Vanha marxilainen kirjallisuus

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

03 Yleiset tietoteokset[muokkaa]

 • Petrovitš, N.: Puhumme informaatiosta. (Pogovorim ob informacii.) Suomentanut Pentti Määttänen. Moskova: Mir, 1981.

05 Yleiset kausijulkaisut[muokkaa]

 • Kommunisti. Helsinki: Suomen kommunistinen puolue, 1944–1990. ISSN 0450-7177.
 • Raketti. Helsinki: Suomen demokratian pioneerien liitto, 1962–1989. ISSN 0356-522X.
 • Sosialistinen aikakauslehti: Suomen sosialidemokraattisen puolueen poliittinen aikakauslehti. Helsinki: Suomen sosiaalidemokraattinen puolue, 1946–1991. ISSN 0038-1616.
 • Sosialistinen politiikka: Sos.dem. nuorison keskusliiton ja sos.dem opiskelijanuorison keskusliiton teoreettispoliittinen julkaisu. Helsinki: Sosialidemokraattisen nuorison keskusliitto: Sosialidemokraattisen opiskelijanuorison keskusliitto, 1972–1991. ISSN 0780-0541.
 • Tilanne: Riippumaton, sosialistinen, humanistinen kuukausilehti. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Maa ja kuu, 1961–1966. ISSN 0495-6087.
 • Työläisopiskelija: Työväen sivistysliiton äänenkannattaja. Helsinki: Työväen sivistysliitto, 1928–1966.

07 Viestintä. Joukkoviestintä[muokkaa]

 • Klaus, George: Politiikan kieli. (Die Sprache der Politik, 1974.) Suomentanut Vesa Oittinen. Helsinki: Gaudeamus, 1975. ISBN 951-662-162-7.

10 Yleisteokset[muokkaa]

 • Adabashev, Igor: Maailmanarvoitukset tänään. Moskova: Edistys, 1974.

11 Filosofia[muokkaa]

 • Arvola, Kari (toim.): Maailmankuvan perusteet. Kansialanimeke: Marxilainen maailmankatsomus. Helsinki: Kansan sivistystyön liiton kirjeopisto, 1975. ISBN 951-9225-13-7.
 • Iljenkov, Evald: Dialektinen logiikka: Esseitä historian ja teorian alalta. (Dialektičeskaja logika.) Suomentanut Robert Kolomainen. Moskova: Progress, 1984.
 • Iovtšuk, M. T. & Oizerman, T. I. & Štšipanov, I. J. (toim.): Filosofian historia 1: Esimarxilaisen filosofian historia. (Istorija filosofii, Tom 1: Istorija domarksistskoj filosofii.) Venäjänkielisen laitoksen toimittaneet M. T. Iovtšuk, T. I. Oizerman ja I. J. Štšipanov. Suomentanut Robert Kolomainen. Moskova: Progress, 1982.
 • Iovtšuk, M. T. & Oizerman, T. I. & Štšipanov, I. J. (toim.): Filosofian historia 2: Marxilais-leniniläisen filosofian historia. (Istorija filosofii, Tom 2: Istorija marksistsko-leninskoj filosofii, 1975.) Suomentanut Robert Kolomainen. Moskova: Progress, 1982.
 • Koivisto, Juha & Mehtonen, Lauri (toim.): Otteita ideologiasta. Tampere: Tampereen yliopisto, 1991. ISBN 951-44-2958-3.
 • Lehén, Tuure: Materialisteja ja idealisteja: Tutustumisretki filosofian historiaan. Helsinki: Kansankulttuuri, 1964.
 • Oizerman, Teodor: Filosofian pääsuuntaukset: Historiallis-filosofisen prosessin teoreettinen analyysi. (Главные философские направления: теоретический анализ историко-философского процесса, 1971.) Suomentanut Vesa Oittinen. Moskova: Edistys, 1977.
 • Stalin, J. V.: Historiallisesta ja dialektisesta materialismista. Helsinki: Demo, 1970.

11.1 Vanhan ajan filosofia[muokkaa]

 • Volkov, Henrik: Tieteen kehdon ääressä. (U kolybeli nauki, 1971.) Suomentanut V. Bergman. Moskova: Edistys, 1974.

