Viestinnän bibliografia

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

07 Viestintä. Joukkoviestintä[muokkaa]

 • Ahmavaara, Yrjö ym.: Joukkotiedotus yhteiskunnassa: Johdatus joukkotiedotuskasvatukseen. Helsinki: Tammi, 1972. ISBN 951-30-1067-8.
 • Ahmavaara, Yrjö: Kybernetiikka tutkimusalueena. Turku: Tulevaisuuden tutkimuksen seura, 1981. ISBN 951-95696-1-8.
 • Ahonen, Marko: Antennin takana. Kirjoitukset ilmestyneet aiemmin Keskisuomalainen-lehdessä vuosina 2001–2007. Helsinki: BTJ, 2007. ISBN 978-951-692-660-8.
 • Anderson, Craig A. & Gentile, Douglas A. & Buckley, Katherine E.: Kuvista teoiksi: Väkivaltapelien vaikutukset lapsiin ja nuoriin. (Violent video game effects on children and adolescents: Theory, research, and public policy, 2007.) Suomentanut Pekka Pakkala. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2008. ISBN 978-952-01-0019-3.
 • Viestintäalan nykytila ja kehitystrendit 2011-2012 / Hannele Antikainen, Olli Kuusisto.
 • Chomsky, Noam: Mediakontrolli: Propagandan mahtavat saavutukset. (Media control: The spectacular achievements of propaganda, 1997.) Suomentanut Sami Heino. Turku: Sammakko, 2003. ISBN 952-5194-52-3.
 • Tulevaisuuden esihistoria / Kai Ekholm ... [et al.]
 • Elfving, Sari (toim.): Tele-visioita: Mediakulttuurin muuttuvat muodot. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-186-9.
 • Eronen, Maria & Pieniniemi, Simo (toim.): Välineiden viesti: Kun perinteinen ja uusi media kohtaavat: Juhlakirja professori Tarmo Malmbergin kunniaksi. Vaasa: Vaasan yliopisto, viestintätieteet, 2012. ISBN 978-952-476-407-0. Teoksen verkkoversio.
 • Ervamaa, Tomi ym.: First we take Manhattan: Terrorismi ja uusin maailmanjärjestys. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2002. ISBN 952-471-022-6.
 • Fairclough, Norman: Miten media puhuu. (Media discourse, 1995.) Suomentaneet Virpi Blom ja Kaarina Hazard. Tampere: Vastapaino, 1997. ISBN 951-768-017-1.
 • Haaksluoto, Hilkka (toim.): Media ja sen etiikka. Ikääntyvien yliopisto 2002. Joensuu: Joensuun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus, avoin yliopisto, 2002. ISBN 952-458-218-X.
 • Hakala, Salli: Koulusurmat verkostoyhteiskunnassa: Analyysi Jokelan ja Kauhajoen kriisien viestinnästä. Kriisit ja viestintä -tutkimushanke. Viestinnän laitoksen tutkimusraportteja 2/2009. Helsinki: Viestinnän tutkimuskeskus CRC, Helsingin yliopisto, 2009. ISBN 978-952-10-5315-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Kelluva kiinnostavuus : journalismin merkitys ihmisten sosiaalisissa verkostoissa / Heikki Heikkilä
 • Journalismi : sananvapaus ja etiikka / toimittaja: Marjut Helminen.
 • Hemánus, Pertti: Johdatusta tiedotusoppiin 2: Journalistiikan perusteet. Helsinki: Yliopistopaino, 1990. ISBN 951-570-054-X.
 • Herkman, Juha: Audiovisuaalinen mediakulttuuri. Tampere: Vastapaino, 2001 (3. painos 2005). ISBN 951-768-082-1.
 • Hietala, Veijo: Media ja suuret tunteet: Johdatusta 2000-luvun uusromantiikkaan. Teksti pohjautuu pääosin Peili- ja Lähikuva-lehdissä julkaistuihin kirjoituksiin. Helsinki: BTJ Kustannus, 2007. ISBN 978-951-692-668-4.
 • Hiilamo, Heikki & Kuutti, Heikki: Kymmenen erää tutkivasta journalismista. Jyväskylä: Atena, 1997. ISBN 951-796-095-6.
 • Hiiriä ja ihmisiä. Kohti viestinnän uutta aikaa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2000. ISBN 951-0-24332-9.
 • Hjelm, Titus: Saatananpalvonta, media ja suomalainen yhteiskunta. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Helsinki: Yliopistopaino: Nuorisotutkimusverkosto, 2005. ISBN 951-570-619-X.
 • Huonoja uutisia : näin mediatalot pilaavat journalismin / Juha Honkonen & Jussi Lankinen.
 • Huhtala, Hannele M. J. & Hakala, Salli: Kriisi ja viestintä: Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-002-2.
 • Huhtamo, Erkki (toim.): Virtuaalisuuden arkeologia: Virtuaalimatkailijan uusi käsikirja. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja D 1. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1995. ISBN 951-634-429-1.
 • Huhtamo, Erkki & Martti Lahti (toim.): Sähköiho: Kone, media, ruumis. Tampere: Vastapaino, 1995. ISBN 951-9066-88-8.
 • Huovila, Tapani: Toimittaja – tiedon etsijä ja vaikuttaja. Porvoo Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-29863-8.
 • Inkinen, Sam: Teknokokemus ja Zeitgeist: Digitaalisen mediakulttuurin yhteisöjä, utopioita ja avantgarde-virtauksia. Väitöskirja, Lapin yliopisto 2000. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1999. ISBN 951-634-713-4.
 • Inkinen, Sam & Sundgren, Eva & Ylä-Kotola, Mauri (toim.): Mediatieteen kysymyksiä 2: Kirjoituksia modernista ja postmodernista kulttuurista: Professori Tarmo Malmbergin juhlakirja. Mediatieteen julkaisuja C 2. Rovaniemi: Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta, 1998. ISBN 951-634-636-7.
 • Inkinen, Sam & Ylä-Kotola, Mauri (toim.): Mediatieteen kysymyksiä 3: Kirjoituksia mediakulttuurista: Mediatutkija Hannu Eerikäisen juhlakirja. Mediatieteen julkaisuja C 2. Rovaniemi: Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta, 1999. ISBN 951-634-636-7.
 • Jokinen, Heikki: Vapauden valtakunta: Freelance-journalistin opas. Helsinki: Suomen Journalistiliitto, 2014. ISBN 978-952-9741-99-1.
 • Juholin, Elisa & Kuutti, Heikki: Mediapeli: Anatomia ja keinot. Helsinki: Inforviestintä, 2003. ISBN 952-5123-46-4.
