Väliaikainen laki kunnan taksoitus- ja tutkijalautakunnista

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Kansanvaltuuskunnan asetuskokoelma 4.3.1918/25.


Väliaikainen laki
kunnan taksoitus- ja tutkijalautakunnista.
Annettu Helsingissä, 4 päivänä maaliskuuta 1918.
_______________


  Työväen Pääneuvoston päätöksellä säädetään:

1 §.

Toimittamaan kunnallistaksoitusta vuoden 1917 tuloista on maalais- ja kaupunkikunnan kunnallisjärjestö tai sitä edustava laitos oikeutettu valitsemaan taksoituslautakunnan, jollei sellaista jo ole olemassa tai jos jo valittu ei ole ryhtynyt tehtäväänsä tahi jos se vastavallankumouksellisen kokoonpanonsa vuoksi ei tyydytä työväestöä.

2 §.

Taksoituslautakuntaan valitaan niin monta jäsentä kuin siinä oli vuonna 1917.

3 §.

Ratkaisemaan valituksia toimitetun taksoituksen johdosta valitaan kussakin maalais- ja kaupunkikunnassa tutkijalautakunta, johon kuuluu 9 tai 12 tahi 15 jäsentä ja jonka jäsenistä kunnallisjärjestö tai sitä edustava laitos valitsee kaksi kolmannesta ja taksoituslautakunta keskuudestaan yhden kolmanneksen.

Tutkijalautakunnan tehtävänä on lopullisesti määrätä, kuinka monta veroäyriä kullekin on asetettava.

4 §.

Taksoitus- ja tutkijalautakunnat ryhtykööt toimeensa heti kun ne on valittu.

5 §.

Tämä laki astuu voimaan heti.


Työväen Pääneuvoston puolesta:
V. PERTTILÄ.


  Suomen Kansanvaltuuskunta on Sisäasiain Osaston esittelyssä tänään päättänyt julaista edellä olevan väliaikaisen lain, jonka Työväen Pääneuvosto Kansanvaltuuskunnan esityksestä on hyväksynyt ja vahvistanut. Samalla on Kansanvaltuuskunta määrännyt lain heti voimaan astumaan.

Helsingissä, 7 päivänä maaliskuuta 1918.


Suomen Kansanvaltuuskunnan Sisäasiain Osasto:
Valtuutettu Eero Haapalainen.