11.3 Renessanssin ja uuden ajan filosofia[muokkaa]

 • Ljatker, Jakov: Descartes. (Descartes.) Suomentaneet Vesa Oittinen (1. osa), Jukka Heiskanen (2. osa) ja Simo Knuuttila (liite). Moskova: Progress, 1984.

11.4 Uusimman ajan filosofia[muokkaa]

 • Byhovski, Bernard: Ludwig Feuerbach. (Ludwig Feuerbach, 1967.) Suomentanut Vesa Oittinen. Helsinki: Kansankulttuuri, 1980. ISBN 951-615-276-7.
 • Oizerman, T. I.: Marxilaisuuden synty. (Kogda i potšemy voznik marksizm.) Venäjänkielisestä käsikirjoituksesta suomentanut Matti Pykälä. Ihminen ja yhteiskunta 3. Helsinki: Uutistoimisto Novosti (APN), 1967.
 • Oizerman, T. I.: Marxin ”Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset” ja niiden tulkinnat. (”Ekonomitšesko-filosofskie rukopisi” Marksa i ih interpretatsii.) Venäjänkielisestä käsikirjoituksesta suomentanut Timo Koste. Helsinki: Kansankulttuuri, 1976. ISBN 951-615-107-8.
 • Ovsjannikov, Mihail: Hegel. (Hegel, 1971.) Suomentanut Vesa Oittinen. Helsinki: Kansankulttuuri, 1981. ISBN 951-615-107-8.

11.5 Nykyajan filosofia[muokkaa]

 • Afanasjev, Viktor: Filosofian alkeet. (Osnovy filosofskih znani.) Suomentaneet Robert Kolomainen, Raija-Liisa Pöllä ja Viola Zakrevskaja. Moskova: Edistys, 1976.
 • Belkina, Galina: Marxilainen filosofia ja porvarillinen ”marxologia”. Länsisaksalaisten marxologisten oppirakennelmien arvostelua. (Filosofia marksizma i burzuaznaja ”marksologija”, 1975.) Suomentanut Robert Kolomainen. Moskova: Edistys, 1975.
 • Fogeler, J. G. ym.: Frankfurtin koulun sosiaalifilosofia: Kriittisiä esseitä. (Social’naja filosofija frankfurtskoj školy.) Suomentanut Robert Kolomainen. Moskova: Progress: Kansankulttuuri, 1981.
 • Kedrov: Engelsin Luonnondialektiikasta
 • Konstantinov, F. V. ym.: Marxilais-leniniläisen filosofian perusteet. (Osnovy marksistsko-leninskoj filosofii.) 3. täydennetty painos (1. painos 1972). Moskova: Progress, 1980.
 • Lakkala, Heikki & Paastela, Jukka: Johdatus marxilaiseen filosofiaan. Helsinki: Työväen sivistysliitto TSL, 1980. ISBN 951-701-109-1.
 • Lehén, Tuure: Työväenluokan maailmankatsomus: Luentoja dialektisesta materialismista. Työväenliikkeen tietokirjoja, Taskusarja. 5. painos (3. uusittu ja täydennetty painos 1959). Helsinki: Kansankulttuuri, 1971 (7. painos 1976). ISBN 951-615-025-X.
 • Mao Tse-tung: Teoksia: 1–2. Teoksen on suomentanut (venäjänkielisestä laitoksesta) T. Lehen. Helsinki: Kansankulttuuri, 1958.
 • Mao Tse-tung: Otteita puheenjohtaja Mao Tse-tungin teoksista. (Máo zhǔxí yǔlù, 1964). Helsinki: Kustannus oy Käännöskirjat, 1967.
 • Mao Tse-tung: Otteita puheenjohtaja Mao Tse-tungin teoksista. (Máo zhǔxí yǔlù, 1964.) 2. painos (1. painos 1967). Helsinki: Suomi-Kiina Seura, 1971.
 • Plehanov, Georgi: Marxilaisuuden peruskysymyksiä. (Osnovnye voprosy marksizma.) Suomentanut Juhani Eero. Tieteellisen sosialismin kirjasto. Moskova: Edistys, 1978. ISBN 951-615-025-X.
 • Schleifstein, Josef: Johdatus Marxin, Engelsin ja Leninin tutkimiseen. (Einführung in das Studium von Marx, Engels und Lenin, 1973.) Suomentanut Antero Tiusanen. Helsinki: Kansankulttuuri, 1980. ISBN 951-615-103-5.
 • Toiviainen, Seppo: Nuori Lukács: Kriittinen esitys Georg Lukácsin varhaisesta ajattelusta ja toiminnasta (1906–1929). Helsinki: Kansankulttuuri, 1977. ISBN 951-615-142-6.
 • Yleistajuista filosofista lukemista. (Populjarnye čtenija po filosofii, 1979.) Suomentanut Robert Kolomainen. Moskova: Edistys, 1979.