 • Juntunen, Laura: Leikkaa–liimaa-journalismia? Tutkimus uutismedian lähdekäytännöistä. Viestinnän tutkimusraportteja 4/2011. Helsinki: Helsingin yliopisto, Viestinnän tutkimuskeskus CRC, 2011. ISBN 978-952-10-7388-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Media terveyden lähteillä : miten sairaus ja terveys rakentuvat 2000-luvun mediassa / Ulla Järvi.
 • Järvi, Ulla & Vainikainen, Tuula: Asiantuntijan mukaan: Viestintäopas media-ajan asiantuntijoille. Turku: Enostone, 2010. ISBN 978-951-9036-94-6.
 • Kantola, Anu & Moring, Inka & Väliverronen, Esa (toim.): Media-analyysi: Tekstistä tulkintaan. Helsinki: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1998 (3. painos 2003). ISBN 951-45-7679-9.
 • Kantola, Anu & Möra, Tuomo (toim.): Journalismia! journalismia?. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22922-9.
 • Kapanen, Anna & Lauha, Jere & Timonen, Päivi (toim.): Mediaa vaikuttavasti: Käsikirja nuorten mediavaikuttamiseen. Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012. ISBN 978-951-588-333-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Julkisuus ja demokratia / toimittaneet Kari Karppinen & Janne Matikainen.
 • Kehälinna, Heikki: Tuntemattomat toimittajat : tutkimus Suomen sanomalehtimiesten liiton jäsenistä
 • Keinonen, Mikko (toim.): Näkymätön Venäjä: Kirjoituksia Pietarista. Tampere: Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos: Tuotanto-osuuskunta Clinus, 2003. ISBN 951-44-5550-9.
 • Kellner, Douglas: Mediakulttuuri. (Media culture: Cultural studies, identity and politics between the modern and the postmodern, 1995.) Suomennos: Riitta Oittinen ja työryhmä. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-027-9.
 • Ketonen, Oiva: Kansallinen julkisivu keskustelun kohteena. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987. ISBN 951-0-14748-6.
 • Kivikuru, Ullamaija (toim.): Laman julkisivut: Media, kansa ja eliitit 1990-luvun talouskriisissä. Helsinki: Palmenia-kustannus, 2002. ISBN 951-45-9803-2.
 • Kivikuru, Ullamaija & Kunelius, Risto (toim.): Viestinnän jäljillä: Näkökulmia uuden ajan ilmiöön. Helsinki Porvoo: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22015-9.
 • Kivikuru, Ullamaija & Pietiläinen, Jukka (toim.): Uutisia yli rajojen: Ulkomaanuutisten maisema Suomessa. Helsinki Porvoo: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1998. ISBN 951-45-7678-0.
 • Koski, Anne: Niinkö on jos siltä näyttää? Kuva ja mielikuva Suomen resursseina kansainvälisessä politiikassa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Helsinki: Tutkijaliitto, 2005. ISBN 952-5169-36-7.
 • Kotilainen, Sirkku (toim.): Suhteissa mediaan. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 99. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009. ISBN 978-951-39-3560-3.
 • Kukkala, Emilia & Purokuru, Pontus: Luokkavallan vahtikoirat. Miten suomalaiset toimittajat auttavat eliittiä pysymään eliittinä. Helsinki: Into, 2016. ISBN 978-952-264-557-9.
 • Kunelius, Risto: Viestinnän vallassa: Johdatusta joukkoviestinnän kysymyksiin. 5. uudistettu painos. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27783-5.
 • Kupiainen, Jari & Laitinen, Katja (toim.): Kulttuurinen sisältötuotanto?. Helsinki: Edita; Joensuu: Joensuun yliopisto, mediakulttuurin keskus, 2004. ISBN 951-37-4170-2.
 • Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus / Reijo Kupiainen & Sara Sintonen
 • Kupiainen, Reijo & Sintonen, Sara: Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus. Helsinki: Palmenia, 2009. ISBN 978-951-570-769-7.
 • Kuutti, Heikki: Tutkiva journalismi: Journalistinen suuntaus ja suomalaisen journalismin tutkivuus. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä: Atena: Jyväskylän yliopisto, 1995. ISBN 951-796-011-5.
 • Kuutti, Heikki: Mediakierre: Selviytyminen kielteisessä julkisuudessa. Helsinki: Infor, 2008. ISBN 978-952-5123-78-4.
 • Nykyajan sadut: Joukkoviestinnän kertomukset ja vastaanotto / Juha Kytömäki (toim.)
 • Lahikainen, Anja Riitta & Mälkiä, Tiina & Repo, Katja (toim.): Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino, 2015. ISBN 978-951-768-448-4.
 • Laiho, Marianna & Ruoho, Iiris (toim.): Naisen naamio, miehen maski: katse ja sukupuoli mediakuvassa. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto, 1996. ISBN 951-9455-58-2.
 • Laiho, Marianna & Ruoho, Iiris (toim.): Median merkitsemät: Ruumis ja sukupuoli kuvassa. Jyväskylä: PS-Kustannus, 2005. ISBN 952-451-123-1.
 • Lehtonen, Mikko: Post scriptum: Kirja medioitumisen aikakaudella. Tampere: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-087-2.
 • Levo-Henriksson, Ritva & Ampuja, Marko (toim.): Media ja me: Juhlakirja professori Pertti Tiihosen 60-vuotispäivän kunniaksi. Helsinki: Helsingin yliopisto, viestinnän laitos, 2000. ISBN 951-45-9072-4.
 • Lotila, Sami: Hymy hyytyi!.
 • Luostarinen, Heikki: Mielen kersantit: Julkisuuden hallinta ja journalistiset vastastrategiat sotilaallisissa konflikteissa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Helsinki: Hanki ja jää, 1994. ISBN 951-8916-46-2.
 • Luostarinen, Heikki & Kivikuru, Ullamaija & Ukkola, Merja (toim.): Sopulisilppuri: Mediakritiikin näkökulmia. Lahti: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1996. ISBN 951-45-7150-9.
 • Maasilta, Mari & Rahkonen, Juho & Raittila, Pentti: Islam suomalaisissa joukkoviestimissä. Tampere: Tampereen yliopisto, journalismin tutkimusyksikkö, 2008. ISBN 978-951-44-7203-9.
 • Maahanmuutto, media ja eduskuntavaalit / Mari Maasilta (toim.)
