Valtion virastojen välinen kilpailu työvoimasta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

N:o 158/255 K.D.V.K. 1942.

N:o 687 - 697.


1942, syyskuun 14 päivänä.


Kaikille ministeriöille.


  Sota-aika on aiheuttanut työvoiman puutetta miltei kaikilla aloilla. Niinpä on sitä valtion virastotoimenkin alalla ja jopa siinä määrin, että on havaittu kilpailua työvoimasta eri virastojen ja laitosten kesken. Onpa tätä ilmennyt sellaisessakin muodossa, että korkeata palkkaa lupaamalla koetetaan houkutela työvoimaa toisesta valtion laitoksesta toiseen.

Ilmeistä on, että tuollainen menettely on omiaan vaikeuttamaan virastojen ja laitosten toimintaa sekä aikaansaamaan palkkauksissa epäjärjestystä ja kohtuuttomuuksia. Sellainen menettely ei sen vuoksi ole valtion kokonaisedun mukaista.

Tämän johdosta Valtioneuvoston kanslia kunnioittaen pyytää Ministeriötä kiinnittämään asiaan huomiota sekä alaisilleen virastoille ja laitoksille sekä valtion avustusta nauttiville järjestöille huomauttamaan, että tällaista eri valtion laitosten välistä tai mainitunlaisten järjestöjen taholta niihin kohdistuvaa kilpailua on vältettävä ja että ennenkuin toisen viraston tai laitoksen palveluksessa olevan henkilön kanssa ryhdytään siirrosta neuvottelemaan, siitä on viraston tai laitoksen päällikölle ilmoitettava ja hänen kanssaan asiasta sovittava.


Pääministeri J.W. Rangell


Esittelijäneuvos Knut Kindt


Lähde[muokkaa]

  • Kansallisarkistossa oleva valtioneuvoston kanslian arkisto, lähetettyjen kirjeiden toisteet 1942 - 1942, Da:24, n:o 687.