14 Psykologia[muokkaa]

 • Leontjev, A. N.: Toiminta, tietoisuus, persoonallisuus. (Dejatel’nost, coznanie, litšnost, 1977.) Suomentanut Pentti Hakkarainen. Asiantuntijana tarkistanut Klaus Helkama. Suomalaisen laitoksen esipuhe: Pekka Arinen. Helsinki: Kansankulttuuri, 1977. ISBN 951-615-136-1.

14.4 Persoonallisuuden psykologia[muokkaa]

 • Sève, Lucien: Marxismi ja persoonallisuudenteoria : Referaatti ranskankielisen alkuperäisteoksen saksankielisestä käännöksestä: Marxismus und Theorie der Persönlichkeit

16.1 Tietoteoria[muokkaa]

 • Kopnin, Pavel: Dialektiikka, logiikka, tiede: Loogis-gnoseologinen tutkimus. (Dialektika, logika, nauka: Gnoseologiceskije i logiceskije osnovy nauki, 1973.) Suomentanut Kerttu Kyhälä-Juntunen. Moskova: Edistys, 1975.

16.7 Tiedeoppi. Tieteenfilosofia[muokkaa]

 • Narski, Igor Sergejevitaš: Materialistinen dialektiikka konkreettisen tutkimuksen menetelmänä. (Materialistitšeskaja dialektika kak metod konkretnogo nautšnogo issledovanija.) Suomennos: Kerttu Juntunen. Moskova: Edistys, 1974.
 • Ruml, Vladimir: Looginen positivismi ja yksityistieteiden metodologisia ongelmia. (Základni otázky filosifie logického pozitivismu.) Limeksen tiede- ja korkeakoulupoliittinen monistesarja 1. Helsinki: Limes, 1972.

17 Etiikka. Elämänfilosofia. Estetiikka[muokkaa]

17.1 Etiikka. Moraalifilosofia[muokkaa]

 • Drobnitski, Oleg: Moraalikäsite marxilaisen analyysin valossa. (Ponjatie morali.) Suomentaneet Antti Juntunen, Kerttu Kyhälä-Juntunen. Moskova: Progress, 1980.

17.5 Yleinen estetiikka[muokkaa]

 • Zis, Avner: Marxilaisen estetiikan perusteet. (Osnovy marksistkoi estetiki.) Kääntäjä: Marja Jänis. Moskova: Edistys, 1976.

