Syistä merimiesten karkaamiseen

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Syistä merimiesten karkaamiseen

Kirjoittanut nimimerkki Merimies H. P.
Lähde: Oulun Wiikko-Sanomia, 18.3.1865, nro 11, s. 1. Artikkelin verkkoversio.


(Lähetetty.[1])

Syistä merimiesten karkaamiseen.

Nyt ollaan toimessa uutta merilakia valmistamaan ajanmukaisen tarkoituksen kannalle, eikä olekkaan epäiltävä, etteivät ne knnnioitettavat miehet, jotka siinä komiteassa istuvat, siinä tee parhaan ymmärryksensä ja hyvän omantuntonsa jälkeen. Meriliike on jo maamme tärkeimpiä elatuskeinoja, mutta merielämä on melkein tuntematointa niille, jotka eivät ole itse sitä koetelleet; siksi rohkenen minäkin sanoa mitä itse olen siinä koetellut. Viime valtiopäivillä kyllä tuotiin esiin syitä merimiesten karkaamisiin ja muutamat vaativat aina kovempia rangaistuksia tästä merimiesten rikoksesta, mutta muutamat taas valtiopäivämiehistä näyttivät asian hyvin käsittäneen, Ehkä en ole lain säätäjiä, sauon kuitenkin, eitä rangaistuksen kovuus ei voi estää merimiesten karkaamista, jonka usein vaikuttaa laivapäällikköin käytös meriväkeään kohtaan. Laivapäällikköjä on, jotka itse ovat ennen olleet kovan kurin alaisina siinä tavallaan sivistyneet; ne näkevät siis sellaisen kovan menettelemisen meriväkeä kohtaan velvollisuudeksensa; ne kohtelevat väkeään niinkuin heitä itsiään ennen kohdeltiin, jos ei siivo luonto ja parempi sivistys saata heitä toisin ajattelemaan ja menettelemään. Minä en kyllä tunne meriasetuksia muista kuin mitä nuo yksipuoliset kontrahdit sisältävät, jotka merimiehille annetaan ja joissa on se rangaistus, joka karkaamisesta seuraa merimiehille; mutta ne velvollisuudet, joita toiseltakin puolelta tarvitaan, eivät tule kysymykseen. Lupauksia palkan lisäämisestä ja ruokalistoja myös annetaan, mutta sillä ehdolla, jos kapteeni niin hyväksi näkee. Nyt jos kapteeni ei näe mitään hyväksi, niin merimies luulee itsensä petetyksi eikä näe edessään olevan muuta pelastusta kuin karkaaminen. — Jos karannut merimies taas tulisi kotiin, kohdellaan häntä juurikuin hän olisi heugen rikosta tehnyt, ja asianomaisessa oikeudessa harvoin tulevat oikiat syyt tutkituiksi, kuu ei myönnytetä asian lykkäämistä siksi kuin laiva, josta on karattu, tulisi kotiin, että merimies saisi näyttää toteen syyt, joitten tähden on karattu. Saapi myös merimies olla usein vankeudessa vuosikauden, ehkä ei rangaistustakaan seuraa. Karanneitten vaimot ja lapset jäävät myös yhteisen köyhäin holhouksen elätettäviksi, ja se palkka, mitä rikotaan karattaessa, lankeaa merimieshuoneen kassaan, josta taas ei mitään anneta karanneitten vaimoille ja lapsille, vaikka kova kohteleminen on pakottanut heidän elättäjänsä karkaamaan.

Tämä ei ole sanottu yleensä kaikista laivapäälliköistä. Etteivät kaikki ole yhdellaisia, sen osottavat merimiesten käytökset ja puheet, kun tulevat kotiinsa, sen pian huomaa kuka päällikkö on hyvästi kohdellut väkeänsä. Ne, jotka pahoin kohtelevat miehiään, saavat väkeä pestatessakin hyyrätä useita kertoja ja siinä kuulla kaikellaisia herjaussanoja merimiehiltä.

Merimies H. P.


  1. Lähetetty Braahesta.