päiväkirja 1974–75. Helsinki: Otava, 1976. ISBN 951-1-04010-3.
 • Huovinen, Veikko: Viime talvi: Arvokeskustelua. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-23012-X.
 • Huovinen, Veikko: Muina miehinä: Kirjailijan muistelmia. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25910-1.
 • Hypén, Tarja-Liisa (toim.): Kirjan matka tekijöiltä lukijoille: Puheenvuoroja kotimaisen kaunokirjallisuuden luomisen ja lukemisen ehdoista 2000-luvulla. Tampere: Tampere University Press, 2007. ISBN 978-951-44-6854-4.
 • Hyvärinen, Olli: Vain tosi on kaunista: Epämuodolliset esseet ja väärinarviot. Helsinki: Kesuura, 2006. ISBN 951-812-120-6.
 • Hännikäinen, Timo: Hysterian maa: Marko Tapio ja Arktinen hysteria. Turku; Tampere: Savukeidas, 2013. ISBN 978-952-268-062-4.
 • Härkönen, Anna-Leena: Loppuunkäsitelty. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20003-8.
 • Hökkä, Tuula & Tontti, Jarkko (toim.): ”Mistä meille metsä, niitty, lähde”: Kirjoituksia Eeva-Liisa Mannerista. Helsingin yliopistossa 5.12.2006 järjestetyn Manner-juhlaseminaarin puheet ja esitelmät. Helsinki: ntamo, 2008. ISBN 978-952-215-034-9.
 • Ihonen, Markku: Museovaatteista historian valepukuun: T. Vaaskivi ja suomalaisen historiallisen romaanin murros 1930–1940-luvulla. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 573. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1992. ISBN 951-717-722-4.
 • Istala, Päivi: Saima Harmaja – runoilijoista runoilijoin. 2. uudistettu painos (1. painos 2007). Pohjautuu Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjallisuusarkiston vuosina 2005–2006 järjestämään keruuseen. Helsinki: WSOY, 2013. ISBN 978-951-0-40156-9.
 • Jokinen, Eeva: Naisen odysseia. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen työpapereita no 65. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1991. ISBN 951-680-519-1.
 • Jokinen, Kimmo: Suomalaisen lukemisen maisemaihanteet. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 56. SoPhi 14. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1997. ISBN 951-39-0085-1.
 • Kaivola, Terttu: Messukirjasta meteli: Suomalaisen kirjan viisi vuosisataa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 478. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1988. ISBN 951-717-522-1.
 • Kalemaa, Kalevi (toim.): Taisteleva kritiikki: Valikoima suomalaista sosialistista kirjallisuuskritiikkiä. Helsinki: Tammi, 1979. ISBN 951-30-4649-4.
 • Kallio, Katja: Elokuvamuisti. Pohjautuu osittain TV-maailma-lehdessä julkaistuihin kolumneihin. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-21575-2.
 • Kantokorpi, Mervi (toim.): Muodotonta menoa: Kirjoituksia nykykirjallisuudesta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-22305-0.
 • Kantokorpi, Otso (toim.): Tulenkantajat 1928–1930: Pääkirjoitukset, ohjelmalliset artikkelit, julistukset ja iskulauseet, sisällysluettelo. Helsinki: JB-kustannus, 1995.
 • Kantola, Janna: Tanssi yöhön, pimeään: Gnostilaiset teemat Pentti Saarikosken Tiarnia-sarjassa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 721. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1998. ISBN 951-746-085-6.
 • Kantola, Janna & Heta Pyrhönen (toim.): Homeroksesta Hessu Hopoon: Antiikin traditioiden vaikutus myöhempään kirjallisuuteen. Professori H. K. Riikosen 60-vuotisjuhlakirja. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1184. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-014-1.
 • Karkama, Pertti: Impivaara ja yhteiskunta. Tutkielmia kirjallisuudesta ja kulttuurista. Oulu: Pohjoinen, 1985. ISBN 951-9152-93-8.
 • Karkama, Pertti: Kirjallisuus ja nykyaika: Suomalaisen sanataiteen teemoja ja tendenssejä. Suomi 173. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1994. ISBN 951-717-816-6.
 • Karkama, Pertti & Hanne Koivisto (toim.): Älymystön jäljillä: Kirjoituksia suomalaisesta sivistyneistöstä ja älymystöstä. Tietolipas 151. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-717-992-8.
 • Karkulehto, Sanna: Kaapista kaanoniin ja takaisin: Johanna Sinisalon, Pirkko Saision ja Helena Sinervon teosten queer-poliittisia luentoja. Väitöskirja. Acta Universitatis Ouluensis. Humaniora, B 81. Oulu: Oulun yliopisto, 2007. ISBN 978-951-42-8610-0. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Karonen, Vesa & Rajala, Panu: Yrjö Jylhä, talvisodan runoilija. Helsingissä: Otava, 2009. ISBN 978-951-1-23840-9.
