Yksinkertainen Toiwotus-Wirsi terweydestä, tehty Terweyden lähteellä

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Yksinkertainen Toiwotus-Wirsi terweydestä, tehty Terweyden lähteellä

Kirjoittanut Pentti Lyytinen
Weis. k. Nro 305 suom. w. k.


1 v.
O Herra, joka Jordaanin
Wirrat ja wedet Kiidronin
Teit terweellisiks wesiksi,
Lääkitsewiksi lähteiksi.
2 v.
Enkelis, Herra, lähetä,
Anna waiwamme wähetä,
Siunaa lähteemme lähteeksi,
Että se tekee terweeksi.
3 v.
Sielumme haawat hautele
Weres woimalla woitele,
Painele pahat paisumat,
Sido myös haawat haisewat.
4 V.
Wahwista wielä wäsyneet,
Paranna polwet nääntyneet,
Ja muuta suru iloksi
Ja murhe makiaks muruksi.
5 v.
Ett’ wielä weden läikytys,
Bethesdan pohjan sekoitus,
Waikuttais tässä woimansa,
Taiwaasta toisi toimensa.
6 v.
Kuin waiwat saattaa sammuttaa
Ja tuskan tulen tummuttaa,
Silittää sini marijat,
Walaista weri ruskiat.
7 v.
Siloan lammikko lainnehti,
Kuin Enkel’ armas ainehti,
Niin rammat rannall’ hyppeli,
Kuin siinä wesi kasteli.
8 v.
Joska sen weden waikutus,
Lähteessäm’ olis lääkitys,
Ja wäsyneillen wirwoitus
Huokaawan rinnan huojennus!
9 v.
Waikka syntim’ on synkiät,
Ja itsessämme ilkiät,
Rumat ja ruusun karwaiset,
Eik’ wielä warsin walkoset,
10 v.
Jesu! kuin yhdell sanalla
Ja aiwan yhdell haawalla
Taitaapi tehdä terweeksi
Sielun ja ruumiin selwäksi:
11 v.
Kuin panee mykät puhumaan,
Kuuroinkin korwat kuulemaan,
Saattaapi samall’ sormella
Oudotkin haawat ommella;
12 v.
Sokiain silmät aukaise,
Syntimme siteet laukaise!
Kuule kans kurjain rukous,
Huomaitse huonoin huokaus!


Lähde: Lyytinen, Pentti ja Anna Reetta Korhonen 1961: Pentti Lyytisen ja Anna Reetta Korhosen runoja. Toimittanut Vihtori Laurila. Peuran museosäätiö, Rautalampi.