Suomenkielisten kirjojen luettelo 9-2

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Pääartikkeli: Bibliografiat

91.8 Uusin aika[muokkaa]

 • Allin, Michael: Zarafa: Tositarina kirahvin matkasta kaukaisesta Afrikasta Pariisin sydämeen. (Zarafa: A giraffe’s true story, from deep in Africa to the heart of Paris, 1999.) Suomennos: Tuula Saarikoski. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16040-0.
 • Alnæs, Karsten: Euroopan historia. Kiihkon aika: 1600–1800. (Historien om Europa 1600–1800: Besettelse, 2004.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20161-1.
 • Alnæs, Karsten: Euroopan historia. Ihanteiden nousu: 1800–1900. (Historien om Europa 1800–1900: Oppbrud, 2005.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-20162-X.
 • Apunen, Osmo: Murrosaikojen maailmanpolitiikka: Ulkopolitiikan, kansainvälisen politiikan ja kansainvälisten suhteiden kehityslinjat ja rakenteet. 3. tarkistettu painos. Studia politica Tamperensis no. 3. Tampere: Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos, 2004. ISBN 951-44-5872-9.
 • Calder, Anneli (vastaava toim.): Kansakunnat heräävät: Vuodesta 1812 vuoteen 1856. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: L’éveil des nationalités. Suomennos: Anna Koponen. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 2000. ISBN 951-584-427-4.
 • Engman, Max: Kaksoiskotka ja leijona: Nikolai Valapaton muisto ja muita kirjoituksia. Suomentanut Marja Engman. Kleio ja nykypäivä. Helsinki: VAPK-kustannus, 1992. ISBN 951-37-0772-5.
 • Hobsbawm, Eric: Äärimmäisyyksien aika: Lyhyt 1900-luku (1914–1991). (The age of extremes: The short twentieth century, 1914–1991, 1994.) Suomennos: Pasi Junila. Tampere: Vastapaino, 1999. ISBN 951-768-043-0.
 • Iso-Markku, Jaana & Kervinen, Aino (toim.): Ranskan vallankumous: Vuodesta 1774 vuoteen 1812. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: Le temps des révolutions. Suomennos: Heikki Kaskimies. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 2000. ISBN 951-584-426-6.
 • Iso-Markku, Jaana (toim.): Imperialismin nousu: Vuodesta 1856 vuoteen 1901. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: Les rivalités impériales. Suomennos: Antero Helasvuo. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 2001. ISBN 951-584-484-3.
 • Klinge, Matti: Porvariston nousu. 1. painos 1985 teossarjassa Otavan suuri maailmanhistoria, osa 14. Helsingissä: Otava, 1994. ISBN 951-1-13376-4.
 • Klinge, Matti: Napoleonin varjo: Euroopan ja Suomen murros 1795–1815. Merkkivuosi 1809: kansakuntaa rakentamaan -hanke. Helsingissä: Otava, 2009. ISBN 978-951-1-23238-4.
 • Matilainen, Pekka: Humanisteja & romantikkoja: Kirjoituksia varhaishumanismista ja romantiikan ajasta. Helsinki: Yliopistopaino, 2001. ISBN 951-570-511-8.
 • Matilainen, Pekka: Belle époque: Ihmeellinen vuosisadanvaihde. Helsinki: Yliopistopaino, 2004. ISBN 951-570-593-2.
 • Paasivirta, Juhani: Pienet valtiot Euroopassa: Kansainvälisen järjestelmän muutoksia 1800- ja 1900-luvuilla. Historiallisia tutkimuksia 139. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1988. ISBN 951-8915-06-7.
 • Raento, Pauliina (toim.): Yhdessä erikseen: Kansalliset konfliktit Länsi-Euroopassa. Helsinki: Gaudeamus, 1993. ISBN 951-662-574-6.
 • Salis, J. R. von: Uudemman ajan maailmanhistoria. 1, Bismarckin johtoasema Euroopassa. (Weltgeschichte der neuesten Zeit: Die deutsche Vormachtstellung, 1951, 1961.) Suomentanut Kai Kaila. Historiankirjasto. Porvoo Helsinki: WSOY, 1965.
 • Salis, J. R. von: Uudemman ajan maailmanhistoria. 2, Imperialistisia ristiriitoja. (Weltgeschichte der neuesten Zeit: Das Zeitalter des Imperialismus, 1951, 1961.) Suomentanut Kai Kaila. Historiankirjasto. Porvoo Helsinki: WSOY, 1965.
 • Salis, J. R. von: Uudemman ajan maailmanhistoria. 4, Kriisit ja suursota. (Weltgeschichte der neuesten Zeit: Der erste Weltkrieg, 1951, 1962.) Suomentanut Kai Kaila. Historiankirjasto. Porvoo Helsinki: WSOY, 1966.
 • Salis, J. R. von: Uudemman ajan maailmanhistoria. 5, Versaillesista talouspulaan. (Weltgeschichte der neuesten Zeit: Das neue Staatensystem, 1955, 1965.) Suomentanut Kai Kaila. Historiankirjasto. Porvoo Helsinki: WSOY, 1966.
 • Salis, J. R. von: Uudemman ajan maailmanhistoria. 6, Hakaristin varjossa. (Weltgeschichte der neuesten Zeit: Die Grosse Krise und der Zweite Weltkrieg, 1955, 1965.) Suomentanut Kai Kaila. Historiankirjasto. Porvoo Helsinki: WSOY, 1966.
 • Salmi, Hannu (toim.): Menneen ja tulevan välillä: 1800-luvun kulttuurihistorian lukukirja. Turku: k&h, 2011. ISBN 978-951-29-4543-6.
 • Syrjämaa, Taina: Edistyksen luvattu maailma: Edistysusko maailmannäyttelyissä 1851–1915. Historiallisia tutkimuksia 234. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. ISBN 978-951-746-942-5.
 • Tuominen, Kirsi-Marja ym: Kansa ja kumous: Modernin Euroopan murroksia 1880–1930. Historiallinen arkisto 111. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1998. ISBN 951-710-078-7.
 • Tötschinger, Gerhard: Kaikki kyytiin! Matkalla biedermeier-ajan Euroopassa. (”Ach, wer da mitreisen könnte...”: Reisen im Biedermeier, 2001.) Suomennos: Sirpa Alkunen. Espoo: Plataani, 2002. ISBN 952-5429-01-6.

91.807 Oppikirjat[muokkaa]

 • Hannula, Seppo ym: Muuttuva maailma: Lukion historia. Kurssi 4, Teollistuva yhteiskunta; Kurssi 5: Nykyajan maailma. Kuopio: Kustannuskiila, 1990. ISBN 951-657-242-1.

91.81 Nykyaika[muokkaa]

 • Alnæs, Karsten: Euroopan historia. Pimeyden aika: 1900–1945. (Historien om Europa 1900–1945: Mørkets tid, 2006.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-22186-9.
 • Courtois, Stéphane ym: Kommunismin musta kirja: Rikokset, terrori, sorto. Suomentajat: Kaarina Turtia, Matti Brotherus ja Heikki Eskelinen. Helsinki: WSOY, 2000 (5. painos 2003). ISBN 951-0-25073-2.
 • Desai, Meghnad: Marxin kosto: Kapitalismin uusi nousu ja valtiokeskeisen sosialismin kuolema. (Marx’s revenge: The resurgence of capitalism and the death of statist socialism, 2003.) Suomentanut Timo Soukola. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-077-0.
 • Englund, Peter: Kirjeitä nollapisteestä: Historiallisia esseitä. (Brev från nollpunkten: Historiska essäer, 1996.) Suomentanut Timo Hämäläinen. 2. painos (1. painos 1998). Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-28332-0.
 • Eskola, Seikko: Historian kuolema ja kulttuurien taistelu: Kirjoituksia historiasta ja nykyajasta. Kleio-sarja. Helsinki: Edita, 2006. ISBN 951-37-4553-8.
 • Glover, Jonathan: Ihmisyys: 1900-luvun moraalihistoria. (Humanity: A moral history of the twentieth century, 1999.) Suomennos: Petri Stenman. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2003. ISBN 952-471-020-X.
 • Huntington, Samuel P.: Kulttuurien kamppailu ja uusi maailmanjärjestys. (The clash of civilizations: Remaking of world order, 1996.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2003. ISBN 952-5202-72-0.
 • Härmänmaa, Marja & Mattila, Markku (toim.): Uusi uljas ihminen, eli, Modernin pimeä puoli. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-113-8.
 • Jakobson, Max: 20. vuosisadan tilinpäätös. 2, Pelon ja toivon aika. Helsingissä: Otava, 2001. ISBN 951-1-16581-X.
 • Kalela, Jorma & Lindroos, Ilari (toim.): Jokapäiväinen historia. Tietolipas 177. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-308-1.
 • Kervinen, Aino (toim.): Erään maailman loppu: Vuodesta 1901 vuoteen 1925. Suomennos: Kaarina Turtia. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: La fin d’un monde. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 2001. ISBN 951-584-486-X.
 • Koivunen, Leila & Syrjämaa, Taina (toim.): Samanaikaisuuksia: Kansainvälisiä näköaloja vuoden 1911 maailmaan. Turun yliopisto, Yleinen historia 2. Turku: Turun yliopisto, 2010. ISBN 978-951-29-4388-3.
 • Kunnas, Tarmo: Fasismin lumous: Eurooppalainen älymystö Mussolinin ja Hitlerin politiikan tukijana. Jyväskylä: Atena, 2013. ISBN 978-951-796-933-8.
 • Kurlansky, Mark: 1968 – vuosi joka vavahdutti maailmaa. (1968: The year that rocked the world, 2005.) Suomentanut Kirsi Komonen. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2008. ISBN 978-952-01-0103-9.
 • Laamanen, Ville: Vaistojen ja järjen taistelu: Olavi Paavolainen totalitarististen ihmiskäsitysten tulkkina 1930-luvulla. Pro gradu -työ: Turun yliopisto, poliittisen historian laitos. Turun yliopiston poliittisen historian tutkimuksia 30. Turku: Turun yliopisto, poliittisen historian laitos, 2006. ISBN 951-29-3211-3.
 • Laamanen, Ville: Suuri levottomuus: Olavi Paavolaisen kulttuurinen katse ja matkat 1936–1939. Väitöskirja: Turun yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Turku: K&H, 2014. ISBN 978-951-29-5632-6.
 • Lindqvist, Sven: Nyt sinä kuolit: Pommien vuosisata. (Nu dog du: Bombernas århundrade, 1999.) Suomentanut Heikki Salojärvi. Vantaa: Pequod, 2000. ISBN 951-97226-8-8.
 • Meyer, Michael: Ihmisten vuosi 1989. (The year that changed the world: The untold story behind the fall of the Berlin Wall, 2009.) Suomentanut Veli-Pekka Ketola. Hämeenlinna: Karisto, 2010. ISBN 978-951-23-5321-7.
 • Tiusanen, Tauno: Elämä rautaesiripun varjossa: Toisinajattelijan päiväkirja. Kleio. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5358-0.
 • Wheen, Francis: Kuinka humpuuki valloitti maailman: Nykyajan harhojen lyhyt historia. (How mumbo-jumbo conquered the world: A short history of modern delusions, 2004.) Suomentanut Seppo Hyrkäs. Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7026-X.

91.8107 Oppikirjat[muokkaa]

 • Ahtiainen, Marketta ym: Kansainvälisten suhteiden aikakirja. 8. uudistettu painos. Helsinki: Edita, 2007. ISBN 978-951-37-5086-2.