 • Katajamäki, Sakari & Pentikäinen, Johanna (toim.): Runosta runoon: Suomalaisen runon yhteyksiä länsimaiseen kirjallisuuteen antiikista nykyaikaan. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-28568-4.
 • Kejonen, Pekka: 60-luvun kuvat ja muita otoksia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21681-X.
 • Kemppainen, Ilona: Isänmaan uhrit: Sankarikuolema Suomessa toisen maailmansodan aikana. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Bibliotheca historica 102. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-815-6.
 • Kemppainen, Jouni K.: Onnellinen mies: Kirjailija Arto Paasilinnan elämä. Espoo: Paasilinna, 2012. ISBN 978-952-5856-37-8.
 • Ketonen, Oiva: Kohtalon vaihtoehdot: Aleksis Kivi, August Ahlqvist ja sivistyneistön vähäinen kansalaisrohkeus. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-16013-X.
 • Kinnunen, Aarne: Aleksis Kiven näytelmät. Analyysi ja tarkastelua ajan aatevirtausten valossa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Porvoo Helsinki: WSOY, 1967.
 • Kinnunen, Aarne: Tuli, aurinko ja seitsemän veljestä. Tutkimus Aleksis Kiven romaanista. 2. täydennetty painos (1. painos 1973). Tietolipas 106. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1987. ISBN 951-717-483-7.
 • Kinnunen, Aarne: Syvä nauru. Tutkimus Paavo Haavikon dramatiikasta. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 331. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1977. ISBN 951-717-109-9.
 • Kinnunen, Aarne: Seitsemän veljestä ja lukemisen juonet. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-27425-9.
 • Kinnunen, Aarne: Kaksi metriä syvistä kysymyksistä. Paavo Haavikon proosasta. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-34507-8.
 • Kinnunen, Aarne: Horror vacui. Antti Hyryn proosasta, lyyrisestä ja dramaattisesta. Helsinki: Siltala, 2015. ISBN 978-952-2-34334-5.
 • Kirstinä, Leena: Kirjallisuutemme lyhyt historia. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-26-4513-0.
 • Kivi, Aleksis: Kirjeet. Kriittinen editio. Toimittaneet Juhani Niemi, päätoimittaja ym. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1386. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2012. ISBN 978-952-222-390-6.
 • Kivilaakso, Katri: Kirjailijasta mieskirjailijaksi, naiskirjailijaksi ja takaisin. Pirkko Saision Kainin tytär sekä Jukka Larssonin ja Eva Weinin tuotannot vastauksena 1980-luvun naisnäkökulmaiseen kirjallisuuskeskusteluun. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2015. ISBN 978-951-51-1105-0. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Kivivuori, Janne: Rikollisten veljeys: Kriminologisia näkökulmia rikollisten sosiaalisiin suhteisiin. Acta poenologica 1/2011. Vantaa: Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, 2011. ISBN 978-951-53-3168-7.
 • Koistinen, Tero ym. (toim.): Kaksi tietä nykyisyyteen: Tutkimuksia kirjallisuuden, kansallisuuden ja kansallisten liikkeiden suhteista Suomessa ja Virossa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 755. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-073-2.
 • Komu, Eija: Armon tyhjiössä: Kristillinen eksistentialismi eräissä Mika Waltarin, Helvi Hämäläisen ja Paavo Rintalan 1950-luvun romaaneissa. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 631. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1995. ISBN 951-717-889-1.
 • Koskela, Lasse: Katkotut sormet ja enkelten suru: Näkökulma F. E. Sillanpään tuotantoon. Helsingissä: Otava, 1988. ISBN 951-1-09932-9.
 • Krohn, Eino: Surmaava Eros: Aino Kallaksen kirjailijankuva. Helsingissä: Otava, 1953.
 • Kruhse, Pauli & Uitto, Antero: Suomea rajan takana 1918–1944: Suomenkielisen neuvostokirjallisuuden historia ja bibliografia, s. 26–54. Julkaisija: Kansalliskirjasto. Jyväskylä: BTJ, 2008. ISBN 978-951-692-705-6.
 • Kunnas, Maria-Liisa: Mielikuvien taistelu: Psykologinen aatetausta Eino Leinon tuotannossa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 304. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1972.
 • Kunnas, Maria-Liisa: Kansalaissodan kirjalliset rintamat eli Kirjallista keskustelua vuonna 1918. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 320. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1976. ISBN 951-717-072-6.
 • Kunnas, Maria-Liisa: Muodon vallankumous: Modernismin tulo suomenkieliseen lyriikkaan 1945–1959. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 372. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1981. ISBN 951-717-256-7.
 • Kurjensaari, Matti: Loistava Olavi Paavolainen: Henkilö- ja ajankuva. 3. painos (1. painos 1975). Helsinki: Tammi, 2009. ISBN 978-951-31-5088-4.
 • Kurtén, Tage: Suomen kirjailijat, jumalausko ja kirkko. Kirkon tutkimuskeskus. Sarja B, n:o 54. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 1988. ISBN 951-693-127-8.
