Suuri romahdus liikemaailmassa

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun


Suuri romahdus liikemaailmassa.


Pankinjohtaja Nils Idman pidätetty suurien
väärinkäytöksien vuoksi.


  On jo kauvan tiedetty julkisena salaisuutena, että Yhdyspankin täkäläisen konttoorin johtajalla, lakit. kand. Nils Idmanilla on ollut suuria vaikeuksia laajoissa liikeasioissaan. Liikemiespiireissä ei edes pidetty romahdustakaan mahdottomana, mutta että se tulisi niin kovin ikävässä, kerrassaan masentavassa muodossa kuin se todellisuudessa nyt on tapahtunut, sitä ei toki kukaan aavistanut. Kovin kipeästi koski sentähden jokaiseen, kun kaupungilla eilen päivällä levisi tieto että pankinjohtaja Idman kl 1/2 1 tienoissa pidätettiin epäilyksenalaisena väärinkäytöksiin, joiden väitetään saavuttaneen meikäläisiin oloihin katsoen aavistamattoman laajuuden.

Asian tavattoman arkaluontoisuuden vuoksi emme toistaiseksi voi mainita mitään niistä kerrassaan pelottavan suurista summista, joiden päivän kuluessa mainittiin olevan kysymyksessä. Ainoat tosiseikat, jotka voidaan tällä hetkellä varmuudella mainita, on että herra Idman todellakin kello puoli 1 pidätettiin Molinin apteekin edustalla, kun hän sieltä tuli ulos. Päivän kuluessa ei hän ollut pankissa käynyt. Pidättämismääräys oli tullut pankin pääkonttoorista täkäläisen haarakonttoorin kautta. Heti pidätyksen jälkeen vietiin pankinjohtaja I. kaupungin vankilaan. Pidättämisen syynä ovat väärennykset ja kavallukset.

Että pankin pääkonttoorin taholla on ollut epäilyksiä olemassa siitä, ettei pankinjohtaja Idmanin toiminnassa kaikki ole ollut niinkuin olla pitäisi, osottaa se seikka, että täällä on pääkonttoorin puolesta pidetty tarkastuksia tavallista useammin. Viimeksi lienee sellainen toimitettu viime viikon loppupäivinä, jolloin pankinjohtaja J. O. Wasastjerna sitä varten oli käynyt täällä.

Niiden summien suuruudesta, mitkä ovat kysymyksessä, on mahdotonta saada mitään täsmällistä tietoa, ennenkuin perinpohjainen tarkastus sekä pankissa että herra Idmanin harvinaisen laajoissa yksityisissä liikeasioissa on toimitettu. Sitä varten saapuikin tänne eilen kl 8,20 i. p. tulevalla junalla edustajia pankin pääkonttoorista. Sitäpaitsi on olemassa merkkejä, jotka viittaavat siihen, että nämä väärinkäytökset ulottuvat sekä laajalle että ajassakin melkoisesti taaksepäin.

Mikäli olemme saaneet tietää, on herra Idmanin liikeasioita viime päivinä koetettu järjestää hänen lähempien liiketovereittensa ja sukulaistensa puolelta, mutta ovat summain suuruudet tehneet kaiken järjestelyn mahdottomaksi, joten ei myöskään mikään vajauksien täyttäminen voinut tulla kysymykseen.

Tämä kuulumaton tapahtuma on oleva seurauksiltaan aavistamattoman laajakantoinen, sillä siitä tulee, paitsi hyvin monia suurempia ja pienempiä liikeyrityksiä, myöskin yksityishenkilöt kärsimään. Liikevaikeuksia seurauksina tästä suuresta romahduksesta ei voitane välttää, ja se on suuresti häiritsevänä vaikuttava aavistamattoman laajalle ei ainoastaan täällä, vaan monissa muissakin paikoissa maassa, erittäinkin näinä muutenkin yleisesti rahasta niukkoina aikoina.

Väärinkäytöksien laatu.

Mikäli olemme täysin luotettavalta taholta saaneet tietää, on pankinjohtaja Idman omiin tarkoituksiinsa käyttänyt pankin käteisiä varoja noin 1 milj. markkaa sekä sen haltuun uskottuja arvopapereita oman luottonsa tukemiseksi ehkä vieläkin suurempia summia. Niiden määrää ei kuitenkaan tällä hetkellä tiedetä. Pankin postilähetysvekseleitä on hän myöskin käyttänyt omiin tarkoituksiinsa, mutta nykyisin ei niitä liene yhtään liikkeellä. Suuria kavalluksia on siis olemassa, ja onkin pidättäminen tapahtunut juuri näiden perusteella. Sitävastoin ei ilmiantoa ole ainakaan toistaiseksi tehty mistään väärennyksistä.

Tapahtuman vaikutus kaupungissa.

Että tällainen tapahtuma vaikutti kaupungilla hyvin masentavasti, on itsestään selvä. Yleinen epävarmuus ja turvattomuuden tunne valtasi kaikki, erittäinkin ne, jotka ovat herra Idmanin kanssa liikeasioissa olleet. Pankinjohtaja Idman on nauttinut tässä yhteiskunnassa niin suurta luottamusta ja kunnioitusta, että nyt, kun tuo kaikki romahti hajalle, suru on aivan yleinen. Liioittelemme tuskin, jos sanomme, että mieliala täällä nyt on semmoinen, kun olisi meitä kohdannut suorastaan kansallisonnettomuus. Kaikkialla tuntui tämän vangitsemisen vaikutus. Tärkeitä kokouksia peruutettiin, samoin kävi Tampereen teatterin näytännön; kellään ei ollut halua katsella huvinäytelmää. Irma Tervanin täksi päiväksi ilmoitettu konsertti on myöskin peruutettu, sillä täällä eivät ajatukset nyt sellaisessa jaksa viivähtää. Masennus ja suru lyö kaikkialle leimansa, yksinpä seuraelämäänkin. Eikä suotta; onhan paras joukosta sortunut, ja tulevaisuus on niin epävarma.

Tämä tapahtuma muuttuu suorastaan traagilliseksi sen kautta, että hieman voidaan aavistaa mistä syystä herra Idmanin liike-asiat ovat joutuneet epäkuntoon. Tiedetäänhän näet yleisesti, että hän oman luottonsa varassa ja suurilla henkilökohtaisilla uhrauksilla on vuosien kuluessa saattanut järjestykseen monien suurien yhtiöiden ja yksityisten liikemiestenkin huonoiksi menneet asiat. Tällaisissa yrityksissä on hän kärsinyt suuria tappioita, jonka lisäksi hänen liikeasiansa tämän kautta myöskin ovat hajaantuneet niin monille haaroille, että niiden hallitseminen on käynyt mahdottomaksi.

Tässä onkin arvattavasti alkusyy onnettomuuksiin, mutta mikä herra Idmanin lopullisesti aiheutti ryhtymään niihin tekoihin, joiden seuraukset nyt ovat edessämme, sitä ei voi asiain ulkopuolella oleva arvata.

Eräs peruutus.

Asianomaiselta taholta olemme valtuutetut peruuttamaan sen pääkaupungissa lisälehdillä levitetyn tiedon, että kauppaneuv. J. Klingedahl olisi osallisena näihin usein mainittuihin väärinkäytöksiin. Niin ei ole laita. Sen sijaan on herra Idman melkoisen suuriin summiin nousevissa vekseleissä väärentänyt sekä kauppaneuvos Klingendahlin nimen yksityisesti että O. Y. Klingendahlin nimen.


Lähde[muokkaa]

Tampereen Sanomat torstai 5.12.1912 s. 2.