21 Uskonnonfilosofia[muokkaa]

 • Byhovski, Bernard: Ludwig Feuerbach. (Ludwig Feuerbach.) Suomentanut Vesa Oittinen. Helsinki: Kansankulttuuri, 1980. ISBN 951-615-276-7.
 • Eriksson, Karl: Kollektiivitalouksien uskonnonvastaisen yliopiston opetussuunnitelma ja ohjelma. Leningrad: Kirja, 1933.
 • Evä, K. M.: Kuka loi Jumalan?. Leningrad: Kirja, 1924.
 • Flerov, N. A.: Oliko Aatamia. Metka raamatunhistoria. Leningrad: Kirja, 1925.
 • Kaasolainen, M.: Alas joulu. Leningrad: Kirja, 1931.
 • Kaasolainen, M.: Uskonnonvastainen kasvatus. Metodinen kirje I:n asteen työkouluja varten. Leningradin alueen valistusosaston tieteellismetoodinen neuvosto. Leningrad: Kirja, 1930.
 • Kamenštšikov, N.: Totuus taivaasta: Uskonnonvastaisia keskusteluja talonpoikien kanssa maailman rakenteesta. (Pravda o nebe. Правда о небе.) N. Kamentshsikov. Leningrad: Kirja, 1932.
 • Kliško, V.: Taistelu uskontoa vastaan on taistelua sosialismin puolesta. (Bor’ba protiv religii, bor’ba za socializm. Борьба против религии, борьба за социализм.) Petrozavodsk: Tipografiâ im. Anohina / V. Klishko. Petroskoi: Kirja, 1933.
 • Lehén, Tuure: Kommunismi ja kristinusko. Helsinki: Kansankulttuuri, 1951.
 • Lukatševski, A.: Rekonstruktiivinen aikakausi ja taistelevien jumalattomien liiton tämänpäiväiset tehtävät. (Rekonstruktivnyj period i očerednye zadači Soûza voihstvuûŝih bezbožnikov. Реконструктивный период и очередные задачи Союза воинствующих безбожников.) A. Lukatshevski. Leningrad: Kirja, 1932.
 • Mantere, A.: Uskonnonvastainen oppikirja. Venäläisistä lähteistä mukaillen toimittanut A. Mantere. Leningrad: Valtion kustannusliike Kirja, 1931.
 • Oittinen, Vesa: Marxilainen uskontokritiikki: Tieteellisen ateismin lähtökohtia. Helsinki: Kansankulttuuri, 1979. ISBN 951-615-242-2.
 • Skvortsov-Stepanov, I. I.: Mietteitä uskonnosta. (Mysli o religii). Petrozavodsk: Karjalais-suomalaisen SNT:n valtion kustannusliike, 1955.
 • Vento, Kalle: Taistelkaa joulun viettoa vastaan. Leningrad: Kirja, 1931.

30 Yleinen yhteiskuntatiede[muokkaa]

30.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Afanasjev, Viktor: Tieteellisen kommunismin perusteet. (Osnovy nautsnogo kommunizma.) Suomentaneet Kerttu Kyhälä-Juntunen & Maija Karvonen. Moskova: Edistys, 1975 (2. painos 1982).
 • Engels, Friedrich: Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä: Yhdistettynä Lewis H. Morganin tutkimuksiin. (Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats: Im Anschluß an Lewis H. Morgans Forschungen, 1884.) Suomennos (alkuteksti Proishozdenija semi, tsastnoi sobstvennosti i gosudarstva). Moskova: Edistys, 1970 (2. painos 1974. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Fedorov, J. K.: Yhteiskunnan ja luonnon vuorovaikutus. (Vzaimodeistvie obstšeštva i prirody.) Venäjänkielisestä käsikirjoituksesta suomentanut Mirja Ruonaniemia. Helsinki: Kansankulttuuri, 1974. ISBN 951-615-069-1.
 • Kammari, M.: Yhteiskunnan perusta ja päällysrakennus. (Čto takoe bazis i nadstrojka obŝestva, 1957). Petroskoi: Karjalan ASNT:n valtion Kustannusliike, 1959.
 • Kolakowski, Leszek: Ihminen ilman vaihtoehtoa. (Der Mensch ohne Alternative, 1960.) Suomentanut Taisto Veikko. Ihminen ja maailma 6. Helsinki: Kirjayhtymä, 1966.
 • Mehring, Franz: Historiallisesta materialismista. (Ob istoriceskom materializme.) Suomentanut V. Bergman. Suomennettu teoksesta Zur Geschichte der Philosophie, 1931. Moskova: Edistys, 1972.

30.1 Sosiologia[muokkaa]

 • Szczepánski, Jan: Sosiologian peruskäsitteet. (Elementarne pojecia socjologii, 1963.) Suomentanut Matti Koskelo. 2. painos (1. painos 1970). Helsinki: Kansankulttuuri, 1972. ISBN 951-615-011-X.

30.12 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia[muokkaa]

 • Paronen, Olavi: Elämäntavan käsite marxilaisessa sosiologiassa: Tutkielma elämäntapa-käsitteen tulkinnan teoreettisista kysymyksistä marxilaisessa sosiologiassa. Tampere: Tampereen yliopisto, sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos, 1976. ISBN 951-44-0517-X.