92 Suomen historia[muokkaa]

 • Ahtiainen, Pekka (toim.): Historia nyt: Näkemyksiä suomalaisesta historiantutkimuksesta. Historiallisen yhdistyksen 100-vuotisjuhlajulkaisu. Historiallisen yhdistyksen julkaisuja 5. WSOY kurssikirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16691-X.
 • Ahtiainen, Pekka & Tervonen, Jukka: Menneisyyden tutkijat ja metodien vartijat: Matka suomalaiseen historiankirjoitukseen. Suomen historiallinen seura: Käsikirjoja 17:1. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1996. ISBN 951-710-039-6.
 • Aminoff-Winberg, Johanna (toim.): Ritarihuone ja Suomen aatelissuvut. (Adeln och dess hus, 2013.) Artikkelien suomennokset: Salla Korpela ja Wilhelm Brummer. Helsinki: Minerva, 2013. ISBN 978-952-492-781-9.
 • Aromaa, Vuokko (toim.): Lääkäri, lukkari, talonpoika, duunari: Lukuja suomalaisten historiaan. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-12858-2.
 • Bladh, Gabriel & Kuvaja, Christer (toim.): Kahden puolen Pohjanlahtea. 1, Ihmisiä, yhteisöjä ja aatteita Ruotsissa ja Suomessa 1500-luvulta 1900-luvulle. Historiallinen arkisto 123:1. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-825-3.
 • Einonen, Piia & Karonen, Petri (toim.): Arjen valta: Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450–1860). Historiallinen arkisto 116. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-413-4.
 • Engman, Max: Kaksoiskotka ja leijona: Nikolai Valapaton muisto ja muita kirjoituksia. Suomentanut Marja Engman. Kleio ja nykypäivä. Helsinki: VAPK-kustannus, 1992. ISBN 951-37-0772-5.
 • Haataja, Lauri & Kallio, Veikko: Suomalainen sisu. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19598-7.
 • Haavikko, Paavo: Kansakunnan linja. Laajennettu laitos. Kansialanimeke: Kommentteja erään tuntemattoman kansan tuntemattomaan historiaan 1904–1990. Edellinen laitos ilmestynyt 1977 Otavan kustantamana nimellä: Kansakunnan linja: Kommentteja erään tuntemattoman kansan tuntemattomaan historiaan 1904–1975. Helsingissä: Art House, 1990. ISBN 951-884-048-2.
 • Halonen, Tero & Aro, Laura (toim.): Suomalaisten symbolit. Jyväskylä: Atena, 2005. ISBN 951-796-394-7.
 • Hartikainen, Esko & Harinen, Päivi & Hurmalainen, Leila (toim.): Opinpaikat: Elämänkulkuja sivistyskansan elämäkerrassa. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2007. ISBN 978-951-9140-38-4.
 • Heikkinen, Antero: Perinneyhteisöstä kansalaisyhteiskuntaan: Koulutuksen historia Suomessa esihistorialliselta ajalta itsenäisyyden aikaan. 2. painos (1. painos: Gaudeamus, 1983). Yliopistopaino, 1989. ISBN 951-570-046-9.
 • Helsti, Hilkka & Stark, Laura & Tuomaala, Saara (toim.): Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860–1960. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1101. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-862-8.
 • Häggman, Kai (päätoim.): Suomalaisen arjen historia. 1, Savupirttien Suomi. Helsinki: Weilin + Göös, 2006. ISBN 951-0-29295-8.
 • Häikiö, Martti: Historia ja väärät profeetat: Kirjoituksia Suomen historian kipupisteistä. Kleio. Helsinki: Edita, 2003. ISBN 978-951-37-5436-5.
 • Hämäläinen-Forslund, Pirjo: Maammon marjat: Entisaikain lasten elämää. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987. ISBN 951-0-14619-6.
 • Häyrynen, Maunu: Kuvitettu maa: Suomen kansallisten maisemakuvastojen rakentuminen. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 834. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-304-9.
 • Itkonen, Satu & Kaitavuori, Kaija (toim.): Kansalliset kulttuurilaitokset. Kulttuurin laajakaista -hanke. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1116. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. ISBN 978-951-746-863-3.
 • Itälä, Jaakko (päätoim.): Suomalaisten tarina. 1, Heräämisen aika. Helsinki: Kirjayhtymä, 1993. ISBN 951-26-3830-4.
 • Jahnukainen, Iiro: Aatelikuva Suomen historiassa: Historiografinen vertailututkimus. Lisensiaatintyö: Tampereen yliopisto, historiatieteen laitos. Tampere: Iiro Jahnukainen, 2004.
 • Jakobson, Max: 20. vuosisadan tilinpäätös. 1, Väkivallan vuodet. Helsingissä: Otava, 1999 (4. painos 2003). ISBN 951-1-13369-1.
 • Jakobson, Max: 20. vuosisadan tilinpäätös. 2, Pelon ja toivon aika. Helsingissä: Otava, 2001. ISBN 951-1-16581-X.
 • Jalava, Marja: Kirjoitettu kansakunta: Sukupuoli, uskonto ja kansallinen historia 1900-luvun alkupuolen suomalaisessa tietokirjallisuudessa. Historiallinen arkisto 136. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2013. ISBN 978-952-222-417-0.
 • Javanainen, Juha: Suomen historian alkeiskäsikirja: Esihistoriasta uuden ajan alkuun: Yhteiskunnallisten olojen kuvausta halki vuosisatojen poliittinen historia poislukien. Tampere: MC-pilot, 2000. ISBN 952-5452-40-9.
 • Jokisipilä, Markku & Niemi, Mari K. (toim.): Entäs jos... Lisää vaihtoehtoista Suomen historiaa. Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7203-3.
 • Juslenius, Daniel: Suomalaisten puolustus. (Vindiciae Fennorum, 1703.) Suomentanut ja johdannon kirjoittanut Juhani Sarsila. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 615. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1994. ISBN 951-717-832-8.
 • Jutikkala, Eino (toim.): Suomen talous- ja sosiaalihistorian kehityslinjoja. Historian korkeakoulu 2. Porvoo Helsinki: WSOY, 1968.
 • Juva, Einar W. & Juva, Mikko: Suomen kansan historia. 1, Esihistoria ja keskiaika. Helsinki: Otava, 1964.
 • Juva, Einar W. & Juva, Mikko: Suomen kansan historia. 2, Uskonpuhdistuksen aika ja suurvallan synty. Helsinki: Otava, 1965.
 • Juva, Mikko & Niitemaa, Vilho & Tommila, Päiviö (toim.): Suomen historian dokumentteja 1. Helsinki: Otava, 1968.
 • Juva, Mikko & Niitemaa, Vilho & Tommila, Päiviö (toim.): Suomen historian dokumentteja 2. Helsinki: Otava, 1970.
 • Kajanto, Iiro: Latina, kreikka ja klassinen humanismi Suomessa keskiajalta vuoteen 1828. Tietolipas 169. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-201-8.
 • Kannisto, Päivi: Suolatut säkeet: Suomen ja suomalaisten diskursiivinen muotoutuminen 1600-luvulta Topeliukseen. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 690. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-717-947-2. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Kantor, Dan & London-Zweig, Mindele & Muir, Simo (toim.): Lechaim! Kuvia Suomen juutalaisten historiasta. Helsinki: Helsingin juutalainen seurakunta, 2006. ISBN 952-92-0833-2.
 • Karimo, Aarno: Kumpujen yöstä: Suomalaisia vaiheita, tekoja ja oloja kivikaudesta nykyaikaan. Kuvittanut ja kirjoittanut Aarno Karimo. Taiteilijan ja hänen teoksensa esittelyn kirjoittanut Päiviö Tommila. Värikuvat valokuvannut Ä. Fethulla. 3. painos (2. painos, lyhennetty laitos ilmestynyt kolmena niteenä 1958–59). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-11906-7.
 • Katajala, Kimmo (toim.): Manaajista maalaisaateliin: Tulkintoja toisesta historian, antropologian ja maantieteen välimaastossa. Tietolipas 140. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1995. ISBN 951-717-862-X.
 • Katajala, Kimmo: Suomalainen kapina: Talonpoikaislevottomuudet ja poliittisen kulttuurin muutos Ruotsin ajalla (n. 1150–1800). Historiallisia tutkimuksia 212. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-306-5.
 • Kemiläinen, Aira & Hietala, Marjatta & Suvanto, Pekka (toim.): Mongoleja vai germaaneja? Rotuteorioiden suomalaiset. Historiallinen arkisto 86. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1985. ISBN 951-9254-63-3.
 • Keskinen, Jarkko & Teräs, Kari (toim.): Luottamus, sosiaalinen pääoma, historia. Historia mirabilis 5. Turku: Turun historiallinen yhdistys, 2008. ISBN 978-952-99637-4-4.
 • Keskisarja, Teemu: Vääpeli T:n tapaus ja muita kertomuksia suomalaisesta terrorista. Jyväskylä: Atena, 2010. ISBN 978-951-796-623-8.
 • Kiuasmaa, Kyösti ym. (toim.): Yksilö ja yhteiskunnan muutos: Juhlakirja Viljo Rasilan täyttäessä 60 vuotta 22.1.1986. Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A, vol. 202. Tampere: Tampereen yliopisto, 1986. ISBN 951-44-1873-5.
 • Klinge, Matti: Bernadotten ja Leninin välissä: Tutkielmia kansallisista aiheista. Taskutieto 128. Porvoo Helsinki: WSOY, 1975. ISBN 951-0-06881-0.
 • Klinge, Matti: Muinaisuutemme merivallat: Kuvitettu historiallinen luonnos. 2. korjailtu painos (1. painos 1983). Helsingissä: Otava, 1984. ISBN 951-1-07858-5.
 • Klinge, Matti: Mesimarja, myytti, Mannerheim: Tutkielmia ja puheenvuoroja. Artikkelit julkaistu pääosin sanoma- ja aikakauslehdissä 1988–1993. Helsingissä: Otava, 1994. ISBN 951-1-13300-4.
 • Klinge, Matti: Suomen sinivalkoiset värit: Kansallisten ja muidenkin symbolien vaiheista ja merkityksestä. 3. painos (1. painos 1981). Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15314-5.
 • Klinge, Matti: Katsaus Suomen historiaan. 5. uudistettu painos. Helsingissä: Otava, 2001. ISBN 951-1-17274-3.
 • Klinge, Matti: Suomi Euroopassa. Pohjautuu teokseen Katsaus Suomen historiaan. Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-18341-9.
 • Klinge, Matti: Lyhyt Suomen historia. Uudistettu laitos teoksesta Suomi Euroopassa. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-951-1-24946-7.
 • Kolbe, Laura (päätoim.): Suomen kulttuurihistoria: 1, Taivas ja maa. Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-31-1842-8.
 • Kolbe, Laura (päätoim.): Suomen kulttuurihistoria: 2, Tunne ja tieto. Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-31-1843-6.
 • Kolbe, Laura (päätoim.): Suomen kulttuurihistoria: 3, Oma maa ja maailma. Helsinki: Tammi, 2003. ISBN 951-31-1844-4.
 • Kolbe, Laura (päätoim.): Suomen kulttuurihistoria: 4, Koti, kylä, kaupunki. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-31-1845-2.
 • Kolbe, Laura (päätoim.): Suomen kulttuurihistoria: 5, Viisisataa pienoiselämäkertaa: Hakemisto. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-31-1846-0.
 • Komulainen, Arvo: Taistelu Ahvenanmaasta: Oolannin iäisyyskysymys. Helsingissä: Ajatus, 2005. ISBN 951-20-6796-X.
 • Koskinen, Inkeri: Villi Suomen historia: Välimeren Väinämöisestä Äijäkupittaan pyramideihin. Helsinki: Tammi, 2015. ISBN 978-951-31-8392-9.
 • Krohn, Julius: Kertomuksia Suomen historiasta. 1, Pakanuuden aikakausi, I. Näköispainos. Alkuperäinen: Tampereella: Hagelberg, 1877. Helsinki: Salakirjat, 2008. ISBN 978-952-5774-02-3.
 • Kuisma, Markku: Rosvoparonien paluu: Raha ja valta Suomen historiassa. Helsinki: Siltala, 2010. ISBN 978-952-234-025-2.
 • Kullberg, Anssi (toim.): Suomi, terrorismi, Supo: Koira, joka ei haukkunut: Miksi ja miten Suomi on välttynyt terroristisen toiminnan leviämiseltä?. Pohjautuu Suojelupoliisin ja puolustusministeriön tutkimushankkeeseen. Helsinki: WSOY, 2011. ISBN 978-951-0-38577-7.
 • Lahtinen, Tuomo: Polttohautaus Suomessa: Aatehistoria ja kehitys. Religionsvetenskapliga skrifter 18. Turku: Åbo akademi, 1989. ISBN 951-649-571-0.
 • Laitila, Teuvo: Uskonto, isänmaa ja antisemitismi: Kiistely juutalaisista suomalaisessa julkisuudessa ennen talvisotaa. Helsinki: Arator, 2014. ISBN 978-952-9619-26-9.
 • Lehtonen, Tuomas M. S.: Suomi, outo, pohjoinen maa? Näkökulmia Euroopan äären historiaan ja kulttuuriin. Puheenvuoroja. Sitra 229. Jyväskylä: PS-kustannus, 1999. ISBN 952-451-001-4.
 • Linna, Martti (toim.): Suomen varhaiskeskiajan lähteitä. Historian aitta 21. Lohja: Historian ystäväin liitto, 1989. ISBN 951-96006-1-2.
 • Lipponen, Paavo: Järki voittaa: Suomalainen identiteetti globalisaation aikakaudella. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-20788-7.
 • Lod, Erkki: Suomalaisen ihmisen kehityksestä 1800-luvulta nykypäivään: Alamaisesta kansalaiseksi, käskijästä kohti kaveruutta. Helsinki: Edico, 2007. ISBN 978-952-5708-13-4.
 • Lounema, Risto: Suomen kansan pyhät paikat. Helsinki: Yhtyneet kuvalehdet, 2003. ISBN 952-5257-57-6.
 • Löytönen, Markku & Kolbe, Laura (toim.): Suomi: Maa, kansa, kulttuurit. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 753. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-041-4.
 • Meinander, Henrik: Suomen historia: Linjat, rakenteet, käännekohdat. (Finlands historia: Linjer, strukturer, vändpunkter, 2006.) Suomentanut Paula Autio. Helsinki: WSOY, 2006 (3. tarkistettu painos 2007). ISBN 951-0-30809-9.
 • Meinander, Henrik: Tasavallan tiellä: Suomi kansalaissodasta 2000-luvulle. (Finlands historia 4, 1999.) Suomennos: Paula Autio. Espoo: Schildt, 1999. ISBN 951-50-1055-1.
 • Meri, Veijo: Maassa taivaan saranat: Suomalaisten historia vuoteen 1814. Helsingissä: Otava, 1993 (uusi painos 2008). ISBN 951-1-12927-9.
 • Meri, Veijo: Pohjantähden alla: Kirjoituksia Suomen historiasta. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-16077-X.
 • Messenius, Johannes: Suomen riimikronikka. (Finlands rimkrönika.) Toimittaneet ja suomentaneet Harry Lönnroth ja Martti Linna. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 913. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-476-2.
 • Messenius, Johannes: Suomen, Liivinmaan ja Kuurinmaan vaiheita, sekä tuntemattoman tekijän Suomen kronikka. (Alkuteokset: Ex Johannis Messenii Scondia illustrata, tomus X, seu Chronologia de rebus Venedarum Borealium, ad Scondiam jure pertinentium, scilicet Finnonum, Livonum, et Curlandorum, ab ipso fermè orbis diluvio, ad annum Christi MDCXXVIII gestis, 1636. Chronicon Finlandiae.) Suomentaneet Martti Linna, Jorma Lagerstedt, Erkki Palmén. Julkaisija Historian ystäväin liitto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 467. Historiallinen kirjasto 21. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1988. ISBN 951-717-495-0.
 • Metsämäki, Mikko & Nisula, Petteri: Aktivistit: Suomalaisten kansalaisliikkeiden tarina. Kleio. Helsinki: Edita, 2006. ISBN 951-37-4587-2.
 • Mikkola, Kati: Tulevaisuutta vastaan: Uutuuksien vastustus, kansantiedon keruu ja kansakunnan rakentaminen. Väitöskirja: Turun yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1251. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-149-0.
 • Mäkelä-Alitalo, Anneli: Vanhat käsialat: Avain Ruotsin ajan asiakirjoihin. Ilmestynyt aiemmin nimellä Käsialakirja Sukuseurojen keskusliiton kustantamana. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1010. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004 (2. painos 2007). ISBN 951-746-660-9.
 • Mäkikalli, Maija & Mäkinen, Katriina & Oinonen, Paavo (toim.): Suomalaisten kulttuurihistoriaa: Opiskeluopas. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja, Kulttuurihistoria. Turku: Täydennyskoulutuskeskus, Turun yliopisto, 1998.
 • Mäkinen, Vesa: Suomen vanhat linnat. 4. painos (2. tarkistettu painos 1978). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2004. ISBN 951-0-23182-7.
 • Niemi, Mari K. & Pernaa, Ville (toim.): Entäs jos... Vaihtoehtoinen Suomen historia. Helsingissä: Ajatus, 2005. ISBN 951-20-6892-3.
 • Nuorteva, Jussi: Suomalaisten ulkomainen opinkäynti ennen Turun akatemian perustamista 1640. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Bibliotheca historica 27. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 177. Helsinki: Suomen historiallinen seura: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 1997. ISBN 951-710-064-7.
 • Nygård, Toivo: Erilaisten historiaa: Marginaaliryhmät Suomessa 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-091-3.
 • Närhinen, Salla & Tiitta, Allan (toim.): Maamme-laulusta joulukuun kuudenteen. Pohjautuu Suomen symbolit -luentosarjaan. Topelius-seuran julkaisuja 2. Helsinki: Topelius-seura, 2006. ISBN 952-91-9936-8.
 • Ojanen, Eero & Jalonen, Olli: Kymmenen vuosituhatta: Kertomuksia suomalaisten historiasta. Jyväskylä: Atena, 1999. ISBN 951-796-175-8.
 • Olaus Magnus: Pohjoisten kansojen historia: Suomea koskevat kuvaukset. (Historia de gentibus septentrionalibus, 1555.) Suomentanut Kaarle Hirvonen. Esipuheen ja selitykset laatinut Kustaa Vilkuna. Helsinki: Otava, 1973. ISBN 51-1-01184-7.
 • Olaus Magnus: Suomalaiset Pohjoisten kansojen historiassa. Osa 1. (Historia de gentibus septentrionalibus, 1555.) Päätoimittaja: Kai Linnilä. Helsinki: Somero: Tammi: Amanita, 2002. ISBN 951-31-2637-4.
 • Olaus Magnus: Suomalaiset Pohjoisten kansojen historiassa. Osa 2. (Historia de gentibus septentrionalibus, 1555.) Päätoimittaja: Kai Linnilä. Helsinki: Somero: Tammi: Amanita, 2002. ISBN 951-31-2638-2.
 • Orrman, Eljas & Pispala, Elisa: Suomen historian asiakirjalähteet. Julkaisija: Kansallisarkisto. Helsinki: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19284-8.
 • Paavilainen, Marko: Kun pääomilla oli mieli ja kieli: Suomalaiskansallinen kielinationalismi ja uusi kauppiaskunta maakaupan vapauttamisesta 1920-luvun alkuun. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Bibliotheca historica 96. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura: Helsingin kauppiaitten yhdistys, 2005. ISBN 951-746-718-4.
 • Palmgren, Raoul: Suuri linja: Arwidssonista vallankumouksellisiin sosialisteihin: Kansallisia tutkimuksia. 2. painos (1. painos 1948). Helsinki: Kansankulttuuri, 1976. ISBN 951-615-125-6.
 • Palonen, Kari: Aatevirtauksia Suomessa Snellmanista nykyaikaan. Kuvitus: Jouni J. Särkijärvi. Helsinki: Opintotoiminnan keskusliitto, 1975. ISBN 951-9195-04-1.
 • Peltonen, Matti: Viinapäästä kolerakauhuun: Kirjoituksia sosiaalihistoriasta. Helsinki: Hanki ja jää, 1988. ISBN 951-8916-01-2.
 • Pesonen, Miia & Harri Westermarck: Suomen kansa – mistä ja mikä?. Studia generalia syksy 2003. Helsinki: Helsingin yliopisto, vapaan sivistystyön toimikunta, 2004. ISBN 952-10-1762-7.
 • Pihkala, Erkki ym. (toim.): Itämaasta itsenäisyyteen: Suomalaisuuden ja ruotsalaisuuden vaikea suhde. Helsinki: Suomalaisuuden liitto, 2010. ISBN 978-951-96348-8-3.
 • Poutanen, Pirjo & Kortesuo, Katleena (toim.): Hämeen linna. 2. muutettu painos. Espoo: Inspiro Consulting oy, 2007. ISBN 978-952-92-1677-2.
 • Pulkkinen, Tuija & Sorainen, Antu (toim.): Siveellisyydestä seksuaalisuuteen: Poliittisen käsitteen historia. Historiallinen arkisto 133. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2011. ISBN 978-952-222-276-3.
 • Pölönen, Janne & Jarva, Eero: Antiquitas borea: Antiikin kulttuurin pohjoinen ulottuvuus. Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora 48. Oulu: Oulun yliopisto, 2002. ISBN 951-42-6830-X. Teoksen verkkoversio.
 • Rahikainen, Marjatta (toim.): Matkoja moderniin: Lähikuvia suomalaisten elämästä. Historiallinen arkisto 107. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1996. ISBN 951-710-046-9.
 • Rahikainen, Marjatta (toim.): Suuri muutos: Suomalaisen yhteiskunnan kehityspiirteitä. Lahti: Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, Oppimateriaaleja 15, 1992. ISBN 951-45-6070-1.
 • Raunio, Ilkka: Adlercreutzeista Österbladheihin: Suomen säätyläistön historiaa. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-31-1742-1.
 • Reitala, Aimo: Suomi-neito: Suomen kuvallisen henkilöitymän vaiheet. Helsingissä: Otava, 1983. ISBN 951-1-07430-X.
 • Rusi, Alpo: Tiitisen lista: Stasin vakoilu Suomessa 1960–1989. Helsinki: Gummerus, 2011. ISBN 978-951-20-8607-8.
 • Rusi, Alpo: Etupiirin ote: Suomen valtapeli Euroopan rajalla 1700–2014. Helsinki: Gummerus, 2014. ISBN 978-951-20-9715-9.
 • Salminen, Timo: Aatteen tiede: Suomalais-ugrilainen seura 1883–2008. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1172. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-013-4.
 • Schwanitz, Dietrich: Sivistyksen käsikirja: Kaikki, mikä tulee tietää. (Bildung: Alles, was man wissen muss, 1999.) Suomentanut toimittaen Riitta Virkkunen. Helsinki: Ajatus, 2003. ISBN 951-20-6356-5.
 • Sihvo, Hannes (toim.): Toisten Suomi: Mitä meistä kerrotaan maailmalla. Jyväskylä: Atena, 2001 (1. painos 1995). ISBN 951-796-241-X.
 • Suhonen, V.-P. (toim.): Suomalaiset linnoitukset 1720-luvulta 1850-luvulle. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1318. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2011. ISBN 978-951-616-221-1.
 • Suolahti, Gunnar: Vuosisatain takaa: Kulttuurihistoriallisia kuvauksia 1500-1800-luvuilta. Toimittanut Matti Klinge. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 585. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1993. ISBN 951-717-751-8.
 • Suomalaisuuden juhlakirja. Helsinki: Suomalaisuuden liitto: EstoPress, 1997. ISBN 952-9799-03-9.
 • Tarkka, Jukka ym. (toim.): Suomi 75: Itsenäisen Suomen historia. 1, Rajamaasta tasavallaksi. Teos on Weilin + Göösin aikaisemmin ilmestyneen Suomen historian 5., 6., 7. ja 8. osien pohjalta uudistettu ja täydennetty. Espoo: Weilin + Göös, 1991 (5. painos 1993). ISBN 951-35-5158-X.
 • Tiainen, Jorma & Nummela, Ilkka (toim.): Historiaa tutkimaan. Jyväskylä: Atena, 1996. ISBN 951-796-017-4.
 • Tommila, Päiviö: Suomen historiankirjoitus: Tutkimuksen historia. Porvoo ; Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-15304-4.
 • Tommila, Päiviö (päätoim.): Herää Suomi: Suomalaisuusliikkeen historia. Toimittaja: Maritta Pohls. Kuopio: Kustannuskiila, 1989. ISBN 951-657-280-4.
 • Topelius, Zacharias: Vanha kaunis Suomi. (Finland framstäldt i teckningar, 1845–1852.) Suomentanut Aarne Valpola. Hämeenlinna: Karisto, 1978 (7. painos 2000). ISBN 951-23-1230-1.
 • Topelius, Zacharias: Maisemia Suomesta. Z. Topeliuksen ja hänen taiteilija-aikalaistensa kuvateoksen uudelleen toimittaneet Matti Klinge ja Aimo Reitala. Kuvat Finland framstäldt i teckningar -teoksen (1845–1852) väritetystä laitoksesta. Helsingissä: Otava, 1987 (2. painos 1995). ISBN 951-1-09356-8.
 • Torvinen, Taimi: Kadimah: Suomen juutalaisten historia. Helsingissä: Otava, 1989. ISBN 951-1-10951-0.
 • Utrio, Kaari: Kalevan tyttäret: Suomen naisen tarina. Helsinki: Tammi, 1986. ISBN 951-30-6630-4.
 • Uola, Mikko: AKS:n tie: Akateeminen Karjala-Seura isänmaan ja heimoaatteen asialla. Helsinki: Minerva, 2011. ISBN 978-952-492-532-7.
 • Vahtola, Jouko: Suomen historia: Jääkaudesta Euroopan unioniin. Helsingissä: Otava, 2003 (4. painos 2005). ISBN 951-1-17397-9.
 • Varpio, Yrjö: Pohjantähden maa: Johdatusta Suomen kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Tampere: Tampere University Press, 1999. ISBN 951-44-4477-9.
 • Vesterinen, Ilmari & Lönnqvist, Bo (toim.): Pandoran lipas: Virvatulia esineiden maailmasta. Tietolipas 179. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-319-7.
 • Vihavainen, Timo (toim.): Venäjän kahdet kasvot: Venäjä-kuva suomalaisen identiteetin rakennuskivenä. Kleio-sarja. Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-3954-6.
 • Vilkko, Marjo: Suomi on ruotsalainen. Pohjautuu samannimiseen tv-sarjaan. Helsinki: Schildts & Söderströms, 2014. ISBN 978-951-52-3419-3.
 • Vilkko, Marjo: Suomi on venäläinen. Pohjautuu samannimiseen tv-sarjaan. Helsinki: Schildts & Söderströms, 2015. ISBN 978-951-52-3674-6.
 • Vilkuna, Kustaa H. J.: Katse menneisyyden ihmiseen: Valta ja aineettomat elinolot 1500–1850. Historiallisia tutkimuksia 253. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-204-6.
 • Virrankoski, Pentti: Suomen historia. Ensimmäinen osa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 846. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-341-3.
 • Virrankoski, Pentti: Suomen historia. Toinen osa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 846. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-342-1.
 • Volanen, Risto: Ihmisyyden paluu: Kohti modernin reformaatiota. Esipuhe ja toimitustyö: Seppo Niemelä. Helsinki: Maahenki, 2008. ISBN 978-952-5652-54-3.
 • Ylikangas, Heikki: Väkivallasta sanan valtaan: Suomalaista menneisyyttä keskiajalta nykypäiviin. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23456-7.
 • Zetterberg, Seppo (toim.): Suomen historian pikkujättiläinen. Uudistettu laitos. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27365-1.
 • Zetterberg, Seppo & Tiitta, Allan (toim.): Suomi kautta aikojen. Helsingissä: Otava, 1992. ISBN 951-1-11078-0.