 • Kämäräinen, Kauko: Vimmalla ja vereslihalla: Jouko Turkan todellisuutta. Tampere: Kääntöpuoli, 2006. ISBN 951-96596-7-6.
 • Laamanen, Ville: Vaistojen ja järjen taistelu: Olavi Paavolainen totalitarististen ihmiskäsitysten tulkkina 1930-luvulla. Pro gradu -työ: Turun yliopisto, poliittisen historian laitos. Turun yliopiston poliittisen historian tutkimuksia 30. Turku: Turun yliopisto, poliittisen historian laitos, 2006. ISBN 951-29-3211-3.
 • Laine, Jarkko: Soutajat Aurajoella: Lehtiä muistiinpanovihosta. Turku: Turun yliopisto, 2001. ISBN 951-29-1914-1.
 • Laitinen, Kai: Metsästä kaupunkiin: Esseitä ja tutkielmia kirjallisuudesta. Sisältää parikymmentä tutkielmaa ja kirjoitusta vuosilta 1949–1983. Helsingissä: Otava, 1984. ISBN 951-1-07971-9.
 • Laitinen, Kai: Aino Kallas 1897–1921: Tutkimus hänen tuotantonsa päälinjoista ja taustasta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. 2. painos (1. painos 1973). Helsingissä: Otava, 1995. ISBN 951-1-13680-1.
 • Laitinen, Kai: Aino Kallaksen mestarivuodet: Tutkimus hänen tuotantonsa päälinjoista ja taustasta 1922–1956. Helsingissä: Otava, 1995 (2. painos 1998). ISBN 951-1-13681-X.
 • Laitinen, Kai: Suomen kirjallisuuden historia. Suomalainen kansanrunous: Satu Apo. Suomen ruotsinkielinen kansanrunous: Gun Herranen. 4. uusittu painos. Helsingissä: Otava, 1997. ISBN 951-1-15010-3.
 • Lappalainen, Päivi & Grönstrand, Heidi & Launis, Kati (toim.): Lähikuvassa nainen: Näköaloja 1800-luvun kirjalliseen kulttuuriin. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 838. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-296-4.
 • Larmola, Yrjö: Poliittinen Eino Leino: Nuorsuomalaisuus ja poliittinen pettymys Eino Leinon tuotannossa 1904–1908. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsingissä: Otava, 1990. ISBN 951-1-11285-6.
 • Lassila, Pertti: Uuden aikakauden runous: Ekspressionistinen tematiikka 1910- ja 1920-luvun suomenkielisessä lyriikassa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsingissä: Otava, 1987. ISBN 951-1-09390-8.
 • Lassila, Pertti: Runoilija ja rumpali: Luonnon, ihmisen ja isänmaan suhteista suomalaisen kirjallisuuden romanttisessa perinteessä. Tietolipas 166. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-168-2.
 • Lehtinen, Torsti (toim.): Runoilijan Jumala. Helsinki: Johnny Kniga, 2003. ISBN 951-0-27709-6.
 • Lehtonen, J. V.: Nurmijärven poika. Kuvia Aleksis Kiven elämästä. Helsinki: Otava, 1934. ISBN 978-951-0-34891-8.
 • Leskelä-Kärki, Maarit: Kirjoittaen maailmassa. Krohnin sisaret ja kirjallinen elämä. Väitöskirja: Turun yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1085. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-838-5.
 • Leskelä-Kärki, Maarit & Melkas, Kukku & Hapuli, Ritva (toim.): Aino Kallas: Tulkintoja elämästä ja tuotannosta. Helsinki: BTJ, 2009. ISBN 978-951-692-749-0.
 • Liikanen, Ilkka & Sallamaa, Kari (toim.): Palmgrenin työ: Raoul Palmgrenin yhteiskunnallisen ajattelun ja tutkijankuvan piirteitä sekä tuotannon bibliografia. Oulun yliopiston kirjallisuuden laitoksen julkaisuja 4. Oulu: Oulun yliopisto, 1982. ISBN 951-42-1214-2. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Lilja, Jenny: Dramaatikon visiot: Tutkimus ekspressionistisista teemoista ja motiiveista Lauri Haarlan näytelmissä. Jyväskylä studies in the arts 12. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1979. ISBN 951-678-268-X.
 • Lilja, Pekka: Eino Leino ja Viro: Tutkimus Eino Leinon virolaisaiheisesta tuotannosta ja hänen suhteestaan Viroon, sen kirjallisuuteen ja kirjailijoihin. Jyväskylä studies in the arts 16. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1981. ISBN 951-678-623-5.
 • Lilja, Pekka (toim.): Itä ja länsi: Suomen, Viron ja Unkarin kirjallisuus idän ja lännen vaikutuskentässä. Teoksen artikkelit perustuvat Jyväskylän yliopistossa 6.–7.9.1993 pidetyn Itä-länsi -kirjallisuusseminaarin esitelmiin. Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden laitoksen julkaisuja 6. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1994. ISBN 951-34-0210-X.