32 Valtio-oppi. Politiikka[muokkaa]

32.01 Valtiofilosofia. Poliittiset ideologiat[muokkaa]

 • Alenius, Ele: Sosialistiseen Suomeen. Helsinki: Kirjayhtymä, 1969.
 • Alenius, Ele: Sosialismin ideologia ja aikakauden muutos. Helsinki: Kirjayhtymä, 1985. ISBN 951-26-2723-X.
 • Bobbio, Norberto: Marx, valtio ja klassikot: Kolme esseetä ”MondOperaiossa”. Alkutekstit: Esiste una dottrina marxista dello stato?, Quali alternative alla democrazia rappresentativa, Marx, lo stato e i classici. Suomentaneet Olavi Palin ja Vesa Suominen. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. Julkaisusarja 27. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1988. ISBN 951-9113-26-6.
 • Cohn-Bendit, Daniel: Radikaali-vasemmisto – lääke kommunismin vanhuudenheikkouteen. (Le gauchisme – remède à la maladie sénile du communisme, 1968.) Suomennettu laitos on jonkin verran lyhennetty alkuperäisestä. Suomentanut Keijo Kylävaara. Helsinki: Kirjayhtymä, 1969.
 • Fedosejev, P. N. ym. (toim.): Leniniläinen sosialistisen vallankumouksen teoria ja nykyaika. (Leninskaja teorija socialističeskoj revoljucii i sovremennost.) Suomentanut Maija Karvonen. Moskova: Progress, 1980.
 • Garaudy, Roger: 20. vuosisadan marxilaisuus. (Marxisme du XXe siècle, 1966.) Suomentanut Margaretha Romberg. Helsinki: Kansankulttuuri, 1968.
 • Garaudy, Roger: Sosialismin suuri käänne. (Le Grand tournant du socialisme, 1969.) Suomentanut Pauli Leiwo. Helsinki: Kirjayhtymä, 1971.
 • Garaudy, Roger: Koko totuus kiistastani kommunistisen puolueen kanssa. (Toute la vérité, 1970.) Suomentanut Lauri K. Markkula. Helsinki: Otava, 1971.
 • Garaudy, Roger: Ihmisen ääni. (Parole d’homme, 1975.) Suomentanut Taisto Nieminen. Porvoo Helsinki: WSOY, 1976. ISBN 951-0-07844-1.
 • Klaus, George: Politiikan kieli. (Die Sprache der Politik, 1974.) Suomentanut Vesa Oittinen. Helsinki: Gaudeamus, 1975. ISBN 951-662-162-7.
 • Krasin, J. A.: Lenin, vallankumous, nykyaika: Sosialistisen vallankumouksen teorian ongelmia. (Lenin, revoljutsija, sovremennost.) Suomentaneet T. Haapalainen, L. Holm & O. Kukkonen. Taiteilija: V. Levinson. Moskova: Edistys, 1971.
 • Lehén, Tuure: Kansa ja valtio: Luentoja marxilaisen valtio-opin alkeista. Helsinki: Kansankulttuuri, 1952.
 • Leninismiä vai sosiaali-imperialismia: Suuren Leninin syntymän satavuotispäivän muistoksi. Kansan päivälehden, aikakauslehti Punalipun ja Vapautusarmeijan päivälehden toimituskuntien yhteinen pääkirjoitus 22.4.1970: Avomielinen paljastus. Peking: Helsinki: Uutistoimisto Hsinhua: Kiinan kansantasavallan suurlähetystön kulttuuri- ja sanomalehtiosasto, 1970.
 • Paastela, Jukka: Sosialismin sanakirja. Helsinki: Sosialidemokraattisen nuorison keskusliitto, 1975.
 • Palmgren, Raoul ym. (toim.): Marxilaisuus: Dialektisen materialismin sovellutuskokeita. Helsinki: Akateeminen sosialistiseura, 1937.
 • Pikkusaari, Jussi: Työväenluokan ideologia: Demokraattinen ja reformistinen sosialismi. Helsinki: Tammi, 1975. ISBN 951-30-3241-8.
 • Plehanov, Georgi: Marxilaisuuden peruskysymyksiä. (Osnovnye voprosy marksizma, 1908.) Suomentanut Juhani Eero. Tieteellisen sosialismin kirjasto. Moskova: Edistys, 1978.
 • Rius: Marx aloittelijoille. (Marx para principiantes, 1972.) Teoksesta Marx for beginners suomentaneet Arto Häilä ja Esko Pirinen. Helsinki: Tammi, 1980. ISBN 951-30-5110-2.
 • Volgin, Vjatšeslav: Esseitä sosialististen aatteiden historiasta: (Muinaisajasta 1700-luvun lopulle). (Očerki istorii socialističeskih idej.) Suomentaneet Antti Juntunen ja Viola Zakrevskaja. Moskova: Progress, 1982. ISBN 952-92-0650-X.