92.02 Kartat. Kartastot[muokkaa]

 • Haapala, Pertti (päätoim.): Suomen historian kartasto. Helsinki: Karttakeskus, 2007. ISBN 978-951-593-029-3.
 • Rantatupa, Heikki & Rautiainen, Matti & Jokinen, Jukka: Atlas: Suomen historia. Iisalmi: IS-Vet, 2006. ISBN 952-5312-80-1.
 • Westerholm, John & Raento, Pauliina (toim.): Suomen kartasto 1999: 100-vuotisjuhlakartasto. 6. laitos (1. laitos 1899). Porvoo Helsinki Juva: WSOY: Suomen maantieteellinen seura, 1999. ISBN 951-0-22480-4.

92.03 Hakuteokset[muokkaa]

 • Laine, Vuokko & Isoviita, Matti: Suomalaisen kulttuurin opas. Helsinki: Tammi, 1999. ISBN 951-31-1546-1.

92.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Ahtiainen, Marketta ym.: Suomen historian aikakirja: Suomen historian käännekohtia. 8. uudistettu painos. Helsinki: Edita, 2005 (10. painos 2007). ISBN 978-951-37-4331-4.
 • Aromaa, Vuokko ym: Suomen varhaishistorian aikakirja: Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan. Helsinki: Edita, 2004 (4. painos 2007). ISBN 951-37-3569-9.
 • Heikkonen, Esko & Ojakoski, Matti & Väisänen, Jaakko: Muutosten maailma. 5, Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan. Lukion historia. Helsinki: WSOY oppimateriaalit, 2006. ISBN 951-0-30652-5.
 • Vilkuna, Kustaa H. J. ym: Suomi kuningaskunnassa: Suomi ennen vuotta 1809. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-27196-9.

92.1 Esi- ja varhaishistoria[muokkaa]

 • Arponen, Aki: Inarin hautuumaasaaret. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A, no 16. Vantaa: Metsähallitus, luonnonsuojelu, 1993. ISBN 951-47-8612-2.
 • Aspelin, J. R.: Muinaisjäännöksiä Suomen suvun asumus-aloilta. Näköispainos. Alkuteokset julkaistu viitenä vihkona: Helsinki: G. W. Edlund; Pietari: Eggers; Paris: C. Klincksieck, 1877–1884. Järjestänyt ja valtion avulla julkaissut J. R. Aspelin. Originaaleista kuvanneet C. Nummelin ja Hjalmar Appelgren. Puulle piirtänyt E. Jacobson. Ranskaksi kääntänyt G. Biaudet. Helsingissä: Art House, 1992. ISBN 951-884-077-6.
 • Aspelin, J. R.: Muinaisjäännöksiä Suomen suvun asumus-aloilta. Näköispainos. Alkuteokset julkaistu viitenä vihkona: Helsinki: G. W. Edlund, 1877–1884. Järjestänyt ja valtionavulla julkaissut J. R. Aspelin. Originaalista kuvannut C. Nummelin ja Hjalmar Appelgren. Puulle piirtänyt E. Jacobson. Ranskaksi kääntänyt G. Biaudet. Helsinki: Salakirjat, 2014. ISBN 978-952-5774-75-7.
 • Blomstedt, Yrjö ym. (toim.): Suomen historia. 1, Kivikausi, pronssikausi ja rautakauden alku, keski- ja myöhäisrautakausi. Espoo: Weilin + Göös, 1984 (4. painos 1989). ISBN 951-35-2490-6.
 • Grünthal, Riho (toim.): Ennen, muinoin: Miten menneisyyttämme tutkitaan. Tietolipas 180. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-332-4.
 • Haavio, Martti: Bjarmien vallan kukoistus ja tuho: Historiaa ja runoutta. Runot suomentanut Aale Tynni. Porvoo Helsinki: WSOY, 1965.
 • Haggrén, Georg ym.: Muinaisuutemme jäljet. Suomen esi- ja varhaishistoria kivikaudelta keskiajalle. Helsinki: Gaudeamus, 2015. ISBN 978-952-495-363-4.
 • Huurre, Matti: 9000 vuotta Suomen esihistoriaa. 5. uudistettu painos. Helsingissä: Otava, 1995 (9. painos 2005). ISBN 951-1-13753-0.
 • Huurre, Matti: Kivikauden Suomi: Sakari Pälsin, Aarne Äyräpään ja Ville Luhon muistolle. Helsingissä: Otava, 1998 (2. painos 2001). ISBN 951-1-15186-X.
 • Häkkinen, Kaisa: Suomalaisten esihistoria kielitieteen valossa. Tietolipas 147. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-855-7.
 • Jaakkola, Jalmari: Suomen varhaishistoria: Heimokausi ja ”kalevala-kulttuuri”. Suomen historia 2. Porvoo Helsinki: WSOY, 1935.
 • Julku, Kyösti (toim.): Itämerensuomi – eurooppalainen maa. Studia historica Fenno-ugrica 2. Jyväskylä: Oulu: Atena: Societas historiae Fenno-ugricae, 1997 (2. tarkistettu painos 1999). ISBN 951-796-093-X.
 • Karimo, Aarno: Kumpujen yöstä: Suomalaisia vaiheita, tekoja ja oloja kivikaudesta nykyaikaan. I, Muinaiskansaa. Kuvittanut ja kirjoittanut Aarno Karimo. [Porvoo]: WSOY, 1929 (2. ja 3. painos 1930).
 • Kentältä poimittua: Kirjoitelmia arkeologian alalta. Toimittajat: Matti Huurre ym. Museovirasto, esihistorian toimisto, julkaisu n:o 2. Helsinki: Museovirasto, 1992. ISBN 951-9075-51-8.
 • Kentältä poimittua: Kirjoitelmia arkeologian alalta 2. Toimittajat: Helena Ranta, Jukka Moisanen, Petri Halinen. Museovirasto, arkeologian osasto, julkaisu n:o 4. Helsinki: Museovirasto, 1994. ISBN 951-9075-74-7.
 • Kentältä poimittua: Kirjoitelmia arkeologian alalta 3. Toimittaja: Helena Ranta. Museovirasto, arkeologian osasto, julkaisu n:o 6. Helsinki: Museovirasto, 1996. ISBN 951-616-005-0.
 • Kentältä poimittua: Kirjoitelmia arkeologian alalta 4. Toimittaja: Helena Ranta. Museovirasto, arkeologian osasto, julkaisu n:o 7. Helsinki: Museovirasto, 1998. ISBN 951-616-036-0.
 • Kentältä poimittua: Kirjoitelmia arkeologian alalta 6. Toimittaja: Helena Ranta. Museovirasto, arkeologian osasto, julkaisu n:o 11. Helsinki: Museovirasto, 2005. ISBN 951-616-124-3.
 • Kivikäs, Pekka: Kalliomaalaukset: Muinainen kuva-arkisto. Jyväskylä: Atena, 1995. ISBN 951-9362-81-9.
 • Kivikäs, Pekka: Kalliomaalausten kuvamaailma. Jyväskylä: Atena, 1997. ISBN 951-796-036-0.
 • Kivikäs, Pekka: Kallio, maisema ja kalliomaalaus. Jyväskylä: Minerva, 2005. ISBN 952-5478-61-0.
 • Kivikoski, Ella: Suomen historia. 1, Suomen esihistoria. Laadittu professori Jalmari Jaakkolan johdolla. Porvoo: WSOY, 1961.
 • Kivikoski, Ella: Suomen kiinteät muinaisjäännökset. Tietolipas 43. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1966.
 • Kivikoski, Ella: Suomen rautakauden kuvasto 1. Porvoo: WSOY, 1947.
 • Kivikoski, Ella: Suomen rautakauden kuvasto 2. Porvoo: WSOY, 1951.
 • Kolbe, Laura (päätoim.): Suomen kulttuurihistoria. 1, Taivas ja maa. Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-31-1842-8.
 • Korosuo, Osmo: Suomen synty: Omaa ja vierasta kansamme vaiheissa. Lahti: Lahden seudun eteläpohojalaaset, 1995. ISBN 952-90-6581-7.
 • Krohn, Julius: Kertomuksia Suomen historiasta. 1, Pakanuuden aikakausi, I. Näköispainos. Alkuperäinen: Tampereella: Hagelberg, 1877. Helsinki: Salakirjat, 2008. ISBN 978-952-5774-02-3.
 • Lehtinen, Leena: Opas Etelä-Savon esihistoriaan. Savonlinna: Savonlinnan maakuntamuseo, 1989. ISBN 951-95391-0-7.
 • Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa & Wahlqvist, Sirpa (toim.): Viikinkejä Eurassa? Pohjoismaisia näkökulmia Suomen esihistoriaan. Euran arkeologiset kokoukset 1989, 1994, 2000. Eura: Euran muinaispukutoimikunta, 2001. ISBN 952-91-3561-0.
 • Luoto, Jukka: Liedon Vanhanlinnan mäkilinna. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 87. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys, 1984. ISBN 951-9056-65-3.
 • Matinolli, Veikko: Suomen kuppikivet. 1, Länsirannikko ja Pirkanmaa. Helsinki: Books on Demand, 2012. ISBN 978-952-286-409-3.
 • Niukkanen, Marianna: Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset: Tunnistaminen ja suojelu. Museoviraston rakennushistorian osaston ohjeita ja oppaita 3. Helsinki: Museovirasto, rakennushistorian osasto, 2009. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Ojanen, Eero: Suomen muinaisjäännöksiä. Helsingissä: Otava, 1995. ISBN 951-1-12039-5.
 • Pentikäinen, Juha & Miettinen, Timo: Pyhän merkkejä kivessä. 2. uudistettu painos. Helsinki: Etnika, 2006. ISBN 951-97889-8-0.
 • Pesonen, Petro & Mökkönen, Teemu: Arkeologipäivät 2004: Muinaisjäännösten suojelun ja tutkimuksen yhteensovittaminen, uutta rautakauden tutkimuksessa. Arkeologipäivät 15.–16.4.2004 Oriveden opistolla. Helsinki: Suomen arkeologinen seura, 2005. ISBN 951-98021-3-4.
 • Pihlman, Sirkku: Kansainvaellus- ja varhaismerovinkiajan aseet Suomessa: Typologia, kronologia ja aseet ryhmästrategioissa. Väitöskirja: Turun yliopisto. Iskos 10. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys, 1990. ISBN 951-9056-95-5.
 • Poutiainen, Hannu (toim.): Hirviveneestä hullukaaliin: Muinaisuskomukset arkeologisen aineiston tulkinnassa. Lahti: Päijät-Hämeen tutkimusseura, 2009.
 • Purhonen, Paula: Elämää kivikauden Suomessa. 31 s. Kuvitus Tiina Miettinen. Toimittaja: Helena Ranta. Helsinki: Museovirasto, 2006. ISBN 951-616-156-1.
 • Purhonen, Paula: Lapinraunioita ja hiidenkiukaita: Kansallismuseossa 17.10.1991 pidetyn ”Epämääräisiä kiviröykkiöitä” koskevan seminaarin alustukset. Museovirasto, arkeologian osasto, julkaisu n:o 3. Helsinki: Museovirasto, 1993. ISBN 951-9075-62-3.
 • Purhonen, Paula: Kristinuskon saapumisesta Suomeen: Uskontoarkeologinen tutkimus. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 106. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys, 1998. ISBN 951-9057-31-5.
 • Rinne, Juhani: Suomen keskiaikaiset mäkilinnat 1: Myöhäisesihistorialliset ja niihin palautuvat keskiaikaiset linnat. Väitöskirja. Helsinki: Tekijä, 1914.
 • Saksa, Aleksandr: Rautakautinen Karjala: Muinais-Karjalan asutuksen synty ja varhaiskehitys. Väitöskirja, Joensuun yliopisto. Studia Carelica humanistica 11. Joensuu: Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta, 1998. ISBN 951-708-602-4.
 • Salo, Unto: Risti ja rauta: Kristilliset kuvat, symbolit ja ornamentit Suomen rautakauden löydöissä: Kristinuskon esineellistä kulttuurihistoriaa ennen kirjoitetun sanan aikaa. Tämä julkaisu on ilmestynyt artikkelina Pyhän Henrikin muisto -seminaarijulkaisussa Satakunta. Helsinki: Emil Cedercreutzin säätiö, 2005. ISBN 951-96550-4-2.
 • Salo, Unto: Kalan pyynnistä karjan hoitoon: Pyyntikulttuurista viljelevän talouden alkuun. Suomen maatalousmuseon julkaisusarja, Pieniä vihkosia nro 2. Loimaa: Suomen maatalousmuseo Sarka, 2005. ISBN 952-99569-1-6.
 • Salo, Unto: Ajan ammoisen oloista: Satakunnan ja naapurimaakuntien esihistoriaa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1093. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-000-4.
 • Suomen väestön esihistorialliset juuret. Kansialanimeke: Tvärminnen symposiumi 17.–19.1.1980. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk h. 131. Helsinki: Societas Scientiarum Fennica, 1984. ISBN 951-653-124-5.
 • Takala, Hannu: Arkeologian harrastajan opas. Kätevät & pätevät. Helsinki: Kirjayhtymä, 1992. ISBN 951-26-3733-2.
 • Tiitinen, Teija (vastaava toim.): Hiidenkiuas ja tulikukka: Opas arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoon. Helsinki: Museovirasto, muinaisjäännösten hoitoyksikkö, 1999. ISBN 951-616-052-2.
 • Viita, Pentti: Viikinkiaika Kalevalan kertomana. Helsinki: Etelän kirja: BSV-kirja, 2005. ISBN 952-5575-05-5.
 • Vilkuna, Kustaa: Kainuu-Kvenland: Missä ja mikä?. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1957.
 • Ylimaunu, Timo: Kvenland 1000: Perämeren rannikon ihminen rautakaudella. Kemi: Kemin taidemuseo, 1995. ISBN 952-90-6728-3.

92.103 Hakuteokset[muokkaa]

 • Purhonen, Paula (vastaava toim.): Maiseman muisti: Valtakunnallisesti merkittävät muinaisjäännokset. Helsinki: Museovirasto, 2001. ISBN 951-616-071-9.

92.10363 Näyttelyt[muokkaa]

 • Eränkö, Liisi & Tiitinen, Teija & Vanhatalo, Simo: Rautakausi Suomessa. 48 s. Kirja syntyi Tiedekeskus Heurekan Rautakausi-näyttelyyn vuonna 1990. Helsinki: Otava, 1990. ISBN 951-1-11254-6.

92.10365 Kokoukset[muokkaa]

 • Julku, Kyösti (toim.): Suomen varhaishistoria: Tornion kongressi 14.–16.6.1991: Esitelmät, referaatit. Toimituskunta: Pentti Koivunen, Markku Mäkivuoti, Jouko Vahtola. Studia historica septentrionalia 21. Rovaniemi: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 1992. ISBN 951-96174-6-9.
 • Mökkönen, Teemu & Seppälä, Sirkka-Liisa (toim.): Arkeologipäivät 2008: Sosiaaliarkeologiaa: Yhteisöt arkeologisen aineiston taustalla & tutkimushistorian painolasti. Helsinki: Suomen arkeologinen seura, 2009. ISBN 978-951-98021-7-6.

92.1063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Eränkö, Liisi & Tiitinen, Teija & Vanhatalo, Simo: Rautakausi Suomessa. Kirja syntyi Tiedekeskus Heurekan Rautakausi-näyttelyyn vuonna 1990. Toimitus: Kati Tyystjärvi. Helsingissä: Otava, 1990. ISBN 951-1-11254-6.

92.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Aromaa, Vuokko ym: Suomen varhaishistorian aikakirja: Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan. Helsinki: Edita, 2004 (4. painos 2007). ISBN 951-37-3569-9.

92.2 Keskiaika[muokkaa]

 • Gardberg, C. J. & Welin, P. O.: Suomen keskiaikaiset linnat. (Finlands medeltida borgar, 1993.) Suomentanut Irma Savolainen. Helsingissä: Otava, 1993 (4. painos 2003). ISBN 951-1-11992-3.
 • Heikkilä, Tuomas: Piirtoja ja kirjaimia: Kirjoittamisen kulttuurihistoriaa keskiajalla. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1208. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-065-3.
 • Heikkilä, Tuomas (toim.): Kirjallinen kulttuuri keskiajan Suomessa. Historiallisia tutkimuksia 254. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-223-7.
 • Kallioinen, Mika: Kirkon ja kruunun välissä: Suomalaiset ja keskiaika. Kleio-sarja. Helsinki: Edita, 2001. ISBN 951-37-3374-2.
 • Kari, Risto: Suomalaisten keskiaika: Myytit ja todellisuus. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-28321-5.
 • Karimo, Aarno: Kumpujen yöstä: Suomalaisia vaiheita, tekoja ja oloja kivikaudesta nykyaikaan. II, Ristin alla. Kuvittanut ja kirjoittanut Aarno Karimo. [Porvoo]: WSOY, 1930 (2. ja 3. painos 1931).
 • Katajala-Peltomaa, Sari: Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-298-9.
 • Saksa, Aleksandr: Rautakautinen Karjala: Muinais-Karjalan asutuksen synty ja varhaiskehitys. Väitöskirja, Joensuun yliopisto. Studia Carelica humanistica 11. Joensuu: Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta, 1998. ISBN 951-708-602-4.

92.3 Uskonpuhdistuksen aika[muokkaa]

 • Gardberg, C. J.: Turun linnan kolme Katarinaa. (Tre Katarinor på Åbo slott, 1985.) Suomennos: Irma Savolainen. 6. painos (1. painos 1986). Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-08575-1.
 • Haavikko, Paavo: Nuijasota: Sisällissodan vuodet 1596–1599. Helsinki: Art House, 1996. ISBN 951-884-206-X.
 • Ylikangas, Heikki: Nuijasota. 3. ajanmukaistettu painos. Helsingissä: Otava, 1996 (6. painos 2005). ISBN 951-1-14253-4.

92.3063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Kolme Katariinaa: Renessanssin nainen Turun Linnassa. Näyttely: Turun kaupungin historiallinen museo 20.4.2001–8.1.2002, Hämeen linnassa 7.3.–23.12.2002. Turun maakuntamuseo, Näyttelyesite 29. Turku: Turun maakuntamuseo, 2001. ISBN 951-595-067-8.

92.4 Ruotsin suurvalta-aika[muokkaa]

 • Eilola, Jari: Rajapinnoilla: Sallitun ja kielletyn määritteleminen 1600-luvun jälkipuoliskon noituus- ja taikuustapauksissa. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto. Bibliotheca historica 81. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-550-5.
 • Heikkinen, Antero: Paholaisen liittolaiset: Noita- ja magiakäsityksiä ja -oikeudenkäyntejä Suomessa 1600-luvun jälkipuoliskolla (n. 1640–1712). Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Historiallisia tutkimuksia 78. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1969.
 • Juslenius, Daniel: Suomen onnettomuus. (De miseriis Fennorum, 1715.) Suomennos, johdanto ja jälkisanat: Juhani Sarsila. 23°45, 11. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2004. ISBN 952-5503-05-4.
 • Katajala, Kimmo: Suurvallan rajalla: Ihmisiä Ruotsin ajan Karjalassa. Historiallinen arkisto 118. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-698-6.
 • Lehtinen, Erkki: Hallituksen yhtenäistämispolitiikka Suomessa 1600-luvulla (1600–n. 1680). Historiallisia tutkimuksia 60. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1961.
 • Lehtinen, Erkki: Suomen varhaishistorian ja ristiretkikauden kuvasta uskonpuhdistus- ja suurvalta-aikana. Historiallisia tutkimuksia 75. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1968.
 • Tarkiainen, Kari: Se vanha vainooja. Käsitykset itäisestä naapurista Iivana Julmasta Pietari Suureen. Historiallisia tutkimuksia 132. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1986. ISBN 951-9254-74-9.
 • Vilkuna, Kustaa H. J.: Viha: Perikato, katkeruus ja kertomus isostavihasta. Historiallisia tutkimuksia 229. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-784-2.