 • Malmberg, Tarmo: Viestinnän teoria ja tutkimus: Tekstejä, 1981–1984. Tampere: Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, 1984. ISBN 951-44-1612-0.
 • Malmelin, Nando (toim.): Välittämisen tiede: Viestinnän näkökulmia yhteiskuntaan, kulttuuriin ja kansalaisuuteen. Helsinki: Helsingin yliopisto, viestinnän laitos, 2003. ISBN 952-10-1243-9.
 • Martsola, Riitta & Mäkelä-Rönnholm, Minna: Lapsilta kielletty. Kuinka suojella lasta mediatraumalta. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-268-2.
 • McCandless, David: Tieto on kaunista. (Information is beautiful: 30 examples of creative infography, 2010.) Suomentaneet Juho Gröndahl ym. Helsinki: Nemo, 2010. ISBN 978-952-240-051-2.
 • Miettinen, Jorma: Toimitustyö: Journalistiksi suunnistautuvan oppikirja. 2. painos (1. painos 1984 Gaudeamuksen kustantamana). Helsinki: Yliopistopaino, 1988. ISBN 951-570-031-0.
 • Mäntylä, Jorma: Journalistin etiikka. 2. uudistettu laitos. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-086-2.
 • Neuvonen, Riku: Sananvapaus, joukkoviestintä ja sääntely. Helsinki: Talentum: Lakimiesliiton kustannus, 2005. ISBN 952-14-0953-3.
 • Neuvonen, Riku: Viestintäoikeuden perusteet. 2. tarkistettu painos. Helsinki: Talentum, 2008. ISBN 978-952-14-1365-0.
 • Nieminen, Hannu & Karppinen, Kari (toim.): Kenen media? Johdatus viestintäpolitiikan tutkimukseen. Tampere: Vastapaino, 2015. ISBN 978-951-768-499-6.
 • Nieminen, Hannu & Karppinen, Kari & Mörä, Tuomo (toim.): Onko Eurooppa olemassa? Näkökulmia eurooppalaiseen julkisuuteen ja demokratiaan. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-062-6.
 • Nieminen, Hannu & Sihvonen, Jukka (toim.): Mediatutkimus: Näkökulmia ja kartoituksia. Turun yliopisto. Taiteiden tutkimuksen laitos. Sarja A, n:o 47. Turku: Turun yliopisto, mediatutkimus, 2001. ISBN 951-29-1823-4.
 • Niiranen, Valtteri & Sotamaa, Petteri: Sananvapauslain käsikirja. Helsinki: WSOY lakitieto, 2003. ISBN 951-670-110-8.
 • Noppari, Elina & Raittila, Pentti & Männikkö, Pirita: Syylliseksi kirjoitettu. Ulvilan surman uutisointia paperilla ja verkossa. Tampere: Tampereen yliopisto: COMET – Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus, 2015. ISBN 978-951-44-9908-1. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Nordenstreng, Kaarle: Tiedotusoppi: Johdatus yhteiskunnallisten viestintäprosessien tutkimukseen. 2. korjattu laitos. Helsinki: WSOY, 1978. ISBN 951-1-05009-5.
 • Nordenstreng, Kaarle (toim.): Sananvapaus. Helsinki Porvoo Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-20841-8.
 • Nordenstreng, Kaarle & Heinonen, Ari (toim.): Mediaetiikan kipupisteet. Tampere: Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, 2002. ISBN 951-44-5362-X.
 • Nordenstreng, Kaarle & Wiio, Osmo A. (toim.): Suomen mediamaisema. 3., täysin uudistettu laitos. Tampere: Vastapaino, 2012. ISBN 978-951-768-391-3.
 • Nyyssölä, Kari: Mediakulttuuri oppimisympäristönä. Helsinki: Opetushallitus, 2008. ISBN 978-952-13-3741-3.
 • Näre, Sari: Julkisuudesta ja intimiteetistä. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-143-0.
 • Ojala, Jari & Uskali, Turo (toim.): Mediajättien aika: Uusia heikkoja signaaleja etsimässä. Helsinki: Inforviestintä, 2005. ISBN 952-5123-63-4.
 • Ojanen, Soila: Tiedota tehokkaasti: Opas mediasuhteisiin. Helsinki: Edita: Helsingin kauppakamari, 2003. ISBN 951-37-3814-0.
 • Okkonen, Antero: Toimittajan työ. 2. uudistettu painos (4. tarkistettu painos 1986). Hämeenlinna: Karisto, 1980. ISBN 951-23-1685-4.
 • Oksanen, Atte & Näre, Sari: Lapset pelissä: Virtuaaliviidakon ansat. Helsinki: Jyväskylä: Minerva, 2006. ISBN 952-482-036-6.
 • Olkinuora, Hannu: Journalismin kohtalo mediamurroksessa
 • Perko, Touko & Salokangas, Raimo & Luostarinen, Heikki (toim.): Median varjossa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, mediainstituutti, 2002. ISBN 951-39-1327-9.
 • Pernaa, Ville & Niemi, Mari K. & Pitkänen, Ville: Mielikuvavaalit: Kevään 2007 eduskuntavaalien mediailmiöt. Turku: Kirja-Aurora, 2007. ISBN 978-951-29-3245-0.
 • Jytky : eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus / Ville Pernaa ja Erkka Railo (toim.)
 • Pietilä, Antti-Pekka: Uutisista viihdettä, viihteestä uutisia. Median muodonmuutos. Helsinki: Art House, 2007. ISBN 978-951-884-439-9.
 • Pietilä, Veikko & julkisuuspiiri: Julkisot, yleisöt ja media. Suomennoksia ja kirjoituksia julkisista vuorovaikutus- ja toimintamuodoista. Tampere: Tampere University Press, 2010. ISBN 978-951-44-8067-6.
 • Journalismi ammattina : journalistiprofession teoria / Kauko Pietilä.
 • Pöyhtäri, Reeta & Haara, Paula & Raittila, Pentti: Vihapuhe sananvapautta kaventamassa. Tampere: Tampere University Press, 2013. ISBN 978-951-44-9248-8.
 • Raittila, Pentti (toim.): Uutinen Estonia. Kriisiviestintä ja journalismin etiikka koetuksella. Tampere: Tampere University Press, 1996. ISBN 951-44-3924-4.
 • Ramonet, Ignacio: Mediaräjähdys. Journalismi hajonneen viestinnän aikakaudella. (L'Explosion du journalisme: Des médias de masse à la masse de médias, 2011.) Suomennos: Hermanni Yli-Tepsa. Helsinki: Into, 2012. ISBN 978-952-264-165-6.
 • Rantalainen, Simo: Hyvät, pahat ja munat. Simo Rantalaisen seikkailut median ihmeellisessä maailmassa. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35260-1.
 • Ridell, Seija & Väliaho, Pasi & Sihvonen, Tanja (toim.): Mediaa käsittämässä. Tampere: Vastapaino, 2006. ISBN 951-768-195-X.
