Valtion puolustuskomitean asetus nro. 5859ss

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

ERITTÄIN SALAINEN

VALTION PUOLUSTUSKOMITEA

Valtion puolustuskomitean asetus nro. 5859ss

11. toukokuuta 1944, Moskova, Kreml

Krimin tataareista

(Постановление ГКО № 5859 сс "О крымских татарах")

Isänmaallisen sodan aikana useat Krimin tataarit pettivät isänmaansa, karkaamalla Krimiä puolustaneesta puna-armeijasta ja loikkaamalla vihollisen puolelle, liittymällä saksalaisten muodostamiin vapaaehtoisiin sotilasyksiköihin taistellaakseen puna-armeijaa vastaan; saksalaisten rangaistusosastojen jäseninä, saksalaisten fasistijoukkojen miehittäessä Krimiä, Krimin tataarit tunnettiin erityisesti heidän julmista kostotoimistaan neuvostopartisaaneja kohtaan, ja he myös auttoivat saksalaisia maahantunkeutujia järjestämään väkivaltaisia joukkokeräämisiä neuvostokansalaisten orjuuttamiseksi ja joukkotuhoamiseksi.

Krimin tataarit tekivät aktiivisesti yhteistyötä saksalaisten miehittäjien viranomaisten kanssa, osallistuen niin kutsuttuihin "tataarien kansalliskomiteoihin", joita Saksan tiedusteluelimet organisoivat, ja joita usein käytettiin vakoojien ja sabotöörien soluttamiseen puna-armeijan selustaan. Krimin tataarien tuella nämä "tataarien kansalliskomiteat", joissa johtavaa roolia näyttelivät valkokaarti-tataari-emigrantit, ohjasivat toimintaansa tataareihin kuulumattoman Krimillä asuvan väestön sortamiseen ja vainoamiseen, ja osallistuivat valmisteleviin toimenpiteisiin erottaakseen Krimin Neuvostoliitosta väkivalloin, Saksan sotavoimien tuella.

Ottaen huomioon edellä viitatut tosiasiat, valtion puolustuskomitea asettaa seuraavasti:

Kaikki tataarit karkotetaan Krimin alueelta ja asutetaan uudelleen erikoisuudisasuttajina Uzbekistanin sosialistinen neuvostotasavallan alueille. Uudisasuttaminen annetaan Neuvostoliiton NKVD:n hoidettavaksi. Neuvostoliiton NKVD:n (toveri Berija) tulee saattaa uudisasuttaminen valmiiksi 1. kesäkuuta 1944 mennessä.

Uudisasuttaminen tulee toteuttaa seuraavin menettelyin ja ehdoin:

a) Erikoisuudisasuttajien annetaan ottaa mukaansa henkilökohtaisia tavaroita, vaatteita, kotitalousesineitä, astioita ja ruokailuvälineitä ja lisäksi 500 kilogrammaa ruokaa perhettä kohden.

Paikalliset viranomaiset ottavat haltuun muun taaksejäävän omaisuuden, rakennukset, ulkorakennukset, huonekalut ja viljeltävät maat; kaiken liha- ja maitokarjan, sekä siipikarjan, ottaa haltuunsa SNTL:n liha- ja meijeriteollisuuskansankomissariaatti, kaiken viljelytuotannon SNTL:n hankintakansankomissariaatti, hevoset ja muut vetoeläimet SNTL:n maatalouskansankomissariaatti, ja jalostuskarjan valtion vilja- ja karjatalouskansankomissariaatti.

Vaihtokuitit annetaan jokaisella asutusalueella ja jokaiselle maatilalla karjaa, viljaa, kasviksia, ja muunlaisia maataloustuotteita vastaan.

Tämän vuoden heinäkuun 1. päivään mennessä SNTL:n liha- ja meijeriteollisuuskansankomissariaatin, SNTL:n hankintakansankomissariaatin, SNTL:n maatalouskansankomissariaatin, ja SNTL:n vilja ja karjatalouskansankomissariaatin tulee lähettää SNTL:n kansankomissaarien neuvostolle ehdostus tavasta, jolla takaisinmaksut erikoisuudisasuttajille järjestetään, perustuen vaihtokuitteihin heiltä saaduista karjasta, siipikarjasta ja maataloustuotteista.

b) ... erikoisuudisasuttajilta saadun karjan, siipikarjan ja maataloustuotteiden vastaanottamisen helpottamiseksi, SNTL:n maatalouskansankomissariaatti (toveri Benediktov), SNTL:n hankintakansankomissariaatti (toveri Subbotin), SNTL:n liha- ja meijeriteollisuuskansankomissariaatti (toveri Smirnov), ja SNTL:n vilja- ja karjatalouskansankomissariaatti (toveri Lobanov), tulevat lähettämään tarvittaman määrän työläisiä Krimille, yhteistyössä toveri Gritsenkon kanssa.

c) SNTL:n rautatiekansankomissariaatin (toveri Kaganovitš) tulee organisoida erikoisuudisasuttajien kuljetus Krimiltä Uzbekistanin SNT:n, käyttäen erityisesti tarkoitusta varten muodostettuja junia, yhdessä NKVD:n kanssa laaditun aikataulun mukaisesti. Junien lukumäärä, lastausasemat ja päätepisteet tulee määrittelemään SNTL:n NKVD.

