Valtioneuvoston päätös väkijuomayhtiöstä 1932

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Vuonna 1932, tiistaina, helmikuun 9 päivänä, kello 15,45 kokoontui valtioneuvosto istuntoon, jolloin olivat saapuvilla:

Pääministeri Sunila, ministerit Niukkanen, Palmgren, Lahdensuo, Kukkonen, Järvinen, Heikkinen, Mattsson, Kivimäki, Kilpeläinen, von Born ja Solja.

Ministeri Yrjö-Koskinen oli muiden virkatointen tähden estetty saapumasta istuntoon.

Pöytäkirjaa piti allekirjoittanut ylimääräinen notari.

Sosialiministeriön esittelijä, osastosihteeri Venäläinen saapui valtioneuvoston istuntoon, minkä jälkeen

1) sosialiministeri Kilpeläisen esityksestä - - - - - -

N:o 1/1 K.D.Sos.M.R.os.1932.

valtioneuvosto päätti, että Tasavallan Presidentin tänään vahvistama laki väkijuomista oli julkaistava asetuskokoelmassa.

Tämän jälkeen ja sittenkuin oli merkitty, että sosialiministeri Kilpeläinen esteellisyyden tähden ei ottanut osaa seuraavan asian käsittelyyn ja että ministeri Kivimäki suoritti asiassa sosialiministerin tehtävät, osastosihteeri Venäläinen esitteli:

2) Kysymyksen edustajan määräämisestä valtion puolesta perustamaan tänä päivänä vahvistetussa laissa väkijuomista edellytettyä väkijuomayhtiötä ja allekirjoittamaan sitä koskevan yhtiösopimuksen, jonka mukaan valtio ottaa kaikki sanotun yhtiön osakkeet kahta lukuunottamatta, sekä hakemaan vahvistusta yhtiötä varten laadittavalle yhtiöjärjestykselle.

N:o 20/274 K.D.Sos.M.R.os.1932.

Valtioneuvosto päätti valtuuttaa sosialiministeri E. Kilpeläisen valtion edustajana suorittamaan edellämainitut tehtävät, ollen ministeri Kilpeläiselle annettava valtuudeksi ote tästä pöytäkirjasta.
Tarkistanut: ministeri T: M. Kivimäki

Sittenkuin oli merkitty, että ministeri Kilpeläinen jälleen ryhtyi ottamaan osaa valtioneuvoston istuntoon, osastosihteeri Venäläinen esitteli edelleen:

3) Kysymyksen siitä, keille ne kaksi perustettavan väkijuomayhtiön osaketta, joita valtio ei ottaisi, tarjottaisiin merkittäväksi.

N:o 21/274 K.D.Sos.M.R.os.1932.

Valtioneuvosto määräsi, että sanotuista osakkeista oli toinen tarjottava oikeusministerin ja toinen valtiovarainministerin merkittäväksi.

4) Kysymyksen ohjeiden hyväksymisestä, jotka olisi otettava huomioon yhtiöjärjestystä väkijuomayhtiötä varten laadittaessa.

N:o 22/274 K.D.Sos.M.R.os.1932.

Valtioneuvosto päätti antaa valtion edustajalle ohjeeksi ehdotuksen sanotun yhtiön yhtiöjärjestykseksi sekä yhtiösopimukseksi, joka ehdotus oli näin kuuluva: Liite. [Oy. ALKOHOLILIIKE Ab:n YHTIÖJÄRJESTYS]
Tälle yhtiöjärjestykselle oli yhtiön perustajain toimesta säädetyssä järjestyksessä haettava vahvistus.

5) Kysymyksen valtion alkoholiliikkeelle kuuluvan omaisuuden luovuttamisesta perustettavalle väkijuomayhtiölle.

N:o 23/274 K.D.Sos.M.R.os.1932.

Valtioneuvosto päätti, että puheenaoleva omaisuus oli luovutettava väkijuomayhtiölle sen arvoisena kuin se oli alkoholiliikkeen kirjanpidossa sekä että tätä omaisuutta oli luovutettava 29,998,000 markan arvosta osakkeita vastaan ja loppuosa siitä annettava velaksi yhtiölle.

6) Kysymyksen sosialiministeriön oikeuttamisesta valtion puolesta laatimaan ja allekirjoittamaan tarpeelliset valtion alkoholiliikkeen omaisuuden luovuttamista perustettavalle väkijuomayhtiölle koskevat kirjat.

N:o 24/274 K.D.Sos.M.R.os.1932.

Valtioneuvosto antoi sosialiministeriölle mainitunlaisen valtuuden.
Tarkistanut ministeri E. Kilpeläinen

Lähde[muokkaa]

  • Kansallisarkistossa oleva valtioneuvoston pöytäkirjat II 1932 (Ca:159), sivu 132. Digitoitu asiakirja.