 • Rossi, Leena-Maija & Seppä, Anita (toim.): Tarkemmin katsoen: Visuaalisen kulttuurin lukukirja. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-009-1.
 • Ruoho, Iiris & Torkkola, Sinikka: Journalismin sukupuoli. Tampere: Vastapaino: Tampereen yliopiston journalismin tutkimusyksikkö, 2010. ISBN 978-951-768-305-0.
 • Saarikoski, Petri & Suominen, Jaakko & Nieminen, Hannu (toim.): Uusi media ja arkielämä: Kirjoituksia uuden ajan kulttuurista. Turku: Turun yliopisto, taiteiden tutkimuksen laitos, 1999. ISBN 951-29-1407-7.
 • Seppänen, Janne: Katseen voima: Kohti visuaalista lukutaitoa. Tampere: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-085-6.
 • Seppänen, Janne: Visuaalinen kulttuuri: Teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkitsijalle. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-135-6.
 • Sharma, Leena & Blåfield, Ville: Ken leikkiin ryhtyy... Julkisuuden himo ja hinta. Helsingissä: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-7358-0.
 • Sihvonen, Jukka: Aineeton syli: Johdatus audiovisuaaliseen tulevaisuuteen. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-666-1.
 • Sihvonen, Jukka: Mediatajun paluu: Pistokkeen päässä. Helsinki: Like, 2004. ISBN 952-471-316-0.
 • Sihvonen, Jukka (toim.): Silmä: Näkökulmia visuaaliseen kulttuuriin. Turku: Turun yliopisto, taiteiden tutkimuksen laitos, 1996. ISBN 951-29-0764-X.
 • Soramäki, Martti: Mediat yli rajojen: Näkökulmia joukkoviihteen tuotantoon, jakeluun ja kulutukseen. Helsinki: Gaudeamus, 1990. ISBN 951-662-509-6.
 • Stenvall-Virtanen, Sari & Vähämäki, Maija (toim.): Mediatalous: Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet viestintäalalle. Helsinki: Edita, 2006. ISBN 951-37-4644-5.
 • Strellman, Urpu & Vaattovaara, Johanna (toim.): Tieteen yleistajuistaminen. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-263-7.
 • Suhonen, Pertti: Mediat, me ja ympäristö. Helsinki: Hanki ja jää, 1994. ISBN 951-8916-44-6.
 • Sumiala-Seppänen, Johanna (toim.): Pyhä media. Jyväskylä: Atena, 2005. ISBN 951-796-379-3.
 • Suoninen, Annikka: Mediakielitaidon jäljillä: Lapset ja nuoret valikoivina mediankäyttäjinä. Pohjautuu tekijän Jyväskylän yliopistossa 2003 hyväksyttyyn väitöskirjaan. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 81. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004. ISBN 951-39-1849-1.
 • Suoranta, Juha & Ylä-Kotola, Mauri: Mediakasvatus simulaatiokulttuurissa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2000. ISBN 951-0-22578-9.
 • Me median maisemissa : reflektioita identiteettiin ja mediaan / toimittanut Helena Tapper.
 • Tarkka, Minna & Hintikka, Kari A. & Mäkelä, Asko (toim.): Johdatus uuteen mediaan. Helsinki: Edita, 1996. ISBN 951-37-1700-3.
 • Tiilikka, Päivi: Journalistin sananvapaus. Perustuu osin tekijän väitöskirjaan Sananvapaus ja yksilönsuoja. Helsinki: WSOYpro, 2008. ISBN 978-951-0-33177-4.
 • Tiilikka, Päivi & Siro, Jukka (toim.): Kirjoituksia viestintäoikeudesta. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ja Helsingin hovioikeuspiirin laatuhankkeen järjestämän viestintäoikeuden opintojakson kirjalliset lopputyöt lukuvuodelta 2009–2010. Helsingin hovioikeuden julkaisuja. Helsinki: Helsingin hovioikeus, 2010. ISBN 978-951-53-3252-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Torkkola, Sinikka: Sairas juttu: Tutkimus terveysjournalismin teoriasta ja sanomalehden sairaalasta. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2008. ISBN 978-951-44-7494-1. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Vehkoo, Johanna: Painokoneet seis! Kertomuksia uuden journalismin ajasta. Helsinki: Teos, 2011. ISBN 978-951-851-379-0.
 • Vettenniemi, Erkki (toim.): Hiihto & häpeä: Lahti 2001 mediaskandaalina. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2010. ISBN 978-951-39-4104-8.
 • Wiio, Osmo A.: Ymmärretäänkö sanomasi? Viestintä – tiedonvälitys. 5., uudistettu painos. Helsinki: Weilin + Göös, 1973. ISBN 951-35-0487-5.
 • Wiio, Osmo A.: Viestinnän perusteet. 5. uudistettu painos. Espoo: Weilin + Göös, 1989. ISBN 951-35-4407-9.
 • Wiio, Osmo A.: Johdatus viestintään. 6. uudistettu laitos. Espoo: Weilin + Göös, 1994 (9. painos 2000). ISBN 951-35-5898-3.
 • Wiio, Osmo A.: Viestinnän tietotekniikkaa ja esitysviestintää. Lahti: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 2000. ISBN 951-45-8809-6.
 • Wiio, Osmo A.: Viestintä yleensä epäonnistuu – paitsi sattumalta: Wiion lait viestinnästä ja tulevaisuudesta. Espoo: Deltakirja, 2009. ISBN 978-951-96141-3-7.
 • Vuortama, Timo & Kerosuo, Lauri: Viestinnän lait ja säännöt. 6. uudistettu laitos. Karkkila: Kustannus-Mäkelä, 2004. ISBN 951-882-409-6.
 • Vähämäki, Jussi: Elämä teoriassa: Tutkimus toimettomasta tiedosta kommunikaatioyhteiskunnassa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Tutkijaliitto, 1997. ISBN 952-5169-01-4.
 • Ylä-Kotola, Mauri: Mediatieteen kysymyksiä. 1, Mitä on mediatiede?. Rovaniemi: Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta, 1999. ISBN 951-634-622-7.
 • Ylä-Kotola, Mauri & Inkinen, Sam (toim.): Mediatieteen kysymyksiä 4: Mitä mediatiede ei ole?. Rovaniemi: Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta, 2001. ISBN 951-634-777-0.
 • Åberg, Leif ym.: Kansa euromyllyssä: Journalismi, kampanjat ja kansalaisten mediamaisemat Suomen EU-jäsenyysprosessissa. Toimittanut Ullamaija Kivikuru. Helsinki: Yliopistopaino, 1996. ISBN 951-570-304-2.