Kuljetuksista tullaan maksamaan sillä perusteella, kuinka nopeasti vangit tullaan kuljettamaan;

d) jokaista erikoisuudisasuttajilla lastattua junaa kohtaan, SNTL:n terveydenhuoltokomissariaatti (toveri Miterev) tulee sijoittamaan, yhdessä NKVD:n kanssa laaditun aikataulun mukaisesti, yhden lääkärin ja kaksi sairaanhoitajaa, sekä riittävän määrän lääkkeitä, ja huolehtimaan erikoisuudisasuttajien terveydenhoidosta sekä ensi-avusta matkan aikana;

e) SNTL:n kauppakomissariaatti (toveri Liubimov) tulee huoltamaan kaikki erikoisuudisasuttajilla lastatut junat lämpimällä ruoalla ja kuumalla vedellä joka päivä.

Erikoisuudisasuttajien siirtämisen ajan ruokahuollon järjestämiseksi SNTL:n kauppakomissariaatti on tuleva jakamaan määrän ruokatarvikkeita liitteessä nro. 1 annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tämän vuoden kesäkuun 1. päivään mennessä, Uzbekistanin kommunistisen puolueen keskuskomitean sihteeri, toveri Jusupov, Uzbekistanin SNT:n kansankomissaarien neuvoston jäsen, toveri Abdurakhmanov, ja Uzbekistanin sisäasiankansankomissaari, toveri Kobulov, ovat vastuussa seuraavista askelista, koskien erikoisuudisasuttajien vastaanottoa ja asuttamista:

a) 140 000-160 000 erikoisuudisasuttajan -- SNTL:n NKVD:n Krimin ASNT:sta lähettämän tataarin vastaanotto ja asuttaminen.

Erikoisuudisasuttajien asuttaminen tulee tapahtumaan valtion maatilakommuuneissa, olemassa olevilla kollektiivisilla maatiloilla, yritysten kanssa yhteistyötä tekevillä maatiloilla, ja teollisuuskommuuneissa, erikoisuudisasuttajien työllistämiseksi maatalouteen ja teollisuuteen.

b) niissä oblasteissa, joihin erikoisuudisasuttajat on uudelleenasutettu, tulee perustaa komiteoita, jotka sisältävät jäsenen oblastin pääkomiteasta, sihteerin oblastin komiteasta, ja NKVD:n hallintopäällikön, joiden tehtävä on käyttää kaikkia keinoja vasta saapuneiden erikoisuudisasuttajien vastaanottamiseksi ja organisoimiseksi;

c) järjestää hallintopiireihin troikkia, jotka muodostetaan hallintopiirin pääkomiteaan kuuluvasta jäsenestä, sihteerin piirikomiteasta, ja hallintopiirin NKVD:n haarapäälliköstä, joiden tehtävä on valmistella vasta saapuneiden erikoisuudisasuttajien vastaanottaminen ja organisointi;

d) järjestää erikoisuudisasuttajien edelleenkuljetus autolla, käyttäen tarvittaessa minkä tahansa yrityksen tai laitoksen kulkuneuvoja.

e) antaa tontti viljelysmaata vasta saapuneille erikoisuudisasuttajille ja auttaa heitä rakentamaan koteja järjestämällä rakennustarvikkeita.

f) perustaa erityinen NKVD:n komendantin päämaja, SNTL:n NKVD:n alaisuuteen, uudisasutusalueen hallintopiireihin;

g) Tämän vuoden toukokuun 20. päivään mennessä, Uzbekistanin SNT:n keskuskomitean ja kansankomissaarien neuvoston tulee lähettää SNTL:n NKVD:lle (toveri Berija) suunnitelma erikoisuudisasuttajien asuttamiseksi oblasteihin ja hallintopiireihin, jossa tulee näkymään junien reittien päätepisteet.

