Tietojen anto virastojen toiminnasta sodan aikana

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

N:o 75/238 K.D.V.K. 1942.

N:o 321 - 331.


1942, huhtikuun 21 päivänä.


Kaikille ministeriöille.


  Marraskuun 11 päivänä 1926 antoi Valtioneuvosto ohjeet siitä, mitä on noudatettava annettaessa yksityisille henkilöille jäljennöksiä tai tietoja Valtioneuvoston asiakirjoista. Tätä päätöstään on Valtioneuvosto 19 päivänä tammikuuta 1939 täydentänyt määräten, että asiasta, jota ei vielä ole lopullisesti ratkaistu, ei ole annettava tietoja julkisuuteen ja että ilman asianomaisen ministerin lupaa ei julkisuutta varten saa antaa tietoja Valtioneuvostossa tai ministeriössä valmisteltavina olevien asioiden käsittelystä, käsittelyasteesta tai käsittelyn tuloksista, olipa asia tullut vireille Valtioneuvoston tai ministeriön aloitteesta, yksityisen anomuksesta taikka viranomaisen esityksestä.

Sattuneesta syystä on Valtioneuvoston kanslia katsonut tarpeelliseksi pyytää Ministeriötä vakavasti kiinnittämään alaistensa viran ja toimen haltijain huomiota mainittuihin määräyksiin sekä siihen, mitä kiellosta antaa eräänlaisia tietoja ja levittää huhuja 22 päivältä kesäkuuta 1941 annettu asetus tässä suhteessa lisäksi määrää. Samalla olisi tehostettava sitä, että luottamuksellisia tietoja, jotka viranhaltija virka-asemansa perusteella on saanut tietoonsa, ei ole lupa levittää eikä saattaa julkisuuteen.

Kun varsinkin sota-aikana varomattomasti lausutusta sanasta tai annetuista tiedoista saattaa olla maalle ja sen puolustukselle kohtalokkaita seurauksia, on edellämainituissa suhteissa aivan erityistä syytä noudattaa varovaisuutta ja harkintaa.


Pääministeri J.W. Rangell


Esittelijäneuvos Knut Kindt


Lähde[muokkaa]

  • Kansallisarkistossa oleva valtioneuvoston kanslian arkisto, lähetettyjen kirjeiden toisteet 1942 - 1942, Da:24, n:o 321.