Terra Cognitan kirjat

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Terra Cognita -kustantamon julkaisemia teoksia.

Sisällysluettelo

07 Viestintä. Joukkoviestintä[muokkaa]

07.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Baeyer, Hans Christian von: Informaatio: Tieteen uusi kieli. (Information: The new language of science, 2003.) Suomentanut Timo Paukku. Helsinki: Terra Cognita, 2005. ISBN 952-5202-86-0.

14 Psykologia[muokkaa]

14.1 Psyyken rakenne ja toiminnot[muokkaa]

 • Damasio, Antonio: Descartesin virhe: Emootio, järki ja ihmisen aivot. (Descartes’ error, 1994.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2001. ISBN 952-5202-49-6.
 • Damasio, Antonio: Spinozaa etsimässä: Ilo, suru ja tuntevat aivot. (Looking for Spinoza: Joy, sorrow and the feeling brain.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2003. ISBN 952-5202-69-0.
 • Damasio, Antonio: Tapahtumisen tunne: Miten tietoisuus syntyy. (The feeling of what happens, 1999.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2000. ISBN 952-5202-41-0.
 • Schacter, Daniel L.: Muisti: Aivot, mieli ja menneisyys. (Searching for memory: The brain, the mind and the past, 1996.) Suomentaneet Tommi Ingalsuo ja Maarika Toivonen. Helsinki: Terra cognita, 2001. ISBN 952-5202-32-1.

14.12 Oppimisen psykologia[muokkaa]

 • Schacter, Daniel L.: Muistin seitsemän syntiä: Miten mieli unohtaa ja muistaa. (The seven sins of memory: How the mind forgets and remembers, 2001.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2002. ISBN 952-5202-64-X.

14.45 Syvyyspsykologia. Tiedostamaton sielunelämä[muokkaa]

 • Tammisalo, Osmo: Tavataan ensi viikolla: Psykoanalyysin ja sen hoitovaikutusten kriittinen tarkastelu. Helsinki: Terra cognita, 2007. ISBN 978-952-5697-07-0.

16. Tietoteoria. Tiedeoppi[muokkaa]

16.1 Tietoteoria[muokkaa]

 • Deutsch, David: Todellisuuden rakenne. (The fabric of reality: The science of parallel universes and its implications, 1997.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 1997. ISBN 952-5202-05-4.
 • Taleb, Nassim Nicholas: Musta joutsen: Erittäin epätodennäköisen vaikutus. (The black swan: The impact of the highly improbable, 2007.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2007. ISBN 978-952-5697-04-9.
 • Taleb, Nassim Nicholas: Satunnaisuuden hämäämä: Sattuman salattu vaikutus elämässä ja markkinoilla. (Fooled by randomness: The hidden role of chance in the markets and in life, 2001/2005.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2008. ISBN 978-952-5697-20-9.

16.7 Tiedeoppi. Tieteenfilosofia[muokkaa]

 • Niemelä, Jussi K. & Tammisalo, Osmo: Keisarinnan uudet (v)aatteet: Naistutkimus luonnontieteen näkökulmasta. Helsinki: Terra cognita, 2006. ISBN 952-5202-95-X.
 • Snow, C. P.: Kaksi kulttuuria. (The two cultures, 1963.) Johdanto: Stefan Collini. Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 1998. ISBN 952-5202-12-7.
 • Wilson, Edward O.: Konsilienssi. (Consilience: The unity of knowledge, 1998.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2001. ISBN 952-5202-54-2.

16.8 Tiedepolitiikka[muokkaa]

 • Labinger, Jay A. & Collins, Harry (toim.): Ainoa kulttuuri?. (The one culture?: A conversation about science, 2001.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2006. ISBN 952-5202-61-5.

17 Etiikka. Elämänfilosofia. Estetiikka[muokkaa]

17.1 Etiikka. Moraalifilosofia[muokkaa]

 • Gazzaniga, Michael S.: Eettiset aivot. (The ethical brain, 2005.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2006. ISBN 952-5202-97-6.

