Siirry sisältöön

Talletukset Yhdyspankin vuokraholveissa

Wikiaineistosta


Talletukset Yhdyspankin vuokraholveissa.


  Näyttää nyttemmin siltä, kuin herra Idmanilla myös olisi ollut aikomus saada käsiinsä ne arvopaperit, joita säilytettiin muille henkilöille vuokratuissa osastoissa pankin kassaholvissa. Siihen suuntaan viittaavat varsinkin seuraavat seikat.

Ovi kassaholviin on varustettu vahvalla lukolla, jonka avain säilytetään pankissa. Jokaisessa vuokratussa osastossa on sitäpaitsi kaksi lukkoa. Yksi näistä, n. s. yleislukko, on yhteinen kaikille osastoille ja kuuluu siihen kaksi avainta, joista toisen on säilyttänyt se konttorineiti, jonka huostassa holvi on ollut ja toinen, joka on olemassa siltä varalta, että toinen katoisi, on erään pankinkonttorin varajohtajan sinetillä varustettuna ollut säilytettynä erään täkäläisen pankin kassaholvissa. Avaimen osaston toiseen lukkoon saa vuokraaja huostaansa ja on niitäkin varmuuden varalta kaksi jokaista. Kaksoiskappaleet ovat säilytetyt   S u o m e n   P a n k i n   täkäläisen konttorin kassaholvissa, josta niitä ei ole saanut viedä muuta kun julkisen notaarion läsnä ollessa. Sitä paitsi on Suomen Pankki antanut todistuksen talteen ottamistaan avaimista.

Kun tarkastus Yhdyspankin konttorissa hra Idmanin pidätettyä, alotettiin, huomattiin kuitenkin, että kaikki kaksoiskappaleet olivat   Y h d y s p a n k i n   konttorissa, ja ett'ei Suomen Pankin kuittia, niin kuin avainten pois ottaessa olisi pitänyt tapahtua, oltu annettu takaisin, vaan vielä oli Yhdyspankin hallussa. Milloin ja miten avaimet ovat joutuneet Suomen Pankista Yhdyspankkiin, ei vielä ole tietoa.

Kuitenkin näyttää siltä, kuin vuokrattujen osastojen sisällöt olisivat kaikessa järjestyksessä. Ne vuokraajat — vuokraajia on kaikkiaan 30 — joilla on ollut tilaisuus tarkastaa osastoissa säilytettyjä arvopaperiaan, ovat kaikki huomanneet niiden olevan järjestyksessä. Toimitetussa tutkimuksessa on se konttorineiti, jonka huostassa yleisavain on ollut, vakuuttanut, että hän koko ajan on säilyttänyt sitä lukkojen takana, eikä milloinkaan ole luovuttanut sitä kenellekään, ei edes hra Idmanille. Toinen yleisavain koskemattomine sinetteineen on ollut paikallaan siinä pankissa, mihin se oli talletettu.

Herra Idman on saman neidin vakuutuksien mukaan ainoastaan yhden kerran ollut holvissa ja silloin avannut ainoastaan erään osaston, johon hänellä sen yhtiön johtokunnan jäsenenä, joka oli vuokrannut osaston, oli oikeus päästä.


Lähde[muokkaa]

Aamulehti tiistai 10.12.1912 s. 4–5.