92.5 Vapauden aika ja kustavilainen aika[muokkaa]

 • Kaukiainen, Yrjö: Rantarosvojen saaristo: Itäinen Suomenlahti 1700-luvulla. Historiallisia tutkimuksia 225. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-735-4.
 • Klinge, Matti: Napoleonin varjo: Euroopan ja Suomen murros 1795–1815. Merkkivuosi 1809: kansakuntaa rakentamaan -hanke. Helsingissä: Otava, 2009. ISBN 978-951-1-23238-4.
 • Koskimies, Rafael: Porthanin aika: Tutkielmia ja kuvauksia. Suomen kulttuurihistorian ääriviivoja. Helsinki: Otava, 1956.
 • Suolahti, Gunnar: Elämää Suomessa 1700-luvulla. 2. painos (1. painos 1925.) Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 544. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1991. ISBN 951-717-661-9.

92.502 Kartat. Kartastot[muokkaa]

 • Kuninkaallinen merikartasto 1791–1796. C. N. af Klerckerin johtama kartoitustyö Suomenlahdella. Toimittaneet Erkki-Sakari Harju ja Heikki Tiilikainen. Helsinki: Atlas-art, 2009. ISBN 978-952-5671-18-6.

92.6 Autonomian aika[muokkaa]

 • Alapuro, Risto ym. (toim.): Kansa liikkeessä. 2. painos 1989. Helsinki: Kirjayhtymä, 1987. ISBN 951-26-2837-6.
 • Baranovski, S. I.: Suuriruhtinaanmaa Suomi. (Živopisnaja Rossija: Velikoje knjažestvo Finljandskoje.) Suomentanut ja toimittanut Marja Itkonen-Kaila. Esipuhe: Rainer Knapas. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 953. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-502-5.
 • Engman, Max: Pitkät jäähyväiset: Suomi Ruotsin ja Venäjän välissä vuoden 1809 jälkeen. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-34880-2.
 • Gullman, Erik: Teosofia ja romantiikka. 2, Kansallishengen kuiskeita. Kelvä: E. Gullman, 2001. ISBN 952-5342-07-7.
 • Haapala, Pertti: Tehtaan valossa: Teollistuminen ja työväestön muodostuminen Tampereella 1820–1920. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Historiallisia tutkimuksia 133. Tampere: Helsinki: Vastapaino: Suomen historiallinen seura, 1986. ISBN 951-9066-17-9.
 • Haapala, Pertti ym. (toim.): Talous, valta ja valtio: Tutkimuksia 1800-luvun Suomesta. 2. uudistettu painos (5. painos 1999). Tampere: Vastapaino, 1992. ISBN 951-9066-53-5.
 • Haapala, Pertti ym. (toim.): Kansa kaikkivaltias: Suurlakko Suomessa 1905. Helsinki: Teos, 2008. ISBN 978-951-851-167-3.
 • Haavikko, Paavo: Suuri keinottelu: Pariisin maailmannäyttelystä Tarton rauhaan. Helsinki: Art House, 1997. ISBN 951-884-212-4.
 • Häkkinen, Antti ym: Kun halla nälän tuskan toi: Miten suomalaiset kokivat 1860-luvun nälkävuodet. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-16738-X.
 • Itälä, Jaakko (päätoim.): Suomalaisten tarina. 1, Heräämisen aika. Helsinki: Kirjayhtymä, 1993. ISBN 951-26-3830-4.
 • Jalava, Marja: Minä ja maailmanhenki: Moderni subjekti kristillis-idealistisessa kansallisajattelussa ja Rolf Lagerborgin kulttuuriradikalismissa n. 1800–1914. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Bibliotheca historica 98. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-758-3.
 • Jussila, Osmo: Maakunnasta valtioksi: Suomen valtion synty. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987. ISBN 951-0-14747-8.
 • Jussila, Osmo: Suomen suuriruhtinaskunta: 1809–1917. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29500-0.
 • Jussila, Osmo & Hentilä, Seppo & Nevakivi, Jukka: Suomen poliittinen historia 1809–2009. 6. uudistettu painos. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2009. ISBN 978-951-0-33241-2.
 • Klinge, Matti: Senaatintorin sanoma: Tutkielmia suuriruhtinaskunnan ajalta. Helsingissä: Otava, 1986. ISBN 951-1-09060-7.
 • Klinge, Matti: Keisarin Suomi. (Kejsartiden.) Suomennos: Marketta Klinge. Espoo: Schildt, 1997. ISBN 951-50-0682-1.
 • Klinge, Matti: Kaukana ja kotona. (Krig, kvinnor, konst.) Suomennos: Marketta Klinge. Espoo: Schildt, 1997. ISBN 951-50-0874-3.
 • Klinge, Matti: Idylli ja uhka: Topeliuksen aatteita ja politiikkaa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22952-0.
 • Klinge, Matti: Poliittinen Runeberg. Käsikirjoituksesta suomentanut Marketta Klinge. Runebergin runot ja Homeros-sitaatit suomentanut Otto Manninen. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29086-6.
 • Klinge, Matti: Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys: Historiankirjoitus ja historiakulttuuri keisariaikana. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1285. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-208-4.
 • Klinge, Matti: Napoleonin varjo: Euroopan ja Suomen murros 1795–1815. Merkkivuosi 1809: kansakuntaa rakentamaan -hanke. Helsingissä: Otava, 2009. ISBN 978-951-1-23238-4.
 • Laine, Jermu: Mistä on vaiettava... siitä on huudettava: Kansanvallan ironinen riemuvuosi 1906. Helsinki: Jermu Laine, 2006. ISBN 952-92-0707-7.
 • Liikanen, Ilkka: Fennomania ja kansa: Joukkojärjestäytymisen läpimurto ja Suomalaisen puolueen synty. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Historiallisia tutkimuksia 191. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1995. ISBN 951-710-012-4.
 • Loima, Jyrki: Myytit, uskomukset ja kansa: Johdanto moderniin nationalismiin Suomessa 1809–1918. Helsinki: Yliopistopaino, 2006. ISBN 951-570-670-X.
 • Meri, Veijo: Huonot tiet, hyvät hevoset: Suomen suuriruhtinaskunta vuoteen 1870. Helsingissä: Otava, 1994. ISBN 951-1-13403-5.
 • Murtorinne, Eino: Taistelu uskonnonvapaudesta suurlakon jälkeisinä vuosina. Porvoo Helsinki: WSOY, 1967.
 • Mylly, Juhani: Kansallinen projekti: Historiankirjoitus ja politiikka autonomisessa Suomessa. Turku: Kirja-Aurora, 2002. ISBN 951-29-2285-1.
 • Niiniluoto, Maarit ym: Suomi, suuriruhtinaanmaa. Helsinki: Tammi, 1991. ISBN 951-30-9185-6.
 • Pernaa, Ville & Niemi, Mari K. (toim.): Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia. Kleio. Helsinki: Edita, 2005. ISBN 951-37-4283-0.
 • Savolainen, Raimo: Sivistyksen voimalla: J. V. Snellmanin elämä. Helsinki: Edita, 2006. ISBN Savolainen, Raimo, (2)..
 • Soikkanen, Timo (toim.): Taistelu autonomiasta: Perustuslait vai itsevaltius?. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5602-4.
 • Turpeinen, Oiva: Nälkä vai tauti tappoi? Kauhunvuodet 1866–1868. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Historiallisia tutkimuksia 136. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1986. ISBN 951-9254-82-X.
 • Valkonen, Tapani ym: Suomalaiset: Yhteiskunnan rakenne teollistumisen aikana. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1980 (4. painos 1985). ISBN 951-0-10049-8.
 • Vares, Vesa: Varpuset ja pääskyset: Nuorsuomalaisuus ja Nuorsuomalainen puolue 1870-luvulta vuoteen 1918. Historiallisia tutkimuksia 206. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-161-5.
 • Ylikangas, Heikki: Murtuva säätyvalta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984. ISBN 951-0-12172-X.

92.68 Itsenäisyysliike. Itsenäistyminen[muokkaa]

 • Enckell, Olof: Jääkärien tarina. (Jägarnas historia, 1943.) Suomentanut Emerik Olsoni (1. painos 1956). Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20826-8.
 • Haapala, Pertti: Kun yhteiskunta hajosi: Suomi 1914–1920. Kleio ja nykypäivä. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1532-9.
 • Karkama, Pertti: Kansakunnan asialla. Elias Lönnrot ja ajan aatteet. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-312-X.
 • Kuisma, Markku: Sodasta syntynyt: Itsenäisen Suomen synty Sarajevon laukauksista Tarton rauhaan 1914–1920. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-36340-9.
 • Lackman, Matti: Suomen vai Saksan puolesta? Jääkäreiden tuntematon historia: Jääkäriliikkeen ja jääkäripataljoona 27:n (1915–1918) synty, luonne, mielialojen vaihteluita ja sisäisiä kriisejä sekä niiden heijastuksia itsenäisen Suomen ensi vuosiin saakka. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16158-X.
 • Manninen, Ohto (päätoim.): Itsenäistymisen vuodet 1917–1920. 1, Irti Venäjästä. Kirjoittajat: Pertti Luntinen, Turo Manninen. Julkaisija: Valtionarkisto. Helsinki: VAPK-kustannus, 1992. ISBN 951-37-0727-X.
 • Meri, Veijo: Ei tule vaivatta vapaus: Suomi 1870–1920. Helsingissä: Otava, 1995. ISBN 951-1-13785-9.

92.7 Itsenäisyyden aika[muokkaa]

 • Bagh, Peter von: Sininen laulu: Itsenäisen Suomen taiteiden tarina. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-32895-8.
 • Blomberg, Helena & Hannikainen, Matti & Kettunen, Pauli (toim.): Lamakirja: Näkökulmia 1990-luvun talouskriisin ja sen historiallisiin konteksteihin. Turku: Kirja-Aurora, 2002. ISBN 951-29-2412-9.
 • Hako, Matti & Huhtanen, Heimo & Nieminen, Matti (toim.): Aatteet ja aseet. Kansialanimeke: Suomen työväen henkinen perinne. Työväen muistitietotoimikunnan julkaisuja 2. Helsinki: Tammi, 1967.
 • Hako, Matti & Huhtanen, Heimo & Nieminen, Matti (toim.): Aatteet ja asenteet. Kansialanimeke: Suomen työväen henkinen perinne. Työväen muistitietotoimikunnan julkaisuja 3. Helsinki: Tammi, 1973. ISBN 951-30-2347-8.
 • Hako, Matti & Huhtanen, Heimo & Nieminen, Matti (toim.): Jako kahteen: Työmiehen 20-luku. Kansialanimeke: Suomen työväen henkinen perinne. Työväen muistitietotoimikunnan julkaisuja 4. Helsinki: Tammi, 1975. ISBN 951-30-3058-X.
 • Hirvikorpi, Helinä: Linnan juhlat kautta aikojen. Helsinki: Teos, 2006. ISBN 951-851-053-9.
 • Hämäläinen, Pekka Kalevi: Kielitaistelu Suomessa 1917–1939. Englanninkielisestä käsikirjoituksesta Nationality strife in Finland 1917–1939 suomentanut Osmo Mäkeläinen. Porvoo Helsinki: WSOY, 1968.
 • Immonen, Kari: Ryssästä saa puhua... Neuvostoliitto suomalaisessa julkisuudessa ja kirjat julkisuuden muotona 1918–39. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsingissä: Otava, 1987. ISBN 951-1-09365-7.
 • Iso-Markku, Jaana & Kähkönen, Sirpa: Valoa ja varjoa: 90 kuvaa Suomesta. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-21215-7.
 • Jokisipilä, Markku & Könönen, Janne: Kolmannen valtakunnan vieraat: Suomi Hitlerin Saksan vaikutuspiirissä 1933–1944. Helsingissä: Otava, 2013. ISBN 978-951-1-26881-9.
 • Jussila, Osmo & Hentilä, Seppo & Nevakivi, Jukka: Suomen poliittinen historia 1809–2009. 6. uudistettu painos. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2009. ISBN 978-951-0-33241-2.
 • Karemaa, Outi: Vihollisia, vainoojia, syöpäläisiä: Venäläisviha Suomessa 1917–1923. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Bibliotheca historica 30. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1998. ISBN 951-710-081-7.
 • Karkama, Pertti & Hanne Koivisto (toim.): Älymystön jäljillä: Kirjoituksia suomalaisesta sivistyneistöstä ja älymystöstä. Tietolipas 151. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1997. ISBN 951-717-992-8.
 • Kauppala, Pekka: Paluu vankileirien teille: Suomesta Neuvostoliittoon luovutettujen kohtalo 1940–1955. Helsinki: Gummerus, 2011. ISBN 978-951-20-8385-5.
 • Kettunen, Pauli: Globalisaatio ja kansallinen me: Kansallisen katseen historiallinen kritiikki. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-221-3.
 • Näre, Sari & Kirves, Jenni (toim.): Luvattu maa: Suur-Suomen unelma ja unohdus. Helsinki: Johnny Kniga, 2014. ISBN 978-951-0-40295-5.
 • Klinge, Matti: Vihan veljistä valtiososialismiin: Yhteiskunnallisia ja kansallisia näkemyksiä 1910- ja 1920-luvuilta. Taskutieto 100. Porvoo Helsinki: WSOY, 1972. ISBN 951-0-00678-5.
 • Latvala, Pauliina: Katse menneisyyteen: Folkloristinen tutkimus suvun muistitiedosta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Tutkimuksen aineistona Suvun suuri kertomus -keruukilpailun tekstejä. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1024. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-706-0.
 • Meinander, Henrik: Tasavallan tiellä: Suomi kansalaissodasta 2000-luvulle. (Republiken Finland igår och idag: Finlands historia från inbördeskriget till 2012, 2012.) Suomentanut Paula Autio. 2., uudistettu laitos (1. laitos 1999). Helsinki: Schildts & Söderströms, 2012. ISBN 978-951-52-2957-1.
 • Määttälä, Mikko: Vihollisina vangitut: Internointileirit neuvostosuhteiden välikappaleina 1944–1947. Jyväskylä: Atena, 2011. ISBN 9789517967594.
 • Nygård, Toivo: Suur-Suomi vai lähiheimolaisten auttaminen: Aatteellinen heimotyö itsenäisessä Suomessa. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Helsingissä: Otava, 1978. ISBN 951-1-04963-1.
 • Nyyssönen, Jukka: Ambivalenssista rajan kunnioitukseen: Kolttasaamelaisten ja suomalaisten kulttuuristen rajojen valvonta. Perustuu Journal of Northern Studies (2009:1, 43–54) aikakauskirjassa julkaistuun artikkeliin The control of the cultural borders between the Finns and the Skolt Sami. From ambivalence to respect for the border. Oulu: Osuuskunta Jyväs-Ainola, 2010. ISBN 978-952-5353-44-0.
 • Onnela, Tapio (toim.): Vampyyrinainen ja Kenkkuinniemen sauna: Suomalainen kaksikymmenluku ja modernin mahdollisuus. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 574. Olavi Paavolainen -projektin julkaisuja 2. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1992. ISBN 951-717-738-0.
 • Paasilinna, Reino (koonnut): Paasilinnat: Sukukirja – lukukirja. Helsinki: Tietotori, 1998. ISBN 952-91-0460-X.
 • Peltonen, Matti: Kerta kiellon päälle: Suomalainen kieltolakimentaliteetti: Vuoden 1733 juopumusasetuksesta kieltolain kumoamiseen 1932. Hanki ja jää. Helsinki: Tammi, 1997. ISBN 951-31-0969-0.
 • Pernaa, Ville & Niemi, Mari K. (toim.): Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia. Kleio. Helsinki: Edita, 2005. ISBN 951-37-4283-0.
 • Rislakki, Jukka: Erittäin salainen: Vakoilu Suomessa. Helsinki: Love kirjat, 1982. ISBN 951-835-057-4.
 • Roselius, Aapo & Silvennoinen, Oula & Tikka, Marko: Suomalaiset fasistit. Mustan sarastuksen airuet. Helsinki: WSOY, 2016. ISBN 978-951-0-40132-3.
 • Seppinen, Jukka: Neuvostotiedustelu Suomessa 1917–1991: Strategia ja toiminta. Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-6548-7.
 • Tepora, Tuomas: Sinun puolestas elää ja kuolla: Suomen liput, nationalismi ja veriuhrit. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-37402-3.

92.71 Vuodet 1917–1920[muokkaa]

 • Arosalo, Sirkka: Poliittisen väkivallan yhteiskunnallisista edellytyksistä: Punainen ja valkoinen väkivalta Suomessa vuonna 1918. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A, vol. 428. Tampere: Tampereen yliopisto, 1994. ISBN 951-44-3673-3.
 • Bäckman, Johan: Pronssisoturi: Viron patsaskiistan tausta ja sisältö. Tallinna: Tarbeinfo, 2008. ISBN 978-9985-9721-7-5.
 • Haapala, Pertti: Kun yhteiskunta hajosi: Suomi 1914–1920. Kleio ja nykypäivä. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1532-9.
 • Haavikko, Paavo: Suuri keinottelu: Pariisin maailmannäyttelystä Tarton rauhaan. Helsinki: Art House, 1997. ISBN 951-884-212-4.
 • Hakala, Anu: Housukaartilaiset: Maarian punakaartin naiskomppania Suomen sisällissodassa. Pohjautuu tekijän Turun yliopistossa hyväksyttyyn pro gradu -työhön. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2006. ISBN 952-471-879-0.
 • Huhta, Ilkka (toim.): Sisällissota 1918 ja kirkko. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 212. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 2009. ISBN 978-952-5031-55-3.
 • Huldén, Anders: Kuningasseikkailu Suomessa 1918. Käsikirjoituksesta suomentanut Ritva Lassila. Helsinki: Kirjayhtymä, 1988. ISBN 951-26-2980-1.
 • Huttunen, Niko: Raamatullinen sota: Raamatun käyttö ja vaikutus vuoden 1918 sisällissodan tulkinnoissa. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 216. Historiallisia tutkimuksia 255. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-251-0.
 • Jokisipilä, Markku (toim.): Sodan totuudet: Yksi suomalainen vastaa 5.7 ryssää. Helsingissä: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-7533-1.
 • Jääskeläinen, Mauno: Itä-Karjalan kysymys: Kansallisen laajennusohjelman synty ja sen toteuttamisyritykset Suomen ulkopolitiikassa vuosina 1918–1920. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. 2. painos, näköispainos (1. painos 1961). Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-29221-4.
 • Kekkonen, Jukka: Kun aseet puhuvat. Poliittinen väkivalta Espanjan ja Suomen sisällissodissa. Helsinki: Art House, 2016. ISBN 978-951-884-586-0.
 • Ketonen, Oiva: Kansakunta murroksessa: Kesää 1918 ja sen taustaa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-11907-5.
 • Kostiainen, Auvo: Loikkarit: Suuren lamakauden laiton siirtolaisuus Neuvostoliittoon. Helsingissä: Otava, 1988. ISBN 951-1-09919-1.
 • Kuisma, Markku: Sodasta syntynyt: Itsenäisen Suomen synty Sarajevon laukauksista Tarton rauhaan 1914–1920. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-36340-9.
 • Lackman, Matti: Suomen vai Saksan puolesta? Jääkäreiden tuntematon historia: Jääkäriliikkeen ja jääkäripataljoona 27:n (1915–1918) synty, luonne, mielialojen vaihteluita ja sisäisiä kriisejä sekä niiden heijastuksia itsenäisen Suomen ensi vuosiin saakka. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16158-X.
 • Lepola, Lauri: Verinen Tampere. Nokialla: Maaseudun maisema- ja kulttuuriperinne, 2012. ISBN 978-952-93-1009-8.
 • Malmi, Timo & Järvelä, Ari (koonneet): Tampere tulessa 1918. Jyväskylä: Atena, 2008. ISBN 978-951-796-520-0.
 • Manninen, Ohto (päätoim.): Itsenäistymisen vuodet 1917-1920. 1, Irti Venäjästä. Kirjoittajat: Pertti Luntinen, Turo Manninen. Julkaisija: Valtionarkisto. Helsinki: VAPK-kustannus, 1992. ISBN 951-37-0727-X.
 • Marjomaa, Risto: Maailmanvallankumouksen liepeillä: Vertaileva tutkimus Suomen sisällissodan kansainvälisistä ulottuvuuksista. Suomen sotasurmat 1914–1922 -projekti. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 4/2004. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, 2004. ISBN 952-5354-46-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Meri, Veijo: Ei tule vaivatta vapaus: Suomi 1870–1920. Helsingissä: Otava, 1995. ISBN 951-1-13785-9.
 • Niinistö, Jussi: Heimosotien historia 1918–1922. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1007. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-687-0.
 • Pekkalainen, Tuulikki: Susinartut ja pikku immet. Sisällissodan naisvangit Hämeenlinnan vankileirin huoneessa nro 7. Helsinki: Tammi, 2011. ISBN 978-951-31-6041-8.
 • Pekkalainen, Tuulikki & Rustanius, Seppo: Punavankileirit 1918: Suomalainen murhenäytelmä. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-31-3505-8.
 • Peltonen, Ulla-Maija: Punakapinan muistot: Tutkimus työväen muistelukerronnan muotoutumisesta vuoden 1918 jälkeen. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 657. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-931-6.
 • Salminen, Esko: Päättymätön sota 1918: Sisällissota julkisessa sanassa 1917–2007. Helsinki: Edita, 2007. ISBN 978-951-37-4967-5.
 • Tikka, Marko: Kenttäoikeudet: Välittömät rankaisutoimet Suomen sisällissodassa 1918. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. Bibliotheca historica 90. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-651-X.
 • Tikka, Marko: Terrorin aika: Suomen levottomat vuodet 1917–1921. 2. painos 2008 (nidottu). Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7051-0.
 • Toivonen, Raimo: Papit kansalaissodassa. Jämsä: R. Toivonen, 2000.
 • Tukkinen, Tauno: Teloittajien edessä: Ihmiskohtaloita Karjalohjalla, Sammatissa, Nummella, Pusulassa, Nurmijärvellä, Vihdissä ja Inkoossa 1918. Karjalohja: Tuomo Tukkinen, 1999. ISBN 951-98363-0-6.
 • Vahtola, Jouko: ”Suomi suureksi – Viena vapaaksi”: Valkoisen Suomen pyrkimykset Itä-Karjalan valtaamiseksi vuonna 1918. Studia historica septentrionalia 17. Rovaniemi Oulu: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 1988. ISBN 951-95473-9-8.
 • Vares, Vesa: Kuninkaan tekijät: Suomalainen monarkia 1917–1919: Myytti ja todellisuus. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-23228-9.