 • Lindstedt, Risto & Vahtokari, Reijo: Mika Waltari: Muukalainen maailmassa. Laatukirjasto. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-32457-8.
 • Linna, Väinö: Esseitä. 2. täydennetty painos (Edellinen painos ilmestynyt nimellä: Murroksia: Esseitä, puheita ja kirjoituksia, 1990). S. 5–15: Tapani Laine: Väinö Linna esseistinä. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-33373-0.
 • Liukkonen, Tero: Kuultu Hiljaisuus: Tuomas Anhavan runoudesta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 594. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1993. ISBN 951-717-765-8.
 • Liukkonen, Tero: Veikko Huovinen: Kertoja, veitikka, toisinajattelija. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 675. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-717-990-1.
 • Lyytikäinen, Pirjo: Mielen meri, elämän pidot. Volter Kilven Alastalon salissa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 571. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1992. ISBN 951-717-726-7.
 • Lyytikäinen, Pirjo & Kalliokoski, Jyrki & Kantokorpi, Mervi (toim.): Katsomuksen ihanuus: Kirjoituksia vuosisadanvaihteen taiteista. Tietolipas 145. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-894-8.
 • Lyytikäinen, Pirjo & Nummi, Jyrki & Koivisto, Päivi (toim.): Lajit yli rajojen: Suomalaisen kirjallisuuden lajeja. Tietolipas 207. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-677-3.
 • Lönnqvist, Bo (toim.): Arjen säikeet: Aikakuvia arkielämään, sivilisaatioon ja kansankulttuuriin. Etnografia 3. Jyväskylä: Atena, 2000. ISBN 951-796-170-7.
 • Löytty, Olli: Ambomaamme: Suomalaisen lähetyskirjallisuuden me ja muut. Väitöskirja: Turun yliopisto. Tampere: Vastapaino, 2006. ISBN 951-768-186-0.
 • Makkonen, Anna: Avoin ja suljettu: Kirjoituksia 1950-luvusta suomalaisessa kulttuurissa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 567. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-717-706-2.
 • Makkonen, Anna: Lukija, lähdetkö mukaani? Tutkielmia ja esseitä. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 689. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-746-011-2.
 • Manner, Eeva-Liisa: Kirjoittamisen aika: Eeva-Liisa Mannerin kirjeitä 1963–1969. Toimittanut ja selityksin varustanut Tuula Hökkä. Helsinki: Tammi, 2006. ISBN 951-31-3023-1.
 • Manninen, Kirsti: Matti Kuusi – kansakunnan unilukkari. Helsingissä: Otava, 1984. ISBN 951-1-07750-3.
 • Mauriala, Vesa: Uutta aikaa etsimässä: Individualismi, moderni ja kulttuurikritiikki tulenkantajien elämässä 1920- ja 1930-luvulla. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-934-2.
 • Me kerromme itsestämme: Kirjailijoiden yhteisjulkaisu. Suomen kirjailijaliiton julkaisuja 26. Helsinki: Otava, 1946.
 • Melkas, Kukku: Historia, halu ja tiedon käärme Aino Kallaksen tuotannossa. Väitöskirja: Turun yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1063. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-798-2.
 • Meri, Veijo: Julma prinsessa ja kosijat. Esseet 1961–1986. Helsingissä: Otava, 1986. ISBN 951-1-08998-6.
 • Meri, Veijo: Elon saarel tääl. Aleksis Kiven taustoja. Helsingissä: Otava, 1984. ISBN 951-1-07994-8.
 • Meri, Veijo: Tätä mieltä. Esseitä ja monologeja. Helsingissä: Otava, 1989. ISBN 951-1-10489-6.
 • Meri, Veijo: Aleksis Stenvallin elämä. 4. täydennetty painos (1. painos 1973). Helsingissä: Otava, 1975. ISBN 951-1-10489-6.
 • Meri, Veijo: Amleth ja muita Hamletteja: Esseitä, puheenvuoroja ja pakinoita. Helsingissä: Otava, 1992. ISBN 951-1-12324-6.
 • Mäkelä, Hannu: Samuli Kustaa Berg. 2. täydennetty laitos (1. laitos 1982). Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-15439-7.
 • Mäkelä, Hannu: Eino Leino: Elämä ja runo. Helsingissä: Otava, 1997. ISBN 951-1-14102-3.
 • Leino, Eino: Virta venhettä vie: Eino Leinon elämä ja runot. Toimittanut ja elämäkerralla varustanut Hannu Mäkelä. Helsinki: Suuri suomalainen kirjakerho, 2003. ISBN 951-571-009-X.
 • Mäkelä, Hannu: Nalle ja Moppe: Eino Leinon ja L. Onervan elämä. Helsinki: Otava, 2003. ISBN 951-1-18199-8.
 • Mäkelä, Hannu: Ruhtinas unelmain mailla: Matkani kirjojen kanssa. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20099-2.
 • Mäkelä, Hannu: Samuli: Muistelma Samuli Parosesta. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-19601-4.