21 Uskonnonfilosofia[muokkaa]

 • Dawkins, Richard: Jumalharha. (The God delusion, 2006.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2007. ISBN 978-952-5697-00-1.
 • Dennett, Daniel C.: Lumous murtuu: Uskonto luonnonilmiönä. (Breaking the spell: Religion as a natural phenomenon, 2006.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2006. ISBN 978-952-5202-96-0.
 • Harris, Sam: Uskon loppu: Uskonto, terrori ja järjen tulevaisuus. (The end of faith: Religion, terror, and the future of reason, 2004.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2007. ISBN 978-952-5202-991.

30 Yleinen yhteiskuntatiede[muokkaa]

Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Vanhanen, Tatu: Globaalit ongelmat: Evolutiivisten juurten etsintää. Helsinki: Terra Cognita, 2008. ISBN 978-952-5697-08-7.

30.12 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia[muokkaa]

 • Johnson, Steven: Kaikki huono on hyväksi: Miten populaarikulttuuri tekee meistä älykkäämpiä. (Everything bad is good for you: How popular culture is making us smarter, 2005.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2006. ISBN 952-5202-94-1.

30.13 Sosiaalipsykologia[muokkaa]

 • Surowiecki, James: Joukkojen viisaus: Miksi monet ovat viisaampia kuin harvat. (The wisdom of crowds: Why the many are smarter than the few, 2004.) Suomentanut Arto Häilä. Helsinki: Terra cognita, 2007. ISBN 978-952-5697-06-3.

32 Valtio-oppi. Politiikka[muokkaa]

 • Vanhanen, Tatu: Globaalit ongelmat: Evolutiivisten juurten etsintää. Helsinki: Terra Cognita, 2008. ISBN 978-952-5697-08-7.

51 Matematiikka[muokkaa]

 • Beckmann, Petr: π: Erään luvun tarina. (A history of π, 1971.) Suomentanut Hannele Salminen. Helsinki: Terra Cognita, 2000. ISBN 952-5202-28-3.
 • Hardy, G. H.: Matemaatikon apologia. (A mathematician’s apology, 1940.) Esipuhe: C. P. Snow. Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 1997. ISBN 952-5202-04-6.
 • Lewis, H. W.: Miksi heittää lanttia? Hyvien päätösten tiede ja taide. (Why flip a coin? The Art and science of good decisions, 1997.) Suomentanut Johanna Birkstedt. Helsinki: Terra Cognita, 1999. ISBN 952-5202-36-4.
 • Pappas, Theoni: Lisää matematiikan iloja. (More joy of mathematics: Exploring mathematics all around you, 1991.) Suomentanut Juha Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2001. ISBN 952-5202-46-1.
 • Pappas, Theoni: Matematiikan ilot: Näe matematiikka ympärilläsi. (The joy of mathematics: : Discovering mathematics all around you, 1989.) Suomentanut Juha Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 1999 (2. painos 2006). ISBN 952-5202-26-7.
 • Peterson, Ivars: Satunnaisuuden viidakot. (The jungles of randomness: A mathematical safari, 1997.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 1998. ISBN 952-5202-17-8.
 • Stewart, Ian: Kirjeitä nuorelle matemaatikolle. (Letters to a young mathematician, 2006.) Suomentanut Juha Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2007. ISBN 978-952-5697-02-5.

51.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Baeyer, Hans Christian von: Informaatio: Tieteen uusi kieli. (Information: The new language of science, 2003.) Suomentanut Timo Paukku. Helsinki: Terra Cognita, 2005. ISBN 952-5202-86-0.

51.09 Historia[muokkaa]

 • Derbyshire, John: Alkulukujen lumoissa: Bernhard Riemann ja matematiikan suurin ratkaisematon ongelma. (Prime obsession: Bernhard Riemann and the greatest unsolved problem in mathematics, 2003.) Suomentanut Juha Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2006. ISBN 952-5202-75-5.
 • Livio, Mario: Yhtälö jota ei voinut ratkaista: Miten matematiikka paljasti symmetrian kielen. (The equation that couldn’t be solved: How mathematical genius discovered the language of symmetry, 2005.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2005. ISBN 978-952-5697-10-0.