92.71063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Hoppu, Tuomas ym. (toim.): Tampere 1918. Liittyy samannimiseen näyttelyyn Vapriikissa. Tampereen museoiden julkaisuja 100. Tampere: Vapriikki, 2008. ISBN 978-951-609-369-0.

92.72 Vuodet 1921–1938[muokkaa]

 • Kostiainen, Auvo: Loikkarit: Suuren lamakauden laiton siirtolaisuus Neuvostoliittoon. Helsingissä: Otava, 1988. ISBN 951-1-09919-1.
 • Kähkönen, Sirpa: Vihan ja rakkauden liekit: Kohtalona 1930-luvun Suomi. Helsingissä: Otava, 2010. ISBN 978-951-1-24275-8.
 • Meri, Veijo: Suurta olla pieni kansa: Itsenäinen Suomi 1920–1940. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-14397-2.
 • Saarela, Tauno: Suomalainen kommunismi ja vallankumous 1923–1930. Historiallisia tutkimuksia 239. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-051-6.
 • Siltala, Juha: Lapuan liike ja kyyditykset 1930. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsingissä: Otava, 1985 (2. painos 2005). ISBN 951-1-08716-9.

92.73 Vuodet 1939–1945[muokkaa]

 • Alftan, Robert (toim.): Aseveljet: Saksalais-suomalainen aseveljeys 1942–1944. Johdanto ja alaviitteet: Markku Jokisipilä. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30421-2.
 • Asplund, Allan: Kokemuksia suomalaisilta keskitysleireiltä. (Upplevelser I finska koncentrationsläger, 1949.) Suomentanut Bubi Asplund. Helsinki: Like, 2011. ISBN 978-952-01-0688-1.
 • Erkkilä, Veikko: Vaiettu sota: Neuvostoliiton partisaanien iskut suomalaisiin kyliin. Helsinki: Arator, 1998. ISBN 952-9619-16-2.
 • Erkkilä, Veikko: Viimeinen aamu: Neuvostopartisaanien vaietut jäljet. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-951-1-25025-8.
 • Haavikko, Paavo: Päämaja – Suomen hovi. 4. korjattu painos. Helsinki: Art House, 2007. ISBN 978-951-884-438-2.
 • Haavio, Martti & Paavolainen, Olavi (toim.): Taistelu Aunuksesta. Alkuperäisteoksen toimittajat: Martti Haavio ja Olavi Paavolainen. Aineiston uudelleen koonnut Helena Pilke. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2011. ISBN 978-952-222-302-9.
 • Helo, Johan: Vaiennettuja ihmisiä: Tapahtumia toisen maailmansodan ja sen jälkeisenä aikakautena. Helsinki: Tammi, 1965.
 • Hintikka, Pekka (toim.): Kannaksen murtumaton lukko: Jatkosodan 2. divisioonan veteraanit muistelevat. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30455-7.
 • Hurmerinta, Ilmari & Viitanen, Jukka (toim.): Suomen puolesta: Mannerheim-ristin ritarit 1941–1945. 4. laajennettu painos. Helsingissä: Ajatus, 1994. ISBN 951-20-6224-0.
 • Isohella, Anne-Riitta: Suomen-pojat: Virolainen jääkäritarina. 2. uusittu painos. Helsingissä: Ajatus, 2005. ISBN 951-20-6789-7.
 • Jokipii, Mauno: Panttipataljoona. Suomalaisen SS-pataljoonan historia. 3. painos (1. painos: Weilin + Göös, 1968). Helsinki: Veljesapu, 1996 (4. painos 2000). ISBN 952-90-7363-1.
 • Jokipii, Mauno: Jatkosodan synty: Tutkimuksia Saksan ja Suomen sotilaallisesta yhteistyöstä 1940–41. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 848. Helsingissä: Otava, 1987. ISBN 951-1-08799-1.
 • Jokipii, Mauno: Hitlerin Saksa ja sen vapaaehtoisliikkeet: Waffen-SS:n suomalaispataljoona vertailtavana. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 848. Helsinki: SKS, 2002. ISBN 951-746-335-9.
 • Jokisipilä, Markku: Aseveljiä vai liittolaisia? Suomi, Saksan liittosopimusvaatimukset ja Rytin-Ribbentropin-sopimus. Väitöskirja: Turun yliopisto. Bibliotheca historica 84. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-609-9.
 • Jokisipilä, Markku (toim.): Sodan totuudet: Yksi suomalainen vastaa 5.7 ryssää. Helsingissä: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-7533-1.
 • Junila, Marianne: Kotirintaman aseveljeyttä: Suomalaisen siviiliväestön ja saksalaisen sotaväen rinnakkainelo Pohjois-Suomessa 1941–1944. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Bibliotheca historica 61. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-216-6.
 • Jussila, Osmo: Terijoen hallitus 1939–40. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1985. ISBN 951-0-12686-1.
 • Juutilainen, Antti: Rinta rinnan: Suomenruotsalaisten joukkojen sotatiet 1939–1944. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21913-4.
 • Kanervo, Pirkko: Italia ja Suomen talvisota: Il Duce Mussolini maailman urheimman kansan apuna. Väitöskirja, Turun yliopisto. Helsinki: Teos, 2007. ISBN 978-951-851-115-4.
 • Kankare, Vilho: Mennään kun käsketään! Nuorten miesten jatkosota. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-951-1-24588-9.
 • Kauppala, Pekka: Paluu vankileirien teille: Suomesta Neuvostoliittoon luovutettujen kohtalo. Helsinki: Gummerus, 2011. ISBN 978-951-20-8385-5.
 • Kemppainen, Ilona: Isänmaan uhrit: Sankarikuolema Suomessa toisen maailmansodan aikana. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Bibliotheca historica 102. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-815-6.
 • Keskisarja, Teemu: Raaka tie Raatteeseen: Suurtaistelun ihmisten historia. Helsinki: Siltala, 2012. ISBN 978-952-234-135-8.
 • Koskimaa, Matti: Veitsen terällä: Vetäytyminen Länsi-Kannakselta ja Talin-Ihantalan suurtaistelu kesällä 1944. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993 (3. painos 2004). ISBN 951-0-18811-5.
 • Kujala, Antti: Vankisurmat: Neuvostosotavankien laittomat ampumiset jatkosodassa. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-33761-5.
 • Kulju, Mika: Tornion maihinnousu 1944: Lapin sodan avainoperaatio. Helsinki: Ajatus, 2009. ISBN 978-951-20-7803-5.
 • Kulomaa, Jukka: Käpykaartiin? 1941–1944: Sotilaskarkuruus Suomen armeijassa jatkosodan aikana. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1754-2.
 • Laaksonen, Lasse: Todellisuus ja harhat: Kannaksen taistelut ja suomalaisten joukkojen tila talvisodan lopussa 1940. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. 2. painos (1. painos: Yliopistopaino, 1999). Helsingissä: Ajatus, 2005. ISBN 951-20-6911-3.
 • Laine, Antti: Suur-Suomen kahdet kasvot: Itä-Karjalan siviiliväestön asema suomalaisessa miehityshallinnossa 1941–1944. Väitöskirja, Joensuun yliopisto. Helsingissä: Otava, 1982. ISBN 951-1-06946-2.
 • Lappalainen, Niilo: Äänisen rannoilla. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-15469-5.
 • Lehtinen, Lasse: Sodankäyntiä sanoin ja kuvin: Suomalainen sotapropaganda 1939–1944. Ilmestynyt aiemmin nimellä Kynällä, kameralla, kiväärillä teossarjassa Itsenäisyyden puolustajat. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-32025-0.
 • Leskinen, Jari & Juutilainen, Antti (toim.): Jatkosodan pikkujättiläinen. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-28690-7.
 • Linkomies, Edwin: Vaikea aika: Suomen pääministerinä sotavuosina 1943–44. 6. painos (1. painos 1970). Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-14286-0.
 • Luostarinen, Heikki: Perivihollinen: Suomen oikeistolehdistön Neuvostoliittoa koskeva viholliskuva sodassa 1941–44: Tausta ja sisältö. Tampere: Vastapaino, 1986. ISBN 951-9066-15-2.
 • Manninen, Ohto: Stalinin kiusa – Himmlerin täi: Sota-ajan pieni Suomi maailman silmissä ja arkistojen kätköissä. Kleio. Pääosa artikkeleista julkaistu 1994–2000 aikakauslehdissä. Helsinki: Edita, 2002. ISBN 951-37-3694-6.
 • Manninen, Ohto: Suur-Suomen ääriviivat: Kysymys tulevaisuudesta ja turvallisuudesta Suomen Saksan-politiikassa 1941. Helsinki: Kirjayhtymä, 1980. ISBN 951-26-1735-8.
 • Meinander, Henrik: Suomi 1944: Sota, yhteiskunta, tunnemaisema. (Finland 1944: Krig, samhälle, känslolandskap, 2009.) Suomentanut Paula Autio. Helsinki: Siltala, 2009. ISBN 978-952-234-003-0.
 • Meri, Veijo: Suurta olla pieni kansa: Itsenäinen Suomi 1920–1940. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-14397-2.
 • Metsälä, Tarmo: Isänmaan puolesta: Suomalaisten taistelujen tiet ja tappiot 1939–1945. Helsinki: Gummerus, 2002. ISBN 951-20-6162-7.
 • Nummelin, Juri & Kulo, Taneli: Sodan värit: Värikuvia jatkosodasta. Helsinki: Kustantaja Laaksonen, 2014. ISBN 978-952-5805-67-3.
 • Näre, Sari & Kirves, Jenni (toim.): Ruma sota: Talvi- ja jatkosodan vaiettu historia. Helsinki: Johnny Kniga, 2008. ISBN 978-951-0-32917-7.
 • Näre, Sari & Kirves, Jenni (toim.): Luvattu maa: Suur-Suomen unelma ja unohdus. Helsinki: Johnny Kniga, 2014. ISBN 978-951-0-40295-5.
 • Näre, Sari & Kirves, Jenni & Siltala, Juha (toim.): Sodan kasvattamat. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-36733-9.
 • Näre, Sari ym. (toim.): Sodassa koettua. Haavoitettu lapsuus. Helsinki: Weilin + Göös, 2007. ISBN 978-951-0-32653-4.
 • Näre, Sari ym. (toim.): Sodassa koettua. Uhrattu nuoruus. Helsinki: Weilin + Göös, 2008. ISBN 978-951-0-32654-1.
 • Näre, Sari & Kirves, Jenni & Siltala, Juha (toim.): Sodan kasvattamat. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-36733-9.
 • Pajari, Risto: Talvisota ilmassa. Porvoo Helsinki: WSOY, 1971.
 • Pimiä, Tenho: Sotavankileiri n:o 23: Kuolemaa, kulkutauteja ja rautatienrakennusta. Helsinki: Helsinki-kirjat, 2012. ISBN 978-952-5874-92-1.
 • Rantanen, Paavo: Vaikea tie rauhaan: Suomi Saksan, Ruotsin ja Neuvostoliiton puristuksessa. Jyväskylä: Atena, 2010. ISBN 978-951-796-666-5.
 • Rentola, Kimmo: Kenen joukoissa seisot? Suomalainen kommunismi ja sota 1937–1945. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19201-5.
 • Rintala, Paavo: Sodan ja rauhan äänet. Helsingissä: Otava, 1967.
 • Ryti, Risto: Risto Rytin puolustus. Toimittanut Kyösti Lallukka. Helsinki: Tietokalervo, 1989. ISBN 951-96164-0-3.
 • Sana, Elina: Kuoleman laiva S/S Hohenhörn: Juutalaispakolaisten kohtalo Suomessa. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29218-4.
 • Sana, Elina: Luovutetut: Suomen ihmisluovutukset Gestapolle. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27975-7.
 • Sarjanen, Petri: Valkoinen kuolema: Talvisodan tarkka-ampujan Simo Häyhän tarina. Uudistettu painos. Tampere: Revontuli, 2009. ISBN 978-952-5767-11-7.
 • Seppinen, Jukka: Hitler, Stalin ja Suomi: Isänmaa totalitarismin puristuksessa 1935–1944. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2009. ISBN 978-952-492-304-0.
 • Siilasvuo, Ensio ym. (toim.): Jatkosota: Kronikka. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1991 (2. painos 1997). ISBN 951-20-3661-4.
 • Silvennoinen, Oula: Salaiset aseveljet: Suomen ja Saksan turvallisuuspoliisiyhteistyö 1933–1944. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-21501-1.
 • Tarkka, Jukka: Hirmuinen asia: Sotasyyllisyys ja historian taito. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-34892-5.
 • Turtola, Martti ym. (toim.): Sodassa koettua. Arkea sodan varjossa. Helsinki: Weilin + Göös, 2008. ISBN 978-951-0-33546-8.
 • Turtola, Martti ym. (toim.): Sodassa koettua. Yhdessä eteenpäin. Helsinki: Weilin + Göös, 2009. ISBN 978-951-0-33547-5.
 • Tuuli, Erkki: Inkeriläisten vaellus: Inkeriläisen väestön siirto 1941–1945. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988. ISBN 951-0-14953-5.
 • Uitto, Antero & Geust, Carl-Fredrik: Mannerheim-linja: Talvisodan legenda. Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7042-1.
 • Uola, Mikko: ”Suomi sitoutuu hajottamaan...” Järjestöjen lakkauttaminen vuoden 1944 välirauhansopimuksen 21. artiklan perusteella. Historiallisia tutkimuksia 205. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1999. ISBN 951-710-119-8.
 • Wagner, Hans: Kohtalon vuosi 1939: Ainutlaatuinen värivalokuvakertomus Suomesta. Ilmestynyt aiemmin 1985 nimellä Viimeinen kesä. Suunnittelu, kuvien valinta ja taitto: Jussi Jäppinen. Kuvat: Hans Wagner. Esipuhe: Eila Pennanen. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1987. ISBN 951-20-3044-6.
 • Verigin, Sergei & Laidinen, Einar & Kämäräinen, Jussi: Talvisodan panttivangit: Internoidut suomalaiset Neuvosto-Karjalan Kalevalan piirin alueella vuosien 1939–1940 talvisodan aikana. Suomentaneet Rudolf Sykiäinen & Johan Beckman. Helsinki Pietari Petroskoi: Johan Beckman Institute, 2006. ISBN 952-5412-35-0.
 • Vihavainen, Timo & Saharov, Andrei (toim.): Tuntematon talvisota: Neuvostoliiton salaisen poliisin kansiot. Käännökset Maija Dahlgren ym. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5598-0.