32.18 Eri maiden poliittiset järjestelmät ja sisäpolitiikka[muokkaa]

 • Dutt, R. Palme: Internationaali: Katsaus internationaalien historiaan. (The internationale, 1964.) Suomennos perustuu alkuteokseen ja venäjänkieliseen korjattuun ja tarkistettuun laitokseen Internatsional. Suomentaneet Pentti Lahtinen ja Maija Savutie. Helsinki: Kansankulttuuri, 1972 (2. korjattu painos 1973). ISBN 951-615-015-2.

32.182 Suomen poliittinen järjestelmä ja sisäpolitiikka[muokkaa]

32.3 Naisen ja miehen asema yhteiskunnassa[muokkaa]

 • Bebel, August: Nainen ja sosialismi. (Die Frau und der Sozialismus, 1879.) Näköispainos. Alkuteos julkaistu: Kotkassa: Kymenlaakson työväen sanomalehti- ja kirjapaino-osuuskunta, 1907. Suomentanut Yrjö Sirola. Helsinki: Sos.dem. naisten keskusliitto, 1976. ISBN 951-99077-8-5.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich & Lenin, Vladimir Iljitš: Nainen, perhe ja yhteiskunta: Valikoima. (Über die Frau und die Familie, 1972.) Valikoineet ja koonneet Joachim Müller ym. Suomentaneet Matti Hölttä ja Mirja Ruonanniemi. Helsinki: Kansankulttuuri, 1972. ISBN 951-615-006-3.

36 Taloustiede. Kansantaloustiede[muokkaa]

 • Nevalainen, Eino & Peltonen, Matti Antero: Marxilainen kansantaloustiede. 2. korjattu painos. Helsinki: Kansankulttuuri, 1972 (4. painos 1976). ISBN 951-615-003-9.

36.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Arvola, Kari: Kapitalistinen kasvukriisi ja marxilainen materialismi. Helsinki: Kansankulttuuri, 1979. ISBN 951-615-243-0.
 • Inozemtsev, N. N. & Mileikovski, A. G. & Martynov, V. I. (toim.): Nykyajan monopolikapitalismin kansantaloustiede 1. (Političeskaja ekonomija sovremennogo monopolističeskogo kapitalizma.) Suomentaneet: Pentti Määttänen, Olli Perheentupa. Moskova: Progress, 1980.
 • Inozemtsev, N. N. & Mileikovski, A. G. & Martynov, V. I. (toim.): Nykyajan monopolikapitalismin kansantaloustiede 2. (Političeskaja ekonomija sovremennogo monopolističeskogo kapitalizma.) Suomentaneet: Pentti Määttänen, Olli Perheentupa. Moskova: Progress, 1980.
 • Lenin, V. I.: Imperialismi, kapitalismin korkein vaihe. (Imperializm, kak vysšaja stadija kapitalizma, 1917.) Tieteellisen sosialismin kirjasto. Moskova: Edistys, 1970.
 • Lenin, V. I.: Imperialismista ja imperialisteista. (Ob imperializme i imperialistah.). Moskova: Progress, 1980.
 • Marx, Karl: ”Grundrissen” johdanto eli yleisjohdatus vuosien 1857–1858 taloustieteellisiin käsikirjoituksiin. (Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie, 1898.) Suomentanut Antero Tiusanen. Työväenliikkeen tietokirjoja. Taskusarja. Helsinki: Kansankulttuuri, 1975. ISBN 951-615-088-8.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich: Valitut teokset kahdessa osassa. Petroskoi: Karjalan ASNT:n valtion kustannusliike, 1958.

38 Kasvatus. Opetus. Kasvatustiede[muokkaa]

38.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Koroljov, F. F. & Gmurman, V. J. (toim.): Pedagogiikan perusteet. (Obštšije osnovy pedagogiki.) Venäjänkielisen laitoksen julkaissut: SNTL:n pedagogisten tieteiden akatemia, Akademija pedagogitšeskih nauk SSSR. Suomentanut Tarja Hakkarainen. Suomennoksen tarkistanut Liisa Korhonen. Helsinki: Kansankulttuuri, 1981. ISBN 951-615-280-5.
 • Titarenko, A. I. ym.: Kasvatus, moraali, maailmankatsomus. Tutkijaliiton julkaisusarja 5. Helsinki: Suomen tutkijaliitto, 1977. ISBN 951-9297-10-3.