07.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Ahmavaara, Yrjö: Informaatio: Informatiivisen joukkotiedotuksen loogiset perusteet. 3. uudistettu painos. Helsinki: Weilin + Göös, 1975. ISBN 951-0-14679-X.
 • Baeyer, Hans Christian von: Informaatio: Tieteen uusi kieli. (Information: The new language of science, 2003.) Suomentanut Timo Paukku. Helsinki: Terra cognita, 2005. ISBN 952-5202-86-0.
 • Viestinnän ajatus ja moderni aika / Kai Eriksson.
 • Fiske, John: Merkkien kieli: Johdatus viestinnän tutkimiseen. (Introduction to communication studies, 1990.) Suomentaneet ja toimittaneet Veikko Pietilä, Risto Suikkanen ja Timo Uusitupa. Tampere: Vastapaino, 1992 (8. painos 2005). ISBN 951-9066-55-1.
 • Fairclough, Norman: Miten media puhuu. (Media discourse, 1995.) Suomentaneet Virpi Blom & Kaarina Hazard. Tampere: Vastapaino, 1997. ISBN 951-768-017-1.
 • Halonen, Irma Kaarina (toim.): Välittämisen tilassa: Feminististä mediatutkimusta synnyttämässä. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2007. ISBN 978-952-492-030-8.
 • Hemánus, Pertti: Joukkotiedotus piilovaikuttajana. Helsinki: Otava, 1973. ISBN 951-1-00666-5.
 • Avauksia journalismikritiikkiin / Taisto Hujanen & Heikki Luostarinen (toim.).
 • Jokisaari, Olli-Jukka & Parikka, Jussi & Väliaho, Pasi: In medias res: Hakuja mediafilosofiaan. Turku: Eetos, 2008. ISBN 978-952-99461-5-0.
 • McLuhan, Marshall: Ihmisen uudet ulottuvuudet. (Understanding media: The extensions of man, 1964.) Suomentanut Antero Tiusanen. Suomennoksen tarkistanut Anto Leikola ja Panu Pekkanen. Runosuomennokset: Kirsi Kunnas ja Panu Pekkanen. 3. painos (1. painos 1968). Porvoo Helsinkli Juva: WSOY, 1984. ISBN 951-0-12817-1.
 • Mörä, Tuomo & Salovaara-Moring, Inka & Valtonen, Sanna (toim.): Mediatutkimuksen vaeltava teoria. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-897-4.
 • Mäntylä, Jorma: Antonio Gramsci, hegemonia ja journalismi. Tampere: Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, 1986. ISBN 951-44-1924-3.
 • Nieminen, Hannu & Pantti, Mervi: Media markkinoilla: Johdatus joukkoviestintään ja sen tutkimukseen. 3. uudistettu painos. Tampere: Vastapaino, 2012. ISBN 978-951-768-394-4.
 • Panula, Juha: Vaikutussuhde, käyttösuhde, merkityssuhde: Näkökulmia todellisuuden, joukkoviestinnän ja yleisön väliseen suhteeseen. Jyväskylä: Atena, 1997. ISBN 951-796-089-1.
 • Pietilä, Kauko & Sondermann, Klaus: Luonnoksia joukkoviestinnän sosiologisen tutkimuksen metodeiksi. Tampere: Tampereen yliopisto, 1987. ISBN 951-44-2149-3.
 • Pietilä, Veikko: Joukkoviestintätutkimuksen valtateillä: Tutkimusalan kehitystä jäljittämässä. Tampere: Vastapaino, 1997. ISBN 951-768-025-2.
 • Postman, Neil: Huvitamme itsemme hengiltä: Julkinen keskustelu viihteen valtakaudella. (Amusing ourselves to death: Public discourse in the age of show business, 1985.) Suomentanut Ilkka Rekiaro. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987. ISBN 951-0-14027-9.
 • Ridell, Seija: Kaikki tiet vievät genreen: Tutkimusretkiä tiedotusopin ja kirjallisuustieteen rajamaastossa. Tampere: Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, 1994. ISBN 951-44-3527-3.
 • Sana, Elina (toim.): Tieto-opista mediapeliin: Journalismin tutkimuksen näkökulmia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20198-7.
 • Steinbock, Dan: Televisio ja psyyke: Televisiosuhde, illusionismi ja anti-illusionismi. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Viestintätutkimuksen seuran julkaisusarja. Espoo: Weilin + Göös, 1983. ISBN 951-35-2974-6.
 • Sumiala, Johanna: Median rituaalit: Johdatus media-antropologiaan. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-307-4.
 • Tapper, Helena (toim.): Me median maisemissa: Reflektioita identiteettiin ja mediaan. Helsinki: Palmenia, 2000. ISBN 951-45-8818-5.
 • Tervonen, Ilkka & Hemanus, Pertti: Objektiivinen joukkotiedotus. Helsingissä: Otava, 1980. ISBN 951-1-05641-7.
 • Veivo, Harri (toim.): Vastarinta / resistanssi: Konfliktit, vastustus ja sota semiotiikan tutkimuskohteina. Semiotiikan verkkoyliopiston julkaisuja. Helsinki: Yliopistopaino, 2007. ISBN 978-951-570-682-9.
 • Wiio, Osmo A.: Viestinnän tutkimussuuntia. Viestintätutkimuksen seuran julkaisusarja n:o 12. Helsinki: Yliopistopaino, 1992. ISBN 951-570-107-4.