 • Mäkelä, Hannu: Onnen maa: L. Onervan elämä ja runot. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2007. ISBN 978-952-492-035-3.
 • Mäkelä, Matti: Soulmies sänkipellossa. Päiväkirja 1967–1969. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-33301-3.
 • Mäkelä, Matti & Tähtinen, Tero: Vanha metsuri ja metsähippi. Kirjeenvaihtoa 2013–2014. Turku: Tampere: Tallinna: Savukeidas, 2014. ISBN 978-952-268-113-3.
 • Mäkinen, Kari: Unelma jälkikristillisestä kulttuurista ja uskonnosta: Tulenkantajien oppositio kansankirkollista arvomaailmaa vastaan 1924–1930. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 145. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 1989. ISBN 951-9021-73-6.
 • Mäkinen, Kirsti & Uusi-Hallila, Tuula: Minna Canth: Taiteilija ja taistelija. Laatukirjasto. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27673-1.
 • Nevala, Maria-Liisa: Kianto: Ilmari Kianto, anarkisti ja ihmisyyden puolustaja. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 432. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1986. ISBN 951-717-434-9.
 • Nevala, Maria-Liisa (toim.): Sain roolin johon en mahdu: Suomalaisen naiskirjallisuuden linjoja. Helsingissä: Otava, 1989. ISBN 951-1-10806-9.
 • Niemi, Juhani: Suomalaisten suosikkikirjat. Hämeenlinna: Karisto, 1997. ISBN 951-23-3749-5.
 • Niemi, Irmeli (toim.): Pöydänkulma ja maailma: Naiskirjallisuus tutkimuskohteena: Teoriaa, käytäntöä, lähteitä. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, Scripta lingua Fennica edita, osa 69. Turku: Turun yliopisto, 1988. ISBN 951-880-020-0.
 • Niemi, Juhani: Kirjailijoita ja epäkirjailijoita. Pikakuvia aikalaisista. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 395. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1983. ISBN 951-717-332-6.
 • Niemi, Juhani: Kirjallinen elämä. Kirjallisuuden yhteiskuntasuhteiden kartoitusta. Tietolipas 168. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-224-7.
 • Nuorteva, Jussi (toim.): Kirjan rantaviiva. Humaniora-sarja. Helsinki: Gaudeamus, 1988. ISBN 951-662-457-X.
 • Nummelin, Juri: Sotaa, sutinaa, seikkailuja: Suomalaisesta kioskikirjallisuudesta. Helsinki: Avain, 2014. ISBN 978-952-304-020-5.
 • Oksala, Teivas: Eino Leinon tie Paltamosta Roomaan: Tutkielmia runoilijan suhteesta antiikkiin ja klassiseen perintöön. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 442. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1986. ISBN 951-717-446-2.
 • Oksanen, Aulikki: Piispa Henrikin sormi ja muita katkelmia. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29424-1.
 • Paasilinna, Erno: Kauppamiehet isänmaan asialla: Kirjoituksia. Helsingissä: Otava, 1991. ISBN 951-1-11672-X.
 • Paasilinna, Erno: Tähänastisen elämäni kirjaimet: Elämäkerrallisia ja kirjallisia muistelmia. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-13545-7.
 • Paasilinna, Erno: Matkakuvia menneiltä ajoilta: Matkakirja. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-17070-8.
 • Paasilinna, Reino (koonnut): Paasilinnat: Sukukirja – lukukirja. Helsinki: Tietotori, 1998. ISBN 952-91-0460-X.
 • Paavolainen, Jaakko: Olavi Paavolainen: Keulakuva. Helsinki: Tammi, 1991. ISBN 951-30-9792-7.
 • Paavolainen, Olavi: Suursiivous, eli, Kirjallisessa lastenkamarissa. Näköispainos. Alkuperäinen: Jyväskylä: Gummerus, 1932. Helsinki: Lasipalatsi, 2008. ISBN 978-952-480-143-0.
 • Palmgren, Raoul: Joukkosydän: Vanhan työväenliikkeemme kaunokirjallisuus 1. Porvoo Helsinki: WSOY, 1966.
 • Palmgren, Raoul: Joukkosydän: Vanhan työväenliikkeemme kaunokirjallisuus 2. Porvoo Helsinki: WSOY, 1966.
 • Peltonen, Aarre M.: Perustutkimuksia Eino Leinosta: Kirjallisuus- ja kulttuurihistoriaa runoudesta, kriitikontyöstä, ihmissuhteista. Monistesarja: Tampereen yliopisto. Kotimainen kirjallisuus n:o 16. Tampere: Tampereen yliopisto, 1978. ISBN 951-44-0762-8.
 • Pentikäinen, Johanna: Myytit ja myyttisyys Paavo Haavikon teoksissa Kaksikymmentä ja yksi, Rauta-aika ja Kullervon tarina. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Espoo: J. Pentikäinen, 2002. ISBN 952-10-0647-1. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Piela, Ulla & Knuuttila, Seppo & Laaksonen, Pekka: Kalevalan kulttuurihistoria. SKS:n toimituksia 1179. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-007-3.
