Työväki taisteluun leivän ja oikeuden puolesta!

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Työväki taisteluun leivän ja oikeuden puolesta!
Pyörät seisomaan!
 


[s. 1]

Työväki taisteluun leivän ja oikeuden puolesta!

Pyörät seisomaan!

Kesästä asti on Suomen porvaristo valmistanut vastavallankumousta. Venäjän porvarillisen hallituksen avulla he hommasivat eduskunnan hajottamista, eduskunnan, joka ensimäisen kerran Suomen historiassa oli ottanut päämääräkseen ajaa työtäkevän kansan etua. Häpeämättömästi ne ilkkuivat, kun Venäjän hallitusherrat väkivallalla estivät eduskunnan kokoontumasta. Noin menetellen toivoivat porvarit voivansa tehdä mitättömiksi ne työväelle tärkeät uudistukset, jotka eduskunta sosialidemokratien ehdotuksesta oli päättänyt.

Eikä sillä hyvä. Vaan kun uusi, laittomalla tavalla aikaansaatu eduskunta kokoontui, koettivat porvarit sen avulla, vastoin laillisen eduskunnan päätöstä, kaapata korkeimman vallan käsiinsä, voidakseen vastaisuudessakin entistä varmemmin vastustaa työväen vaatimuksia ja kansanvaltaista vapautta.

Samalla on työväen nälkä ja kurjuus kiristetty äärimmilleen. Elintarveasia on hoidettu keinottelijain [s. 1:2] ja kapitalistien etujen mukaan ja siten lisätty puutetta ja kurjuutta sekä ärsytetty ja kiusattu työvakeä nälällä.

Työväen keskusjärjestöt ja sen eduskuntaryhmä ryhtyivät tarmokkaasti toimenpiteisiin työväen nälkäkuolemasta pelastamiseksi ja sen vaatimusten perille viemiseksi. Mutta niin hyvin hallituksen kuin eduskunnan porvarillisen enemmistön puolelta kohtasivat nämä vaatimukset mieletöntä vastarintaa.

Nyt on työväen kärsivällisyyden mitta täyttynyt. Kun sen edustajain ja keskusjärjestöjen ponnistukset eivät ole voineet taivuttaa porvaristoa myönnytyksiin, on työläisten itse pakko puhua semmoisella kielellä, jota porvariston on ymmärrettävä.

Porvaristo on tukkinut työväeltä tavalliset taistelutiet. Se on pakottanut työväen joukkotoiminnan tielle. Sillä tiellä eteenpäin leipää ja oikeutta vaatimaan!

Viime yönä klo 12 alkoi työväen suurlakko useissa paikoin maatamme.

[s. 1:3] Lakkovaatimuksemme ovat:

1. Elintarvekysymys ja työttömyyden vastustaminen on hallituksen järjestettävä tehokkaalla tavalla, huomioon ottamalla Ammattijärjestön Valtuuston esitykset ja järjestyneen työväen vaatimukset.

2. Eduskunnan säätämä Suomen kansanvapauden perustuslaki on julaistava noudatettavaksi.

3. Kaikki muutkin eduskunnan viime kesänä päättämät lait on niinikään saatettava viipymättä voimaan, ennen kaikkea 8 tunnin tyopäivälaki ja kunnallislait.

4. On saatava varmat takeet siitä, että vanhuusvakuuutus, suurten tulojen ja kapitalistien sotavoittojen verottaminen saadaan toteutetuiksi ja että vihdoinkin pannaan alkuun rehellinen torpparivapautus sekä että valtiollinen äänioikeus laajennetaan [s. 1:4]kaikille 20 vuotta täyttäneille. Varmimpana takeena näiden vaatimusten toteutumisesta pidämme ja vaadimme Perustavan Kansalliskosen kokoonkutsumista.

Ylevä on taistelumme päämäärä. Tarmokkaasti ja vakavasti on sitä käytävä. Te taistelu vaatii ehdotonta kuria ja järjestystä. Se voi myöskin vaatia kestäväisyyttä ja uhrauksiakin. Seisokoon jokainen uskollisesti paikallaan riveissä, noudattaen ainoastaan järjestyneen tyoväen hyväksymää toimintatapaa ja järjestöjen tekemiä päätöksiä.

Porvaristo tietäköön, että nyt on Suomen työväki sanonut ja noussut kaikella voimallaan valloittamaan täydet takeet elinehtojensa ja kansanvallan turvaksi. Kansan vihollisten on nyt taivuttava, sillä muuten lankeaa heidän päälleen sorretun kansan kaikki valtava viha ja voima. Suomen työväenluokka on liikkeelle lähtenyt ja se tulee käymään ylevän taistelunsa loppuun asti.

Lähde: Työväki taisteluun leivän ja oikeuden puolesta!. Työväen Vallankumouksellisen Keskusneuvoston Tiedonantolehti, 14.11.1917, nro 1, s. 1. Kansalliskirjasto.