Svebiliuksen katekismus/Kappale 1

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Minun rakkaimpain maanmiesteni tarpeeksi ja ylösrakennukseksi, heidän kalliimmasa uskosansa, ja pyhäsä waelluksesansa, annetaan tämä Ruotsin kielestä käätty wähäinen, mutta kaikki autuuteen tarpeelliset kappaleet sisällänsä pitäwä kirja ulos: sydämellisellä rukouksella Jumalan tykö, että Hän JEsuksen Christuksen meidän HERramme tähden, annais sen, Hänen korkeimman nimensä kunniaksi tehdyn olla, ja Hänen köyhän seurakuntansa kaswannoksi ja wahwistukseksi Armosa! sillä ehkä minä asun taampana teistä eroitettuna, on Jumala kuitenkin minun todistajani, että minä sydämen pohjasta kaikkia teitä JEsuksesa Christuksesa halajan, ja rukoilen, että teidän rakkautenne enämmin ja enämmin yltäkylläiseksi tulisi kaikkinaisesa tuntemisesa ja ymmärryksesä; että te koettelisitte mikä paras olis', ja olisitte wilpittömät, ei kellenkään pahennukseksi, Christuksen päiwään asti; täytetyt wanhurskauden hedelmillä, jotka JEsuksen Christuksen kautta teisä tapahtuwat Jumalan kiitokseksi ja kunniaksi!

Phil. 1:8, 11. Psal. 137: 5,6.

Kirjoitin Skarasa, Läntisellä Göthein maalla Marras=kuusa, Wuonna 1745.

DANIEL JUSLENIUS. Skaran Hiippakunnan Pispa.