Valtioneuvoston päätös Haapajärven kirkonkylän taajaväkisen yhdyskunnan rajan suunnasta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 277/1937.


Valtioneuvoston päätös
Haapajärven kirkonkylän taajaväkisen yhdyskunnan rajan suunnasta.
Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1937.
_______________


  Sittenkuin sisäasiainministeriö oli 7 päivänä huhtikuuta 1924 määrännyt, että Haapajärven pitäjän kirkon seutu on Haapajärven kirkonkylän yhdyskunnan nimellä järjestettävä taajaväkiseksi yhdyskunnaksi, on valtioneuvosto sisäasiainministeriön esittelystä tänä päivänä määrännyt sanotun taajaväkisen yhdyskunnan rajan suunnan seuraavaksi:


  Raja alkaa pohjoisessa Haapajärven rannasta kulkien talojen N:o 6 ja 10 välistä rajaa myöten pyykkien N:o 712 ja 713 kautta mainittujen talojen rajalla olevaan pisteeseen, joka on 200 metriä rautatiealueesta koilliseen, kääntyen sanotusta pisteestä kaakkoiseen suuntaan talojen N:o 6 ja 26 välisellä rajalla 500 metrin etäisyydellä rautatiealueesta itään olevaan kohtaan saakka, mistä raja jatkuu itään talojen N:o 6 ja 26 välirajaa pitkin pyykkiin N:o 691. Tästä kääntyy raja eteläiseen suuntaan kulkien toiselta puolen talojen N:o 10 ja 3 sekä toiselta puolen talojen N:o 26, 20 ja 19 välirajaa myöten pyykkien N:o 692, 651, 652 ja 646 kautta pyykkiin n:o 647, mistä raja jatkuu kaakkoiseen suuntaan Iisalmen–Haapajärven rautatiealueen yli talojen N:o 14 ja 23 välisellä rajalla olevaan pyykkiin N:o 593 ja siitä samojen talojen välirajaa pitkin pyykin N:o 598 kautta kohtaan, jossa sanottu väliraja leikkaa Pyhäjärvelle johtavan maantien. Tästä leikkauskohdasta kääntyy raja etelään kulkien rautatiealueesta 260 metriä itään olevaan pisteeseen Kuonanjoen rannalla sekä siitä Kuonanjokea pitkin Haapajärveen, joka lännessä on taajaväkisen yhdyskunnan rajana,

kaikki niin kuin rajan suunnan selvitystoimituksessa laadittuun karttaan on tarkemmin merkitty.

Samalla valtioneuvosto on määrännyt, että täten vahvistettu raja on säädetyssä järjestyksessä selvästi käytävä, osoitettava ja kunnossapidettävä.


Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1937.


Sisäasiainministeri Urho Kekkonen.


Esittelijäneuvos Esko Heilimo.