Suru Suri Suomalaisen...

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suru Suri Suomalaisen...

Kirjoittanut Jacob Mardell Widman


[s. 1]


Suru Suri Suomalaisen /
Parcu Påru Pohjalaisen /
Cotoansa culkiesa /
Pacon poijes pyrkiesä /
Muille maille matcustaisans /
Mucaisexi mennesänsä
Wältämähän Wenäläistä.
      Wuonna 1742.


  
COsc on suru surkiambi /
Cosc on waiwa waikiambi /
Cuin on culkeis kuusistohon /
Heittäis huoneet hunnicolle /
Mennes malda matcahansa /
Muille maille muucalaisex /
Caratesa cartanostans /
Jättäis coto jätticölle /
Culkea cauwas calutoinna /
Niendä randan rahatoinna /
Eikä ewäst ensingänä /
Ulottuwat ulkomaille /
Edesäm on ensimmäistä /
Meri matca mendäwänä /
[J]äljes cuulu cuorsuminen /
[Hirm]u hewon hirnuminen /
[w]iwa wihamiehen /

[s. 2]Cohta joutu jouconensa /
Jopa laxos La[s]chvn änest /
Hymy cuulu hy Ruotzihin,
Tusca tunge packo pällem /
Herä Herra apum armias /
Tule cansam turwaxemme /
Tuki turwa turwatoinden /
Lepy luoja lemmehexi /
Apu armas awutoinden /
Estä Herra Engeleilläs /
Pahat puskat puhalluxet /
Auta meitä asioisa /
Holho Herra henges woimal /
Sata meitä satamahan /
Meren poicki mennesämme /
Että kidast kiucku[h]isen /
Päsisimme palamahan.
Herra joca johdattelit /
Muinen cansas caunihisti /
Meren läpi ennät cansa /
Culiettelit corwen cautta /
Annoit manna manderelle /
Taitit leipä Taiwahasta /
[M]uutit maaran muikeuden /
Caasit wettä calliosta /
Osotit sun omillesi /
Kätes kaickiwaldiahan:
Auta nytkin armos tähden /

[s. 3]Catzo waiwam waikiata /
Sillä woimas woimallinen /
Wiel s’on wiszist endiselläns /
Waick’ em ole ollengana /
Pyhäin werrax wedättäwät /
Emgä ole otolliset /
Lasten lahjoi nautimahan /
Sillä olem siwottomat /
Pojat pahain pacanoiden /
Isist ilkeist ilmandunet /
Jopa synnis syndynetkin /
Wielä pällen pällisexi /
Itze elim ilkiästi:
Käwim kircos kijttämätä /
Juoxim joutes juomenoihin /
Josta sielun siwottomax /
Ryhtyi rumijn riettaisexi /
Sydän syttyi sastaisuteen /
Mieldy mielem maallisihin /
Omba wielä wijsi muta /
Wica myöskin wijsahilla /
Ylpeys on yxin ylin /
Cateus cans’ coreuden /
Joiden peräs petos culke /
Ahneus cans angarasti /
Ongos rauha rackautta /
Kirckautta Christityiden /
Rauh’ on ricki ripoitettu /

[s. 4]Rackaus on pojes rauwen /
Näist on näki nähtäwänä /
Hedelmistä helpehistä /
Mitä maca mielesämme /
Kenen työtä täyte tähän /
Ongos ihmet ihmis raucka /
Ett’ on ruoska rundelemas /
Sy on suuri surimmalla /
Jumalalla julkisesti /
Jos hän heittäis Helwettihin /
Töiden tähden duomitzisi /
Se on palcka paatuneitten /
Surma suuri Surottomain /
Eikös syndi syöxä meitä /
Wihan ala wipymätä /
Jos ei joudu Jumalalda
Apu armo kändymähän /
Käännä Herra kändywitä /
Taita meitä taipumahan /
Alca itze auttamahan /
Saata Sielun siwiäxi:
Pyhä Isä JEsuxelle /
Puhdista meit poicas cautta /
Sinä taidat talutella /
Sydämmet pois synnistäkin /
Emme sala syndiämme:
Työmme turhax tunnustamme /
Joilla wihas Joudutimme /

[s. 5]Kijwaudes / kijldämähän /
Joca cutzui cuolemata /
Waati weren wuotamahan /
Sembä tähden täydellisest /
Notkistamme nopiasti /
Sielun / polwet sijwollisest /
Jtcun cansa catkerimman /
Huudan tygös huocauxill /
Älä soima syndiämme /
Anna andex armos tähden /
Ricoxemme riettahimmat /
Älä Herra heitä meitä /
Cadotuxen cammiohon /
Älä syöxe sywyteen /
Wihas ala angarimman /
Auta Herra awutoinda /
Itze tähtes ilkiöitä /
Waick’ en kelpa kellengänä /
Engä sinull ensingänä /
Jos sä tahdot tutkistella /
Meidän töitäm tiedustella /
Nijn emme tohdi toiwotella /
Wihas woiman wähennöstä /
Sillä sinun wihas woima /
Pala aiwan angarasti /
Hehen haman helwettihin /
Uhca surmat’ syndisitä /
Mutt’ on luja lupauxes /
Lawia myöskin laupeudes /

[s. 6]wastan nitä waiwaisita /
Jotca armo anelewat /
Sieluns’ tuskan tunnustawat /
Palajawat pahudestans /
Itzens itkein ilmoittawat /
Lyöwät ricki riettaudens /
Sillä sinä suurin Herra /
Caickein corckein corkeudes /
Olet aiwan armollinen /
Sangen suuri suloisudest /
Etkä soisi ensingänä /
Käsi alas cuolemahan /
Etpä wielä witzallaskan /
Tahdo ratki rangaiseman /
Mutta pydät parannusta /
Uuden menon udistosta /
Lupat lujast kändyneille /
Anda andex / armos tähden /
Heidän syndins syngeyden /
Ennen tehdyn tyhmeydens /
Josa toiwos totisesti /
Langem etees laattialle /
Pydän apua armos tähden /
Sulda suuri laupeun lähde /
Herra suuri Zebaothi /
Racas rauhan ruhtinaski /
Ettäs rauhan rakennaisit /
Sodan pojes soistelisit /

[s. 7]Että tuli tucahduisi /
Sammuis liecki liehumasta /
Ettein hädäs häwiäisi /
Waipuisim pois waiwan alla /
Mutta että eläisimme /
Loppun asti loppumata /
Saisin herrall hiljaisudes /
Weisat kijtost kielellämme /
Laula ilman lackamata /
Herra culda cunnioitta.