07.038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • GraMedia : graafisen ja media-alan suursanakirja.
 • Jääskeläinen, Päivi (toim.): GraMedia: Graafisen ja media-alan suursanakirja. Helsinki: Unipress, 2009. ISBN 978-951-579-253-2.
 • Kuutti, Heikki & Puro, Jukka-Pekka: Uusi mediasanasto. Pohjautuu teokseen Mediasanasto, 1998. Jyväskylä: Atena, 2006. ISBN 951-796-431-5.

07.065 Kokoukset[muokkaa]

 • Virtapohja, Kalle (toim.): Puheenvuoroja identiteetistä: Johdatusta yhteisöllisyyden ymmärtämiseen. Poikkitieteellinen identiteettiseminaari 7.3.1997 Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksella. Tampere: Vastapaino, 1997. ISBN 951-796-064-6.

07.09 Historia[muokkaa]

 • Haataja, Lauri & Pietilä, Jyrki & Pietiläinen, Tuomo: Demokraattinen journalisti: Suuri suomalainen sillanrakennus maailman mahtavimmassa toimittajajärjestössä. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-20958-9.
 • Kortti, Jukka: Mediahistoria. Viestinnän merkityksiä ja muodonmuutoksia puheesta bitteihin. Tietolipas 250. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2016. ISBN 978-952-222-693-8.
 • Ruusunen, Aimo (toim.): Media muuttuu: Viestintä savitauluista kotisivuihin. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-859-1.
 • Salminen, Esko: Päättymätön sota 1918: Sisällissota julkisessa sanassa 1917–2007. Helsinki: Edita, 2007. ISBN 978-951-37-4967-5.
 • Salminen, Esko: Viestinnällä vallankumoukseen: ”Demokraattisen toimittajakoulutuksen” aika 1960-luvulta 1980-luvulle. Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-4130-3.
 • Salminen, Esko: Mediavallan aika: Politiikka tiedotusvälineissä Mauno Koivistosta Tarja Haloseen. Kleio. Helsinki: Edita, 2006. ISBN 951-37-4679-8.

07.1 Lehdistöoppi[muokkaa]

 • Bagh, Peter von & Koski, Markku: Lööppikirja. Helsinki: Like, 2000. ISBN 951-578-823-4.
 • Bruun, Mikko & Koskimies, Ilkka & Tervonen, Ilkka (toim.): Uutisoppikirja. Helsinki: Tammi, 1986 (2. painos 1989). ISBN 951-30-6437-9.
 • Dahlgren, Susanne & Kivistö, Sari & Paasonen, Susanna (toim.): Skandaali! Suomalaisen taiteen ja politiikan mediakohut. Helsinki: Helsinki-kirjat, 2011. ISBN 978-952-5874-44-0.
 • Elfving, Sari: Taikalaatikko ja tunteiden tulkit: Televisio-ohjelmia ja -esiintyjiä koskeva kirjoittelu suomalaisissa lehdissä 1960- ja 1970-luvuilla. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2008. ISBN 978-951-44-7313-5. Teoksen verkkoversio.
 • Etto, Ulla: Pauli Laalo 1938–1998: Lehtikuvia ja valokuvia. Lapin maakuntamuseon julkaisuja nro 12. Inari: Kustannus-Puntsi, 2008. ISBN 978-952-5343-39-7.
 • Fröjd, Arto & Saarenmaa, Anna-Mari: Oikean uutisen jäljillä: Medialukutaidon työkirja opettajille: Opas sanomalehden maailmaan. Tampere: Aamulehti, 2005. ISBN 952-5601-02-1.
 • Heikkilä, Elina: Kuvan ja tekstin välissä: Kuvateksti uutiskuvan ja lehtijutun elementtinä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. ISBN 951-746-800-8.
 • Heikkilä, Heikki: Ohut ja vankka journalismi: Kansalaisuus suomalaisen uutisjournalismin käytännöissä 1990-luvulla. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2001. ISBN 951-44-5158-9.
 • Heikkinen, Vesa (toim.): Ideologinen merkitys: Kriittisen tekstintutkimuksen teoriassa ja käytännössä. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1999. ISBN 951-746-059-7.
 • Heinonen, Ari: Yleisön sanansijat sanomalehdissä. Tampere: Tampereen yliopisto, journalismin tutkimusyksikkö, 2008. ISSN 0358-4585.
 • Helminen, Marjut: Etniset vähemmistöt, maahanmuuttajat, ulkomaalaiset: Kuinka raportoida? Käytännön aineistoa journalisteille. Helsinki: Suomen journalistiliitto, 1996.
 • Hemánus, Pertti & Tervonen, Ilkka: Totuuksista utopioihin: Journalismin, muun todellisuuden ja yleisön suhteista. Helsingissä: Otava, 1986. ISBN 951-1-09061-5.
 • Honkonen, Juha: Hyviä uutisia. Journalismi nousee jaloilleen. , tulossa.
 • Hujanen, Erkki: Lukijakunnan rajamailla: Sanomalehden muuttuvat merkitykset arjessa. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2007. ISBN 978-951-39-2704-2.
 • Hurri, Merja: Kulttuuriosasto: Symboliset taistelut, sukupolvikonflikti ja sananvapaus viiden pääkaupunkilehden kulttuuritoimituksissa 1945–80. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampereen yliopisto, 1993. ISBN 951-44-3456-0.
 • Jaakkola, Maarit: Hyvä journalismi: Käytännön opas kirjoittajalle. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2013. ISBN 978-951-9140-69-8.
 • Sanomalehdistön keskittyminen : joukkoviestinnän ja erityisesti sanomalehdistön keskittymisilmiö, sen kulku ja seuraukset jälkiteollisissa yhteiskunnissa 1980-luvun lopulla / Jyrki Jyrkiäinen.
 • Kivikuru, Ullamaija: Vieraita lehtiä: Aikakauslehti ajan ja paikan risteyksessä. Helsinki: Yliopistopaino, 1996. ISBN 951-570-305-0.
 • Muinaisjäänne vai villakoiran ydin? : keskustelua paikallisuudesta tiedonvälityksessä / Ullamaija Kivikuru.
 • Kivivuori, Janne & Kemppi, Sari & Smolej, Mirka: Etusivujen väkivalta: Väkivalta iltapäivälehtien etusivuilla, todellisuudessa ja ihmisten peloissa 1980–2000. Helsinki: Oikeuspolittinen tutkimuslaitos, 2002. ISBN 951-704-284-1.
 • Kortelainen, Terttu: Kansainvälisiä piirteitä Suomen tieteellisissä kausijulkaisuissa. Oulu: Oulun yliopiston kirjasto, 1994. ISBN 951-42-3789-7.
 • Juttuja lähiöstä / Risto Kunelius (toim.).
 • Kaksi katsetta journalismiin / Risto Kunelius & Seija Ridell (toim.).
 • Kärki, Anita: Sivusta seuraten: Sanomalehti lukijoiden kertomuksissa. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto: Minerva, 2004. ISBN 952-5478-19-X.
 • Lehtimäki, Hanna & Suoranta, Juha (toim.): Kasvattajan brändikirja. Helsinki: Finn Lectura, 2006. ISBN 951-792-249-3.
 • Lintula, Anni & Valkama, Meri: Nuoren toimittajan eloonjäämisopas. Helsinki: Ajatus, 2009. ISBN 978-951-20-7934-6.
 • Journalismin muutoskaruselli / Mari Maasilta (toim.).
 • Mäenpää, Jenni: Muokkausta ja manipulaatiota: Digitaalisen kuvankäsittelyn rajat suomalaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä. Tampere: Tampere University Press, 2008. ISBN 978-951-44-7262-6.
 • Mäntylä, Jorma: Totuus markkinoilla: Liberalistinen lehdistöteoria ja John Stuart Mill. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2007. ISBN 978-951-44-6962-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Mäntynen, Anne: Miten kielestä kerrotaan: Kielijuttujen retoriikkaa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-509-2.
 • Pietilä, Kauko & Sondermann, Klaus: Sanomalehden yhteiskunta. Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, Julkaisuja nro 5. Tampere: Vastapaino, 1994. ISBN 951-9066-74-8.
 • Perko, Touko: Konnia ja sankareita: Doping-pommin pitkät varjot. Jyväskylä: Atena, 2000. ISBN 951-796-226-6.
 • Perko, Touko: Konnia ja sankareita. 2, Myrskyvaroituksesta sinivalkoiseen lankeemukseen. Jyväskylä: Atena, 2001. ISBN 951-796-262-2.
 • Pulkkinen, Hannu: Näin näin: Kirjoituksia journalismista. Helsinki: Suomen lehdistö, 2009. ISBN 978-952-9858-73-6.
 • Rantanen, Aira Anneli: Kynä terävänä: Käsikirjoituksesta julkaisuun. Luvialla: A. A. Rantanen, 1991. ISBN 952-90-2391-X.
 • Ruuskanen, Sauli: Kuolema iltapäivällä: Postmoderni subjekti ja reaalinen iltapäiväjournalismissa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2010. ISBN 978-951-44-7952-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Salminen, Esko (toim.): Sanomalehdistö Suomessa. Viestintätutkimuksen seuran julkaisusarja n:o 4. Espoo: Weilin + Göös, 1981. ISBN 951-35-2579-1.
 • Suhola, Aino & Turunen, Seppo & Varis, Markku: Journalistisen kirjoittamisen perusteet. Helsinki: Finn Lectura, 2005. ISBN 951-792-197-7.
 • Syrjälä, Hanna: Väkivalta lööppijulkisuudessa. Tampere: Tampereen yliopisto, journalismin tutkimusyksikkö, 2007. ISBN 978-951-44-6915-2.
 • Torvinen, Taimi: Ulkomaisen sanomalehdistön historia. Viestintätutkimuksen seuran julkaisusarja n:o 6. Espoo: Weilin+Göös, 1982. ISBN 951-35-2760-3.
 • Valta, Reijo: Muhammed, Kaltio ja mediastrategit: Ville Rannan sarjakuvasta noussut kohu helmikuussa 2006. Oulu: Jyväs-Ainola, 2007. ISBN 978-952-5353-34-1.
 • Väliverronen, Esa: Ympäristöuhkan anatomia: Tiede, mediat ja metsän sairaskertomus. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Vastapaino, 1996. ISBN 951-768-003-1.
 • Vuorinen, Heikki S.: Politiikan paluu: Globalisaatioliike ja julkisuus. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-323-4.

