Valtalaki

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Laki Suomen korkeimman valtiovallan käyttämisestä.Täten säädetään: Kun hallitsijan oikeudet ovat lakanneet, olkoon Suomen Eduskunnan päätöksen mukaisesti voimassa seuraavaa:

 1 §.

 Suomen eduskunta yksin päättää, vahvistaa ja voimaanpantavaksi määrää kaikki Suomen lait, myöskin valtiotaloutta, verotusta ja tulliasioita koskevat. Eduskunta lopullisesti päättää myös kaikkien muiden Suomen asiain ratkaisusta, jotka keisari ja suuriruhtinas tätä ennen voimassa olleiden säännösten mukaan on ratkaissut.

 Mitä tässä laissa säädetään, ei koske ulkopolitiikan asioita, ei myöskään sotilaslainsäädäntöä ja sotilashallintoa.

 2 §.

 Eduskunta kokoontuu varsinaisille valtiopäiville ilman erityistä kutsumusta ja päättää, milloin valtiopäivät ovat lopetettavat. Kunnes Suomen uusi hallitusmuoto on säädetty, käyttää Eduskunta oikeutta Valtiopäiväjärjestyksen 18 §:n mukaisesti määrätä uusien vaalien toimittamisesta ja Eduskunnan hajaantumisesta.

 3 §.

 Eduskunta määrää Suomen toimeenpanevan vallan.

 Ylintä toimeenpanovaltaa käyttäköön toistaiseksi Suomen senaatin talousosasto, jonka jäsenet Eduskunta asettaa ja erottaa.

____________________


 Tänään hyväksymässään, Venäjän Väliaikaiselle hallitukselle osotetussa adressissa on Eduskunta ilmoittanut päättäneensä ja säätäneensä edellä olevan Lain Suomen korkeimman valtiovallan käyttämisestä.

 Helsingissä 25 päivänä heinäkuuta 1917.

Huomautus[muokkaa]

  • Eduskunta hyväksyi lain 18. heinäkuuta 1917, mutta se jäi vahvistamatta. Lakia ei ole siksi julkaistu Suomen asetuskokoelmassa, vaan se sisältyy valtiopäiväasiakirjoihin.