Valtioneuvoston päätös väkijuomayhtiön hallintoneuvostosta 1932

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Valtioneuvoston pöytäkirja, joka laadittiin SOSIALIMINISTERIÖN esittelyssä, torstaina helmikuun 11 päivänä 1932.

Läsnä: pääministeri Sunila, ministerit Niukkanen, Palmgren, Lahdensuo, Kukkonen, Järvinen, Heikkinen, Mattsson, Kivimäki, Kilpeläinen, von Born ja Solja.

Kauppa- ja teollisuusministeriön esittelyn päätyttyä saapui valtioneuvoston istuntoon sosialiministeriön esittelijä, osastosihteeri Venäläinen allekirjoittaneen pöytäkirjuriksi määrätyn ylimääräisen notarin seuraamana.

Merkittiin, että ministeri Kivimäki oli saapunut istuntoon, minkä jälkeen sosialiministeri Kilpeläisen esityksestä _____

N:o 25/275 K.D.Sos.M. R.os. 1932.

valtioneuvosto päätti kutsua väkijuomista kuluvan helmikuun 9 päivänä annetussa laissa edellytetyn väkijuomayhtiön hallintoneuvostoon kolmen vuoden ajaksi tästä päivästä lukien puheenjohtajaksi pankinjohtaja Tyko Reinikan, varapuheenjohtajaksi pankinjohtaja Arvo Linturin sekä jäseniksi kauppaneuvos Ivar Lindforsin, kansanedustaja Juho Koiviston, tohtori F. M. Pitkäniemen, metsäneuvos Mauno Pekkalan ja kauppaneuvos Hugo Vaseniuksen sekä varajäseniksi professorit A. J. Braxin ja T. Hirnin sekä toimitusjohtaja Herman Paavilaisen.
Samalla valtioneuvosto määräsi, että vuoden 1932 aikana oli hallintoneuvoston puheenjohtajalle suoritettava palkkaa 3.000 markkaa kuukaudessa ja varapuheenjohtajalle sekä jäsenille 1.000 markkaa, minkä lisäksi kullekin heistä oli maksettava 100 markkaa korvauksena kokoukselta, johon he ottavat osaa, sekä varajäsenille palkkiota 200 markkaa kokoukselta. Matkakulujen korvausta tulivat saamaan tekemistään virkamatkoista hallintoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet sekä varajäsenet matkustussäännön toisen luokan mukaisesti, kuitenkin niin, että päiväraha oli 100 markkaa kultakin matka- ja toimituspäivältä muille paitsi varajäsenille, joiden päiväraha oli 200 markkaa.
Edelläolevan päätöksen mukaisesti oli sosialiministeriöstä lähetettävä kutsukirjeet hallintoneuvoston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenille ja varajäsenille.

Ministeri Solja _____

ilmoitti pöytäkirjaan merkittäväksi, että hän oli ollut sitä mieltä, että kauppaneuvos Ivar Lindfors olisi pitänyt määrätä väkijuomayhtiön hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi.

Ministeri von Born _____

ilmoitti pöytäkirjaan otettavaksi seuraavan, asiaa käsiteltäessä, lausumansa eriävän mielipiteen:
Kun minä epäilen onko pankinjohtaja Reinikalla riittäviä edellytyksiä tähän vastuunalaiseen suureen tehtävään hallintoneuvoston puheenjohtajana enkä minä ole vakuutettu siitä, että hän tässä ominaisuudessaan saisi osakseen sitä yleistä kannatusta ja luottamusta, joka on tarpeellinen hallintoneuvoston toiminnan menestykselle ja siitä riippuvan uuden alkoholilainsäädännön onnistumiselle, niin minä puolestani en voi kannattaa ehdotusta, että pankinjohtaja Reinikka määrättäisiin puheenjohtajaksi. Minusta olisi kauppaneuvos Lindfors paras tähän tehtävään, mutta kun hänen ehdokkuutensa nähtävästi ei saa riittävää kannatusta, katson, että pankinjohtaja Linturi hallintoneuvoston ainoana juristina ja näihin asioihin muuten perehtyneenä määrättäisiin puheenjohtajaksi ja kauppaneuvos Lindfors joka tapauksessa varapuheenjohtajaksi.

Ministeri Palmgren _____

ilmoitti pöytäkirjaan merkittäväksi, että hän oli ollut samaa mieltä kuin ministeri Solja.
Tarkistanut: ministeri E. Kilpeläinen

Lähde[muokkaa]

  • Kansallisarkistossa oleva valtioneuvoston pöytäkirjat II 1932 (Ca:159), sivu 152. Digitoitu asiakirja.