U. Suomettaren Toimitukselle

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
U. Suomettaren Toimitukselle.

Kirjoittanut E. N. Setälä


Saatuani käsiini toisen painoksen toht. A. W. Jahnssonin teosta ”Finska språkets satslära” näin sen esipuheessa seuraavan lauseen: ”E. N. Setälän suomalaisesta lauseesta oli allek:n saatavana ainoastaan ensimmäinen painos, jonka nimilehden nuori tekijä on tosin varustanut nimimerkillään, mutta joka, helposti selitettävistä syistä ei saattanut antaa mitään mainittavaa johtoa nyt puheenaolevaan muodosteluun”*). Vaikka lause kyllä on mutkitteleva ja epäselvä, ei tarkoitus kuitenkaan voi olla mikään muu kuin että en ole rehellisesti menetellyt pannessani nimeni lauseoppini ensi painoksen nimilehdelle, vaan itselleni omistanut toisten ansioita. Kenen vasikalla olen kyntänyt, ei mainita, mutta katsoen hra Jahnssonin lausumaan, ett’ei hänellä ole kirjasta voinut mitään sanottavaa johtoa olla, ei liene mikään muu mahdollista kuin että, hra Jahnssonin ajatuksen mukaan, olen kirjallista omistusoikeutta loukaten omana teoksenani painattanut toht. Janssonin lauseopin. Jos puheen-alaisella salaviittauksella on tämmöistä solvausta tarkoitettu, en voi sitä jättää sikseen, koska se on painettu koulukirjaan, joka leviää ehkä tuhansissa kappaleissa ja joutuu varmaan semmoisten käsiin, jotka eivät asiassa voi itselleen muodostaa itsenäistä mielipidettä. Sen vuoksi minä vaadin – jos nim. toht. Jahnssonin tarkoitus on ollut minua kirjallisesta varkaudesta syyttää – että hän julkisesti selittää ja peruuttaa syytöksensä sekä uudestaan painattaa teoksensa esipuheen asian-omaisella tavalla muutettuna kaikkiin niihin kappaleihin, jotka vielä eivät ole kirjakauppoihin annetut. Jos hra Jahnsson sitä vastoin tahtoo pysyä tämmöisessä syytöksessä, niin tahdon jo edeltäpäin ilmoittaa ett’en aio ryhtyä tieteelliseen keskusteluun tämän lehden palstoilla, koska, niinkuin tuore kokemus on osottanut, semmoinen kiistailu voipi käydä jotenkin hyödyttömäksi ja ikäväksi päivälehden lukijoille, vaan vaadin siinä tapauksessa että asetetaan kompromissi-oikeus, jonka sanomalehdissä julkistamaan päätökseen kummankin tulee tyytyä.

Helsingissä 27 p. tammik. 1887.

E. N. Setälä.

*) Ruotsiksi: ”Af E. N. Setäläs finska satslära hade undert. tillgång endast till den första upplagan, som den unge författaren visserligen försett med fin namnteckning på titelbladet, men hvilken, af lätt förklarliga skäl icke kunde lemna någon nämnvärd ledning vid nu ifrågavarande omarbetning.”


Lähde: Uusi Suometar 28.1.1887.