07.109 Historia[muokkaa]

 • Hanski, Jari: Juutalaisviha Suomessa 1918–1944. Pohjautuu tekijän Helsingin yliopistossa 2006 hyväksyttyyn väitöskirjaan Juutalaisvastaisuus suomalaisissa aikakauslehdissä ja kirjallisuudessa 1918–1944. Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7041-3. Väitöskirjan verkkoversio (PDF).
 • Kilpi, Timo: Uutisia, historiaa ja puheenaiheita: Ilta-Sanomat 75 v. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-31761-7.
 • Kurki, Tommi & Laine, Päivi & Lampinen, Arja (toim.): Suomettaren helmoista: Tutkielmia 1800-luvun suomen kielestä. Turku: Kirja-Aurora, 2003. ISBN 951-29-2439-0.
 • Leppänen, Veli-Pekka: Etusivu uusiks! Kansan uutisten viisi vuosikymmentä 1957–2007. Helsinki: Kansan uutiset, 2007. ISBN 978-952-92-1841-7.
 • Mervola, Pekka: Kirja, kirjavampi, sanomalehti: Ulkoasukierre ja suomalaisten sanomalehtien ulkoasu 1771–1994. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Helsinki Jyväskylä: Suomen historiallinen seura, 1995. ISBN 951-710-013-2.
 • Ruoho, Iiris & Saarenmaa, Laura: Edunvalvonnasta elämänpolitiikkaan: Naistenlehdet journalismina ja julkisuutena. Tampere: Tampereen yliopisto, journalismin tutkimusyksikkö, 2011. ISBN 978-951-44-8373-8. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Räty, Reetta ym. (toim.): NytTen: Kymmenen vuotta jäniksen selässä. Perustuu Helsingin sanomien Nyt-liitteeseen. Tekstit: Nyt-liitteen toimittajat 1995-2005. Helsinki: Helsingin sanomat, 2005. ISBN 952-5557-03-0.
 • Saari, Heikki: Isku tajuntaan! Suomen iltapäivälehdistön lyhyt historia. Helsinki: Johnny Kniga, 2007. ISBN 978-951-0-32378-6.
 • Salminen, Esko: Vaikeneva valtiomahti? Neuvostoliitto/Venäjä Suomen lehdistössä 1968–1991. Kleio ja nykypäivä. Helsinki: Edita, 1996. ISBN 951-37-1967-7.
 • Tommila, Päiviö & Salokangas, Raimo: Sanomia kaikille: Suomen lehdistön historia. Helsinki: Edita, 1998. ISBN 951-37-2621-5.
 • Vihavainen, Timo: Marssi Helsinkiin: Suomen talvisota neuvostolehdistössä. Helsinki: Tammi, 1990. ISBN 951-30-9396-4.

