Valtioneuvoston päätös Turun, Itä-Suomen, Helsingin ja Kouvolan hovioikeuspiirien kielellisestä jaotuksesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen asetuskokoelma 303/1978.


Valtioneuvoston päätös
Turun, Itä-Suomen, Helsingin ja Kouvolan hovioikeuspiirien
kielellisestä jaotuksesta.
Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1978.
____________


   Valtioneuvosto on oikeusministeriön esittelystä 1 päivänä kesäkuuta 1922 annetun kielilain 2 §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 10 päivänä tammikuuta 1975 annetussa laissa (10/75), päättänyt:

Kouvolan hovioikeuden perustamisen jälkeen ovat 1 päivästä toukokuuta 1978 Turun ja Helsingin hovioikeuspiirit suomenkielisiä suomenkielisten, ruotsinkielisiä ruotsinkielisten ja kaksikielisiä kaksikielisten kuntien osalta sekä Itä-Suomen ja Kouvolan hovioikeuspiirit suomenkielisiä.

Turun ja Helsingin hovioikeuspiirien asukkaiden enemmistö on suomenkielinen.


Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1978.


Oikeusministeri Paavo Nikula


Vt. Hallitusneuvos Tuomo Rapola