Valmistus Virsi Kuolemaan

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Valmistus Virsi Kuolemaan *).

Kirjoittanut anonyymi


v. 1.

Jo lasket, Jumalani,
Mun rauhaan menemään!
Jo pääsen vaivoistani
Parempaan elämään!
Vahvana kiini pidän
Sun lupauksistas,
Ja levon vihdoin löydän
Sun rauha majoisas.

v. 2.

Ne Jesus kuollesansa,
Jo meille avaisi
Ja sian taivaisansa
Hän meille valmisti.
Hän on mun autuudeni,
Siis händä halajan;
Turvani, Ystäväni,
Siis händä rakastan.

v. 3.

Hän meitä pelastamaan
Ilmannui Taivaasta;
Uskomme vahvistamaan
Nousi hän haudasta.
Häneen siis turvatkaamme,
Hän voiton meille toi;
Häneldä avun saamme,
Hän meitä auttaa’ voi.

v. 4.

Hän, itse Taivaan valo
Meitäkin valistaa,
Vapahtajamme jalo
Kuoleman kukistaa;
Hautamme valollansa
Hän vihdoin kirkastaa,
Ja tulemisesansa
Meitäkin armahtaa.

*) Muualta lähetetty. Veis. kuin N:o 391. Suom. Virsi kirj. Juur hartaasti Mailmast tästä.


Lähde: Oulun Viikko-Sanomia -lehden vuosikerta 1829, 14. helmikuuta s. 1. [Tekstikorpus]. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki. Viitattu 29.12.2006. Sisältyy kokoelmiin 1800-luvun korpus: Oulun Viikko-Sanomia, vuosikerta 1829. Saatavissa osoitteesta http://kaino.kotus.fi/korpus/1800/meta/ovs/ovs_1829_rdf.xml.