92.74 Vuodesta 1946–[muokkaa]

 • Alasuutari, Pertti: Toinen tasavalta: Suomi 1946–1994. Tampere: Vastapaino, 1996. ISBN 951-768-005-8.
 • Blomberg, Helena & Hannikainen, Matti & Kettunen, Pauli (toim.): Lamakirja: Näkökulmia 1990-luvun talouskriisin ja sen historiallisiin konteksteihin. Turku: Kirja-Aurora, 2002. ISBN 951-29-2412-9.
 • Bäckman, Johan (toim.): Entäs kun tulee se yhdestoista? Suomettumisen uusi historia. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25654-4.
 • Eilispäivän Suomi: Jälleenrakennuksesta yltäkylläisyyteen. Päätoimittaja: Mikko Laakso. Helsinki: Valitut palat, 2003. ISBN 951-584-611-0.
 • Forsberg, Tuomas & Vaahtoranta, Tapani (toim.): Johdatus Suomen ulkopolitiikkaan: Kylmästä sodasta uuteen maailmanjärjestykseen. Ulkopoliittisen instituutin julkaisuja nro 2. Helsinki: Gaudeamus, 1993. ISBN 951-662-575-4.
 • Hentilä, Seppo: Harppi-Saksan haarukassa: DDR:n poliittinen vaikutus Suomessa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1004. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-650-1.
 • Hytönen, Kirsi-Maria: Onnen vuodet? Valoja ja varjoja 1950-luvulla. Jyväskylä: Atena, 2013. ISBN 978-951-796-924-6.
 • Hyvämäki, Lauri: Lista 1:n vangit: Vaaran vuosina 1944–48 sotarikoksista vangittujen suomalaisten sotilaiden tarina. Toimittanut Hannu Rautkallio. 3. painos (1. painos 1983). Helsinki: Tammi, 1992. ISBN 951-31-0117-7.
 • Jussila, Osmo: Suomen tie 1944–1948: Miksi siitä ei tullut kansandemokratiaa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16739-8.
 • Kallenautio, Jorma: Suomi kylmän rauhan maailmassa: Suomen ulkopolitiikka Porkkalan palautuksesta 1955 Euroopan unionin jäsenyyteen 1995. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1042. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-741-9.
 • Kare, Kauko: Tähän on tultu: Paasikiven linjalta K-rintamaan. 9. painos (8. painos 1968). Helsinki: Alea-kirja, 1987. ISBN 951-9429-28-X.
 • Kivimäki, Ville & Hytönen, Kirsi-Maria (toim.): Rauhaton rauha. Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950. Tampere: Vastapaino, 2015. ISBN 978-951-768-534-4.
 • Lebedeva, Natalia & Rentola, Kimmo & Saarela, Tauno (toim.): ”Kallis toveri Stalin!” Komintern ja Suomi. Helsinki: Edita, 2002. ISBN 951-37-3568-0.
 • Leppänen, Veli-Pekka: Ohranasta oppositioon: Kommunistit Helsingissä 1944–1951. Julkaisija: SKP:n Helsingin piirijärjestö ry. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto, 1994. ISBN 951-9455-41-8.
 • Mallinen, Jukka & Puukko, Martti & Luukkanen, Arto: Lustraatio. Toimittanut: Pekka Virkki. Helsinki: Viestintätoimisto CRE8, 2015. ISBN 978-952-7139-00-4.
 • Markkola, Pirjo (toim.): Suomen maatalouden historia. 3, Suurten muutosten aika: Jälleenrakennuskaudesta EU-Suomeen. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 914:3. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-483-5.
 • Peltonen, Matti & Kurkela, Vesa & Heinonen, Visa (toim.): Arkinen kumous. Suomalaisen 60-luvun toinen kuva. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 849. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-479-7.
 • Rautkallio, Hannu: Laboratorio Suomi. Kekkonen ja KGB 1944–62. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-21442-6.
 • Rentola, Kimmo: Niin kylmää että polttaa: Kommunistit, Kekkonen ja Kreml 1947–1958. Helsingissä: Otava, 1997. ISBN 951-1-14497-9.
 • Rentola, Kimmo: Vallankumouksen aave: Vasemmisto, Beljakov ja Kekkonen 1970. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20173-5.
 • Rosenberg, Tiina: Arvot mekin ansaitsemme: Kansakunta, demokratia ja tasa-arvo. Helsinki: Tammi, 2014. ISBN 978-951-31-7722-5.
 • Rusi, Alpo M.: Vasemmalta ohi: Kamppailu Suomen ulkopoliittisesta johtajuudesta rautaesiripun varjossa 1945–1990. Helsinki: Gummerus, 2007. ISBN 978-951-20-7484-6.
 • Seppinen, Jukka: Vaaran vuodet? Suomen selviytymisstrategia 1944–1950. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2008. ISBN 978-952-492-151-0.
 • Seppinen, Jukka: Suomettumisen syövereissä. Docendo. Helsinki Jyväskylä: WSOYpro, 2011. ISBN 978-951-038-127-4.
 • Uljas, Päivi: Kun Suomi punastui: Talonpoikaisesta yhteiskunnasta hyvinvointivaltioksi. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto KSL, 2008. ISBN 978-951-9455-91-4.
 • Uola, Mikko: ”Suomi sitoutuu hajottamaan...” Järjestöjen lakkauttaminen vuoden 1944 välirauhansopimuksen 21. artiklan perusteella. Historiallisia tutkimuksia 205. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1999. ISBN 951-710-119-8.
 • Valkonen, Martti: Suomettaminen jatkuu yhä: Moskovan-kirjeenvaihtajan näkökulma Suomen ja itänaapurin suhteisiin kolmannesvuosisadan ajalta. Helsinki: Tammi, 1998. ISBN 951-31-1355-8.
 • Vesikansa, Jarkko: ”Kommunismi uhkaa maatamme”: Kommunisminvastainen porvarillinen aktivismi ja järjestötoiminta Suomessa 1950–1968. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Jarkko Vesikansa, 2004. ISBN 952-91-7881-60.
 • Vesikansa, Jarkko: Salainen sisällissota: Työnantajien ja porvarien taistelu kommunismia vastaan kylmän sodan Suomessa. Pohjautuu tekijän Helsingin yliopistossa 2004 hyväksyttyyn väitöskirjaan Kommunismi uhkaa maatamme. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-19679-0.
 • Vihavainen, Timo: Kansakunta rähmällään: Suomettumisen lyhyt historia. Helsingissä: Otava, 1991. ISBN 951-1-11397-6.

92.8 Paikallishistoria[muokkaa]

 • Antila, Olavi A. (päätoim.): Perinnealbumi: Vanhat valokuvat kertovat. Etelä-Savo 1: Anttola, Enonkoski, Haukivuori, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Jäppilä, Kangaslampi, Kangasniemi, Kerimäki, Mikkeli mlk, Mikkeli. Kuopio: Kimy-kustannus, 1979. ISBN 951-840-002-4.
 • Antila, Olavi A. (päätoim.): Perinnealbumi. Etelä-Savo 2: Mäntyharju, Pieksämäki, Punkaharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Savonlinna, Savonranta, Sulkava, Virtasalmi. Kuopio: Kimy-kustannus, 1981. ISBN 951-840-005-9.
 • Kaukiainen, Yrjö: Rantarosvojen saaristo: Itäinen Suomenlahti 1700-luvulla. Historiallisia tutkimuksia 225. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-735-4.
 • Kirveennummi, Anna & Räsänen, Riitta: Suomalainen kylä kuvattuna ja muisteltuna. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 777. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-159-3.
 • Klinge, Matti: Pääkaupunki: Helsinki ja Suomen valtio 1808–1863. Helsingissä: Otava, 2012. ISBN 978-951-1-26235-0.
 • Laaksonen, Pekka & Saressalo, Lassi (toim.): Kotiseutuni mun: Kirjoituksia Kotiseudun & Hiidenkiven sadalta vuodelta. Suomen kotiseutuliiton julkaisuja A 21. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1240. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-128-5.

92.81 Varsinais-Suomi[muokkaa]

 • Hirviluoto, Anna-Liisa & Pitkänen, Kari: Halikon historia 1. Halikko: Halikon kunta, 1992. ISBN 952-90-3797-X.
 • Juslenius, Daniel: Vanha ja uusi Turku. (Aboa vetus et nova, 1700.) Kääntäjät: Tuomo Pekkanen, Virpi Seppälä-Pekkanen. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1043. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-743-5.
 • Kaitanen, Veijo & Laukkanen, Esa & Uotila, Kari (toim.): Muinainen Kalanti ja sen naapurit: Talonpojan maailma rautakaudelta keskiajalle. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 825. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-289-1.
 • Kallioinen, Mika: Kauppias, kaupunki, kruunu: Turun porvariyhteisö ja talouden organisaatio varhaiskeskiajalta 1570-luvulle. Väitöskirja, Turun yliopisto. Bibliotheca historica 59. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-202-6.
 • Kallioniemi, Jouni: Entisajan arkea ja juhlaa: Turkulaisperinnettä ja perinteistä Turkua. Turku: Kirjatorni, 2004. ISBN 951-96892-9-X.
 • Laaksonen, Hannu: Turun historiaa kahdeksalta vuosisadalta. Turun historiallinen arkisto 59. Turku: Turun historiallinen yhdistys, 2007. ISBN 978-952-99637-3-7.
 • Langh, Tea: Keskiajan tunnelmissa: Ideakirja tekevälle. Rengaskirja. Turku: Turun kulttuurikeskus, 2000. ISBN 951-98411-0-5.
 • Mikkonen-Hirvonen, Satu ym: Miekka, menneisyys, maisema. Halikko: Halikon kunta, kulttuuritoimi: Museovirasto, arkeologian osasto, 2006. ISBN 951-96858-2-0.
 • Ukkonen, Taina: Menneisyyden tulkinta kertomalla: Muistelupuhe oman historian ja kokemuskertomusten tuottamisprosessina. Väitöskirja, Turun yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 797. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-228-X.

92.82 Ahvenanmaa[muokkaa]

 • Suutala, Maria: Onnellisia lehmiä ja viisaita ihmisiä: Elämää saariston luontaistaloudessa ja sen muutoksia. Huhmari: Karprint, 2008. ISBN 952-9748-65-5.

92.83 Uusimaa[muokkaa]

92.831 Läntinen Uusimaa[muokkaa]

92.833 Pääkaupunkiseutu[muokkaa]

 • Biström, Anna & Paqvalén, Rita & Rask, Hedvig (toim.): Naisten Helsinki: Kulttuurihistoriallinen opas. (Kvinnornas Helsingfors: En kulturhistorisk guide, 2010.) Käsikirjoituksesta suomentanut Riie Heikkilä ym. Valokuvat ja kuvitus: Fredrika Biström. Helsinki: Schildts, 2010. ISBN 978-951-50-1994-3.
 • Enqvist, Ove: Kuivasaari. Päivitetty ja korjattu laitos (1. painos: Sotamuseo, 1995). Helsinki: Suomenlinnan rannikkotykistökilta, 2005. ISBN 952-92-0445-0.
 • Haavikko, Paavo (toim.): Helsinki – kaupunki graniittisilla juurilla, avaralla niemellä. Helsinki: Art House, 2000. ISBN 951-884-275-2.
 • Inha, I. K.: Helsinki: Valon kaupunki. Toimittaneet Jukka Kukkonen, Riitta Toiviainen ja Kjell Westö. Suomen valokuvataiteen museon julkaisuja 27. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35022-5.
 • Klinge, Matti: Pääkaupunki: Helsinki ja Suomen valtio 1808–1863. Helsingissä: Otava, 2012. ISBN 978-951-1-26235-0.
 • Klinge, Matti & Kolbe, Laura: Helsinki, Itämeren tytär: Lyhyt historia. Uudistettu laitos. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-21812-8.
 • Leino, Anja ym. (toim.): Välähdyksiä keskiajasta: Espoo keskiajalla ja uuden ajan taitteessa. Espoon kaupunginmuseon tutkimuksia 6. Espoo: Espoon kaupunginmuseo, 1999. ISBN 951-857-391-3.
 • Manninen, Antti: Puretut talot: 100 tarinaa Helsingistä. Perustuu Helsingin sanomissa 2002–2004 julkaistuun kirjoitussarjaan. Helsinki: Helsingin sanomat, 2004. ISBN 952-5557-00-6.
 • Niskala, Meiju: Olet tässä (Helsinki). Graafinen suunnittelu ja kuvitus: Satu Kontinen. Rengaskirja. Helsinki: Avain, 2008. ISBN 978-952-5524-50-5.
 • Nykänen, Harri & Sjöberg, Tom (toim.): Rööperi: Rikoksen vuodet 1955–2005. Helsinki: Johnny Kniga, 2005. ISBN 951-0-29300-8.
 • Nyström, Samu: Poikkeusajan kaupunkielämäkerta. Helsinki ja helsinkiläiset maailmansodassa 1914-1918. Väitöskirja. Historiallisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta 29. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2013. ISBN 978-952-10-9193-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Oksanen, Kimmo: Makasiinit: 1899–2006. Helsinki: Helsingin sanomat, 2006. ISBN 952-5557-09-X.
 • Pehkonen, Marja: Hauraita muistoja Helsingin hautausmailta. Narinkka 2008. Helsinki: Helsingin kaupunginmuseo, 2008. ISBN 978-952-223-283-0.
 • Pietiläinen, Kimmo: Helsingin maistraatin vaiheita 1550–1992. Esipuhe: Paavo Haavikko. Helsinki: Art House, 1992. ISBN 951-884-101-2.

92.84 Häme[muokkaa]

 • Haapala, Pertti: Tehtaan valossa: Teollistuminen ja työväestön muodostuminen Tampereella 1820–1920. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Historiallisia tutkimuksia 133. Tampere: Helsinki: Vastapaino: Suomen historiallinen seura, 1986. ISBN 951-9066-17-9.
 • Helenius, Kyllikki: Tarinoita Tampereelta. Tampere-seuran julkaisuja 63. Tampere: Tampere-seura, 1991. ISBN 951-9080-42-2.
 • Hirviluoto, Anna-Liisa & Koskinen, Katriina: Rapolan muinaislinna. Valkeakoski: Voipaalan taidekeskus, 1993 (2. uudistettu painos 1997). ISBN 951-96343-2-0.
 • Mantere, Heikki (toim.): Herrat ja myä. Hollolan kotiseutukirja 1. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 1987. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): Talonpojat ja tyä. Hollolan kotiseutukirja 2. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 1988. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): Kolmas tolen tekie. Hollolan kotiseutukirja 3. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 1989. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Juttua tulie ku turki hijast”. Hollolan kotiseutukirja 4. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 1989. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): Kyl maalima tassii. Hollolan kotiseutukirja 5. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 1991. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Kello kuus ja puntit tasa”. Hollolan kotiseutukirja 6. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 1992. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Pannaav voihampaat naulaa”. Hollolan kotiseutukirja 7. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 1992. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Ei ol luulo tielov viärtti”. Hollolan kotiseutukirja 8. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 1995. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Kylhän sit saa kuv vuovaa”. Hollolan kotiseutukirja 9. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 1995. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Konstit ne on kum pelaa”. Hollolan kotiseutukirja 10. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 1995. ISSN 0784-6096;10.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Hyvin tiet, nin elestäs löylät”. Hollolan kotiseutukirja 11. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 1997. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Ei saa ollal loppasuu maaliman tavaralle”. Hollolan kotiseutukirja 12. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 1998. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Tehliäm mitä tehliäm, muttei ihlam mahlottomia”. Hollolan kotiseutukirja 13. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 1999. ISSN 0784-6096;13.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Kyl se käy kun uskuo vaa”. Hollolan kotiseutukirja 14. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 2000. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Sellaisthaan soon tällasen kans”. Hollolan kotiseutukirja 15. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 2001. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Eletiän ninkuv voilaan, ei ninkun tahlotaa”. Hollolan kotiseutukirja 16. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 2002. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Joka kauvan eliä, se paljon näkie”. Hollolan kotiseutukirja 17. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 2003. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Hollolast ollaaj ja aikoin tullaa”. Hollolan kotiseutukirja 18. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 2004. ISSN 0784-6096;18.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Kyll oj, jos sanotaanki”. Hollolan kotiseutukirja 19. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 2005. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Ei se tahtia haittaa, eikä vauhtia vähennä”. Hollolan kotiseutukirja 20. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 2006. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Se ol sihin aikaan, kun sika aitaa tek”. Hollolan kotiseutukirja 21. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 2007. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Jokahiin on oman onnens seppä”. Hollolan kotiseutukirja 11. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 2008. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Joutua tekemän pitiä, hyvä tulie ittestiä”. Hollolan kotiseutukirja 23. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 2009. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Tervieks, tervieks” sano Hauhala. Hollolan kotiseutukirja 24. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 2010. ISSN 0784-6096.
 • Mantere, Heikki (toim.): ”Kyl tyä tekijäsän neuvua”. Hollolan kotiseutukirja 25. Hollola: Hollolan kotiseutuyhdistys ry, 2011. ISSN 0784-6096.
 • Peltovirta, Jukka (toim.): Hämeen käräjät. 1, Hämäläiset harjastukat; Suomi ja Häme, Häme ja Satakunta; Hämeen ristiretki; Häme ja Kivi. Hämeenlinna; Harjavalta: Hämeen heimoliitto: Emil Cedercreutzin säätiö, 2000. ISBN 951-98507-1-6.
 • Seppälä, Sirkka-Liisa ym: Sääksmäen Rapolan rautakautinen maisema ja elinkeinot Valkeakoskella. Rapola-tutkimuksia 3. Helsinki: Museovirasto, 2003. ISBN 951-616-087-5.

92.8402 Kartat. Kartastot[muokkaa]

 • Rantatupa, Heikki & Rinta-Tassi, Osmo: Keski-Suomi karttakuvina. Kartat ja tekstit: Heikki Rantatupa, Osmo Rinta-Tassi. Jyväskylä: Keski-Suomen Museoyhdistys, 2009. ISBN 978-952-92-6101-7.

92.84063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Linder, Marja-Liisa & Saloniemi, Marjo-Riitta & Krötzl, Christian: Ristin ja Olavin kansaa: Keskiajan usko ja kirkko Hämeessä ja Satakunnassa. Tampereen museoiden julkaisuja 55. Liittyy Tampereella Museokeskus Vapriikissa 16.6.2000–1.1.2001 pidettävään samannimiseen näyttelyyn. Tampere: Tampereen museot, 2000. ISBN 951-609-119-9.
 • Wäre, Ritva (päätoim.): Terra Tavestorum: Hämäläisten maa. Toimittajat: Liisa Erä-Esko, Seija Sarkki-Isomaa. Helsinki: Museovirasto, 1994. ISBN 951-9075-80-1.

92.841 Kanta-Häme[muokkaa]

 • Valkeapää, Leena: Kauniissa joukos: Sata vuotta nykymuotoista Ritvalan helkajuhlaa. Ritvala: Ritvalan nuorisoseura, 2005. ISBN 952-91-8660-6.

92.843 Pirkanmaa[muokkaa]

 • Harjula, Minna: Tehdaskaupungin takapiha: Ympäristö ja terveys Tampereella 1880–1939. Tampereen historiallisen seuran julkaisuja 17. Tampere: Tampereen historiallinen seura: Tampereen yliopiston historiatieteen laitos, 2003. ISBN 951-98890-1-9.
 • Malmi, Timo & Järvelä, Ari (koonneet): Tampere tulessa 1918. Jyväskylä: Atena, 2008. ISBN 978-951-796-520-0.

92.845 Keski-Suomi[muokkaa]

 • Junkala, Pekka & Määttä, Jari (toim.): Paikallisuuden juuret ja versot: Jatkuvuuksia Judinsalon maalaismaisemassa. Etnografia 5. Jyväskylä: Atena, 2002. ISBN 951-796-240-1.
 • Salo, Unto: Kauas missä katse kantaa: Unto Salon puheita ja kirjoituksia. Satakunta: Kotiseutututkimuksia 21. Helsinki: Emil Cedercreutzin säätiö, 2003. ISBN 951-96550-3-4.

92.85 Satakunta[muokkaa]

 • Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa: Kalastajista kauppanaisiin: Euran esihistoria. Eura: Euran kunta, 2000. ISBN 951-96964-1-5.
 • Salo, Unto: Ajan ammoisen oloista: Satakunnan ja naapurimaakuntien esihistoriaa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1093. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-952-222-000-4.
 • Salo, Unto: Merikarvian tonttukivet. Eripainos: Sananjalka 14, 1972. Scripta archaeologica 1. Turku: Turun yliopiston arkeologian laitos, 1973.
 • Suvanto, Seppo: Knaapista populiin: Tutkimuksia erilaistumisesta Satakunnan talonpojistossa vuosina 1390–1571. Historiallisia tutkimuksia 142. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1987. ISBN 951-9254-97-8.

92.84063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Linder, Marja-Liisa & Saloniemi, Marjo-Riitta & Krötzl, Christian: Ristin ja Olavin kansaa: Keskiajan usko ja kirkko Hämeessä ja Satakunnassa. Tampereen museoiden julkaisuja 55. Liittyy Tampereella Museokeskus Vapriikissa 16.6.2000–1.1.2001 pidettävään samannimiseen näyttelyyn. Tampere: Tampereen museot, 2000. ISBN 951-609-119-9.

92.86 Savo[muokkaa]

 • Räsänen, Riitta (toim.): Savo ja sen kansa. Savon historia 7. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1192. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-951-746-987-6.

92.861 Etelä-Savo[muokkaa]

 • Mielikäinen, Aila: Mikkelin seudun murrekirja. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 764. Kotiseudun murrekirjoja 15. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-132-1.
 • Mielonen, Asko: Vanhan Kerimäen historia. 1, 1, Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan historia vuoteen 1865. Kerimäki: Kerimäen kunta, 1993. ISBN 951-96673-0-X.

92.862 Pohjois-Savo[muokkaa]

 • Klinge, Matti: Iisalmen ruhtinaskunta: Modernin projekti sukuverkostojen periferiassa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1087. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-841-5.