 • Polva, Anni: Elettiin kotirintamalla... Lehtiä päiväkirjastani. 6. painos (1. painos 1981). Hämeenlinna: Karisto, 1995. ISBN 951-23-3503-4.
 • Rahikainen, Esko: Lumivalkea liina. Aleksis Kivi ja rakkaus. Helsinki: Like, 1998. ISBN 951-578-579-0.
 • Rahikainen, Esko: Metsän poika. Aleksis Kiven elämä. Helsingissä: Ajatus, 2004. ISBN 951-20-6677-7.
 • Rahikainen, Esko: Impivaaran kaski. Aleksis Kivi kirjallisuutemme korvenraivaajana. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1229. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-107-0.
 • Rahikainen, Kalevi: Itse metsäni pohjoinen. Kootut runot. Toimittaneet Immo Pekkarinen, Klaus Rahikainen. Mariehamn: IAMBooks, 2010. ISBN 978-951-96121-7-1.
 • Rajala, Panu: Siljan synty: F. E. Sillanpää vuosina 1923–1931. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 486. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1988. ISBN 951-717-521-3.
 • Rajala, Panu: Korkea päivä ja ehtoo: F. E. Sillanpää vuosina 1931–1964. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 595. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1993. ISBN 951-717-779-8.
 • Rajala, Panu: Noita palaa näyttämölle: Mika Waltari parrasvaloissa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-23014-6.
 • Rajala, Panu: F. E. Sillanpää: Nobel-kirjailijan elämä 1888–1964. Kirjokansi 91. Helsingissä: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2015. ISBN 978-952-222-529-0.
 • Rajala, Panu: Kirja Eino Leinosta (työnimi). , tulossa.
 • Riikonen, H. K.: Paikkoja ja myyttejä: Tutkielmia Pentti Saarikosken Ruotsin-kauden tuotannosta. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 655. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-936-7.
 • Riikonen, H. K. (päätoim.): Suomennoskirjallisuuden historia 1. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1084. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. ISBN 978-951-746-889-3.
 • Riikonen, H. K. (päätoim.): Suomennoskirjallisuuden historia 2. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1112. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. ISBN 978-951-746-889-3.
 • Riikonen, H. K.: Sota ja maisema: Tutkimus Olavi Paavolaisen 1940-luvun tuotannosta. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 633. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1995. ISBN 951-717-874-3.
 • Riikonen, H. K.: Nukuin vasta aamuyöstä: Olavi Paavolainen 1903–1964. Helsinki: Gummerus, 2014. ISBN 978-951-20-9714-2.
 • Ridanpää, Juha: Kuvitteellinen pohjoinen: Maantiede, kirjallisuus ja postkoloniaalinen kritiikki. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Nordia geographical publications volume 34:2. Oulu: Oulun yliopisto, 2005. ISBN 951-42-7844-5.
 • Rinnekangas, Rax: Maantiekiitäjä taiteen labyrinteissa, eli, Tuntemattoman taidesoturin seikkailut maalla, merellä, ilmassa ja maassa. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-14353-0.
 • Ruohonen, Voitto: Kadun varjoisalla puolella: Rikoskirjallisuuden ja yhteiskuntatutkimuksen dialogeja. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1193. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-025-7.
 • Rytkönen, Olavi (toim.): Parhaat lavarunot: Johdatus poetry slamiin, osa 1. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-248-2.
 • Saarinen, Sirkka: Suomalais-ugrilaisten kansojen folklore. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 36. Turku: Turun yliopisto, 1990. ISBN 951-880-490-7.
 • Sahlberg, Arja: Koivu sekä tähti: Ihminen, yhteiskunta, ihmiskunta Santeri Alkion tuotannossa ja poliittisessa toiminnassa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A, vol. 454. Tampere: Tampereen yliopisto, 1995. ISBN 951-44-3803-5.
 • Salama, Hannu: Pentti Saarikoski, legenda jo eläessään. Legenda jo eläessään. Porvoo Helsinki: WSOY, 1975. ISBN 951-0-07285-0.
 • Salin, Sari: Narri kertojana: Kultaisesta aasista suomalaiseen postmodernismiin. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1180. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 008. ISBN 978-952-222-008-0.
 • Salokannel, Juhani: Linnasta Saarikoskeen: Suomalaisia kirjailijakuvia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-19018-7.
 • Salokannel, Juhani (toim.): Kirjojen Suomi. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-14082-5.
 • Sarjala, Jukka: Salonkien aaveet: Varhaisin kauhuromantiikka Suomen kirjallisuudessa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1141. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. ISBN 978-951-746-933-3.
 • Savolainen, Matti (toim.): Marginalia ja kirjallisuus: Ääniä suomalaisen kirjallisuuden reunoilta. Suomi 175. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1995. ISBN 951-717-853-0.