51.1 Lukuteoria. Aritmetiikka. Algebra[muokkaa]

51.4 Todennäköisyyslaskenta[muokkaa]

 • Barabási, Albert-László: Linkit: Verkostojen uusi teoria. (Linked: The new science of networks, 2002.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2002. ISBN 952-5202-66-6.
 • Siegfried, Tom: John Nash, peliteoria ja luonnon koodi. (A beautiful math: John Nash, game theory and the modern quest for a code of nature, 2006.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2008. ISBN 978-952-5697-05-6.

52 Tähtitiede. Geodesia[muokkaa]

 • Shimony, Abner: Tibaldo ja aukko kalenterissa. (Tibaldo and the hole in the calendar, 1997.) Kuvittanut Jonathan Shimony. Suomentanut Veli-Pekka Saarinen. Helsinki: Terra cognita, 1999. ISBN 952-5202-25-9.

52.2 Maailmankaikkeus. Tähdet. Tähtijärjestelmät[muokkaa]

 • Greene, Brian: Kosmoksen rakenne: Avaruus, aika ja todellisuus. (The fabric of cosmos: Space, time and the texture of reality, 2004.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2005. ISBN 952-5202-83-6.
 • Krauss, Lawrence M.: Atomi: Matka maailmankaikkeuden alusta elämän syntyyn ja siitä edelleen. (Atom: An odyssey from the Big Bang to life on Earth...and beyond, 2001.) Suomentanut Juha Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2002. ISBN 952-5202-51-8.
 • Osserman, Robert: Kosmoksen runous. (Poetry of the universe: A mathematical exploration of the universe, 1995.) Alanimeke kannessa ja esiössä: Maailmankaikkeuden matemaattinen tutkimus. Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 1997. ISBN 952-5202-00-3.

53 Fysiikka[muokkaa]

 • Gennes, Pierre-Gilles de & Badoz, Jacques: Hauraat esineet: Pehmeä aine, kova tiede ja keksimisen riemu. (Les objets fragiles, 1994.) aatesanat: Pekka Jauho. Suomentanut Rami Kirstinä. Helsinki: Terra Cognita, 1998. ISBN 952-5202-18-6.
 • Haché, Alain: Jääkiekon fysiikka. (The physics of hockey, 2001.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2003. ISBN 952-5202-70-4.
 • Klein, Etienne: Keskusteluja sfinksin kanssa: Paradoksien merkitys fysiikassa. (Conversations avec le sphinx: Les paradoxes en physique, 1991.) Suomentanut Rami Kirstinä. Helsinki: Terra cognita, 2000. ISBN 952-5202-35-6.
 • Ridley, B. K.: Aika, avaruus ja asiat. (Time, space and things, 1976, 1984.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 1998. ISBN 952-5202-09-7.

53.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Baeyer, Hans Christian von: Informaatio: Tieteen uusi kieli. (Information: The new language of science, 2003.) Suomentanut Timo Paukku. Helsinki: Terra Cognita, 2005. ISBN 952-5202-86-0.

53.09 Historia[muokkaa]

 • Kragh, Helge: Kvanttisukupolvet: 1900-luvun fysiikka. (Quantum generations: A history of physics in the twentieth century, 2002.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2002. ISBN 952-5202-53-4.

53.1 Yleinen ja teoreettinen fysiikka[muokkaa]

 • Greene, Brian: Kosmoksen rakenne: Avaruus, aika ja todellisuus. (The fabric of cosmos: Space, time and the texture of reality, 2004.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2005. ISBN 952-5202-83-6.

53.12 Ydinfysiikka. Atomifysiikka. Molekyylifysiikka[muokkaa]

 • Schumm, Bruce A.: Syvällä asioiden sydämessä: Hiukkasfysiikan kauneus. (Deep down things: The breathtaking beauty of particle physics, 2004.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2006. ISBN 952-5202-91-7.

53.13 Kvanttiteoria. Kvanttimekaniikka[muokkaa]

 • Brown, Julian: Kvanttitietokone. (Minds, machines and the multiverse: The quest for the quantum computer, 2000.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2001. ISBN 952-5202-42-9.

53.66 Värioppi[muokkaa]

 • Ball, Philip: Kirkas maa: Miten värit syntyivät. (Bright earth: The invention of colour, 2001.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2003. ISBN 952-5202-58-5.

