Työväen Pääneuvoston päätös Suomen Kansanvaltuuskunnan kokoonpanosta ja toiminnasta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Kansanvaltuuskunnan asetuskokoelma 8.3.1918/32.


Työväen Pääneuvoston päätös
Suomen Kansanvaltuuskunnan kokoonpanosta ja toiminnasta.
Tehty Helsingissä, 8 päivänä maaliskuuta 1918.
_______________


  Työväen Pääneuvosto on käsitellyt kysymystä Kansanvaltuuskunnan kokoonpanosta ja sen töitten järjestelystä. Päätöksenään ilmoittaa Pääneuvosto täten, että se hyväksyy Kansanvaltuuskunnan tähänastisen toiminnan ja antaa sille tunnustuksensa. Pääasiassa hyväksyen myöskin Kansanvaltuuskunnan tähänastisen kokoonpanon on Pääneuvosto päättänyt, että Kansanvaltuuskunnan kokoonpanoa on vahvistettava, mutta että siinä muuten on tehtävä vain sen suuntaiset järjestelyt, että a) siviiliasiain hallinto erotetaan sota-asiain hallinnosta muodostamalla tähänastisesta Sisäasiain Osastosta kaksi osastoa, Sisäasiain Osaston ja Sota-asiain Osaston; b) tähänastiset Liikenneasiain Osasto ja Posti- ja Tiedotusasiain Osasto lakkautetaan; ja c) edellisessä kohdassa mainittujen osastojen ja Työasiain Osaston tilalle muodostetaan Sosialiasiain Osasto, Työasiain Osasto ja Liikenneasiain Osasto.

Edellä esitettyjä seikkoja huomioon ottaen on Pääneuvosto hyväksynyt seuraavat toverit valtuutettuina Suomen Kansanvaltuuskuntaan kuulumaan ja sen eri osastoja hoitamaan:

Valtuuskunnan puheenjohtaja: toveri Kullervo Manner;
Ulkoasiain valtuutettu: toveri Yrjö Sirola;
Sota-asiain valtuutetut: toverit Eero Haapalainen ja Adolf Taimi;
Oikeusasiain valtuutetut: toverit Lauri Letonmäki ja Antti Kiviranta;
Valistusasiain valtuutettu: toveri O. V. Kuusinen;
Raha-asiain valtuutetut: toverit Edvard Gylling ja Jalo Kohonen;
Työasiain valtuutettu: toveri J. H. Lumivuokko;
Maatalousasiain valtuutettu: toveri Evert Eloranta;
Elintarveasiain valtuutettu: toveri Oskari Tokoi;
Liikenneasiain valtuutetut: toverit Konstantin Lindqvist ja Emil Elo;
Sosialiasiain valtuutetut: toverit J. O. Arjanne ja Hilja Pärssinen;
Sisäasiain valtuutetut: toverit M. A. Airola ja Hanna Karhinen;
Prokuraattori: toveri Matti Turkia.

Tämän yhteydessä on Pääneuvosto päättänyt, että prokuraattorin apulaisen, joka hoitaa prokuraattorin tehtäviä hänen estettynä ollessaan, nimittää toimeensa prokuraattorin ehdotuksesta Pääneuvosto.


Helsingissä, 8 päivänä maaliskuuta 1918.


Suomen Työväen Pääneuvosto:
V. PERTTILÄ.       A. R. LEHTO.


Katso myös[muokkaa]