07.2 Radio- ja televisiotoiminta[muokkaa]

 • Anttikoski, Mikko ym.: Radion ja television ohjelmatyön perusteet. Espoo: Weilin+Göös, 1986. ISBN 951-35-3645-9.
 • Helimäki, Liisa Mirjam & Pavas, Petteri & Riuttu, Pentti (toim.): Yleisön puolesta: Puheenvuoroja mediakeskusteluun. Jyväskylä: PS-kustannus, 2004. ISBN 952-451-094-4.
 • Puhetta tuulta vastaan : Yleisradion ohjelmapolitiikan pohdintaa suurten muutosten vuosina / Sakari Kiuru.
 • Konttinen, Seppo: Suora lähetys : tosiasiaa Yleisradiosta
 • Leppänen, Airi & Heino, Timo-Erkki & Mäntymäki, Eeva: Yleisradio median murroksessa. Julkaisija: Radio- ja Televisiotoimittajien liitto. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-313-5.
 • Mäntymäki, Eeva: Hyvinvointivaltio eetterissä: Yleisradion rakentuminen populaarien diskurssien kentillä. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2006. ISBN 951-44-6657-8. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Yleisradio, julkinen palvelu ja sananvapaus / [Eero Paukku].
 • Viljakainen, Jarmo: Reporadio: Yleisradion vaaran vuodet 1965–1972. Helsinki: Jarmo Viljakainen, 2008. ISBN 978-952-92-3825-5.

07.209 Historia[muokkaa]

 • Salokangas, Raimo: Yleisradion historia. 2. osa, 1949–1996: Aikansa oloinen. Helsinki: Yle, 1996. ISBN 951-43-0714-3.
 • Velander, Paavo: Kidekoneesta väritelevisioon. Helsinki: Kirjayhtymä, 1986

07.21 Radiotoiminta[muokkaa]

 • Kemppainen, Pentti: Ain soi sävelradio: Radiomusiikista musiikkiradioon. Helsinki: Avain, 2010. ISBN 978-952-5524-86-4.
 • Kemppainen, Pentti: Radio kuuluu kaikille: Kaupallisen radion historia Suomessa. Helsinki: Into, 2015. ISBN 978-952-264-359-9.
 • Uimonen, Heikki: Radiomusiikin rakennemuutos: Kaupallisten radioiden musiikki 1985–2005. Helsinki: Tampere University Press, 2011. ISBN 978-951-44-8300-4.
 • Vilkko, Arto: Soittolistan symbolinen valta ja vallankäytön mekanismit: Tutkimus viiden radioaseman formaatista ja musiikkitarjonnasta. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2010. ISBN 978-951-44-8294-6. Teoksen verkkoversio (PDF).

07.2109 Historia[muokkaa]

 • Lehtola, Veli-Pekka: Saamelainen ääni: Saamen radio 1947–1997. Helsinki: Yleisradio, 1997. ISBN 951-43-0765-8.
 • * Zilliacus, Ville: Kaksikielinen Yleisradiomme. [Helsinki]: Yleisradio, 1988

07.22 Televisiotoiminta[muokkaa]

 • Elfving, Sari & Pajala, Mari (toim.): Tele-visioita: Mediakulttuurin muuttuvat muodot. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-186-9.
 • Uhka silmälle : 7 esseetä kauhun katsomisesta ja videohysteriasta / toimittaneet Tilda Maria Forselius, Seppo Luoma-Keturi
 • Uustelevision aika? : yleisradiotoiminnan edellytykset television rakennemuutoksessa / Heikki Hellman.
 • Hietala, Veijo: Teeveen merkit: Television lukutaidon aakkoset. Helsinki: Yleisradio, opetusjulkaisut, 1990. ISBN 951-43-0482-9.
 • Hietala, Veijo: Ruudun hurma: Johdatus tv-kulttuuriin. Helsinki: YLE-opetuspalvelut, 1996. ISBN 951-430-729-1.
 • Hiltunen, Ari: Aristoteles Hollywoodissa: Menestystarinan anatomia. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-752-8.
 • Koivunen, Anu & Hietala, Veijo (toim.): Kanavat auki! Televisiotutkimuksen lukemisto. Turku: Turun yliopisto, 1997. ISBN 951-29-1046-2.
 • Koski, Markku: Hohto on mennyt herrana olemisesta: Televisio ja poliitikko. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-7-68249-7.
 • Kovala, Urpo & Saresma, Tuija (toim.): Kulttikirja: Tutkimuksia nykyajan kultti-ilmiöistä. Tietolipas 195. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2003. ISBN 951-746-500-9.
 • Nikunen, Kaarina: Faniuden aika: Kolme tapausta televisio-ohjelmien faniudesta vuosituhannen taitteen Suomessa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2005. ISBN 951-44-6386-2. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Pietilä, Veikko: Tv-uutisista, hyvää iltaa: Merkityksen ulottuvuudet televisiouutisjutuissa. Yleisradion julkaisusarja. Tampere: Vastapaino, 1995. ISBN 951-9066-95-0.
 • Postman, Neil: Huvitamme itsemme hengiltä: Julkinen keskustelu viihteen valtakaudella. (Amusing ourselves to death: Public discourse in the age of show business, 1985.) Suomentanut Ilkka Rekiaro. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987. ISBN 951-0-14027-9.
 • Rowlands, Mark: Opin kaiken tietämäni televisiosta: Filosofiaa sohvaperunoille. (Everything I know I learned from tv: Philosophy for the unrepentant couch potato, 2005.) Suomentanut Paula Korhonen. Helsingissä: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-7225-5.
 • Sarpavaara, Harri: Ruumiillisuus ja mainonta: Diagnoosi tv-mainonnan ruumiillisuusrepresentaatioista. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 20043. ISBN 951-44-5938-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Steinbock, Dan: Poliittinen TV-dramaturgia: Esseitä politiikasta ja dramaturgisesta sosiologiasta. Helsinki: Yleisradio, 1990. ISBN 951-43-0540-X.
 • Vacklin, Anders & Rosenvall, Janne & Nikkinen, Are: Elokuvan runousoppia: Käsikirjoittamisen syventävät tiedot. Helsinki: Like, 2007. ISBN 978-952-471-957-5.

07.2209 Historia[muokkaa]

 • Koko illan ilo? : Kolmoskanava ja television kaupallistuminen Suomessa / Heikki Hellman.
 • Kortti, Jukka: Näköradiosta digiboksiin: Suomalaisen television sosiokulttuurinen historia. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-031-2.
 • Pajala, Mari: Erot järjestykseen! Eurovision laulukilpailu, kansallisuus ja televisiohistoria. Väitöskirja: Turun yliopisto. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen tutkimuksia 88. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2006. ISBN 951-39-2583-8.
 • Uutisista, hyvää iltaa : Ylen tv-uutiset ja yhteiskunta 1959-2009 / Ville Pernaa.
 • Wiio, Juhani (toim.): Television viisi vuosikymmentä: Suomalainen televisio ja sen ohjelmat 1950-luvulta digiaikaan. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. ISBN 978-951-746-939-5.