53.7 Sähköoppi. Magnetismi[muokkaa]

 • Livingston, James D.: Käyttövoima: Magneettien luonnollinen magia. (Driving force, the natural magic of magnets, 1996.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 1997. ISBN 952-5202-06-2.

54 Kemia[muokkaa]

 • Ball, Philip: Kemian eturintamassa: Matka molekyylien maailmaan. (Designing the molecular world: Chemistry at the frontier, 1994). Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 1997. ISBN 952-5202-07-0.

54.1 Teoreettinen ja fysikaalinen kemia[muokkaa]

 • Faraday, Michael: Kynttilän kemiallinen historia: Kuuden luennon sarja, joka esitettiin nuorelle yleisölle Ison Britannian Royal Institutionissa joululomalla 1860–1861. (The chemical history of the candle: A course of lectures delivered before a juvenile audience at the Royal Institution of Great Britain during the Christmas holidays of 1860–1861.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2007. ISBN 978-952-5202-85-4.

56 Biologia[muokkaa]

 • Jacob, François: Kärpänen, hiiri ja ihminen. (La souris, la mouche et l’homme, 1997.) Suomentanut Hanna Sutela. Helsinki: Terra Cognita, 1998. ISBN 952-5202-19-4.
 • Wilson, Edward O.: Konsilienssi. (Consilience: The unity of knowledge, 1998.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2001. ISBN 952-5202-54-2.

56.411 Biologinen antropologia[muokkaa]

 • Lieberman, Philip: Eeva puhui. Kansialanimeke: Ihmisen kieli ja ihmisen evoluutio. (Eve spoke: Human language and human evolution, 1999.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2000. ISBN 952-5202-31-3.
 • Richerson, Peter J. & Boyd, Robert: Ei ainoastaan geeneistä: Miten kulttuuri muunsi ihmisen evoluution. (Not by genes alone: How culture transformed human evolution, 2005.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2006. ISBN 952-5202-93-3.
 • Ridley, Matt: Geenit, kokemus ja ihmisenä oleminen. (Nature via nurture: Genes, experience and what makes us human, 2003.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2004. ISBN 952-5202-71-2.
 • Tammisalo, Osmo: Rakkauden evoluutio: Ihmisen parinvalinnan biologiaa. Helsinki: Terra cognita, 2005. ISBN 952-5202-89-5.

59 Lääketiede. Terveydenhoito[muokkaa]

59.534 Veri. Veritaudit. Verenkiertoelimet. Verenkiertoelinten taudit[muokkaa]

 • Harvey, William: Verenkierrosta: Sydämen ja veren liikkeet. (Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus, 1628.) Latinan kielestä suomentanut Anto Leikola. Helsinki: Terra cognita, 2000. ISBN 952-5202-43-7.

59.55 Hermosto. Neurologia[muokkaa]

 • Gazzaniga, Michael S.: Eettiset aivot. (The ethical brain, 2005.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2006. ISBN 952-5202-97-6.
 • Schacter, Daniel L.: Muisti: Aivot, mieli ja menneisyys. (Searching for memory: The brain, the mind and the past, 1996.) Suomentaneet Tommi Ingalsuo ja Maarika Toivonen. Helsinki: Terra cognita, 2001. ISBN 952-5202-32-1.
 • Schacter, Daniel L.: Muistin seitsemän syntiä: Miten mieli unohtaa ja muistaa. (The seven sins of memory: How the mind forgets and remembers, 2001.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2002. ISBN 952-5202-64-X.

59.5501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Churchland, Patricia Smith: Neurofilosofia. (Brain-wise: Studies in neurophilosophy, 1998.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2004. ISBN 952-5202-81-X.

59.5671 Tupakointi[muokkaa]

 • Vierola, Hannu: Tupakka: Miehen tietokirja. Uudistettu, 3. painos. Helsinki: Terra Cognita, 2007. ISBN 978-952-5697-15-5.

