Valtioneuvoston kanslian kirje arvojärjestysasiassa

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kirje Degerholmille[muokkaa]

1919, tammikuun 10 päivänä.

K.D. 5/201 V.K. 1919.

N:o 31.

Esittelijäsihteeri Artur Degerholmille komitean asettamisesta laatimaan ehdotusta uudeksi arvojärjestykseksi y.m.

Sittenkuin Valtioneuvosto tänään tapahtuneessa esittelyssä oli nähnyt tarpeelliseksi asettaa komitean laatimaan ehdotusta uudeksi arvojärjestykseksi kuin myöskin ehdotusta uusista virka-ansioluettelokaavoista ynnä muista tämän yhteydessä olevista kysymyksistä sekä jättää Pääministerille tehtäväksi määrätä tähän komiteaan jäsenet, vakuuttuaen [sic] sen puheenjohtajalle ja jäsenille tästä työstä Senaatin heinäkuun 22 päivänä 1918 vahvistamat palkkiot, jotka olivat Valtiokonttorista komitean hyväksymiä laskuja vastaan asianomaisille suoritettavat, olen minä katsonut hyväksi mainitun komitean puheenjohtajaksi kutsua Teidät sekä sen jäseniksi esittelijäsihteeri Hannes Aejmelaeuksen ja Yliopiston sihteerin, vapaaherra Tor Carpelanin.

Tämä, sekä että komitea on oikeutettu ottamaan palvelukseensa sihteerin ja aikanaan tekemään Valtioneuvostolle esityksen hänelle myönnettävästä palkkiosta, Herra esittelijäsihteerille täten tiedoksi ja noudatettavaksi ilmoitetaan.

Lauri Ingman.
./. Max Dittmar.

Kirje Valtiokonttorille[muokkaa]

N:o 34.

Valtiokonttorille.

Sittenkuin = = = = = =   = = = = = = palkkiot, olen minä = = = = = = Carpelanin.

Tämä, sekä että Valtiokonttorin tulee suorittaa asianomaisille mainitut palkkiot komitean hyväksymiä laskuja vastaan 14 P.L. IV luvun 7 momentin kohdalle komiteakustannuksia varten varatusta määrärahasta, ilmoitetaan täten Valtiokonttorille tiedoksi ja noudatettavaksi.

Lauri Ingman.
./. Max Dittmar.


Lähde[muokkaa]

  • Kansallisarkistossa oleva sidos Valtioneuvoston kanslian puhtaaksikirjoitetut kirjekonseptit 1919, Db:1.

Huomautukset[muokkaa]

  • Yhtäsuuruusmerkit tarkoittavat, että puuttuva teksti on samaa kuin ensimmäisessä kirjeessä.
  • Ensimmäisen kirjeen kaltaiset kirjeet lähetettiin myös Aejmelaeukselle (n:o 32) ja Carpelanille (n:o 33).
  • 14 P.L. tarkoittaa 14. pääluokkaa. Valtion tulo- ja menoarvioon liittyvä termi. Menot ryhmitellään menoarviossa hallinnonaloittain pääluokkiin, jotka ovat jaetut lukuihin ja momentteihin.