Valtioneuvoston päätös Turun, Vaasan, Itä-Suomen ja Rovaniemen hovioikeuspiirien kielellisestä jaotuksesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen asetuskokoelma 989/1978.


Valtioneuvoston päätös
Turun, Vaasan, Itä-Suomen ja Rovaniemen hovioikeuspiirien
kielellisestä jaotuksesta.
Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1978.
____________


   Valtioneuvosto on oikeusministeriön esittelystä 1 päivänä kesäkuuta 1922 annetun kielilain 2 §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 10 päivänä tammikuuta 1975 annetussa laissa (10/75), päättänyt:

Rovaniemen hovioikeuden perustamisen jälkeen ovat 1 päivästä toukokuuta 1979 Turun ja Vaasan hovioikeuspiirit suomenkielisiä suomenkielisten, ruotsinkielisiä ruotsinkielisten ja kaksikielisiä kaksikielisten kuntien osalta sekä Itä-Suomen ja Rovaniemen hovioikeuspiirit suomenkielisiä.

Turun ja Vaasan hovioikeuspiirien asukkaiden enemmistö on suomenkielinen.


Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1978.


Oikeusministeri Paavo Nikula


Hallitusneuvos Tuomo Rapola