92.87 Karjala[muokkaa]

 • Anttila, Risto: Viipuri: Vanha suomalainen kaupunki. Humppila: KR-kirjat, 1994. ISBN 951-9387-53-6.
 • Fingerroos, Outi: Haudatut muistot: Rituaalisen kuoleman merkitykset Kannaksen muistitiedossa. Väitöskirja: Turun yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 985. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-616-1.
 • Hamari, Risto ym: Suomenlahden ulkosaaret: Lavansaari, Seiskari, Suursaari, Tytärsaari. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 630. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1996. ISBN 951-717-879-4.
 • Katajala, Kimmo: Suurvallan rajalla: Ihmisiä Ruotsin ajan Karjalassa. Historiallinen arkisto 118. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-698-6.
 • Kirkinen, Heikki & Nevalainen, Pekka & Sihvo, Hannes: Karjalan kansan historia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19204-X.
 • Martikainen, Unto: Karjalan kujasilla: Laulumaiden kansaa ja kohtaloita. Lappeenranta: Karjalan kirjapaino, 2006. ISBN 952-5200-51-5.
 • Neuvonen, Petri: Viipuri: Rakennusperinnön seitsemän vuosisataa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1156. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-951-746-973-9.
 • Paavolainen, Olavi (toim.): Karjala, muistojen maa: Karjalan liiton muistojulkaisu. Avustajana Maija Suova. Näköispainos 3. laitoksesta. Alkuteos julkaistu: Porvoo: WSOY, 1949. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991 (4. näköispainos 2001). ISBN 951-0-02076-1.
 • Paavolainen, Olavi (toim.): Rakas entinen Karjala: Karjalan liiton muistojulkaisu. Avustajana Ilmari Pimiä. Näköispainos 3. painoksesta, 4. painos. Alkuteos julkaistu: Porvoo: WSOY, 1955. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991 (4. näköispainos 2001). ISBN 951-0-03010-4.
 • Raevuori, Antero: Hyvästi, Viipuri: Karjalan pääkaupungin kohtalonvuodet 1939, 1941 ja 1944. Helsinki: Minerva, 2011. ISBN 978-952-492-539-6.
 • Röyhkä, Kauko & Metso, Juha: Suursaari. Teksti: Kauko Röyhkä. Kuvat: Juha Metso. Helsinki: Johnny Kniga, 2009. ISBN 978-951-0-35355-4.
 • Rytkölä, Heikki (toim.): Kultalähteen kahta puolta: Kainuun ja Karjalan vaiheita. Kajaani: Oulun yliopisto, Lönnrot-instituutti, 1999. ISBN 951-98272-2-6.
 • Saksa, Aleksandr: Rautakautinen Karjala: Muinais-Karjalan asutuksen synty ja varhaiskehitys. Väitöskirja, Joensuun yliopisto. Studia Carelica humanistica 11. Joensuu: Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta, 1998. ISBN 951-708-602-4.
 • Sihvo, Hannes: Karjalan kuva: Karelianismin taustaa ja vaiheita autonomian aikana. Pohjautuu tekijän väitöskirjaan. 2. tarkistettu ja täydennetty painos. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 940. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-530-0.
 • Sihvo, Hannes & Kaukiainen, Yrjö (päätoim.): Viipurin läänin historia. 1, Karjalan synty. Toimittanut Matti Saarnisto. Lappeenranta: Karjalan kirjapaino, 2003. ISBN 952-5200-37-X.

92.88 Pohjanmaa[muokkaa]

 • Huurre, Matti: Suomussalmen muinaisuutta. Ämmänsaari: Suomussalmen kulttuurilautakunta, 1988.
 • Ylimaunu, Timo: Kvenland 1000: Perämeren rannikon ihminen rautakaudella. Kemi: Kemin taidemuseo, 1995. ISBN 952-90-6728-3.
 • Wacklin, Sara: Sata muistelmaa Pohjanmaalta. (Hundrade minnen från Österbotten, 1844–45.) Suomentanut Katri Ingman-Palola. Johdannon kirjoittanut Aimo Halila (1. laitos: WSOY, 1966). Kieleen liittyvät kommentit laatinut Arto Kirri. Uusintapainoksen toimittanut Anne Ruuttula-Vasari. 2. painos (1. painos 1989). Scripta historica 15. Oulu: Oulun historiaseura, 1995 (4. painos 2005). ISBN 951-96266-4-6.

92.881 Vaasan rannikkoseutu[muokkaa]

 • Okkonen, Jari: Jättiläisen hautoja ja hirveitä kiviröykkiöitä: Pohjanmaan muinaisten kivirakennelmien arkeologiaa. Väitöskirja, Oulun yliopisto. Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora 52. Oulu: Oulun yliopisto, 2003. ISBN 951-42-7169-6. Teoksen verkkoversio (PDF).

92.882 Pohjois-Pohjanmaa[muokkaa]

 • Julku, Kyösti (toim.): Faravidin maa: Pohjois-Suomen historia. Julkaisija: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys. Studia historica septentrionalia 9. Oulu: Rovaniemi: Pohjoinen, 1985. ISBN 951-749-006-2.
 • Paulaharju, Samuli: Kymmenen virran maata. Toimittanut Erkki Kärkkäinen. Oulu: Oulu-seura, 1995. ISBN 951-96461-1-6.
 • Pulma, Panu & Turpeinen, Oiva: Pikkukaupungin unelmia: Kajaani 1906–1976. Kajaani: Kajaanin kaupunki, 1994. ISBN 951-800-201-0.
 • Schali, Kirsti (toim.): Oulun hautausmaat. Oulu: Oulun ev. lut. seurakuntayhtymä, 1996. ISBN 952-90-7880-3.
 • Turunen, Harri (toim.): Olaus Magnuksen jäljillä: Oulun historiaseuran 70-vuotisjuhlakirja. Scripta historica 30. Oulu: Oulun historiaseura, 2003. ISBN 951-96266-9-7.

92.883 Keskipohjanmaa[muokkaa]

 • Paulaharju, Samuli: Suomenselän vieriltä. 2. painos (1. painos 1930). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1981. ISBN 951-0-10897-9.

92.884 Etelä-Pohjanmaa[muokkaa]

 • Paulaharju, Samuli: Härmän aukeilta. 4. painos (1. painos 1932). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-20917-1.
 • Paulaharju, Samuli: Kytösavujen mailla: Kuvauksia Etelä-Pohjanmaalta. Kirjoitukset julkaistu pääosin Vaasa-lehdessä 1920-1940-luvulla. Toimittanut Marjut Paulaharju. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30349-6.
 • Paulaharju, Samuli: Rintakyliä ja larwamaita: Kurikan wanhaa elämää. Nimeke esiössä sekä selkänimeke: Rintakyliä ja larvamaita. 4. painos (1. painos 1943). Porvoo Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25729-X.

92.885 Kainuu[muokkaa]

 • Heikkinen, Reijo: Oulujärvi, Kainuun meri. Kuopio: Kustannuskiila, 1989. ISBN 951-657-271-5.
 • Heikkinen, Reijo: Ärjä: Oulujärven helmi. Lönnrot-instituutin julkaisuja n:o 5. Kajaani: Kajaanin Lönnrot-instituutti, 2002. ISBN 951-98272-7-7.
 • Heikkinen, Reijo: Kajaanin linna: Västinki vuosisatojen virrassa. Kajaani: Kainuun museo: Lönnrot-instituutti, 2004. ISBN 951-800-290-8.
 • Heikkinen, Reijo: Kulttuurin vainioilta ja korpisoilta: Kirjoituksia Kajaanin ja Kainuun kulttuurihistoriasta. Kajaani: Oulun yliopisto, Lönnrot-instituutti, 1998. ISBN 952-91-0180-5.
 • Heikkinen, Reijo: Avara Oulujärvi: Elämää Oulujärvellä ja sen rantamilla. Kajaani: Reijo Heikkinen, 2007. ISBN 978-952-92-0009-2.
 • Lönnrot, Elias: Elias Lönnrotin matkat Kainuussa. Elias Lönnrotin teksteistä toimittanut Markku Nieminen. Kuvat: Vitali Dobrinin. Oulu: Pohjoinen, 1999. ISBN 951-749-337-1.
 • Mäkinen, Antti (toim.): Arkihistoriaa: Elämää Kajaanissa 1945–1999. Kajaanin kaupungin 350-vuotisjuhlavuoden avoimen kirjoituskilpailun satoa. Kansanelämän kuvauksia 54. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-317-0.
 • Mäkinen, Antti (toim.): Elämää Kainuussa: Kainuun asutus 450 vuotta. Kainuun liiton julkaisu B 43. Kajaani: Kainuun museo, 2002. ISBN 951-800-282-7.
 • Räisänen, Alpo: Oulujärven ympäristön murrekirja. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 809. Kotiseudun murrekirjoja 16. Lönnrot-instituutin julkaisuja n:o 1. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-248-4.
 • Rytkölä, Heikki (toim.): Kultalähteen kahta puolta: Kainuun ja Karjalan vaiheita. Kajaani: Oulun yliopisto, Lönnrot-instituutti, 1999. ISBN 951-98272-2-6.
 • Turpeinen, Oiva: Lännenlokarit: Kainuusta Amerikkaan. Kainuun liiton julkaisu B 43. Kajaani: Kainuun liitto, 2002. ISBN 952-5326-11-X.

92.89 Lappi[muokkaa]

 • Anttila, Risto: Petsamo: Kaunis ja karu pohjoinen maa. Humppila: KR-kirjat, 1996. ISBN 951-9387-56-0.
 • Arponen, Aki: Inarin hautuumaasaaret. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A, no 16. Vantaa: Metsähallitus, luonnonsuojelu, 1993. ISBN 951-47-8612-2.
 • Enbuske, Matti: Vanhan Lapin valtamailla: Asutus ja maankäyttö historiallisen Kemin Lapin ja Enontekiön alueella 1500-luvulta 1900-luvun alkuun. Väitöskirja, Oulun yliopisto. Bibliotheca historica 113. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2008. ISBN 978-951-746-975-3.
 • Julku, Kyösti (toim.): Faravidin maa: Pohjois-Suomen historia. Julkaisija: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys. Studia historica septentrionalia 9. Oulu: Rovaniemi: Pohjoinen, 1985. ISBN 951-749-006-2.
 • Kylli, Ritva: Saamelaisten kaksi kääntymystä: Uskonnon muuttuminen Utsjoen ja Enontekiön lapinmailla 1602–1905. Historiallisia tutkimuksia 259. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2012. ISBN 978-952-222-349-4.
 • Lehtola, Veli-Pekka (toim.): Inari – Aanaar: Inarin historia jääkaudesta nykypäivään. Inari: Inarin kunta, 2003. ISBN 952-91-5767-3.
 • Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset suomalaiset: Kohtaamisia 1896–1953. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1351. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2012. ISBN 978-952-222-331-9.
 • Lähteenmäki, Maria: Terra Ultima: Matka Lapin historiaan. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-21098-X.
 • Massa, Ilmo & Snellman, Hanna (toim.): Lappi: Maa, kansat, kulttuurit. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 924. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-505-X.
 • Pennanen, Jukka & Näkkäläjärvi, Klemetti (päätoim.): Siiddastallan: Siidoista kyliin: Luontosidonnainen saamelaiskulttuuri ja sen muuttuminen. Inarin saamelaismuseon julkaisuja n:o 3. Oulu: Pohjoinen, 2000. ISBN 951-749-347-9.
 • Selviytyjät: Näyttely pohjoisen ihmisen sitkeydestä. Teksti: Marjut Aikio ym. Toimitus: Raili Huopainen. Lapin maakuntamuseon julkaisuja 7. Rovaniemi: Lapin maakuntamuseo, 1993. ISBN 951-96160-7-1.
 • Sverloff, Matti: Suenjelin saamelaisten perintö. Sevettijärvi: Matti Sverloff, 2003. ISBN 952-91-6227-8.
 • Tuominen, Marja ym. (toim.): Pohjoiset identiteetit ja mentaliteetit. Osa 2, Tunturista tupaan. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. C 17, Katsauksia ja puheenvuoroja. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja. C 33, Työpapereita. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1999. ISBN 951-634-698-7.
 • Uola, Mikko: Vallankumouksellisia, vakoilijoita ja aseveljiä: Myyttejä ja tosiasioita Lapin historiasta 1910-luvulta 1940-luvulle. Helsinki: Minerva, 2010. ISBN 978-952-492-375-0.
 • Vahtola, Jouko ym: Yhteenveto ja tiivistelmä Lapinmaan maaoikeudet -tutkimuksesta. Oikeusministeriön julkaisuja 2006:8. Helsinki: Oikeusministeriö, 2006. ISBN 952-466-295-7.
 • Viinanen, Voitto Valio: Inarin rajahistoria. 1, Pohjoiset valtarajat Inarin – Jäämeren alueella 1500-luvulta 1800-luvulle. Studia Historica Septetrionalia 40. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 2002. ISBN 952-9888-19-8.
 • Viinanen, Voitto Valio: Inarin rajahistoria. 2, Inarin eteläiset ja läntiset rajat, tarkentuvat pohjoiset valtarajat sekä Suur-Sodankylän lapinkylien historialliset rajat. Studia Historica Septetrionalia 40. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 2006. ISBN 952-9888-29-5.

92.9 Suomenruotsalaisten historia[muokkaa]

 • Juutilainen, Antti: Rinta rinnan: Suomenruotsalaisten joukkojen sotatiet 1939–1944. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21913-4.

93 Pohjoismaiden historia[muokkaa]

 • Hall, Richard: Matka viikinkien maailmaan. (Exploring the world of the vikings, 2007.) Suomennos: Veli-Pekka Ketola. Helsinki: Multikustannus, 2007. ISBN 978-952-468-154-4.
 • Ihmisen suku. 3, Etruskeista viikinkeihin. (The illustrated history of humankind.) Päätoimittaja: Göran Burenhult. Asiantuntijat: Ari Siiriäinen, Juha Valste. Suomentajat: Jukka Jääskeläinen ym. Helsinki: WSOY, 1994. ISBN 951-0-18781-X.
 • Heininen, Lassi: Viikingit Pohjolaa laajentamassa: Erään historiallisen aikakauden hahmottelua. Rovaniemi: Lapin yliopisto, arktinen keskus, 1998. ISBN 951-634-619-7.
 • Hentilä, Seppo & Krötzl, Christian & Pulm, Panu: Pohjoismaiden historia. Helsinki: Edita, 2002. ISBN 951-37-3614-8.
 • Lahtinen, Anu: Pohjolan prinsessat: Viikinkineidoista renessanssiruhtinattariin. Jyväskylä: Atena, 2009. ISBN 978-951-796-595-8.

93.1 Ruotsi[muokkaa]

 • Andersson, Ingvar: Ruotsin historia. (Sveriges historia, 1943.) Suomentanut Lauri Hirvensalo. Historiallinen kirjasto 13. Porvoo: WSOY, 1950.
 • Bladh, Gabriel & Kuvaja, Christer (toim.): Kahden puolen Pohjanlahtea. 1, Ihmisiä, yhteisöjä ja aatteita Ruotsissa ja Suomessa 1500-luvulta 1900-luvulle. Historiallinen arkisto 123:1. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-825-3.
 • Karonen, Petri: Pohjoinen suurvalta: Ruotsi ja Suomi 1521–1809. 4. uudistettu painos (1. painos: WSOY, 1999). Kirjokansi 63. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2014. ISBN 978-952-222-557-3.
 • Paulaharju, Samuli: Kiveliöitten kansaa Pohjois-Ruotsin suomalaisseuduilta. Esipuheen kirjoittanut Pekka Laaksonen. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1138. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007 (1. painos: WSOY, 1937). ISBN 978-951-746-928-9.
 • Tarkiainen, Kari: Ruotsin Itämaa: Esihistoriasta Kustaa Vaasaan. (Sveriges Österland: Från forntiden till Gustav Vasa, 2008.) Tekijän suomentama. Svenskt i Finland – en lång historia -projekti. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, 702:1. Suomen ruotsalainen historia 1. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 2010. ISBN 978-951-583-212-2.

93.12 Vuodet 1524–1718[muokkaa]

 • Englund, Peter: Pultava. (Poltava, 1988.) Suomentanut Seppo Hyrkäs. 5. painos (1. painos 1989). Helsinki: Art House, 2001. ISBN 951-884-011-3.
 • Englund, Peter: Suuren sodan vuodet. (Ofredsår, 1993.) Suomentanut Timo Hämäläinen. 3. painos (1. painos 1996). Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27940-4.
 • Englund, Peter: Voittamaton: Erään miehen tie Ruotsin suurvalta-aikana. (Den oövervinnerlige, 2000.) Suomentanut Seppo Hyrkäs. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25964-0.
 • Lappalainen, Mirkka: Pohjolan leijona: Kustaa II Adolf ja Suomi 1611–1632. Helsinki: Siltala, 2014. ISBN 978-952-234-242-3.

93.13 Vuodet 1719–1809[muokkaa]

 • Nurmiainen, Jouko: Edistys ja yhteinen hyvä vapaudenajan ruotsalaisessa poliittisessa kielessä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Bibliotheca historica 122. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-078-3.

93.2 Norjan historia[muokkaa]

 • Snorri Sturluson: Norjan kuningassaagat. 1–3. (Kringla heimsins.) Suomentanut J. A. Hollo. Runot suomentanut Aale Tynni. Johdannon kirjoittanut Martti Haavio. Kuvitus: Halfdan Egedius ym. Porvoo: WSOY, 1960.

93.5 Pohjoiskalotti[muokkaa]

 • Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset: Historia, yhteiskunta, taide. Inari: Kustannus-Puntsi, 1997. ISBN 951-97541-2-1.
 • Paulaharju, Samuli: Taka-Lappia. Uusittu laitos (1. palaitos 1927). Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1312. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2011. ISBN 978-952-222-266-4.
 • Pentikäinen, Juha: Saamelaiset: Pohjoisen kansan mytologia. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 596. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1995. ISBN 951-717-826-3.
 • Stenros, Manne (toim.): Saamelaiset. Mytologiset tekstit: Kerttu Vuolab. Valokuvat: Ari Mäkelä, Heikki Sarviaho, Manne Stenros. Lahti: A la carte books, 2007. ISBN 978-952-5290-61-5.
 • Viinanen, Voitto Valio: Inarin rajahistoria. 1, Pohjoiset valtarajat Inarin – Jäämeren alueella 1500-luvulta 1800-luvulle. Studia Historica Septetrionalia 40. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 2002. ISBN 952-9888-19-8.
 • Viinanen, Voitto Valio: Inarin rajahistoria. 2, Inarin eteläiset ja läntiset rajat, tarkentuvat pohjoiset valtarajat sekä Suur-Sodankylän lapinkylien historialliset rajat. Studia Historica Septetrionalia 40. Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 2006. ISBN 952-9888-29-5.

94 Keski-Euroopan historia[muokkaa]

94.1 Saksa[muokkaa]

 • Aittokoski, Heikki: Lihavan kotkan maa: Reportaasi Berliinin tasavallasta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23743-4.
 • Hakkarainen, Heikki J. ym. (toim.): Saksan kielestä ja kulttuurista. 5. painos (1. painos 1994). Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-111-1.
 • Maser, Werner: Adolf Hitlerin Taisteluni. (Adolf Hitler: Mein Kampf: Geschichte: Auszüge. Kommentare, 2001.) Suomentanut Riitta Virkkunen. Helsingissä: Ajatus, 2008. ISBN 978-951-20-7214-9.
 • Räsänen, Matti & Tuomi-Nikula, Outi: Saksanmaalla: Kansanelämää keskiajalta nykypäivään. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 776. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-142-9.