47 Itä-Eurooppa[muokkaa]

47.1 Venäjä. Ukraina. Valko-Venäjä. Moldova[muokkaa]

 • Kalintšuk, Oleg & Hiltunen, Rudolf (toim.): Neuvostoliitto: Vastauksia suomalaisten kysymyksiin. (Sovetskij sojuz – otvetšaen na voprosy finnov.) Suomalaisen laitoksen toimitus: Matti Pykälä. Suomennos: Ulla-Liisa Heino ym. Helsinki: Suomi-Neuvostoliitto -seura, 1973.

50 Luonnontieteet[muokkaa]

50.1 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu[muokkaa]

 • Laptev, Ivan: Järkiolentojen planeetta: Sosiologinen katsaus yhteiskunnan ja luonnon keskinäisiin suhteisiin. Suomentanut Kerttu Kyhälä-Juntunen. Moskova: Edistys, 1977.

52 Tähtitiede. Geodesia[muokkaa]

52.2 Maailmankaikkeus. Tähdet. Tähtijärjestelmät[muokkaa]

 • Polak, I. F.: Maailmankaikkeuden synty. Suomennos. Leningrad: Valtion kustannusliike Kirja, 1935.

53 Fysiikka[muokkaa]

53.11 Suhteellisuusteoria[muokkaa]

 • Landau, Lev & Rumer, Juri: Mitä on suhteellisuusteoria. (Tšto takoje teorija otnositelnosti.) Suomentanut Antero Tiusanen. Helsinki: Kansankulttuuri, 1978. ISBN 951-615-166-3.

56 Biologia[muokkaa]

56.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Löther, Rolf: Biologia ja marxilainen maailmankatsomus. (Biologie und Weltanschauung: Eine Einführung in philosophische Probleme der Biologie vom Standpunkt des dialektischen und historischen Materialismus, 1972.) Suomentanut Vesa Oittinen. Helsinki: Kansankulttuuri, 1975. ISBN 951-615-104-3.

82 Runot[muokkaa]

 • Ahmala, Hilkka ym. (toim.): Käy eespäin: Valikoima suomalaista työväenrunoutta. Helsinki: Tammi, 1957.
 • Kalemaa, Kalevi (toim.): Nyt ylös kansa kaikkivalta: Valikoima vanhan työväenliikkeen runoutta. Jyväskylä: Gummerus, 1975. ISBN 951-20-1128-X.
 • Mao Tse-tung: Runot. Suomentanut Pertti Nieminen. Huutomerkki-sarja. Helsinki: Tammi, 1973. ISBN 951-30-2680-9.
 • Mao Tse-tung: Runot. Suomentanut Pertti Nieminen. Helsinki: Tammi, 1973. ISBN 951-30-2681-7.

84 Kertomakirjallisuus[muokkaa]

Tieteiskirjallisuus[muokkaa]

 • Jasieński, Bruno [Bruno Jasensky]: Minä poltan Pariisin. (Palę Paryż, 1928). Leningrad: Kirja, 1931.
 • Jefremov, Ivan: Andromedan tähtisumu. (Tumannostj Andromedy, 1961.) Suomentaneet Markku Taberman ja Veikko Rekunen. Esipuhe: Jari Koponen. Ursa Science fiction 5. Helsinki: Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1984. ISBN 951-9269-25-8.
 • Lem, Stanislaw: Kuoleman planeetta. (Astronauci, 1951.) Suomentanut Ilmari Raitakari. Helsinki: Kansankulttuuri, 1960 (2. p. 1984). ISBN 951-615-342-9.
 • Vieras avaruudesta. (Gost' iz kosmosa, 1962.) Suomentaneet A. Airola, R. Mäkelä ja S. Kuivala. Moskova: Vieraskielisen kirjallisuuden kustannusliike, 1962.