 • Seppälä, Arto: Ajatus on hiirihaukka: Veikko Huovinen, humoristi. 2. uusittu painos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-18199-4.
 • Seppälä, Mikko-Olavi & Seppälä, Riitta: Aale Tynni. Hymyily, kyynel, laulu. Helsinki: WSOY, 2013. ISBN 978-951-0-38306-3.
 • Sihvo, Hannes: Soutu Bysanttiin. Paavo Haavikon metodin ja maailmankuvan tarkastelua. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 356. Joensuun korkeakoulun julkaisuja. Sarja A 14. Helsinki Joensuu: Suomalaisen kirjallisuuden seura: Joensuun korkeakoulu, 1980. ISBN 951-717-200-1.
 • Sihvo, Hannes & Turunen, Risto: Veijo Meri. Täynnä liikettä. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 710. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1998. ISBN 951-717-943-X.
 • Similä, Markus: Rakkaimmat joululaulut ja niiden tekijät: Arkihuolesi kaikki heitä. Helsinki: Gummerus, 2002. ISBN 951-20-6173-2.
 • Siukonen, Jyrki (toim.): Kuvia pohjoisen tasavallasta: Mukka, Särestöniemi ja Palsa. Kirjoittajat: Elina Arminen, Tuija-Hautala-Hirvioja ja Jyrki Siukonen. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2011. ISBN 978-952-484-406-2.
 • Soikkeli, Markku (toim.): Kurittomat kuvitelmat: Johdatus 1990-luvun kotimaiseen kirjallisuuteen. Taiteiden tutkimuksen laitos. Sarja A, n:o 50. Turku: Turun yliopisto, 2002 (2. painos 2003). ISBN 951-29-2304-1.
 • Tapioharju, Taru: Tyttö kaupungissa: Uuden naisen diskurssi Mika Waltarin 1920- ja 1930-luvun Helsinki-romaaneissa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1511. Tampere: Tampere University Press, 2010. ISBN 978-951-44-8040-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Tarkiainen, Viljo: Aleksis Kivi. Elämä ja teokset. 6. painos (1. painos 1915). Profiili-sarja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984. ISBN 951-0-12389-7.
 • Tarkka, Pekka: Pentti Saarikoski: Vuodet 1937–1963. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-14318-2.
 • Tarkka, Pekka: Pentti Saarikoski 2: Vuodet 1964–1983. Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-15321-8.
 • Terho, Henri (toim.): Paavolaisen paikat: Kohtaamisia Olavi Paavolaisen kanssa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 937. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-528-9.
 • Toivanen, Tuulia: ”Se on se kiinalainen Nieminen”: Modernismi ja protesti Pertti Niemisen tuotannossa. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1239. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-127-8.
 • Turtiainen, Minna & Wahlroos, Tuija (toim.): Maaemon lapset: Tolstoilaisuus kulttuurihistoriallisena ilmiönä Suomessa. Liittyy itsenäisenä kokonaisuutena samannimiseen näyttelyyn Gallen-Kallelan museossa 5.6.–29.8.2010. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1260. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-168-1.
 • Turunen, Markku (toim.): Miten kirjani ovat syntyneet. 5, Kirjailijoiden studia litteraria 2011–2012. Helsinki: WSOY, 2012. ISBN 978-951-0-39320-8.
 • Waltari, Mika: Kirjailijan muistelmia. Toimittanut Ritva Haavikko. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1980 (4. painos 1998). ISBN 951-0-10083-8.
 • Varis, Tuula-Liina: Kilpikonna ja olkimarsalkka. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994 (4. painos 1996). ISBN 951-0-19592-8.
 • Varpio, Yrjö (päätoim.): Suomen kirjallisuushistoria 1: Hurskaista lauluista ilostelevaan romaaniin. Päätoimittaja: Yrjö Varpio. Toimittaneet Yrjö Varpio ja Liisi Huhtala. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 724:1. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-717-886-7.
 • Hosiaisluoma, Yrjö: Lauri Viljanen. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 798. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-207-7.
 • Utrio, Kaari: Kiilusilmä feministi, eli, Miksi en enää matkusta junassa. Kirjoitukset ilmestyneet 1984–2005 eri aikakaus-, sanoma- ja iltapäivälehdissä. Helsinki: Tammi, 2008. ISBN 978-951-31-4237-7.
 • Vadén, Tere: Ajo ja jälki: Filosofisia esseitä kielestä ja ajattelusta. Lopunajan historiaa 5. Jyväskylä: Atena, 2000. ISBN 951-796-206-1.
 • Vala, Katri: Eikä minussa ollut pelkoa. Runoilijan omakuva kirjeiden, päiväkirjojen ja kirjoitusten valossa. Toimittanut Kerttu Saarenheimo. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-17481-5.
 • Waltari, Mika: Yksinäisen miehen juna. 4. painos (1. painos 1929). Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-34016-5.
 • Waltari, Mika: Lähdin Istanbuliin: Totta ja tarua Euroopasta 1947. 3. painos (1. painos 1948). Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-34018-9.