94.11 Vanha ja keskiaika[muokkaa]

94.13 Nykyaika[muokkaa]

 • Ailsby, Christopher: Kolmas valtakunta: Hitlerin Saksan tärkeimmät tapahtumat päivä päivältä. (The third reich, day by day, 2001.) Suomennos: Veikko Ahola, Irmeli Kuhlman ja Jorma Luotio. Helsinki: Gummerus, 2005. ISBN 951-20-6815-X.
 • Beevor, Antony: Stalingrad. (Stalingrad, 1998.) Suomentanut Matti Kinnunen. Helsinki: WSOY, 2000 (4. painos 2002). ISBN 951-0-24922-X.
 • Beevor, Antony: Berliini 1945. (Berlin the downfall 1945, 2002.) Suomentanut Matti Kinnunen. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-27036-9.
 • Browning, Christopher R.: Aivan tavallisia rivimiehiä: 101. reservipoliisipataljoona ja ”lopullinen ratkaisu” Puolassa. (Ordinary men: Reserve police battalion 101 and the final solution in Poland, 1992.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsinki: Art House, 1999. ISBN 951-884-261-2.
 • Burleigh, Michael: Kolmas valtakunta: Uusi historia. (The third reich: A new history, 2000.) Suomentanut Seppo Hyrkäs. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-28721-0.
 • Goldensohn, Leon: Nürnbergin haastattelut. (The Nuremberg interviews: An American psychiatrist's conversations with the defendants and witnesses, 2004.) Toimittanut ja johdannon kirjoittanut Robert Gellately. Suomentanut Heikki Tiilikainen. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-31-3042-8.
 • Grönhagen, Yrjö von: Himmlerin salaseura. Helsinki: Kansankirja, 1948.
 • Grönhagen, Yrjö von: Himmlerin salaseura. Helsinki: Salakirjat, 2014 (1. laitos: Kansankirja, 1948). ISBN 978-952-5774-71-9.
 • Jokipii, Mauno: Hitlerin Saksa ja sen vapaaehtoisliikkeet: Waffen-SS:n suomalaispataljoona vertailtavana. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 848. Helsinki: SKS, 2002. ISBN 951-746-335-9.
 • Jokisalo, Jouko: Kansallissosialismin ideologia. Snellman-instituutin A-sarja 17. Kuopio: Snellman-instituutti, 1995. ISBN 951-842-165-X.
 • Knopp, Guido: Hitlerin lapset. (Hitlers Kinder, 2000.) Suomentanut Ilona Nykyri. Helsingissä: Gummerus: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7013-8.
 • Kuosma, Tapio: Nürnbergin oikeudenkäynti. Espoo: Livres ’Belles-Lettres’, 2013. ISBN 978-952-67994-0-7.
 • Kurzman, Dan: Varsovan geton kansannousu. (The bravest battle: The twenty-eight days of the Warsaw Ghetto uprising, 1975.) Suomentanut Veli-Pekka Ketola. Helsinki: Art House, 2005. ISBN 951-884-399-6.
 • Lower, Wendy: Hitlerin raivottaret: Saksalaisnaisia natsien kuoleman kentillä. (Hitler's furies: German women in the Nazi killing fields, 2013.) Suomentanut Juha Sainio. Jyväskylä: Atena, 2014. ISBN 978-952-300-065-0.
 • McMillan, Dan: Polttouhrit: Holokaustin syyt. (How Could This Happen: Explaining the Holocaust, 2014.) Suomentanut Petri Stenman. Helsinki: Like, 2015. ISBN 978-952-01-1164-9.
 • Paavolainen, Olavi: Kolmannen valtakunnan vieraana: Rapsodia. 6. painos (1. painos: Jyväskylä: Gummerus, 1936). Helsingissä: Otava, 1975. ISBN 951-1-02166-4.
 • Paavolainen, Olavi: Kolmannen valtakunnan vieraana: Rapsodia. Näköispainos (Alkuperäinen: Jyväskylä: Gummerus, 1936). Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-19162-4.
 • Paavolainen, Olavi & Koskimäki, Paula (toim.): Kolmannen valtakunnan vieraana; Ja juhlien jälkeen: Esseitä kansallissosialismista. Kolmannen valtakunnan vieraana, 7. painos (1. painos: Jyväskylä: Gummerus, 1936). Olavi Paavolainen -projektin julkaisuja 3. Helsingissä: Otava, 1993. ISBN 951-1-12883-3.
 • Pringle, Heather: Himmlerin suuri suunnitelma: Arjalaisen herrakansan etsintä. (The master plan: Himmler’s scholars and the holocaust, 2006.) Suomentaneet Vappu Orlov ja Anna Orlova. Helsinki: Bazar, 2009. ISBN 978-952-5635-50-8.
 • Reiners, Ilona: Taiteen muisti: Tutkielma Adornosta ja Shoahista. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Paradeigma. Helsinki: Tutkijaliitto, 2001. ISBN 952-5169-19-7.
 • Schad, Martha: Naiset, jotka rakastivat Hitleriä. (Frauen gegen Hitler: Vergessene Widerstandskämpferinnen im Nationalsozialismus, 2001/2010.) Suomennos Elina Anttila, Jenni Kuvaja, Irina Maaskant ja Lotta Tuohimaa. Helsinki: Minerva, 2011. ISBN 978-952-492-533-4.
 • Seppovaara, Juhani: Itä-Berliinin taivaan alla. Helsinki: Avain, 2006. ISBN 952-5524-29-9.
 • Shirer, William L.: Kolmannen valtakunnan nousu ja tuho: Kansallissosialistisen Saksan historia 1. (The rise and fall of the Third Reich: A history of Nazi Germany, 1960.) Suomentanut Tapio Hiisivaara. 4. painos (1. painos 1962–1963). Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 2004. ISBN 951-20-6633-5.
 • Shirer, William L.: Kolmannen valtakunnan nousu ja tuho: Kansallissosialistisen Saksan historia 2. (The rise and fall of the Third Reich: A history of Nazi Germany, 1960.) Suomentanut Tapio Hiisivaara. 4. painos (1. painos 1962–1963). Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 2004. ISBN 951-20-6634-3.
 • Steinbacher, Sybille: Auschwitz: Lyhyt historia. (Auschwitz: Geschichte und Nachgeschichte, 2004.) Suomennos: Tuomas Kauko. Pystykorvakirja. Helsink: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2006. ISBN 952-471-728-X.
 • Taylor, Frederick: Berliinin muuri: 13. elokuuta 1961 – 9. marraskuuta 1989. (The Berlin wall: 13 August 1961 – 9 November 1989, 2006.) Suomentanut Matti Kinnunen. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-33128-6.
 • Tuomainen, Tuulikki: Versailles'sta maailmanherruuteen: Versailles'n rauhansopimus johtavien kansallissosialistien propagandassa 1919–1923 ja Hitlerin ulkopoliittisessa konseptiossa. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Studia historica Jyväskyläensia 39. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1988. ISBN 951-680-009-2.
 • Vinogradov, V. K. & Pogoni, J. F. & Teptsov, N. V. (toim.): Adolf Hitlerin viimeinen taistelu: Venäjän turvallisuuspoliisin KGB:n salassa pidettyjä asiakirjoja. Suomentanut Jaana Ryynänen. Helsinki: Perhemediat, 2005. ISBN 952-210-024-2.

94.4 Itävalta[muokkaa]

 • Lautela, Yrjö & Palo, Jyrki: Itävalta: Kappale mennyttä suuruutta. Kleio. Helsinki: Edita, 2005. ISBN 951-37-4424-8.

94.5 Unkari[muokkaa]

 • Halmesvirta, Anssi & Nyyssönen, Heino: Unkarin kansannousu 1956. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-31814-0.
 • Huotari, Juhani & Vehviläinen, Olli (toim.): Unkari: Maa, kansa, historia. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 871. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-252-2.
 • Lahdelma, Tuomo & Dobos, István & Rautavuoma, Veera (toim.): Unkarilainen omakuva. Jyväskylä: Atena, 2001. ISBN 951-796-259-2.

95 Brittein saarten historia[muokkaa]

95.1 Iso-Britannia[muokkaa]

 • Daniell, Christopher: Matkaopas historiaan: Englanti. Suomennos: Tarja Haikara. 3. uudistettu painos. Kuopio: Unipress, 2010. ISBN 978-951-579-369-0.
 • Engels, Friedrich: Työväenluokan asema Englannissa. The condition of the working class in England, 1845.) Suomentanut Jorma Mäntylä. Helsinki: Into, 2015. ISBN 978-952-264-355-1.
 • Fisher, Andrew: Matkaopas historiaan: Skotlanti. Suomennos: Anne Toppi. 2. uudistettu painos. Kuopio: Unipress, 2010. ISBN 978-951-579-372-0.
 • Halmesvirta, Anssi: Turanilaisia ja herrasneekereitä: Aatehistoriallisia tutkimuksia brittiläisestä rotuajattelusta. Historiallinen arkisto 103. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1993. ISBN 951-8915-81-4.
 • Ihalainen, Pasi (toim.): Britannia: Saarivaltakunnan Eurooppa-suhteiden historia. Jyväskylä: Atena, 2002. ISBN 951-796-268-1.
 • Trevelyan, G. M.: Englannin historia 1. (History of England, 1926.) Suomentaneet Jussi Teljo ja Antero Manninen. Historiallinen kirjasto 11. Porvoo: WSOY, 1948.
 • Trevelyan, G. M.: Englannin historia 2. (History of England, 1926.) Suomentaneet Jussi Teljo ja Antero Manninen. Historiallinen kirjasto 12. Porvoo: WSOY, 1948.

95.11 Vanha ja keskiaika[muokkaa]

 • Bartlett, Robert: Hirtetty mies: Kertomus ihmeestä, muistista ja kolonialismista keskiajalla. (The hanged man: A story of miracle, memory and colonialism in the Middle ages, 2005.) Suomentanut Ossi Kokkonen. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-979-2.
 • James, Simon: Keltit. (Exploring the world of the celts, 1993.) Suomennos: Tarja Kontro. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-19271-X.

95.12 Uusi aika[muokkaa]

 • Halmesvirta, Anssi & Valta, Reijo (toim.): Aatteiden kamppailu elintilasta: Viktoriaanisen ajan näkemyksiä ihmisestä ja yhteiskunnasta. Jyväskylän yliopiston historian laitos. Yleisen historian tutkimuksia 10. Jyväskylä: Kampus kustannus, 1999. ISBN 951-9113-48-7.
 • Thompson, E. P.: Herrojen valta ja rahvaan kulttuuri: Valta, kulttuuri ja perinnäistavat 1700- ja 1800-lukujen Englannissa. Suomentanut Tuomas M. S. Lehtonen. Esipuhe: Matti Peltonen. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-668-8.

95.13 Nykyaika[muokkaa]

 • Orwell, George: Puilla paljailla Pariisissa ja Lontoossa. (Down and out in Paris and London, 1933.) Suomentanut Jukka Kemppinen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1985 (2. painos: Laatukirjat, 2003). ISBN 951-0-12467-2.
 • Orwell, George: Tie Wiganin aallonmurtajalle. (The road to Wigan Pier, 1937.) Suomentanut Leevi Lehto. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1986. ISBN 951-0-13305-1.

95.7 Irlanti[muokkaa]

 • Neville, Peter: Matkaopas historiaan: Irlanti. Asiantuntijat: Eino Lyytinen ja Tom Sjöblom. Suomennos: Sami J. Anteroinen ym. 2. uudistettu painos (1. painos 1998). Kuopio: Unipress, 2011. ISBN 978-951-579-368-3.
 • Sjöblom, Tom: Tuulten saarella: Matka kelttien ja kertojien Irlantiin. Helsinki: Kirjapaja, 2011. ISBN 978-952-247-009-6.
 • Zilliacus, Ville: Irlanti eilen ja tänään. Helsinki: Irish Business Club Finland, 1995. ISBN 952-90-6297-4.

95.72 Pohjois-Irlanti[muokkaa]

 • Lindström, Georg: Verinen sunnuntai: Pohjois-Irlannin konflikti. Joensuu: Ilias, 2007. ISBN 978-952-5679-15-1.

96 Etelä-Euroopan historia[muokkaa]

 • Hanska, Jussi & Masonen, Pekka & Virtanen, Kirsi (toim.): Islamin ja kristikunnan rajoilla: Kulttuurien kohtaaminen ja vuorovaikutus Välimerellä. Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, Tutkimuksia 78. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1998. ISBN 951-706-172-2.

96.1 Ranska[muokkaa]

 • Bainville, Jacques: Ranskan historiaa. (Histoire de France, 1924.) Suomentanut J. J. Mikkola. Historiallinen kirjasto 9. Porvoo: WSOY, 1950.
 • Clerc, Louis & Ranki, Kristina (toim.): Suomalaisten Ranska: Kaunis tuntematon. Helsingissä: Ajatus, 2008. ISBN 978-951-20-7397-9.
 • Davis, Natalie Zemon: Martin Guerren paluu. (Le retour de Martin Guerre, 1983.) Suomentanut Aulikki Vuola. Helsinki: Gaudeamus, 2001. ISBN 951-662-819-2.

96.11 Vanha ja keskiaika[muokkaa]

 • Klemettilä, Hannele: Ritari Siniparta: Gilles de Rais’n tarina. Jyväskylä: Atena, 2005. ISBN 951-796-395-5.
 • Le Roy Ladurie, Emmanuel: Montaillou: Ranskalainen kylä 1294–1324. (Montaillou: Village occitan de 1294 à 1324, 1975.) Suomentanut ja esipuheen kirjoittanut Marja Itkonen-Kaila. Seitsentähdet. Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-18671-X.

96.12 Uusi aika[muokkaa]

 • Aubry, Octave: Ranskan suuri vallankumous. 1, Kuningasvallan tuho. (La révolution française: Destruction De La Royauté, 1942.) Suomenkielisen laitoksen toimittaneet Osmo Mäkeläinen & Heikki Eskelinen. Porvoo: WSOY, 1962.
 • Aubry, Octave: Ranskan suuri vallankumous. 2, Tasavallan aika. (La révolution française: La République, 1945.) Suomenkielisen laitoksen toimittaneet Osmo Mäkeläinen & Heikki Eskelinen. Porvoo: WSOY, 1962.
 • Forsström, Riikka: Kaunis turhuus: Ylellisyys ja nautinnot yksinvaltiuden ajan Ranskassa. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-951-1-24978-8.
 • Keränen, Mika: Kruunu, alttari vai kansakunta? Jeanne d’Arc -representaatiot Ranskan oikeiston ideologisten uudelleenarviointien peileinä kolmannen tasavallan ensivuosikymmeninä. Perustuu tekijän pro gradu -työhön. Poliittisen historian tutkimuksia 32. Turku: Turun yliopisto, poliittisen historian laitos, 2007. ISBN 978-951-29-3195-8.
 • La Belle, Maurice: Valistusfilosofit ja Ensyklopedia. Suomeksi toimittanut ja kääntänyt Kimmo Sundström. Suomennettu kolmesta American Atheist -lehdessä julkaistusta artikkelista. Helsinki: Vapaa-ajattelijain liitto, 1987.
 • Le Roy Ladurie, Emmanuel: Karnevaalit: Kynttelinpäivästä piinaviikolle, 1579–1580. (Le carnaval de Romans: De la Chandeleur au Mercredi des cendres (1579–1580), 1979.) Suomentanut Inkeri Tuomikoski. Suomenkielinen laitos on valikoiden lyhennetty. Helsingissä: Art House, 1990. ISBN 951-884-027-X.

96.13 Nykyaika[muokkaa]

 • Beevor, Antony & Cooper, Artemis: Pariisi miehityksen jälkeen 1944–1949. (Paris after the liberation 1944–1949, 1994.) Suomentanut Markku Päkkilä. Helsinki: Siltala, 2009. ISBN 978-952-234-012-2.

96.2 Italia[muokkaa]

 • Augias, Corrado: Rooman salaisuudet: Muistoja, kertomuksia ja henkilöitä. (I segreti di Roma, 2005.) Suomentanut Paavo Castrén. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-21936-1.
 • Burckhardt, Jacob: Italian renessanssin sivistys. (Die Kultur der Renaissance in Italien, 1860.) Suomentanut A. A. Koskenjaakko. 2. painos (1. painos 1956). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23524-5.
 • Ginzburg, Carl: Juusto ja madot: 1500-luvun myllärin maailmankuva. (Il formaggio e i vermi: Il cosmo di un mugnaio del ’500, 1976.) Suomentanut Aulikki Vuola. Esipuhe: Matti Peltonen. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-025-1.
 • Heikkilä, Tuomas & Suvikumpu, Liisa: Euroopan kehdossa: Kaksitoista avainta myyttien ja pyhien Roomaan. Kaksitoista avainta -sarja. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-342-5.
 • Huovinen, Lauri: Italian renessanssikulttuuri. Turun yliopiston historian laitoksen julkaisuja no 17. Turku: Turun yliopisto, 1986. ISBN 951-642-890-8.
 • Kanervo, Pirkko: Italia ja Suomen talvisota: Il Duce Mussolini maailman urheimman kansan apuna. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Teos, 2007. ISBN 978-951-851-115-4.
 • Levi, Giovanni: Aineeton perintö: Manaajapappi ja talonpoikaisyhteisö 1600-luvun Italiassa. (L’eredità immateriale, 1985.) Suomennos: Kaisa Kinnunen, Elina Suolahti. Esipuhe: Matti Peltonen. Tutkijaliiton julkaisusarja 73. Helsinki: Tutkijaliitto, 1992. ISBN 951-9297-88-X.
 • Lintner, Valerio: Matkaopas historiaan: Italia. Suomennos: Tarja Haikara. 3. painos (1. painos 1995). Lisäykset suomentanut Anne Toppi. Kuopio: Unipress, 2005. ISBN 951-579-123-5.
 • Simon, Kate: Renessanssi-ihmisiä. (A Renaissance tapestry: The Gonzaga of Mantua, 1988.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 1988. ISBN 951-1-10001-7.

96.3 Espanja[muokkaa]

 • Beevor, Antony: Taistelu Espanjasta. Espanjan sisällissota 1936–1939. (The Battle for Spain: The Spanish Civil War 1936–1939, 2006.) Suomentanut Matti Kinnunen. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-31934-1.
 • Eby, Cecil D.: Alcázarin piiritys. (The Siege of the Alcázar, 1965.) Suomentanut Kimmo Cleve. Porvoo Helsinki: WSOY, 1968.
 • Juusela, Jyrki: Suomalaiset Espanjan sisällissodassa 1936–1939. Jyväskylä: Atena, 2003. ISBN 951-796-324-6.
 • Koivisto, Hanne & Parikka, Raimo (toim.): ¡No pasarán! Espanjan sisällissodan kulttuurihistoriaa. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2015. ISBN 978-952-5976-34-2. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Orwell, George: Katalonia, Katalonia. (Homage to Catalonia, 1938.) Suomentanut Taisto Nieminen. Porvoo Helsinki: WSOY, 1974 (2. painos 1991). ISBN 951-0-06531-5.
 • Toiviainen, Kalevi: Tähtiä Espanjan taivaalta. Espanjan kulttuurin ja espanjalaisuuden vaikuttajia. Omakirja. Espoo: Kalevi Toiviainen, 2010. ISBN 978-952-92-7045-3.

96.83 Entisen Jugoslavian alue[muokkaa]

 • Drakulić, Slavenka: Eivät tekisi pahaa kärpäsellekään. (They would never hurt a fly: War criminals on trial in The Hague, 2004.) Suomennos: Petri Stenman. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2005. ISBN 952-471-612-7.
 • Laitila, Teuvo: Veljeys ja epäsopu: Monikansallinen Jugoslavia teoriana ja käytäntönä. Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus: Tutkimuksia 67. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1997. ISBN 951-706-149-8.

96.85 Kreikka[muokkaa]

 • Boatswain, Timothy & Nicolson, Colin: Matkaopas historiaan: Kreikka. (A traveller’s history of Greece, 2003). Kuopio: Unipress, 2010. ISBN 978-951-579-364-5.