60 Sovelletut tieteet[muokkaa]

 • Petroski, Henry: Ideasta tuotteeksi: Miten insinöörit keksivät suunnitelmallisesti. (Invention by design: How engineers get from thought to thing, 1996.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 1997. ISBN 952-5202-02-X.
 • Vogel, Steven: Kissan tassut ja katapultit: Luonnon ja ihmisen mekaaniset maailmat. (Cat’s paws and catapults: Mechanical worlds of nature and people, 1998.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2001. ISBN 952-5202-37-2.

62 Metalliteollisuus. Konetekniikka. Liikennevälineet. Sähkötekniikka[muokkaa]

62.21 Kone-elimet. Koneen osat[muokkaa]

62.2109 Historia[muokkaa]

 • Rybczynski, Witold: Vähän kireämmälle: Ruuvin ja ruuvitaltan historia. (One good turn: A natural history of the screwdriver and the screw, 2000.) Suomentanut Juha Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2002. ISBN 952-5202-63-1.

67 Maa- ja metsätalous. Elintarviketeollisuus[muokkaa]

67.5 Metsätalous[muokkaa]

 • Huikari, Olavi: Arktisten metsien kasvun ihme. Helsinki: Terra cognita, 1998. ISBN 952-5202-21-6.

77.11 Teatterityö[muokkaa]

 • Mamet, David: Elokuvan ohjaamisesta ja Kolme tapaa käyttää veistä. (On directing film, 1991; Three uses of the knife: On the nature and purpose of drama, 1998.) Suomentanut Vuokko Kellomäki. Helsinki: Terra Cognita, 2001. ISBN 952-5202-45-3.

77.41 Elokuvatekniikka[muokkaa]

 • Mamet, David: Elokuvan ohjaamisesta ja Kolme tapaa käyttää veistä. (On directing film, 1991; Three uses of the knife: On the nature and purpose of drama, 1998.) Suomentanut Vuokko Kellomäki. Helsinki: Terra Cognita, 2001. ISBN 952-5202-45-3.

79 Liikunta. Urheilu. Leikit. Huvit[muokkaa]

79.841 Tietokilpailut[muokkaa]

 • Smullyan, Raymond M.: Mikä tämän kirjan nimi on?. (What is the name of this book?, 1978.) Suomentanut Hannele Salminen. Helsinki: Terra Cognita, 1999. ISBN 952-5202-23-2.

84 Kertomakirjallisuus[muokkaa]

84.2 Suomenkielinen kertomakirjallisuus[muokkaa]

 • Abbott, Edwin Abbott: Tasomaa: Moniulotteinen romanssi. (Flatland: A romance of many dimensions, 1884.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 1997. ISBN 952-5202-03-8.
 • Butler, Samuel: Erewhon. (Erewhon, 1872.) Suomentanut Sirpa Meriläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2000. ISBN 952-5202-30-5.
 • Vala, Klaus: Farce triste: Neljä kertomusta. Helsinki: Terra Cognita, 1998. ISBN 952-5202-11-9.

91 Maailmanhistoria. Euroopan historia[muokkaa]

91.81 Nykyaika[muokkaa]

 • Huntington, Samuel P.: Kulttuurien kamppailu ja uusi maailmanjärjestys. (The clash of civilizations: Remaking of world order, 1996.) Selkänimeke: Kulttuurien kamppailu. Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2003. ISBN 952-5202-72-0.

99 Henkilö- ja sukuhistoria[muokkaa]

99.1 Elämäkerrat. Muistelmat[muokkaa]

99.15 Luonnontieteilijät. Lääketieteen edustajat[muokkaa]

 • Fölsing, Albrecht: Albert Einstein: Elämäkerta. (Albert Einstein: Eine Biographie, 1995.) Suomentanut Seppo Hyrkäs. Helsinki: Terra cognita, 1999. ISBN 952-5202-27-5.
 • Hodges, Andrew: Alan Turing, arvoitus. (Alan Turing: The enigma, 1992.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2000. ISBN 952-5202-14-3.
 • Jauho, Pekka: Ensiksi kielsin konditionaalin. Helsinki: Terra Cognita, 1999. ISBN 952-5202-22-4.
 • Quinn, Susan: Marie Curie: Elämä. (Marie Curie: A life, 1995.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2001. ISBN 952-5202-52-6.