Seitsemän vuoden määräaikainen enintään 5000 ruplan laina perhettä kohti, kotien rakentamista ja perustamista varten, tullaan myöntämään maatalouspankista (toveri Kravtsov) Uzbekistanin SNT:n lähetetyille erikoisuudisasuttajille niissä paikoissa, joita he asuttavat.

Ajanjaksolla kesäkuu-elokuu 1944 jokaisena kuukautena, tullaan antamaan tasavertainen määrä jauhoja, ryynejä ja vihanneksia SNTL:n hankintakansankomissariaatin (toveri Subbotin) toimesta Uzbekistanin SNT:n kansankomissaarien neuvostolle jaettavaksi edelleen erikoisuudisasuttajille, liitteen nro. 2 mukaisesti.

Jauhot, ryynit ja vihannekset tullaan jakamaan ilmaiseksi ajanjaksolla kesäkuu-elokuu 1944, vastamaksuna maataloustuotteista ja karjasta jotka saatiin heiltä niiltä alueilta, joista heidät on häädetty.

Uzbekistanin, Kazahstanin ja Kirgiisian SNT:n sijoitettujen NKVD:n joukkojen autokuljetuskyvyn täydentämiseksi, puolustuskansankomissariaatin (toveri Khrulev) on toimitettava 100 vastakorjattua "Willys" moottoriajoneuvoa ja 250 kuorma-autoa ajanjaksona toukokuu-kesäkuu 1944.

20. toukokuuta 1944 mennessä, öljyn ja öljytuotteiden kuljetus- ja tuotantopäähallintoviraston (toveri Širokov) on varattava ja toimitettava 400 tonnia bensiiniä SNTL:n NKVD:n määrittämille paikoille, ja 200 tonnia bensiiniä on sijoitettava Uzbekistanin SNT:n kansankomissaarien neuvoston käyttöön.

Bensiinin toimitus (tätä tarkoitusta varten) on tehtävä yhtäaikaisesti vastaavan tarvikemäärän vähentämisen kanssa muilta käyttäjiltä.

Tämän vuoden toukokuun 15. päivään mennessä SNTL:n metsätalousministeriön päätuotantoviraston, SNTL:n kansankomissaarien neuvoston (toveri Lopukhov), on toimitettava 75 000 2.75 metriä pitkää junavaunun lautaa rautatiekansankomissariaatille, kaikkia mahdollisia keinoja hyväksi käyttäen.

Tämän vuoden toukokuussa valtiovarainkansankomissariaatin (toveri Zverev) on toimitettava 30 miljoonaa ruplaa SNTL:n kansankomissaarien neuvoston vararahastosta SNTL:n NKVD:lle, erityistoimenpiteitä varten.

J. Stalin

Pääsihteeri, valtion puolustuskomitea.

Jaettavaksi edelleen : Toverit Molotov, Berija, Malenkov, Mikoian, Voznesenski, Andreev, Kosygin, Gritsenko, Jusupov, Abdurakhmanov, Kobulov (Uzbekistanin SNT:n NKVD), Chadaev -- koko asiakirja; Šatalin, Gorkin, Smirnov, Subbotin, Benediktov, Lobanov, Zverev, Kaganovitš, Miterev, Liubimov, Kravtsov, Khrulev, Zhukov, Širokov, Lopukhov -- kutakin koskevat osiot.

Huomautuksia[muokkaa]

  • Huomautus vasemmassa yläkulmassa: "Palautettava valtion puolustuskomitean sihteerille (osa II)".
  • Ensimmäisen sivun vasemmassa laidassa kirjoituskoneella kirjoitettu merkintä: "Tämän asetuksen kopiointi ja osittainen kopiointi on ankarasti kielletty".
  • Asetuksen numeron perässä oleva 'ss'-merkintä tulee sanoista "совершенно секретно", "erittäin salainen".

Kääntäjän huomautuksia[muokkaa]

  • Käännetty englanninkielisen Wikisourcesta löytyvästä historiallisesta dokumentista State Defense Committee Decree No. 5859ss. Alkuperäinen asiakirja on merkitty Josif Stalinin tuotteeksi, ja sen on kääntänyt englanniksi Ronald D. Bachman. Asiakirjan lähteeksi on merkitty "Revelations from the Russian Archives (1992, 1997). Source: Library of Congress".
  • Oblast = alueellinen hallintoyksikkö
  • Piiri, hallintopiiri = venäjäksi район, raion.
  • Willys - Yhdysvalloissa kehitetty ja massatuotettu jeep-malli, joita annettiin tueksi Neuvostoliiton sodankäynnille.
  • Virastojen nimet on käännetty englannista, joten nimissä voi olla eroavuuksia olemassaoleviin käännöksiin. Kääntäjä pyytää korjaamaan, mikäli parempi käännös on olemassa.