Valtioneuvoston päätös Turun ja Helsingin hovioikeuspiirien kielellisestä jaoituksesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen asetuskokoelma 292/1952.


Valtioneuvoston päätös
Turun ja Helsingin hovioikeuspiirien kielellisestä jaoituksesta.
Annettu Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 1952.
____________


   Valtioneuvosto on oikeusministeriön esittelystä 1 päivänä kesäkuuta 1922 annetun kielilain 2 §:n 3 momentin nojalle, sellaisena kuin tämä lainkohta on 5 päivänä huhtikuuta 1935 annetussa laissa (141/35), määrännyt:

Helsingin hovioikeuspiirin erottamisen jälkeen lokakuun 1 päivästä 1952 Turun hovioikeuspiiristä on kumpikin hovioikeuspiiri suomenkielinen suomenkielisten, ruotsinkielinen ruotsinkielisten ja kaksikielinen kaksikielisten kuntien osalta. Molempien hovioikeuspiirien asukkaiden enemmistö on suomenkielinen.


Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 1952.


Oikeusministeri Sven Högström.


Hallitusneuvos Urho Miettinen.