86 Kirjallisuustiede[muokkaa]

86.13 Sarjakuvien historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Dorfman, Ariel & Mattelart, Armand: Kuinka Aku Ankkaa luetaan: Imperialistinen ideologia Disneyn sarjakuvissa. (Para leer al Pato Donald, 1972.) Suomentanut Markku Koski. Esipuhe: Tapio Varis. Michèle Mattelartin ranskankielisen laitoksen alkusanat suomentanut Eija Pokkinen. Suomennettu David Kunzlen englannintamasta laitoksesta: How to read Donald Duck. Johdanto englanninkieliseen laitokseen: David Kunzle. Helsinki: Love, 1980. ISBN 951-835-022-1.

86.71 Venäjänkielisen kirjallisuuden historia ja tutkimus[muokkaa]

 • Gorki, Maksim: Henkilökuvia. (Literaturnyje portrety, alkuteokset osin 1920–28.) Kokoelman laatinut ja alkusanat kirjoittanut A. Ovtšarenko. Suomentanut Leo Holm. Moskova: Edistys, 1973.

87 Kielitiede[muokkaa]

87.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Vološinov, Valentin: Kielen dialogisuus: Marxismi ja kielifilosofia. (Marksizm i filosofija jazyka: Osnovnye problemy sociologičeskogo metoda v nauke o jazyke, 1929.) Suomennos, esipuhe ja selitykset Tapani Laine. Littera. Tampere: Vastapaino, 1990. ISBN 951-9066-35-7.

99 Henkilö- ja sukuhistoria[muokkaa]

99.1 Elämäkerrat. Muistelmat[muokkaa]

 • Wessel, Harald: Tussy eli Kolmekymmentä matkakirjettä Eleanor Marx-Avelingin vaiherikkaasta elämästä. Historiallisilla tapahtumapaikoilla Brightonissa, Stratfordissa, Derbyssa ja Manchesterissa, Pariisissa ja New Yorkissa, Ufnaun saarella Zürichin järvellä, Leipzigissa, Hallessa, Karlovy Varyssa, Moselin ja Spreen mutta enimmäkseen kuitenkin Thamesin rannalla kirjoittanut ja meidän aikamme naiselle osoittanut Harald Wessel. (Tussy oder zweiunddreißig Reisebriefe über das sehr bewegte Leben von Eleanor Marx-Aveling: Geschrieben zwischen 1973 und 1980 an verschiedenen Schauplätzen des geschichtlichen Geschehens in Brighton, Stratford, Derby und Manchester, in Paris, New York und Scheveningen, auf Ufnau im Zürcher See, in Leipzig, Halle, Karlovy Vary, an Mosel und Spree, in Nordseegefilden, doch meistenteils am Ufer der Themse; Gerichtet an eine Frau unserer Tage / von Harald Wessel, 1974.) Suomennokset Pentti Määttänen (kirjeet 1–14) ja Antero Tiusanen (kirjeet 15–30). Helsinki: Kansankulttuuri, 1980. ISBN 951-615-253-8.
 • Neron synty : Karl Marxin persoonallisuuden ja maailmankatsomuksen muovautuminen / Henrik Volkov

99.13 Yhteiskuntaelämän, kasvatuksen ja maanpuolustuksen edustajat[muokkaa]

 • Che. (Che, 1973.) Suomentanut Outi Huttunen. Helsinki: Suomi–Kuuba-seura, 1983.
 • Fedosejev, P. N. ym.: Karl Marx: Elämäkerta. (Karl Marks, biografija, 1973.) Suomentaneet Pentti Määttänen, Vesa Oittinen. Suomennos on tehty NKP:n Keskuskomitean marxismi-leninismin instituutin 1973 julkaistun toisen venäjänkielisen laitoksen mukaan. Moskova: Progress, 1979.
 • Havemann, Robert: Kysymyksiä tulevaisuudelle. (Fragen, Antworten, Fragen, 1970.) Kansialanimeke: Mitä on itä-saksalainen todellisuus, muurin eristämää elämää vai uutta sosialismia? Suomentanut Keijo Kylävaara. Kirjayhtymä, 1971.
 • Schram, Stuart: Pitkä marssi: Mao Tse-tungin muotokuva. (Mao Tse-tung, 1966.) Lyhentäen suomentanut Aarne Valpola. Omega. Helsinki: Kirjayhtymä, 1970.