Valtioneuvoston päätös, joka sisältää säännöt puhelujen välittämisestä lennätinlaitoksen kaupunkienvälisillä puhelinlinjoilla

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 14.1.1919/6.


Valtioneuvoston päätös,
joka sisältää säännöt puhelujen välittämisestä lennätinlaitoksen
kaupunkienvälisillä puhelinlinjoilla.
Annettu Helsingissä, 14 päivänä tammikuuta 1919.
_______________


    Valtioneuvosto on, sille kuuluvan vallan nojalla, Kulkulaitosten ja yleisten töiden Ministeriön esittelyssä, nähnyt hyväksi vahvistaa seuraavat säännöt puhelujen välittämisestä lennätinlaitoksen kaupunkienvälisillä puhelinlinjoilla:

1 §.

Kaupunkienvälisiä puheluja lennätinlaitoksen puhelinjohdoilla myönnetään säädetystä maksusta kaikille yksityisille henkilöille, liikkeille ja laitoksille kuin myös valtion ja kuntain virastoille ja viranomaisille sekä asianomaisiin kaupunkien puhelinverkkoihin liittyvistä puhelimista että erikoisilta lennätinlaitoksen puhelinasemilta.

2 §.

Oikeutetut maksuttomasti puhelemaan lennätinlaitoksen puhelinjohdoilla virka-asioissa ovat Valtionhoitaja, Pääministeri, Ministerit, Lennätinhallituksen Päätirehtööri sekä tämän antamalla luvalla Lennätinhallituksen virkailijat.

3 §.

Puheluista kannettavat maksut ovat suoritettavat kuukausittain kultakin kuukaudelta seuraavan kuun 1–5 päivän välisellä ajalla laskua vastaan maksuja noudettaessa.

Kun puhelu tapahtuu lennätinlaitoksen puhelinasemalta, kannetaan maksu heti kuittia vastaan.

4 §.

Puhelut ovat joko

1:o) tavallisia puheluja, joita myönnetään puheluja pyytäville siinä järjestyksessä kuin puhelinpyynnöt ovat tehdyt;

2:o) virkapuheluja, joita myönnetään ainoastaan valtion viranomaisille ja toimitetaan ennen kaikkia muita puheluja;

3:o) kiireellisiä puheluja, jotka toimitetaan virkapuhelujen jälkeen, mutta ennen tavallisia puheluja; tai

4:o) lehtipuheluja, jotka toimitetaan sillä tavoin kuin 7 §:ssä sanotaan.

5 §.

Puheluaika on 3 minuuttia, mutta voidaan puhelua tämän ajan yli jatkaa vielä 3 minuuttia, jossa tapauksessa puhelusta lasketaan kahden puhelun maksu.

6 §.

Virkapuhelusta kannetaan sama maksu kuin tavallisesta puhelusta.

Kiireellisestä puhelusta suoritetaan kaksinkertainen tavallisen puhelun maksu.

7 §.

Sanomalehtien toimituksille sekä uutistoimistoille myönnetään kl. 9:stä i. p. kl. 12:een yöllä sanomalehtitietojen välittämistä varten lehtipuheluja alennetusta maksusta. Tällaista puheluoikeutta haluavan on sitä anottava Lennätinhallitukselta.

Lehtipuhelujen maksu lasketaan sen mukaan, kuin aikaa on käytetty puhelua varten siten, että kultakin 3 minuutin puheluajalta kannetaan puolet tavallisen puhelun maksusta. Lehtipuheluista, jotka toimitetaan kl. 8 a. p. ja kl. 9 i. p. välisenä aikana, suoritetaan sama maksu kuin tavallisista puheluista.

8 §.

Ellei puhelun tilaaja halua puhelua käyttää, on siitä ilmoitettava lennätinlaitoksen puhelinkeskusasemalle, joka peruuttaa puhelun tilauksen. Ellei ilmoitusta tilauksen peruuttamisesta tehdä, ennenkuin linja jo on tilatulle puhelulle varattu, peritään puhelun tilaajalta maksu tilatun puhelulajin mukaan.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.
Helsingissä, 14 päivänä tammikuuta 1919.


Kulkulaitosten ja yleisten töiden Ministeri B. Wuolle.


G. E. F. Albrecht.