 • Waltari, Mika: Kirjailijan muistelmia. Toimittanut Ritva Haavikko. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1980 (4. painos 1998). ISBN 951-0-10083-8.
 • Varpio, Yrjö: Pohjantähden maa: Johdatusta Suomen kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Tampere: Tampere University Press, 1999. ISBN 951-44-4477-9.
 • Varpio, Yrjö (toim.): Yksi puu, kaksi taivasta: Suomalaisia kirjallisuusväitöskirjoja 1833–1847. Suomentaneet Teivas Oksala, Reijo Pitkäranta. Suomi 179. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-871-9.
 • Vartio, Marja-Liisa & Haavikko, Paavo: Sylvi Kekkosen muotokuva. 2. korjattu painos. Helsinki: Art House, 2000. ISBN 951-884-294-9.
 • Vatka, Miia: Suomalaisten salatut elämät: Päiväkirjojen ominaispiirteiden tarkastelua. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1020. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-691-9.
 • Wilhelmsson, Putte: Turmio ja perikato: Mistä me puhumme, kun me puhumme taiteesta ja miten siitä puhutaan hyvin?. Turku: Savukeidas, 2009. ISBN 978-952-5500-54-7.
 • Viikari, Auli: Ääneen kirjoitettu: Vapautuvien mittojen varhaisvaiheet suomenkielisessä lyriikassa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 468. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1987. ISBN 951-717-496-9.
 • Väyrynen, Taru: Odysseia Ouluun: Kirsti Simonsuuren Pohjoisen yökirjan viesti ja vastaanotto. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 750. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-106-2.
 • Yli-Paavola, Jaakko & Laaksonen, Pekka (toim.): Tulinuija. Aleksis Kiven seuran albumi. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1246. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-135-3.

86.201 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Itkonen, Matti: Zenit – ulkoisesta sisäiseen: Askeleet fenomenologiseen aikaan ja sen tajunnallistumismoduksiin Eeva-Liisa Mannerin lyriikassa. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. Sufi-tutkimuksia 11. Tampere: Suomen fenomenologinen instituutti, 1994. ISBN 951-96984-0-X.

86.203 Hakuteokset[muokkaa]

 • Jokinen, Maijaliisa: Uusia suomalaisia kirjailijoita: Lyhyt opas suomen kielen opettajille ja opiskelijoille. Opetushallitus, Moniste 12/2001. Helsinki: Opetushallitus, 2001. ISBN 952-13-1175-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Kainulainen, Siru & Krappe, Johanna (toim.): Suomalaisia nykyrunoilijoita. Helsinki: BTJ Kustannus, 2008. ISBN 978-951-692-711-7.
 • Kohonen, Juhani & Rantala, Risto (toim.): Suomalaisia kirjailijoita. Mitä-missä-milloin: Kansalaisen tietokirjat. Uudistettu laitos teoksesta Suomalaisia kirjailijoita 1500-luvulta nykypäiviin. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-19094-6.
 • Koskela, Lasse: Suomalaisia kirjailijoita Jöns Buddesta Hannu Ahoon. Helsinki: Tammi, 1990. ISBN 951-30-9246-1.
 • Loivamaa, Ismo (toim.): Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2001. ISBN 951-692-499-9.
 • Loivamaa, Ismo (toim.): Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita 7. Helsinki: BTJ, 2010. ISBN 978-951-692-790-2.
 • Loivamaa, Ismo: Kotimaisia nykykertojia 1–2. Uudelleen muokattu ja päivitetty kahdesta aiemmin julkaistusta niteestä. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2003. ISBN 951-692-536-7.
 • Pihlajaniemi, Anna & Riihivaara, Katri: Kotimaisia nykykertojia 7. Helsinki: BTJ Kustannus, 2008. ISBN 978-951-692-691-2.
 • Sisättö, Vesa (toim.): Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita 5. Helsinki: BTJ, 2008. ISBN 978-951-692-713-1.
 • Sisättö, Vesa & Halme, Jukka: Aapelista juoppohulluun. Kotimaisia humoristeja 1. Helsinki: Avain, 2012. ISBN 978-951-692-943-2.
 • Sisättö, Vesa & Silvonen, Sarianna: Kotimaisia nykykertojia 10. Helsinki: Avain, 2015. ISBN 978-952-304-069-4.
 • Tarkka, Pekka: Suomalaisia nykykirjailijoita. 5. uudistettu laitos. Helsinki: Tammi, 1990. ISBN 951-30-9469-3.
 • Tarkka, Pekka: Suomalaisia nykykirjailijoita. 6. uudistettu laitos. Kuvittanut Pekka Vuori. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-31-1770-7.

86.206 Järjestöt[muokkaa]

 • Häggman, Kai: Pieni kansa, pitkä muisti. Suomalaisen kirjallisuuden seura talvisodasta 2000-luvulle. Suomalaisen kirjallisuuden seran toimituksia 1403. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2015. ISBN 978-952-222-479-8.